Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. EURO INVEST S.R.L. c.f. RO24642245 r.c.

J52/885/2008 Capital social 200


Giurgiu str. MARESAL FOCH bl. 1 ap. 2 jud. GIURGIU

Nr. ____ / ___________

Adeverinta
_________
Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ASAFTEI GEORGE, CNP 1720715075120, domiciliat(a)
n MALU str. Prof Ionel Dogaru nr. 2, ncadrat cu functia Lucrator finisor, cu contract nr.
57/26.11.2013, a obtinut venituri dupa cum urmeaza:

Luna / An

Venit brut

Deducere

Venit impozitat Impozit (16%)

Venit net

Noiembrie 2013

120

99

99

Decembrie 2013

840

250

452

72

630

Ianuarie 2014

850

250

460

74

636

Februarie 2014

850

250

460

74

636

Martie 2014

850

250

460

74

636

Aprilie 2014

850

250

460

74

636

Mai 2014

850

250

460

74

636

Iunie 2014

850

250

460

74

636

Iulie 2014

900

250

500

80

670

August 2014

900

250

500

80

670

Septembrie 2014

900

250

500

80

670

Octombrie 2014

900

250

500

80

670

Noiembrie 2014

900

250

500

80

670

Decembrie 2014

720

250

350

56

544

Ianuarie 2015

488

250

158

25

383

Februarie 2015

975

250

564

90

724

Martie 2015

975

250

564

90

724

Aprilie 2015

975

250

564

90

724

Mai 2015

975

250

564

90

724

Iunie 2015

975

250

564

90

724

Iulie 2015

1 050

250

627

100

777

August 2015

1 050

250

627

100

777

Septembrie 2015

1 050

250

627

100

777

Octombrie 2015

1 050

250

627

100

777

Noiembrie 2015

1 238

230

835

134

931

Decembrie 2015

975

250

764

122

692

Pagina 1/2 SAGA C

Ianuarie 2016
Total

1 004

300

563

90

773

24 060

6 629

13 710

2 193

17 946

Prezenta serveste la

Conducatorul unitatii

Pagina 2/2 SAGA C

Conducatorul compartimentului financiar contabil