Sunteți pe pagina 1din 66
ILUMINATUL DE SIGURAN ŢĂ

ILUMINATUL DE SIGURANŢĂ

Aparat de iluminat

pentru indicarea

evacuarii

Aparat de iluminat pentru indicarea evacuarii
1) 3) 3)
1)
1)
CADRU LEGISLATIV Standarde Europene EN 60598-1 (Luminaires: General requirements and tests ) EN 60598-2-22 (Luminaires:

CADRU LEGISLATIV

Standarde Europene

EN 60598-1 (Luminaires: General requirements and

tests )

EN 60598-2-22 (Luminaires: Particular requirements. Luminaires for emergency lighting)

EN 1838 (Lighting applications: Emergency lighting)

ISO 3864 / ISO 7010 (Graphical symbols - Safety colours and safety signs)

IEC 61347-2-7 (Particular requirements for battery supplied electronic control gear for emergency lighting (self-contained)

IEC 62034 (Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting)

for emergency lighting (self-contained) IEC 62034 (Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting)
Iluminatul de siguranta in Romania este reglementat in principal de : SR EN 1838 I7

Iluminatul de siguranta in Romania este reglementat in principal de :

SR EN 1838 I7 2011 NP 061 - 2002

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate CONTINUAREA LUCRULUI
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
CONTINUAREA LUCRULUI
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

Iluminatul de siguranta pentru

continuarea lucrului

a) in locuri de munca / spatii dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, spatiile serviciilor de pompieri, incaperile ACS, ventilatoarelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);

incaperile ACS, ventilatoarelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);

Iluminatul de siguranta pentru

continuarea lucrului

b) in incaperile blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc.);

blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc.);
blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc.);
blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc.);
blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc.);

Iluminatul de siguranta pentru

continuarea lucrului

c) în cladirile constructiilor de productie si/sau depozitare, laboratoare si altele similare în care utilajele necesita o permanenta supraveghere.

de productie si/sau depozitare, laboratoare si altele similare în care utilajele necesita o permanenta supraveghere.
de productie si/sau depozitare, laboratoare si altele similare în care utilajele necesita o permanenta supraveghere.

Iluminatul de siguranta pentru

continuarea lucrului

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului Timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc !

Timpul de functionare

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului Timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc !

pana la terminarea activitatii cu risc !

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. ILUMINAT PENTRU INTERVENTII ÎN ZONELE DE RISC; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. ILUMINAT PENTRU INTERVENTII ÎN ZONELE DE RISC;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

1. Iluminatul de securitate pentru

interventii

a)

in locurile in care sunt montate armaturi (de ex. vane, robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii si utilaje care trebuie actionate in caz de avarie;

b)

in zonele cu elemente care, la iesirea din functiune a iluminatului

normal, trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje si echipamente sau a reglarii unor parametrii aferenti, in scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum si in incaperi de depozitare a utilajelor destinate apararii impotriva incendiilor.

Timpul de functionare

precum si in incaperi de depozitare a utilajelor destinate apararii impotriva incendiilor. Timpul de functionare minim

minim 1h.

precum si in incaperi de depozitare a utilajelor destinate apararii impotriva incendiilor. Timpul de functionare minim

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. ILUMINAT PENTRU EVACUAREA DIN CLADIRE; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. ILUMINAT PENTRU EVACUAREA DIN CLADIRE;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

- cladirile civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane ;

- incaperi supraterane cu S>300m 2 , indiferent de numarul de persoane ;

- incaperi subterane cu S>100m 2 , indiferent de numarul de persoane ;

- parcajele subterane si supraterane inchise;

- toaletele cu suprafata mai mare de 8m 2 si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;

- spatiile de productie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci cand

distanta dintre usa de evacuare si punctul de lucru cel mai departat

depaseste 30m.

mult de 20 de persoane sau atunci cand distanta dintre usa de evacuare si punctul de
mult de 20 de persoane sau atunci cand distanta dintre usa de evacuare si punctul de

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în
la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta
la fiecare usa de iesire destinata a
fi folosita în caz de urgenta
de securitate pentru evacuare la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de
pe caile de evacuare
pe caile de evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare la fiecare schimbare de directie la fiecare intersectie de coridoare
la fiecare schimbare de directie
la fiecare schimbare de directie
2. Iluminatul de securitate pentru evacuare la fiecare schimbare de directie la fiecare intersectie de coridoare
la fiecare intersectie de coridoare
la fiecare intersectie de coridoare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare langa scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct
langa scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct
langa scari, astfel încât fiecare
treapta sa fie iluminata direct
pentru evacuare langa scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct langa orice alta schimbare
langa orice alta schimbare de nivel
langa orice alta
schimbare de nivel

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare langa fiecare post de prim ajutor langa fiecare echipament de
langa fiecare post de prim ajutor
langa fiecare post de prim ajutor
securitate pentru evacuare langa fiecare post de prim ajutor langa fiecare echipament de interventie impotriva
langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarma, panouri repetitoare si
langa fiecare echipament de
interventie impotriva incendiului
si fiecare punct de alarma,
panouri repetitoare si / sau
comanda in caz de incendiu

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare la scarile rulante in exteriorul si langa fiecare iesire din
la scarile rulante
la scarile rulante
2. Iluminatul de securitate pentru evacuare la scarile rulante in exteriorul si langa fiecare iesire din
in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire
in exteriorul si langa fiecare
iesire din cladire

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare In cazul in care posturile de prim ajutor sau echipamentele
In cazul in care posturile de prim ajutor sau echipamentele de interventie in caz de
In cazul in care posturile de prim
ajutor sau echipamentele de
interventie in caz de incendiu nu
sunt localizate pe caile de
evacuare sau in zonele antipanica
se va asigura un nivel de iluminare
de 5Lx la nivelul pardoselii (EN
1838)

*) "langa" este considerat ca fiind sub 2 m masurati pe orizontala

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre aparatele de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maximum 15 metri. (I7-2011)

cailor de evacuare, distanta dintre aparatele de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maximum 15
cailor de evacuare, distanta dintre aparatele de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maximum 15

2. Iluminatul de securitate pentru evacuare

Functionare

Exceptii :

de securitate pentru evacuare Functionare Exceptii : permanent cat timp exista personal in cladire - unde

permanent cat timp exista personal in cladire

- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;

- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada activitatii in cladire.

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. ILUMINAT PENTRU CIRCULATIE;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

3. Iluminatul de securitate pentru circulatie

- pe caile de circulatie din interiorul salilor de spectacol ale cladirilor;

- pe caile de circulatie din incaperile de productie din cladiri industriale si similare.

- AIL se amplaseaza in locurile in care este necesar sa se asigure publicului,

respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie atunci cand iluminatul normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea obstacolelor.

Iluminatul de circulatie completeaza iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna circulatie pe caile de evacuare (culoare, scari, etc.).

Timpul de functionare

evacuare pentru a asigura o buna circulatie pe caile de evacuare (culoare, scari, etc.). Timpul de

minim 1h.

evacuare pentru a asigura o buna circulatie pe caile de evacuare (culoare, scari, etc.). Timpul de

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. ILUMINAT ÎMPOTRIVA PANICII;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

4. Iluminatul de securitate impotriva panicii

- incaperi subterane din cladirile publice > 50 de persoane;

- incaperi subterane din cladirile publice > 100 de persoane

- incaperi cu suprafata mai mare de 60 m 2 ;

- spatii productie > 100 de persoane si cu densitate > 1 pers /10 m 2 .

Comanda automata de punere in

functiune dupa intreruperea

iluminatului normal + comanda manuala accesibila personalului de serviciu.

Timpul de functionare

intreruperea iluminatului normal + comanda manuala accesibila personalului de serviciu. Timpul de functionare minim 1h

minim 1h

intreruperea iluminatului normal + comanda manuala accesibila personalului de serviciu. Timpul de functionare minim 1h

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. ILUMINAT PENTRU VEGHE;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. iluminat de siguranta portabil.

5. Iluminatul de securitate pentru veghe

- camere / saloane pentru bolnavi;

- maternitati / spitale;

- camine pentru varstnici sau pentru persoane cu infirmitati;

- ospicii;

- incaperi unde este necesara

o supraveghere in timpul noptii.

Timpul de functionare

cu infirmitati; - ospicii; - incaperi unde este necesara o supraveghere in timpul noptii. Timpul de

nenormat.

cu infirmitati; - ospicii; - incaperi unde este necesara o supraveghere in timpul noptii. Timpul de
cu infirmitati; - ospicii; - incaperi unde este necesara o supraveghere in timpul noptii. Timpul de

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. ILUMINAT PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI DE INCENDIU;
7. iluminat de siguranta portabil.

6. Iluminatul de securitate pentru

marcarea hidrantilor de incendiu interiori

- trebuie sa permita identificarea hidrantilor in lipsa iluminatului normal;

- AIL se amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, circulatie, panica), cu conditia ca nivelul de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Timpul de functionare

de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Timpul de functionare minim 1h.

minim 1h.

de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Timpul de functionare minim 1h.

Clasificarea iluminatului de siguranta (conform I7-2011)

Iluminat de Siguranta Iluminat de Securitate Continuarea Lucrului
Iluminat de Siguranta
Iluminat de Securitate
Continuarea Lucrului
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 3.
1. iluminat pentru interventii în zonele de risc;
2. iluminat pentru evacuarea din cladire;
3. iluminat pentru circulatie;
4. iluminat împotriva panicii;
5. iluminat pentru veghe;
6. iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
7. ILUMINAT DE SIGURANTA PORTABIL.

6. Iluminatul de securitate portabil

6. Iluminatul de securitate portabil
6. Iluminatul de securitate portabil
6. Iluminatul de securitate portabil
6. Iluminatul de securitate portabil

Tipuri de alimentari pentru iluminatul de siguranta conform I7-2011

7.23.4.1. Sursa principala :

reteaua de distributie publica

7.23.4.2. Sursa de rezerva :

- locale continute in AIL

- centralizate cf. 5.6.2. / 5.6.3

Generatoare de curent electric
Generatoare de curent electric

Generatoare de curent electric

Generatoare de curent electric
Generatoare de curent electric

Baterii (locale sau centrale)

Baterii (locale sau centrale)
Baterii (locale sau centrale)
Baterii (locale sau centrale)
Baterii (locale sau centrale)
Baterii (locale sau centrale)

Timpii de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta la intreruperea iluminatului normal conform I7-2011 (tabelul 7.23.1.)

iluminatului normal conform I7-2011 (tabelul 7.23.1.) 1) Timpul de functionare este pana la terminarea activitatii

1) Timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc. 2) Timpul de functionare este de cel putin 1h.

3) Timpul de functionare este de cel putin 3h pentru cladiri foarte înalte, cladiri cu sali aglomerate din categoria S1,

spitale si hoteluri. 4) Timpul de functionare este cel putin 2h pentru cladiri înalte, cladiri cu sali aglomerate din categoria S2, cladiri de sanatate, de învatamânt, de turism, pentru cultura, cladiri civile subterane, centre comerciale, hypermagazine, parcaje subterane de tip P3 si P4, precum si parcaje supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri.

Durata de Functionare a Iluminatului de Siguranta

- Timpul de functionare este pâna la terminarea activitatii cu risc in zonele unde este
- Timpul de functionare este pâna la terminarea activitatii cu risc in zonele unde
este necesar iluminat de continuare a lucrului (EN/I7)
- Timpul de functionare este de cel putin 1h ((EN/I7)
- Timpul de functionare este de cel putin 3h pentru cladiri foarte înalte, cladiri
cu sali aglomerate din categoria S1, spitale si hoteluri (I7)
- Timpul de functionare este cel putin 2h pentru cladiri înalte, cladiri cu sali
aglomerate din categoria S2, cladiri de sanatate, de invatamânt, de turism,
pentru cultura, cladiri civile subterane, centre comerciale, hipermagazine,
parcaje subterane de tip P3 si P4, precum si parcaje supraterane închise cu mai
mult de 3 niveluri. (I7)

Modul de functionare

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cât timp exista personal în cladire,
Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cât
timp exista personal în cladire, cu urmatoarele exceptii :
- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;
- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada
activitatii în cladire.

Iluminat siguranta pentru caile de evacuare (conform SR EN 1838)

0,5 lx 1 lx 0,5 lx
0,5 lx
1 lx
0,5 lx
caile de evacuare (conform SR EN 1838) 0,5 lx 1 lx 0,5 lx 1 m 2
caile de evacuare (conform SR EN 1838) 0,5 lx 1 lx 0,5 lx 1 m 2

1 m

2 m

evacuare (conform SR EN 1838) 0,5 lx 1 lx 0,5 lx 1 m 2 m Nivel
Nivel de iluminare: 0,5 lx la 1 lx
Nivel de iluminare: 0,5 lx la 1 lx

SR EN 1838: Caile de evacuare cu o latime mai mica de 2 m vor avea un nivel de iluminare de 1 lx de-a lungul

axului si cel putin 50% (0.5 lx)

pe jumatate din latime. Masurarea se va face la 2 cm.

NP-061-02: x% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general (min x Lx)

Emax / Emin < 40 / 1 in ax

Ra > 40

Durata functionare min. 1h

0,5 x E in 5 secunde

1 x E in 60 secunde

(Emax : Emin ≤ 40 : 1 lx)

(Emax : Emin ≤ 40 : 1 lx)

Iluminat siguranta impotriva panicii (conform SR EN 1838)

Iluminat siguranta impotriva panicii (conform SR EN 1838) E > 0,5 lx pe suprafata neocupata excluzand

E > 0,5 lx pe suprafata neocupata excluzand o banda perimetrala de 0,5m.

Emax / Emin < 40 / 1

Ra > 40

Durata functionare min. 1h

0,5 x E in 5 secunde

1 x E in 60 secunde

Nivel de iluminare > 0,5 lx
Nivel de iluminare > 0,5 lx

Iluminat de interventie in zone de risc (conform SR EN 1838)

Iluminat de interventie in zone de risc (conform SR EN 1838) Nivel de iluminare > 15
Nivel de iluminare > 15 lx
Nivel de iluminare > 15 lx

E > 0,1 Em Uniformitate > 0,1 Ra > 40 Durata functionare = necesar 1 x E in 0,5 secunde

SR EN 1838 ≠ NP 061

SR EN 1838 ≠ NP 061
SR EN 1838 ≠ NP 061

NP 061 2002

Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta

 

-

în locuri de muncă dotate cu

20% din nivelul de iluminare

-

receptoare care trebuie alimentate

pentru continuarea lucrului

fără întrerupere şi în locuri de muncă

normat pentru

legate de necesitatea funcţionării acestor receptoare (staţii de pompe pentru incendiu, încăperile surselor de rezervă, spaţiile serviciilor de pompieri, încăperile centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

iluminatul normal

-

în încăperile blocului operator (săli

-

80% din nivelul

de operaţie, sterilizare, de reanimare, de pregătire medici, de pregătire bolnavi, etc.)

de iluminare normat pentru iluminatul normal

- pe câmpul de operaţie

-

egal cu nivelul de

iluminare pentru

iluminatul normal

- în încăperile construcţiilor de

-

10% din nivelul

producţie şi/sau depozitare, laboratoare şi altele similare în care utilajele necesită o permanentă supraveghere

de iluminare normat pentru iluminatul normal

altele similare în care utilajele necesită o permanentă supraveghere de iluminare normat pentru iluminatul normal

NP 061 2002

Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta

 

-

în locurile în care sunt montate

iluminat local de minim 50 lx

-

pentru interventii

armături (de exemplu: vane, robinete, dispozitive de comandă control, etc.) ale unor instalaţii şi utilaje care

trebuie acţionate in caz de avarie

 

în zonele cu elemente care la ieşirea din funcţiune a iluminatului normal,

trebuie acţionate în vederea scoaterii

-

80% din nivelul de iluminare

normat pentru

-

din funcţiune a unor utilaje şi echipamente sau a reglării unor parametrii aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor

iluminatul normal

unor parametrii aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor iluminatul normal
unor parametrii aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor iluminatul normal
unor parametrii aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor iluminatul normal

NP 061 2002

Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta

 

- la ieşirile din încăperile cu aglomerări

iluminat local de minim 50 lx

-

pentru evacuarea din cladire

de persoane

- pe căile de evacuare (culoare, holuri):

 

în general

-

20% din nivelul de

iluminare normat pentru

iluminatul general

spitale, policlinici, crese, gradinite, case de batrani sau similare

-

50 lx

 

în casa scării

egal cu nivelul de iluminare pentru iluminatul normal

-

batrani sau similare - 50 lx   în casa scării egal cu nivelul de iluminare pentru
batrani sau similare - 50 lx   în casa scării egal cu nivelul de iluminare pentru
batrani sau similare - 50 lx   în casa scării egal cu nivelul de iluminare pentru

NP 061 2002

Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta

pentru

circulatie

- pe căile de circulaţie în interiorul sălilor de spectacol şi pe căile de circulaţie din încăperile de producţie din clădirile industriale şi similare

- 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de

30

lx

 

- în sălile de spectacole, magazine,

- 10% din nivelul

Impotriva

panicii

expoziţii sau similare

de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de

20

lx

hidrantilor

marcarea

pentru

NP 061 2002

Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta

Pentru veghe

- pentru supravegherea în timpul nopţii:

 

a

bolnavilor din spitale:

 

- pe pardoseala

- 2 lx

- pe pat

- 5 lx

copiilor din crese, gradinite si a sugarilor din spitale

a

- 20 lx

- Nu se normeaza

Un exemplu de comparatie intre prevederi nationale U.E. privind iluminatul de siguranta

(sursa TRIDONIC ATCO)

Un exemplu de comparatie intre prevederi nationale U.E. privind iluminatul de siguranta (sursa TRIDONIC ATCO)
NU NU DA

NU

NU

DA

NU NU DA
LUMINOASE ILUMINATE

LUMINOASE

LUMINOASE ILUMINATE
LUMINOASE ILUMINATE

ILUMINATE

LUMINOASE ILUMINATE
L min = 2 cd/m 2 raportul L1:L2<10:1 contrast de culoare = 5:1 15:1

L min = 2 cd/m 2

L min = 2 cd/m 2 raportul L1:L2<10:1 contrast de culoare = 5:1 15:1

raportul L1:L2<10:1

contrast de culoare = 5:1

15:1

Identificarea cailor de evacuare in conditii de vizibilitate redusa este vitala !

Identificarea cailor de evacuare in conditii de vizibilitate redusa este vitala !

Verificarea perioadica a sistemului de iluminat de siguranta

Inregistrare sistem si raportare

Jurnal de verificari :

“ Se va pastra si actualiza un jurnal de verificari a sistemului de iluminat de siguranata. Acesta va fi pastrat in cladire si se va desemna o persoana responsabila cu actualizarea jurnalului” “Detalii ce trebuiesc mentionate in jurnal:

data inspectiei, tipul inspectiei, defecte si actiuni de remediere, orice modificare a instalatiei.

Inspectia si testarea sistemului

Teste generale:

“In locatiile in care este prezent un sistem de verificare automata informatiile se vor inregistra lunar. Pentru toate celelalte, inspectiile se vor tine conform descrierii de la subcapitollul 7.2 si rezultatele se vor inregistra in jurnalul de verificari”

Inspectii de rutina si testare:

Acolo unde standardele nationale nu impun se vor indeplini urmatoarele:

- Zilnic:

“Se vor inspecta indicatorii sursei de alimentare centralizate pentru confirmarea functionarii”.

- Lunar:

“Pornirea in regim de urgenta a fiecarui aparat de iluminat…….” “Pentru toate aparatele de iluminat si semnele de indicare a evacuarii se va confirma prezenta, gradul de murdarire si functionarea corecta “

- Anual:

“In acelasi mod ca si testul lunar, dar pe intreaga durata de functionare specificata.

Luminoblocuri

Luminoblocuri Fara Monitorizare - functionare in regim mentinut - Testare lunara/anuala individuala Autotest -

Fara Monitorizare - functionare in regim mentinut

- Testare lunara/anuala individuala

Autotest

- lunar/anual si semnalizare LED

- Inspectie lunara/anuala Monitorizare Centralizata - Cablu de date suplimentar

Tipuri de monitorizare

Sisteme de Alimentare Centralizata

Tipuri de monitorizare Sisteme de Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect
CBS AC/DC
CBS AC/DC
de monitorizare Sisteme de Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect circuit -
de monitorizare Sisteme de Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect circuit -
de monitorizare Sisteme de Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect circuit -
de monitorizare Sisteme de Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect circuit -

Monitorizare de Circuit - semnalizare defect circuit

- Inspectie lunara de functionare AIL

Monitorizare Individuala

- Automat pentru fiecare AIL

- Nu este necesar cablu de date suplimentar

Conexiune la un sistem tip BMS cu testare automata Adrese individuale

Conexiune la un sistem tip BMS cu testare automata

Conexiune la un sistem tip BMS cu testare automata Adrese individuale

Adrese individuale

Monitorizarea individuala: - simpla, - de incredere, - eficientizeaza costurile.
Monitorizarea individuala:
- simpla,
- de incredere,
- eficientizeaza costurile.

Fiecare aparat de iluminat conteaza

deoarece poate salva vieti omenesti !

Fiecare aparat de iluminat conteaza deoarece poate salva vieti omenesti !

BIBLIOGRAFIE:

1) I7-2002

2) NP-061-2002 3) Zumtobel ONLITE Product range Emergency lighting and emergency lighting systems 4) SR EN 1838 5) Cooper Safety Emergency lighting solutions

6) I7-2011

FOTO: