Sunteți pe pagina 1din 7

LiceulTeoretic Solomon Hali

CONCURS PENTRU POSTUL DE ( norm LABORANT i norm


INFORMATICIAN)
LICEUL TEORETIC SOLOMON HALITA organizeaz concurs de ocupare a postului
de ( norm LABORANT i norm INFORMATICIAN), conform legislaiei n vigoare
Avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice
Liceul Teoretic Solomon Hali scoate la concurs norm de laborant i norm de
informatician, pe perioad nedeterminat.
Concursul va avea loc n 22.04.2015 ncepnd cuora 9.00 i va consta n susinerea unei
probe scrise (noiuni de legislaie corespunztoare postului i respectiv noiuni de operare pe
calculator), o prob practic (rezolvarea unei fie utiliznd cunotine de sisteme de operare i
aplicaii de birou) i susinerea unui interviu. Rezultatele se vor afia de la ora 16.00 n
22.04.2015. Contestaiile urmnd s se depun n intervalul 16.00-16.30.
Dosarele se depun la secretariatul liceului pn n data de 09.04.2015 zilnic ntre
orele 8.00-15.00.
Condiii de participare:

are cetenia romn i cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
cunoate limba romn, scris i vorbit;
are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
are capacitate deplin de exerciiu;
are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice
potrivit cerinelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra
statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic
nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu
intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a
intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:


o
o

Probele scrise i prob practic - 70% din nota final;


Interviu - 30% din nota final;

Constituie avantaj: Cunotine de operare PC, cunostinte privind efecuarea unor experimente in
laboratoare scolare.
1

LiceulTeoretic Solomon Hali

Concursul se organizeaz n etape, dup cum urmeaz:


I. n data de 22.04.2015, ora 9.0011.00 proba scris conform cu bibliografia prezentat mai
jos;
II. Ora 13,00 13,30 proba practic(rezolvarea unei fie utiliznd cunotine de sisteme de
operare i aplicaii de birou) cu subiectele desprinse din bibliografia prezentat mai jos.
III. Ora 14.00 interviul, Programrile vor fi anunate la finalizarea seleciei dup proba scris i
proba practic.Se pot prezentala aceast etap doar acei candidai care au obinut minim 50 de
puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele din etapele I i II.
Dosarele pentru nscriere n vederea participrii la concurs vor putea fi depuse n
perioada 25.03.2015-09.04.2015, ntre orele 8,00-15,00 la Secretariatul LICEUL
TEORETIC SOLOMON HALITA i trebuie s conin n mod obligatoriu urmtoarele
documente:
a)
cerere
de
nscriere
la
concurs
adresat
directorului
instituiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice;
d) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care s ateste
vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l
fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6
luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie sau de ctre unitile sanitare
abilitate.
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
i) . n cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care
a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data
desfurrii primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu ndeplinesc condiiile de participare i care nu conin documentele solicitate
mai sus, vor fi respinse n cadrul seleciei ce se va organiza de ctre Comisia de concurs n
termen de maxim 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a dosarelor.

LiceulTeoretic Solomon Hali

FISA POSTULUI LABORANT


Postul:LABORANT
Compartimentul: Personal didactic auxiliar
Cerinte minime:
a) studii medii .
b) vechime.c) cunotinte de operare pe calculator IT
d) abiliti de comunicare
Relatii: a) de subordonare: conducerea unitatii, director; director adjunct, ef catedr;
b) de colaborare : compartimentele similare din unitatea de nvmnt, contabilitate,
administratie, compartimente similare ale altor uniti de nvmnt ;
Obiectiv general : formarea abilitilor aplicative i experimentale ale copiilor ;
Obiective specifice :nsuirea deprinderilor de utilizare a aparaturilor, instalaiilor i substanelor
de laborator, precum i normele privind protecia muncii i normele de prevenire i stingere a
incendiilor de ctre elevi ;
II.Atribuii si responsabiliti :
A.n calitate de gestionar al laboratoarelor de: fizic, chimie, i laboratoarelor tehnologice de
specialitate:
1. Rspunde de gestiunea laboratoarelor de: fizic, chimie, laboratoarelor tehnologice
innd evidena clar a materialelor existente n laboratoare, n urma inventarelor fcute
anual la nivelul unitatii scolare;
2. Identific i propune casarea materialului didactic a crui folosire este imposibil sau a
crui utilizare prezint pericol pentru elevi si profesori;
3. mpreun cu profesorii care desfoar ore de laborator, urmrete pstrarea mobilierului
n bune condiii. n cazul producerii de stricciuni, l informeaz pe diriginte, pe
directorul unitii colare, n vederea recuperrii prejudiciului de la elevul vinovat;
4. Particip la recepionarea materialului didactic nou intrat n coal ,urmrind ca acesta s
corespund parametrilor menionai n fia tehnic ce nsoete procesul verbal de
recepie, iar n cazul n care produsul corespunde, l inregistreaza n fiele de inventariere;
3

LiceulTeoretic Solomon Hali

5. Urmrete ca instalaiile anexe ale laboratoarelor s fie n stare de funcionare, iar n caz
contrar va solicita, prin referat de necesitate adresat conducerii colii, asigurarea
fondurilor neceare reparaiei;
6. ntocmete documente de eviden privind utilizarea materialului didactic, grafice privind
utilizarea laboratoarelor, utilajelor tehnologice.
7. Respect cu strictee normele i procedurile privind sntate i securitatea muncii si
normele privind prevenirea i stingerea incendiilor, ISU pentru activitatea desfurat;
B.n calitate de cadru didactic auxiliar :
1. Realizeaz documentele de proiectare a activitii n concordan cu curriculumul colar
2. Colaboreaza cu profesorii de : fizic, chimie, biologie, tehnologii pentru pregtirea
lucrrilor experimentale la orele de fizic/chimie/biologie/laborator tehnologic ;
3. n timpul orelor, asigur asistena tehnic profesorilor, intervenind ori de cte ori acest
lucru se impune;
4. Particip la acivitile extracolare, la proiectele i parteneriatele n care este implicat
coala, atunci cnd este solicitat;
5. Comunic i relaioneaz eficient cu echipa managerial, personalul colii, elevii;
6. Contribuie la promovarea imaginii colii prin promovarea sistemului de valori al unitii
colare la nivelul comunitii;
7. Se preocup de permanenta perfectionare si mbunatatire a pregtirii profesionale, n
vedera aplicarii corecte i complete a reformei nvmntului;
C.Alte sarcini :
1. n funcie de nevoile specifice ale unitii de nvmnt, salariatul se oblig s
ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n condiiile legii.

FISA POSTULUI INFORMATICIAN

1. POSTUL: Informatician (inginer de sistem)


2. COMPARTIMENTUL: Personal didactic auxiliar
3. CERINTE:
a). Studii: Medii.
b). Vechime;
c). Alte cerinte specifice: sa cunoasca notiuni de tehnici de calcul, retele de calculatore,
administrare aplicatie AEL
4. RELATII:
a). Ierarhice:
- este subordonat directorului scolii;
4

LiceulTeoretic Solomon Hali

- are in subordine elevi


b). Functionale:
- primeste indicatii de lucru, indrumari si recomandari metodologice de la director
si director adjunct.
c). De colaborare:
- cu profesorii scolii;
- cu responsabilii de arii curriculare si responsabilii de catedre
5. ATRIBUTII, LUCRARI, SARCINI:
- deschide sesiunea de lucru in retelele de calculatore;
- intocmirea proceselor verbale de predare-preluare a laboratoarelor de informatica la
intrarea si, respectiv, la iesirea din tura, cu consemnarea starii in care se gasesc
laboratoarele (functional si strauctural);
- intocmirea proceselor verbale de constatare si preluare in gestiune pe anul scolar
respectiv a laboratorului de informatica;
- intocmirea fiselor laboratorului privind repartizarea elevilor pe posturi de lucru la
intrarea elevilor in laborator;
- raspunde si intretine retelele de calculatore, tehnica de calcul din dotarea scolii;
- asigura cu soft de actualitate retelele de calculatore din scoala si procura licentele
pentru acestea;
- este consultat in vederea achizitionarii de noi echipamente de calcul;
- instruieste cadrele didactice din scoala in vederea utilizarii aplicatiei AEL si sprijina
cadrele didactice la buna desfasurare a orelor AEL;
- intocmeste impreuna cu responsabilii de catedre orarul de folosire a lectiilor AEL dupa
planificarile calendaristice ale acestora si in fucntie de AEL;
- reactualizeaza aplicatia si incarca noi lectii ori de cate ori este nevoie;
- tine legatura cu informaticienii din tara prin intermediul portalului ministerului;
- participa la instruiri organizate de ISJ si SIVECO;
- redacteaza, afiseaza si executa instructajul de protectia muncii si PSI cu elevii care
folosesc laboratoarele;
- intocmeste situatii de constatare a prejudiciilor aduse de catre elevi mobilierului sau
echipamentelor din dotarea laboratorului;
- intocmeste referate de necesitate adresate conducerii scolii si CCP referitoare la dotarea
laboratorului cu mobilier adecvat si/sau cu instalatii de aclimatizare si iluminare;
- efectuarea unui inventar anual la nivelul unitatii scolare;
- verificarea permanenta a starii de functionare a aparaturii din dotare si asigurarea
utilizarii in bune conditii a acesteia;
- elaborarea materialului didactic demonstrativ pentru lectii si lucrari, potrivit
profesorului de specialitate;
- elaborarea, impreuna cu profesorii, a materialelor didactice diverse necesare procesului
instructiv-educativ;
- respectarea integritatii inventarului de tehnica de calcul si auxiliar din cadrul
laboratoarelor de informatica;
5

LiceulTeoretic Solomon Hali

6.
-

7.
8.
-

efectuarea activitatii de aprovozionare cu echipamente de tehnica de calcul


(calculatoare, imprimante, vidoe-proiectoare, etc.) si consumabile aferente acestora
(hartie, dischete, folii transparente, tonere, etc)
inchide sesiunea de lucru din retele;
LIMITE DE COMPETENTE:
in cazul sesizarii anumitor nereguli privind desfasurarea lectiilor in laboratoarele de
specialitate, atentioneaza pe profesori asupra acestui lucru, si in caz de neintervenire
eficienta a acestora, aduce la cunostinta scolii in timp util;
poate preda informatica sau tehnologia informatiei si a comunicarii la liceu sau SAM la
plata cu ora sau cumul, numai in cazul in care are modulul de pedagogie, si poate
suplini numai profesorii de informatica;
poate concepe si executa programe de prototip cu aprobarea conducerii scolii;
poate sa tina cursuri de perfectionare cu profesorii din scoala si de la alte scoli in
vederea utilizarii calculatorului in procesul instructiv-educativ si aplicatia AEL
RESPONSABILITATI:
este raspunzator, impreuna cu profesorii, de respectarea NTSM si PSI in laboratoare;
este raspunzator de utilizarea in mod judicios a aplicatiei AEL a internetului si a
tehnicii de calcul;
tine legatura permanenta cu colegii din judet, cu inspectorul de specialitate si cu alte
foruri superioare;
participa la actiunile organizate de ISJ, la examenele de bacalaureat si la alte actiuni.
ALTE ELEMENTE:
raspunde de toata aparatura de birotica din scoala si este consultat ori se achizitioneaza
aparatura;
impreuna cu secretariatul si cu elevii (solicita datele de la acestia) reactualizeaza baza
de date din aplicatia AEL;
rezolva orice sarcini primite din partea conducerii scolii.

TEMATICA

Reele de comunicaii LAN, WAN, Internet, intranet;


Modelul de referin OSI i TCP/IP;
Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP;
Echipamente de reea i de comunicaie;
Instalri i configurri de echipamente n reele locale structurate (switch-uri);
Administrarea reelelor;
Securitatea reelelor;
Instalri, configurri staii de lucru, imprimante;
Calculatoare personale - arhitectur, componente, caracteristici periferice, diagnosticare
defecte;
Sistem de operare Windows XP, Vi sta, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
Instalare i configurare;
Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013;
Instalare i configurare sistem de operare Linux;
Servicii (aplicaii) Internet i protocoale la nivel de aplicaie (mail, World Wide web, transfer
de fiiere, DNS, telnetetc);
6

LiceulTeoretic Solomon Hali

Arhitectur client-server; servere i programe client pentru serviciile Internet;

BIBLIOGRAFIA

Reele de comunicaii ntre calculatoare - Ion Bnic


Reele de calculatoare - depanare i modernizare - TerryOgletree
Reele de calculatoare - de la cablare la interconectare - Vasile Teodor Ddrlat
Reele locale de calculatoare - proiectare ei administrare - Adrian Munteanu, Valerica
Greavu erban -Editura Teora
Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In EasySteps Limited
Microsoft Office 2007 Gid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
Windows XP Profesional - Robert Cowart, BrianKnittel - Editura Teora
Documentaia de pe site-urile http://www.redhat.corn, http://www.tldp.org

Legea nr.1/2011, Legea educaiei naionale


Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanelor i preparatelor chimice modificat
cu Legea nr.263/2005, Legea 254/2011.
Norme N.T.S.M / P.S.I. Legea 319/ 2006 cu completarile i modificrile ulterioare
Programele colare pentru activitatea de laborator fizic, chimie, biologie.
Programe colare pentru cultura de specialitate filiera tehnologic, profil tehnic.
DOSARELE DE NSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA SECRETARIATUL
UNITII PN LA DATA DE 9 APRILIE 2015, ORA 15.
Informaii suplimentare se pot obine la Serviciul Secretariat - tel 0263370028

Director: Crcu Radu