Sunteți pe pagina 1din 4

Drumurile judeene

DJ 542: Caracal (DN 6) Redea Valea Soarelui Limita Jud. Dolj (octombrie 2012): stare bun,
asfalt vechi, marcaje, o band pe sens. Nota 7
DJ 542A: Redea (DJ 542) Rotunda Buciniu (DJ 604) (octombrie 2012): stare bun, fr marcaje,
o band pe sens. Nota 7
DJ 543: Corabia (DN 54) Izbiceni Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012): prima por iune recent
asfaltat, apoi drum cu denivelri, gropi, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6
DJ 544: DN 54 Cruovu Brastavu Viina Nou Vdastra Vdstria Urzica Stavru
Ianca Nou tefan cel Mare Potelu (DN 54A) (octombrie 2012):
DN 54 Brastavu: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Brastavu Vdastra: neasfaltat. Nota 3
Vdastra Urzica: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Urzica tefan cel Mare: neasfaltat. Nota 3
tefan cel Mare Potelu: stare acceptabil, denivelri, marcaje, o band pe sens. Nota 6
DJ 544A: Corabia (DN 54A) Vrtopu Vdstria (DJ 544) (noiembrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 546: Limita Jud. Teleorman Brsetii de Sus Sprncenata Znoaga Dneasa Drgneti
Olt Comani Mrunei Blneti Coeana Brebeni Slatina Proaspei Curtioara
Cherletii din Deal Cherletii Moteni Cucuei Valea Fetei Verguleasa Poganu (DN 67B)
(octombrie 2012): stare bun, marcaje doar dup Slatina, o band pe sens. Nota 6,5
DJ 546A: Brebeni (DJ 546) Greci erbnetii de Sus erbneti Crmpoaia Nicolae
Titulescu Vleni Stoicneti Drgneti Olt (octombrie 2012): stare bun n general, alterneaz
poriunile foarte bune cu poriuni mediocre i fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
DJ 546B: erbnetii de Sus (DJ 546A) Movileni Bacea Potcoava (DJ 703C) (octombrie 2012):
stare acceptabil, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6
DJ 546C: Potcoava (DJ 546) Periei (DJ 653) (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 546D: erbneti (DJ 546A) Floru (DJ 703) (noiembrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 546E: Teslui (DJ 546) Corbu Beria de Jos Beria de Sus Oporelu Mieti Albeti (DJ
703C) (octombrie 2012):
Teslui Oporelu: stare bun, asfalt vechi, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Mieti DJ 703C :neasfaltat. Nota 3
DJ 546F: Blneti (DJ 546) Izvoarele (DJ 653) (octombrie 2012): stare mediocr, plci din beton,
fr marcaje, o band pe sens. Nota 5,5
DJ 604: Limita Jud. Dolj Buciniu Obria Viina Nou Vdastra Cilieni (DJ 642) (octombrie
2012): sare foarte bun, marcaje, o band pe sens. Nota 7,5
DJ 641: Caracal (DN 6) Bondrea Limita Jud. Dolj (octombrie 2012): stare acceptabil (ultima
poriune neasfaltat), marcaje terse, o band pe sens. Nota 6
DJ 642: Dobrosloveni (DN 64) Resca Hotrani Ghimpai Frcaele Frcau de Jos
Stoeneti Slveni Gostavu Babiciu Rudari Scrioara Plviceni Jieni Rusneti
Cilieni Potlogeni ia Mare Doanca Izbiceni Giuvrti Limita Jud. Teleorman (noiembrie
2012):
Dobrosloveni Frcau de Jos: stare acceptabil, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6
Frcau de Jos DN 6 (Stoeneti): neasfaltat. Nota 3
Stoeneti Limita Jud. Teleorman: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
DJ 642A: Bbiciu (DJ 642) Traian Vldila Rotunda (DJ 542A) (noiembrie 2012): stare bun (n
Rotuunda neasfaltat), fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
DJ 643: DN 64 Bobu Osica de Jos Ulme Dobrun Chilii Blaj Rusnetii de Sus
Mrgriteti Racovia Bal Corbeni Romna Oboga Clui Iancu Jianu Dobriceni
Limita Jud. Vlcea (octombrie 2012):
DN 64 Dobrun: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 7
Dobrun Chilii: stare mediocr, plci din beton, fr marcaje, o band pe sens. Nota 5,5

Chilii Mrgriteti: neasfaltat. Nota 3


Mrgriteti Bal: stare mediocr, plci din beton, fr marcaje, o band pe sens. Nota 5,5
Bal Limita Jud. Vlcea: stare bun, marcaje, o band pe sens. Nota 7
DJ 643A: Bal (DN 65) Baldovineti Bleasa Gvneti Gropani Vulpeni Pescreti
Tabaci Prisaca Simniceni Ploporelu Limita Jud. Dolj (septembrie 2012): stare bun, marcaje,
o band pe sens. Nota 7
DJ 643C: Gvneti (DJ 643A) Broteni Mardale Horezu Curioara Dobreu (noiembrie
2012):
Gvneti Broteni: stare mediocr, plci din beton, fr marcaje, o band pe sens. Nota
5,5
Broteni Mardale: neasfaltat. Nota 3
Mardale Horezu: stare mediocr, plci din beton, fr marcaje, o band pe sens. Nota 5,5
Horezu Curioara: neasfaltat. Nota 3
Curioara Dobreu: stare mediocr, plci din beton, fr marcaje, o band pe sens. Nota
5,5
DJ 643E: Priseaca (DJ 643A) Dobreu Iancu Jianu (DJ 643) (noiembrie 2012): stare proast,
alterneaza poriunile neasfaltate cu cele cu gropi, fr marcaje, o band pe sens. Nota 2,5
DJ 644: Vlduleni (DN 64) Osica de Sus oprlia Prscoveni Olari Brnet Mirila Leoteti
Belgun Bobiceti Comneti Morunglav Moruneti Cepari (DJ 677) (octombrie 2012):
Vlduleni Moruneti: stare bun, marcaje, o band pe sens. Nota 7
Moruneti Cepari: neasfaltat. Nota 3
DJ 644A: Morunglav (DJ 644) Ghioani Limita Jud. Vlcea (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 648: Limita Jud. Vlcea Trepteni Vitomireti (DJ 678B) (octombrie 2012): stare bun, marcaje,
o band pe sens. Nota 7
DJ 648A: Limita Jud. Vlcea Barajul pe Olt (noiembrie 2012): stare bun, fr marcaje, o band pe
sens.Nota 6,5
DJ 651B: Limita Jud. Vlcea Preoteti Dobriceni (octombrie 2012): asfaltat doar n loc. Preo e ti,
apoi neasfaltat. Nota 3,5
DJ 653: Slatina (DJ 546) Zorleasca Recea Blteni Periei Mierletii de Sus Mgura
Ctanele Moteni Schitu Greci Brcneti Vlcele Izvoare Alimneti Stoicneti
Crciunei Radomireti Poiana Clineti Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012):
Slatina Alimneti: stare bun (dup Mgura plci de beton), fr marcaje, o band pe
sens. Nota 6,5
Alimneti Limita Jud. Teleorman: neasfaltat (asfaltat doar pe mici por iuni, mai ales n
interiorul localitilor). Nota 3
DJ 657: Recea (DJ 653) Valea Mare Buiceti Priseaca Sltneti Poboru Crei Profa
DN 67B (Chilia) (octombrie 2012):
Recea Sltneti: stare acceptabil, marcaje terse, o band pe sens. Nota 6
Sltneti Profa: neasfaltat. Nota 3
Profa DN 67B: stare acceptabil, marcaje terse, o band pe sens. Nota 6
DJ 657A: Spineni (DJ 703) Cuza Vod Davideni Profa Chilia Pielcani Ciorica Cndeleti
Limita Jud. Arge: nu avem date.
DJ 657B: Profa (DJ 657) Mereni Lzreti Brti de Cepturi Ciocneti Chelbeti Vlaici
Crstani Coloneti Brti Mrunei Gueti Srbii Mgura Vitneti (DJ 703) (octombrie
2012):
Profa Brti de Cepturi: neasfaltat. Nota 3
Brti de Cepturi Srbii Mgura: stare bun n general, alterneaz poriunile bune cu cele
mediocre, marcaje terse, o band pe sens. Nota 6,5
Srbii Mgura Vitneti: neasfaltat (asfaltat doar ultimii 3 km). Nota 3
DJ 657C: Mogoeti (DN 65) Constantineti (octombrie 2012): stare bun, fr marcaje, o band pe
sens.Nota 7

DJ 657D: DJ 703C Bircii Chieasca Negreni DJ 703C (Teiu)


DJ 703C Negreni: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 7
Negreni DJ 703C: neasfaltat. Nota 3
DJ 657E: Crei (DJ 657) Spineni (DJ 703) (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 677: Limita Jud. Vlcea Crlogani Scorbura Cepari Cocorti Arceti Pleoiu Salcia
Sltioara Criva de Sus Criva de Jos Piatra Piatra Olt (mai 2014): stare foarte bun, marcaje, o
band pe sens. Nota 7,5
DJ 677B: DJ 677 (Salcia) Slatina (DN 65): nu avem date.
DJ 677C: Grdinari (DN 64) Limita Jud. Vlcea (octombrie 2012): neasfaltat pn la trecerea la nivel
cu calea ferat (aprox. 1 km), dup care stare bun, amrcaje, o band pe sens. Nota 7
DJ 678: Cmpu Mare (DN 67B) Limita Jud. Vlcea (aprox. 5 km) (octombrie 2012): stare bun n
prima parte, recent asfaltat, dup care stare mediocr, denivelri, fr marcaje, o band pe
sens. Nota 7 + Nota 5
DJ 678B: Dobroteasa (DN 67B) Doneti Dejeti Stnuleasa Vitomireti Butimanu Limita
Jud. Vlcea (octombrie 2012):
Dobroteasa Dejeti: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 7
Dejeti Limita Jud. Vlcea: stare mediocr, asfalt vechi, peticit, denivelri, fr marcaje, o
band pe sens. Nota 5
DJ 678E: Limita Jud. Vlcea Stnuleasa Lunele Smbureti DN 67B (octombrie 2012):
Limita Jud. Vlcea Stnuleasa: neasfaltat. Nota 3
Stnuleasa DN 67B: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 7
DJ 678F: Otetii de Jos (DC 35) Otetii de Sus Tufaru Toneti Leleasca (DJ 703D) (octombrie
2012):
Otetii de Jos Otetii de Sus: stare acceptabil cu poriuni recent asfaltate nspre final, fr
marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Otetii de Sus Leleasca: nu avem date.
DJ 678G: Limita Jud. Arge Smbureti (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3
DJ 679: Limita Jud. Arge Tufeni Stoborti Barza Ghimpeenii Noi Ghimpeeni Vleni
Seaca Miheti Buca Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012):
Limita Jud. Arge Ghimpeeni: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Ghimpeeni Vleni: neasfaltat. Nota 3
Vleni Limita Jud. Teleorman: stare bun, marcaje, o band pe sens. Nota 7
DJ 679B: Limita Jud. Teleorman Mndra Vleni (DJ 679) (octombrie 2012): stare bun, fr
marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
DJ 703: Limita Jud. Arge Topana Fgeelu Gruiu Aluniu Spineni Vinei Brbli
Ttuleti Optai Vitneti Corbu Burduleti Ciureti Icoana Tufeni Limita Jud.
Teleorman (octombrie 2012):
Limita Jud. Arge Fgeelu: stare mediocr, poriuni cu gropi n prima parte, fr marcaje,
o band pe sens. Nota 5
Fgeelu Ttuleti: stare acceptabil, asfalt vechi, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6
Ttuleti Icoana: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Icoana Tufeni: neasfaltat. Nota 3
Tufeni Limita Jud. Teleorman: stare mediocr (spre sfrit asfaltat n stare bun), plci de
beton, denivelri, fr marcaje, o band pe sens. Nota 5
DJ 703B: Limita Jud. Arge Brtii de Vede Ciocneti Limita Jud. Arge (octombrie 2012):
Limita Jud. Arge Ciocneti: stare bun, asfalt vechi, fr marcaje, o band pe
sens. Nota 6,5
Ciocneti Limita Jud. Arge: neasfaltat. Nota 3
DJ 703C: Ciureti (DJ 703) Potcoava Flcoieni Blai Slobozia Mrgineni Piscani
Scorniceti Constantineti Rusciori Poboru Cornelu Albeti Sptaru Otetii de Jos
Poganu (DJ 546) (octombrie 2012):

Ciureti Potcoava: stare proast, gropi, fr marcaje, o band pe sens. Nota 4,5
Potcoava Mrgineni: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 7,5
Mrgineni Poboru: stare proast, peticit, denivelri, gropi, fr marcaje, o band pe
sens. Nota 4,5
Poboru Cornelu: stare bun, fr marcaje, o band pe sens. Nota 6,5
Cornelu Poganu: stare proast, peticit, denivelri, o poriune de piatr cubic, fr
marcaje, o band pe sens. Nota 4,5
DJ 703D: Topana (DJ 703) Leleasca Afumai Uri Cepeti Ibneti Vineti Czneti
Cucuiei (DJ 546)
Topana Uri: stare mediocr spre proast, denivelri, fr marcaje, o band pe sens. Nota
5
Uri Ibneti: neasfaltat. Nota 3
Ibneti Cucuiei: stare acceptabil, fr marcaje, o band pe sens.