Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr. 1

S.C. ECOSERV SIG SRL

ANEXA NR. 1 la HCL Sighisoara nr. 3/31.01.2013

TARIFE CONSTRUCTII, REPARATII DRUMURI

Nr.

cod

Denumirea prestatiei

UM

Valoare tarif

crt.

fara TVA

1.

TSA19D1

Curatat, decopertat, sapat rigola

mc

53.72

2.

SPVB22C

Saparea gropilor poligonale manual 80/80/60

buc

16.12

3.

DF18A1

Plantat stalpi pentru indicatoare

buc

4.47

4.

DF19A1

Montat indicatoare de circulatie rutiera pe un stalp gata plantat (fara indicator)

buc

10.95

5.

DF21A1

Demontat indicatoare de circulatie rutiera

buc

2.99

6.

DG02B1

Desfacere pavaj din calupuri sau pavele

mp

5.16

7.

DG03A1

Desfacere trotuare din dale de beton

mp

4.21

8.

DG04B1

Desfacere borduri de piatra sau beton

ml

4.48

9.

RPCL22C#

Desfacerea treptelor din placi semifabricate

ml

11.57

10.

DI09A1

Refacere pavaj din calupuri

mp

72.76

11.

RPCS11A1

Montat borduri

ml

38.24

12.

RPCS02A1

Trotuare din dale beton 50/50

mp

49.14

13.

RPCS03A1

Inlocuit dale beton in trotuare

buc

12.48

14.

RPCL15B1

Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate

ml

16.92

15.

DE16A1

Montat rigola

buc

15.76

16.

PK20A1

Curatirea de rugina cu perii de sarma a confectiilor metalice

mp

3.32

17.

Rpcr45a1

Vopsirea manuala a confectiilor metalice

mp

20.84

18.

DI01A1

Reparat suprafete degradate, plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase (asfalt la rece)

mp

132.07

19.

DB15B%

Asternere asfalt BA 8 in grosime de 4 cm (cu procurare material)

mp

43.86

20.

DH05A1

Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam

mp

10.18

21.

RPCC01A1

Montat, demontat cofraje fundatii

mp

22.48

22.

AC02C+

Preparare beton cu betoniera

mc

280.92

23.

CA01A+

Preparare beton manual

mc

254.39

24.

CA05A+

Turnare beton cu mijloace clasice

mc

71.97

25.

RPCT03D1

Demolarea zidurilor din caramida

mc

55

26.

RPCF10B#

Demolarea zidurilor din piatra cu mijloace manuale

mc

73.76

27.

CD01A4

Zidarii din piatra din piatra bruta sau bolovani de rau

mc

139.09

28.

RPCG03A

Zidarii din caramida cu goluri

mc

361.10

29.

RPCF07A1

Repararea crapaturilor in ziduri de piatra

ml

37.41

30.

RPCXH10C

Montat, demontat schela lucrari interioare sau exterioare , din lemn

mp

23.73

31.

RPCXJ07A

Desfacere tencuieli interioare la pereti sau tavane

mp

7.06

32.

RPCJ23D1

Reparatii, tencuieli driscuite

mp

30.80

33.

CF08A

Aplicat glet din ipsos pe tencuieli driscuite

mp

3.05

34.

CN02C+

Zugravit in lavabila

mp

6.21

35.

DF17A1

Marcaje longitudinale, transversale

mp

6.54

36.

EE10C1

Montat corpuri de iluminat cu vapori de mercur

buc

21.68

37.

ED08A1

Montat priza perete

buc

5.59

38.

EI11

Insatalat indicatoare luminoase

buc

19.56

39.

RPCS13B#

Reparat banci (inlocuit sipci)

ml

22.15

40.

N.L.

Confectionat banca

buc

504.6

41.

N.L.

Montat banca

buc

121.63

41.

RPCS16C1

Reparat gard protectie h= 0.5 m stalpi de teava si plasa zincata

mp

64.40

42.

DH11A1

Aducerea la profil a acostamentelor

100 mp

343.57

43.

DH08A1

Curatirea platformei drumului

mc

34.76

44.

DA03A1

Scarificarea manuala a platformei drumului

mc

47.12

45.

DH04C1

Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea manuala

mc

137.67

46.

RPCR12B#

Vopsire in lac a confectiilor din lemn

mp

14.83

47.

RPCR06A#

Vopsire in culori de ulei la pereti si tavane

mp

11.84

48.

RPC05A1#

Montat lambriuri din cherestea de rasinoase

mp

81.75

49.

CK03A#

Montat usi din lemn interioare simple

mp

26.43

50.

RPCK02B#

Reparat pardoseala din scandura de rasinoase

mp

44.76

51.

RPCO54A1

Montat balustrade din lemn

ml

21.14

52.

RPCI 05A#

Reparat invelitoare tigla profil la acoperisuri

mp

28.37

53.

TRI1AA01

Incarcat materiale

to

6.11

54.

 

Alte lucrari manuale

ora

13.65

55.

DH04A1

Asternerea materialelor pietroase, cu cilindrare mecanica, fara material

mc

24,97

56.

RPDC13H%

Frezarea imbracamintilor asfaltice

mp

7,68

57.

RPDB20B%

Asfalt turnat in grosime de 4 cm, cu asternere manuala, cilindrat mecanic

mp

45,63

58.

DI08A1

Badijonarea imbracamintii asfaltice

m

3,83

59.

RPCD09A1

Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat

kg

9,39

TARIFELE NU CONTIN TVA

NOTA: Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz republicane pentru lucrari de constructii, drumuri, terasamente Ts 1981

Tariful orar folosit este de 8.72 lei/ora, tarif mediu national, cf. buletinelor statistice lunare de preturi

La tariful orar de 8.72 lei/ora se adauga:

- CAS 20.8%, sanatate 5.2%, somaj 0.5%, fond garantare salarii 0.25%, concedii 0.85%, accidente de munca 0.26%

- Cheltuieli indirecte 16% (din care 1% reprezinta redeventa), profit 5%.

Comisia de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor aferente serviciilor publice:

1. Ciucan Cristian – presedinte

2. Fintoc Marieta Maria – membru

3. Gall Erno - membru