Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

S.C. ECOSERV SIG SRL


ANEXA NR. 1 la HCL Sighisoara nr. 3/31.01.2013

TARIFE CONSTRUCTII, REPARATII DRUMURI

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

cod

Denumirea prestatiei

UM

TSA19D1
SPVB22C
DF18A1
DF19A1
DF21A1
DG02B1
DG03A1
DG04B1
RPCL22C#
DI09A1
RPCS11A1
RPCS02A1
RPCS03A1
RPCL15B1
DE16A1
PK20A1
Rpcr45a1
DI01A1

mc
buc
buc
buc
buc
mp
mp
ml
ml
mp
ml
mp
buc
ml
buc
mp
mp
mp

19.

DB15B%

Curatat, decopertat, sapat rigola


Saparea gropilor poligonale manual 80/80/60
Plantat stalpi pentru indicatoare
Montat indicatoare de circulatie rutiera pe un stalp gata plantat (fara indicator)
Demontat indicatoare de circulatie rutiera
Desfacere pavaj din calupuri sau pavele
Desfacere trotuare din dale de beton
Desfacere borduri de piatra sau beton
Desfacerea treptelor din placi semifabricate
Refacere pavaj din calupuri
Montat borduri
Trotuare din dale beton 50/50
Inlocuit dale beton in trotuare
Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate
Montat rigola
Curatirea de rugina cu perii de sarma a confectiilor metalice
Vopsirea manuala a confectiilor metalice
Reparat suprafete degradate, plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase (asfalt
la rece)
Asternere asfalt BA 8 in grosime de 4 cm (cu procurare material)

Valoare tarif
fara TVA
53.72
16.12
4.47
10.95
2.99
5.16
4.21
4.48
11.57
72.76
38.24
49.14
12.48
16.92
15.76
3.32
20.84
132.07

mp

43.86

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

DH05A1
RPCC01A1
AC02C+
CA01A+
CA05A+
RPCT03D1
RPCF10B#
CD01A4
RPCG03A
RPCF07A1
RPCXH10C
RPCXJ07A
RPCJ23D1
CF08A
CN02C+
DF17A1
EE10C1
ED08A1
EI11
RPCS13B#
N.L.
N.L.
RPCS16C1
DH11A1
DH08A1
DA03A1
DH04C1
RPCR12B#
RPCR06A#
RPC05A1#
CK03A#
RPCK02B#

Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam


Montat, demontat cofraje fundatii
Preparare beton cu betoniera
Preparare beton manual
Turnare beton cu mijloace clasice
Demolarea zidurilor din caramida
Demolarea zidurilor din piatra cu mijloace manuale
Zidarii din piatra din piatra bruta sau bolovani de rau
Zidarii din caramida cu goluri
Repararea crapaturilor in ziduri de piatra
Montat, demontat schela lucrari interioare sau exterioare , din lemn
Desfacere tencuieli interioare la pereti sau tavane
Reparatii, tencuieli driscuite
Aplicat glet din ipsos pe tencuieli driscuite
Zugravit in lavabila
Marcaje longitudinale, transversale
Montat corpuri de iluminat cu vapori de mercur
Montat priza perete
Insatalat indicatoare luminoase
Reparat banci (inlocuit sipci)
Confectionat banca
Montat banca
Reparat gard protectie h= 0.5 m stalpi de teava si plasa zincata
Aducerea la profil a acostamentelor
Curatirea platformei drumului
Scarificarea manuala a platformei drumului
Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea manuala
Vopsire in lac a confectiilor din lemn
Vopsire in culori de ulei la pereti si tavane
Montat lambriuri din cherestea de rasinoase
Montat usi din lemn interioare simple
Reparat pardoseala din scandura de rasinoase

mp
mp
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
ml
mp
mp
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
ml
buc
buc
mp
100 mp
mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
mp

10.18
22.48
280.92
254.39
71.97
55
73.76
139.09
361.10
37.41
23.73
7.06
30.80
3.05
6.21
6.54
21.68
5.59
19.56
22.15
504.6
121.63
64.40
343.57
34.76
47.12
137.67
14.83
11.84
81.75
26.43
44.76

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

RPCO54A1
RPCI 05A#
TRI1AA01

Montat balustrade din lemn


Reparat invelitoare tigla profil la acoperisuri
Incarcat materiale
Alte lucrari manuale
DH04A1
Asternerea materialelor pietroase, cu cilindrare mecanica, fara material
RPDC13H% Frezarea imbracamintilor asfaltice
RPDB20B% Asfalt turnat in grosime de 4 cm, cu asternere manuala, cilindrat mecanic
DI08A1
Badijonarea imbracamintii asfaltice
RPCD09A1 Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat

ml
mp
to
ora
mc
mp
mp
m
kg

21.14
28.37
6.11
13.65
24,97
7,68
45,63
3,83
9,39

TARIFELE NU CONTIN TVA


NOTA: Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz republicane pentru lucrari de constructii, drumuri, terasamente Ts 1981
Tariful orar folosit este de 8.72 lei/ora, tarif mediu national, cf. buletinelor statistice lunare de preturi
La tariful orar de 8.72 lei/ora se adauga:
- CAS 20.8%, sanatate 5.2%, somaj 0.5%, fond garantare salarii 0.25%, concedii 0.85%, accidente de munca 0.26%
- Cheltuieli indirecte 16% (din care 1% reprezinta redeventa), profit 5%.

Comisia de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor aferente serviciilor publice:
1. Ciucan Cristian presedinte
2. Fintoc Marieta Maria membru
3. Gall Erno - membru

S-ar putea să vă placă și