Sunteți pe pagina 1din 11
Evolutie estimativa a contractului de asigurare Contractant: POPOVICI CAMELIA Persoana asigurata: POPOVICI

Evolutie estimativa a contractului de asigurare

Contractant:

POPOVICI CAMELIA

Persoana asigurata:

POPOVICI CAMELIA

Produs de asigurare:

GenT pentru Pensie

Informatii despre asigurarea de baza:

Varsta Persoanei Asigurate

30 ani

Sex

Feminin

Frecventa de plata a primelor de asigurare

Lunara

Suma asigurata in caz de deces

16.000,00 RON

Perioada de plata a primelor de asigurare

30 ani

Durata contractului de asigurare

65 ani

Prima pentru deces din orice cauza

9,12 RON

Prima pentru investitii

300,00 RON

Prima pentru asigurarea de baza

309,12 RON

Procentul de alocare a primei pentru investitii in programele de investitii alese:

Program de

Alocare

Expunere program de investitii

Grad de risc (de la 1 la 6)

Taxa

Durata

investitii

Administrare

minima*

BOND

50%

100% instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni, depozite) prin investirea in titluri de participare emise de International Romanian Bond.

Scazut (2)

1,00%

2 ani

Global

100% actiuni listate la bursele de valori din intreaga lume prin investirea de titluri de participare emise de (L) Invest Global Opportunities. Fondul poate detine si instrumente monetare pentru oferirea unei lichiditati adecvate.

 

Opportunities

50%

Ridicat (4)

1,80%

5 ani

* durata recomandata pentru pastrarea fondurilor in programul de investitii ales

 

Asigurarile/optiunile suplimentare alese de dumneavoastra:

Tip asigurare/optiune suplimentara

Suma asigurata

Durata

Prima Lunara

(RON)

(ani)

(RON)

Scutire de plata a primelor

 

-

30

16,11

Asigurarea suplimentara pentru afectiuni grave

25.000,00

30

6,85

Interventie chirurgicala din imbolnavire si accident

1.000,00

15

17,65

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 1 din 5

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

Tip asigurare/optiune suplimentara Suma asigurata Durata Prima Lunara (RON) (ani) (RON)

Tip asigurare/optiune suplimentara

Suma asigurata

Durata

Prima Lunara

(RON)

(ani)

(RON)

Invaliditate permanenta din accident

25.000,00

30

6,25

Total prime pentru asigurarile suplimentare

46,86

Valoarea totala a primei de asigurare (RON):

 

Total prima bruta de asigurare (prima pentru asigurarea de baza + primele pentru asigurarile / optiunile suplimentare)

355,98

Reducere datorata frecventei de plata

0,00

Reducere datorata marimii primei

0,00

Total prima neta Lunara

355,98

Total prima neta Anuala

4.271,76

Ce trebuie sa stiti despre GenT pentru Pensie:

Planul de asigurare cu componenta de investitii GenT pentru Pensie are doua componente:

• componenta de protectie - asigurarea de viata

• componenta de investitie, prin accesul la Programele de investitii.

Ce acopera asigurarea de viata? •Decesul persoanei asigurate pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare NN Asigurari de Viata va plati beneficiarilor:

• in cazul decesului persoanei asigurate pe perioada de plata a primelor de asigurare - suma asigurata in caz de deces si

valoarea contului Contractului la data decesului persoanei asigurate

• in cazul decesului persoanei asigurate pe durata unui contract platit integral sau a unui contract liber de plata primelor - valoarea contului Contractului la data decesului persoanei asigurate.

Cum functioneaza componenta de investitii?

Primele platite pentru investitii se transforma in unituri in cadrul programelor de investitii pe care le-ati ales prin impartirea primei la pretul de cumparare al unitului.

Fiecarui program de investitii ii corespunde un anumit grad de risc, de la foarte scazut la foarte ridicat. Riscul asociat programului de investitii pe care vi-l asumati este un indicator al fluctuatiilor (cresterea/ scaderea) pretului unitului. In graficul de mai jos este exemplificat modul in care poate fluctua pretul unitului:

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 2 din 5

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

Informatiile privind evolutia programelor de investitii se publica zilnic pe pagina de internet www.nn.ro si
Informatiile privind evolutia programelor de investitii se publica zilnic pe pagina de internet www.nn.ro si

Informatiile privind evolutia programelor de investitii se publica zilnic pe pagina de internet www.nn.ro si saptamanal in publicatia Ziarul Financiar.

Valoarea contului este calculata inmultind numarul de unituri din contul aferent contractului de asigurare cu pretul de vanzare valabil pentru momentul respectiv. Pretul unitului este calculat dupa deducerea taxei de administrare a programului de investitii.

Pentru a ilustra evolutia posibila a valorii contului dumneavoastra, va rugam gasiti in anexa atasata proiectia contului pe baza

a trei scenarii diferite de randament. Asa cum puteti vedea si din tabelul de mai jos, indemnizatia de maturitate depinde in primul rand de randamentul investitiei.

Proiectia valorii estimate a indemnizatiei de maturitate

Scenariu

Valoarea estimata a indemnizatiei de maturitate

Randamentul mediu presupus

Scenariul cu valoarea unitatilor constanta

222.027 RON

1,40 %

Scenariul optimist

349.825 RON

4,91 %

Scenariul conservator

306.154 RON

3,93 %

Ce acopera asigurarile/optiunile suplimentare?

Optiunea suplimentara de scutire de plata primelor - permite incetarea platii primelor daca asiguratul devine incapabil sa

continue plata acestora ca urmare a dobandirii unei invaliditati permanente survenite dupa intrarea in vigoare a contractului de asigurare.

Asigurarea suplimentara pentru afectiuni grave - acopera urmatoarele riscuri:

- riscul de diagnosticare a persoanei asigurate, pe perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare, cu una dintre

urmatoarele afectiuni, asa cum sunt ele definite in conditiile contractuale: cancer, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, scleroza multipla, insuficienta renala cronica, encefalita acuta, plegia/ paralizia, tumori intracraniene benigne, Alzheimer, Parkinson, arsuri grave, traumatism cranian major, pierderea vederii, pierderea unui membru, si

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 3 din 5

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

- riscul persoanei asigurate, pe perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare, de a fi

- riscul persoanei asigurate, pe perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare, de a fi supusa uneia din urmatoarele interventii chirugicale, asa cum sunt ele definite in conditiile contractuale: transplantul de organe majore si maduva osoasa, interventie pentru by-pass coronarian si interventie chirurgicala a valvelor cardiace.

Asigurarea suplimentara de interventie chirurgicala in caz de imbolnavire si accident - acopera riscul de interventie

chirurgicala suferita de catre persoana asigurata pentru afectiuni cauzate direct de un accident sau o boala, pe perioada de

valabilitate a acestei asigurari suplimentare. In functie de gravitatea interventiei chirurgicale suferite, indemnizatia de interventie chirurgicala acordata pe parcursul unui an contractual este de pana la maximum de 5 ori suma asigurata aleasa.

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident - acopera riscul de invaliditate permanenta a persoanei asigurate, ca urmare a unui accident, pe perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare.

Taxele aferente contractului GenT pentru Pensie:

Diferenta pret vanzare/cumparare

prima anuala pentru investitie sub 1800 RON: 5% prima anuala pentru investitie peste 1800 RON: 4%

Cheltuieli initiale deduse anual din unituri initiale

3,5%

Taxa lunara de administrare polita

echivalentul in RON a 2 EUR

Comision de transfer unitati intre fonduri

0,5%, minim 3 EUR (de la al treilea transfer/an)

Taxa de rascumparare partiala

1%, minim 10 RON

Taxa de rascumparare totala

An asigurare 1, 2: Valoarea de rascumparare este calculata numai pe baza uniturilor de investitii. An asigurare 3+: Suma cheltuielilor initiale datorata in momentul rezilierii

Pretul de cumparare se calculeaza impartind pretul de vanzare la 100% - diferenta de pret vanzare/cumparare.

Taxele exprimate in EUR se vor percepe in lei la cursul BNR valabil pentru penultima zi lucratoare din luna precedenta.

Taxele sunt cele in vigoare la data emiterii prezentului document. NN Asigurari de Viata isi rezerva dreptul de a opera modificari ulterioare asupra valorii acestora.

Prezentul document (ce include si anexa) se semneaza in 2 (doua) exemplare originale, unul ramanand la dumneavoastra, in calitate de Contractant si unul la Asigurator si face parte integranta din contractul de asigurare.

Confirm ca am primit un exemplar al acestei proiectii si ca mi-au fost aduse la cunostinta costurile acestui produs. Mi s-a explicat si am inteles ca valorile privind investitiile cuprinse in prezenta proiectie nu sunt garantate si ca acestea pot creste sau scadea, reflectand performanta programului de investitii ales. Inteleg, de asemenea, ca performantele anterioare nu sunt o garantie pentru rezultatele viitoare.

Am luat la cunostinta ca datele prezentate sunt estimative, iar riscul investitiei imi apartine in totalitate.

POPOVICI CAMELIA

investitiei imi apartine in totalitate. POPOVICI CAMELIA POPOVICI CAMELIA Data semnarii: (semnatura Persoanei

POPOVICI CAMELIA

apartine in totalitate. POPOVICI CAMELIA POPOVICI CAMELIA Data semnarii: (semnatura Persoanei Asigurate) (semnatura

Data semnarii:

totalitate. POPOVICI CAMELIA POPOVICI CAMELIA Data semnarii: (semnatura Persoanei Asigurate) (semnatura

(semnatura Persoanei Asigurate)

(semnatura Contractantului si stampila (Persoana Juridica))

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 4 din 5

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

Confirm ca aceasta proiectie estimativa a fost prezentata clientului, ca i-am explicat ca valorile referitoare

Confirm ca aceasta proiectie estimativa a fost prezentata clientului, ca i-am explicat ca valorile referitoare la investitii nu sunt garantate si ca pot creste sau scadea. De asemenea, confirm ca am explicat costurile si riscurile aferente acestui produs si ca nu am facut afirmatii care sa fie in neconcordanta cu conditiile contractuale aferente produsului/ asigurarilor/ optiunilor suplimentare si cu aceasta proiectie.

Agent de asigurare/Reprezentant Broker:

S.C. HUMAN ASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L.

Broker: S.C. HUMAN ASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L. (semnatura Agent de asigurare/Reprezentant Broker) Soft
Broker: S.C. HUMAN ASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L. (semnatura Agent de asigurare/Reprezentant Broker) Soft
Broker: S.C. HUMAN ASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L. (semnatura Agent de asigurare/Reprezentant Broker) Soft
Broker: S.C. HUMAN ASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L. (semnatura Agent de asigurare/Reprezentant Broker) Soft

(semnatura Agent de asigurare/Reprezentant Broker)

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 5 din 5

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

GenT pentru Pensie Anexa 1- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a contractului de asigurare la

GenT pentru Pensie Anexa 1- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a contractului de asigurare la fiecare aniversare

   

Suma

Suma

Suma Asigurata

 

Scenariul cu valoarea unitatilor constanta 2

 

Scenariul optimist

   

Scenariul conservator

An

AI 1

primelor

primelor

(pentru asigurarea

                       

(pentru

investitii)

(pentru

deces)

Indem-

Valoarea

Indem-

Valoarea

Indem-

Valoarea

   

de baza)

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

   

deces

parare

deces

parare

deces

parare

1

5%

3.600

109

16.000

1,4%

3.389

19.389

0

4,1%

3.489

19.489

0

3,3%

3.459

19.459

0

2

5%

7.380

224

16.767

1,4%

6.731

23.498

0

4,4%

7.034

23.801

0

3,5%

6.945

23.712

0

3

5%

11.349

345

17.517

1,4%

10.360

27.877

8.068

4,5%

10.987

28.504

8.499

3,6%

10.802

28.319

8.372

4

5%

15.516

472

18.263

1,4%

14.176

32.439

11.835

4,5%

15.278

33.541

12.671

3,6%

14.953

33.216

12.425

5

5%

19.892

605

19.009

1,4%

18.188

37.197

15.797

4,7%

19.967

38.976

17.232

3,8%

19.446

38.455

16.814

6

5%

24.487

745

19.743

1,4%

22.406

42.149

19.964

5,0%

25.033

44.776

22.169

4,0%

24.264

44.007

21.526

7

5%

29.311

891

20.477

1,4%

26.841

47.318

24.346

5,0%

30.502

50.979

27.507

4,0%

29.426

49.903

26.582

8

5%

34.377

1.045

21.203

1,4%

31.503

52.706

28.956

5,0%

36.399

57.602

33.274

4,0%

34.952

56.155

32.003

9

5%

39.696

1.207

21.922

1,4%

36.404

58.326

33.805

5,0%

42.750

64.672

39.495

4,0%

40.864

62.786

37.810

10

5%

45.280

1.377

22.643

1,4%

41.556

64.199

38.905

5,0%

49.584

72.227

46.201

4,0%

47.183

69.826

44.026

11

5%

51.144

1.555

23.367

1,4%

46.971

70.338

44.270

5,0%

56.932

80.299

53.423

4,0%

53.933

77.300

50.675

12

5%

57.302

1.742

24.079

1,4%

52.661

76.740

49.913

5,0%

64.825

88.904

61.193

4,0%

61.138

85.217

57.782

13

5%

63.767

1.938

24.788

1,4%

58.642

83.430

55.849

5,0%

73.297

98.085

69.546

4,0%

68.824

93.612

65.375

14

5%

70.555

2.145

25.495

1,4%

64.928

90.423

62.094

5,0%

82.384

107.879

78.519

4,0%

77.019

102.514

73.481

15

5%

77.683

2.361

26.194

1,4%

71.533

97.727

68.662

5,0%

92.123

118.317

88.151

4,0%

85.751

111.945

82.131

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 1 din 3

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

    Suma Suma Suma Asigurata   Scenariul cu valoarea unitatilor constanta 2   Scenariul
   

Suma

Suma

Suma Asigurata

 

Scenariul cu valoarea unitatilor constanta 2

 

Scenariul optimist

   

Scenariul conservator

An

AI 1

primelor

primelor

(pentru asigurarea

                       

(pentru

investitii)

(pentru

deces)

Indem-

Valoarea

Indem-

Valoarea

Indem-

Valoarea

   

de baza)

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

RP 3

Valoarea

contului

nizatia de

de rascum-

   

deces

parare

deces

parare

deces

parare

16

5%

85.167

2.589

26.892

1,4%

78.474

105.366

75.571

5,0%

102.555

129.447

98.483

4,0%

95.050

121.942

91.355

17

5%

93.025

2.827

27.590

1,4%

85.767

113.357

82.840

5,0%

113.721

141.311

109.560

4,0%

104.949

132.539

101.188

18

5%

101.277

3.078

28.285

1,4%

93.431

121.716

90.487

5,0%

125.666

153.951

121.427

4,0%

115.481

143.766

111.665

19

5%

109.940

3.342

28.975

1,4%

101.484

130.459

98.532

5,0%

138.438

167.413

134.135

4,0%

126.682

155.657

122.822

20

5%

119.037

3.618

29.663

1,4%

109.945

139.608

106.996

5,0%

152.086

181.749

147.734

4,0%

138.588

168.251

134.700

21

5%

128.589

3.909

30.347

1,4%

118.834

149.181

115.901

5,0%

166.661

197.008

162.280

4,0%

151.239

181.586

147.339

22

5%

138.619

4.213

31.031

1,4%

128.174

159.205

125.270

5,0%

182.221

213.252

177.829

4,0%

164.676

195.707

160.781

23

5%

149.150

4.534

31.714

1,4%

137.985

169.699

135.126

5,0%

198.821

230.535

194.444

4,0%

178.942

210.656

175.074

24

5%

160.207

4.870

32.392

1,4%

148.293

180.685

145.495

5,0%

216.526

248.918

212.189

4,0%

194.082

226.474

190.265

25

5%

171.818

5.223

33.075

1,4%

159.121

192.196

156.405

5,0%

235.398

268.473

231.133

4,0%

210.145

243.220

206.405

26

5%

184.008

5.593

33.762

1,4%

170.496

204.258

167.883

5,0%

255.508

289.270

251.348

4,0%

227.180

260.942

223.549

27

5%

196.809

5.982

34.453

1,4%

182.445

216.898

179.960

5,0%

276.926

311.379

272.911

4,0%

245.242

279.695

241.751

28

5%

210.249

6.391

35.148

1,4%

194.996

230.144

192.666

5,0%

299.731

334.879

295.903

4,0%

264.385

299.533

261.074

29

5%

224.362

6.820

35.839

1,4%

208.179

244.018

206.035

5,0%

324.002

359.841

320.410

4,0%

284.668

320.507

281.579

30

-

239.180

7.270

36.533

1,4%

222.027

258.560

222.027

5,0%

349.825

386.358

349.825

4,0%

306.154

342.687

306.154

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 2 din 3

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

Cifrele prezentate in baza celor 3 scenarii reprezinta o estimare. NN Asigurari de Viata nu

Cifrele prezentate in baza celor 3 scenarii reprezinta o estimare. NN Asigurari de Viata nu va garanteaza obtinerea acestor randamente pe parcursul contractului de asigurare.

1 - Adaptare la inflatie

2 - Estimarea pe baza mentinerii valorii constante a uniturilor.

3 - Randament presupus

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 3 din 3

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

GenT pentru Pensie Anexa 2- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a asigurarilor suplimentare la fiecare

GenT pentru Pensie Anexa 2- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a asigurarilor suplimentare la fiecare aniversare

   

Scutire de

     

plata a

Asigurarea suplimentara pentru afectiuni grave

Interventie chirurgicala din imbolnavire si accident

Invaliditate permanenta din accident

An

AI 1

primelor

 

Suma

 

Suma

 

Suma

 

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

1

5%

193,32

25.000,00

82,20

1.000,00

211,80

25.000,00

75,00

2

5%

203,28

26.250,00

92,16

1.050,00

222,36

26.250,00

78,72

3

5%

213,84

27.562,50

104,76

1.102,50

233,52

27.562,50

82,68

4

5%

225,12

28.940,63

120,60

1.157,63

248,76

28.940,63

86,88

5

5%

236,88

30.387,66

138,24

1.215,51

264,84

30.387,66

91,20

6

5%

249,36

31.907,04

157,80

1.276,29

282,24

31.907,04

95,76

7

5%

262,56

33.502,39

179,76

1.340,10

300,60

33.502,39

100,56

8

5%

276,72

35.177,51

210,24

1.407,11

319,80

35.177,51

105,48

9

5%

292,08

36.936,39

250,80

1.477,47

340,44

36.936,39

110,76

10

5%

308,40

38.783,21

297,96

1.551,34

362,40

38.783,21

116,40

11

5%

325,68

40.722,37

348,36

1.628,91

385,44

40.722,37

122,16

12

5%

343,80

42.758,49

403,08

1.710,36

410,04

42.758,49

128,28

13

5%

363,96

44.896,41

481,80

1.795,88

436,20

44.896,41

134,64

14

5%

386,28

47.141,23

589,32

1.885,67

463,92

47.141,23

141,48

15

5%

410,16

49.498,29

710,64

1.979,95

493,20

49.498,29

148,44

16

5%

436,68

51.973,20

867,12

-

 

- 51.973,20

155,88

17

5%

463,44

54.571,86

1.007,52

-

 

- 54.571,86

163,68

18

5%

491,76

57.300,45

1.161,60

-

 

- 57.300,45

171,96

19

5%

522,48

60.165,47

1.340,76

-

 

- 60.165,47

180,48

20

5%

555,48

63.173,74

1.545,48

-

 

- 63.173,74

189,48

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 1 din 2

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

GenT pentru Pensie Anexa 2- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a asigurarilor suplimentare la fiecare

GenT pentru Pensie Anexa 2- Estimarea detaliata a evolutiei anuale a asigurarilor suplimentare la fiecare aniversare

   

Scutire de

     

plata a

Asigurarea suplimentara pentru afectiuni grave

Interventie chirurgicala din imbolnavire si accident

Invaliditate permanenta din accident

An

AI 1

primelor

 

Suma

 

Suma

 

Suma

 

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

asigurata*

Prima anuala

21

5%

591,12

66.332,43

1.780,56

-

 

- 66.332,43

198,96

22

5%

629,88

69.649,05

2.055,00

-

 

- 69.649,05

208,92

23

5%

672,00

73.131,50

2.370,12

-

 

- 73.131,50

219,36

24

5%

718,44

76.788,08

2.744,76

-

 

- 76.788,08

230,40

25

5%

769,44

80.627,48

3.184,68

-

 

- 80.627,48

241,92

26

5%

826,92

84.658,85

3.721,92

-

 

- 84.658,85

253,92

27

5%

888,24

88.891,79

4.308,72

-

 

- 88.891,79

266,64

28

5%

929,64

93.336,38

4.463,52

-

 

- 93.336,38

279,96

29

5%

998,64

98.003,20

5.137,08

-

 

- 98.003,20

294,00

30

5%

1.040,40

102.903,36

5.229,72

-

 

- 102.903,36

308,76

Valorile prezentate in aceste coloane, aferente primului an de asigurare, sunt garantate. Valorile estimate pentru urmatorii ani de asigurare, prezentate in coloanele marcate cu (*), sunt garantate in conditiile mentinerii aceleiasi optiuni de adaptare la inflatie utilizate in aceasta estimare. Restul de valori prezentate in tabel nu sunt garantate de asigurator.

1 - Adaptare la inflatie

Soft proiectie versiunea: 01.01.39

NN Asigurari de Viata S.A.

Pagina 2 din 2

Str. Costache Negri, nr. 1-5

T

+40 21 9464

www.nn.ro

Sector 5, 050552, Bucuresti, Romania

T

+40 21 402 85 80

asigurari@nn.ro;

F

+40 21 402 85 81

pensii@nn.ro

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160; Registrul Comertului: J40/475/1997; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Autorizat de ASF – Sectorul Asigurari-Reasigurari, cod RA-012/10.04.2003; Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAA-RO-9112925/03.04.2007 Capital social subscris si varsat la 07.10.2014: 109.991.626 lei

NN Asigurări de Viaţă S.A. Str. Costache Negri nr. 1- 5, sector 5, Bucureşti, România,

NN Asigurări de Viaţă S.A. Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, Bucureşti, România, 050552

Exemplarul clientului pentru efectuarea plăţii

Document de plată

pentru prima iniţială

Data

11/12/2015

Nume şi prenume

CAMELIA POPOVICI

Contract tip

GenT pentru Pensie

Suma de plată (prima iniţială)

355,98 lei (treisutecincizecişicincileişinouăzecişioptbani)

Cod document de plată

4401882005

Cod document de plată 4401882005 Indiferent de modalitatea aleasă, vă rugăm menţionaţi

Indiferent de modalitatea aleasă, vă rugăm menţionaţi codul documentului de plată!

01440188200511121500035598

Cum plătiţi?

Virament bancar într-unul din conturile NN Asigurări de Viaţă: RO33 INGB 0001 0001 1341 8941, RO73 BRDE 450SV 893 8022 4500, RO02 CECEB 10046 RON 040 3001, RO30 BTRL 0450 1601 00727445, RO26 RZBR 0000 0600 1487 4196 Numerar la agenţiile şi sucursalele Bancpost, CEC, Banca Transilvania, Poşta Română, BRD, Raiffeisen, CreditCoop şi Payzone Contractantul asigurării este singurul responsabil pentru plata primelor.

este singurul responsabil pentru plata primelor . NN Asigurări de Viaţă S.A. Str. Costache Negri nr.

NN Asigurări de Viaţă S.A. Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, Bucureşti, România, 050552

Exemplar de ataşat la cererea de asigurare

Document de plată

pentru prima iniţială

Data

11/12/2015

Nume şi prenume

CAMELIA POPOVICI

Contract tip

GenT pentru Pensie

Suma de plată (prima iniţială)

355,98 lei (treisutecincizecişicincileişinouăzecişioptbani)

Cod document de plată

4401882005

Cod document de plată 4401882005 Indiferent de modalitatea aleasă, vă rugăm menţionaţi

Indiferent de modalitatea aleasă, vă rugăm menţionaţi codul documentului de plată!

01440188200511121500035598

Cum plătiţi?

Virament bancar într-unul din conturile NN Asigurări de Viaţă: RO33 INGB 0001 0001 1341 8941, RO73 BRDE 450SV 893 8022 4500, RO02 CECEB 10046 RON 040 3001, RO30 BTRL 0450 1601 00727445, RO26 RZBR 0000 0600 1487 4196 Numerar la agenţiile şi sucursalele Bancpost, CEC, Banca Transilvania, Poşta Română, BRD, Raiffeisen, CreditCoop şi Payzone Contractantul asigurării este singurul responsabil pentru plata primelor.