Sunteți pe pagina 1din 10

Pierderile de caldura intr-o constructie

Gradul de izolare termica a unei cladiri se apreciaza prin coeficientul global de


izolare termica a anvelopei cladirii.

La o casa unifamiliala cu un nivel mediu de izolare pierderile de caldura se


modifica astfel:
peretii exteriori 26%,
acoperis 26%,
ferestre 20%,
usi 13%
subsol 15%.
Pentru obtinerea unui coeficient global cat mai mic este necesar ca elementele
componente ale anvelopei cladirilor sa aiba rezistente termice (R) cat mai ridicate,
lucru realizabil prin inglobarea unor straturi termoizolante din materiale eficiente
(avand

conductivitati

termice

de

calcul

mai

mici

de

0,05

W/(mK)).

Functie de rezistenta la transfer termic a elementului considerat, costurile


pentru investitia in constructie sunt crescatoare proportional cu cresterea grosimii
termoizolatiei, dar cele pentru investitia in instalatia de incalzire si pentru cheltuielile
de exploatare pe perioada de recuperare a investitiei sunt proportional
descrescatoare.

LEGISLATIE IN DOMENIUL IZOLARII TERMICE


SI ECONOMIEI DE ENERGIE

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana presupune si armonizarea


legislatiei tehnice din domeniul constructiilor cu legislatia europeana.
Ca urmare, in ultimii ani, sub coordonarea MTCT s-a desfasurat o ampla
activitate de elaborare a unor reglementari noi si de revizuire a celor
existente.
Cerinta Izolare termica si economie de energie este una dintre cele
6 cerinte esentiale din cadrul Directivei 89/106/CEE:
Constructiile si instalatiile lor de incalzire, racire si ventilare trebuie
sa fie proiectate si executate astfel incat consumul de energie necesar
in exploatarea constructiilor sa fie scazut in raport cu conditiile
climatice locale, fara a afecta confortul termic al ocupantilor.
Directiva 2002/91/CEE referitoare la performanta energetica a
cladirilor
SR ISO 7730 Ambiante termice moderate. Calculul indicilor PMV si
PPD
SR EN ISO 10211/1 Punti termice in cladiri. Calculul fluxurilor termice
si a temperaturilor superficiale. Partea I. Metode de calcul.
STAS 6472/6 Punti termice in cladiri. Calculul rezistentei termice si a
temperaturilor superficiale.
C 107/0-2005 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de
izolatie termica la cladiri.
Cuprinde:
- principii de conformare higrotermica a elementelor de
constructii si a cladirilor;
- principii privind punerea in opera a straturilor termoizolatoare;

- valorile caracteristicilor termotehnice pentru unele materiale


termoizolatoare.
C 107/1-2005

Normativ privind calculul coeficientilor globali de

izolare termica la cladiri de locuit


C 107/2-2005

Normativ privind calculul coeficientilor globali de

izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat locuirea


NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al
cladirilor existente si al instalatiilor aferente acestora

BC 5 /2001

NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a


cladirilor existente

BC 4 /2001

NP 049-2000 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului


energetic al cladirilor existente BC 5 /2001

Urmatoarele reglementari detaliaza continutul normativelor mentionate


mai sus:
MP 024-2002 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al
cladirilor existente

BC 10-11 /2002

GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice


a cladirilor de locuit existente

BC 3 /2003

GT 037-2002 Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului


energetic al cladirilor existente BC 2 /2003
C 203-91 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor
de imbunatatire a izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens la
peretii cladirilor existente ( 6 caiete )

BC 6 /1991

I prevederi generale
II placari exterioare anticondens cu polistiren celular
III placari exterioare anticondens cu placi bca de 7,5 cm

GP 015-97 Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de


imbunatatire a protectiei termice si acustice la cladirile existente unifamiliale
sau cu un numar redus de apartamente

BC 13 2001

Cuprinde:
- modul de evaluare a nivelului existent de protectie termica si acustica;
- principiile de elaborare a proiectului de reabilitare termica si acustica;
- solutiile cadru de imbunatatire a protectiei termice si acustice;
- conditii de exploatare a cladirilor dupa imbunatatirea protectiei termice.

MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a

masurilor de reabilitare termica la cladirile social-culturale

BC 7 /2002

Cuprinde :
- tipuri de degradari ale anvelopei cladirilor;
-

criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate;

solutii tehnice pentru cresterea eficientei utilizarii energiei


termice in cazul cladirilor social- culturale;

MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a


masurilor de reabilitare termica la cladirile de locuit

BC 5 /2002

NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performantelor termohigroenergetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea
reabilitarii si modernizarii lor termice

BC 18 /2003

GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din


unitatile functionale ale cladirilor existente

BC 8 /2003

GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a


elementelor de constructii la cladirile existente, in vederea reabilitarii
termice

BC 5 /2003

MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii

BC 5 /2003