Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ..

Prenume ..
Punctaj ..

T E S T
PENTRU VERIFICAREA CUNOSTINTELOR
1. Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la :
a) continutul actelor normative care reglementeaza managementul situatilor de urgenta si activitatea de aparare
impotriva incendiilor,precum si actele normative specifice profilului societatii;
b) atributiile ce revin organelor administratiei publice centrale si locale;
c) managementul situatiilor de urgenta si modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la
nivelul societatii;
d) mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata societatea si modul de utilizare
a acestora;
e) organizarea cooperarii activitatilor pentru protectia mediului inconjurator;
f) modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta si in cazul observarii si anuntarii unui
incendiu;
g) actiuni ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta.
2. Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale (Legea 307/2006):

3. Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic, si se realizeaza


prin urmatoarele categorii de instructaje(OMAI 712/786/2005):
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de munca;
c) instructajul periodic
d) instructajul special pentru lucrari periculoaseinstructaj la schimbarea locului de munca;
e) instructaj la revenirea din concediu medical sau de odihna.
4. Prin Dispozitiile Generale de prevenire si stingerea incendiilor privind ordinea interioara se
reglementeaza:
a) lucrarile cu foc deschis;

b)
c)
d)
e)

fumatul;
asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie;
colectarea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora;
depozitarea,manipularea, gestionarea substantelor combustibile cu periclo de incendiu sau explozie.

5. La descoperirea unui incendiu, orice persoana are urmatoarele obligatii:


a) anuntarea imediata a incendiului;
b) evacuarea in ordine, fara panica, a persoanelor din afara policlinicii si ajutorarea celor care nu se pot evacua
singure;
c) incercarea de stingere a focului, daca nu este prea riscant(nu se va utilize mai mult de 1 stingator; daca focul
nu s-a stins, evacuate imediat zona;
d) anuntarea telefonica a pompierilor militari, la numarul 112 sau 981, din cea mai apropiata zona neafectata;
e) comunicarea, catre conducerea policlinicii, a detaliilor referitoare la locatia exacta si amploarea incendiului.
f)
6. La declansarea alarmei de incendiu, salariatii sunt obligati:
a) sa inceteze orice activitate ;
b) sa abandoneze obiectele personale;
c) incuie usile;
d) parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta, sau prin locurile indicate de membrii echipei de
interventie;
e) merg catre locul de adunare stabilit;
f) raman in cladire pana la terminarea interventiei pompierilor militari;
g) mentin libere caile de acces in cladire

Intocmit,
Cadru tehnic PSI