Sunteți pe pagina 1din 31

DIMENSIONAREA RETELELOR ELECTRICE DE JOASA SI MEDIE

TENSIUNE
Cablurile electrice de joasa si medie tensiune se vor poza in pamant, de regula in partea necarosabila a strazilor, sub
trotuare sau in anumite conditii in zonele verzi.

Cablurile pozate in partea carosabila, trebuie sa aiba protectie mecanica


corespunzatoare. In orice situatie se impune sa se pastreze distantele fata de instalatiile
editate in plan vertical sau orizontal, care sunt date in PE 107/95.

3.1. Dimensionarea retelei electrice de joasa tensiune


Dimensionarea se realizeaza tinand seama de natura receptoarelor, de regimul normal
de functionare a acestora, de incarcarea retelelor de distributie si consta pe de-o parte in
determinarea sectiunii conductoarelor pe baza unor criterii tehnice, iar pe de alta parte in
verificarea conditiilor economice de functionare a retelelor.
In acest capitol se va analiza doar sectiunea economica, urmand ca cea tehnica sa se
ia in discutie in capitolele urmatoare.

3.1.1. Stabilirea sectiunii economice a conductoarelor


Sectiunea economica a unui conductor este sectiunea pentru care se realizeaza un
regim de functionare optim economic, corespunzator unor cheltuieli totale minime, pentru linia
respectiva, intr-o perioada de functionare data.
Folosind metoda densitatii economice de curent, rezulta urmatoarea relatie de calcul
pentru sectiunea economica:

- coeficient de corectie:

- sarcina maxima de calcul, este un curent maxim de durata corespunzator


regimului normal de functionare;
- valoarea normata a densitatii economice de curent pentru linia respectiva.
Pentru stabilirea sectiunii economice a conductoarelor de aluminiu ale unui cablu de
joasa tensiune, cu izolatie sintetica de PVC, valorile pentru densitatea economica de curent
se gasesc in PE 135/91 in functie de durata de utilizare a sarcinii maxime anuale, iar
sectiunea maxima pentru acest tip de cablu este:

Daca
, sectiunea economica se va alege prin rotunjire la cea mai apropiata
valoare de pe scara standardizata a conductoarelor.
Daca

Se alege:

, se calculeaza numarul de cabluri necesare, folosind relatia:

, daca

, daca

Daca
, se alege prin rotunjirea lui
la cel mai apropiat numar intreg.
Sectiunea economica totala pe faza va fi realizata cu N conductoare de sectiune S,
adica

, care trebuie sa fie cat mai apropiata de valoarea

calculata anterior.

Pentru calculul sectiunii economice trebuie sa se cunoasca curentul maxim pe linie, in


conditiile in care sarcina maxima nu variaza in decursul perioadei de analiza fata de sarcina
maxima din primul an, iar sectiunea cablului este constanta pe toata lungimea sa. In acest
caz, curentul maxim pe linie se determina folosind formula:

L - lungimea totala a liniei;


l - lungimea tronsonului;
I - curentul de tronson.
Pentru fiecare consumator se calculeaza curentul corespunzator puterii sale, dupa
aplicarea coeficientului de simultaneitate in functie de numarul de consumatori de pe bucla

P - puterea activa de calcul;


Ks - coeficient de simultaneitate;
cos - factor de putere: cos = 0,92;

Un - tensiunea nominala: Un = 0,4 kV.


In tabelul 9 se trec pentru fiecare consumator: puterea activa de calcul, coeficientul de
simultaneitate si curentul corespunzator.
Tabelul 9
Bucla /Linia

Consumator

X1-2

X3-4

X5-6

Puterea activa de
calcul

Coeficientul de
simultaneitate

Pc [kW]

Ks

14,8

0,6 555b14f

14,65

16,2

0,6 555b14f

16,052

23,29

0,6 555b14f

23,093

36,96

0,6 555b14f

36,623

22,72

0,6 555b14f

22,512

28,4

0,6 555b14f

22,141

48

0,6 555b14f 5

51,525

57,12

0,6 555b14f 5

61,315

41,4

0,6 555b14f 5

44,441

54

0,6 555b14f 5

57,966

43,2

0,6 555b14f 5

46,373

Curentul
I[A]

39,6

0,6 555b14f 5

42,509

12,96

0,6 555b14f

12,842

24,99

0,6 555b14f

24,762

24,62

0,6 555b14f

24,395

24,62

0,6 555b14f

24,395

24,99

0,6 555b14f

24,762

12,96

0,6 555b14f

12,842

G'

48

0,6 555b14f 5

51,525

H'

57,12

0,6 555b14f 5

61,315

I'

41,4

0,6 555b14f 5

44,441

J'

54

0,6 555b14f 5

57,966

K'

43,2

0,6 555b14f 5

46,373

L'

39,6

0,6 555b14f 5

42,509

X9

Complex comercial

80

132,116

X10

Banca

120

198,175

X7-8

Y1-2

Y3-4

Y5

Benzinarie

60

99,087

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 1-2


Pe linia X1-2 se alimenteaza vilele: D, A, B, C, F, E.
141,086A

104,463A

89,746A

73,746A

50,6 555b14f 53A

22,512A

X1
30m

42,5m

45m

36,623A

35m

14,665A

50m

16,052A

189m

23,093A

160m

X2

28,141A

22,512A

Curentul maxim pe linie este:

Sarcina maxima se atinge timp de aproximativ 4h/zi seara, in cazul consumatorilor


casnici. Durata de utilizare la sarcina maxima este:

Densitatea economica de curent corespunzatoare lui


, conform tabelelor
(Indrumare de calcul si proiectare - Linii electrice subterane 1-220 kV) este:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece

, din scara standardizata a conductoarelor se alege sectiunea


, deci tipul cablului va fi: ACYABY (3x150+70)mm2.

economica:

A - conductor de aluminiu;
Y - izolatie cu manta de PVC.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 3-4


Pe linia X3-4 se alimenteaza vilele: G, H, I.

157,251A

105,726A

X3

142m

73m

151,525A

84m

61,315A

198m

44,441A

X4

Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent este aceeasi ca mai sus:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece

, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

44,441

Pentru ca este indeplinita conditia:


deci Nc = 1.

, se va folosi un singur conductor pe faza,

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind: Sec= 150mm2.
Tipul cablului este: ACYABY(3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 5-6


Pe linia X5-6 se alimenteaza vilele: J, K, L.

X5

146,848A

X6

42,509A
197m

67m

69m

J
57,966A

242m

46,373A

42,509A

Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent este:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece Sec > Smax, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze:

88,882A

Pentru ca este indeplinita conditia:


deci Nc = 1.

, se va folosi un singur conductor pe faza,

Sec=150mm2. Tipul cablului este ACYABY (3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 7-8


Pe linia X7-8 se alimenteaza vilele: M, N, O, P, Q, R.

X7 124,365A
,761A

61,999A

37,604A

12,824A

32m

30m

132m
M
12,842A

86

X8
27m

N
24,762A

111,523A

O
24,395A

31m
P

34,395A

37m
Q

24,762A

69m
R

12,842A

Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent este:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece Sec < Smax, se alege din scara sectiunilor standardizate S ec=150mm2, deci
tipul cablului este: ACYABY (3x150+70)mm 2.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei Y 1-2


Pe linia Y1-2 se alimenteaza vilele: G', H', I'.

Y1
304m

48m
G'
51,525A

157,251A

39m

44,414A

Y2

198m

H'
61,315A

105,726A

I'
44,441A

Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent este:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece Sec>Smax, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

Pentru ca este indeplinita conditia: N c 1,41, se va folosi un singur conductor pe faza,


deci Nc=1.
Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca
fiind: Sec=150mm2.
Tipul cablului este: ACYABY (3x150+70)mm 2.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei Y 3-4


Pe linia Y3-4 se alimenteaza vilele: J', K', L'.

Y3

146,848A

88,882A

42,509A

Y4

313m

41,5m

47m

398m

J'

K'

L'

57,966A

46,373A

42,509A

Curentul maxim pe linie este :

Densitatea economica de curent este:

Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece

, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

Pentru ca este indeplinita conditia:


deci

, se va folosi un singur conductor pe faza,

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind:

.
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 9


Pe linia X9 se alimenteaza complexul comercial, care are o rezervare 100%, deci
puterea sa este furnizata pe doua cai plecand de pe cele doua tablouri ale postului de
transformare PT1. Dimensionarea cablului se face pentru toata puterea ceruta de consumator
deoarece in caz de avarie acesta va fi alimentat pe un singur cablu.
Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent este aleasa in functie de durata de utilizare la sarcina


maxima anuala:

deoarece sarcuna maxima se atinge aproximativ 6h/zi in

cazul acestui abonat


Sectiunea economica de calcul a conductorului este:

Deoarece

, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

Pentru ca este indeplinita conditia:


deci NC=1.

, se va folosi un singur conductor pe faza,

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind: Sec=150mm2
Tipul cablului este: ACYABY(3*150+70)mm2

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei X 10


Pe linia X10 se alimenteaza banca, ea fiind alimentata pe doua cai deoarece are
rezervare 100%. Dimensionarea cablului se face pentru toata puterea necesara
consumatorului deoarece, in caz de avarie, alimentarea se face pe un singur cablu.
Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent se alege in functie de durata de utilizare la sarcina


maxima anuala: TSM=2500h/an
jec=0,6 555b14f 9A/mm2
Sectiunea economica de calcul este:

Deoarece

, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze, N c

Pentru ca este indeplinita conditia:


faza, deci Nc=2

, se folosesc doua conductoare pe

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate.


In practica, in cadrul intreprinderii S.I.S.E nu se folosesc conductoare cu sectiunea mai
mare de 150mm2. In acest caz, cand Sec=267,208mm2, se va recurge la utilizarea a doua
conductoare pe faza, dar de sectiune mai mica, astfel incat sectiunea rezultata sa fie
apropiata de cea obtinuta in urma calculului de mai sus.
Se folosesc doua conductoare (Nc=2) cu sectiunea economica Sec=120mm2. Atunci
sectiunea economica totala pe faza este:

Tipul celor doua cabluri prin care se alimenteaza abonatul pe fiecare cale
este:ACYABY(3x120+70)mm2.

Calculul sectiunii economice a conductoarelor liniei Y5


Pe linia Y5 se alimenteaza benzinaria, pentru care nu se asigura rezervare.
Curentul maxim pe linie este:

Densitatea economica de curent se alege in functie de durata de utilizare la sarcina


maxima anuala, TSM = 2700h/an, deci valoarea acesteia este:
jec = 0,6 555b14f 1A/mm2
Sectiunea economica de calcul este:

Deoarece Sec>Smax, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze:

Pentru ca este indeplinita conditia:


faza, deci Nc=1.

, se poate folosi un singur conductor pe

Sectiunea ecnomica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind: Sec = 150mm2.
Tipul cablului este: ACYABY(3x150+70)mm 2.

3.1.2. Determinarea sectiunii conductoarelor in practica


In cazul unei retele buclate cu functionare radiala se va folosi pe toata lungimea liniei
acelasi tip de cablu, deoarece se incarca o uniformizare a retelei de joasa tensiune.
Sectiunea conductorului se determina conform I 7,in functie de curentul pe care trebuie
sa-l transporte acesta.

Se folosesc cabluri cu conductoare de Al, cu izolatie de PVC, montate in tub. Se alege


Al ca material al conductoarelor deoarece este mult mai eftin, chiar daca conductivitatea
electrica si rezistenta mecanica ale cuprului sunt mult mai bune, dar pretul lui este foarte
ridicat.
F.D.F.E foloseste cabluri cu conductoare de Al si sectiunea maxima de 150mm 2, care
teoretic este proiectat sa reziste la un curent de 200A, dar in realitate trebuie solicitat doar la
un curent de 150A, pentru o crestere a sigurantei in alimentare cu energie electrica.
Curentul ce trece prin cablu se determina cu relatia:

Un-tensiunea nominala pe j.t.: Un=0,4kV;


- factorul de putere:

Pc - puterea activa de calcul dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 1-2


Pe linia X1-2 se alimenteaza vilele: D,A,B,C,F,E.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:
PC=85,425kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte cablul este:

Sectiunea conductorului se alege din I 7, astfel incat sa corespunda unui curent mai
mare decat cel rezultat din calcule, pentru ca acesta sa poata face fata si la o putere mai
mare in cazul unei extinderi a retelei.
S=150mm2,
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 3-4 .


Pe linia X3-4 se alimenteaza vilele: G,H,I.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:

Pc=95,238kW.
Curentul pe care sa-l transporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului, se alege: S=150mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 5-6


Pe linia X5-6 se alimenteaza vilele: J,K,L.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:
Pc=88,92.
Curentul pe care trebuie sa-l teansporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului, se alege: S=150mm 2.
Tipul cablului este: ACYABY(3x150+70)mm 2

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 7-8


Pe linia X7-8 se alimenteaza vilele: M,N,O,P,Q,R.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:
Pc=75,444A
Curentul pe care trebuie sa-l transporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului, se alege: S=95mm 2. Tinand cont de faptul ca in cazul
abonatilor casnici este posibila o extindere a relatiei in viitor si ca pe joasa tensiune din
posturile de transformare ale S.D.B. pleaca in general cabluri de sectiune S=150mm 2, se va
folosi tot un cablu de tip: ACYABY(3x150+70)mm 2. Daca s-ar folosi un cablu de sectiune

mica, corespunzatoare curentului calculat, acesta nu ar rezista la un curent mai mare datorat
aparitiei unor noi consumatori, caz in care se impune schimbarea cablului cu unul de sectiune
mai mare, aceasta solutie nefiind convenabila din punct de vedere economic.
Tipul cablului este ACYABY(3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei Y1-2


Pe linia Y1-2 se alimenteaza vilele: G',H',L'.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:
P=95,238kW
Curentul pe care trebuie sa-l teansporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului, se alege: S=150mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2

Calculul sectiunii conductoarelor liniei Y3-4


Pe linia Y3-4 se alimenteaza vilele: J',K',L'.
Puterea activa de calcul a vilelor dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate este:
P=88,92kW
Curentul pe care trebuie sa-l teansporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului, se alege: S=150mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 9


Pe linia X9 se alimenteaza complexul comercial, direct din tablourile postului de
transformare PT1, pe doua cai.
Puterea activa de calcul este: P=80kW

Curentul pe care trebuie sa-l suporte cablul, se calculeaza pentru intreaga putere
ceruta de consumator deoarece, in caz de avarie,alimentarea se face pe un singur cablu.

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului impusa de o eventuala extindere se alege: S=150mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x150+70)mm2.
Complexul comercial este format din mai multe magazine, care vor fi alimentate prin
coloane din nisa.
Coloanele trebuie dimensionate asemenea cablurilor, cu deosebirea ca acestea au 5
conductoare: 3 faze, un nul de lucru si un nul de protectie. Nulul de lucru este din Al, iar
pentru nulul de protectie se foloseste Cu.
a). Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza
alimentara si macelaria.
Puterea activa de calcul este:
Pc=35kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=35mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x35+16)mm2+FY16mm2.
b). Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza casa de
moda.
Puterea activa de calcul este:
Pc=15kV
Curentul pe care trebuie sa-l suporte coloana este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=10mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x10+6)mm2+FY6mm2.
c).Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza magazinul
de chimicale.
Puterea activa de calcul este:
Pc=8kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte coloana este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=4mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x4+2,5)mm 2+FY2,5mm2.
d.) Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza sala
Internet-Caffe.
Puterea activa de calcul este:
Pc=4kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte coloana este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=2,5mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x2,5+1,5)mm 2+FY1,5mm2.
e). Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza coaforul.

Puterea activa de calcul este:


Pc=10kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte coloana este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=6mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x6+4)mm2+FY4mm2.
f). Calculul sectiunii conductoarelor pentru coloana prin care se alimenteaza magazinul
de electrice.
Puterea activa de calcul este:
Pc=8kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte coloana este:

Sectiunea conductoarelor este:


S=4mm2
Tipul coloanei este: ACYABY(3x4+2,5)mm 2+FY2,5mm2.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei X 10


Pe linia X10 se alimenteaza banca, direct din tablourile postului de transformare PT 1, pe
doua cai.
Puterea activa de calcul este: P=120kW
Curentul pe care trebuie sa-l suporte cablul, se calculeaza pentru intreaga putere
ceruta de consumator deoarece, in caz de avarie,alimentarea se face pe o singura cale, deci
curentul va fi de doua ori mai mare decat in cazul functionarii in conditi normale.

Teoretic se poate folosi un cablu de tip ACYABY(3x150+70)mm 2, dar practic acesta nu


poate suporta decat 150A. De aceea este necesar sa se foloseasca doua conductoare pe
faza, dar de sectiune mai mica.
Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o
supradimensionare a cablului impusa de o eventuala extindere se alege: S=120mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x120+70)mm2.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei Y5


Pe linia Y5 se alimenteaza benzinaria, direct din postul de transformare PT 2, printr-un
singur cablu, fara sa i se asigure rezervare.
Puterea activa de calcul este: P=60kW.
Curentul pe care trebuie sa-l suporte cablul este:

Sectiunea conductoarelor corespunzatoare curentului calculat tinand cont de o


supradimensionare a cablului se alege: S=70mm 2.
Tipul cablului este:ACYABY(3x70+35)mm2.
Tipurile de cabluri rezultate in urma calculului de determinare a sectiunii economice si
a celui de determinare a sectiunii conductoarelor in practica, sunt expuse in tabelul 10.
Tabelul 10
Linia

Tipul cablului economic

Tipul cablului practic

X1-2

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

X3-4

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

X5-6

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

X7-8

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

Y1-2

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

Y3-4

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

X9

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY
(3x150+70)mm2

X10

ACYABY (3x120+70)mm2

ACYABY
(3x120+70)mm2

Y5

ACYABY (3x150+70)mm2

ACYABY (3x70+35)mm2

Dintre cele doua solutii se alege tipul de cablu ale carui conductoare au sectiunea mai
mare. Urmeaza sa se verifice sectiunea conductoarelor din punct de vedere al caderilor de
tensiune si al incalzirii maxime admise.

3.1.3. Dimensionarea barelor


Barele sunt folosite pentru a creste siguranta in alimentare, ele avand o rezistenta
mecanica mai mare decat cea a cablurilor.
Se folosesc bare de aluminiu, dreptunghiulare si vopsite.
In locul acestora se pot folosi coloane de cupru, ele avand o siguranta mai mare in
exploatare, dar se prefera varianta cu bare de Al pentru ca, in caz de defect, ele se pot inlocui
imediat, fiind usor de procurat.
Barele se aleg in functie de intensitatea curentului de care vor fi parcurse.
Inainte de stabilirea curentului maxim admis in bare, valorile din tabel (date pentru:
temperatura mediului ambiant de +25 0C, altitudinea maxima de 1000m, montaj pe muchie de
distanta una de alta, pe traseu orizontal si vertical) vor fi conectate, functie de alte conditii de
pozare, prin inmultirea lor cu un coeficient:

unde: k1 - corectia de temperatura a mediului ambiant;


k2 - corectia de racire artificiala;
k3 - corectia la montarea barelor pe lat;
k4 - corectia de traseu vertical mai lung de 3 m;
k5 - corectia de altitudine mai mare de 1000 m;
k6 - corectia pentru bare nevopsite;
k7 - corectia functiei de numarul de bare pe pol (aplicata numai barele de otel).
Valorile pentru corectii si sectiunea barelor se gasesc in tabele in "Agenda
electricianului "- E. Pietreanu
Pentru tipul de bara folosit, indiferent de sectiune, valorile corectiilor sunt:
k2=1 - racirea se face artificial in cazul postului de transformare suprateran, iar k 2 se ia
in discutie doar in cazul racirii fortate;
k4=0,85 - toate barele folosite au lungimea mai mare de 3 m;
k5=1 - Bucurestiul este situat la o altitudine mai mica de 1000 m;
k6=1 - barele utilizate sunt vopsite;
K7=1 - barele folosite sunt de aluminiu, iar k7 se aplica doar barelor de otel.
In cazul de fata se constata o reducere a relatiei de calcul a coeficientului cu care se
corecteaza curentul ce strabate barele, astfel:

Dimensionarea barelor de legatura intre transformatoare si tablourile


de joasa tensiune ale posturilor PT1 si PT2
In ambele posturi de transformare se foloseste acelasi tip de bare deoarece
transformatoarele cu care sunt echipate acestea sunt identice: TTU - AI 630kVA(10(20)/0,4kV).
Coeficientul de corectie kb va fi acelasi pentru ambele posturi, valoarea sa depinzand
de corectiile k1 si k2.
Corectia de temperatura a mediului ambiant se alege din tabel pentru,

=450C
k1=0,75
Corectia la montarea barelor pe lat este:
k3=0,9

Curentul corespunzator puterii transformatorului este:

Curentului rezultat din calcul I se aplica corectia k b, acesta fiind curentul maxim la care
trebuie sa reziste bara. In primul an de exploatare a transformatorului, curentul va fi mai mic
deoarece incarcarea acestuia rezulta din calcule nu depaseste 50%.
In cazul unei posibile extinderi a retelei, cand transformatorul va functiona cu o
incarcare aproape de 100%, barele trebuie sa reziste solicitarilor, de aceea dimensonarea se
face in cele mai defavorabile conditii.

In functie de acest curent Ib, se alege sectiunea unei bare, conform tabelului:

Acest tip de bara,


, poate rezista pana la o intensitate a curentului
electric de 1815A, deci transformatoarele pot functiona si supraincarcate, din acest
considerent.

Dimensionarea barelor de derivatie catre centrala telefonica


Coeficientul de corectie kb este acelasi ca mai sus:

Puterea activa de calcul pentru care se calculeaza curentul este:

Curentul rezultat dupa aplicarea corectiei k b este:

In functie de acest curent Ib, se alege sectiunea unei bare, conform tabelului
S= (50x10)mm2
Acest tip de bara, Al (100x10)mm 2, poate rezista pana la o intensitate a curentului
electric de 975A.

3.2. Dimensionarea retelei electrice de medie tensiune


Reteaua de medie tensiune este reprezentata in plansa 2 si are o distributie in bucla cu
functionare radiala. Cablul folosit va fi de acelasi tip pe toata lungimea buclei. In cazul unei
distributii radiale, sectiunea cablului variaza pe fiecare tronson, scazand odata cu puterea. In
cazul de fata pe bucla se practica o separatie convenabil pozitionata din punct de vedere
economic si electric, alimentarea facandu-se in regim permanent de functionare pe doua cai,
o parte din posturi se alimenteaza pe o cale si restul posturilor pe cealalta cale.
In cazul cel mai grav de avarie, defectul este inlaturat si toti consumatorii vor fi
alimentati pe o singura cale, deci cablul trebuie sa reziste si la puteri mai mari decat cele
caracteristice regimului permanent de functionare. In Bucuresti, in general se foloseste cablu
de sectiune 150mm2, chiar daca puterea posturilor alimentate pe bucla este suportata de un
cablu cu sectiune mai mica deorece se are in vedere posibilitatea aparitiei unor posturi, care
trebuie racordate la aceeasi bucla. Astfel cablul va face fata acestei cresteri de puteri, deci nu
va fi necesara o inlocuirea lui cu unul performant (sectiune mai mare).
Dintr-o statie de transformare 110/10kV se alimenteaza posturile PT1, PT2, din bucle
diferite.

3.2.1. Stabilirea sectiunii economice a conductoarelor


Se foloseste metoda densitatii economice de curent, de unde rezulta pentru sectiunea
economica urmatoarea relatie:

Kc - coeficient de corectie, Kc = 1;
IM - sarcina maxima de calcul;
jec - valoarea normata a densitatii economice de curent pe linia considerata.
Pentru determinarea sectiunii economice a conductoarelor de aluminiu monofazate de
medie tensiune, cu izolatie XLPE, valorile densitatii economice de curent se gasesc in tabele
(Linii electrice subterane 1-220kV - Indrumar de calcul si proiectare - G. Ionita) in functie de
durata de utilizare a sarcinii maxime anuale, iar sectiunea maxima pentru acest tip de cablu
este: SM=150mm2.
Daca
, solutia constructiva se va determina prin rotunjirea (in plus sau in
minus) sectiunii economice de calcul la valoarea cea mai apropiata, pe scara standardelor, a
conductoarelor.
Daca

, se calculeaza numarul de cabluri necesare folosind relatia:

Se alege:

, daca
, daca

;
.

Daca Nc>2,5, N se alege prin rotunjirea lui N c la cel mai apropiat numar intreg.
Sectiunea economica totala pe faza va fi realizata cu N conductoare de sectiune S, adica
Sec=SxN.
Pentru calculul sectiunii economice trebuie sa se cunoasca curentul maxim pe linie, in
conditiile in care sarcina maxima nu variaza in decursul perioadei de analiza fata de sarcina
din primul an.
Curentul maxim pe linie este dat de relatia:

Pentru fiecare post de transformare se calculeaza curentul corespunzator puterii totale


cerute de abonatii alimentati din acesta.

Exemplu de calcul:
Pentru postul PT3 se cunosc:
puterea activa de calcul: Pc=217,391kW;
factorul de putere: cos=0,92;
tensiunea nominala: Un=10kV.
Curentul este:

In acelasi mod se calculeaza curentul pentru fiecare post de transformare, iar


rezultatele sunt date in tabelul 11.
Tabelul 11
Postul de transformare

Puterea activa de calcul

Curentul electric

Pc[kW]

I[A]

PT3

217,391

13,642

PT4

332,845

20,888

PT1

574,580

36,061

PT5

321,463

20,174

PT6

192,285

12,066

PT7

213,257

13,384

PT8

185,31

11,628

PT2

504,16

31,638

PT9

483,213

30,324

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei a-b


Pe linia a-b se alimenteaza posturile de transformare PT3, PT4, PT1, PT5 si PT6.

a
,24A

102,831A

89,189A

68,301A

32

12,066A

375
m

427m

251m

392m

PT3
13,642A

PT4

230m
PT1

20,888A 36,061A

20,174A

361m
PT5
12,066A

Curentul maxim pe linie este:

Durata maxima de functionare la sarcina maxima este:


TSM=4700h/an
Densitatea economica de curent este:
jec=0,43A/mm2
Sectiunea economica a conductoarelor este:

PT6

Deoarece Sec>Smax, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

Pentru ca este indeplinita conditia:


deci Nc=1.

, se foloseste un singur conductor pe faza,

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind: Sec=150mm2.
Cablul este de 20kV, monofazat, cu izolatie XLPE (3x1x150)mm 2, cu conductoare de
aluminiu.
Polietilena reticulara XLPE este un material izolant foarte bun, avand o rezistenta de
izolatie ridicata, permitivitate si pierderi ale dielectricului.

Calculul sectiunii economice pentru conductoarele liniei c-d


Pe linia c-d se alimenteaza posturile de transformare PT7, PT8, PT2 si PT9.

c
A

86,974A

73,59A

61,962A

502m

232m
PT7

13,384A

Curentul maxim pe linie este:

319m
PT8

11,628A

420m
PT2

31,638A

285m
PT9

30,324A

30,324

Durata de functionare la sarcina maxima este:


TSM=5000h/an
Densitatea economica de curent este:
jec=0,41A/mm2
Sectiunea economica a conductoarelor este:

Deoarece Sec>Smax, se calculeaza numarul de conductoare ale unei faze.

Pentru ca este indeplinita conditia: Pentru ca este indeplinita conditia:


foloseste un singur conductor pe faza, deci N c=1.

, se

Sectiunea economica a conductorului se alege din scara sectiunilor standardizate ca


fiind: Sec=150mm2.
Cablul este de 20kV, monofazat, cu izolatie XLPE (3x1x150)mm 2, cu conductoare de
aluminiu.

3.2.2. Determinarea sectiunii conductoarelor in practica


Sectiunea conductoarelor se determina in functie de suma curentilor corespunzatori
puterii aparente a fiecarui transformator. Din I 7 se alege sectiunea conductoarelor pe medie
tensiune tinandu-se seama de curentul care-l strabate in cele mai nefavorabile conditii.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei a-b


Pe linia a-b se alimenteaza posturile: PT3, PT4, PT1, PT5, PT6.
Postul PT3 este echipat cu un transformator de putere aparenta S nT=250kVA, careia ii
corespunde curentul:

Un - tensiunea nominala: Un=10kV;

Postul PT4 este echipat cu un transformator de putere aparenta S nT=400kVA, careia ii


corespunde curentul:

Postul PT1 este echipat cu doua transformatoare de putere aparenta S nT=630kVA,


careia ii corespunde curentul:

Postul PT5 este echipat cu un tranformator de putere aparenta S nT=400kVA, careia ii


corespunde curentul:

Postul PT6 este echipat cu un tranformator de putere aparenta S nT=250kVA, careia ii


corespunde curentul:

Curentul ce trebuie suportat de cablul de medie tensiune in cazul incarcarii


transformatoarelor 100% este:

In functie de acest curent calculat tinandu-se seama de o posibila extindere a retelei


electrice, sectiunea conductoarelor este: S=150mm 2.
Cablul este de 20kV, monofazat cu izolatie XLPE (3x1x150)mm 2, cu conductoare de
aluminiu.

Calculul sectiunii conductoarelor liniei c-d


Pe linia c-d se alimenteaza posturile: PT7, PT8, PT2, PT9.
Postul PT7 este echipat cu un transformator de putere aparenta S nT=250kVA, careia ii
corespunde curentul:

Postul PT8 este echipat cu un transformator de putere aparenta S nT=250kVA, careia ii


corespunde curentul:

Postul PT2 este echipat cu doua transformatoare de putere aparenta S nT=630kVA,


careia ii corespunde curentul:

Postul PT9 este echipat cu doua transformatoare de putere aparenta S nT=630kVA,


careia ii corespunde curentul:

Curentul maxim ce strabate cablul de medie tensiune este:

In functie de acest curent absorbit de cablu tinand seama de posibilitatea construirii de


noi posturi in zona, care trebuie alimentate pe bucla d-c, sectiunea conductoarelor este:

Cablul este de 20kV, monofazat cu izolatie XLPE (


aluminiu.

mm2, cu conductoare de

Intre celulele de transformator si transformatoare (TTU-Al-630kVA), legatura se face


mereu printr-un cablu de 20kV, cu izolatie XLPE(3x1x120)mm 2, cu conductoare de aluminiu.