Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Dolj

CONCURS JUDEȚEAN

CARAVANA CUVINTELOR

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Disciplina: Comunicare în limba română

Etapa locală: 22 martie 2014

Numele:

Inițiala prenumelui tatălui

 

Prenumele:

Școala de proveniență

 

,

Loc

Jud

Nume și prenume supraveghetori

Semnătura

PROBĂ SCRISĂ

Subiecte pentru clasa pregătitoare

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul de lucru este de 30 minute.

Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Cerinţele vor fi citite de către cadrul didactic supraveghetor.

SUBIECTUL

I

m

Colorează cercul corespunzător sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine.

sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a
sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a
o
o
sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a

i

sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a
sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a
n
n
sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine . o i n SUBIECTUL II Ordinea corectă a

SUBIECTUL

II

Ordinea corectă a imaginilor din povestea „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă este:

1
1

a)

2, 1,4, 3

2
2

b) 2,3,1,4

3
3

c) 3,4,1,2

4
4

d) 3,1,4,2

SUBIECTUL III Numerotează cuvintele pentru a le ordona într - o propoziț ie. ARE SUBIECTUL

SUBIECTUL

III

Numerotează cuvintele pentru a le ordona într-o propoziție.

ARE
ARE

SUBIECTUL

IV

MARIApentru a le ordona într - o propoziț ie. ARE SUBIECTUL IV Scrie sub fiecare imagine

a le ordona într - o propoziț ie. ARE SUBIECTUL IV MARIA Scrie sub fiecare imagine

Scrie sub fiecare imagine litera iniţială:

IV MARIA Scrie sub fiecare imagine litera iniţială: NOI SANDALE SUBIECTUL V Colorează doar literele ce
NOI SANDALE
NOI
SANDALE

SUBIECTUL V Colorează doar literele ce compun cuvântul care denumește imaginea.

litera iniţială: NOI SANDALE SUBIECTUL V Colorează doar literele ce compun c uvântul care denumește imaginea.