Sunteți pe pagina 1din 6

Cnd intervine rspunderea pentru ruina edificiului?

Intervine pana la implinirea termenului de prescriptie


achizitiva de la 10 la 20 sau la 30 ani ;
Cnd nu opereaz compensatia, ca mod de stingere a obligatiilor? Cnd se pretinde restituirea uni bun ce a
fost luat pe nedrept de la proprietar; cnd se pretinde restituirea unui depozit
neregulat cnd creanta este insesizabil;
Cnd opereaz nulitatea relativ a contractului de ipotec? Consimtamantul debitorului ipotecar este viciat;
Cnd poate cere fidejusorul daune-inerese? Cand este urmarit in judecata pentru a plati;cand debitorul
este insolvabil;cand debitorul s-a obligat sa-l libereze de garantie intr-un termen
determinat si acestaa expirat;) cand datoria a devenit exigibila prin sosirea scadentei
stipulate.
Cnd poate fi angajat rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale? Pentru prejudiciile cauzate de
animale domestice; animalele salbatice aflate in captivitate; animale salbatice din
rezervatii si parcuri de vinatoare;
Cnd poate fi invocat beneficiul de diviziune? Daca unul dintre fidejusori a cerut beneficiul de discutiune,
iar in urma acestuia, debitorul a fost gasit insolvabil;
Cnd poate interveni inteferenta dintre rspunderea printilor si cea a comitentilor? Poate interveni numai in
situatia in care minorul are si calitatea de presupus si in functiile incredintate de
comitet savirseste o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii.
Cnd se poate adresa persoana prejudiciat instantei de judecat printr-o cerere de chemare n judecat
prin care s se stabileasc cuantumul despgubirilor si modalitatea de reparare a
pagubei? A repararii integrale a prejudiciului cauzat prin fapta ilicita; repararea
prin natura, repararea prin echivalen; stabilirea despagubirilor in cazul repararii
prin echivalent a prejudiciului;
Cnd se poate regresa fidejusorul care a pltit datoria mpotriva debitorului? Chiar cand a garantat fara
stiinta debitorului;si pentru cheltuielile ce le-a facut dupa ce a notificat debitorului
inceperea urmaririi de catre creditor; in temeiul subrogatiei legale in dreptul
creditorului platit.
Cnd trebuie s existe raportul de prepusenie pentru angajarea rspunderii comitentilor pentru faptele
prepusilor ? Trebuie sa existe la momentul savisirii faptei ilicite.
Care constructii nu sunt considerate edificii n sensul art. 1002 Cod Civil? Constructiile provizorii;
locuintele neterminate; locuintele nereceptionate;
Care este atitudinea prtilor fat de actele gestiunii de afaceri ? Geratul sa nu aiba cunostiinta de interventia
gerantului; gerantul sa actioneze cu intentia de a adminstra interesele unei lete
persoane, nu propriile sale interese ; gestiunea de afaceri d natere la obligaii ntre
gerant i gerat
Care este data pltii n cazul obligatiilor pure si simple? Plata trebuie facuta imediat dupa nasterea
raportului obligational;
Care este domeniul de aplicare al confuziunii? Se aplica tuturor obligatiilor de natura contractuala sau
extracontrcatuala, existand intre persoane ficzice saupersoane juridice ;
Care este domeniul de aplicare al imposibilittii fortuite de executare? Au ca obiect prestatia de predare a
unui bun individual determinat precum si obligatiilor de a face care implica un fapt
personal al debitorului;
Care este domeniul de aplicatie al rspunderii printilor pentru fapta copiilor lor minori ? Se aplica parintilor
indiferenta daca filiatia este din casatorie ori din afara casatoriei, ca si acelui care a
infiat un copil minor;
Care este factorul comun al ipotezelor la care se refer prevederile art. 1000 alin. 2 4 Cod civil ? Factorul
comun al ipotezelor la care se refera prevederile acetui articol il constituie ideea de
garantie fata de victima cu privire la acoperirea prejudiciului cauzat, dar nu poate
fi vorba despre o garantie de tipul fidejuismii ci de o garantie instituita prin puterea
legii;
Care este fundamentarea rspunderii paznicului juridic al animalului? Ideea de risc; rspunderea obiectiv.
Care este fundamentul rspunderii printilor pentru fapta copiilor lor minori ? Are la baza exercitarea
necorespunzatoare a indatoririlor legale ce le revicn fata de copii, care din aceasta
cauza savirsesc fapte ilicite cauzatoare de prejudicii;
Care este natura juridic a actiunii n regres a comitentului? Este aceea a unei actiunii civile de drept comun
cu toate consecintele ce rezulta din aceasta;
Care este natura juridic a dreptului de ipotec? Este un drept real
Care este natura juridic a dreptului de retentie? Izvorul juridic al dreptului de retentie rezulta din contract
sau dintr-un fapt juridic (stricto sensu ); dreptul de retentie este un drept real
imperfect (ergaomnes ); este un drept indivizibil; dreptul de retentie ofera
retentorului doar o detentie precara; are un caracter accesoriu; este o garantie pur
pasiva, poate fi invocat de regula pe cale de exceptie;
Care este natura juridic a executrii indirecte a obligatiilor? Are natura juridica a unei raspunderi civile
care poate fi, in raport de izvorul obligatiei, contractuala sau delictuala;
Care este natura juridic a rspunderii civile delictuale ? Raspunderea civila delictuala este o sanctiune
specifica dreptului civil care se aplica pentru savirsirea unei fapte ilicite cauzatoare
de prejudicii, nu in considerarea persoanei care a savirsit fapta ilicita, ci a
patrimoniului acesteia;Poate avea si caracterul unei pedepse
Care este obiectul gestiunii de afaceri ? Acte materiale si acte juridice.
Care este obiectul pltii? Lucrul ce i se datoreaza;
Care este persoana creia i se poate face plata? Creditorul, succesori creditorului; cesionarul creantei,
tutore, mandatar;
Care este raportul dintre rspunderea civil delictual si rspunderea penal ? Raport statornicit de lege de
norma juridica intre autorul incalcaii normelor juridice si stat. Raspunderea civila
delictuala nu inlatura raspunderea penala, ci, dimpotriva, acest lucru este posibil
in orice situatie in care fapta ilicita cauzatoare de prejudicii intruneste elementele
constitutive ale unei infractiuni
Care este raportul dintre rspunderea printilor si rspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor ? Solutia
este ca raspunderea comitentului inlatura rasounderea parintilor. Daca minorul a
savirsit fapta cauzatoare de prejudiciu in calitate de presupus, o unica raspundere
pentru fapta altuia va fi angajata si anume raspunderea comitemtului.
Care este raportul rspunderii printilor cu rspunderea istitutorilor ori mestesugarilor ? Raspunderea
preofesorului ori mestesugarului se intemeiaza pe lipsurile in supravegherea elevului
ori ucenicului; raspunderea parintilor se intemeiaza pe neindeplinirea ori
indeplinerea necorespunzatoare nu numai a indatoririi de supraveghere, dar si pe
aceea privind educarea ori cresterea copilului minor;
Care este regula care se aplic n cazul raportului juridic obligational cu pluralitate de subiecte? Divizibilitatea
drepturilor si obligatiilor; solidaritatea drepturilor si obligatiilor;
Care este temeiul juridic al rspunderii paznicului juridic pentru prejudiciile cauzate de animale? Proprietarul
unui animalului sau acela care se serveste cu dinsul in timpul serviciului este
responsabil de prejudiciul cauzat de animal sau ca animalul se afla sub paza sa sau ca
a scapat;
Care este temeiul juridic al rspunderii paznicului material pentru prejudiciul cauzat de animal? Raspundere
civila delictuala indirecta ce are un caracter obiectiv.
Care este temeiul juridic al rspunderii pentru prejudiciul cauzat de ruina edificiului? art. 1002 C. Civ.;
Care este temeiul raportului de prepusenie ? Contractul de munca; calitatea de membru al organizatiei
cooperatiste; contractul de mandat; in mod exceptional contractul de antepriza; nu
exista contrcat de prepusenie intre locatar si locator; militarul in termen;

Care este termenul de prescriptie n care se poate intenta actiunea n restituirea pltii n cazul pltii
nedatorate ? Este de 3 ani care ncepe sa curga din momentul in care solvensul a
cunoscut, sau trebuia sa cunoasca faptul ca plata era nedatorata;
Care fapt juridic licit nu are reglementare legal, fiind o construcie a doctrinei si a jurisprudentei ? Imbog.
fara justa cauza
Care sunt caracterele juridice ale contractului de fidejusiune? Accsesoriu, consensual, unilateral si cu titlu
gratuit;
Care sunt caracterele juridice ale dreptului de retentie? Este un drept real de garantie imperfect care confera
retentorului numai o detentie precara;
Care sunt caracterele juridice ale dreptului de retentie? Este un drept real de garantie imperfect care confera
retentorului numai o detentie precara;
Care sunt caracterele juridice ale gajului cu deposedare? Este un contract; accesoriu incheiat in forma scrisa
( ceruta de ad validitate ) si bilateral;
Care sunt caracterele juridice ale ipotecii? Este un drept real, imobiliar, accesoriu, indivizibil si specializat;
Care sunt cazurile de limitare a rspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor? Cand comitentul a luat
masurile necesare spre a intimpina fapta pagubitoare a presupusului sau; cand cel
pagubit a stiut ca presupusul nu actioneaza in folosul comitentului ci interesul sau
propriu ori cu depasirea atributiilor decurgand din functia incredintata; comitentul
nu rasspunde , de asemena pentru pagubele cauzate de presupus prin fapte ce nu au
legatura cu functia incredintata , chiar daca ele au fost savirsite in timpul
exercitarii acesteia;
Care sunt cazurile de solidaritate pasiv n dreptul civil? Creditorul are posibilitatea de a urmari pe fiecare
debitor si platafacuta de acesta; creditorul are posibilitatea de a alege pe oricare
dintre debitori;
Care sunt cazurile n care nu exist obligatia de restituire a pltii nedatorate ? Cazul obligatiilor civile
imperfecte, achitate de buna voie de carte debitor; daca plata s-a efectuat in temeiul
unui contrcat nul pentru cauza imorala; daca plata a fost facuta unui incapabil,
acesta va restitui doar in masura imbogatirii sale; cand plata a fost facuta de catre o
alta persoana decat debitorul, iar accipiensul a distrus cu buna credinta titlul
constatator al creantei sale
Care sunt cazurile n care, limitnd conditiile n care se aplic rspunderea comitentului, instanta suprem a
statuat c rspunderea comitentului nu-si gseste temei legal? Cand comitentul a luat
masurile necesare spre a preimtimpina fapta pagubitoare; cand cel pagubit a stiut
ca presupusul nu actioneaza in folosul comitentului; comitentul nu raspunde
pentru pagubele cauzate de preuspus;
Care sunt conditiile ce se cer ndeplinite pentru existenta compensatiei legale? Obligatiile sa fie reciproce;
creantele sa aiba ca obiect prestatia de a da o suma de bani sau bunri fungibile;
creantele sa fie certe, lichide si exigibile;
Care sunt conditiile generale ale pltii lucrului nedatorat ? Sa exite o plata; plata sa fie nedatorata; plata sa
fie facuta din eroare; datoria a crei stingere s-a urmrit prin plat s nu existe
Care sunt conditiile gestiunii de afaceri ? Obiectul gestiuni, utilitatea gestiuni, si atitudinea partilor fata de
actele de gestiune
Care sunt conditiile n care se angajeaz rspunderea institutorului si mestesugarului ? Cel ce a cauzat
prejudiciul trebuie sa aiba calitatea de elev ori ucenic si sa fie minor; fapta ilicita sa
fie savirsita cand elevul sau ucenicul se afla sau trebuia sa se afle sub supravegherea
porfesorului ori mestesugarului;
Care sunt conditiile juridice cerute pentru intentarea actiunii n restituire n cazul mbogtirii fr just
cauz ? Sa nu existe un telei legal al imbogatirii unui patrimoniiu pe seama diminuarii
patrimoniului altei persoane, respectiv sa nu fie vorba de o dispozitie legala, un
contract, o hotarare judecatoreasca;, sa nu existe un alt mijloc de recuperare a pierderii
suferite;
Care sunt conditiile materiale cerute pentru intentarea actiunii n restituire n cazul mbogtirii fr just
cauz ? Sa produca marirea unui patrimonoiu prin dobindirea unei valori apreciabile;
micsorarea patrimoniului altei persoane sa constea in diminuarea unor elemente active
sau in efectuarea unor cheltuieli; sa existe o legatura intre marirea si, respectiv,
diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiunii sa fie efectul unei cauze
unice;
Care sunt conditiile remiterii de datorie? Manifestarea de vointa a ambelor parti care poate avea loc si
printr-un testament, caz in care constituie un legat de liberatiune;
Care sunt conditiile speciale ale ipotecii conventionale? Capacitatea de a garanta; persoana care constitue
ipoteca;
Care sunt conditiile speciale ale rspunderii institutorului si mestesugarului pentru faptele elevilor si
ucenicilor ? Cel ce a cauzat prejudiciul trebuie sa aiba calitatea de elev ori ucenic si sa
fie minor; fapta ilicita sa fie savirsita cand elevul sau ucenicul se afla sau trebuia sa se
afle sub supravegherea porfesorului ori mestesugarului;
Care sunt conditile reparrii prejudiciului ? Prejudiciul sa fie cert; prejudiciul sa nu fi fost reparat inca;
Care sunt consecintele sub aspectul procedurii de solutionare a actiunii n rspundere penal si a actiunii n
rspundere civil delictual ? Sub aspectul competentei de solutionare a ambelor actiuni;
sub aspectul pornirii actiunii;
Care sunt deosebirile dintre responsabilitate si rspundere ? Se intemeiaza pe factori exteriori si diferiti si
presupune de asemenea din partea agentului o serie de factori diferiti. Raspunderea
presupune supunerea agentului, pe cand responsabilitatea presupune din partea agentului
cunosterea si capacitatea de apreciere a fenomenelor si cerintelor sociale prezente si de
perseptiva; Nu coincid nici in ceea ce priveste natura lor; Caile si mijloacele stimuleaza
si asigura functionarea lor normala; Raspunderea si responsabilitatea sunt doua fenomene
simultane si unitare
Care sunt efectele compensatiei? Se sting obligatiile reciproce, ntocmai ca si plata; se sting accesoriile si
garantiile obligatiilor reciproce; dac exist mai multe obligatii reciproce ntre aceleasi
prti se aplic regulile din materia imputatiei pltii;
Care sunt efectele confuziunii? Stinge ibligatia cu toate garantiile si accesoriile sale;
Care sunt efectele drii n plat? Stingerea obligatiei ca si plata.
Care sunt efectele ipotecrii unui imobil? Este afectat in parte de garantie pana la executarea in totalitate a
obligatiilor garantate
Care sunt efectele ipotecii fat de debitor? Debitorul ramine in continuare titularul dreptului de proprietate
asupra imobilului ipotecat exercitand-si atributele dreptului sau ; posesia folosi dispozitia
asupra lucrului in limitele legii si abunurilor moravuri;
Care sunt efectele obligatiei facultative? Creditorul nu pateu cere decat executarea prestatiei care constituie
obinetul obligatiei, deoarece ceallata ramine o facultate de plata pentru debitor;
Care sunt efectele pe care le produc obligaiile conjuncte sau divizibile? In situatia existentei mai multor creditori
fiecrea dintre acestia nu poate urmari pe debitor decat pentru partea sa de creanta, in
cazul existentei mai multor debitori fiecare dintre acestia poate fi urmarit numai pentru
partea sa din datorie; cand un debitor devine insolvabil riscul il suporta creditorul;
punerea n intarziere a debitorului de catre creditor; intreruperea prescriptiei provocata
de unul dintre creditori nu profita celorlalati creditori;
Care sunt efectele rspunderii comitentului n raporturile cu prepusul? Raspunderea comintentului este o
raspundere pentru fapta altuia si nu o raspundere pentru fapta proprie; raspunderea
comitentului fiind o raspundere indirecta acesta avand rolul de simpul garant pentru
fapta presupusului sau in cele din urma raspunderea presupusului pentru fapta proprie
urmeaza sa prevaleze si ca atare el va trebui sa suport singur repararea prejudiciului;

obligarea in solidum a comintetului cu presupusul sau la repararea itegrala a


prejudiciului suferit de victima;
Care sunt efectele rspunderii comitentului n raporturile cu victima prejudiciului? Victima are posibilitatea sa
se adreseze la alegerea sa, pentru intreaga despagubire, fie comintetului singur fie
comintetului si presupusului deodata sau succesiv, fie numai presupusului;
Care sunt efectele rspunderii institutorilor ori mestesugarilor ? Raspunderea institutorului sau artizanului
este integrala;
Care sunt efectele rspunderii printilor pentru prejudiciul cauzat de minor ? Parintii raspund integral fata de
victima pentru prejudiciul cauzat de minor. Daca minorul a avut discernamant la
momentul savarsirii faptei ilicite, victima are latitudinea de a trage la raspundere fie
pe minor, singur, fie pe parinti, singuri, fie deopotriva pe minor si parinti. Minorul
va raspunde pentru fapta proprie, parintii vor raspunde pentru fapta altuia.
Care sunt exceptiile de la principiul conform cruia plata poate fi fcut de orice persoan? Plata nu poate fi
facuta de debitorul acelei obligatii; cand partile au convenit ca plata sa nu fie facuta
decat de debitor; plata poate fi facuta numai de proprietarul bunului cae trebuie sa
fie o persoana cu capacitate de exercitiu deplina sub sanctiunea nulitatii platii;
Care sunt exceptiile de la principiul indivizibilittii pltii? Pltii efectuate de terti sub beneficiu de discutiune
Care sunt felurile compensatiei? Legala, conventionala si judecatoreasca;
Care sunt formele obligatiilor solidare? Solidaritatea activa ; solidaritatea pasiva
Care sunt functiile rspunderii civile delictuale ? Functia educativ preventiva; functia reparatorie;
Care sunt garantiile personale? Fidejusiunea sau cautiunea este singura garantie personala reglementata de
Codul civil roman;
Care sunt izvoarele de obligatii conform Codului civil ? Contractele, cvasicontractele, delictele, cvasidelictele
si legea.
Care sunt limitele obligatiei de restituire n cazul mbogtirii fr just cauz ? Persoana al carei patrimoniu
s-a marit nu poate fi obligata la restituire decat in masura cresterii patrimoniului sau,
la momentul intentarii actiunii in restituire; persoana al carei patrimoniu s-a diminuat
nu poate pretinde mai mult decat micsorarea patrimoniului sau, deoarece s-ar ajunge
la o imbogatire fara justa cauza;
Care sunt mijloacele juridice de care poate beneficia creditorul pentru garantarea executrii obligatiilor
debitorului su? Fidejusiunea; dreptul de retentie, ipoteca;
Care sunt modalittile care afecteaz o obligatie civil ? modaliti privitoare la subiecte, obligaiile sunt :
solidare, in solidum i indivizibile ; modaliti privitoare la obiectul lor : alternative i
facultative ; modaliti care afecteaz existena sau exigibilitatea lor: obligaii sub
condiie i obligaii cu termen
Care sunt modalittle n care se poate face repararea prin echivalent a rejudiciului ? Acordarea unei sume
globale, care se stabileste prin hotarirea judecatoresca de obligarea la plata
despgubirilor ; stabilirea unor prestatii periodice, in forma banesca, care se platesc
victimei, dupa caz, temporara sau viager
Care sunt modurile de stingere a obligatiilor? Dupa rolul vointei partilor in stingerea raportului obligational;
dupa cum stingerea a dussau nu la realizarea creantei creditorului;
Care sunt obligatiile accipiensului de bun credint ? Va restitui lucrul, dar are dreptul sa pstreze fructele,
ca orice posesor de buna-credina; daca lucrul a fost instraintat se va restitui preul
primit; daca lucrul a pierit, in mod fortuit, va fi liberat de obligaia de restituire;
Care sunt obligatiile accipiensului de rea credint ? Sa restituie lucrul primit si fructele percepute; daca a
instrainat lucrul, sa restituie valoarea acestuia, indeferent de pretul pe care l-a primit,
la data introducerii actiuninii in justitie; daca lucrul a pierit, in mod fortuit, sa restituie
valoarea acestuia din momentul cererii de restituire, cu exceptia cazului in care va
dovedi ca lucrul ar fi pierit si la solvnes;
Care sunt obligatiile debitorului n cazul executrii obligatiei de a da? Daca obligatia are ca obiect o suma de
bani, executarea in natura este ntotdeauna posibila; daca obligatia are ca obiect un bun
individual determinat, debitorul are doua obligatii ( res certa ); daca obiectul obligatiei
este un bun de gen ( res genera );
Care sunt obligatiile gerantului ? Sa continue gestiunea nceputa pana in momentul in care geratul, sau
motenitorii si, vor putea sa o preia; in efectuarea actelor de gestiune sa depuna
diligenta unui bun proprietar; sa dea socoteala geratului pentru operaiunile efectuate;
Care sunt obligaiile geratului ? Sa plteasc gerantului pentru toate cheltuielile necesare si utile pe care
acesta le-a fcut; sa execute toate obligatiile fata de terti, care s-au nascut din actele
incheitae de gerant in numele sau
Care sunt obligatiile solvensului ? Solvensul este obligat fata de accipiens, indiferent daca acesta este de
buna credinta sau de rea credinta, sa restituie cheltuielile necesare si utile pe care
acesta le-a facut cu conservarea lucrului, respectiv sporirea valorii lucrului.
Care sunt persoanele care pot s cear restituirea plti n cazul plti nedatorate ? Solvens; creditori chirografari
ai solvensului, pe calea aciunii oblice;
Care sunt persoanele rspunztoare pentru prejudiciul cauzat de ruina edificiului? Persoana responsabil de ruina
edificiului este numai titularul dreptului de proprietateasupra edificiului;
Care sunt posibilittile creditorului n cazul executrii obligatiei de a da, dac obiectul obligatiei este un un bun
generic determinat (res genera)? Sa ceara executarea silita in natura; sa achizitioneze
cantitatea de bunuri de gen, pe socoteala debitorului, iar pe calea executarii silite sa
recupereze pretul acestora; sa accepte executarea prin echivalent;
Care sunt principiile care guverneaz repararea prejudiciului ? Principul repararii in integrale a prejudiciului;
principiul repararii in natura a prejudiciului;
Care sunt regulile care guverneaz stabilirea ntinderii prejudiciului si a cuantumului despgubirilor n cadrul
unei actiuni n justitie ? Repararea integrala a prejudiciului cauzat prin fapta ilicita;
repararea prin natura, repararea prin echivalent; stabilirea despagubirilor in cazul
repararii prin echivalent a prejudiciului;
Care sunt regulile care stau la baza solutionrii actiunii civile cnd aceasta se judec separat de actiunea penal? Pe
timpul judecarii actiunii penale, judecarea actiunii civile se suspenda pana la solutionarea
definitiva actiunii penale; hotarirea judecatoreasca definitiva a actiunii penale are
autoritate de lucru judecat in fata instantei civile;
Crei persoane i revine rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general? Poate reveni si altor pers
care stapinesc bunul pentru sine sau pentru altul, fiind posesori sau detentroi precari;
Crei persoane i revine rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general? Proprietarul lucrului;
titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate; posesorul detentori precari;
Ce aspecte sunt avute n vedere la repararea integral a unui prejudiciu ? Este supusa repararii atat paguba
efectiva cat si beneficiul nerealizat se repara atat prejudiciul previzibil cat si prejudiciul
imprevizibil; la stabilirea intinderii despagubirilor nu are relevanta starea materiala a
victimei sau a autorului faptei ilicite; prejudiciul trebuie sa fei reparat in intregime,
indiferent de forma sau gradul de vinovatie
Ce bunuri pot fi ipotecate? Uzufructul asupra bunurilor imobile; creantele sub conditie rezolutorie;
Ce caractere juridice prezint clauza penal? Este o conventie accesorie; are valoare practica deoarece fixeaza
anticipat valoarea prejudiciului; este obligatorie intre parti, ca orice contract; este
datorata numai atunci cand sunt intrunite toate conditiile acordarii de despagubirii;
Ce conditie se cere, potrivit art. 1100 Cod civil, pentru a opera darea n plat? Pentru a opera acest mod de
stingere a obligatiilor este necesarconsimtamintul creditorului;
Ce conditii se cer a fi ndeplinite n persoana fidejusorului? Oricine poate sa se faca fidejusore mai bine spus
oricine are capacitatea de a contracta mai putin persoanele interzise de lege (minori
si interzisul judecatoresc ) si conditiile speciale sa fie solvabil si sa aiba domiciliu in
raza teritoriala a tribunalului in care trebuie sa execute obligatia;

Ce conditii se cer referitor la capacitatea prtilor n gestiunea de afaceri ? Gerantul care savirseste actul in
contul altei persoane, acesta trebuie sa aiba capacitate de exercitiu, geratul nu trebuie
sa indeplineasca nici o conditie de capacitate, deaorece gerantul actioneaza independent
de manifestarea de vointa a geratului, fara stirea acestuia.
Ce conditii sunt prezumate de lege n cazul rspunderii printilor pentru fapta copiilor lor minori? Existenta
faptei ilicite; existenta raportului de cauzalitate; exidtenta vinei parintilor;
Ce conditii trebuie s probeze victima n cazul prejudiciului cauzat de animale? existenta prejudiciului; existenta
faptei animalului; raportul cauzal;
Ce conditii trebuie s probeze victima prejudiciului n cazul rspunderii printilor pentru fapta copiilor lor
minori ? Existenta prejudiciului; existenta faptei ilicite a minorului; existenta raportului
de cauzalitate dintre fapta ilicita a minorului si prejudiciu;
Ce deosebiri exist ntre termenele de prescriptie extinctiv ale rspunderii penale si ale rspunderii civile
delictuale? Raspunderea civila se intemeiaza pe ideea reparari unui prejudiciu , pe cand
raspundera penala se intemeiaza pe ideea pedepsirii celui care a savirsit o fapat ilicita
considerata ca fiind infractiune;
Ce drepturi are creditorul n caz de neplat a datoriei garantate cu gaj? Nu poate dispune de bunul gajat;
Ce drepturi are creditorul n cazul gajului cu deposedare? Creditorul are dreptul de a intra in posesia bunului
sau de a-l retine in scopul vanzarii spre a se indestula;
Ce drepturi are fidejusorul care a pltit n locul debitorului garat? Dobanda la suma platita, chiar si atunci
cand datoria garantata nu producea dobanda; despagubiri, atunci cand sunt intrunite
conditiile necesare;
Ce efecte juridice produce punerea n ntrziere a debitorului n cazul executrii indirecte a obligatiilor
(executrii prin echivalent)? Raspunderii civile care poate fi in raport de izvorul
obligatiei comtrcatual sau delictuala;
Ce este clauza penal? Acea coventie accesorie prin care partile determina anticipat echivalentul
prejudiciuluisuferit de creditor ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau
necorespunzatoare a obligatiei de catre debtorul sau;
Ce este compensatia conventional? Este acea forma de compensatie care opereaza prin conventia partilor
atunci cand nu sunt intrunite conditiile compensatiei legale;
Ce este compensatia judectoreasc? Este acea forma de compensatie care opereaza in temeiul unei hotariri
judecatoresti pronuntata de instanta de judecata la crearea unuia dintre creditori
reciproci, hotarire prin care se dispune stingerea datoriilor pian la concurenta celei
mai mici;
Ce este compensatia legal? Acea forma de compensatie care opreaza in temeiul legii fara a fi nevoie de
acordul partilor sau de o hotarire judecatoreasca;
Ce este compensatia? Mod de stingere a obligatiilor
Ce este confuziunea? In raporturile dintre persoanele juridice apare n caz de reorganizare;
Ce este darea n plat? Este un mod de stingere a obligatiilor
Ce este imposibilitatea fortuit de executare? Este un mod de stingere a obligatiei care opereaza datorita
faptului ca debitorul este in imposiblitatea absoluta de executare a prestatie pe care o
datoreaza din cauza de forta majora;
Ce este obligaia de a da ? ( Aut dare ) ndatorirea de a constitui sau a transmite un drept real
Ce este obligaia de a face ? ( Aut facere )ndatorirea care revine subiectului pasiv, denumit debitor, de a
executa o lucrare, a presta un serviciu sau de a preda un lucru
Ce este obligatia de diligent sau de mijloace ? indatorirea debitorului de a depune toata struina pentru
obinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la realizarea acelui rezultat.
Ce este obligaia determinat (sau de rezultat) ? Este o obligaie strict personala, sub aspectul obiectului si
scopului urmrit, debitorul asumndu-si ndatorirea de a obine un rezultat bine
determinat desfasurind o anumite activitate.
Ce este oferta real urmat de consemnatiune? Cand creditorul unei sume de bani refuza sa primeasca plata,
debitorul poate sa-i faca oferta reala, iar daca creditorul refuza primirea, sa
consemneze suma;
Ce este plata? Plata reprezinta efectul specific al raportului juridic obligational;
Ce este remiterea de datorie? Renuntarea cu titlu gratuit a creditorului de a-si valorifica creanta pe care o
are impotriva debitorului;
Ce fapte juridice licite sunt reglementate de Codul civil ca izvor de obligatii ? Gestiunea de afaceri
cvasicontractul ;Plata lucrului nedatorat; mbogirea fr just cauz
Ce fel de acte juridice poate s ncheie gerantul n nume propriu ? acte de conservare ; acte de administrare;
acte de dispoziia aici vnzarea unor bunuri perisabile, supuse stricciunii;
Acte juridice care nu trebuie sa depaseasca limitele unui act de administrare.
Ce fel de conditii se cer pentru intentarea actiunii n restituire n cazul mbogtirii fr just cauz ? Conditii
materiale; conditii juridice;
Ce fel de mod de stingere a obligatiilor este compensatia? Obligatiilor reciproce;
Ce fel de obligaie este obligaia vnztorului de a preda cumprtorului lucrul ce a format obiectul contractului
de vnzare cumprare ? Obligatia de a face. ( Aut facere );
Ce fel de prejudiciu rezult din nclcarea unui drept patrimonial? Prejudiciu moral, atingerea adusa onoarei
sau demnitatii unei persoane;
Ce form de rspundere va fi angajat ca urmare a producerii unui prejudiciu, dac sunt ndeplinite si celelalte
conditii de existent ? Prejudiciu moral; Raspunderea civila delictuala a autorului
faptei ilicite sau, dupa caz, si raspunderea penala a acestuia
Ce forme ale rspunderii se disting n materia dreptului civil ? Raspunderea civila delictuala care are ca izvor
un fapt juridic ilicit; raspunderea civila contractuala care are ca izvor contractul;
Ce mprejurare constituie cauz de exonerare de rspundere n materia rspunderii civile pentru prejudiciile cauzate
de lucruri n general? Fapta unei terte persoane ; fapta victimei insesi;
Ce mprejurare constituie o cauz de exonerare de rspundere n materia rspunderii pentru prejudiciile cauzate de
lucruri n general? Forta majora;
Ce mprejurare nu constituie o cauz exoneratoare de rspundere pentru prejudiciile cauzate de lucruri? Forta
majora
Ce nseamn c plata este cherabil si nu portabil? Partile nu au stabilit locul platii, plata trebuia facuta in
principiu la domiciliul debitorului;
Ce ntelegem prin ruina edificiului? Cderea materialului din care edificiul a fost alctuit sub povara propriei
greutti; cderea materialului din care edificiul a fost alctuit datorit greuttii
oamenilor; cderea materialului din care edificiul a fost alctuit sub actiunea fortelor
naturale;
Ce obligatii se sting prin compensatie? Obligatiile reciproce in cadrul carora aceleasi persoane sunt in acelas
timp si creditor si debitor;
Ce persoan poate face plata? Plata poate fi facuta de debitor si de orice persoana interesata sau neinteresata;
Ce posibilitti are creditorul dac debitorul nu si achit datoria garantat cu un gaj cu deposedare? Creditorul
raspunde dupa regulile de drept comun pentru pierderea ori deteriorarea bunului gajat,
daca acestea s-au produs din culpa sa;
Ce prezumtie de dovad a pltii este instituit de art. 1138 alin. 1 Cod civil? Atunci cand creditorul a remis
debitorului titlul constatator al creantei sale, care este inscris sub semnatura privata, se
prezuma ca debitorul a fost liberat prin plata sau remitere de datorie; acesta prezumtie
este absoluta;
Ce prezumtie de dovad a pltii este instituit de art. 1138 alin. 2 Cod civil? Dispune ca atunci cand creditorul
remite debitorului titlul original al creantei, care este un inscris autentic sau o hotarire
judecatoresca investita cu formula executorie, se prezuma liberarea debitorului prin
plata sau remitere de datorie; prezumtia este relativa;
Ce reguli se cer respectate n cazul imputatiei legale a pltii? In primul rand se considera platita datoria ajunsa

la scadeta; daca toate datoriile sunt scadente, imputatia se face asupra aceleia care este
mai oneroasa pentru debitor; daca toate datoriile sunt scadente si la fel de oneroase, se
va considera platita datoria cea mai veche; daca toate datoriile scadente sunt la fel de
oneroase si au aceeasi vechime, plata se imputa proportional asuptra fiecareia;
Ce reguli se cer respectate n cazul n care debitorul decide s fac imputatia pltii? Plata trebuie sa fie
suficienta pentru a stinge intreaga datorie, in caz contrar se incalca principiul
indivizibilitatii platii; daca unele datorii sunt scadente,iar altele nu aua ajuns la
scadenta, iar termenul a fost stipulat in favoarea creditorului, imputatia se face asupra
obligatiei scadente; daca creanta este producatoare de dobinzi, imputatia se face asupra
dobinzii;
Ce se ntmpl n cazul reparrii prejudiciului dac victima are calitatea de persoan asigurat? Se poate cumula
suma primit de victim de la asigurator cu despgubirea datorat de autorul
prejudiciului;
Ce situatii pot fi analizate n ceea ce priveste capacitatea delictual? Pentru minori, persoanele nepuse sub
interdictie; in cazul peraoanelor puise sub interdictei;
Ce sunt obligatiile alternative? Acelea in care daca obiectul prestatiei consta in doua sau mai multe prestatii,
executarea unei prestatii la alegerea uneia dintre parti duce la stingerea obligatiei;
Ce sunt obligatiile facultative? Acelea in care debitorul se obliga la o singura prestatie dar cu facultatea
pentru el de a se libera executand o singura alte prestatie determinata;
Ce sunt obligaiile opozabile si terilor scriptae in rem ? Se caracterizeaz prin faptul ca sunt att de strins
legate de posesia unui bun, incat creditorul nu poate obtine satisfacerea dreptului sau
decat daca posesorul bunului va fi obligat sa respecte acest drept, desi nu a particpiat
direct si personal la nasterea raportului obligational.
Ce sunt obligatiile reale propter rem ? obligaii reale de a face, sunt ndatoriri ce revin detinatorului unui
bun determinat si care au ca izvor legea sau convenia partilor.
Ce trsturi caracteristice prezint fapta ilicit ? Fapta are caracter obiectiv sau existenta materila, constand
intr-o conduita ori manifestare umana exteriorizata; fapta ilicita este rezultatul unei
atitudinii psihice; fapta este contrara ordinii sociale si reprobata de societate;
Cine devine paznic juridic dac animalul este furat? Hotul.
Cine este paznicul material al animalului? exercit prerogativele de comand; zootehnistul;ngrijitorul.
Cine poate face dovada pltii? Dovada platii se face de debitor, deoarece el pretinde stingerea obligatieie prin
plata;
Cine poate face imputatia conventional a pltii? Daca debitorul nu face dovada imputatii platii, aceasta va fi
facuta de creditor, care va preciza, in chitanta liberatorie de obligatie ce datorie s-a
stins prn prestatia debitorului;
Cine poate face plata n cazul obligatiilor de a da avnd ca obiect constituirea sau transmiterea unui drept real
asupra unui bun? Debitorul;
Cine poate fi persoana prejudiciat n cazul rspunderii institutorului si mestesugarului ? Prejudiciile pe care
elevul sau ucenicul le cauzeaza unei alte persoane, si nu prejudiciile pe care el insusi le
sufera in timpul supravegherii profesorului sau mestesugarului.
Cine suport riscul insolvabilittii unui debitor n cazul obligatiei solidare? Se suporta de tot ceilalti inclusiv
de catre cel cae a facut plata, proportional cu cota fiecaruia din datorie;
Cu ce echivaleaz lipsa dicernmntului ? Lipsa discernamintului atrage dupa sine lipsa vinovatiei si, deci,
lipsa atragerii raspunderii
Cui i revine rspunderea n materia rspunderii pentru ruina edificiului? Titularul dreptului de proprietate
a edificiului;
Cui i revine sarcina probei conditiilor rspunderii civile delictuale? Revine celui care face o afiermatie
Cui se aplic rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general reglementat de art. 1000 alin.1
Cod civil? Suntem responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru
care suntem obligati a raspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastra;
Cum definete Codul civil obligaia civil ? Codul civil nu definete obligaia civila, in condiiile in care nici
alte coduri civile europene nu conin o definiie a acestei instituii juridice.
Cum este definit notiunea de rspundere juridic ? Un raport statorcit de lege de norma juridica intre autorul
incalcarii normelor juridice si stat reprezentat prin agentii autoritatii care pot sa fie
instantele de judecata functionarii de stat sau alti agenti ai puterii publice;
Cum este definit responsabilitatea juridic. O forma de integrarea a individului in societate, marcand
procesul firesc al dezvoltarii individualitatii umane; O atitudine constienta si deliberata
de asumare a grijii fata de modul de realizare a normelor de drept, fata de integritatea
ordinii juridice, ca si fata de actiunile pe care le intreprinde individul in vederea
asigurarii unui climat de legalitate
Cum nceteaz solidaritatea pasiv? Renuntarea totala sau partiala sau taciat, la solidaritate; moartea unuia
dintre codebitori solidari;
Cum se apreciaz solvabilitatea fidejusorului? Bunurile imobile care pot fi ipotecate si nu se afla in litigiu,
ca regula generala; toate bunurile, cand datoria contractata este mica sau este
comerciala;
Cum se apreciaz utilitatea gestiunii de afaceri ? In raport de momentul savirsirii operaiuni si nu prezint
nici un fel de importanta daca ulterior bunul este distrus dintr-un caz fortuit sau de
fora majora
Cum se calculeaz termenul de prescriptie extinctiv n cazul mbogtirii fr just cauz ? Termenul de
prescriptie incepe sa curga din momentul in care persoana care si-a micsorat
patrimoniul a cunoscut, sau trebuia sa cunosca, atat faptul maririi altui patrimoniu,
cat si persoana care a beneficiat de acesta marire caruia se intenteaza actiunea;
Cum se calific actiunea n regres pornit de ctre debitorul pltitor n cazul obligatiei solidare? Poate fi
considerata o actiune personala intemeiata pe mandat tacit saugestiune de afaceri fie
o actiune subrogatorie in locul debitorului platit;
Cum se clasific modurile de stingere a obligatiilor dup cum stingerea obligatiei a dus sau nu la realizarea
creantei creditorului? Moduri de stingere a obligatiilor care duc la realizarea creantei
creditorului; compensantia, confuziunea, darea in plata;
Cum se clasific modurile de stingere a obligatiilor dup rolul vointei prtilor n ncetarea raportului
obligational? Moduri de stingere a obligatiilor care nu duc la realizarea creantei
creditorului; remiterea de datorie; imposibilitatea fortuita de executare;
Cum se clasific obligaiile dup gradul lor de opozabilitate ? Obligaii obinuite, obligaii opozabile si terilor,
obligaii reale(propter-rem).
Cum se clasific obligaiile dup izvorul lor ? Obligatii nascute din acte juricide; Obligatii nascute din fapte
juridice;
Cum se clasific obligaiile dup obiectul lor ? Obligatii de a da, de a face de a nu face;
Cum se clasific obligatiile dup raportul lor cu modalittile ? Obligatii simple, obligatii complexe.
Cum se clasific obligaiile dup sanciunea lor juridic ? Obligatii civile perfecte, obligatii civile imperfecte.
Cum se clasific prejudiciul patrimonial ? Prejudiciu material; prejudiciu corporal;
Cum se exercit paza juridic dac animalul formeaz obiectul unui drept de proprietate comun pe
cote-prti? In comun; concomitent;
Cum se face proba conditiilor rspunderii civile delictuale ? Victima prejudiciului va trebui sa faca dovada
exitentei prejudiciului, a faptei ilicite, si a vinovatiei.Fiind vorba de fapte juridice,
sub aspect probator este admis orice mijloc de proba, inclusiv proba testimoniala;
Cum se face proba gestiunii de afaceri ? diferit dupa cum obiectul acesteia este un act material sau un act
juridic.
Cum se poate apra dobnditorul unui imobil ipotecat mpotriva creditorului ipotecar? Creditorul nu va putea
trece la executarea silita impotriva debitorului in temeiul unui contract de ipoteca fara
a obtine potrivit legii un titlu executoriu;

Cum se poate obtine repararea prejudiciului ? Prejudiciul sa fie cert; prejudiciul sa nu fi fost reparat inainte;
Prin sanciune civila, care consta in obligarea autorului faptei ilicite la acoperirea
daunelor produse, deci la plata despagubirilor.
Cum se realizeaz evaluarea judiciar a despgubirilor n cazul executrii indirecte a obligatiilor? Este
reglementata de art. 1084 1086 Cod civil;
Cum se realizeaz stingerea ipotecii? Pe cale accesorie; pe cale principala; prin anularea obligatiei principale;
prin renuntarea la ipoteca, de catre creditor, efectuata in forma autentica;
Cum se stabilesc despgubirile n cazul reparrii prin echivalent a prejudiciului ? Preturile existente la data
pronuntarii hotararii judecatoresti; cheltuielile efectuate pentru restabilirea sanatatii
Cum se stabileste raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit si prejudiciu ? Stabilirea unui raport de cauzabilitate
specific, particular dintre actiunea sau inactiunea cu caracter ilicit si prejudiciul produs.
De cte feluri este imputatia pltii? Imputatie conventionala; imputatie legala;
n ce cazuri este valabil plata fcut altor persoane? Cand plata s-a facut cu buna credinta posesorului
creantei; cand plata facuta unei alte persoane a profitat creditorul; cand creditorul a
ratificat plata facuta unui accipiens fara drept de a o primi;
n ce conditii se poate exonera de rspundere paznicul animalului? Fortei majore; faptei victimei; faptei unei
terte persoane;
n ce ipotez, proprietarul este responsabil de prejudiul cauzat prin ruina edificiului? In cazul propiretatii
rezolubile;
n ce materie apare confuziunea n raporturile dintre persoanele fizice? Apare in materia succesiunei atunci
cand succesiunea este acceptata pur si simplu;
n materia executrii indirecte a obligatiilor, n ce cazuri debitorul este de drept n ntrziere? In codul civil este
reglemetata distict raspunderea civila delictuala, iarraspunderea contrcatuala este
tratata la efectele obligatiilor, impreuna cu depagubirile, astfel ca in doctrina se afrima
ca despagubirile reprezinta unul dintre aspectele posibile ale executarii obligatiei
ciontractulae prin echivalent atunci cand nu este posibila executarea in natura;
n sarcina cui sunt cheltuielile pentru efectuarea pltii? Cheltuielile pentru efectuarea platii sunt in sarcina
debitorului, dar partile pot conveni ca aceste cheltuieli sa fie suportate si de creditor
sau de ambele parti in mod egal;
nlturarea prezumtiilor rspunderii printilor pentru fapta copiilor lor minori. Sunt prezumtii legale relative,
deci susceptibile de proba contrara. La majorat la 18 ani
La ce se refer rspunderea juridic pentru prejudiciul cauzat de lucruri reglementat de art. 1000 alin. 1 Cod
civil? Rspunderea pentru lucruri, edificii i animale se prezint i ea sub trei aspecte :
rspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate n paza sa
juridic (art. 1000 alin. 1 Cod Civil);
Pentru a rspunde delictual n temeiul art. 1001 Cod civil de prejudiciul cauzat de animale, ce calitate trebuie s
aib persoana la momentul producerii prejudiciului? Proprietarul unui animal, sau acela
care se serveste cu dinsul, in cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat
de animal, sau ca animalul se afla sub paza sa, sau ca a scapat.
Pentru ce prejudicii poate fi angajat rspunderea pe temeiul art. 1001 Cod civil? Art. 1001 Cod civil prevede
c proprietarul unui animal, sau acela care se servete de dnsul n cursul serviciului,
este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau c animalul se afl sub paza sa,
sau c a scpat.
Prin ce se aseamn rspunderea civil delictual cu rspunderea civil contractual ? Ambele tipuri de
raspundere sunt forma ale raspounderii civile fiind dominate de ideea fundamentala
a repararii unui prejudiciu patrimonial produs prin fapata ilicita si culpabila a unei
anumite persoane;
Prin ce se caracterizeaz obligatia conjunct sau divizibil? Este obligatia cu pluraritate de subiecte intre
care creanta sau datoria se divid de plkin drept.
Prin ce se deosebeste rspunderea civil delictual de rspunderea civil contractual ? Nu exista deosebiri de
esenta; sunt ; dupa izvor; in functie de capacitatea celui cae se obliga; in raport de
punerea in intarziere; in raport de conventiile de neraspundere; in raport cu intinderea
reparatiei; in functie de felul raspunderii; in raport de sarcina dovedirii culpei; in raport
de competemta judecatoreasca; in rpoart de prescriptia dreptului la actiune;