Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea angajatorului..

Tel...............; Fax.............
Nr......................... din data de ....................

ADEVERIN DE SALARIU
Angajatorul ......................, avnd sediul social n .......................................Strada............................................, Nr....., Bloc
.......,., Sc........, Et......, Ap......., jude / sector ...., cod de identificare fiscal ............, nregistrat la Registrul Comerului sub nr.
................, certificm prin prezenta faptul c Dl. / D-na ........................................................................................., CNP.............................................., este
angajat() al (a) societii noastre, n funcia de................................................................................................... n cadrul
departamentului............................................................................... cu contract ncheiat pe durat:
nedeterminat, de la data de ..........................
determinat, contractul ncheiat la data de ........ n vigoare pna la data de.... , avnd un salariu lunar de (se va indica mai jos) :
salariul lunar net ncasat **
Luna/an*

LEI (in cifre)

salariul lunar brut conform Contract***

LEI (in litere)

LEI (in cifre)

LEI (in litere)

1. . /..
2. . /..
3. . /..
4. . /..
5. . /..
6. . /..
* Luna 1 este cea mai recenta
** Se vor completa fie cele mai recente 3 luni, fie toate cele 6 luni. Se va completa salariul lunar net i alte venituri cu caracter de permanen (sporuri, comisioane din
vanzari) conform contract individual de munca/ carte de munca/ contract colectiv de munca sau orice act oficial care reglementeaza activitatea salariatului in cadrul
societatii. Completarea lunilor 4-6 este optionala, solicitantul putand beneficia de o mai buna evaluare a venitului. NU se include in salariul lunar net contravaloarea
tichetelor de mas, drepturilor de hran sau venituri care nu sunt ncasate lunar, avnd caracter ocazional (de exemplu: prime anuale/trimestriale)
*** Se va completa salariul lunar brut, inclusiv sporurile permanente menionate n contractul individual de munca sau in cartea de munca.
Angajatul a inregistrat in anul anterior ........... urmatoarele venituri brute realizate, declarate autoritatilor fiscale:
Luna
Venitul brut
realizat

Ian

Feb

Angajatul beneficiaz de:

Mar

Apr

Mai

Iunie

Iulie

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Total

sau norm de hran

tichete de mas

Angajatul beneficiaz de norm de hran n valoare de: ________________(n cifre)________________________________________________________(n litere) Lei
Angajatul are carte de munc

Da

Nu

n evidenele angajatorului figureaz un numr de salariai cu contracte de munc:

Mai mic de 5

ntre 5 i 10

ntre 11 i 50

Mai mare de 50

Salariul este / nu este afectat de urmtoarele obligaii: ......................................................................................................................................................


La data emiterii prezentei adeverine, angajatul nu figureaz pe nicio list cu angajai ai subscrisei care urmeaz a fi disponibilizai n urmtoarele 3 luni.
Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la datele menionate n acest document i confirmm c persoanele semnatare ale acestei adeverine angajeaz rspunderea
noastr cu privire la realitatea informaiilor cuprinse n prezenta. S-a eliberat prezenta adeverin pentru a-i servi la ING Bank.
Nume i Prenume

Reprezentani legali
(funcie)

CNP

Semntura

1
2
n calitate de reprezentant legal, confirm c sunt autorizat/ s semnez n mod individual prezenta adeverin. (Se va bifa doar n cazul n care adeverina este semnat
de un singur reprezentant al societii)
Semntura ___________________________ _______________________________
ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureti este nscris n Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub numrul 273. Prin prezenta, reprezentanii legali ai
angajatorului i dau acordul expres n vederea prelucrrii datelor lor cu caracter personal (nume si prenume, CNP) i sunt informai cu privire la drepturile de care dispun
i pe care i le pot exercita n temeiul Legii nr. 677/2001, n special: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenie i dreptul de opoziie.

L.S.
RPD/ADG/v.05/.03.2013