Celula:, unitate elementara a viului capabila de autoreproducere, auto reglare, este unitate structural, functional si de dezvoltare a tuturor organismelor

vii.2.celulele tuturor organismelor vii se aseamana din punct de vedere al structurii si al compozitiei chimice.3. celulele se inmultesc numia prin diviziune.4. Intrun org pluricelular, celulele sunt specializate dupa functii, formind tesuturi. Compozitia atomara a celulei: Macroelemente(elemente biogene sau organice) O,C H,N,98%. Microelementele: Na, P, Mg, Ca, e, K, S,Cl 2-3%. Ultramicroelemente: Cu, Zn, I, F, Mn, Si.Sunt parte component a fermentilor, hormonilor, vitaminelor. Compozitia molecular a celulei (anorganica si organic).C.anorganica a.c.: Apa (stare libera 95% si legata 5%). Functiile biologice apei:-transportal substantelor, reglator al bilantului termic,-solvent,-mecanica,energetica.2.Saruri minerale: cationi(K+, Na+, Ca++,Mg++,NH3+) si anioni(Cl-, HPO4--,HCO3-,NO3-) Functiile biologice ale ionilor annorganici:-bioelectrica,Structura,- reglatoare, de transport, - mecanica. C. organic a celulei: 1.Glucidele: Monozaharide subs incolore,cristaline,usorsolubile in apa,gust dulce.Dupa nr atomilor de C (trioze, tetroze, pentoze (riboza, dezoxiriboza), hexoze(glucoza, fructoza, galactoza , lactoza)). 2.Oligozaharidele sau dizaharidele: unirea a 2monozah. Ex: zaharoza ( glucoza + fructoza), maltoza(2 molecule de dluctoza) gust dulce bine in a pa se dizolva.3. Polizaharidele: mai multe molecule de monozah.nu se dizolva in ap, nu au gust dulce (amidonul, celuloza, chitina) F bio. Ale glucid : energetic(glucoza susrs principala de energ 1g=17.6kJ Amidon rezerva de glucide in cel veget , glicogenul-anim.-structura celuloza- comp a peretelui celular veg, chitina- peretele cel al ciupercilor. Sintetica- pentozele part la sinteza acizilor nucleici, la fotosinteza. Proteinele- polimeri ai caror monomeri sunt aminoacizii( compusi org care conti doua grupe funct amina(-NH2) si carboxil(-COOH). Se unsesc prin legatura peptica U ..Dupa compozitie prot simplenuma din aminoacizi)( albumine, globuline, histone, prolamine), proteine complexe(aminoacid+ grupa prosteica (lipide, ioni de metal, glucide(fosfoproteine, glicoproteine, lipoproteine, metaloproteine) Functii : structurala, catalitica, de trasport(albuminele din singe trans acizi grasi, globunilele, ioniii metal si hormonii), de protectie( fibrinogenul si trombina participa la coagularea singelui, preveninn hemoragii), contractila(actina si miozina sunt microfilamente proteice din muschi), reglatoare, energetic.Nivelele de organizare spatiala a proteinilor.1. primara-reda succesiunea amino acizilorin lantul peptidic prezinta o catena liniara.2. secundara reprezinta o spirala 3. Tertiara forma de ghem( mai multi radicali aminoacizi) 4. Cuaternara - doar pentru unele prot mai multe mol de str tertiara ex : hemoglobina. Lipedele(acid gras + glicrina E)- solubili in solventi organici(eter, cloroform, benzen) Lipide neuter, cerurile, steridele, fosfolipidele Functii ale lipid: structura Fosfolipidele + protein =membr bioloogica, energetica, reglatoare, metabolic Acizi nucleic ( in toate celulele in nucleu, citoplasma si unele organite(mitocondri, cloroplastide) Acid nucleic : dezoxiribonucleic (AND) si ribonucleic (ARN). Monomer ai caror polimeri sunt nucleotitete( structura: o baza azotata (adenine, guanine, citozina, timidina, uracil) un glucid (riboza sau dezoxiriboza) si radical de acid fosforic. AND- doua catene polipepteice rasucite in spirala A-T GC. Rolul biologic se comtine in nucleu si in cantitai mici in mitocondrii si plastid. Cu azutorul celor 4 baze azotate este inscrissa informatia in org, care se trasnite gen urmatoare. ARN consta doar dintro catena formata din nucleotit, care comtine riboza, trei baze azotate A, G, C, U. 3 tipuri de ARN Ribozomal, de transport, mesager. Rolul: ARN rib intra in component ribozomilor, part la biosinteza proteinelor. ARN trspt- trasp aminoacizii spre locul de sinteza al proteinelor, ARN mesager se sintetizeaza pe un sector de AND si trasmite inf de spre structura protein din nucleus pre ribozom