Sunteți pe pagina 1din 50
Alte cirfide Larry Crane si Lester Levenson Cates etre Wsertara dpi Adesieu prem dene bre feria Fara ataganone $0 aversion Anobiograia Lester Pas fina etre libertne Pater ibis Carte abundenes:simoarea Tei Etimindit IUBESTE-TE PE TINE iNSUTI pi Clie i pe ceili st fick ce ret te LAWRENCE CRANE Din seria invituilor ui Lestr Levenson Tracer dn lina engl Cristian HANI apEvan $32 pivin are nee ny Ro Zl 4 pte 7045001. O8 fF X68 42 DRDO Ema niagara ese ea gs ae ci pnnu oe oman ‘yes Crap sedis CRANE LARI eiepetta freee Lat Cone {ia China) tos opr © 200 Fr ADEVAR DININ get Hades in is “Tiga nt ene Line Yours hte Pest ne {te de Lame re! Ler Leven, Coryeh 0200 Lawans Cran Lester Leven erin fx po 20 Larne Cae En oe Cn PAREN. vac coer: le DAVID mec: Bata MALNAL ‘Lasiti pe coilali sa faca ce vrei tw “ies in intimpinne. Ei Hi ofbed ee it dove ‘chiar die nu ingeleg Ttotdeauna do ee fae ase hers, Cert este i sin ceva special fa doting res se aut sbi ceca ce vei, Fork caret termini se compore ste est ubies, Dach cit east carte, vel Tnvta cum sf lai pe cil oumeni si acd ce vein, Vein ca daca ean ube, devenind una cu ea, eagle npr, jundote 8 dep dori Acca carte i este deat at Lester Levenson tr Levon ete cratral Till lini Saved in Bleabth ew rs) 1.01 wc obit. a fel ine tin, sem cf cat amend dep acest plone, pnd ‘nl a descoper sere pe care ee fa nova ear, DeformayieLestra jotta nine ifort malt a vga It 9. aenonarenrm ce mid cuoagere Lames in pica, ocoasta ma aja 3 jad cera ce dover de 1a ig. Le fl cat cane Ler i dream pres de crc ltcea site re. ret sop, Tecate stain er, dur de icare daa sii prin a ae de neferi, aa a. de neo eae Ayacu tfc acest are, aceauttae de eran 9 shia att ead Lester a fe 0 descaperie simpli dar care a transformer in prfiine via. ED dencoprt real fro desig, daca $s peeca fot rest Wield npg oto aaron deseoporia sa. Rvact acest iyi prop x8 a xin ease 2 inpregese sorta Lester Lester fot uno bu, pin de afte i degenerate. ane curs pocenr mama pena araipe deel Np Adare ine ye ceva ce a eb ce 0 9 dora le secret Pn care emana in mea natal neh Prinaplicreo dessoperi tt Lectn mi de coment ret Wb ihe itn bine 8 despre erin, Tnnumete ost tenor cel caresuransfora ait srt sale dic eae are I Beste Levenson CUPRINS: JBESTECTE PE TINE INSU... TOLLE MALAI DOUA SAPTAMANIDE TRAIT. z TOLL? SARITURA DE LARTAJUL 10. an HOLL S }PROAPE NIMENI NU STIFACESF LUCK TOLL TREBUIESA FACICA SA TE BUCUTE DE IDE OLULS [MATINPORTANT LCR PECARE IL POTTTACE... LLL IVESTE CUN VIATA TA ISTRA INTRO SPIRALA INDENTA cn . 7 IL OPUNEREZISTENTA .., J LU I ALTCEVA DE FACUT DECAT SA"TRECI Be eect i KUL 8 REACTIA FACE TOATA DIFERENTA capmotut 10 ‘TRELACTIUNI REVOLUTIONARE DPUTEREA TA ESTE MAI MAREDBCATCREZITO |ACUMULAREA DE PUTERE CeAPHPOLUL 13 EXERSEAZA PE-COPII TAL ‘cAPrrOLUL _EXERCITIL PENTRU PRACTICAREA BIRICDE SINE eapmonut.ts ‘GANDURI DESPRE TRIKE carmonut 16 INTRA TN CONTACT CU UBIREA TA earront.17 ACUM STIL CEL DEFACUT. ‘ESTER IN CUVINTELE SALE. ‘CUVANT DE INCHEIERE. 'SEMNATDE LESTER LEVENSON 2 DESPRE AUTOR oo m a us 161 IUBESTE-TE PE TINE INSUTL ‘Nu exist Iueruri imposihite, Lester Levenson ne-a demonsiat (lure emu exist imposible. Absolut nimi nese imposbil, Thee i dotet shai? Poi avea wot ceca cei done gi na mulk dad ve nas best pe tne isa. Ce i fei? Poi fae to cova ce Hs dcegis hia ah Itc ve inva ste iubepi pe tine isu, Ce i done vi? oj deven tat ees ce ip doret sf chiar mal mt el Tava te ibep pe ine ns Tubesto-e pe tine inna nic mu va mai nposibit acd vei jeleye ce este iubivea, vel aven I depot plernic instrument, ere iva peamite «te Facuc ea ct drei de la via. Tubes este repuneul a jtebure. Ea vindec, transforma, z0W problemele para orice, Tubes fsearmnaputere 51 tine de rea ete soluia a toate problemele,Dacd vel inva bet pe ine insu, neaga hae iva aparine, cei pe cel ma nat nivel al ence. Voi eunoase este subling emote Dae ve iva te best pe tine insu. vei putea sven ree if dre de la vig, inlusv tural ave la ra etal 3e par imposibil de obtinut. Irieaga lume Hv Jes tn indmpinare icin eee ce ret, Oamenil or uta, Ban vor bate la usa SSndtatest ve bake pe uma. ‘Succes aii cal, Insott de fercire. Atel cid te lubeyt pe ine fas, tot funejioneazs perfect vita ta Incite orm fost disrtbetor de. prods nao 2am primi a elefon 44a flat cram ‘be punctal de a prende o afacere tn valoare de wr milion de delat Mam du edt fn comera mes sham ince proieterinbire asap starlet osuectie gt asmpra cumpadvorlul potential care dorea 38 remunte la aftcere. M-am protect fudivea asupratuturor color pleat A dowa zi ddininsota, cmprrdred mea sunat in -ps cl anc la faeu o comand in valoare de rel mia de dolar eave mi-aasigarat wn profit ‘de sn milion de doleri. De ature am contoniat $a proistesinbire asia rmuroe domenillor cin fe mea, dm rewit afl fit vindee wn aston de care safe mat bine de 20 deat. Rell ‘elec femeite cu deve pur snp fantasice Man dublas st ear mi-am tiple onesie, {op care mi-a permis sd mea pension desreme $1 si calorese prin trea lune, ber cw care ma ‘beup ta ora actual. nomadevi, apicarea birt ‘ste oa mal uinitoare thre cnet exist Mle til ov schibat vate. bn Wigan, lor pee ae » Seoala nu te tava ie despre iubire. La fel ca majoriates oamenior, $a fost Is yoo foarte ul ani ia rnd. Unit amen igi pete mare parte din vat merzind la seoala. Nimeni ns umeaz& th woditi un curs despre ube, ici chisece ete olin mai ult doctorate, pent simplal motiv goalie nu fer fel de cursur, Ele nu defines iubirea sm pres e! ma portant Ine fn via ce tebuie 88 faci ca 8 fi pin de br, Sistenal de Tavita mu spune nme despre fp tu poi frit deat dao iets Dac ve cit aceasti carte, vei ala ce exe ui gi cum) pot bveura deca, Tura este un concept in cea ma mare parte asin, gape niente ce este ea eu avira, Oameni er tu ce et iubiea, dar exe suficient sherur oprivre in sor ca i i seama ci ei eonfands acest concept cual De ft, chiar eu cpusul ui. Ee itreaba oe pot ack lah pent i. Chiar dace of ator iubien lo, eso Us prmeasc cova in shimbal acest Dac p= mie la schimb, ru ma sunt dsp gor abies, Lester Levensona stadia ce ete lubes, Eladescoperit fel nu doar adevasaa semmifcatie a acest, ei si unde 5 gli ea, dar mat ales cum poate fe apheatin sa. Inv aceste rindi dorese si impirtigese ce am dels Lester, folosind chia evintele peeae lea act el. Yeas astel ce este iubirea rel, cea sae i poate 101 ce is doves ina a Ti Tw ‘Oameniiinjeleg pe dos acest concept. Co ma ml amen ona eB nu practi abies dae practi cise opusul acess, o stare pe care Lester © umes neiubire fn acest fle fae singur ui inese ecu din jurul lo ‘Ceamsi mae partea unaniaiilpetrece reo vats ‘nstaea de ne-inie, Nu ese nevoe sh adveem foarte multe arguments pentru a demonstra acest ler, Ese suficien deschidem televizoal pent a ne convinge. Aproape toate temisiuil, dar mai ales cole det, vorbese despre stares de neviubire Majorateaoamenilorde pe aecast planed inclin ete he-iubie, Lore displace cutare suai anipatizesza eure petsoan se opun ui grup in fvoaren alu, Pe set teaese via simjndu-se ameninpi de cella oameni. De fips, yf de Fort imagine Bei nui cereprerinéacosea, Toi ce yu eieste ele resping. Pte, lise nro star de espingere ge wa neu grad ma ‘mare sata mie, Lumen ny eare in mest guvernans de ‘buna, Nu tebuie si privin prea depart ca 58 constatam. acest hry ‘Marea majoitat a camenilor sunt defensivi Treble ‘sn proteez a smu fi rnit, ea cella sh nu mi in sen ein apetine,fuadiomi astel propria vith" Din eauza acess perspective asupra viele res tot timpul intro stare de opozite: MB epun lui X pent c face eutare sau ‘eulae ler", Ml pan acest grup pentrac are convingest ‘ontareconvingerlor mele ‘Acest gen de comportament este lipsit de fubre. Acest rod dea in este lps de iubire, Acestetipareale atu sunt pste de ube Acton sapte ani eram sef lao plzere. Cy- ‘gon 30,000 de delart pe am si puteom mance frida psa doveam (avd cerulu, era 0 peza ‘puna. up ce am vit aces tefl ni expat 580 aplic exten de sevios, ta wiaga mea s-a Sshinbat in manierd inven, La ora act ai cn propria mea fer, ma ve de abr stevia ar valoarea proprietor mele deptgeste ‘ateva milioane de dotak, Dar ool mal importa wor dine toate: suet mai ferict deat am fost data in io, = Steven Win, ova Rispunsul Ia toate problemele este inbirea. ‘Raspunsul ete sf if proiectet iabives anupra autor menor fi asupratrurorsitapioe sortates oamerilor procedesz exact pe dos. Ei eed resingere i wali protejeaz. Din pate, se ngala wre ndurile,sertimentle ej ipsie de ubire ae jaa lor tate nenerovtle de eaee ay part, sisi gi eindi vulerabil, Poti omen din aceasts han inflegaceas real cee eles o vial care i fae 6 se siti mizeabil, ied exact opus celel pe eate so dorest. In ficore ment Ip ae snguri ri, condanndse Ia 0 vag it In sufernga si durere, pentru simp meiv 8 sont apabili st iubeased. Ce nu infles el ese 8 ne-iahitea fi ena de puerea personal $i age invita lor peicole 1291.0 mare ner, a ‘Descoperd singur ce este iubirea reali. Fubitea nu tebe sf se pond eulva sau une suai ‘Ea nu ate neyo fe prea denimeni gi de nie, Oma plin de fubire diapune de ee msi putenic Fort din Univers ‘Negatvitatea novice forma nu il mi poate atinge.Deaeees, ii chivaleaza practi eu purmic Tubite este reponse a incepe intotdeauna cu ubires sine Carte de fp teva ce est ubirea real sce rebue 18 fac cash te bucuri de es, Ba Bi cove inst sh practi ee ai inva. Tot sextet fericii const fn petetid. De fap ime nu poate Taelege cu adevirt ce este iubiren reali ach nw o practic Practicreaiubir este eel mai simph luca din lume Cu adevarat aie nu ese decit pratsatea ne-ubt Este sufcient 8 pivestt fete oamenitor din jar pena 3 te convinge de acest luers,Practicarea nebiri i face pe amen se smth mizerabil gi se imbolniveasl. Ea Th privenzl de fericva side abundenta pe care l-ar merits, ‘Rispunsul este bia oedoye- snsur acest luru.Deseoperpepicleataee este iubirea als, AMlLunde opti ssi cide puernca este ‘a, Dessopet sing nce fel poate schimba iubirea via 5 cum if poate ofei ea fei in toute domenile acest, “Ti oameni pi dorese iubire i fricire. In incereares ‘dea gs acest commons cauta in cele mai nepoevite locus ideexlemal multe or mor irs csperal. Lurarile ‘ot peioce Ins ale, Tu te poi bucura de tot ceea ee 1 Soret, de Tnreaga abi gi free din Univers, de toate roadele acestora, la chiar acum deciza pratt fables 4 Tncepe chiar cu tine ns. Veneta ce rebuilt fat ctnd eas cat, ‘tune ind te iubeyti pe tine tas tw al tote de i Sereul ese aplcaren ii acd injelegi ee este iubirea, tu dispui de ocx mai emich ford din Univers. Descoperd aced Went si vedest- singur acest adevi lubestee pe tne insu joa, Rispunsul est iubirea, privegie ee s€ timp in Zubirea este eh mat bun tue pe care tam Ale veo 36 cel mat framos dar pe: care mi ‘ham oferta ga mes Seopa meu suprens ete {8 ot tm les necondfiona. NYK, iia 6 ot special dn porte nto Multe lucruri bune sunt pe punctul de a se petrece in viata ta Davi vel incepe staple nvitieurile din aceasta, multe rut poztive vor incepe st se peteac dela sne tn ‘aja ta. Not le numim ent deel i propunesi st renunia dezaprobare. inceara in ‘permanent acest ur th un exert foarte simp, care teva ajuta she ubestl mal mult pe tne insu Ino fenie de hltle sere pe ex cunt eric, Sub 1 nowara euvinel: port, bie, succes $i abundeng dest automa in mod port ndeyt pozi, te sim plin de ube. Aunt nd te simi pln de bie ai succes, ia edad al soces Atunci nd te ii eit ‘Auuncicnd g jv abuncent. Energia ete scceni dar formal ete I eontiouae, serie edteva din hurl care te-r putea ric. FBxist3 Jn mitologia react o legend care spune et sirigeau pe arian ete stint. Marinari se sau je voile lor fermecatoae ss luau dupa ee pina ein le or se inkeau de sin gi se scuundnu. Exact acelag il face mintes ta. Ex Hi promite to flu de ter fare bine cost fenomten: Vol fic end vol bs, Vo frit end voi sven relate armonions, Voi jot cind voi avea bani $1 ays msi departs. Nie in cesta a se poate intmpla at tmp et continu vie negatv: Negativitatza nu post tage deci si mai ltt ncpativite. Mintea t te amigest, Ba st bate joe de tne, Hi promite mares eu sare, dor hy secs timp te inv 8 1 condamai sngue Tat eve ekemple: si spunenn ef fia murtednel, Mine Ti spune jel esti de vind! Daca fea must unbia, la fl. Dac i erdut bani kr buss, tw est de vind! Dac sa defectat masina, de asemenea. Died tial pierdut ceasl, est Thielegi cum stad Iuerile? Antocondamarea no rerolvniciodat nimi. Ea musi poste ace apo’ einel, Unchiu! say bani, mut poate repr masina $f mo poste ‘si ceaul, Nu face deca s.zgandae sma) ae ran Ja un at tp de reacic Ie aecleasievenimente, mult ral inspirt. Sa spunem c2 unchil tau & mur. Poi face ‘eva pentru rimilne poz, In pide acest eveniment noferiit) Acces atiudine ru ae wmic deo fe eu fpst ‘desensbiltate, Realtatea este ns nu mai poi eee nme ‘entra unchil tu, Ce motive a aven sh st? Cy ce te-a uta aceasta stare de sprit? Creei ef unehiul ta iar dot tees eeu? Tu fol doregi cu adevrat? Ce om din aeeasti Tune ii dort s tit La fe e lean din exerpl ‘Ge malian, ne programa sig dup care ral in ‘nod auiomataceste programe, Aga, dtc fa ust enol, Incearea ii psi tiuainea poestiva fm pofidaacestuieveniment, Dac jis SMicat majina, ineearch si) pater atitadines pot Daca perdatbani la ars, near hj pdsteziaiuinea poriiva: Bact perdit cena, inceacd sii paste) atiudinea porta. gol no se site niciodatsaiseut, aye wv la haf seam, I pv pis atianinen port rire = spun ef? Prot’ acest Iuers, Este « simpla chestiune de exer. Mint face ct ipl promisun!degare, Ea pune ci nu poi fei, edt dae... Asta ee o post © mined sunt, Te asigur ef egoul use poate simi ‘isodat stisfcut, orice a fies! Mint Hi spune ok vet fh Ferct doc se va inenpla cua sau cutare Wer, da cise duct locale respestive 9 itdmpli, ea i va spune e& ah nevoie de mai mult saude alceva ‘Soliia este alta: propune. si felt indecent de ‘ce a sa de ceca oe se inimpli Aceasta ese singra cle suteaten de af frit (Citet primal aio! peat Fa seis pe ist Iuerarlor ere tar plea face erst. F8 watoral exert mera Aipor permite sai fericit im pti opal fel respetiv? Prune acest ver ap ME fie din ce in ce mai mult aceasta stare de feriGlte Hl iiae, Ei, cum te sim? fn nod norm, a treb in eric, Este cic se poate de simp. Pocedeaza laf i celclalte aticole din lisa ta. Spune: Pot ft Fevet erent de cosa ce se intima? Ti pot pasa starea pnt poziina?™ Acest nora ese fate importa, cack Furie poztve ars intotdeauna noi her pociive, (a nit: De acee, tte sh ster pocitvitaten ew axe Tn acest fel, via case poate scimba radical i bine La ova actata pot si remuny ex uns a emotite si 1a sentonertete mele. negars, impldind de 0 Fabre necomtionat fad de ‘nine trun fa de etal camens De cand am adopter aceast tadine, vga mea sa schimbat dramoic in bie, De pda, mi-am anda easa la rej pe care ram cer, farsa astept deloc Stine noarcer punks exerci nostrud dinainte,cel ‘0 aprobarea de sine, care exe sinc eu iubites de sine. Cu ai sti cw aproburca dups acest exerci de cuivare 4 upel siti de spirit pozitve? Mintea este programaté A te dezaprobe in permatenya. Nu o dezaproba la rindul tu in potda aici sale negative, ec) in aeest fel nu fai ecit sf risponai eu acceagi monedd iar negtivinten sirage dup sine gi msi mult nogativkate. Negatvitaten se limenteazt peo tsi, ine motorl acess cere vicos este ezaprbaws, De acces, mii dezaproba propia mate Dimpotiva aprobso, Attudines poritivé ru poate face riciodat niu, Nob ei em ml na, rapt ve eam ie simi, Nu cumva mint aa inte? De regu, ea devine gta numa atunc end o condamn Eve oe neorecu cee itdnpitanunct end i spun efgutut meu? Te meso!” Este mae mat bine decdt 50 md inp cle garubutle $e Seninentele mete care int dspac. De edn a Gna foc ces Fuca staal ma inl ieumte inf acum, dupe practic eos exerci ‘Mai sit veun mide derapobate? Dack ds, gindesie-te in: ince felt jut acces aitadine? Este pee {e jt in sian fl, $i fo unma rel eine este ca ear te ezaprobi? Tu isu! De vreme ee nu ozo nimi asi ol mi bine afi shel o deez, Ai de aes: pot adopia 0 aitalne pov iubindte pe ine ns, sau poi pista etalaatudine newt, condamnande>te sing, Ttreaga vii este sedi din desi. Cea mai bund Aectie pe care 0 poli la este ab te iuhegti pe tne insu ‘Aczasa nese ns singuradeciie posibil. Tu pot lua feciia de ate condarma sing, de 3 f bogat sau sia, de 1 fi sins sau boa. Tot depinde de deetile ale. Cine ia tout aeste deca care ji pot nfuenta vai? Tu singut ack ii vei sn egoul st ia decile in Joeul tu, acest e ‘a rage in jos. act nu ma erezi verfeal Cuce tea ata pln acu egou!? La uma urmelor, mua Aleut ded 8 ce ‘ezaprobe te condarne in permanen, Cesc sie o stared spirit nega, Jat un nou exeritiu care te poste ajua se apa Ineo mai mare misur, ‘Gindejtete la un moi peri eare te dzaprob sing Te pot detaya de aceasth dezaprobare’? Psi face asta ceva oi mol? Inca 9¢ mai malt? In continue, pos probs pe tine insu? Ceva rai mute? Ine mi mk? Daca ai reusi,lasa acest sentiment de sproba scumuleze. La uma urmelor, est adi de pleut sda 6 Stare de instead de mare... Lasts se scuruleze din ce Ince mai mult, $i mai mult ne. El, cum te sii? Am eplicat mctode simpli a detasirit de ezaprobare $i de eulivare a point de sine Aces a fe sb sadn now nee 94 mva transforma din inerin Chars fiie am ‘dpa 0 biiyare ma tinerease! Lao reunine recent de fami. um priten coment ei devin pe 21 ce trce din ce fn ce ma tr! Mea sp Tiny nu pre sab wii fect acura ‘am setae bie ce sine mig 8 Inaro arnt efi ca trupal. cv mine fc spiral men Sint acum un exerci de probate aaltorpetsoane: Gindeste a cineva pe cae Il dezaprob. Or de cite or dezaprobi pe ceva. wi fei singu ru, cick generezi un cimp extrem de nepati in jurul thu, Gindestete daca ji imaging o rele mal sesionioash eu eineva eu are nu 1 Inelel deloc inireabi-i miawes daca sie reo ase de solu Vi eoastta cf le In ene cont te fi nls deja mai bine ex persona respectv 8. Singur luru pe cae Use mite teste cpersoana in cauzi nu face cea ves tu st fed, moti pent eare © dezaprbs go eondarm transmifindu- gdndurle sle negative lind peste pico te, Acensia ete deen ei despre nie” ice veau eu ite ‘oi bi nea conta, dose smal am nme doa ace Cu tine" Cred cf a ines da ed aceasta ni ate rimie dea face cu ibe real ‘Gndeste-ce acum in ce el tea aja vreodat dezapro area fade 0 al porsouna, Cum a evoluat relia dine ‘oi? Tesi infeles mal bine ct en? Cel mai probabil at Tia terolvat in vreun fel probleme legate de ex? Nu $i cine tte ce ears practic deaprobarea? Aga este: chia i! Pe seu trebuie «8 ei 0 nouk deccie, Propunei 58 det pov g1tansnite4 mental persoanet fn cur fpeoborea ta, Cu_aceasthctzie, tenant a dezaprobare ‘Aceasta este alitudines cea mai ineleape pe care © pa adopt, ‘Arete aceastdeciie? Gindestete putin: uo faci dedragul persoane respective, ide dragul ti! urmelor, tei eel care reste fn permanent In cimpol negativ generat de propria dezaprobare sa cum a ines deja acetate poate ata cu nimi ‘De Inet ce a} renunyat la dezaprobare,tcansmited menial peroanei respective aprobarea Fa acest hem din tn ce mai mult. ne si mai mul, Aeum inchide oes Jinaginesza e persoana in eauzt i zimbete, Fspertenele pe care l-am rit in copiarte kur cde al mes auf extrom de ope. De sea, a aus Hteramente si wrase. Ni bam Sys mitodatd aves era, dar or de ete oF ” endeam fact sinjeam o stave de wa pnd Di {ere a.m moment dot am vealiat et aceall ‘id mem face nici bine, Diporrvd, wine ‘slat tae. De ace, am incepta practic iv mod Content detagarea de ei ram mansmis taal re subire. La inept me ma fost dele 30 Alar an terat cu mene insu ar fa ora aetuala ceast noud atidine a devenit Gt se poate de ratratl, Reta meu en tata sascha med, dar nian det seca dela ban cept de acest Iucra, pr id ale me mma iransms prin Titermet dona fee ty care tata chiar e pura foarte ramos mine. Ino bun pe nepus ‘mas tata nea snot si sa vert sertae pent ell tr care ou fe 38 suf tn eopiiri. Misa Spud sit vn om mrad ml respect espns. dceasidvindecare «relate moet fost postbila namal pentru came remurfat Jara fq td of i entra tam tansnts inbirea mea. De larch, sid ul ec Bie , Miso amen cred ea este normel sa cutive ginduti si senimente negative fj date persosne, Ei cree celal hustiunimie despre ceeace pindese ei. Lucile nu stains 1g, Exist o me subtiliaenergei in careeu oi vansitem gl receptam sera, chiar daed mince constient nu si di. Seam de acest en De aceea ni te arg singu: daca transis cuiva ginduri negative, acest te acest er, chia act nua hivelsubsongten. Este sproape a cist fi sus in fag ecea ce gandest despre el Dai antipatizeri pe cine, tu acumolezi o derma egativa. Karma nu este yeneraté nual de acum, ede finda Or de ete or emi un ind nepati releitoe ls 0 lth pstsoand, tre tne sea se ereazao sate karmic i inurl ale se vor intarce impotriva ta. De aceea, renga © dati pent fodeauna i ezoprobare bests pe oi cei inj ti, Transenite-e in acest fl ibirea a, Iobete pe tot oamenii pe eare 1 eunog, ar vita t se va tanafonma Ims-o manier ebm, Noi i jecam th permaneni pe eei oameni. Dac wei sl te convingi edt de proasth ese sitoaia ta in aceasta prvin, cfte judecacrtee ai emis de-a hngul vem ‘efeitoaze la cial came, exe sufclnt si ie agenda Personal. Csytenumelepictenio A gi vei cbserva cum mines ta ineope si judece instantaaeu 4Cutare este ges, cutare este pres ina, cucare este pren seu, cutee nu are bani cute are pearl bani evlare este un iio." Ata Inseanms si jodesi pe oamten.Propune-iacun tenant la aceasta deraprobace i cultivd tofenl 6 attuinen op Transmit-le aprotarea s abies ts. F acest luru pene fine, nu petra ci Vi const in curt imp ct de mul sev transfers in bie vai a bir este soutiaoricirul fl de probleme Lester Levenson a elimina in inca s tote endure si sentimentele de nesibit, $i end spun toate, chine ata ‘et si spun! Cada must a virsta de 82 de ai, corpl sha a stnios stress financiat era bun, i elailecueeialli feameni ent minunae. Intadevir,iubinea ete 0 sou ‘niversal! Citestede-mai multe oi acest rindut.Prcted ut petseverenthrenunjaen I atiutinen de dezaprobace gi 1n locul ei 6 atiuuine pint de iubize, care aprobs esi pe tol tumea. incepe chise cs tine insu, Contin apo eu repunares Ia dezaprobaren fa de is eareni. Transmte-le mental aproborea ta. Ca eit te bi ai mul pe tine insu, ew at ma mil i ve ab ca din ving tag cw ait ai mult abunden vei rage el Dimpotriva, eu ct te vei dezaproba mai tp tine si 9 pe ceil oameni, eu at mi mul egatvitae ei rage in via Dac ti dort cu adevieat te ibeyt peti tsi, itottimpul santos gsi parte mum dereai armonioase, buie neapdrat st descoperi de unde provine aproberea JAccass prove din itrionu Ba i are wimic doa face celal came Doct vei edu iubirea in exteriovul du, no vei gas ncioatd entre srs | est otldeauna ina ta Esenta Ringette ete un ocean de iubie, dar pert 0 descopei tebuies elimina ini virus mental amit dezaprobare, Chutatea bin to aka pane echivaleaz’ eu ehutaca necazuilo eu buns sis, Mai devreme sau mai tee, e8 se v1 Inicarce imporva ti, Daca freitea fa depinde deo lt persoand, este suiclne cn agasta si taza presul de sul psioure pent ate sit istatancu gel mak neferii om din ue Singura frie drab este cea care provine din inte ‘orl tu, eel aun ti foe bine pee te bazez, Singur fom crete poate fee Feri au elect ett ns Dac ai Injelesneest ace, iva mposibil sh ai i vend prt de wre tla neers, el sur fri se a icodats in clot a fl i Susu bi. Annet end es lin de iubire, tate problomcle dispar ea prin farmee, asta hu din can lumi exterior, ck pentru east mapas de ‘le, Tol (pte petectexaet age cum este, pen cm ‘nai vez alteev dec ubieanesfirgita care ema in ie. Retin: esena ta este ira, Aceasta este singura svat, Now: fn capitolul 1 vel gsi 0 serie de exert suplimentae lepste de experiengele din vinta. Ort de cite fn descopei i excteifia care te impesioneaz si care ae ‘fete profundeasupeaestwdini asupra vei tae, pet cit ma ds, nd am drceparv practeaveste exert principal mew scop a sta ma sim ceva ma smal fut tp ant de ner Pe misird ce um continvat si lores cw iwbirea de sine, an observe lorie se imbunaayese de a sine amnite dome ole hme bine, at fevempl am sabi 16 iograme fr a oy net fel de died. Le rind el. sofa mea a stabi 18 Falograme. Peru prion da, am 12.000 de dolar fn cont mew de ator nomi $i me mat am mio Pract, vega mea vila sa schimba droit cultivars tur de sine. DW, Maryhnd CAPITOLUL 10 ‘TRET ACTIUNI REVOLUTIONARE. (Cee ct voi spune in continue nu este un secret. Cu toate aceaea, aproape tot) cei pte milarde de jeuitor a planetet ‘Ceca cet voi spune in continanre i a da posibiliatea Bai schimb radical vin, dact ve decide s fal acest neu. Mai mule deat a inreaga ta in va transforma Ture poi bua de toate crue pe care il dre JNe-ipropneniciodaa ai pun deca sa pare de abso fot. De fap, ee anume i dresti? Bani? Sansace? Relat frmonionse? Magin cas, hui Initerent ce i dort tet cura de mpliniesdovinelor wale, nu doar de una su dows, chia de toate! ‘Nu conteazl ce anume se intima in via tala ora cual, Pte se pate oi i fost un cen gic it med soarta, Poste et de plrere cai fost un om bun dar nu ti vu paste de novos, Poste c8luerarl uy au mers pei tine ‘4 cum a dori, Sa poate cau mers, dar in msi in cae aif dork, Poste each mai cau pies de pate ae ij lipsepe pent feet La mma urmelor dee a fipartede tate lcruile ps caret ledores? Dece mut sa implini ined vsele? Indferent daca disp de tot ce Hl dvi veoats sa te simi mize tu dei ei etl care te poate ajuta sii complete via eu tot 2 lpsete di es, Te alli in koulpotriv, ie moment este dest pent tin. De ete or nu fsa spus acest neu, ch rebuie steal ‘in Jocul pttvit si s8 prez un moment favorabil? Ei bin, afc et oc potrivt ar un moment mai bun ca acest nici ed arpatea fi imagina! Paiteef teat mai ft elndve loc sn moment polit, dar ai sit 88 poi de acest er, moti pent [careteal condarnat din nou. Poste na afionatcnd ar fi trebult 0 fa {nei mai jcijocalregretdor? eed a, cet ci acum, Repretle ii ofa coda cova bun, Elena ii ofer nisio solu, oi rama te rag in jos. Dac regret cai fut sau au ai feu ceva, serv acest semiment, fn mod evident, este unl nega |) Foarte mui oamen’ fi pete itreaga vag wand in tecut i reared difvte Incr. Din pcate pentru el. aceast Wy atitudine negativa nu atrage In vieja lor deeat noi Iuerurt nogatve, acd noi motive de regret ‘As cum spunea, te al chide acum in Loc $i la ‘momentul potrvit. Accasta este insi numai jumatate din uae, Cealal jumstate, cae este chiar mai important decit prima, const in a tec Ia acfune. Last regretle in ma t ee afte, Dac resist obs osiuayi deri, 1 ceva diet, nu aj mai cut pl acum. Foarte mull camen refizi st ajioneze penn cd egoul lr mu este de cord ou c. nt contol in neegime de acest Dae mn fle. Dovedesteisingur dae ay san dep {Cum poi ti dach esti contolat sau ns de mine ivi? ti lipsese ceva din vats? Fi bine, afl 8 hui shi lpsease. Tu ar teu si indeplinet toate ele i te buvur deo stare de pace inteicat, De fp, i rebi Fpscasctnimic. Dimpotiv, ae tebu 38 Ferict in permaneni. Cea care te impledics 1 fei ese Singurolrispuns pe care 1 cunoaste aceasta ese: Nu hu lu: mo am” Este et un automat al lips, de care Aminteste in permanent, icinduse ste sim post gi piedcdndute ste Bucur de tot ceea ce meri shai, De ap, chiar dacs ai avea teats lucrurie pe eae tle dest Gm, ea tot ar contin 5 toture7e 2 i noape Aces be iti vaschiméa via Actoneaci intern de oes ef spune mints, care ‘ye Tnceres cu siguan si te Impiediee, Te af in loc! ta moment posit Cite lent su 9 atente maxima urmatoarea Kaz Iubire, succes, pozkivitatea, stnatstea, abundenia ani pees inerioar eprezine exoet acura! ener Probab miotea i spune: $i ee dack™ Tian spus dae ova incor st bchere. Raspunsul ta trurebaren i ce died este foarte import, Dati vel imelege, vei putea ave oat erie prea te dorest Lester Levensonne-eartattutsorcalea, act rennin Ja semiimentele asoeinw cw ne-iubiea, la roast J totcene displaces detest, ee ro este abies Dac ve nv i pin de ibire, vet deven automat posi. Dacd iti vet euliva poritivitstes, vei ave succes, Dc vei ven succes, te vei bucua automat de burden le sant de rela fret, Tubirea se culivapra renunpea Is ne-ubire, Oda eu asta ella erat potive vor ra tn aga a, dite moti foarte simp: in ese, rie ery parity ete sno im cu inbiree, cel pun din panct de sedere energetic ‘Acum inelegi? Mites tw nu pi drese 8 neti. Fa ea sf Hindi la fel de nefits gi pnd acum, 38 nu te bucuri de inseaga fersie pe eare 6 merit. A sot timp 1H spuiegoului tw s8o starz, Nu mai ai nevote de un slujor arena sie ateeva dec spunk nu, Haide, spun Sten slyjte necredncios! Numi am nevoie de ine Agacumspuneam,teafl in local la momenta potivit Singur ura ere hi mai ise este tect la ape. dezaprobares imine i ‘Troi acti revolutionare care i pot ha ving Imegreaz in vista aceste Tei Asiuni Revoluonare $i ce mai sert tmp ti ever fntimpla toc fell de luce Pozitve! Aceste rei Acfiuni Revolionae i vor schimbu viata sit vor ofel ote i ist pind cam, Practica aceste Tre Aciuni Revoltionare gi veci ce se ineampls Prima Actiune Revol URenvn(s a sentimentee tale de me-iubire. Fi ate 1 ce sul ce ne ice fal. Supravegheaza-te tot ul Culiv-jucditaca. Nisa nici eda jos. Ort fe ori Jescopei un gin list de iit, blochears- le te ort sesizezi un seniment lipsit de lube, flier Ori de elke ori ve surpina aniondind fi It, cpreserte, Dac te surprinzi ending, sign, spunind sa Pitnd yangativ,oprest-te ined Daca tag da un cbiet din metal incandescent, na media, ni-i aga? Ei bine, pind, sentimentle Vitcle si acute nepative sunt asfel de objcte lenndesconte, De aeee, arundel imeiat! Renna ae lubes, respingeres, dezapeobsrea si nepatiitaten in neal if strug vn (a fe €a un foe. De ceca, renunt Tule la fel cum ai arunca un bicet din metal incandescent. Tesul ese eit se poate de sinplu: este ceva neg? Paes da, ce 5 dsrage vila. De ase, ru la el sete numa Ia eee ce dre. Cli muna our emi asooiate ew indeplinre dorigeor tae ‘Noi manifest intotdoauns ere a care ne gna sin epitur cu are aver semtimentessucate, Accasta exe lege 8 Univers: legea ataete Orice hurt poziti arse noi tutu poztve, fa fl ‘um orice lier nesatiy atrage no ues negative, De pl lubitea enage iubie, Nesubcea tre gi mai mult ne ‘obi Tubirea ese 0 energie similar cu cea a poztiviai succes, sbundenfei, nati, basilar 5p interioars ‘Dict epaitotimpul,Nu pot a deepatl Chior ns poll Dack i tepe ta impul:,Nu an ai din nou depute ‘uals nic nu vel aves, cb te Zealizel asupra un gd hegativ de ips. Te fale sup luna pe even J fi din cot ce msi ugor sida cama ce pnesth sin. Si mai este un Incr important pe eae dorese si nie: ex mu vorbexe aici despre afta positive gi Fecomand neapira sh foloset earanage cafe de fi, Singuru lucru pe cane tl recomand eu estes te Hey in permanent Merrie pe care ji le dorest eu rat. In acest sop, renunié Ia gindurile, cuviniele §1 ieee timentele caren expr ev adevért cen cet ores (Chae dacl nu displ inc de Lec dit detente la a 3 cum La ven dea, Este un simp joc, Ce te cos 8 1 incere? Ce aide piardut? Duc eu am dept. inseam ‘lite vei Bucur de absolut fo ees ee ii dott de a vi. CChiardacd se va dove isa c8 nv am drepiate, tot ms vei [asi angaiamental de a poz gi pin de fbi, in pietde nimi, ei vei ramne in punctl din care ai plea erent de ceea ce se intima in jurul tu, Spune-i chiar Dares sma aang ns ceva chiar dae nei obine gum acest ner: mi vo pista attainea poi i pli’ oral pe eae i] doce, acest ue s© va tore fatal iubireindferent de ceca ce eva intl de acum nate ‘A Treia Aetiune Revolutionara ‘A mite t a resi 8 te pcafensed,conyingindute ete Hi vi mea F cn aceasta faz un mot, Ingel In le hei dosizia covet is rims eantont i a, Pisteaziopociiviate indiferent de ceca ce se ntin- tu inl pierdtineredere 9 al rononat a perseverents. Asa in viaga ta. Marea nse @ vameilorreaticnesza procedesza marca maoritate a elo spt miliade de waren iat prin emiterea unor emit pe eure ft vat la ‘dep planets, carescumlea7&astil sentiments de nei. Desa de doi ani. Esbine, mi doi anit De acee, rma el evidence lll pats a8 dar ctl Jroceda I el ea atic, No mai rections automat, Reale meritheotuife Feu, ci efectle pe cae le proe el lake wc tet i fe propria ta deci sunt spctaclease. Duet vei pactica cu perseveren aceast ‘Cindi se tds ceva negati (confoom perepiilor Some daa ovohirain vel omen eek viele for), cumeni reacioneazd. spootan. Ei vit de momen Inigo chier dn prima spine De sccee, gindogete ezent i reneioneael ag cum a feut-o nota: prin inotdeauna nuns I cea e Srey, nu I cea ee mH fire seve, ulin (e pl petty cneva 0 vita Beal Can oca cr aUALeAnce pegs itn ts Asn aie es i ‘Sine cov: pena deven mui conten de gine gurl efectalcomportamentlul nega este ampliearea eee ee Incontinuae anegatvitii sia ne-iubini Amine stati. fale, supravegheaz int i ee ine eeeai. Sunt conv Ineegi acest cr ic et ” ” be acon mine, itr ai tect de pros multe ot pin preees De aotes, in chiae acum 0 decizie. Propane i psi tinea portva splice ube inditerent de ce 5 va mal ita in contiouare in ving imi amintst de exempll cu Berl inins? Ei bine tncepe pein retuned pera totdesuna la reat tale negative si lini de iubie, cdc} acestea au efece ‘compari ou ll incns. Dack nw mi rez, convinge-te Dovedese singe dct am sau nu drepate Reveioneaz pai 3 plin de ube I ot ceea cee intima inurl Ineren de esa e spn sau Ca ela camen i pozitiy $i pln de ube vect ces tmp in ving ‘unc cnd if ister atieainea port si pli de iubive indteent de ceen ee ftp inva a, te ump Si mai mul de iubte. Aceasia este 0 Tort eae eucereste ‘otal, cave uansforma si vindes,lubicea este soluia pent toate prblemee De acees, adopt gi integres28 fn viaje ecole Tei Aqiuni Revoluionire, Pracictle in. permanent. Nui seul minen care fncearc si te facts renun.Te a Tn locals lr moment potivit. De azea, es aap. Devino plin de jure. Remur i e-iabire Petia cole Tel ActiunRevoluionae: + Renu la sentimentcle de nib + Gindejete tot ipl mua a caea oe dove + Adopti o-atiudine porkivi. si plini de iubir indierent de cea ces nip in vista ‘el consata atl ct devi din cinco mai fret ic vata fer toate crrile pe care fi le-al doit veodat. Dovedestetisngur acest hers Iitotdecuna am crest ef norocl este un foromen misteries, care apart vija oameror rd nics mots. eum tele ot de malt mam Insel fn velit, nrocid insomnd st bes pe tine ins. Nv mat can nici india in aceasta Driving, truest om print menamarate dovesl ed fo sto crue, De dade ce am Ice ma ibese pe mine fsua ar si pe celalt oament rorveul meu «a schimba, De atunci, mate din Juerarile pe care mi lesan dort m-au bit singe Je ua, iit doar 80 fe primese tn i ‘mea. Tose in permanent cele mal neverosanle Imp’ fre, care inceteazd 0 ma prin surprinder CAPITOL LA EREA TA ESTE MAI MARE, DECAT CREZITI PUT "et oante pute. Sia acest ler? Fs nit mn temic dee i imaginez in meonnentsl def Probabilo¥ te ingebi: .Dack sunt atk de puter ue fee eH nu mi sit del atl? Raspunsl este ct fe poate de simplu: dact nu os diferit de cial eam, Inscarn ci isipest intl puteren personal, ofeinduve {ui mu rebue- Nu-i dl seama ch fal aeest era deoaese eso on obice pe cae | Fai const o vig nieag a fe lal caren Tn ce const aceasts puter pe care 0 risipese cameni? Este votba de puterea iui labia este cea mai pened Far din Univers. Nicio alt energie nu se compart cea Tubiea cae ii st a cispvitie este Infinit. Din peat, ts nu te folosesti de ea, inwueat eacjionczt automat la eect ce {ise intinpt, Indferont ce se tres in wait ine in memoria computerlu ths mental 91 evoci 9 racte despre fare ereri ch te va pros Spre exemplu,dach cineva te 'u refiner prin frie, Dac sineva 1 ameting reactionezi prin team, Daca cineva te dominate rttagi 9s mediat int-un col eet putin, aga reastianeaz’ majritatea cnmenitn. ‘Alte sp, ts (eg pe pllbt automa, reafionnd instinct att coea ce se itn in vie ta prin gid ‘moti i gestur negative ips de ube, menitechipurile te proejeze “Majovitatea camenilor se decid in primi ani ai cop: lie sa eaeioneze in aces el ist de ube, pent ase rota, Uni ne ei ia asl de deci de nda ce isin ‘Mine mater, Ei inva ders le zirmeasc adler Pri a objine dea eles cet doves. Dae obi as Felreacia scons shims macazl sarah fia. Muli die e}psteaza acest rea inclusiv dupa ce

S-ar putea să vă placă și