Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4.

13
OPIS AL DOSARULUI ACHIZIIEI
pentru procedura simplificat conform Ordinului MFE 1120/2013,
actualizat cu modificrile i completrile ulterioare
Nr
crt.

Denumirea documentului

1.
2.

Nota privind determinarea valorii estimate


Specificaiile tehnice
Dovada publicrii anunului pe site-ul
www.fonduri-ue.ro inclusiv a clarificrilor, dac
este cazul
Nota justificativ de atribuire cu justificarea
alegerii contractantului
Ofertele primite
Contractul de achiziie
Dovada publicrii anunului de atribuire pe
site-ul www.fonduri-ue.ro cu informaii despre
ctigtorul contractului
Documentele care dovedesc ndeplinirea
obligaiilor contractuale (PV recepie/ PV
predare-primire,livrabile etc), dac
produsele/serviciile/lucrrile au receptionate
Declaraia pe propria raspundere a
reprezentantului legal/managerului de proiect
privind conflictul de interes, conform art.14 si
15 din O.U.G nr.66/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare
Acte adiionale, dac exist

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Nr. i dat
de
nregistrar
e
document

Numru
l paginii
din
dosar

NOT:
Dosarul fiecrei achiziii, nsoit de opisul de mai sus, se va transmite, n termen
de 3 zile lucrtoare de la semnarea contractului, nregistrat pe CD, scanat, n
format pdf (un singur fiier pentru fiecare dosar de achiziie).
In plus, n format tiprit (pe hrtie), se vor transmite urmatoarele documente:
1. nota privind determinarea valorii estimate;
2. dovada anunului(nsoit de specificaiile tehnice publicate)
3. nota justificativ de atribuire
4. contractul de achiziie cu oferta catigatoare anexat
5. acte adiionale, dac exist
6. declaraiile pe propria rspundere din care rezult c nu au fost nclcate
prevederile referitoare la conflictul de interese
Toate documentele scanate/tiprite vor avea semntura reprezentantului
beneficiarului/managerului de proiect pentru conformitatea cu originalul i vor
fi numerotate, n ordinea cronologic a elaborrii acestora.