Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Fizica

DAREA DE SEAMA
la lucrarea de laborator Nr. 18

TEMA : Determinarea vitezei sunetului n aer.

Bordeianu Andrei

A indeplinit studentul
grupei IMC 1206

Prac Constantin

A verificat
Chisinau 2013

1). Scopul lucrarii : determinarea vitezei sunetului n aer prin metoda


compunerii oscilaiilor reciproc perpendiculare.
2). Aparate si materiale : oscilograf electronic, generator de ton, difuzor,
microfon, banc optic.
3). Schema instalatiei :

Unde: D difuzor;

M microfon;
O oscilograful electronic;
G generator;

4). Formule de calcul :

Unde:

- viteza de faz a undei sonore n aer;

- lungimea de unda a sunetului ;

- fercventa;

5). Tabela masurarilor si determinarilor :

x1

Hz
660
0
720
0
800
0

1
2
3
me
d

x2
3

x3
3

x4
3

1
3

2
3

me

3
3

m/s

d
3

1 0 m1 0 m 1 0 m 1 0 m 1 0 m 1 0 m 1 0 m 1 0 mm/s
19

45

70

91

26

25

21

24

158,4

36

57

83

32

21

26

26,3

189,4

2,3

4,6

7,5

22

23

29

24,7

197,6

25

181,8

4,2
5

2,3

= 25 Hz ;

6). Exemplu de calcul :

= 24

1 03 6600 Hz=

158,4 (m/s)

7). Calculul erorilor :

1) ln

= ln

);

ln

= ln

+ ln ;

d d d
2) = + ;
=

3)

0,0005 25
=
+
=
0,025 7267
0,0234;


=
+
;

= 0,0234

=0,0234 100 =2,3 .

181,8 =4,25 (m/s)

8). Rezultatul final :

med

=(181,8

4,25)m/s

9). Concluzie :
In aceasta lucrare de laborator am determinat viteza sunetului in aer
prin metoda compunerii oscilatiilor reciproc perpendiculare. Numarul
mai mare de experimente a permis sa reducem la minim valoarea
erorilor.