Sunteți pe pagina 1din 10

OBIECTIV GENERAL

Diversificarea strategiei didactice este posibila pe baza interactiunii


elev – calculator folosindu-se activitati organizate, structurate variat,
prezentate in modalitati diferite de vizualizare, acoperind o larga paleta
de activitati. Această activitate îşi propune familiarizarea cadrelor
didactice cu elemente de bază ale noilor tehnologii informaţionale şi de
comunicaţie.

DIRECŢII PRIORITARE

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor

• Identificarea modalităţilor inovatoare şi independente de


exprimare ale elevilor

• Promovarea creativităţii

• Implicarea comunităţii în actul educaţional al şcolii

ŢINTE STRATEGICE – DESCRIERE

 Stimularea creativităţii în domenii diferite de activitate;

 Derularea unor activităţi la nivel judeţean ;

 Implicarea directă a şcolii în viaţa comunitară şi antrenarea


comunităţii locale în actul

educaţional, prin parteneriate şcoală-comunitate.

ŢINTE STRATEGICE OPERAŢIONALIZATE

Proiectul IMPORTANTA PREZENTARILOR POWER POINT IN PREDARE îşi


propune:

 să faciliteze elevilor prezentarea unor modalităţi inovatoare şi


independente de

exprimare şi intercunoaştere;

 să sprijine comunicarea şi cooperarea dintre instituţiile de învăţământ


şi instituţiile

culturale prin implicarea acestora într-o reţea activă de parteneriate;


 să coordoneze activitatea de concepere şi experimentare a unor
instrumente şi

materiale suport care să faciliteze atingerea obiectivelor propuse;

 să mediatizeze activităţile şi producţiile care dezvoltă strategii de


intercunoaştere în

rândul tinerilor şi care îndeamnă la exprimare prin intermediul


computerului.

ŢINTE STRATEGICE – DESCRIERE

 Stimularea creativităţii în domenii diverse de activitate: limba romana,


limbi straine, matematica, arte plastice, muzica si alte discipline atat pt
ciclul primar, gimnazial, liceal etc;
 Derularea unor activităţi la nivel judeţean/naţional (sesiune de
comunicări, atelier de
lucru)
 Implicarea directă a şcolii în viaţa comunitară şi antrenarea
comunităţii locale în actul
educaţional, prin parteneriate şcoală-comunitate.

Proiectul IMPORTANTA PREZENTARILOR POWER POINT IN PREDARE îşi


propune:

 să se familiarizeze cu programul PowerPoint;

 să urmărească toate etapele de realizare ale unei aplicaţii;

 să descrie trăsăturile de bază ale programului PowerPoint;

 să creeze şi să selecteze un stil de prezentare;

 să creeze o scurtă prezentare ( slideshow) din cinci diapozitive, în


programul Power Point;

 să participe la munca în echipă şi să-şi asume diferite roluri în


cadrul grupei.

 să argumenteze propriile puncte de vedere în cadrul unei dezbateri


pe teme din domeniu.

 să enumere domenii în care programul PowerPoint este util.

 să faciliteze elevilor prezentarea unor modalităţi inovatoare şi


independente d exprimare şi intercunoaştere;
 să sprijine comunicarea şi cooperarea dintre instituţiile de
învăţământ şi instituţiile culturale prin implicarea acestora într-o
reţea activă de parteneriate;

 să coordoneze activitatea de concepere şi experimentare a unor


instrumente şi materiale suport care să faciliteze atingerea
obiectivelor propuse;

IMPACT

 Dezvoltarea comunicării între cei implicaţi în actul educaţional


(elevi,profesori, oameni de cultură, mass-media)

 Direcţionarea interesului elevilor spre receptarea informatiei;

 Realizarea unei reviste în care să fie publicate cele mai interesante


experienţe didactice ale profesorilor pe tema propusă.

PARTENERI

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Timis

• Casa Corpului Didactic Dolj

• Primaria Ghidici

• Biblioteca Municipala Bailesti


• Clubul Copiilor Poiana Mare

ACTIVITĂŢI CONCRETE

SECŢIUNEA I

 Pentru Secţiunea I – Referate care aduc argumente privind


implementarea PPS in procesul didactic

SECŢIUNEA a II-a

 Prezentarea de lucrari power point structurate pe discipline/arii


curriculare

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 Înscrierile participanţilor se vor face până la data de 5 mai 2010, în

funcţie de secţiunea pentru care se optează, la următoarele adrese de e-


mail:

• stanaringacarmen@yahoo.com – profesor coordonator

tel 0761869333

• marcelapasc@yahoo.com

• bbyancka@yahoo.com

• lavinia.lila@yahoo.com

• a.SECŢIUNEA I

1. Pentru Secţiunea I – Materialele în două exemplare (unul pe CD şi


unul printat), atent corectate (format A4, la un rând, Times New Roman
12, diacritice, margini egale de 20 mm; bibliografia la sfârşitul lucrării şi
rezumat de maximum 1pagina); portofolii (materiale didactice, CD-uri,
pliante, postere – adaptate problematicii propuse), insotite si de chitanta
de plata vor fi trimise pe urmatoarea adresa: pe adresa: prof. Stanaringa
Carmen, loc. Piscu Vechi, str Poenarilor, nr 33. cod. 207455

• b. SECŢIUNEA a II-a

2. Pentru Secţiunea a II-a – prezentari ppt/pps(maximum


10pagini, diacritice) însoţit de un rezumat de maximum 1 pagina;
• stanaringacarmen@yahoo.com

• ligia_chris@k.ro

 Fişa de înscriere trebuie completată până la data de 5 mai 2010 .

 Referatele şi materialele solicitate vor fi trimise în format electronic (la


adresele

de e-mail menţionate) până pe 5 mai 2010 .

PRECIZĂRI VIZÂND DESFĂŞURAREA ATELIERULUI

 Se admit creaţii originale din orice domeniu de predare ale cadrelor


didactice (educatori, învăţători, profesori)

Desfăşurarea activităţii:

1. 8 mai, ora 09.00 – 12.00

a. repartizarea rolurilor în echipă;

b. monitorizarea activităţii

d. folosirea materialului pus la dispoziţie atât de către cadre didactice

cât şi de către coordonatorul simpozionului ;

e. finalizarea produsului (trebuie să existe o coerenţă a perspectivei


asupra

căreia s-au oprit membrii echipei, chiar dacă formele de concretizare sunt

variate: literatură, matematica, biologie, geografie, ed fizica si sport,


muzică);

DESFĂŞURĂTOR

SIMPOZIONUL JUDETEAN/INTERJUDETEAN IMPORTANTA PREZENTARILOR


POWER POINT IN PREDARE
9.30-10.00 – Primirea oaspeţilor

10.00-10.30 – Deschiderea festivă

10.30-12.30 – Prezentarea creaţiilor individuale

12.30-13.00 – Pauză

13.00-13:30 – Expozitie lucrari pps/ppt

13:30 - Discutii

Taxa de participare – 20 ron/ sectiune I (INCLUDE COSTUL MAPEI ŞI


ORGANIZAREA)

20 ron/sectiune II

pe adresa: prof. Stanaringa Carmen, loc. Piscu Vechi, str Poenarilor, nr


33.

cod. 207455

Desfăşurătorul programului va fi trimis tuturor participanţilor înscrişi


on-line,

la data de 30 aprilie 2010.

 Produsele activităţilor vor fi publicate în revista de specialitate (cu


ISSN),

pe CD-uri didactice; filmul simpozionului va fi postat pe site-ul


Inspectoratului Şcolar

Judeţean Dolj; se vor acorda diplome de participare şi premii.


COMISIA DE ORGANIZARE:

• prof. Stănaringa Carmen – organizator proiect; tel 0761869333

• prof. Pascu Marcela – dir adjunct 0766254952

• prof. Tudor Corina - 0765673932

• prof. Mugescu Ligia – tel 0766400657

• prof. Dan Adriana – 0766354126

• prof. Betiu Diana - 0766219320

• prof Bigea Livioara - 0744632004

• Prof. Bora Ion

• Prof Marcu Mihai

• prof Dorobantu Petrisor

• .Prof. Stanaringa Cristian – Comisia de jurizare a lucrarilor – Cl


Copiilor Poiana Mare

• Inst. Lila Lavinia - 0766746830

• Prof inv primar - Banca Bianca - 0761603545

• Prof inv primar - Bozgan Vasilica - 0756314623

• Inst. Dragomir Dagmar

• Prof. Inv primar . Margarit Sorina

• Inst. Ocoliseanu Ligia - 0762697462

• Inst. Banghea Catalin

• Inst(ed). Nacu Mihaela - 0766561954

• Inst(ed). Iordache Ileana – 0740201367

• Ed. Preda Laura - 0733929187


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL JUDETEAN/INTERJUDETEAN

IMPORTANTA PREZENTARILOR POWER POINT IN PREDARE

TEMA : referat....

Numele şi prenumele participantului: ……………………...……………………………

Specialitatea: ………………………………………………………………………………

Instituţia: ………………………………………………..…………………………………

Adresa instituţiei: …………………………………………………………...……….……

Telefonul/faxul instituţiei ……………………………………………………….….……

Secţiunea: ……………………………………………………………………………..…..

Titlul lucrării: ……………………………………………………………………….……..

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării: .....


………………………………………

E-mail personal: …………………………………………………………..………………

Telefonul/faxul personal (fix/mobil): .…………………………………...……………..


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL JUDETEAN/INTERJUDETEAN

IMPORTANTA PREZENTARILOR POWER POINT IN PREDARE

TEMA: prezentari power point........

Titlul prezentarii: ……………………...…………………….……………………

Numele şi prenumele profesorului coordonator: …….


…………………………………

Instituţia de învăţământ: ……………………………..………………………………..…

Adresa instituţiei: …………………………………………………………...……….……

Telefonul/faxul instituţiei ……………………………………………………….….……

Durata prezentarii: ……………………………………………………..…………..…..

E-mailul persoanei de contact: ...………..………………………………………….……

Telefonul persoanei de contact (fix/mobil): …………………………...……………..