Sunteți pe pagina 1din 1

Calcare

1.Tip genetic : roci sedimentare , dedritice , carbonatice

2.Compozitia mineralogica : calcit si dolomite

3.Structura : organogene , cristalin granulare , detritice

4.Textura : massive , compacte , nestratificate

5.Proprietati fizico-mecanice :
-culoare : alba , alb-galbuie

-duritate : 3.5-4

- greutate specifica : 2.2-2.95

- rezistenta la rupere prin compresiune : 600-1500

6.Varietati : pot fi : nisipoase , prafoase . argiloase , marne . Ele pot fi silicioase , argiloase ,
dolomiitce , magneziene

7.Intrebuintari :Constituent petrografic al calcarelor : 1.alocheme : intraclaste , bioclaste ,


corpuscular invelite , pelete , lumpuri , granule criptocristaline , aggregate friabile ;
2.extraclaste : corpuscular calcaroase alogene ; 3.ortocheme :micrit , sparit.