Sunteți pe pagina 1din 49

ALFABETUL DIN PIESE TANGRAM

Alfabetul executat din piese tangram este un material util şi foarte apreciat în activităŃile interdisciplinare ale
şcolarilor şi preşcolarilor. Poate fi folosit în special în activităŃile în completare sub formă de joc în lecŃiile de:
- limba şi literatura română pentru recunoaşterea literelor de către preşcolari şi şcolarii mici în perioada prealfabetară
sau alfabetară, organizarea unor jocuri didactice pornind de la una sau mai multe planşe din acest material;
- matematică pentru recunoaşterea figurilor geometrice, a mărimii lor, pentru orientare (sus, jos, alături, lateral spre
dreapta, spre stânga...);
- educaŃie plastică pentru recunoaşterea culorilor, colorare;
- abilităŃi practice pentru aplicarea unor tehnici de lucru: decupare, asamblare, lipire;
- opŃional Prietenul meu, calculatorul pentru a construi litere cu ajutorul figurilor geometrice utilizând mouse-ul.
Materialul conŃine două feluri de planşe pentru fiecare literă cu grad diferit de dificultate,pentru situaŃia în care
ambele modele sunt folosite ca fişe pentru elevi. Cele alb-negru pot fi folosite ca fişe pentru şcolarii mici şi preşcolari în
special la lecŃiile de educaŃie plastică şi abilităŃi practice, iar cele colorate pentru elevii mai mari ce-şi pot testa
perspicacitatea de a acoperi suprafaŃa literei cu cele şapte piese ale pătratului Tangram.
Jocul are la bază pătratul cu latura de 9 cm împărŃit în şapte figuri geometrice numite tanuri. Fiecare planşă
conŃine şi pătratul tangram pentru a fi la îndemâna utilizatorului.
Regulile jocului cu piese Tangram sunt simple:
- la alcătuirea unei litere se folosesc obligatoriu cele şapte tanuri;
- piesele se aşază una lângă alta, fără a fi suprapuse şi se folosesc pe una din feŃe.
Folosind acest material am constatat că este foarte util pentru că:
- dezvoltă gândirea flexibilă, creativă;
- se aplică în practică noŃiunile dobândite în lecŃii;
- se poate lucra individual, în perechi, în echipe;
- am la îndemână un material atractiv (lucrat de elevi sau pe calculator în PowerPoint), accesibil şi potrivit pentru
întâmpinarea preşcolarilor când ne vizitează şcoala;
- cu ajutorul acestui material se creează o apropiere între preşcolari şi şcolarii de clasa a IV-a;
- şcolarii de clasa I au mai mult curaj deoarece recunosc în acest joc literele mari pe care le ştiu de la grădiniŃă;
- clasa amenajată cu acest set de litere are un aspect plăcut, atractiv pentru şcolarii de clasa I.
Bibliografie:
Tangram carte-joc de decupat şi asamblat, colecŃia Jocuri educative colective „JECO”
www.Clip-Art - Top Free Animation & ClipArt.Sites.

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Aa

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Aa

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Bb

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Bb

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Cc
Cc

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Cc

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Dd

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Dd

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ee

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ee Ee

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ff

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ff

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Gg

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Gg

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Hh

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Hh

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ii

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ii

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Jj

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Jj

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Kk

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Kk

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ll

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ll

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Mm

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Mm

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Nn

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Nn

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Oo

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Oo

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Pp

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Pp

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Rr

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Rr

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ss

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Ss

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Tt

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Tt

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Uu

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Uu

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Vv

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Vv

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Xx

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Xx

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Yy

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Yy

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Zz

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA


Zz

Înv. Ioana Tătaru, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 TULCEA

Evaluare