Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritar prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii
Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: STArS Stagii de practic pentru studeni
Contract nr.: POSDRU/189/2.1/G/156310
Beneficiar: LIBRO EVENTS SRL

DECLARAIE

Subsemnatul/a....................................................................................................................................
............
domiciliat/a n
localitatea............................................jud..........................................str...........................
nr....................................................... Bl................................ sc.................... ap..................
sector................. CNP.......................................... legitimai/ cu CI/BI........................
Seria...................Nr............................, eliberat/ de..........................................., la data
de ....................................
declar pe propria rspundere c sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea de ctre SC Libro
Events SRL si Ol POSDRU Responsabil, a materialelor fotografce, audio si video, in care apar
imaginea si vocea mea, n scopul implementrii si promovrii Proiectului STArS Stagii de
practica pentru studenti
Data
Semntura

Completata si semnata in fata mea,..................................................................


Nume si prenume......................................................................................
Calitatea........................................................................................ Semntura
......................................................................................
Semntura

PARTENER

S-ar putea să vă placă și