Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat:

Director

Filiera: Tehnologic
Profil: servicii
Specializare:
Disciplina: Biologie
Anul colar: 2015-2016
Unitatea de nvmnt: Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret Baia Mare
Clasa: a IX-a
Nr. ore/sptmn: 2 ore
Profesor: Morar Camelia Ioana

Avizat:
Comisie metodic

PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL I
Nr.
crt.
1.

Unitatea de
nvare
Recapitulare iniial

Competene specifice

Coninuturi

Nr.
ore
2

Sptmna

S2

S2

S1

Test iniial
2.

1.1. Culegerea de date din surse


variate de informare/documentare
despre organizarea lumii vii
Celula - unitatea 1.2 Clasificarea indivizilor biologici
structural
i pe baza caracterelor generale
funcional
a 1.3.
Identificarea
structurilor
lumii vii
biologice microscopice n vederea
caracterizrii lor.
2.1. Utilizarea investigaiei pentru
identificarea unor caractere generale
ale organismelor i evidenierea
componentelor i proceselor celulare
2.2. Prelucrarea rezultatelor obinute
din investigaii i
formularea

Noiuni introductive.
Tipuri fundamentale de celule:
- procariote
- eucariote
Observaii microscopice asupra
structurii celulei procariote i
eucariote (Lucrare practic)
Structura celulei procariote
Structura celulei eucariote:
a)nveliul celulei:
- membran celular
- perete celular
Evidenierea
osmozei.
Plasmoliza i deplasmoliza
1

Observaii*

concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare i rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii
de comunicare
4.2. Prezentarea informaiilor folosind
diverse metode de comunicare

3.

Ereditatea
variabilitatea
lumii vii

i 1.1. Culegerea de date din surse


variate de informare/documentare
despre organizarea lumii vii
2.2. Prelucrarea rezultatelor obinute
din investigaii i
formularea
concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza

(Lucrare practic)
b) Citoplasma:
- fundamental
- structurat
Evidenierea
celulelor
stomatice;
observarea
cloroplastelor din celulele
plante la Elodea canadensis
observarea amiloplastelor din
celulele tuberculului de cartof
(Lucrare practic)
c)Nucleul-membrana nuclear,
nucleoli, carioplasmcromatin ( acizii nucleicitipuri i rol)
Diviziunea celular:
-ciclul celular.
-cromozomii i fusul de
diviziune
Mitoza
Evidenierea diviziunii celulare
mitotice la Allium cepa
(Lucrare practic)
Meioza(etape, faze,
importan)
Evaluare
Concepte: ereditate,
variabilitate
Mecanismele
transmiterii
caracterelor ereditare:
Legile mendeliene ale
ereditii:
- legea puritii gameilor
2

S3

S4

S4

S5

S5

1
2

S6
S6-S7

modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare i rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii
de comunicare
4.2. Prezentarea informaiilor folosind
diverse metode de comunicare
5.1. Aplicarea n viaa cotidian a
cunotinelor referitoare la structurile
i organismele cu potenial patogen
precum i la aciunea factorilor
mutageni
4.

Recapitulare
semestrial

- legea segregrii independente


a perechilor de caractere
- abateri de la segregarea
mendelian: codominana

2.1. Utilizarea investigaiei pentru Fi de lucru recapitulativ


identificarea unor caractere generale Portofoliul elevului
ale organismelor i evidenierea
componentelor i proceselor celulare
2.2. Prelucrarea rezultatelor obinute
din investigaii i
formularea
concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare i rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii
de comunicare
4.2. Prezentarea informaiilor folosind
diverse metode de comunicare

S7

Nr.
crt.
5.

6.

Unitatea de
Competene specifice
nvare
Ereditatea
i 2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute
variabilitatea lumii din investigaii i formularea
vii
concluziilor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de
identificare i rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii
de comunicare
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a
cunotinelor referitoare la structurile
i organismele cu potenial patogen
precum i la aciunea factorilor
mutageni .
5.3 Argumentarea importanei
teoretice i practice a noiunilor de
biodiversitate i de genetic

Diversitatea
vii

lumii 1.1. Culegerea de date din surse


variate de informare/documentare
despre organizarea lumii vii
1.2. Clasificarea indivizilor biologici
pe baza caracterelor generale
2.1. Utilizarea investigaiei pentru

Coninuturi

Nr.
ore
1

Sptmna

Influena mediului asupra


ereditii
Genetica uman:
- boli ereditare
- sfaturi genetice

S8

S9

Ingineria genetic:
- sinteza artificial de gene i
transferul interspecific
- clonarea

S9-10

Noiuni introductive
Virusuri.
Regnul Monera:
- Bacterii: eubacterii
Regnul Protista:
- sporozoare

S10

S11

Teoria
cromozomal
a
ereditii:
- schimbul reciproc de gene
ntre cromozomii omologi
Recombinarea
genetic
intracromozomal
Determinismul cromozomal al
sexelor

S8

Observaii *

identificarea unor caractere generale


ale organismelor i evidenierea
componentelor i proceselor celulare
2.2. Prelucrarea rezultatelor obinute
din investigaii i
formularea
concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi
de
identificare i rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii
de comunicare
4.2. Prezentarea informaiilor folosind
diverse metode de comunicare
5.1. Aplicarea n viaa cotidian a
cunotinelor referitoare la structurile
i organismele cu potenial patogen
precum i la aciunea factorilor
mutageni
5.2. Proiectarea unor activiti de
protejare i conservare a mediului
5.3.
Argumentarea
importanei
teoretice i practice a noiunilor de
biodiversitate i de genetic

- alge unicelulare, euglene


Regnul Fungi:
- Ascomicete
- Bazidiomicete
Regnul Plante:
- Alge pluricelulare
- Briofite: briate
- Pteridofite: filicate
Regnul Plante:
- Gimnosperme: conifere
Regnul Plante:
- Angiosperme: dicotiledonate,
monocotiledonate
Regnul Animale:
Celenterate: hidrozoare,
scifozoare
Regnul Animale:
Platelmini
(trematode,
cestode),
nematelmini
(nematode),
anelide
(ologochete, hirudinee)
Regnul Animale:
- Molute: lamelibranhiate,
gasteropode, cefalopode
Regnul Animale:
Artropode:
arahnide,
crustacee, insecte
Regnul Animale:
- Vertebtate: peti osoi,
amfibieni (anure, urodele),
reptile,
psri,
mamifere
placentare
Conservarea biodiversitii n
5

S11

S12

S12

S13

S13

S14

S14

S15

S15-S16

S16

7.

Recapitulare final

8.

Evaluare final

Romnia
Exerciii
de
ncadrare
sistematic
a
unor
reprezentani.
Identificarea
unor specii de bacterii,
protiste,
ciuperci,
plante,
animale (Lucrare practic)
1.Receptarea informaiilor despre Fi de lucru recapitulativ
lumea vie
Portofoliul elevului
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea i construirea de modele
i algoritmi n scopul demonstrrii
principiilor lumii vii
4. Comunicarea oral i scris
utiliznd corect terminologia specific
biologiei
5.
Transferarea
i
integrarea
cunotinelor i metodelor de lucru
specifice biologiei n contexte noi
1.Receptarea informaiilor despre Test sumativ
lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea i construirea de modele
i algoritmi n scopul demonstrrii
principiilor lumii vii
4. Comunicarea oral i scris
utiliznd corect terminologia specific
biologiei
5.
Transferarea
i
integrarea
cunotinelor i metodelor de lucru
specifice biologiei n contexte noi

*la rubrica Observaii se trec modificrile de intenie ale profesorului

S17

S17

* datele concrete ale planificrii calendaristice nu au fost menionate deoarece stagiile de pregatire practic se stabilesc la nivelul colii n funcie de calific rile profesionale
existente i resursa uman ncadrat pe aceste stagii.