Sunteți pe pagina 1din 5

MODEL ORIENTATIV -CONTESTATIE -PROCES VERBAL DE

CONTRAVENTIE- PRESCRIEREA EXECUTARII SANCTIUNII

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, ………….cu domiciliul in……………….., formulez, in


termen legal, prezenta

CONTESTATIE IMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL DE


CONTRAVENTIE

seria ……numarul ………. din data de ………..incheiat de agent


constatator ………….din Postul de Politie…………, prin care va rog sa
dispuneti anularea procesului verbal pentru urmatoarele

MOTIVE

In primul rand, va rog sa constatati faptul ca executarea sanctiunii


constatata prin prezentul proces verbal s-a prescris.
In fapt, dupa cum reiese si din continutul procesului verbal, acesta a
fost incheiat in data de…….., in lipsa mea.
Acest proces verbal mi-a fost comunicat in data de ……..prin
scrisoare recomandata la domiciliul meu pentru care am si semnat de
primire.
Astfel, privind situatia faptica astfel creata, invoc art 14 alin (1) din
OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor care prevede
urmatoarele “Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se
prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost
comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii
sanctiunii”
Art 25 (2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat
sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. (3)
In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si
daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal, acestuia i se va
comunica si instiintarea de plata.
Art 26 (3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent,
refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a
instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel
mult o luna de la data incheierii.
Iar potrivit art 7 alin (2) din Legea nr. 61/1991 pentru
sanctionarea fapteor de incalcarea unor norme de conventuire sociala, a
ordinii si linistii publice: “ In cazul contraventiilor pentru care legea
prevede sanctiunea amenzii, agentul constatator, o data cu constatarea
aplica si sanctiunea.”

Prin urmare, sanctiunea a fost aplicata pe data de ……..iar procesul


verbal mi-a fost comunicat pe data de …………………ceea ce duce la
prescrierea executarii sanctiunii. Legea prevede clar “comunicat
contravenientului”.
Agentul constatator, daca fapta era conforma cu adevarul, putea
depune toate diligentele pentru a-mi comunica in termen legal prezentul
proces verbal.
Mai mult decat atat, agentul constatator imi luase in seara respectiva
datele de identitate, desi consider ca nu era cazul, pentru ca eu l-am instiintat
verbal ca un anumit cetatean ma amenintase si doream sa-i cunosc
identitatea pentru a putea depune o plangere impotriva lui iar domnul agent
in loc sa-l legitimeze pe el m-a legitimat pe mine.

Astfel, desi agentul detinea datele mele de identitate nu a incheiat


procesul verbal constatator in seara respectiva.
Acest lucru m-a lezat in drepturile mele de cetatean in primul rand
roman si in al doilea rand european deoarece am fost lipsit de dreptul de a
ma apara in cazul intocmirii procesului verbal in momentul savarsirii
faptei.
In principal, consider, ca am fost lipsit de dreptul de a face
obiectiuni la prezentul proces verbal, acesta fiind incheiat cu rea
credinta in lipsa mea.
O data ce agentul m-a legitimat trebuia sa-mi incheie procesul verbal
in acea seara deoarece era prezent si nu dupa aproape o saptamana si cu atat
mai mult in lipsa mea si mentionand un martor care nici nu se afla in
seara respectiva …………invocat.
Consider ca am fost privat cu rea credinta de dreptul de a ma
apara in fata institutiilor statului si in baza procedurii legale-drept
garantat si consfintit prin Constitutia Romaniei art 24 ali (2) si de
conventiile europene la care Romania este parte.
Prin urmare, aducand in apararea mea argumentul autoritatii
legii va rog sa anulati prezentul proces verbal datorita faptului ca
executarea sanctiunii s-a prescris fara tagada iar procesul verbal a fost
incheiat cu rea credinta in lipsa mea.

Iar mai mult decat atat, cu privire la conditiile pe care trebuie sa


le indeplineasca un proces verbal de contraventie mentionez faptul ca
agentul constatator nu a precizat instanta la care pot face contestatia
respectiv judecatoria ………..
Art. 16. OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor -
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod
obligatoriu: termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se
depune plangerea.

Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 953/2006 s-a stabilit faptul


ca plangerea poate fi depusa direct la judecatorie fara a mai fi trimisa la
organul constatator si prin urmare prevederile art. 32 alin (1) din OG
nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor a fost declarat
neconstitutional.
Prin urmare, procesele verbale tipizate ar trebui reinnoite deoarece
sunt contrare legii in vigoare putand produce prejudicii grave persoanelor
in cauza.
Consider ca nespecificarea alternativa a organului la care se
depune procesul verbal, potrivit legislatiei in vigoare, duce la nulitatea
procesului verbal astfel incheiat.

In cazul in care, agentul constatator sustine contrariul il rog respectuos


sa dovedeasca aceasta in cadrul procesului dedus judecatii.

Tot in sustinerea contestatiei mele va aduc la cunostinta si situatia


faptica deoarece ma consider nevinovat si nu as fi recurs la prezenta
contestatie daca nu ar fi fost astfel.
Asadar, in fapt, in ziua………………………………… Cu privire la
acestea, mentionez faptul ca, in contradictoriu cu cele constatate de agentul
de politie, desi…………………………………, nu am savarsit “fapte, acte
sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau
vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau
sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea
acestora sau a institutiilor publice” asa cum prevede articolul in baza
caruia am fost sanctionat(art 2 punct 1 din Legea nr. 61/1991 pentru
sanctionarea fapteor de incalcarea unor norme de conventuire sociala, a
ordinii si linistii publice)
Prin urmare consider constatarea agentului ca fiind neadevarata si
bazata pe alte considerente ,de natura personala, decat cele invocate in
prezentul proces verbal.

In drept imi intemeiez prezenta contestatie pe dispozitiile OG nr


2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in special pe art. 14
alin(1) art. 16, art. 25, art. 26 si pe dispozitiile art. art 7 alin (2) din
Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea fapteor de incalcarea unor
norme de conventuire sociala, a ordinii si linistii publice.
Pentru toate aceste va rugam sa admiteti cererea noastra asa cum
a fost formulata si pe caz de consecinta sa dispuneti anularea procesului
verbal seria.. numarul ……….. din data de ………….

Referitor la probe doresc sa ma servesc de martorul inscris in


prezentul proces verbal. Si in baza art 6 al CEDO si in baza practicii
europene consider faptul ca agentului ii revine sarcina probei deoarece
beneficiez de prezumtia de nevinovatie.( cauza Anghel contra Romaniei)

Anexez la prezenta:
-copie dupa procesul verbal seria……. numarul………

DATA Cu deosebita consideratie


………………..

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……….