Sunteți pe pagina 1din 5
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA ER OVA ‘MO-2073, Chisindu, bd. Stefan cel Mare sifint 105 evr partamentind ES Od _maviie m6 ID w_4% Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteazi cu titlu de initiativa legislativa proiectul de Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative. Anexdi: 1. Proiectul de lege 2. Nota informativa ‘SECRETARIATUL PARLAMENTULUI 08: ore Cu respect, M. Shim pu Bese Darla laa by aap hbpr eu ifn pa VLA S oe pall project PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE privind modificarea si completarea unor aete legislative Parlamentul adopta prezenta lege organic’. Art. I - Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comertul interior (Monitorul Oficial al Republici Moldova 22.10.2010 Nr. 206-209 art. nr. 681), cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeazi dupa cum urmeazii: 1, Se introduce un nou articol 21° "Restrictii in domeniul comertului cu am&nuntul”, cu urmatorul continut: Art. 21? Restrictii in domeniul comertului cu amanuntul (1) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic de unica folosinta de catre unitatile comerciale cu am&nuntul ce sunt stipulate in Hot&rarea de Guvern Nr. 931 din 08.12.2011. (2) Se interzice la casele de marcat amplasate la iesirea din unitatile comerciale cu amanuntul utilizarea/comercializarea a pungilor din plastic de unica folosinta. Art. IL. - Codul Contraventional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeazA dupa cum urmeazi: 1. Art. 273 se completeaza cu-n nou aliniat 2' cu urmatorul continut: 2!) Utilizarea/comercializarea pungilor din plastic de unica folosingé de cdtre unitazile comerciale cu amanuntul se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 150 de unitiqi conventionale aplicaté persoanei fizice, cu amendé de la 100 la 200 de unitéti conventionale sau cu amendé in marimea valorii produsului respectiv, dar nu mai putin de 200 de unitati convenjionale, aplicata persoanei juridi 2. Art. 400 al (1), dupa sintagma “art, 272” se completeaza cu sintagma “art, 273 al(2')”. 3. Art. 408 al (1) dupa sintagma "273 pet. 1}-4), 6)-13)” se completeaz cu sintagma “art. 273 al (2!)” Art. IIL, — Guvernul in termen de 60 de zile va aduce actele sale normative in concordant cu prezenta lege. Art. IV — Prezenta lege intra in vigoare la data de: 1. 1 ianuarie 2017 pentru unitafile comerciale cu suprafata mare sipulate in anexa nr. 2 la Hotirirea Guvernului nr.931 din 8 decembrie 2011. 2. 1 ianuarie 2018 pentru unitatile comerciale cu suprafati medie si mica sipulate in anexa nr, 2 la Hotarirea Guvernului nr.931 din 8 decembrie 2011. 3. 1 ianuarie 2020 pentru unitatile comerciale ambulante, magazine, mobile, stationare provizorii sipulate in anexa nr. 2 la Hotdrirea Guvernului nr.931 din 8 decembrie 2011. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL Noti informativa la proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte ligislai e in R.Moldova la ora actual pungile de plastic sunt aruncate cu degeurile menajere gi transportate la gunoisti, deseori stau aruncate pe strada sau in parcuri, in rauri si lacuri. Expertii din domeniuil protectiei mediului considera c& cele mai periculoase materiale plastice ar trebui retrase de pe piata. Utilizarea pungilor de plastic de unicd folosint4 ar trebui interzisa gradual oriunde acest lucru este posibil. Datele oficiale arata cd, anual, fiecare cetitean foloseste, in medie, 140 de pungi din plastic, cea ce inseamni 420 de milioane de pungi, in total. Acestea se descompun in cdteva sute de ani. Prezentul proiect de lege are ca scop reducerea torentului de pungi din plastic care ne polueaza mediul inconjurator. Interdictii similare, sustinute de organizatiile care militeazA pentru protejarea mediului inconjurator, sunt deja in vigoare in céteva orase americane Los Angeles si San Francisco, statul California. Comisia Europeana a cerut inca in 2013 statelor membre s& reduca utilizarea acestor tipuri de pungi. Statul Francez printr-un sir de acte legislative a interzis utilizarea pungilor din plastic din comert incepand cu | ianuarie 2016. Un sondaj cut de Magenta consulting arati cd moldovenii sunt gata sd foloseasca pungi ecologice, 80 la suti dintre cei intervievafi le-ar folosi pe cele din textile, daca li s-ar oferi posibilitatea si le cumpere din magazin la un pret rezonabil. Uniunea Europeana a declarat rizboi pungilor de plastic. Unele (ari impun taxe usturdtoare pentru folosirea acestora, altele propun utilizarea pungilor din hartie sau a traistutelor din panza. Punga din plastic este ambalajul care devine deseu in cel mai scurt timp. Multe din ele sunt folosite 20-30 de minute, eat dureazi drumul pana acasi. Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, se regasesc in aer, apa si in sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezentei dioxidului de sulf din aer, datorité. dezvoltarii proceselor termice si a utilizirii unor combustibili inferiori; sunt evacuate in atmosfera importante cantitati de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, saruri si oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte dauniitoare asupra vegetatiei, in general, si direct sau indirect asupra omului. Prin acest proiect de lege dorim si schimbam obiceiurile nesanatoase din faza de productie pana la eliminarea pungilor din plastic de unicé folosinta ce sunt periculoase pentru mediu si sdnatate. De asemenea, vom putea si ne curatim orasele si satele, crednd, totodata, locuri de munca. Efectele negative ale pungilor de plastic sunt: * Degradarea unei pungi de plastic - intre 100 si 400 de ani; « in timpul arderii pungile de plastic emit gaze toxice; * Din punct de vedere al protectiei mediului, pungile de plastic - reprezinta o sursi important de gunoi pentru comunitati; Reprezinta pericol pentru viata acvatica! Diferite specii de peste sufera din cauza inghitirii lor sau a blocarii intre acestea; © Pot sufoca sau intrerupe digestia animalelor care le consuma; * Formeazi “balti” in care se pot dezvolta microorganisme periculoase, inclusiv insecte ce pot transmite malaria; * Blocheaza sistemul de canalizare a oraselor; * Producerea pungilor de plastic utilizeaza circa 37 000 tone de polimeri de plastic ce provin din resurse non regenerabile; * O punga de plastic este folositi de cumparator circa 20 de minute — comparativ cu alte ambalaje care au o durata de viafa de saptamani, luni sau chiar ani; Agentii economici vor avea posibilitatea si propund clientilor alte tipuri de sacose fie din plastic biodegradabil, fie din hartie, fie din stoff, pe care le pot cumpara si reutiliza, Nu este 0 procedura complicata, dar are nevoie de putind imaginatie, Rezultatele vor fi cel putin surprinz&toare, pungile putand deveni genti dar si orice alt accesoriu pentru vacante, sau timpul liber. wr Hear Ande /