Sunteți pe pagina 1din 5

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

PROFESORI ANUL 2016


NUMELE I PRENUMELE:
NCADRAT LA UNITATEA COLAR:
SPECIALITATEA:
VECHIMEA N NVMNT:
CRITERII CARE TREBUIE NDEPLINITE DE CTRE CANDIDAT
- Calificativul Foarte Bine obinut n fiecare an colar ncheiat din perioada evalurii;
- vechime efectiv n nvmntul preuniversitar de peste 4 ani;
Perioada evaluat: 1 septembrie 2010 31 august 2015
Punctaj

Criterii / Subcriterii

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv educativ: ponderea 80 %


a) rezultate deosebite obinute n pre gtirea elevilor n atingerea

5p/ an

b) iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin

2p/ an

obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul


colar, materializate n progresul elevilor la clasa, la testari si
examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa
si individual la disciplinele de specialitate. (adeverin coal, pe
baza situaiilor colare din fiecare an i a raportului individual de
activitate):

utilizarea platformelor electronice de nvare i a softurilor


educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de
nvmnt;
( copie fi de observare a leciei din care reiese utilizarea softurilor,
semnate de director/ inspector colar , conform cu originalul , PV)
c) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la
olimpiade colare i/sau concursuri de profil, materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale la faza
/judeean/interjudeean/ naional/internaional, desfurate
n coordonarea i/sau finanarea Ministerului Educaiei
Naionale ;
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul
inspectorului de specialitate
Faza internaional
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special

Faza naional
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special

Faz municipal/interjudeean
Locul I/ locul II/ locul III/ meniune/ premiu special

I: N* 30
II: N* 28
III: N* 26
PS: N*20
M/MS:N*15
I/ calificare in
lot N* 20
II: N* 18;
III: N* 16
PS: N*12
M/MS:N*10
I: N* 10
II: N* 9
III: N* 8
PS: N* 7
M/MS:N*5

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016

Punctaj

Criterii / Subcriterii
Faz local (sector)
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special
( Se vor prezenta xerocopii diplome ale elevilor, conform cu originalul,
adeverine din care reiese numele cadrului didactic care a contribuit la
obinerea performanei)
d) performan e dovedite n pregtirea elevilor distini la
concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice i sportive incluse
n Calendarul activitilor educative municipale/
naionale/regionale elaborate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice, materializate prin obinerea premiilor I,
II, III i a premiilor speciale;
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul
inspectorului de specialitate.

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

I: N* 6
II: N* 5
III: N* 4
PS: N* 3
Nationale/
regionale
I/marele
premiu: N* 10
II: N* 8
III: N* 6
PS: N* 5
M/MS:N*4
ISMB:
I/marele
premiu: N* 5
II: N* 4
III: N* 3
PS: N* 2
M/MS:N*1

e) pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de


membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i
concursurile colare i extracolare, fazele judeene,
interjudeene, naionale i internaionale incluse n programul
de activiti i n calendarul inspectoratelor col are/ Ministerul
Educaiei i Cercetrii tiinifice ; ( inclusiv calitatea de asistent/
supraveghetor la concursuri/examene naionale)
( adeverine participare/copii decizii conform cu originalul )
Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare
Participarea n calitate de presedinte/vicepresedinte al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene
Faze naionale
Faze internaionale Participarea n calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i
extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene
Faze naionale
Faze internaionale
Calitatea de membru al fiecarui grup/comisie de elaborare a
subiectelor, cu adeverinta din partea inspectoratelor scolare sau
document cu sigiliul ministerului
Calitatea de supraveghetor/asistent
Membru, evaluator, secretar/informatician/persoana de contact
Vicepresedinte
Presedinte
in cadrul concursurilor si olimpiadelor organizate de inspectoratul
scolar si in cadrul examenelor nationale (bacalaureat, titularizare,
ev. nat, testare nat, teze unice, simularile nationale, evaluarea 2,4,6);
punctajul se acorda in baza adeverintelor,diplomelor, deciziilor sau
anexelor acestora eliberate de inspectoratele scolare sau minister
f) organizarea de concursuri, festivaluri la nivel internaional,
naional sau regional/ interjudeean
*organizarea de spectacole, expoziii, concerte, simpozioane la
nivel internaional, naional ori regional/interjudeean incluse n
programul de activiti i n calendarul inspectoratelor colare/
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice , certificate prin diplome
sau adeverine;
( diplome conform cu originalul/ adeverine)

15p/an

N* 3 p
N* 4 p
N* 5 p
N* 6 p

N* 2 p
N* 3 p
N* 4 p
N* 5 p
10p/comisie

2p*N
4p*N
6p*N
8p*N

Local
N* 3p
Interjudeean
/naional
N* 6p
Internaional
N* 8p

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016

Punctaj

Criterii / Subcriterii

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

g) activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,


certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevii cu
dificulti de nvare, certificate de centrele judeene de resurse
i asisten educaional/Centrul Municipiului Bucureti de
Resurse i Asisten Educaional
activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen, certificat e
de inspectorul de specialitate
activitatea i rezultatele obinute cu elevi cu dificulti de nvare,
certificate de centrele judeene de resurse i asisten
(Se vor prezenta documente justificative pentru activitatea desfasurata
cu elevul cu CES, adeverinta director unitate de invatamant privind
activitatea de integrare a copilului cu CES, certificat de orientare
scolara si profesionala eliberat de CMBRAE)
h) activitate de coordonator de programe educative colare i
extracolare sau ndrumarea colectivelor redacionale ale
revistelor colare avizate de inspectoratul colar
(decizie numire conform cu originalul/ adeverin coal/ revista / )

i) activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune


comunitar;
( adeverine/ diploma conform cu originalul)
j) crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e learning pentru susinerea progresului colar, avizate de
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice .
( copii softuri , conform cu originalul )

Punctaj
inspector
colar

10p/an

2p/an/ copil

6p/an/
coordonator

5p/ an/
responsabilitate
7p/an
coordonator
5 p/ an
participant
3p/ soft
3p/ platform

2.Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial: ponderea 10 %


a) - elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii,
ndrumtoare/ghiduri metodice,
- elaborarea de manuale colare, auxiliare didactice avizate de
inspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice dup caz; cri n domeniul educaional, nregistrate
cu ISBN/ISSN;
* elaborarea de programe colare pentru discipline opionale
noi, sau viznd curriculumul pentru opional integrat n
dezvoltare local, avizate de inspectorul colar;
( copii conform cu originalul ale documentelor respective / fia de
avizare a opionalului conform cu originalul )
b) elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n domeniul
didacticii, specialitii i managementului educaional,
nregistrate cu ISBN/ISSN;
(copii conform cu originalul )
c) - activitatea de evaluator de manuale,
- de mentorat,
-

de formator n formarea continu a personalului din


nvmnt inclusiv prin CCD

activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog social/

5p/ program/
regulament/
metodologie/
ghid/
10 p/
manual/auxiliar/

N* 2p

2p/ articol
4p/ lucrare
tiinific
10p/ carte
N* 3p
4p/an
(indrumator
practica
pedagogica)
5p/curs
minim24 ore
7p/curs credite
transferabile
2p/comisie

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016

Punctaj

Criterii / Subcriterii

activitate n organismele de conducere ale organizaiilor


sindicale afiliate federaiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de
munc la nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar,

activitate n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor


didactice la nivel local/judeean/naional/internaional

participarea cu comunicri la simpozioane municipale/


naionale i/sau internaionale

absolvirea personalului didactic a cursurilor CCD i cursuri


prin alti furnizori autorizai ;

contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul


problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN.
( adeverine /certificate/ copii diplome conform cu originalul)
-

d) activitatea metodist/ membru n consiliul consultativ de


specialitate de la nivelul inspectoratului colar n comisia
naional de specialitate, coordonator de cerc
pedagogic/inspector/director
( adeverine/ delegaii/ decizii conform cu originalul /)

e)

activitatea desfurat, n urma solicitrii Ministerul Educaiei


i Cercetrii tiinifice, n cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control
- Comisii pentru elaborarea subiectelor C.N.E.E. / comisii
naionale de specialitate
-

Comisii consultative de dialog social: - la nivel I.S.M.B. /


minister

Comisii de mobilitate la nivelul I.S.M.B.


Comisie paritar / colegiul de disciplin/ CA la nivel
ISMB/MECS

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

Lider grupa
sindicala din
unitate scolara 6
p/an
Sector 10 p/an
Municipiu 18
p/an
Naional 24 p/an
Sector 2p/an
Municipiu 3p/an
Naional 4p/an
Internaional
5p/an
Municipal
1p/lucrare
Naional
2p/lucrare
/Internaional 3p
lucrare
(MAXIM 10
puncte pe an)
7p/ curs cu cel
putin15 credite
5 p / curs sub 15
credite
4p/ curs fara
credite
4 p/lucrare
10p/ comisie
naionalde
specialitate
8p/an metodist
6p/ an Consiliu
Consultativ
5p/an
coordonator
cerc pedagogic
3p/an membru
CEAC
3p/an membru
CA
2p/an sef de
catedra/arie
curriculara
18 p/an
inspector
10 p/an
director/director
adjunct

10 puncte /
an*numr de
comisii.
ISMB/1punct
/an
minister 2 p /an
4puncte/an
ISMB 4 puncte
/an
MECS: 6p/an

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016

Punctaj

Criterii / Subcriterii

Detalierea
punctajului

Comisii tehnice de lucru la nivel ISMB


Comisii tehnice de lucru la nivel MECS
Comisii judetene/municipiul Bucuresti pt examene nationale,
admitere, titularizare la nivel ISMB
- Alte solicitari MECS/ comisii de control
( decizii / adeverine inspector colar )

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

2p/decizie/adev.
6 p/decizie;
8p/decizie
3 p /comisie

3. Criteriul privind participarea la proiecte: ponderea 5%


a)

proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective


performana colar, progresul colar, dezvoltarea
competenelor i abilitilor precolarilor i e levilor, educaia
civic, educaia complementar, formarea personalitii
precolarilor i elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice,
inculsiv activiti desfurate n colaborare cu institute
culturale/ ambasade (Institut Franais de Roumanie, Instituto
Cervantes, British Council etc.) Colaborarea cu MTS,
DSTMB si COSR.

pentru fiecare
proiect:
10p/an/membru
in echipa de
management
5p/an membru
in echipa de
implementare
3p/activitate in
cadrul
proiectelor

( copii proiecte / copii diplom conform cu originalul / adeverine)


b)

proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor


Metodologiei i criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate i
portofoliul personal/

5 p/ proiect /an

(raportul/ avizul CA conform cu originalul/ copii proiect/echip


implementare proiect/ diplome/ adeverine conform cu originalu

4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional: ponderea 5%


10 p/ programe/
proiecte
educationale
1p /contract
/document
justificativ/
donatie/sponsori
zare/an
maxim 5 puncte
pe an
5p/ activitate/
responsabilitate/
proiect

a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de


nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de
documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect
creterea calitii instituiei i a procesului de predare -nvareevaluare, a bazei didactico-materiale

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare


extrabugetar, avnd drept obiectiv creterea calitii
procesului de nvmnt

CRITERIUL 1

CRITERIUL 2

EVALUATORI:

CRITERIUL 3

CRITERIUL 4

TOTAL

REPREZENTANI SINDICALI:

_____________________________

FSE Spiru Haret:____________________________________________

_____________________________

____________________________________________

_____________________________

FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________
Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2016

S-ar putea să vă placă și