Sunteți pe pagina 1din 28

Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Baicoi

Strada Republicii, nr.111, Baicoi


Tel/ fax: 0244260658/0244260827
E-mail: liceultehnologicbaicoi@gmail.com
http://liceulcantacuzinobaicoi.ro
Nr. 1254 / 01.03.2016

RAPORT PRIVIND DESFASURAREA SIMULARII EVALUARII NATIONALE


LA LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI
Comisia pentru organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale
pentru elevii claselor a VIII-a a avut urmatoarea componenta
Presedinte- Prof. Ciurea isabela Elena-director;
Vicepresedinte- Prof. inv. Primar Ilie Gabriela
Secretar- Prof. Bunea Ioana
Membrii - Prof.inv. primar Sandu Silvia
-Prof. Olteanu Raluca
Profesori asistenti- cate doi pentru fiecare sala , holuri si salile de depozitare a
bagajelor;
Profesori evaluatori- Lb. Romana: Moldovan Maria, Raevschi Mihaela, Dumitrescu
Stefania, Voicila Corina
-Matematica: Cirjan Florian, Mandrican Ovidiu, Rotaru
Raluca, Negura Gabriela
Organizarea simularii evaluarii nationale nu a afectat buna desfasurare a
procesului de invatamant in scoala, astfel incat elevii de liceu au avut program
normal pe durata celor doua zile de examen . De asemenea, evaluatorii fiind
profesori ai scolii, nu au existat disfunctionalitati datorate lipsei acestora de la
orele de curs.
Comisia si-a desfasurat activitatea cu respectarea legislatiei privind
organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale 2016 si a prevederilor procedurii
269/01.02.2016 privind organizarea simularii examenelor nationale in anul 2016.
La simularea evaluarii nationale au fost inscrisi 88 elevi, astfel:
-

54 de la Liceul TehnologicConstantin Cantacuzino Baicoi


17 de la Scoala Dumitru Ghenoiu
17 de la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi

La Limba romana au fost prezenti 78 elevi, astfel:

52 de la Liceul TehnologicConstantin Cantacuzino Baicoi


12 de la Scoala Dumitru Ghenoiu
14 de la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi

La matematica au fost prezenti 79 elevi, astfel:


-

42 de la Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Baicoi


13 de la Scoala Dumitru Ghenoiu
14 de la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi

Situaia rezultatelor la simularea


Evalurii Naionale
februarie, 2016
A.Liceu i Structuri

Limba
Romn

Matematic

Media
final

Total

Total

Total

nscrii
Abseni

88
10

88
9

88
10

Prezeni

78

79

78

Numr de
elevi

Note
[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6)
[6,7)
[7,8)
[8,9)
[9,10)

2
10
12
8
10
10
5
15
6

12
22
9
6
9
9
9
3
0

5
14
16
5
13
3
12
10
0

10

Promovai
(%)

46

30

38

58,97

37,97

48,71

32

49

40

41,03

62,03

51,29

Nepromovai
(%)

Promovabilitate
Limba i Literatura Romn
2; 41%
1; 59%

Distribuia notelor la Limba Romn - Liceu si structuri


16
14
12
10
Numr elevi

8
6
4
2
0
[1,2) [2,3) [3,4) [4,5) [5,6) [6,7) [7,8) [8,9)[9,10) 10
Note

Promovabilitate Matematic

1; 38%
2; 62%

Distribuia notelor la Matematica


25
20
15
Numr elevi

10
5
0
1

Note

10

Promovabilitate Simulare Evaluarea Naional

1; 49%

2; 51%

Distributia mediilor la simulare EN


18
16
14
12
10
Numr elevi 8
6
4
2
0
1

Note

10

Vom prezenta si o situatie a rezultatelor obtinute de elevi pe scoli de


provenienta.

B .Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Baicoi


Limba
Romn

Matematic

Media final

Total

Total

Total

nscrii
Abseni

54
2

54
2

54
2

Prezeni

52

52

52

Numr de
elevi

Note
[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6)
[6,7)
[7,8)
[8,9)
[9,10)

1
4
7
5

5
14
7
3

6
8
4
11
6

7
5
8
3
0

2
7
10
5
8
2
9
9
0

10

Promovai
(%)

35

23

28

67,30

44,23

53,84

17

29

24

32,70

55,77

46,16

Nepromova
i
(%)

Promovabilitate Limba romana - Liceu

1; 34%
2; 66%

Distribuia notelor la Limba Romn - Liceu


12
10
8

Numr elevi

6
4
2
0
1

Note

Promovabilitate matematica - Liceu

1; 44%
2; 56%

10

Distribuia notelor la Matematica - Liceu


16
14
12
10
Numr elevi

8
6
4
2
0
1

Note

Distribuia mediilor - Liceu

2; 46%

1; 54%

10

Distribuia mediilor - Liceu


12
10
8
Numr elevi

6
4
2
0
1

10

Note

Analizand rezultatele obtinute de elevii liceului nostru, procentul de


promovabilitate la limba romana este de 67.30% respectiv de 44.23 % la
matematica, iar la cele doua probe de 53.84 %, superior celui obtinut la nivelul
unitatii PJ care contine si cele doua scoli structuri.
Rezultatele comparate la cele doua clase se prezinta astfel:

C. Scoala Dumitru Ghenoiu


Limba
Romn

Matematic

Media final

Total

Total

Total

nscrii
Abseni

17
5

17
4

17
5

Prezeni

12

13

12

[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6)
[6,7)
[7,8)
[8,9)
[9,10)

0
1
3
2
1
2
0
3
0

2
2
2
1
2
3
1
0
0

1
1
3
0
4
0
2
1
0

10

Numr de
elevi

Promovai
(%)
Nepromova
i
(%)

50

46,15

58,33

50

53,85

41,67

istribuia notelor la Limba Romn - Scoala Ghenoiu

2; 50%

1; 50%

istribuia notelor la Limba Romn - Scoala Ghenoiu


3.5
3
2.5
2
Numr elevi 1.5
1
0.5
0
1

5
Note

10

10

Distribuia notelor la Matematica - Scoala Ghenoiu

1; 46%

2; 54%

Distribuia notelor la Matematic - Scoala Ghenoiu


5

3
Numr elevi
2

0
1

5
Note

11

10

Distribuia mediilor
Scoala Ghenoiu

2; 42%
1; 58%

Distribuia mediilor Scoala Ghenoiu


4.5
4
3.5
3
2.5
Numr elevi

2
1.5
1
0.5
0
1

5
Note

12

10

D. Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi


Limba
Romn

Matematic

Total

Total

nscrii
Abseni

17
3

17
3

Prezeni

14

14

[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6)
[6,7)
[7,8)
[8,9)
[9,10)

1
5
2
1
3
0
1
1
0

5
6
0
2
0
1
0
0
0

10

Promovai
(%)

21,42

7,14

11

13

78,58

92,86

Numr de
elevi

Nepromova
i
(%)

Distribuia notelor
la Limba Romn - Scoala Tintea
1; 21%

2; 79%

13

Distribuia notelor la Limba Romn - Scoala Tintea


6
5
4

Numr elevi

3
2
1
0
1

Note

Distribuia notelor la Matematic Scoala Tintea


1; 7%

2; 93%

14

10

Distribuia notelor la Matematic Scoala Tintea


5
4
3
Numr elevi

2
1
0
1

Note

Distribuia mediilor Scoala Tintea


1; 21%

2; 79%

15

10

Distribuia mediilor Scoala Tintea


7
6
5
4
Numr elevi 3
2
1
0
1

10

Note

Dintre cele doua scoli structuri, rezultatele cele mai slabe au fost
obtinute la Scoala Tintea, procentul de promovare la matematica fiind
ingrijorator de mic.
Plan de masuri :
1. Monitorizarea pregatiriii elevilor si a activitatii profesorilor de
limba romana si matematica;
2. Intensificarea pregatirilor suplimentare cu elevii, realizarea
unui orara al pregatirilor suplimentare si monitorizarea
efectuarii acestora;
3. Asistente la orele profesorilor de limba romana si matematica
la clasele a VIII-a;
4. Organizarea la nivelul scolii a unei alte simulari a acestor
examene in luna mai, cu subiecte comune, elaborate la nivelul
celor doua comisii metodice;

Director,
Prof. Ciurea Isabela Elena

16

Anexa- Rapoartele intocmite de fecare profesor al claselor de elevi


implicate in simulare si planurile de masuri remediale propuse
Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a A-Limba romana
Prof. Raevschi Mihaela
Nr.
crt
.

Clas
a

1,0
01,9
9

VIII A

2,0
02,9
9

3,0
03,9
9

4,0
04,9
9

5,0
05,9
9

6,0
06,9
9

7,0
07,9
9

8,0
08,9
9

9,0
09,9
9

1
0

Nr.
tot
al
ele
vi

27

Analiza SWOT
Puncte tari:

Programa
pentru
simulare

Subiectele
propuse

Baremul
pentru
evaluare si
notare

-cuprinde
cunostinte
esentiale si
operationale;

-Vizeaza nivelul
mediu de
cunostinte al
elevilor;

Este echilibrat
pentru cele doua
subiecte mari
(limba si
literatura). Zece
note peste 8.

-temele sunt
ornduite
sistematic si
succesiv.

Rezultatele
obtinute de
elevi la teze

Puncte slabe:

Programa

Subiectele

Baremul
17

Rezultatele

Alte

Promova
re
(%)
70,37%

pentru
simulare

propuse

pentru
evaluare si
notare

obtinute de
elevi la teze

obs.,sug
estii

-Nu toate
cunostintele au
caracter
operational,
functional;

-timp prea putin la


dispozitie pentru
volumul mare de
lucru;

-Subiectele de
limba romna si
de ntelegera
textului sunt
punctate
neechilibrat. De
exemplu
explicaia
virgulei este
punctata la fel
cu identificarea
unor figuri de stil
sau valorilor
morfologice, a
functiilor
sintactice, desi
gradul de
dificultate este
diferit.

Dou note de
2, trei note de
3i trei note de
4

Elevii nu au
tratat
subiectele
cu
seriozitate,
drept
dovad c
muli nu au
scris
compuneril
e pentru c
notele nu
se trec n
catalog.

- Programa
prea ncrcat
pentru
simulare

Oportuniti
Programa
pentru
simulare

-sa se pastreze
un raport
cuvenit ntre
diferite teme si
a insista asupra
fiecaruia
proportional cu
nsemnatatea
ei.

Subiectele
propuse

-evitarea
subiectelor cu
caracter
ambiguu si
controversat.

Baremul
pentru
evaluare si
notare

Rezultatele
obtinute de
elevi la teze

-o repartizare
judicioasa a
punctajului n
functie de
gradul de
dificultate al
cerintelor.

9 note ntre
5,00 7,99 .
Elevii cu aceste
note pot fi
incurajati
pentru a depasi
acest nivel.

18

Alte
observatii,
sugestii,
etc.

Ameninri
Programa
pentru
simulare

Subiectele
propuse

Baremul
pentru
evaluare si
notare

Rezultatele
obtinute de
elevi la teze

-unele temele
din programa
nu raspund
cerintelor
actuale si de
perspectiva ale
societatii .

-subiectele pot
deveni
stereotipii.

-punctajul
distribuit
superficial.

Rezultatele
"peste
asteptari" pot
sa induca un
sentiment de
automultumire
si de diminuare
a efortului
pentru
obtinerea unor
rezultate mai
bune pe viitor.

Alte
observatii,
sugestii,
etc.

PLAN DE MSURI
PENTRU
AMELIORAREA REZULTATELOR SIMULRILOR EVALURII NAIONALE-VIII A

- Activiti de monitorizare a frecvenei elevilor att la orele de curs,


ct i la orele de pregtire suplimentar. Pregtirea va fi organizat n
fiecare vineri de la ora 18:20, n sala 25.
- Motivarea elevilor pentru implicarea lor n procesul nvrii prin desfurarea
unor activiti didactice complexe care s stimuleze interesul pentru nvare
folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice nvrii,
sistem echitabil de recompense sanciuni pozitive.
- Elaborarea riguroas a unor fie de lucru individuale specifice categoriilor la
care elevul prezint lacune.
- Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au fcut dovada slabei pregtiri.

19

- Organizarea activitii de nvare pe grupe de elevi, n funcie de valenele


educative, n funcie de posibilitile intelectuale diferite ale elevilor, n funcie
de nivelul de cunotine al elevilor.
- Ierarhizarea i diferenierea sarcinilor didactice.

Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a B-limba romana


Prof. Moldovan Maria
Numr de elevi nscrii: 26
Numr de elevi prezeni: 25
Note obinute:
1-1,99
2-2,99
3-3,99
1
2
4

4-4,99
2

5-5,99
3

6-6,99
4

7-7,99
1

8-8,99
4

9-10
3

Media clasei: 5,92

Pentru a putea identifica i mbunti competenele elevilor, am analizat gradul de


rezolvare al exerciiilor propuse. Se poate observa c elevii din clasa a VIII-a B manifest
dificultate n a selecta informaiile relevante dintr-un text, n a corela, pentru ca apoi s le
sintetizeze i s argumenteze opiniile personale, emind judeci de valoare. Cei mai muli
dintre ei au abordat subiectele propuse ns nu au reuit s le rezolve integral. ngrijortor
este i faptul c mai mult de jumtate nu a reuit s gestioneze mul umitor timpul alocat,
situndu-se sub limita de 150 de cuvinte n ceea ce privete rezolvarea ultimului subiect (II.
B. compunere imaginativ) i pierznd, n acest fel, punctajul rezervat redactrii (12p).
n figura de mai jos se pot urmri proporiile n care s-au rezolvat itemii de ctre cei
25 de candidai.

20

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

I. A.1

I. A.2

I.A.3.

I.A.4.

I.A.5.

I.B.

Deloc

II. A. 1 II.A.2 II. A. 3 II.A.4 II. A. 5 II. A.6


Parial

Integral

Totodat, se poate observa c nu a existat niciun item care s fie rezolvat n totalitate. Itemii
I.A.1 (Menioneaz sinonimul), I. A.5 (Explic semnificaia versurilor), II. A.2 (Scrie numele
autorului i al publicaiei), II. A.3 (Scrie valoarea morfologic) i II. B (Redacteaz o
compunere narativ) au fost rezolvai partial de cel mai multi dintre elevi. Itemii I. A. 2
(Menioneaz rolul virgulei), I. A. 3 (Scrie msura i tipul de rim) i II. A.6 (Alctuie te o
fraz din dou propoziii) au fost rezolvai incorect sau nu au fost abordai de cei mai mul i
dintre elevi.
Referitor la subiectele de morfo-sintax, este imbucurtor faptul c elevii recunosc
prile de propoziie (II. A.4), subordonatele i relaiile dintre propoziii (II.A.5) ns
ntmpin greuti atunci cnd sunt solicitai s recunoasc prile de vorbire, coninuturi
abordate n clasele a V-a a VII-a (II. A. 3) sau cnd trebuie s aplice coninuturile de sintax
parcurse (II.A. 6).
n ceea ce privete competenele de interpretare i analiz de text literar, cei mai mul i
elevi au recunoscut trsturile pastelului i au reuit s le exemplifice parial corect.
Pe de alt parte, nelegerea precar a cerinei a cauzat rezolvarea parial a
subiectului de redactare de text imaginativ, elevii relatnd evenimente ns nu o ntmplare
anume aa cum solicita sarcina de lucru.
Greeli frecvente
Msuri ce se impun
-confuzia dintre valori morfologice i - Exerciii de analiz gramatica, lucru n
funcii sintactice
perechi (elev cu performane mai
21

II. B.

-confuzie frecvent ntre prepoziie simpl


sczute, elev cu performane superioare)
i adverb
- exerciii de recunoatere a valorii
gramaticale i de aplicare n contexte noi
abordare n toate unitile de nvare
-dificulti n respectarea normelor de
redactare a unui text:
nerespectarea prilor componente ale unei -exerciii de redactare a unor texte,
compuneri (lipsete fie introducerea, fie urmrindu-se
remedierea
aspectelor
ncheierea);
enumerate.
lipsa
conexiunilor
ntre
informaii
(informaii prezentate haotic, fr un curs - exerciii de structurare a unui text i de
logic al enunurilor);
aezare n pagin.
greeli de ortografie (lipsa cratimei unde
este cazul, lipsa semnelor diacritice);
-exerciii de motivare a utilizrii semnelor
greeli de punctuaie (enunuri ce ncep cu de ortografie i de punctuaie.
minuscul, lipsa semnelor de punctuaie la
finalul enunurilor).
-incoerene lexicale, gramaticale
-exerciii de redactare diverse, de
exprimare a opiniei, de continuare a unui
text.
-aezarea incorect a textului n pagin
-exemplificarea unor texte aezate n
pagin corect

Datorit rezultatelor slabe (8 elevi cu note ntre 1-4,99), consider c este important s derulez
edinte de pregtire suplimentar care s presupun recupearea materiei.
Pregtirile vor avea loc la Liceu, n sala 3, o data la dou sptmni smbta ncepnd
cu data de 12 martie 2016.

Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a B- Matematica


Prof. Mandrican Marius

1.1 DISTRIBUTIA NOTELOR :


NOTA

10

Total

NUMR ELEVI

10

25

22

1.2 HISTOGRAMA:

10
8
6
4
2
0
1

10

1.3 GRAFICUL EVOLUTIEI NOTELOR :

1.4. MEDIA LA SIMULARE: 3,48

m 2 1 10 2 4 3 1 4 2 5 3 6 3 7 : 25 3,48
)

1.5. PROCENTELE DE PROMOVABILITATE :

8 32

32 %
25 100

1.6. CONCLUZII :

Clasa este ,,rupt n dou : o parte din elevi cu rezultate foarte proaste si

cealalt parte cu rezultate medii spre bune .


23

Este dificil de fcut o predictie pentru viitor, sper totusi ca n cazul n care nivelul de
dificultate al viitoarei Evaluri Nationale va fi acelasi cu cel al prezentei simulri ,
procentele de promovabilitate s se apropie de 50 % (fcnd o translatie de 1sau 2 unitti
de not spre dreapta )
ngrijortor este modulul , adic numrul de elevi ce au luat nota cea mai des ntnit
(si anume 10 elevi au obtinut o not cuprins n intervalul [2, 3], ceea ce reprezint 40%
din numrul de elevi ai clasei ) .

1.7 CELE MAI FRECVENTE GRESELI :


necunoasterea propriettilor relatiei de divizibilitate n N sau n Z ;
insuficienta cunoastere a operatiilor cu radicali ;
scrierea numerelor sub form zecimal (cu ajutorul puterilor lui 10) pare o tehnic greu
de abordat
mari dificultti la geometria plan (demonstrarea coliniarittii a trei puncte n plan)
relativ mari dificultti la geometria n spatiu : unghiuri diedre si aplicarea teoremei
celor trei perpendiculare cu cele dou reciproce ale sale ) .

1.8 MASURI DE REMEDIERE :


sedint de pregtire saptamnal (miercurea de la 18.10 la 19.05)
repetarea periodic a simulrilor examenului de Evaluare National
monitorizarea elevilor cu rezultate modeste la matematic
evaluare selectiv a elevilor
Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a -limba romana- Scoala
Dumitru Ghenoiu
Prof. Voicila Corina
Msuri de remediere:
- activitile vor fi stabilite n funcie de deficienele constatate n urma simulrii;
24

- nvarea centrat pe elev;


- identificarea stilurilor de nvare a elevilor, n vederea selectrii unor strategii didactice
eficiente.
- stabilirea unui program de recuperare pentru elevii care au obinut rezultate slabe la
simulare (o or pe sptmn).
- folosirea unor metode de predare-nvare cu caracter difereniat, n funcie de posibilitile
intelectuale ale elevilor i de stilurile de nvare ale acestora.
- diversificarea metodelor de predare-nvare-evaluare;
- munc susinut, studiu constant, s i creeze obinuina de a rezolva temele;
- s urmrim i exprimarea verbal a elevului (la tabl) i non-verbal (pentru feed-back);
- elevii s se implice mai mult n propria pregtire;
- implicarea prinilor n vederea contientizrii elevilor asupra necesitii studiului individual
- prinii s fie ntiinai periodic (la edinele cu prinii) de progresul/ regresul nregistrat
de copiii lor.

Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a matematica - Scoala


Dumitru Ghenoiu
Prof. Negura Gabriela
REZULTATELE LA MATEMATICA
Nr.
insc
risi

Nr.
Abs
enti

Nr.
pre
zent
i

15

13

Nr.
Not
e
11,9
9
1
6,6
6%

Nr.
note
22,99
2
13,3
%

Nr.
Not
e
33,9
9
3
19,
9%

Nr.
Not
e
44,9
9
1
6,6
%

Nr.
Not
e
sub
5
7
51,
9%

Nr.
Not
e
55,9
9
2
13,
3%

Nr.
not
e
66,9
9
3
19,
9%

3.SUBIECTE LA CARE S-AU CONTATAT PROBLEME


-subiectul al II-lea ,exercitiul 2 pe care nu l-a efectuat nici un elev
-subiectul al II-leaa ,exercitiul 5
-subiectul al III-lea ,exercitiul 1 c)
-subiectul al III-lea ,problema 2
25

Nr.
not
e
77,9
9
1
6,6
%

Nr.
note
88,99
-

Nr.
not
e
99,9
9
-

Nr.
not
e
de
10

Nr.
not
e
pes
te 5

6
48,
1%

-rezultatele la matematica se inscriu intr-un trend mai larg judetean si national


-interesul scazut pentru invatatura si mai ales pentru matematica
-specificul disciplinei care inpune invatare continua fara sincope
-programele scolare care sunt prea aglomerate
-trecerea de la invatamantul primar la invatamantul gimnazial se face adesea prea abrupt
-imaginatia,creativitatea unor cadre didactice in combinarea metodelor si mijloacelor
didactice incat s-ai apropiem pe copii de matematica.
4.MASURI PENTRU INBUNATATIREA REZULTATELOR
-Masuri pe termen mediu si lung:
-restructurarea curriculumului
-motivarea tinerilor valorosi pentru a urma cariera didactica
-Masuri pe termen scurt si mediu
-intensificarea programului de pregatire suplimentara ,punandu-se accent pe continuturile
care sa asigure nota de promovare(vineri 7,00-8,00)
-testarea interna a elevilor de clasa a IV-a la matematica in luna mai 2016.
5.INFORMAREA PARINTILOR
Parintii au fost informati de rezultatele obtinute la fiecare disciplina in cadrul sedintelor cu
parintii de la sfarsitul lunii februarie.Au fost analizate pe lucrari cu fiecare parinte greselile si
stadiul in care se afla fiecare copil si ce solutii trebuiesc luate inpreuna pana la sfasitul
anului scolar.

Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a- Scoala Gimnaziala


Tintea Limba romana
Prof. Dumitrescu Stefania

In urma evaluarii testelor s-au constatat urmatoarele:


La SI , elevii - nu au selectat in mod correct figurile de stil;
- nu au prezentat adecvat semnificatia versurilor;
- nu au adecvat continutul la cerinta, nu au avut claritate si coerenta in
exprimare;
La SII , elevii - nu au selectat corect informatiile;
- au identificat valorile morfologice la nivel primar;
- nu au indeplinit cerinta subiectului;

26

In ceea ce priveste redactarea , elevii au avut greseli de ortografie, de punctuatie,


vocabularul nu a fost adecvat continutului.
MASURI DE REMEDIERE :
sedint de pregtire suplimentara saptamnal (joi de la 11-12)
-rezolvarea unui test de catre elevi la inceputul fiecarei luni, analizandu-se permanent
progresul sau regresul fiecarui elev, urmat de corectarea greselilor.
Interpretarea rezultatelor la clasa a VIII-a- Scoala Gimnaziala
Tintea Matematica
Prof. Rotaru Raluca

Analiza performarii, prin raportare la competentele evaluate


In urma evaluarii testelor s-au constatat urmatoarele:
La subiectul I - elevii- o mare parte nu a respectat ordinea efectuarii operatiilor;
-nu au citit cu atentie cerinta;
-au facut confuzii intre multimea vida si zero;
- au facut confuzii de formule;
La subiectul II - elevii - nu au stiut sa descompuna un numar;
- nu au citit cu atentie enuntul problemei;
- au intampinat dificultati in rationalizarea fractiilor;
- au confundat formulele de calcul prescurtat.
La subiectul III - elevii- nu au citit cu atentie enunturile ,atat de geometrie plana cat si de geometrie
in
spatiu, ceea ce a dus la intelegerea gresita a cerintelor si la o rezolvare gresita. In unele cazuri la o
lipsa a rezolvarii.

MASURI DE REMEDIERE
- individualizarea predarii- invatarii- evaluarii prin folosirea unor tehnici de lucru diferentiate;
- promovarea unui comportament adecvat al elevilor prin monitorizarea frecventei si informarea
familiei
cu privire la comportamentul elevilor, frecventa la ore si rezultatele scolare ale acestora;
- recapitularea sistemica a materiei pentru Evaluarea Nationala si informarea parintiloor in legatura cu
gradul de participare a elevilor la acestea si efectuarea constanta si serioasa a temelor pentru acasa;
- corectarea ritmica a caietelor;
- recapitulari sistematice ale notiunilor de geometrie si algebra; reluarea sistematica a unor notiuni
insusite anterior si aplicarea lor in situatii practice;
- elevii vor sustine lunar o simulare;
- cel putin o data pe saptamana elevii vor primii spre rezolvare exercitii cu ordinea efectuarii
operatiilor
incepandu-se cu numere naturale si ajungandu-se pana la numere reale. Aceste activitati avand ca
durata 5
minute.
- o ora de pregatire suplimentara pe saptamana.;
- Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev ( stiintific ,dar si compatibil cu capacitatea de
asimilare /analiza/prelucrare a elevilor ) mai accentuat , prin care profesorul sa poata identifica ct
mai
27

concret lacunele n logica si modul de lucru al elevilor , pentru a le putea corecta, modela si
perfectiona;
-Rezolvarea unor ct mai multe variante de subiecte de Evaluare Nationala;
- Constientizarea elevilor cu privire la importanta nsusirii temeinice a materiei la disciplina
Matematica
avnd n vedere dificultatea si exigentele examenului de Evaluare Nationala.
Ore de pregatire suplimentara in vederea sustinerii simularii si examenului de Evaluare
Nationala, in fiecare zi de marti intre orele 11.00-12.00

28