Sunteți pe pagina 1din 14

CENTRUL DE EXCELEN PENTRU TINERI CAPABILI DE PERFORMAN IAI

Anul colar 2010 - 2011

Aplicaii ale numerelor complexe n geometrie


Prof. Gheorghe Iurea
Noiuni teoretice
1. Fie A(a), B(b). Atunci d(A, B) = |a b|.
2. Afixul unui punct obinut printr-o rotaie
Fie A(a), B(b). Atunci punctul C obinut prin rotaia de centru A i unghi
c a = (b a) (cos + isin ).
3. Puncte coliniare: A(a), B(b), C(c) sunt coliniare

, din B este

ba
R *.
ca

4. Perpendicularitate: A(a), B(b), C(c), D(d) distincte. AB CD

ba
ba
iR* Re
0.
d c
d c

5. Dac A(a), B(b), C(c) sunt distincte, diferite de origine, atunci: m( BA C ) arg
6. Triunghiurile A1 A2 A3 i B1 B2 B3 la fel orientate sunt asemenea

ca
.
ba

a 2 a1 b2 b1

.
a3 a1 b3 b1

Triunghiurile A1 A2 A3 i B1 B2 B3 invers orientate sunt asemenea

a 2 a1 b2 b1

.
a 3 a1 b3 b1

7. Afixul punctului care mparte un segment ntr-un raport dat.


Daca M ( AB) , A(a), B(b),

MA
a kb
k 0 , atunci m
.
MB
1 k

8. Aria triunghiului ABC, direct orientat, este S ABC

1
Im(ab bc ca ) .
2

9. Triunghiul ABC echilateral


a 2 b 2 c 2 ab ac bc a b 2 c 0, 2 1 0 c a (b a ) , 2 1 0.

10. Patrulatere particulare:


a) ABCD paralelogram dac i numai dac a + c = b +d.
b) ABCD dreptunghi dac i numai dac a + c = b + d i |a c| = |b d|.
c) ABCD romb dac i numai dac a + c = b + d i |a b| = |c d|.

11. Paralelism: AB || CD

ba
ba
R Im
0.
d c
d c

Probleme
B ) 90 i
B ) m( AC
1. Fie D un punct interior triunghiului scalen ABC astfel nct m( AD

AC BD = AD BC. S se calculeze

AB CD
.
AC BD

Soluie: Fie m( AC B ) i a, b, c, d afixele punctelor A, B, C, D, iar k


b c = k(a c)t; b d = k(a d)it, de unde c
ab cd
AB CD

AC BD
ac bd

kaz b
kaiz b
;d
i
kz 1
kzi 1

BC BD

. Rezult:
AC AD

2.

2. Fie ABC un triunghi echilateral. O paralel la AC taie AB n M i BC n P. D este centrul cercului


circumscris triunghiului PMB, iar E mijlocul lui AP. S se determine msurile unghiurilor triunghiului
DEC.
Soluie: Alegem reperul cu originea n B. Avem: b = 0, c = 1, a

1
3
, p = p, m
i
2
2

1
3

i
2
2

1
3i 3
1 i 3 2 p
p 2 3 p 3 , DE 3 p 2 3 p 3 ,
p, e
. Deducem: CE
2
6
4
6
3
CD
p 2 3 p 3 . Triunghiul DEC are unghiurile de msuri 30, 60, 90.
3
d

3. n triunghiul ABC, fie O centrul cercului circumscris, D mijlocul lui AB i E centrul de greutate al
triunghiului ACD. Demonstrai c CD OE AB AC .
Soluie: Alegem un reper cu originea n O, de raz R = 1 i a, b, c, d, e afixele punctelor A, B, C, D, E.
Atunci d

ab
a c d 3a b 2c

, e
.
2
3
6

OE CD

Cum

cd
cd cd
iR

0.
e
e
e

a a bb c c 1 a c ac ab ab a b

ac

AB AC .

4. Pe laturile AB, AC ale triunghiului ABC construim n exterior ptratele ABEF i ACGH de centre O
i Q. Dac M este mijlocul lui BC, artai c triunghiul OMQ este dreptunghic isoscel.
Soluie: Fie a, b, c afixele punctelor A, B, C fa de un reper oarecare.
Atunci h a = (c a)i; b a = (f a)i.
a (1 i ) c(1 i )
a (1 i ) b(1 i )
bc
, o
Rezult q
, m
.
2
2
2
om

Cum q m i rezult c triunghiul OMQ este dreptunghic (n M) isoscel.


5. Triunghiul ABC nscris n cercul C(O; R) este dreptunghic dac i numai dac |a + b + c| = R, unde
a, b, c sunt afixele punctelor A, B, C.
Soluie: Triunghiul ABC este dreptunghic n A implic B, C opuse, de unde rezult c b + c = 0, deci
|a + b + c| = |a| = R.
2

R2 R2 R2
2
R 2
a b c R a b c R 2 (a b c)(a b c) R 2 (a b c )

a
b
c
Reciproc,

(a b)(b c)(c a) 0.

6. Afixele z1 , z 2 , z 3 ale vrfurilor A1 , A2 , A3 ale triunghiului A1 A2 A3 verific


z z
z z
z z
3 . Artai c triunghiul A1 A2 A3 este echilateral.
z1 z 2
mijlocul lui (AB). Atunci avem:
Soluie: Fie M
2

z1 z 2
2

z1 z 2 z 3 1

c2

2
2
2
2
4OM 2 4 R 2
4 R (1 sin C ) 4 R cos C
4

3
3
cos 2 A cos 2 B cos 2 C cos 2 A cos 2 B cos 2C 0
4
2
3
2 cos( A B ) cos( A B ) 2 cos 2 C 1 0
2
2
4 cos C 4 cos C cos( A B ) 1 0 ( 2 cos C cos( A B )) 2 sin 2 ( A B ) 0 A B C 60

OM 2

z1 z 2

7. Fie ABCD un dreptunghi nscris n cercul C(O ; R) i M un punct de pe cerc, iar H 1 , H 2


ortocentrele triunghiurilor MAB, MCD. Artai c M este mijlocul lui ( H 1 H 2 ) .
Soluie: Fie reperul cu originea n O i axele paralele cu laturile dreptunghiului. Atunci A(a), B(b),
z H1 z H 2
C(-a), D(-b) i M(m), z H m a b, z H m a b min H 1 H 2 are afixul
m , deci
2
mijlocul lui ( H 1 H 2 ) este M.
1

8. Fie A(a), B(b), C(c) n raport cu un sistem arbitrar de axe. Artai c afixul ortocentrului H este
h = a + b + c 2o.
Soluie: Fie A(a) simetricul lui A fa de O. Cum BHCA este paralelogram, avem:
h = b + c a = b + c + a 2o.
9. Fie O centrul ptratului ABCD, M mijlocul lui BO, N mijlocul lui CD. Demonstrai c triunghiul
AMN este dreptunghic isoscel.
1
,
2

Soluie: Fie D originea sistemului de axe DC i DA. Avem: D(0), C(1), B(1 + i), A(i), N
3(1 i )
. Cum n m = (a m)i, rezult concluzia.
4

10. Pe laturile BC, CA ale triunghiului ABC construim n exterior ptratele BCKL i ACMN. Fie P
mijlocul lui KM. Artai c CP AB i CP

1
AB .
2

Soluie: Fa de un reper oarecare, m c = (a c) (-i), k c = (b c)i, p c


Din

c p 1
1
i iR* CP AB i CP AB.
ab 2
2

ba
i.
2

11. Fie H ortocentrul triunghiului ABC, M, N, P mijloacele laturilor BC, CA, respectiv AB, iar
A1 H
BH CH
1 1 . S se arate c dreptele
A1 ( AH ), B1 ( BH ), C1 (CH ) astfel nct
AA1
BB1
CC1
A1 M ; B1 N ; C1 P sunt concurente.
Soluie: Considerm un reper cu originea n O, centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Fie A(a),
A1 H
h ka a b c ka
bc
k a1

B(b), C(c), H(h), h = a + b + c, M(m), m


. Din
.
AA1
1 k
1 k
2
Cutm un punct Q pe A1 M astfel nct q s se exprime simetric n funcie de a, b, c.
A1Q
a lm
1
1
1
l
1
2k
l
l
lq 1

a
1 l
b
c . Alegem
.

QM
1 l
l 1
2
k

1
2
k

1
2
k

1
k
1


Rezult q

k 1
(a b c) , deducem Q ( B1 N ), (C1 P ) . Dreptele sunt concurente n Q.
3k 1

12. Fie ABCD un paralelogram i M un punct n planul su. S se arate c


MA MC MB MD AB BC .
Soluie: Fie a, b, c, d afixele vrfurilor A, B, C, D fa de un reper arbitrar, a + c = b + d.
Avem: MA MC + MB MD = |m a| |m c| + |m b| |m d| |(m a)(m c) (m b)(m d)|
= |ac bd| = |a b| |c b| = AB BC.
13. Fie z1 , z 2, z 3 distincte de acelai modul R.
1

Artai c z z z z z z z z z z z z R 2 .
1
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
Soluie: Considerm triunghiul ABC cu vrfurile de afixe z1 , z 2, z 3 cu originea n O, centrul cercului
circumscris.
1
1 1
1
abc
4 RS
2 abc
2p
Inegalitatea devine:
etc.
2
ab ac bc R
4R
4R 2
14. Rezolvai ecuaiile:
a) |z a| + |z b| = b a, z numr complex, a, b numere reale fixate, b > a.
b) |z| + |z 1| + |z 2| + |z 3| = 4, z numr complex.
Soluie: Alegem un reper XOY, A, B pe OX i M(z), A(a), B(b).
a) ecuaia este echivalent cu MA + MB = AB, de unde rezult c M se afl pe [AB], deci z este numr
real, z [a, b]
b) 4 = |z| + |z 1| + |z 2| + |z 3| |z (z 3)| + |z 1 (z 2)| = 4, de unde rezult |z| + |z 3| = 3
i |z 1| + |z 2| = 1 z [0,4], z [1,2] z [1,2] .
15. Considerm triunghiul ABC nscris n cercul C(O; R), A, B, C punctele diametral opuse vrfurilor
A, B, C, iar M, N, P mijloacele segmentelor BA, CB, AC. Artai c O este centrul de greutate al
triunghiului MNP.
Soluie: Considerm un reper de centru O. Avem: A(a), B(b), C(c), A(-a), B(-b), C(-c),
ba
cb
ac
, N
, P
.
2
2
2

Centrul de greutate al triunghiului MNP are afixul

zM z N zP
0 zO .
2

16. Considerm n plan triunghiurile echilaterale OAB, OCD i OEF la fel orientate. S se arate c
triunghiul ACE este echilateral dac i numai dac triunghiul BDF este echilateral.
Soluie: Considerm triunghiurile orientate pozitiv. Deci A(a), B(a ), C(c), D(c ), E(e), F(e ),

cos i sin .
3

Triunghiul ACE este echilateral dac i numai dac e a = (c a) , iar triunghiul BDF este echilateral
dac i numai dac e - a = (c - a ) .
17. Fie triunghiul ABC. n semiplanul mrginit de AC care conine B, construim triunghiurile
dreptunghice isoscele DAB, BCE, AFC cu unghiurile drepte n A, C, F. S se arate c D, F, E sunt
coliniare.
Soluie:

Fa de un reper arbitrar, considerm A(a), B(b), C(c).


1
2

Atunci d a = (b a)(-i); e c = (b c)i; a f = (c f)i f (a ai ci c) .


d f

Din e f 1 D, E, F coliniare i F mijlocul lui (DE).


18. Fie z A , z B , z C afixele vrfurilor triunghiului ABC nscris n cercul unitate.
Dac z B z C (b c) z C z A (a c) z B z A (a b) 0 , atunci triunghiul ABC este echilateral.
Soluie: Conjugnd relaia dat, avem:

bc
... 0 z A (b c) ... 0 z A z B z C a b c az A bz B cz C z H z I H I triunghiul
z B zC

ABC echilateral.
19. Fie z1 , z 2 , z 3 trei numere complexe de acelai modul R. S se demonstreze c:
z1 z 2 z1 z 3 z 2 z1 z 2 z 3 z 3 z1 z 3 z 2 9R 2 .
Soluie: Fie A, B, C de afixe z1 , z 2 , z 3 i reperul XOY, O centrul cercului circumscris triunghiului
ABC. Atunci punctele A, B, C aparin cercului i inegalitatea devine ab bc ca 9R 2 , care este
adevarat deoarece ab ac bc a 2 b 2 c 2 9R 2 (din OH 2 9 R 2 a 2 b 2 c 2 0 ).
5

20. Fie A1 A2 A3 un triunghi, M un punct pe cercul C(O, R) circumscris triunghiului i H 1 H 2 , H 3


ortocentrele triunghiurilor MA2 A3 , MA3 A1 , MA1 A2 . S se arate c A1 H 1 , A2 H 2 , A3 H 3 sunt
concurente.
Soluie: Fie O originea sistemului de axe i Ai (a i ) . Atunci h1 m a 2 a3 , m afixul lui M, de unde
rezult c mijlocul lui A1 H 1 este

1
(m a1 a 2 a 3 ) , afixul lui MH, H ortocentrul triunghiului
2

A1 A2 A3 , deci A1 H 1 , A2 H 2 , A3 H 3 sunt concurente.

21. S se arate c nu exist trei numere complexe z1 , z 2 , z 3 cu modulele egale cu 1, care s verifice:
z13 z 23 z 33 3 2 2i z1 z 2 z 3 .

Soluie: Fie z1 cos i sin , z 2 cos i sin , z 3 cos i sin . Dup calcule, obinem:
cos 3 cos 3 cos 3 6 3(cos cos cos ) i
sin 3 sin 3 sin 3 6 3(sin sin sin ) , de unde sin 3 sin 3 sin 3

3
;
2

3
.
2
Rezult: sin 3 cos 3 sin 3 cos 3 B sin 3 cos 3 3 .
Cum sin 3 x cos 3 x sin 2 x cos 2 x 1 (egalitile pentru sinx = 0, cosx = 1 sau sinx = 1, cosx = 0),
3
rezult sin , sin ,..., cos , cos ,... {0;1} sin 3 sin 3 sin 3 , fals.
2
cos 3 cos 3 cos 3

22. Fie numerele complexe a, b, c distincte dou cte dou, astfel nct |a| = |b| = |c| =1 i
2
2
2
a b b c c a 8 . S se arate c |(a + b)(b + c)(c + a)| 1 .
Soluie:
(a b)(a b) (b c )(b c ) (c a )(c a ) 8

(ab ab) 2 (a b c)(a b c) 1

|a + b + c| < 1.
Alegnd un reper de centru O, centrul cercului circumscris triunghiului ABC i A(a), B(b), C(c) rezult
OH < 1, deci H este interior triunghiului ABC, deci triunghiul ABC este ascuitunghic. Dac M este
mijlocul laturii BC, atunci |b + c| = 2OM = 2RcosA = 2cosA. Inegalitatea se reduce la
cosAcosBcosC

1
, adevarat.
8

23. Dac z este un numr complex i m, n numere naturale nenule, z m 1 i (1 z ) n 1 , artai c


z 3 1 i m = M3, iar n = M6.
1
2

Soluie: Fie z = a + bi. Atunci |z| = 1 i |z + 1| = 1 z i

3
z 3 1 . Deducem m = M3 i
2

= M6.
24. Fie ABCD un patrulater convex. Construim triunghiurile ABM, CDP, BCN, ADQ echilaterale
(primele dou n exterior, iar celelalte dou n interior). Artai c MNPQ este paralelogram (eventual
degenerat).
Soluie:

n raport cu un sistem arbitrar, notm X(x) punctul de afix m b = (a b), p d = (c d);

n b = (c b), q d = (a d), cos i sin .


3

Se verific uor c n + q = p + m, deci MNPQ este paralelogram.


25. Pe diagonalele unui paralelogram se construiesc triunghiurile echilaterale ACM, BDN ca n figur.
S se arate c dreptele MN i AB sunt perpendiculare.
Soluie:

Notm x afixul punctului X fa de un reper oarecare. Avem: a + c = b + d i m a = (c a),

mn
3
n b = (d b), cos i sin . Rezult
i
MN AB .
3

26. Fie z1 , z 2 , z 3 numere complexe,

ab

z1 z 2 z 3 R, z 2 z 3 .

1
z1 z 2 z1 z 3 , pentru a real.
2R
Soluie: Fie triunghiul ABC cu vrfurile de afixe z1 , z 2 , z 3 . Cum D ( az 2 (1 a ) z 3 ) BC rezult c
2S 2abc bc
1

z1 z 2 z1 z 3 (am inut cont c D


min az 2 (1 a ) z 3 z1 min AD AD
a
4 Ra
2R 2R

Artai c min az 2 (1 a) z 3 z1

aparine lui BC i AD este perpendicular pe BC).


27. Fie ABC un triunghi i M un punct n planul su, A1 , B1 , C1 mijloacele laturilor BC, CA, AB i
MA1
MB1
MC1
A2 , B2 , C 2 , A2 ( MA1 ), B2 ( MB1 , C 2 ( MC1 ,

k . Artai c AA2 , BB2 , CC 2


A1 A2 B1 B2 C1C 2
sunt concurente.
7

Soluie: Fa de un reper oarecare, notm x, afixul punctului X.


b c m ka 2
(1 k )(b c) m
a1

a2
.
2
1 k
2k
k
Cutm un punct Q AA2 astfel nct afixul su, q s se exprime simetric n funcie de a, b, c.
1 k
(1 k )(b c) m
, alegem x astfel nct x 1 x
Cum q xa (1 x)a 2 xa (1 x )
, deci
2k
2k
k

k 1
k 1
a b c . Rezult c dreptele date sunt concurente n Q.
. Pentru acest x, q
2k
3k 1

28. Fie ABC un triunghi cu unghiul A ascuit. n exteriorul triunghiului ABC se consider D i E, DA =
) . Demonstrai c simetricul lui A fa de mijlocul lui
B ) m( AE
C ) 2 m( A
DB, EA = EC i m( AD
DE este centrul cercului circumscris triunghiului ABC.
Soluie: Fa de un reper arbitrar, notm x, afixul punctului X. Notm cos 2 A i sin 2 A . Rezult:
a c
b a
c e ( a e) ; a d (b d ) , deci e
;d
. Rezult: c o (b o), o d e a
1
1
) . Rezult c O
Astfel, triunghiurile OBC i ABC au aceeai orientare, OB = OC i m( BO C ) 2m( A
este centrul cercului circumscris triunghiului ABC.
29. Fie ABCDE un pentagon convex i M, N, P, Q, X, Y mijloacele segmentelor BC, CD, DE, EA, MP,
NQ. Artai c XY || AB.
Soluie: Notm t afixul punctului T fa de un reper oarecare. Deducem:

x y
1
, deci XY || AB.
ab
4

30. Se construiesc ptrate n exteriorul unui patrulater. Dac centrele ptratelor sunt X, Y, Z, U, atunci
dreptele XZ i YU sunt perpendiculare i XZ = YU.
Soluie: Fie a, b, c, d afixele vrfurilor patrulaterului i x, y, z, u afixele punctelor X, Y, Z, U. Atunci:
ab a b
bc bc
cd cd
d a d a

i; y

i; z

i; u

i.
2
2
2
2
2
2
2
2
uy
i XZ YU i XZ = YU.
Rezult
zx
x

31. Se consider triunghiurile echilaterale ABC i BDE la fel orientate. Fie M i N mijloacele laturilor
AC i respectiv DE. Artai c triunghiurile MBN i CBD sunt asemenea.
Soluie: Alegem un reper cu originea n B. Notm cu x afixul punctului X.
b b
a a

;x
; cos i sin .
Avem: z B 0; z D a; z E a ; z C b; z A b ; m
2
2
3
3
bm bc

Triunghiurile MBN i CBD sunt asemenea dac


, care se verific uor.
nm d c

32. Fie OAB i OAB dou triunghiuri echilaterale cu aceeai orientare, S centrul de greutate al
triunghiului OAB i M, N mijloacele laturilor AB, respectiv AB. S se arate c triunghiurile SMB i
SNA sunt asemenea.
Soluie: Alegem reperul cu originea n O. Avem: O(o), A(a), B(a ), A(b), B(b ),
b a
a b a a
M
, N
, S
. Triunghiurile SMB i SNA sunt invers orientate i sunt asemenea

ms

ns

dac b' s a ' s .

b a a a

ns

ms
1
2
3 3b a 2a 1

Dar
i a ' s 2 2 .
a

b' s
2(3b a a ) 2

b
3

33. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se construiesc triunghiurile asemenea AMB i ANC. S se
arate c MN este perpendicular pe mediana din A dac i numai dac unghiurile MAB i NAC sunt
drepte sau AB = AC.
bc
2

Soluie: Notm cu x afixul punctului X fa de un reper oarecare. Avem A(a), B(b), C(c), P
mijlocul lui BC. Triunghiurile AMB i ANC sunt invers asemenea, deci
ma

ba

mn

p a

na
mn
t m a t (b a ), n a t (c a ).MN AP
iR
c a
pa
mn
t (b a ) t (c a ) t (b a ) t (c a )
0

0
p a
baca
baca

(t t ) (b a )(b a ) (c a )(c a ) 0

(t t ) b a

ca

0 t iR

sau AC = AB, ceea ce este echivalent cu faptul c unghiurile MAB i NAC sunt drepte sau AB = AC.
34. Fie CD nlime n triunghiul ABC dreptunghic, cu C unghiul drept. S se arate c medianele AM i
CN ale triunghiurilor ADC i BCD sunt perpendiculare.
Soluie: Considerm reperul cu originea n C i axe CB, CA. Avem: C(0), A(a), B(b), a iR*, b R .
Din triunghiul ACD direct asemenea cu triunghiul CBD, rezult c
Dar c 0 d

ab
ma
a
iR* AM CN .
. Din
ab
nc
b

ca bc

.
d a d c

35. Pe laturile (BC), (CD) ale patrulaterului ABCD se consider punctele M i N astfel nct
BM
CN
AP
BP 4
2,
3 . Fie P punctul de intersecie a dreptelor AM i BN. Dac
2,
, artai c
MC
ND
PM
PN 5

ABCD este paralelogram.


Soluie: Notm cu x afixul unui punct X fa de un reper oarecare.
Gsim: m

b 2c
c 3d
3a 2b 4c
5b c 3d
,n
,p
,p
3a 2b 4c 5b c 3d ,
3
4
9
9

de unde a + c = b + d i de aici concluzia.


36. Fie ABCDE pentagon convex i M, N, P, Q, R mijloacele laturilor AB, BC, CD, DE i EF. Dac AP,
BQ, CR i DM sunt concurente, artai c punctul lor de concuren aparine dreptei EN.
Soluie: Alegem reperul cu originea n O. Punctele A, O, P sunt coliniare, de unde rezult c
a
a
a
R

a(c d ) a (c d ).
p
p
p

La fel,

b(e d ) b(e d ), c( a e) c (a e), d (b a ) d (b a ) e(b c) e(b c ) O EN

37. Fie A1 A2 A3 si B1 B2 B3 dou triunghiuri echilaterale la fel orientate i C i mijlocul laturii Ai Bi


. S se arate c triunghiul C1C 2 C 3 este echilateral.
9

Soluie: Din a3 a1 (a 2 a1 ) ; b3 b1 (b2 b1 ) (am considerat triunghiul A1 A2 A3 orientat

trigonometric), cos i sin c3 c1 (c 2 c1 ) , deci triunghiul C1C 2 C 3 este echilateral.


3

38. Fie ABC un triunghi oarecare i D ( AB ), E ( BC ), F ( AC ) astfel nct

DB EC
FA

. S
DA EB FC

se arate c dreapta AE este paralel cu dreapta determinat de mijloacele segmentelor (BC) i (DF).

AD EB FC
a kb
b kc
c ka

k , atunci d
,e
,f
, iar M mijlocul lui BC, N
DB EC FA
1 k
1 k
1 k
ae
1
2 R MN || AE (i MN EA) .
mijlocul lui DF, avem
nm
2

Soluie: Dac

39. Pe laturile unui paralelogram se construiesc n exterior ptrate. Demonstrai c centrele acestor
ptrate sunt vrfurile unui ptrat.
Soluie:

10

Fie a, b, c, d afixele punctelor A, B, C, D, a + c = b + d. Deducem n a = (d a)i, deci


a d (d a )i
a b (a b)i
b c (b c)i
c d (c d )i
o1
, o3
, o4
. La fel, o2
.
2
2
2
2
Deducem: o1 o3 o 2 o 4 , deci O1O2 O3 O4 este paralelogram.
o 2 o1
i O1O2 O1O4 , O1O2 O1O4 . Concluzia se impune.
Din
o 4 o1
40. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se consider punctele D i E astfel nct

AD AE

k.
DB EC

Se prelungesc segmentele BE i CD dincolo de E i D cu EE = kEB, DD = kDC. S se arate c:


a) punctele D, A, E sunt coliniare;
b) Segmentele AD i AE sunt congruente.
Soluie: Fa de un reper arbitrar, e = a + k(c b), d = a + k(b c). Din
concluzia.
41. Fie ABCD un patrulater, M ( AD), N ( BC ) astfel nct

e' a
1 rezult
d ' a

AM BN

1 . S se arate c mijlocul
AD BC

lui (MN) aparine segmentului determinat de mijloacele diagonalelor.


Soluie: Notm

AM
BN
k;
1 k .
AD
BC

Rezult: m = a(1 k) + bd; n = bk + (1 k)c, e


e p

ac
bd
,f
.
2
2

Din f p k 1 , rezult concluzia.


M ( BC ), N ( AC ), P ( AB) astfel nct
AP BM CN

. S se arate c dac triunghiul MNP este echilateral, atunci triunghiul ABC este
PB MC
NA

42. Se consider triunghiul ABC i punctele


echilateral.
11

(Olimpiada Judeean, 2006)


AP BM CN

k , alegem reperul n M i N s aiba afixul 1. Rezult P ( ),


PB MC
NA

a kb
c ka
cos i sin . Deducem:
; b kc 0;
1.
3
3
1 k
1 k

Soluie: Fie

k2
k 2 k
1 k
;
b

;c
.
2
2
1 k k
1 k k
1 k k 2
Se verific uor c a b (c b) , deci triunghiul ABC este echilateral.

De aici: a

43. Fie u, v, w trei numere complexe de modul 1. Artai c exista o alegere a semnelor + i astfel
nct u v w 1 .
(Olimpiada Judeean, 2007)
Soluie: Fie u, v, w afixele vrfurilor triunghiului UVW. Atunci u + v + w este afixul ortocentrului
(raportat la un sistem cu originea O centrul cercului circumscris triunghiului UVW).
Dac triunghiul UVW este ascuitunghic, alegem toate semnele + (H interior triunghiului UVW). Dac
un unghi este obtuz, de exemplu W, atunci pentru w = -w, obinem triunghiul UVW ascuitunghic i
ortocentrul H, h = u + v w.
44. Fie triunghiul ABC i D ( BC ), E (CA), F ( AB) astfel nct

BD CE AF

. Demonstrai
DC EA FB

c, dac centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor DEF i ABC coincid, atunci triunghiul ABC este
echilateral.
(Olimpiada Naional, 2008)
Soluie: Considerm un reper cu originea n O centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Dac
BD
b kc
k , atunci d
i analoagele. Triunghiul DEF are acelai centru cu triunghiul ABC dac
DC
1 k

|d| = |e| = |f|, deci d d ee f f . Cum


2
2
2
rezult c a b b c c a .

a a bb c c ,

45. Fie a, b, c trei numere complexe, astfel nct


( a b)(b c )(c a ) 3 3 abc .

obinem

ab ab a c ac bc bc ,

a bc b ca c ab 0 .

de unde

Demonstrai c
(Olimpiada Naional, 2008)

Soluie: Dac unul dintre numere este nul, concluzia este evident.
a

n caz contrar, fie a ; b ; c , deci 0 i 1 . n acest caz,


2
diferenele dintre argumentele numerelor , , sunt egale cu
. Rezult, din teorema cosinusului,
3

c a b a b ab 3 ab i analoagele. Prin nmulirea acestor relaii, rezult concluzia.


46. Fie a, b, c numere complexe. Demonstrai c: 1 ab a b a 1 b 1
(Olimpiada Judeean, 2008)
1

ab

ab

(
1

a
)(
1

b
)
,
Soluie:
iar
1 ab a b 1 ab a b (1 a )(1 b) . Prin nmulire, rezult concluzia.
2

47.

Fie

un

numr

ntreg,

n3

A 1, z , z 2 ,..., z n 1 i

12

z cos

2
2
i sin
.
n
n

Considerm

mulimile

B 1,1 z ,1 z z 2 ,...,1 z ... z n 1 . S se determine A B .

(Olimpiada Judeean, 2008)

Soluie: Avem: 1 A B .

1 z
Fie w A B, w 1 . Exist k N ,1 k n 1 astfel nct w 1 z z 2 ... z k

k 1

1 z

w A w 1 1 z k 1 1 z sin

. Cum

( k 1)

(k 1)

sin
k n 2,
n
n
n
n

1
z 1
w
1 z
z
Din w A w n 1 , deci n este par. Astfel, pentru n impar, A B ={1}, iar pentru n par A B
1

1, .
z

48. S se determine z1 , z 2 , z 3 de acelai modul, dac z1 z 2 z 3 z1 z 2 z 3 1 .


(Olimpiada Judeean, 2009)
z

z
z

z
z

z
z

1
Soluie: Din z1 z 2 z 3 1 , 1
. Deci z1 , z 2 , z 3 sunt rdcinile
2
3
1 2
2 3
3 1
3
2
ecuaiei z z z 1 0 z1 , z 2 , z 3 1, i,i .
49. a) Fie z1 , z 2 , z 3 numere complexe nenule de acelai modul astfel nct z1 z 2 z 3 0 . S se arate
c A( z1 ), B ( z 2 ), C ( z 3 ) sunt vrfurile unui triunghi echilateral.
n
b) Fie n 3 un numr natural i U n z C | z 1 . S se determine numrul maxim de elemente ale
unei mulimi A U n cu proprietatea z1 z 2 z 3 0 , pentru orice z1 , z 2 , z 3 A .
(Olimpiada Judeean, 2009)
Soluie: a) O = H, de unde rezult c triunghiul este echilateral.
b) Dac n nu este multiplu de 3, nu exist triunghiuri echilaterale, maximul cerut este n.
Dac n = 3k, atunci exist k triunghiuri echilaterale cu vrfurile n U n ; putem alege cel mult cte dou
vrfuri din fiecare, adic cel mult 2k elemente.
50. n exteriorul triunghiului neechilateral ABC se consider triunghiurile asemenea ABM, BCN i CAP
astfel nct MNP s fie echilateral. S se determine msurile unghiurilor triunghiurilor ABM, BCN i
CAP.
(Olimpiada Naional, 2010)
Soluie: Fie triunghiul ABC direct orientat. Din ipotez, avem:
Rezult: m = ka + (1 k)b; n = kb + (1 k)c; p = kc + (1 k)a.

mb nc pa

k.
ab bc ca

2
2
i sin
.
3
3
1 k
( a b c 2 ) 0 , de unde
Rezult: k (a b c 2 ) (1 k )(b c a 2 ) 0 sau k (a b c 2 )

1 k

2
k
a b c 0 . Deoarece triunghiul ABC nu este echilateral, deducem c

Din MNP triunghi echilateral, rezult: m n 2 p 0, cos

13

1
, iar din m = ka + (1 k)b, rezult m a (m b) , de unde triunghiul AMB
1
2

este isoscel cu un unghi de msur


. Celelalte dou unghiuri au
.
3
6
a b c 2 0 k

14