Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

G. CĂLINESCU

etapa judeţeană, 19 februarie 2011

Clasa a VIII-a

Şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale

• Toate subiectele sunt obligatorii.

• Timp de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 120 de puncte

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate:

A. Cu timpul înveţi că unele cărţi sigur nu le vei reciti, ele aduc o cunoaştere fragilă şi temporară, pe altele doar le răsfoieşti, iar pe

altele le citeşti din timp în timp, de fiecare dată descoperind alte sensuri, alte asociaţii şi alte înţelesuri. E firesc. De fiecare dată

altcineva citeşte cartea. Înţelegi atât de bine acest lucru când citeşti despre Cartea schimbărilor, care-ţi promite schimbarea ta pe măsură ce o citeşti, pentru că, înaintând în lectură, nu mai eşti cel care erai când te-ai apucat de citit. Oare putem surprinde acest

lucru aşa cum vorbim despre modificări genetice? Putem vorbi despre modificările minţii produse de lectură. (

)

Generaţia mea a citit cu înverşunare. Desigur, nu erau tentaţiile de astăzi şi poate şi de aceea lectura era un diferenţial important

între tineri, care erau prieteni. Citeai şi cititul, cultura, erau o calitate recunoscută. (

)

Generaţia mea citea noaptea cu veioza sub pătură. Astăzi, copiii nu dau de bănuit părinţilor că-şi pierd noaptea nedormind. N-au nevoie de veioze, pentru că ecranul computerului este luminat, iar de citit pare că nu prea mai citesc.

(Aurora Liiceanu - Prin perdea)

B. Aşa cum cea mai răspândită metaforă legată de femeie în istoria literaturii este cea a florii, cea mai răspândită metaforă prin care

se descrie cartea este cea a lumii. (

Pentru mine, cărţile seamănă perfect cu oamenii, sunt feminine şi masculine, independent de feminitatea sau masculinitatea

autorilor. Cărţile sunt ca oamenii. (

întâlneşti de nevoie. Sunt altele pe care îţi aminteşti că le-ai iubit, dar nu-ţi mai spun nimic şi câteva care pur şi simplu n-au vrut să

te iubească. (

respingere, după cum alteori suntem atraşi inexplicabil de câte un titlu sau trăim un adevărat coup de foudre. (

seamănă. Uneori faima le precedă, iar atunci când le cunoaştem îndeaproape ne dezamăgesc. Alteori descoperim cum gura lumii le

nedreptăţea îngrozitor. (

al tinereţii şi noi suntem cei care îmbătrânim mult înaintea lor. (

pe neaşteptate şi fără să le-o cerem. Le cunoaştem din întâmplare sau ne sunt prezentate, recomandate cu insistenţă. Sunt câteodată scrise de noi, dar nu e obligatoriu să le iubim cel mai mult pe acestea. Spun lucruri care ne pun pe gânduri. Ne iau prin surprindere sau sunt previzibile. Se întâmplă să fie ştiute de toată lumea, măcar după nume, să fie cărţi „publice”, asaltate. Se

întâmplă să fie din cale afară de singuratice. Te împrieteneşti uşor sau greu cu ele, sau deloc, le eşti fidel sau le trădezi. Le vezi

slăbiciunile sau te laşi cucerit fără ca defectele lor să te intereseze. (

raţionale sau abisale. Fac parte din viaţa ta, din familia ta, din grijile tale. Îţi lasă amintiri (

)

De încăpătoarea metaforă carte-lume s-a abuzat întocmai ca de metafora femeii-floare.

)

Pe unele le întâlneşti la tot pasul, dar nu-ţi produc nicio impresie, le uiţi imediat. Cu unele te

Cărţile ne

)

Avem uneori faţă de cărţi antipatii încă de la prima întâlnire, fără să ne putem să ne stăpânim reacţia de

)

)

Descoperim, contrariaţi, că, la fel ca oamenii, se schimbă, fac riduri. Sau că par să fi descoperit un elixir

)

Ne influenţează şi ne manipulează. (

)

Ne dau o mână de ajutor

)

Sunt guralive sau mai degrabă tăcute şi misterioase, sunt

)

Sunt asemenea oamenilor.

(Ioana Pârvulescu- Întoarcere în secolul 21)

SUBIECTUL I 80 de puncte

IV.

(16 puncte)

1. Precizează, într-un singur enunţ, o idee comună a textelor-suport.

6 puncte

2. Prezintă, într-un text de 6-8 rânduri, semnificaţia pe care o atribui secvenţei selectate din fragmentul Prin perdea, de

Aurora Liiceanu: De fiecare dată altcineva citeşte cartea

10 puncte

V. (25 de puncte)

Dezvoltă, într-o compunere de 1520 de rânduri, ideea autoarei Ioana Pârvulescu: Cărţile sunt ca oamenii.

VI. (25 de puncte)

Alcătuieşte o compunere reflexivă, de 20-25 de rânduri, cu titlul: Lectura pasiunea vieții mele, valorificând sugestiile textelor- suport și experienţa ta de cititor.

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:

respectarea structurii specifice unei compuneri;

corelarea conţinutului compunerii cu titlul dat;

utilizarea a trei moduri de expunere;

folosirea adecvată a cel puţin patru dintre figurile de stil studiate;

viziunea originală asupra temei abordate;

încadrarea compunerii în numărul de rânduri indicat.

Redactare (pentru ambele compuneri, II şi III): 14 puncte

- unitatea compoziţiei 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul 3p.; coerenţa textului 2p.; ortografie 3p. (0-1 greşeli- 3p.; 2-3 greşeli-2p.; 4 greşeli-1p.; peste 4 greşeli-0p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p.; creativitate şi originalitate – 2p.

SUBIECTUL al II-lea 10 puncte

Construieşte un dialog de 10-12 replici, între un scriitor şi un grup de participanţi la o lansare de carte. Utilizează în dialog enunţuri interogative, exclamative, afirmative, care să se constituie în opinii ale receptorilor de literatură.

SUBIECTUL al III-lea 20 de puncte

1. Scrie câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre cuvintele: fragilă, impresie, insistenţă, abisale. 4 puncte

2. Ilustrează, prin patru exemple, polisemia cuvântului seamănă.

8 puncte

3. Scrie o definiţie a cărţii, într-o frază formată dintr-o propoziţie principală şi trei propoziţii subordonate. Precizează felul

propoziţiilor subordonate.

8 puncte