Sunteți pe pagina 1din 29

1

I
MMT OME
AD i O-IMA GIS T IC E
r-&ndr.
Silive$truCONSTANTIN

CE PERI'IlT
TOTALITATEA i'.'IETODELOR
/& YIYO,A STRUCTURII
VIZUALIZAREA,
CORPULUIOMENESC,A ORGANELOR9I
SAUPATOLOGICE,
ELOR. NORN/ALE
SISTFN/

;;; :;t";i;iu;;;n

oiiliirui"

separatfuncliede inclinarea
vizualizate
sausunt"-i''
suprapun
planul
corpului,
obfinutd:
falSde
fasciculului

llfasclcul

$rsei de razex
Prindeplasarea

15

20

21

tongitublnate;
m"agnetizaiea
magnetizdrii
iipiJiiiiiii recuperarea
de timpT1, caractedstici,
la aplicarea
net5crestecu o constanta
lui;
unuicdmpmaqneticsi scadecu aceasiconstanlala inletuaarea
63%din
duoi un iimo 11 de la incetareaoulsuluiRF s-a recuDerat
spin-spin,neinfluentatd
RelaxareaT2 sautransversale(relaxarea
explorerii'
cAmpului
magnetibextern,in bonoiliite
d; intensitatea
rataconstante
de timp cu carescade
lRIvltiDice)- reprezint5
q?nsversalS,
proportional
cu FfD (freeinduction
mag.Flrzgleq

24