Sunteți pe pagina 1din 6
Rew. lliegu Paslel handicap, 1978 28 (Happening Nr. 0) Pieriti in gest Voi forme blonde $i pasi bogati In discutii particulare Voi diferiti in verde Falimentarii Cruzii Nu scoateti Ia ivealé Zapada in ceard ondulaté Lasati in mari cerneala Si strigatele spatiale Fixatiile. $i rideti Si rideti Acum sau niciodaté (Cu Ora reala Il) Pornesc nestapinit Si-mi tes Un salt Printre coline Unde aerul E 0 retina pataté violent Si unde In clatinare ma poarta ierburi adinci Dintr-o parte in alta inainte Si-napoi Dar in acelasi loc Masurindu-mi pieptul Asa cum in ceata Se aud Stoluri de fosnete Petr thequ Din nou comentarii prolixe : = $i - $i =u = Dar Da réspund cu gindul la puterea-mi secret win dreptul usii dezlipeam cu mina un petec de hirtie prins pe o crépatura si priveam" — li aduceam zat de cafea de la cofetdria din colt pentru culturile de micro (miros greu inabusitor) dar in cuiburile lor de sticlé aurie pestii ardtau nebuneste (de colorati 5 iutit/) intr-o manierd de tehnicd fotografics desfasurind orbitrar nascocite deformari 10 Umbrele-n_ miscore coridorul ingust cu degetele desfécute — ce indemn cu tulbure gust — loveam in usd reugind sé scoatem bufnituri ce ne-nchirceau de teama = Repetau in noi resorturi atit de bine ascunse sile-mpleteau cu miraculoase efecte ce-ar putea deschide un eventual Sesam ‘acoperit cu peceti si-opoi sé murmure ,pe aici am mai trecut cindva", nu mai stiu Autoportet cu forte [430 u PAIDESY, Commence da mancur (1482) D-ra Elvira Joachim rupind in bucétele bilete de tromvai rdsfirindu-le in cer pentru co apoi sé olerge in mini cu plase de prins fluturi trupurile lor topindu-se intre copaci contururi evanescente si veche si mereu nous impresio. c& minusculele fisii de hirtie ‘ar absorbi sunetele si-ar incepe treptat 6 prindé viata eu infigindu-le in mijloc ace cu gémélie izgdlind deasupra cuvinte porfumate in timp ce-antenele |i se impreuneaza si tremurd si lucese pal ~ Dera Elvira pe la usile soloanelor imparting tigéri $i biletedevoie (pentru a iesi in parc) = lat-o rofile cérucioarelor le unge i le-mpinge spre terase face un semn valutilor si ele se potolese se-alinta face un semn pinilor sei vin mai aproope face un semn norilor $i ei se destrama Dara Elvira poate face orice semn $i totul i se supune eq ne indreapta perina sub cop ne acopera (mai) bine picioorele gi ne aduce pahare cu apa minerala D-ra Elvira poote face orice si eane face fericiti ori de cite ori rintre paturi trece Parfumul ei e unic pérul ei e sfint 36 wet prreditg jo edue* tremurdtoarele ei miini sint pasdri ce se odihnesc la timpla noastré ~ D-ra Elvira poate face orice semn gi totul i se supune = D-ra Elvira are curojul s& danseze incdpatinaté intreaga noapte pe o singura melodie re curajul s& danseze rece si stdpinité scurt-circuitul protezei sole nichelate in lumina stroboscopului in discotecd — Nu-i pasé cé gestul cu care strépunge cercurile groase de fum ale tigdrii pore sa sfideze gustul rafinatel ,,asistente” celor ce-si rotese degetele pe fata de masa = accentuind in mine expresia de puré durere cascunsé la fiecare atingere — aga — din virfurile degetelor pe o suprafaté netedé ~ celor ce meditotivi in spuma berii suflé si cu privirile scurgindu-li-se in laturi sau isi aprind tigi scofindu-le pe rind din buzunare interioare (Oh elevate gesturi) = loachim felul tau usor pedant ma intrigé — imi spui cu aceleasi cu aceleasi intrepatrunse cuvinte lo pinda sub frunte — Ei nu fac coada la dentist in stotile de troleibus nu-gi scot o feapé din céicii ard onestezie nnu-gi cumpard fructe decit in sterile ambaloje ~ Stiu prietene loachim e un joc cu care m-om deprins de mult STrobore bees ou Gorceren acorn (1985) XVII. (6 linie foarte subjire) - .. $1 odata ochii dese paturile cu figurine negre rasfoind reviste de rebus stringind intre dinti creioane sau citind scrisori in asteptorea fisiitului de lama pe gitul fiolelor in asteptarea celor ce decojind imbaiaza trupurile lor albe plimbindu-si miinile fara greutate goale parcé pe dinduntru = le trec peste picioare pe pintece inchid ochii .. in asteptarea ostenitelor personaje brancardierilor strecurindu-fi discret sub pernd Pachete cu figari ghiontindu-te cu cotul §i bolborosind despre ceva care atunci conteazé ‘are mai multa importanta . . . in asteptarea excitatelor planturoase femei de servici care poarta pintecoase cratite cu mincare le trintesc pe masa de tabla din mijlocul incdperii iti strivesc mina de sinii lor infierbintati oA te ciupesc de obraji si tremurind te-alinta : hai dragule ménincé astézi e duminicé 0 sa primim vizite ne impartasim iubind ,pdianjenul ce pe la jumatatea peretelui in cer se cataré” aruncdm confetti / primim bomboane cu menta si seara seara ne asezim cumini pe metalul rece si umed al scenei (cumini) in perplexitatea si zgomotul de metal umed $i rece ‘al tavilor xvill, {oasele lor, seara) $i D-I loachim vinind cu totul altceva decit simpla ta venire vinind si spunindu-si : — Chiar asa atatacit din cauza (. . . cdror gresel voi cistiga rézboiul voi cistiga rézboiul mereu pierzind batélile . $i D-I loachim spunindu-si — Asta: . = ...dacd nu astézi $i coridorul si parcul imprejmuit cercdri de a te catara peste zid — D-le loachim faleza marii (in Sud prin anii '70) cdzind in gol dincolo de trupul peste core apa u se-asterne — lac negru — O pata de lac negru in cerul straveziu seara in camera noastra pluteste = Si-acolo e Sud si se vineazé muzica discotecilor de peste sosea salvamarii in coup de foudre de superbe femei pescuitorii de pe dig — lipitori ce sug din tine de prea multd vreme ca s& mai poata pustii : Miine... ~ ,Echilibrul biologic” a invins D-le Ioachim = Lasat iti e in seama ventilatorul atimat de plafon si uneori putinta de a departa conturul pulsind al D-rei Elvira venind opropiindu-se opropiindu-se conturul pulsind al D-rei Elvira (desprinzindu-I de podea) — De a-! departa ca pe o jerba in interminabilul coridor de a-l face sé revina de a-l face sé revind intr-o luminoasé fisnire XIX. {inchide ochii si gindeste-te la mine) - + Doamne mi se pare cd stim impreuna (,mi-as dori o sticla plina cu vocile acelea . . .") precum in indepartate seri aproape uitate seri atunci cind vedem totul printr-co lentila verde si voalat obiectele din camera intr-un canibalism de logici crude se-mbiné si se suprapun in hirsiitul verde al radioului implare compuse stiri: ,Anul trecut nu s-a intimplat nimic. Cu un an in urmé nu s-a intimplat nimic. Nici cu un an inaintea acestuia nu s-a intimplat nimic," (Osamu Dasai) pared la it Gurnal., septembrie 19. .) Karma D-ra Elvira. loachim. azilul de batrini care asteapta carucioarele nichelate sala de mese si 26 neatinse portii de mincare dinaintea ,prietenilor mei de joacé” — lumina filtrindu-se galben in pielea fefei lor dinlauntru izvorind in timp ce privim transparentul embrion tirit de furni spre o crépaturé din podea atestul e comoditate”ne spunem 3i intindem mina cu totii inspre cani unde lichidul negru al cafelei e-n flacari (imanenta si infinité este flacdra ce consuma in aceasta seard lichidul negru al cafetei) imanenta si infinit& ca i frinturile de propozitii inecate gituite conversatii (pe jumatate naruite conversatii despre vreme) jumatati de cuvinte soptite silabe ce vor rasuna intotdeauna cunoscindu-ma intotdeauna cunoscindu-ma in celelalte incdperi — Nimeni in aceasta constelatie (nimeni ca noi) nu s-a prabusit fara voia/vina lor Karma D-ra Elvi insesi ,actele tale izolat potrivite (asemeni) incordarii dintr-o prost luminaté sala de asteptare pregatita pentru sosiri duminica la ora 4 duminica la ora 5 duminica la ora 6 xX, (O cronicé in anul 0.) pentru duminicd la ora 4 y decupaje de carton pregatite sé-ti cadé pe fata decupaje de carton drept adaos Ja trasdturi — ,nemacerabile forme” (mult doritele trasaturi nemacerabile apte sé perforeze timpul spre ,totdeauna") 27 = Odata implinite pe neasteptate nu mai par reale — asa replici — asa zimbet abia mijit cind D-ra Elvira imi va citi din nou imi va citi cu moale voce scrisorile doamnei de Sevigne scrise pentru a nu fi trimise primite niciodaté 5i totusi... D-ra Elvira $i totusi... mi-ai spus — te asigur ,c-am primit odata o scrisoare. O mai am pe undeva, o pastrez de doudzeci de ani, intrebindu-ma de la cine o fi. Vite ce scria in ea : Hello Catherine, hai la Miami ssi maritd-te cu mine, cu dragoste, Bill. ". .. si am cintat impreund — — Dar nu vom merge niciodaté la ,Frisco" ori Los Angeles noi nu vom merge niciodaté la ,Frisco" ori Los Angeles ! xx (dar ,de vei fi intrebat cind rasare soarele" ?) --. $i duminicé dupa ora 6 D-le loachim — corporalitatea — vuinda temnita unde-auzim zarurile unui scamator izbindu-se in vacarm — corporalitatea — coplesité de insemne (urna. septembrie 19...) ... putrezite vesminte rinduite pe marginea patului 3i oasele de fosfor ale genunchilor indoiti 3i perna acoperita de cenusa fetei cenusa fetei dansind in aerul cald si raza de soare si tunelul usii care se deschide lasind acum pulsiunile saturind peri pe brafe 1. Truman Capote. 2. William Blake. néluca petrecerilor in familie si formele albe ale musofirilor se evopord lent in odaie migcindu-si conturul micsorindu-se disparind pe cind népraznic fard sd vatéme sticla crapa smalful oglinzii jar aburii grosi precum sarpele tirindu-se-n odaia de odihné unde printre oasele pieptului meu (aidoma-n clepsidrd) curg luminind susurdtoare bule de aer . -apoi ¢ liniste si eu asezat (... apoi e liniste ...) pe un scaun veghindu-ti odihna = Cine s-a-ntors pentru ca ‘ntors in aceasté casa 88 pootd spune : ,in aceasta casa totusi nu ma voi opri* @ ice a fost de revazut am revazut" a fost de raspuns am lasat insé nerdspunsului De cite ori s& mai rascolesc tilcul neraspunsului cu hibridele mele nobile aspiratii cu parca bine infelesele punitiuni : mireasma $i culoarea matasii porumbului licdrul porumbeilor pasind $i explozii scurte de zbor ale porumbeilor pe marginea fintinii din piata (,Cum pot sé stii cd pasdrea care sageteazé aerul nu este o intreaga lume de voluptate inaccesi- bild celor cinci simturi ale tale 2" (W. Blake)) licdrul porumbeilor pasind $i explozii scurte de zbor ale porumbeilor pe marginea fintinii din piota aspiritul” muzicii $i miscarea celor citiva alergatori in treninguri pe malul riului in pare distantindu-se lent spargind linistea unei eventuale cefoase dimineti cu respiratia lor suierata lasot parca in urmé mult timp dupa trecerea lor 29