I

I

~\"w-. t It' e f U

~CL~\e_Q ~~r'lclc1~ I }gfg

(Happening Nr. 0)

Pieriti in gest

Voi forme blonde ~i posi boqof

in discutli particulare

(Cu Ora reala II)

Pornesc nestcpinit Sl-rnl tes

Un salt

Printre coline Unde aerul

E 0 retina potato violent ~i unde

in clotinore ma poorto ierburi adinci Dintr-o parte in alta

inainte

Sl-nopoi

Dar in ocelosi loc Masurindu-mi pieptul A~a cum in ceoto

Se aud

Stoluri de fosnete

Voi diferiti in verde Falimentarii

Cruzii

Nu scooteti la iveolo Zopodo in ceoro onduloto l.osot! in rnori cerneala

Si striqctele spatia Ie Fixatiile. Si rideti

. . .

~i rideti

Acum sau niciodoto

28

29

Petru lIie~u

___ ...,.- Autoportret cu foxterrier

Din nou comentarii prolixe :

$i $i Cu Dar

Da rospund cu gindul la puterea-mi

Umbrele-n rniscore coridorul ingust

cu degetele desfccute - din nu mai stlu ce indemn cu tulbure gust -

loveorn in u~a reuslnd so scoatem bufnituri ce ne-nchirceau de teornd

- Repetau in noi resorturi atit de bine ascunse

~i le-mpleteau cu miraculoase efecte ce-ar putea deschide un eventual Sesam acoperit cu pecett

si-cpoi so murmure "pe aici am mai trecut cindva".

secreta:

"in dreptul usii dezlipeam cu mina un petec de hirtie prins pe 0 crapatura

si priveam"

- Ii aduceam zot de cafea de la cofetcrlc din colt

pentru culturile de micro (miros greu incbusltor)

dar in cuiburile lor de stlclo aurie

pestil orctou nebuneste (de colorctl ~i lutlti) intr-o rnonierd de tehnlco fotoqroficc desfcsurind arbitrar noscoclte deforrndri.

10

11

D-ra Elvira loachim

rupind in bucctele bilete de tramvai rcsflrindu-le in aer

pentru co apoi so alerge

in miini

cu plase de prins fluturi

trupurile lor topindu-se intre copaci contururi evanescente ~i veche ~i mereu nouo impresia

co minusculele fi~ii de hirtie

or absorbi sunetele si-or in cepe treptat so prindc viata

eu infigindu-Ie in mijloc ace cu gamalie rnizqclind deasupra cuvinte parfumate

in timp ce-antenele

Ii se impreuneozo

~i trernuro ~i lucesc pal

- D-ra Elvira pe 10 usile saloanelor

irnpcrtind tigari ~i bi/etedevoie (pentru a iesi in pore)

- lat-o rotile ccrucloorelor

Ie unge ~i le-mpinge spre terase

face un semn valurilor ~i ele se potolesc se-clintc

face un semn pinilor ~i ei vin mai aproape face un semn norilor ~i ei se destrorno

D-ra Elvira poate face orice semn ~i totul i se supune

eo ne indrecpto perina sub cap ne ccopero (mol) bine picioarele

~i ne aduce pahare cu apa rninerolo D-ra Elvira poate face orice

~i eo ne face fericiti ori de cite ori printre paturi trece

parfumul ei e unic parul ei e sfint

36

', J

trernurctocrele ei miini sint pasari ce se odihnesc 10 timpla nocstro

- D-ra Elvira poate face orice semn ~i totul i se supune

- D-ra Elvira are curajul so danseze incdpotinoto

intreaga noapte pe 0 singura melodie are curajul sa danseze rece ~i stdpinltc

scurt-circuitul protezei sale nichelate in lumina stroboscopului in discoteco

- Nu-i peso ca gestul cu care stropunqe cercurile groase de fum ale tigarii pare so sfideze gustul rafinatei "asistente" celor ce-sl rotesc

degetele pe foto de rncsc

- accentuind in mine expresia de pure durere oscunsc la fiecare atingere - a~a - din virfurile degetelor

pe 0 suprofoto netedc - celor ce meditativi in spuma berii sufla ~i cu privirile scurgindu-li-se in

loturi

sou i~i aprind tigari scotindu-Ie pe rind din buzunare interioare

(Oh elevate gesturi)

- loachim felul tau u sor' pedant ma intriga - imi spui cu oceleosi

cu ccelecsi intrepctrunse cuvinte

10 pinda sub frunte - El nu fac coodo 10 dentist in stotiile de troleibus

nu-si scot 0 teopo din calcii fara anestezie nu-si cumpcro fructe decit in sterile ambalaje

...

- Stiu prietene loachim

e un joc cu care m-am deprins de mult

v

OC06£L

( IfJfC;)

XVII.

(0 linie foarte subtire]

... ~i odotc ochli deschlsi -

potu rile cu figurine negre rosfotnd reviste de rebus stringind intre dinti creioane sou citind scrisori

in csteptoreo

fisiitulul de lama pe gitul fiolelor in osteptcrec

celor ce decojind irnbdiczc trupurile lor albe pllmblndu-s! miinile faro greutate

goale parco pe dinduntru

- Ie tree peste picioare

pe pintece inchid ochii ...

in csteptoreo

ostenitelor personaje

brancardierilor strecurindu-f discret sub perno pachete cu tigari ghiontindu-te cu cotul si bolborosind despre ceva care atunci conteozc

are mai multo importcntc ...

in osteptoreo excitatelor plonturocse femei de servici

care poortc

pintecoase crotlte cu mincare

Ie trintesc pe meso de tabla din mijlocul incdperil iti strivesc mina de sinii lor infierbintotl

te ciupesc de obraji ~i tremurind te-clinto :

hoi dragule monincd

ostdzl e durninico

o so prirnim vizite

ne lmpdrtdslm iubind "paianjenul

ce pe 10 jumdtoteo peretelui in aer se catara"

cruncdrn confetti I primim bomboane cu menta ~i seara seoro ne osezcm cumlnti pe metalul rece ~i umed 01 scenei (cumintl) in perplexitatea ~i zgomotul de metal umed ~i rece 01 tavilor

XVIII.

(oasele lor, seara)

~i D-I loachim vinind

cu totul altceva decit simpla to venire vinind ~i spunindu-sl : - Chiar esc "ratacit din cauza ( ... coror gre~eli ... )

voi cistlqo razboiul voi ci~ti9'a razboiul mereu pierzind bctclllle ... "

~i D-I loachim spunindu-si :

- Astcizi ...

- '" dcco nu ostczi : Miine ...

~i coridorul ~i parcul imprejmuit cu Incercdri de a te catara peste zid - D-Ie loachim

faleza marii (in Sud prin anii '70) cczind in gol dincolo de trupul peste care apa uitarii

se-csterne - lac negru - 0 pata de lac negru in oerul strcveziu seam

in camera noostrc pluteste

- Sl-ocolo e Sud ~i se vlneczo ~i hoi sa ne amintim muzica discotecilor de peste soseo

salvamarii in coup de foudre de superbe femei pescuitorii de pe dig - lipitori

ce sug din tine de prea multo vreme co so mol pooto pustii

- .Echilibrul biologic" a invins D.-Ie Ioachim

- Lasat iti e in secrno

ventilotorul atimat de plafon

~i uneori putinto de a depcrto conturul pulsind al D-rei Elvira venind

apropiindu-se apropiindu-se

conturul pulsind al D-rei Elvira (desprinzindu-I de podea) - De a-I depdrto ca pe 0 jerbo

in interminabilul coridor

de a-I face so revino

de a-I face so revino intr-o lurninoosd tisnire

XIX.

(inch ide ochii ~i ginde~te-te la mine)

'" Doamne

• v mi se pare co stern impreuno ("mi-a~ dod 0 sticlc

pima cu vocile acelea ... ")

precum in indepdrtote seri aproape uitate serl atunci cind vedem totul

printr-o lentila verde

~i voalat

obiectele din camera intr-un canibalism de logici crude se-rnblno ~i se suprapun

in hirsiltul verde al radioului

P?r?a la intlmplcre comr:use stiri : .Anul trecut nu s-a intimplat rurnrc, Cu un an in urma nu s-a intimplat nimic. Nici cu un an inaintea acestuia nu s-a intimplat nimic." (Osamu Dasai)

(J urn a I. septembrie 19 .. ) Karma D-ra Elvira. loachim. azilul de batrini care osteoptd

cdrucioorele nichelate sala de mese ~i

26

neatinse portii de mincare dinaintea "prietenilor mei de jooco" - lumina filtrindu-se galben

in pielea fetei lor

dinlduntru izvorind

in timp ce privim transparentul embrion tirit de fumici spre 0 crapatura din podea

"restul e comoditate"ne spunem ~i intindern mina cu totii inspre coni

unde lichidul negru al cafelei e-n flacari

(irnonentc ~i lnfinltc este flcccrc ce consume in ocecsto secro lichidul negru of cofelei)

lmcnentc ~i infinita ca ~i frinturile de propozitii

inecate gituite conversotll (pe jurnotote noruite conversotii despre vreme) jumatati de cuvinte soptite

silabe ce vor rcsuno intotdeauna cunoscindu-rnd intotdeauna cunoscindu-rnd in celelalte inca peri

- Nimeni in oceostc constelotie (nimeni ca noi) nu s-a prdbusit faro vole/vine lor ...

- Karma D-ra Elvira. loachim.

insesi "actele tale izolate"

potrivite (osemeni) incorddrii dintr-o prost lurnlnoto sala de csteptore pregatita pentru sosiri duminica 10 ora 4

duminica la ora 5

duminica la ora 6

I I

,

XX.

(0 ereniee in anul 0.)

, I

pentru durninicd la ora 4 decupaje de carton

pregatite sa-ti cede pe fata

decupaje de carton drept adaos la trasaturi - "nemacerabile forme" (mult doritele trdsdturl nemacerabile

apte so perforeze timpul

spre "totdeauna")

27

- Odotc implinite

pe neosteptote nu mai par reale

oso replici

- a~a zimbet abia mijit cind D-ra Elvira imi vo citi din nou

imi va citi cu moale voce

scrisorile doamnei de Sevigne scrise pentru a nu fi trimise primite niclodoto

~i totusi D-ra Elvira

si totusi mi-ai spus - te asigur "c-am primit odcto 0 scrlsoore.

o mai am pe undeva, 0 pdstrez de doudzecl de ani, lntrebindu-mo de 10 cine 0 fi. Uite ce scria in eo : "Hello Catherine, hoi 10 Miami ~i mdrltc-te cu mine, cu dragoste, Bill. 1" ... ~i am cintat impreuno _

- Dar nu vom merge nlciodoto 10 "Frisco" ori Los Angeles noi nu Yom merge niciodotd 10 "Frisco" ori Los Angeles! ...

XXI.

(dar "de vei fi intrebat cind rasare soarele" 2)

... ~i duminlcd dupe ora 6 D-Ie loachim corporalitatea -

vuinda temnito unde-auzim zarurile unui scamator iZbindu-se in vocorrn

- corporalitatea -

coplesitd de insemne

(J urn a I. septembrie 19 .. ) ... putrezite vesminte rinduite pe marginea patului

si oasele de fosfor ale genunchilor indoiti si perna ocoperltc de cenuso fetei

cenuso fetei dansind in aerul cold ~i raza de soare

~i tunelul usii care se deschide lcsind acum pulsiunile saturind perii pe brote

1. Truman Capote.

2. William Bloke.

2P

noluco petrecerilor in familie ~i formele albe ale musafirilor se evoporo lent in odaie

miscindu-sl conturul rnicsorindu-se dlspdrind

pe cind ncproznlc faro so votorne sticla crapo smoltul oglinzii

iar aburii gro~i

precum sorpele tirindu-se-n odaia de odihna

unde printre oasele pieptulul meu (aidoma-n clepsidrc) curg luminind susurotoore bule de aer ...

... apoi e liniste

~i eu osezot ( ... apoi e liniste ... ) pe un scaun veqhindu-ti odihna

- Cine s-a-ntors

pentru co 'ntors in cceosto coso

so pooto spune : "in cceosto coso totusi nu rna voi opri" ? lIce a fost de revozut am revczut"

lIce a fost de rdspuns am lcsct lnsd nerdspunsului" De cite ori so mai roscolesc tilcul nerospunsului

cu hibridele mele nobile cspirotll

cu pored bine intelesele punltluni :

mireasma ~i culoarea

matasii porumbului

llcorul porumbeilor poslnd ~i explozii scurte de zbor ale porumbeilor

pe marginea fintinii din piata ("Cum potl so stil co poscrec

care sageteaza aerul nu este 0 intreaga lume de voluptate inaccesibila celor cinci simturi ale tale ?" (W. Blake»

, liccrul porumbeilor

pcsind ~i explozil scurte de zbor ale porumbeilor

pe marginea fintinii din piata

"spiritul" muzicii ~i miscoreo celor citivo olerqotori in treninguri

pe malul riului

in pore distontindu-se lent

spdrqind linisteo unei eventuale cetoose dlrnlneti cu resplrotlo lor suierotc

lasata parco in urmo

mult timp dupe trecerea lor

29