Sunteți pe pagina 1din 13

EXPERTIZA - 2011

1 Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile


Reglementari legale OG nr.65/1994 privind organiz activitatii de exp contabila si a contabililor autorizati, art.6, lit.d si art.7
Reglem prof esionale ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat nr.1 / 1995, mod si comp prin Conf Nat nr.99/44 pct.112
Reglem procedurale Cod procedura civila, Cod procedura penala
2. Care este sediul reglem legale cu privire la expertizele contabile
Expertizele contabile judiciare sunt reglementate legal de OG nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a
contabililor autorizati.
3. Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile
Reglementari prof ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat nr.1 / 1995, mod si comp prin Conf Nat nr.99/44 pct.112 ; Standardul
profesional nr.35 .
4. Care este sediul reglem procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare
Cod de procedura civila si Codul de procedura penala
5. Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertize contabile.
Independenta expertului contabil ;Competenta ;Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil ;calitatea expertizelor
contabile ;acceptarea expertizelor contabile ;responsabilitatea expertizelor contabile ;
6. Comentati norma de comp prof Accept expertiz contabile , specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Solicitarile adresate EC privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice .
Totusi EC inainte de a accepta ef expertizei, treb sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea tinand seama in special de
regulile de independenta si competenta
- mis privind ef unei EC nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de alta natura
- calit de EC este incompatibila cu cea de martor in aceeasi cauza, calitatea de martor are intaietate
- EC recomandat poate accepta expertiza numai daca indeplineste conditia de independenta si competenta.
7.Comentati norma de comp prof Independenta expertului contabil , specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de EC inscrisi in Tabloul Corpului. E C solicitat in efectuarea unei expertize contabile este
obligat sa fie independent fata de partile interesate in expertiza , evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o
constrangere care i-ar impiedica integritatea si obiectivitatea. EC la primirea oricarei lucrari de expertiza contabila va face un examen de
independenta si va completa o Declaratie de independenta care va insoti lucrarea depusa pt auditul de calitate la Corp.
8.Comentati norma de comp prof Calitatea expertizelor contabile , specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solocitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate,
devotament, corectitudine si impartialitate ; pentru asigurarea in interes public ca aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele contabile sunt
supuse auditului de calitate potrivit reglementarilor Corpului. Ele trebuie sa fie utile celor care le-au solocitat.
Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica . Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate pe documente care atesta
evenimente si tranzactii care fac obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.
Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat dpdv al calitatii. Independenta si competenta profesionala a EC trebuie
sa asigure o document are si o fundamentare stiintifica si expertizelor contabile extrajudiciare. Expertizele sunt supuse auditului de
calitate potrivit Regulam privind Auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului.
9.Comentati norma de comp prof Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile , specifica misiunilor cu privire la exp
contabile.
Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este intarita prin juramant, iar
a celor extrajudiciare prin contract .
- Expertii contab crestini vor depune juramant cu mana pe biblie sau cruce si vor rosti Jur ca voi spune adevarul si ca nu voi
ascunde nimic din ceea ce stiu, asa sa-mi ajute Dumnezeu
- Expertii contab fara confesiune religioasa vor depune juramantul Jur pe onoare si pe constiinta ca voi spune adevarul si nu voi
ascunde nimic din ceea ce stiu
- Expert contab care din motive de constiinta sau confesiune religioasa nu depun juramant vor rosti formula Ma oblig sa spun
adevarul si sa nu ascund nimic din ceea ce stiu
Toate dispozitiile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata se aplica si in
cazul expertilor contabili numiti pt efectuarea expertizei.
In cazul efectuarii expertizelor contabile extrajudiciare, responsabilitatea trebuie sa rezulte din contractul incheiat intre expert si client
10.Comentati norma de comp prof Competenta exp contabil , specifica misiunilor cu privire la exp contabile
Competenta presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare domeniului la care se refera expertiza contabila.
El trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le
poseda. Expertul contabil treb sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic , in general, si mai ales in domeniul
financiar contabil.
11.Comentati norma de comp prof Secretul prof si confidentialitatea EC , specifica misiunilor cu privire la exp contabile
Expertul contab treb sa asigure si sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat
cunostinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile. Acesta trebuind sa se abtina de la divulgarea catre terti a informatiilor detinute, cu
exceptia cazului in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca asemenea dezvaluiri.
Exp Contab numit sa efectueze expertiza contabila nu trebuie sa prezinte mai mult decat i se cere. El va invoca in raportul sau acele

2 din 13
evenimente si tranzactii probate cu docum justificative si care au legatura cu obiectul fixat de organul in drept care a dispus expertiza
contabila judiciara.
12.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitatea profesionala
a expertului in cazul unei expertize contabile judiciare ?
-Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa divulge catre terti informatiile detinute, cu exceptia cazului
cand a fost autorizat sa faca acest lucru sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca asemenea dezvaluiri. Exp Contab numit
sa efectueze exp contab nu treb sa prezinte mai mult decat i se cere. El va invoca in raportul sau de expertiza contabila judiciara acele
evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si care au o legatura cauzala cu obiectivul fixat de organul in drept care a
dispus expertiza contabila judiciara.
-Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului
raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul judiciar. EC trebuie sa depuna raportul sau
la organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara , de unde cei interesati il pot consulta conf prevederilor legale.
- Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor
implicate in actul judiciar in afara procedurilor prevazute de lege.
13. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitatea profesionala
a expertului in cazul unei expertize contabile extrajudiciare ?
-Expertul contabil efectueaza expertiza la solicitarea beneficiarului in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu acesta. In cazul
expertizelor contabile extrajudiciare EC trebuie sa se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului in ceea ce priveaste secretul si
confidentialitatea in expertiza contabila. Fiind expertize contabile amiabile, procedurile privind accesul la informatiile contabile nu sunt nici
restrictionate, si nici formalizate. Totusi este recomandabil ca unele aspecte esentiale privind documentarea si prezentarea concluziilor
expertizelor contabile extrajudiciare sa fie stabilite prin contractul intervenit in cadrul unor astfel de misiuni.
14. Cum comentati problema relatiilor (dpdv al ierarhizarii profesionale) dintre doi sau mai multi experti contabili numiti de
organele in drept sa efectueze o expertiza judiciara in aceeasi cauza.
Daca exp contab se efect de doi sau mai multi experti ,numiti de org abilitate , in aceeasi cauza , se intocmeste un singur Raport de
expertiza. Daca exista opinii diferite intre experti , acestea se consemneaza intr-un paragraf al capitolului II Desfasurarea expert izei
contabile . Fiecare expert contabil isi va sustine pct de vedere , isi va motiva detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula,
in expertizele judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu
15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte EC in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile
judiciare si extrajudiciare.
Principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte EC in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare
sunt : Integritatea ;Obiectivitatea ;Competenta profesionala si prudenta ;Confidentialitatea ;Profesionalismul ;Respectarea standardelor si
normelor prodesionale ;Independenta.
16. Cum comentati sintagma Stiinta, independenta, moralitate inscrisa pe sigla(logoul) CECCAR ?
Deviza Stiinta, independenta, moralitate , contine atributele esentiale ale exercitarii profesiei de EC si CA. Evidentiaza faptul ca expertiza
contabila este o activitate stiintifica realizata in conditii de independenta si moralitate, iar profesionistii contabili sunt cei care prin lucrarile
intocmite redau imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului expertizat
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi sa-si dezvolte continu cultura
generala si prof esionala, capabile sa-i intareasca discernamantul, sa acorde fiecarei situatii examinate toata atentia pt a-si face o opinie
personala inainte de a face propuneri ; sa-si exprime opinia cu sinceritate, fara rezerve ; sa nu dea ocazia de a se afla in situatia de a nu
putea sa-si exercite libertatea de gandire ;
17. Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un expert contabil . Exemplificati si explicati cel putin o
situatie in care un expert contabil se poate afla intr-o rel de independenta relativa.
Independenta reprez un ansamb de mijloace prin care EC demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea intr-o maniera obiectiva
si corecta. Indep absol=starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul
profesional permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, obiectivitate si prudenta profesionala
Indep relativa=profesionistul contab nu pote fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice, financiare sau de alta natura ,
acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu ceilalti
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare : independenta absoluta ; relativa si restrictiva , in functie de natura
si conditiile specifice serviciului prestat
Ex : Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere, ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau
care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei, si ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor
profesionale.
18. Cum definiti expertiza contabila ?Dar expertiza contabila judiciara ?
EC=o activ depusa de o pers autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei opinii de natura ec si/sau financ pe baza cercetarii
docum, datelor si inform de contabilitate. Pers specializ este EC, membru active al CECCAR. Expertiza este prin excelenta o lucrare
personala si critica, cuprinzand rezult EC asupra cauzelor si efectelor in leg cu obiectul supus cercetarii
Ex contabile jud= mijloace de proba in justitie. Scopul principal al acestora este contributia la stabilirea adevarului material si justa
solutionare a litigiilor si cauzelor aflate in faza de cercetare sau judecata.

3 din 13
Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura
economic-financiara; cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economica a agentului economic pentru problemele si obiectivele stabilite
de organul judiciar; cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evident economica si a suportilor ei
materiali; interpreteaza datele de evident si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative;
elaboreaza concluzii pe baza constatarilor.
19. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara ?
Cele denumite si amiabile. Au o arie de utilizare sau o sfera de actiune mult mai larga decat cele judiciare. Ele vizeaza diferite aspecte
economice, patrimoniale,gestionare, financiare si fiscale, informationale, depasind in cele mai multe cazuri insusi cadrul informatiilor si al
activitatilor financiar contabile.Numirea expertilor se face prin contract incheiat intre solicitant si expert, care trebuie sa cuprinda:
obiective, termen, onorariul. Este lucrare stiintifica.
20.Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara ?
Sunt expertizele dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau
comerciale, atasate sau nu unui proces penal.Au ca scop si finalitate administrarea lor ca mijloc de proba in justitie. Numirile se fac prin
incheierile de sedinta in dosarele civile si prin ordonanta in dosarele penale, care tin loc de contract si care trebuie sa cuprinda:
obiectivele, materialul documentar ce trebuie pus la dispozitie, termenul, onorariul, clauza de confidentialitate .
21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile ?
organele de jurisdictie : Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel
organele de urmarire si cercetare penala: Politie si Parchet ;
solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare (personae fizice sau juridice)
22. Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile ?
dupa scopul principal in care au fost solicitate / dupa natura principalului obiectiv la care se refera / in functie de natura juridica
23. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de scopul principal in care au fost solicitate?
a) Expertizele contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale
b) Expertizele contabile extrajudiciare sunt cele efectuate inafara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse
verdictelor justitiei. Sunt efectuate inafara unui process justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argument
pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
24. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului obiectiv,stabilit de organul indreptatit sa dispuna
efectuarea expertizei ?
a) Expertizele contabile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile
b) Expertizele contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvrea unor aspect civile atasate litigiilor penale
c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
d) Expertize contabile fiscal dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscal
e) Alte categ de expertize contabile jud dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre client.
25.Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica?
- civile ; - penale ; - extrajudiciare
26.Convocarea partilor in cauzele civile si in cauze penale
- in cauzele civile se face conf. art.208 din Codul civil - care prevede ca daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului, ea
nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand inepe si
continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu
obiectul lucrarii./ - in cauzele penale cu incuviintarea beneficiarului fara procedura citarii partilor, care, in caz de retinere preventiva a
inculpatilor, nici nu este posibila.(asftel este mai facila deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se afla documentele
contabile care trebuie expertizate. Desigur, acest lucru se poate face numai cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul
penal.)
27. Contractarea expertizei contabile
Incheierile de sedinta (in dosarele civile) si ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (in dosarele penale) acceptate de
expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare, iar
pentru expertizele contabile extrajudiciare se incheie ontracte de prestari servicii.
28.Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea unei noi expertize? Motivati
Poate dispune doar in situatia in care organul de urmarire penala sau instanta de judecata nu este lamurita prin expertiza efectuata sau
are dubii cu privire la concluziile expertizei.
29. Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul contabil numit de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.
Experul contabil care a acceptat o expertiza contabila trebuie sa efectueze personal lucrarea. Daca dupa acceptarea expertizei contabile
intervine un motiv temeinic care sa-l impiedice sa finalizeze lucrarea, el trebuie sa aduca aceasta la cunostinta solicitantului, eventual
dovedind situatia in care se afla cu acte cum ar fi : adeverinte, certificate de boala etc. Consecinta aparitiei motivului twemeinic este
inlocuirea expertului contabil.
30.Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare.
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un character particular si se limiteaza strict la ce este necesar, pentru a raspnde la
obiectivele fixate de catre organul in drept sa dispuna expertiza prin incheierea de sedinta sau prin ordonanta sau prin obiectivele
contractului in cazul expertizei contabile extrajudiciare.

4 din 13
Studierea materialului documentar adecvat, constituie premise si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic
fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.
31.Daca doua sau mai multe expertize contabile existente la dosarul cauzei au concluzii diferite, care va fi expertiza considerata
de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoarea probanta preferentiala?
Acceptarea uneia si inlaturarea celeilalte expertize contabile judiciaretrebuie sa fie motivata si sa se bazeze pe rationamente profesionale
si probe stiintifice precise.
32.Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile contabile?
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la
recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor.
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai,
pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului.
33.Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile.
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are caracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar pentru a raspunde la
obiectivele fixate expertului de catre organul in drept sa dispuna expertiza contabila prin incheierea de sedinta sau ordonanta sau prin
obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara.
Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila documentat
temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si / sau martorilor.
34. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce priveste docum expertizelor?
- Incheierea de sedinta(in cauze civile), ordonanta organului de urmarire si cercetare penala(in cauze penale) sau contractul privind
efectuarea expertizelor contabile judiciare(in cazul expertilor consilieri/ numiti de parte)
- raportul de expertiza contabila
- eventuala corespondenta solicitata de organele in drept care au dispus efectuarea expertizei contabile
- eventuale note personale ale expertului contabil
35.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile privind expertizele contabile referitoare
la delegarea lucrarilor de expertiza contabila :
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la
recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor.
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai,
pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului.
36.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile privind expertizele contabile referitoare
la supravegherea lucrarilor de expertiza contabila :
Supravegherea lucrarilor trebuie atribuita anfgajatilor societatii de nivel ierarhic superior care au aceeasi calitate cu executantii lucrarilor.
Acest lucru se inampla atunci cand expertii contabili care isi desfasoara activitatea prin cabinete individuale si utilizeaza munca salariata.
37. Din ce se poate compune materialul documentar pa care il poate studia expertul contabil numit sa efectueze o expertiza
contabila judiciara intr-o cauza civila Dar intr-o cauza penala ?
- dosarul cauzei / documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor sau arhivele tertelor persoane care au vreo
legatura cu obiectivele./ procesele verbale intocmite de organele de control abilitate
In procesele penale expertul are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organelor de urmarire penala
sau a instantei de judecata /actul care a stat la baza numirii / calitatea procesuala a partilor /data dosarului si natura acestuia /date despre
client in cazul expertizelor extrajudiciare /identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul /identificarea obiectivelor din contracte /
data si locul efectuarii expertizei / identificarea materialului documentar nominalizat /data stabilita pentru predarea raportului
contractile /raportul /corespondenta /note personale ale expertului
38. Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocarii si primite de la partile interesate in expertiza
constituie material documentar ? Motivati
NU , ci doar informatii care sa constituie o baza a investigatiilor documentare.
39. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmat termeni de referinta : Partile :
prestator.... ; Beneficiar..etc
Contractul de prestari servicii , incheiat intre Prestator expert contabil Pop Ion legitimat cu carnet de expert contabil nr.1000, inscris in
Tabloul expertilor contabili la Sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi Str.Primaverii nr.2, jud. Iasi si Beneficiar SC Dunarea SA, cu sediul
social in Iasi Str.Toamnei nr.3, jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion intervine acest contract cu urmatoarele clauze minimale:
Obligatia beneficiarului este sa puna la dispozitia expertului contabil documentele: a),b),c).
Obligatia prestatorului de servicii este sa formulize concluzii pentru obiectivele: X. si sa intocmeasca raport de expertiza contabila in
conformitate cu normele profesionale
Valoarea contractului: 5000 lei
Partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor
Data depunerii raportului de expertiza contabila: 30.06.2010
Plata se face in 2 (doua) transe: 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului, iar restul pana la data de 05.07.2010 Prezentul
contract s-a incheiat in 2 exemplare originale si intra in vigoare la data semnarii
Data incheierii contractului: 15.03.2010

5 din 13
Semnaturi: prestator si beneficiar
40. Identificati cel putin patru domenii in care expertiza contabila extrajudiciara joaca un rol decisiv:
a) in asociatiile de locatari calculul consumurilor, drepturile salariale calculate legal si a obligatiilor salariale, stabilirea balantei A = P, litigii
ale locatarilor, intocmirea de desfasuratoare, reconstituirea de evidente,
identificarea . de bunuri, separarea intrarilor si iesirilor de bunuri
b) litigii create intre asociati privind partajarea la lichidarea societatii
c) litigii create urmare inspectiilor fiscale
d) litigii de munca legate de contractile de munca
41. Comentati cum procedati in situatia in care in cauza in care ati fost numit sa efectuati expertiza contabila judiciara in care
exista lucrari de expertiza efectuate anterior
Este obligatorie mentionarea lucrarilor de expertiza efectuate anterior in cuprinsul raportului de expertiza.
42. Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile
judiciare de catre expertul contabil
Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil
dispune sanctiuni administrative(inlocuire sau aducere cu mandat), amenzi judiciare si despagubiri civile.
43. Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare ? Motivati
Expertiza contabila judiciara nu poate fi refuzata ca regula decat in cazuri de exceptie dovedite cu certificate medicale sau raspunderea la
diferite actiuni obstesti de interes national sau cand se justifica ca se afla in stare de incompatibilitate. Recuzarea se face in termen de 5
zile de la numire.
44. Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara
Administrarea probei cu expertiza contabila judiciara se face de catre parti sau de catre organul cu atributii jurisdictionale.
Este reglementata de Codul de procedura civila si Codul de procedura penala, cat si de legi special. Instantele, cand considera necesar,
numesc din oficiu sau la cerere 1 si 3 experti contabili prin incheierea de sedinta care cuprinde: numele expertilor, obiectivele, termenul si
onorariul.
45. Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in Listele cuprinzand expertii contabili pe specializari, care se
transmite Min Just in scopul srijinirii organelor indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv
numirea expertilor?
Pt intocmirea Listei expertilor contabili pe specializ se va solicita tuturor expertilor contabili inscrisi in Tabloul Corpului , in partea activa,
din raza filialei care au dreptul si disponibilitatea de a efectua expertize contab judiciare, completarea si depunerea Fisei de optiuni, pana
la data de 15 .02. a fiecarui an
Adresa prin care se solicita de catre filiala completarea Fisei de optiuni va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii : Fisa de optiuni /
Explicatii pt Fisa de obt/ Lista Exp pe specilizari/ Termenul de depunere 15.02 cu mentiunea ca nerespectarea acestui term exclude posib
inscrierii in Lista EC pe specializari, destinata organelor beneficiare pt anul respectiv / Atentionarea EC de la care se solicita completarea
fisei ca inscrierea in Lista...., se va putea ef numai in condit in care s-a acordat viza anuala pt exercitarea prof cf Normelor privind evidenta
si gest membrilor emise de Corp.
46. Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contab, calitati care sunt evidentiate si pe sigla CECCAR ?
Expertului contabil treb sa fie independent in exercitarea profesiei, sa aiba o gandire care permite o opinie fara afectarea judecatii
profesionale, sa efectueze lucrari de calitate, argumentate stiintific
Sa dea dovada de responsabilitatea si competenta profesionala in efectuarii expertizei contabile Sa pastreze secretul profes si confidenti
informatiilor pe care le detine in urma efect expertizei
47. Care sunt persoanele care conform prevederilor legale in vigoare, pot efectua expertize contabile
Expertiza contabila se poate efectua numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de EC in conditiile OG nr.65/1994 si care sunt
inscrise cu viza la zi, in partea activa a Tabloului Exp Contab , actualizat anual de CECCAR
48. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul contab numit de catre organul indreptatit sa dispuna
efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare:
- calitatea de exp contabil este incompatibila cu aceea de martor in aceeasi cauza; calitatea de martor are intaietate.
- daca exista imprejurari care sunt de natura de a-l face pe expert subiectiv(rezulta ca este interesat el sau sotia sau vreo ruda apropiata).
49.Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definitie, procedura.
Este expert tehnic judiciar orice persoan fizic ce dobndete aceast calitate n condiiile lg i este nscris n tabelul nominal
cuprinznd experii tehnici judiciari, ntocmit, pe specialiti i pe judee, respectiv pe municipiul Bucureti.
Recuzarea este operaiunea prin care una din pri cunoscnd anumite condiii de ordin subiectiv a unui expert contabil judiciar I se
interzice posibilitatea elaborrii expertizei contabile.
In cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul contabil nu face declaratie de abtinere, el poate fi recuzat . Recuzarea expertului
contabil se cere cu 5 zile inainte de numire, daca motivul exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a
ivit motivul. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a
expertului.
Expertul contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este
sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din
parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al
patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este

6 din 13
judecator; - daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii; - daca este tutore,
curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau
fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri; - daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si
una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.
50. Enumerati situatiile in care poate fi recuzat expertul contabil numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea
expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare
Expertul contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este
sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti; - cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala,
pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste
persoane; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat
din viata ori despartit, au ramas copiii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea
care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator; - daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o
judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii; - daca este tutore, curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea cu privire la
pricina care se judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri; - daca este vrajmasie intre el,
sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.
51.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o
cauza penala, in situatia in care dupa ce a fost convocat de organul de urmarire penala in vederea efectuarii unei expertize
judiciare si a primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a constatat constat ca una dintre parti ii este vecin, iar sotiile
lor se afla in dusmanie.
Expertul considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre aceasta organul care a dispus expertiza contabila judiciara
care va proceda in consecinta.
52.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o
cauza civila, cerere de apel, in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize
contabile judiciare si a consultat dosarul cauzei a constatat ca a efectuat o expertiza contabila judiciara in aceeasi cauza la o
instanta inferioara.
Expertul contabil este obligat sa declare presedintelui instantei ca se abtine de la efectuarea lucrarii cu aratarea cazului de
incompatibilitate.
53. Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o
cauza civila, in situatia in care, dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare
si a consultat dosarul cauzei, a constatat ca este in litigiu cu una dintre parti, aceasta depunand la o institutie judecatoreasca o
cerere de chemare in judecata in care expertul are calitatea procesuala de parat.
Expertul contabil considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre aceasta organul care a depus expertiza contabila
judiciara care va proceda in consecinta(in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in acceasi cauza supusa judecatii,
deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. In particular, expertul contabil care a efectuat o expertiza la
cererea unei parti in proces) .
54. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat dupa ce a
consultat dosarul cauzei, ca se afla in incompatibilitate cu una dintre parti ? Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub
ce forma?
In cazul in care expertul contabil se afla in incompatibilitate cu una dintre parti este obligat sa declare de indata ce a luat la cunostinta de
cazul de incompatibilitate. Aceasta se comunica presedintelui instantei , procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau
procurorului ierarhic superior ca se abtine de a participa la procesul penal. Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la
numirea expertului, daca motivul exista la aceasta data; in unele cazuri, termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare.
Recuzarile se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului.
55. Ce se intelege prin abtinerea unui expert contab numit sa efectueze o expertiza judiciara intr-o cauza? Cine sesizeaza
aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma?
Abtinerea reprezinta obligatia expertului de a se retrage de la judecata daca este in cunostinta de faptul ca in cauza respectiva exista
vreun motiv de recuzare impotriva sa;consta in declaratia expertului care trebuie facuta de indata ce constata ca se afla intr-un caz de
incompatibilitate. Imprejurarile privind abtinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunica presedintelui instantei in termen de 5
zile de la numire.
56. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat, dupa ce a
consultat dosarul cauzei ca se afla in incompatibilitate cu una dintre parti (este dusmanie intre varul sau si varul uneia dintre
parti)? Cui se adreseaza, in ce termen si sub ce forma?
Reprezinta un caz de incompatibilitate si se va intocmi o declaratie de abtinere sau o cerere de recuzare a cazului in termen de 5 zile de
la numire in scris sau oral, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii sau recuzarii. Abtinerea sau recuzarea se
solutioneaza de instanta de judecata fara participarea expertului care a declarat ca se abtine sau este recuzat.
57. Raspunderea disciplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale
Experii contabili rspund disciplinar n desfurarea activitii lor, n cazul n care au svrit una din faptele (abateri de la norme,
regulament) care atrag sanciuni disciplinare.

7 din 13
Sanciunile disciplinare ce se aplic experilor contabili (i contabililor autorizai), n raport cu gravitatea abaterilor svrite, sunt
urmtoarele: mustrare/avertisment scris/suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC sau CA pe o perioad de timp de la trei luni la
un an;/interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC sau CA
Abaterile, n funcie de care se aplic sanciunile disciplinare, se stabilesc prin ROF.
58. Enumerati cel putin 10 fapte care constituie abatere disciplinara si sunt sanctionate de comisiile de disciplina conform
prevederilor ROF al CECCAR
1.abateri de comportament sancionate cu mustrare; 2. absena nemotivata de la ntrunirea A.G. a filialei sau de la Conferinta Naional,
sancionat cu avertisment; 3.absena nemotivata de la 2 edine consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.; 4.neplata cotizaiei anuale
i/sau a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic; 5.nerespectarea normelor privind
aprarea i pstrarea secretului profesional sancionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioad de la 1 la 3 luni.
6. absena nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.;7. publicitatea fr respectarea Codului privind
conduita etic i profesional a EC si CA din Romnia; 8.executarea unei pedepse private de libertate pentru svrirea unei fapte care
nu interzice dreptul de gestiune i de admin a SC de profil;9.neplata la buget, n termenul i cuantumul prevzut de lege a impozitelor
cuvenite statului asupra onorariilor ncasate de ctre persoanele fizice;10.nclcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
11. refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului, documentele priind activ prof;12.practicarea profesiei de EC sauCA
fr viza anual pentru exercitarea profesiei.
59. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei
- absena nemotivata de la 3reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.; - publicitatea fr respectarea Codului privind conduita
etic i prof a EC si CA din Romnia;- neplata cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la term stabilite de Regulament, pe
durata unui an calendristic;- executarea unei pedepse private de libertate pentru svrirea unei fapte care nu interzice dreptul de
gestiune i de admin a SC de profil; - neplata la buget, n termenul i cuantumul prevzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra
onorariilor ncasate de ctre persoanele fizice;- nclcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp
privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material ; - refuzul de a pune la dispoziia
organelor de control ale Corpului, documentele priind activitatea profesional; - practicarea profesiei de expert contabil sau contabil
autorizat fr viza anual pentru exercitarea profesiei.
60. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile
Cand s- a svrit o fapt (infraciune), cu pericol social, cu vinovie, fapt prevzut de legea penal.Experii contabili n contextul
efeturii expertizelor contabile, pot intra sub incidena unor infraciuni, denumite infraciuni de serviciu (n cursul exercitrii profesiei), cum
ar fi:
Luarea de mit fapta expertului contabil care, direct sau indirect pretinde ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept
promisiunea altor foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de
serviciu sau n scopul de a ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri - pedeapsa: nchisoare de la 3 luni la 12
ani;
Mrturie mincinoas fapta expertului contabil care, ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult
martori face afirmaii mincinoase ori nu spune tot ce tie privitor la mprejurrile eseniale asupra crora a fost ntrebat - pedeapsa:
nchisoare de la 3 luni la 5 ani;
Favorizarea infractorului-ajutorul dat unui infractor fr o nelegere stabilit nainte sau n timpul svririi infraciunii, pentru a ngreuna
sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infraciunii pedeapsa: nchisoare de la 3 luni la 7 ani;
Expertul contabil poate s rspund penal i pentru alte infraciuni (anexa 7):comerciale sau de afaceri ,de fals intelectual sau bancrut
frauduloas ,fiscale ,de splare a banilor.
61. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor dintre acesta si clienti raspundere civila contractuala), sau
din savarsirea unei fapte ilicite in realizarea contractului cu clientii raspundere civila delictuala). Raspunderea civila contractuala este
urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor contractuale. Efectuarea defectuoasa are in vedere erorile savarsite, dar si
intarzierile care cauzeaza pagube clientilor. Raspunderea civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce clientului o paguba.
Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune prin care se incalca prevederile legale. Este improprie sintagma infractiuni de natura civila
Dac expertul contabil, cu intenie sau din culp, a pricinuit amnarea judecrii sau executrii silite, prin una din faptele prevzute de lege,
la cererea prii interesate va putea fi obligat de ctre instana de judecat ori, dup caz, de ctre preedintele instanei de executare, la
plata unei despgubiri pentru paguba cauzat prin amnare (art.1083 din Codul de procedur civil).
62. Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala
- sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare
- sa informeze organele judiciare daca se afla in situatia de abtinere sau recuzare
- sa se docum prin studierea dosarului, precum si prin solicitarea de lamuriri organelor judiciare si partilor
-sa manifeste un rol activ, sa precizeze daca mai sunt si alte prob care treb lamurite si care n-au fost sesizate de organele
judiciare
- sa aduca la cunostinta org jud diferite elem rezultate pe parcursul efectuarii expertizei si care pot contribui la lamurirea unor
imprejurari specifice cauzei
- sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar

8 din 13
- sa completeze sau sa refaca exp atunci cand i se cere, precum si de a se prezenta in fata organelor judecatoresti pt a da
explicatii suplimentare
- sa pastreze secretul profesional, adica sa nu divulge datele de care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii mandatului primit
- sa efectueze personal expertiza ce i-a fost incredintata.
63. Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza judiciara in cauze penale
- sa ia cunostinta de continutul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei , dar numai cu incuviintarea organului de urmarire
- sa participe la discutiile legate de ob expertizei, facand observatii, daca este cazul, si sa solicite modificarea sau completarea
obiectivelor fixate initial
- sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte sau imprejurari ale cauzei
- sa ceara de la parti explicatiile ce ii sunt necesare pentru efectuarea expertizei; partile pot oferi aceste explicatii numai cu
incuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata
- sa-si aleaga in mod liber metoda de lucru specifica pregatirii sale
- sa primeasca documentele necesare pentru efectuarea expertizei
- sa fie remunerat pentru munca depusa si sa-i fie decontate chelt efectuate in timpul executarii expertizei.
64. Rspunderea contravenional sau administrativ a EC in desfasurarea activitatii profesionale
Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil este reglementata de dreptul procesual, si anume: A. Codul de
procedura civila stipuleaza Dispozitiile privitoare la citare, aducere cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt, deopotriva
aplicabile expertilor; Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui. Coroborand aceste reglementari cu cele
privitoare la martori rezulta ca, in procesul civil, expertul contabil poate fi sanctionat administrativ prin: a) inlocuirea lui de catre instanta; b)
aducerea in instanta a expertului contabil, cu mandat, in cz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i se cere; c) trimiterea
expertului contabil in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli puternice de ascundere a adevarului sau de luare de mita, caz in care
instanta va incheia un proces verbal in acest sens. B. Codul de procedura penala, stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a
urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal: a) lipsa nejustificata a expertului de la procesul
penal, atunci cand este citat; b) tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului
de expertiza contabila judiciara. Potrivit codului de procedura penala, amenda se aplica de organul de urmarire penala, prin ordonanta, iar
de instanta de judecata, prin incheiere. Persoana amendata expertul contabil poate cere scutirea de amenda ori reducerea amenzii.
Cererea de scutire sau de reducere se poate face in termen de 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare. Daca
persoana amendata justifica de ce nu a putut indeplini obligatia sa, organul de urmarire penala sau instanta de judecata, apreciind,
dispune scutirea sau reducerea amenzii.
65. Expertul recomandat de parte
Expertul recomandat de parte are obligatia sa participe la intocmirea lucrarii de expertiza si sa semneze raportul de expertiza intocmit de
expertul numit de organul in drept, iar daca are opinii diferite de ale expertului numit sa consemneze aceasta iar opiniile sale sa fie
cuprinse in raport sau in anexele acestuia.
In cazul expertizelor contabile judiciare, alaturi de expertul contabil numit din oficiu, normele procedurale, in special cele de procedura
penala(art. 120, C.p.p.), prevad ca partilor carora urmeaza a le fi opozabila expertiza contabila trebuie sa li se aduca la cunostinta ca au
dreptul si la numirea cate unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele, care sa asiste la elaborarea expertizei contabile de catre
expertul contabil numit din oficiu. Astfel creste increderea partilor in calitatea expertizei contabile deoarece fiecare parte va solicita
numirea unui expert contabil agreeat , in care are incredere.
66. Cum credeti ca trebuie sa procedeza un expert contabil care este solicitat de un client sa inlocuiasca un alt liber profesionist
care isi desfasoara misiunea conform unui contract incheiat in acord cu prevederile legale?
Un profesionist contabil independent care este solicitat pentru a nlocui un alt profesionist contabil independent, sau care dorete s aplice
pentru o misiune deinut n prezent de ctre un alt profesionist contabil independent, trebuie s stabileasc dac exist motive,
profesionale sau de alt natur, pentru a nu accepta misiunea, cum ar fi circumstane care amenin conformitatea cu principiile
fundamentale. De exemplu, poate exista o ameninare la adresa competenei profesionale i a prudenei dac un profesionist contabil
independent accept misiunea nainte de a cunoate toate faptele necesare. Trebuie evaluat importana tuturor ameninrilor. n funcie
de natura misiunii, acest lucru ar putea presupune comunicarea cu acel profesionist contabil existent pentru a determina faptele i
circumstanele care stau la baza modificrii propuse, astfel nct profesionistul contabil independent s poat decide dac este
corespunztor s accepte misiunea. De exemplu, este posibil ca motivele aparente pentru modificarea survenit n misiune s nu reflecte
n totalitate faptele i este posibil ca acestea s indice contradicii cu acel profesionist contabil existent care s influeneze decizia de a
accepta numirea.
67.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara intr-o cauza penala in care sunt numiti de
organul de cercetare penala sau de instanta mai multi experti ?
Toti expertii intocmesc si semneaza un singur raport de expertiza , iar daca au deosebiri de pareri semneaza cu opinie separataiar
opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiva intr-o anexa a acestuia, se vor consemna intr-un paragraf al
Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE motivind detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in
expertizele judiciare trebuie motivate separate opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din
oficiu.Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele.
68. Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta poate convoca sau poate lua legatura cu partile . Care
este procedura de urmat in aceasta situatie ?

9 din 13
Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in
actul judiciar, in afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, in cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului,
aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor cu confirmare de primire, aratandu-li-se zilele si orele cand incepe si se continua
lucrarile expertizei contabile. In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile
stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de expertul contabil
in contactele sale cu partile implicate in actul judiciar trebuie sa ramana confidentiale.
69.Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare .Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie
sa cuprinda Incheierea de sedinta prin care se dispune efectuarea xpertizei contabile ?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organelle indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.
Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu, cat si recomandati de partile in proces, se poate face numai de organul in drept
sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.
Incheierea de sedinta/ordonanta trebuie sa cuprinda : numele expertului contabil sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea
partilor in proces / obiectivele(intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda /termenul in
care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a
dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata./ Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti care trebuie sa fie
remuneratorie.
70. Convocarea partilor in cauze civile
Codul de procedura civila, considerat dreptul comun in materie de probatiuni judiciare, prevede ca daca pentru efectuarea expertizei
este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de
primire, aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa
dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.
71. Convocarea partilor in cauze penale
In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire
penala sau de instanta de judecata.
72.Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara
Raportul de expertiza judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin cinci zile inainte de data stabilita pentru judecata. Pe
prima pagina trebuie sa poarte stampila dreptunghiulara si semnatura expertului contabil verificator, precum si stampila filialei CECCAR in
care activeaza expertul contabil, sau sa fie insotit de referatul expertului verificator , dupa caz.Pentru a nu impieta asupra termenului de
depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile, trebuie sa obtina viza sau avizul expertului contabil
verificator inainte de termenul de 5 zile raportat la ziua sorocita judecatii(art.209 Codul de procedura civila). Concomitent se semneaza o
declaratie prin care isi asuma raspunderea ca nu se afla in incompatib sau conflict de interese
73. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara
Raportul de expertiza contabila extrajudiciare se verifica de auditor si apoi se preda beneficiarului in conditiile prevazute in contractul de
prestari servicii.Termenul de cinci zile nu este operant, sunt operante data si locul prevazute in contractul scris de prestari servicii.
74. Care sunt criteriile la stabilirea onorariilor expertului contabil pentru expertizele contabile judiciare?
Criteriile la stabilirea onorariilor expertului contabil pentru expertizele contabile judiciare sunt: competenta si cunostintele necesare
serviciului prestat; nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune;timpul afectat(ore,zile); riscurile si gradul
de responsabilitate a misiunii.
Raportul de expertiz nsoit de nota de evaluare a onorariului, mpreun cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurn sau al altor
cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dac este cazul, se depun la organul cu atribuii jurisdicionale care a ncuviinat
expertiza. Dup stabilirea onorariului definitiv, precum i, dac este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurn sau al
altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atribuii jurisdicionale ntiineaz biroul local de expertize n vederea
efecturii plii.
Onorariul definitiv pentru expertiza tehnic judiciar se stabilete de organul care a dispus efectuarea expertizei, n funcie de
complexitatea lucrrii, de volumul de lucru depus i de gradul profesional ori tiinific al expertului sau al specialistului.Plata onorariului i
decontarea altor cheltuieli, atunci cnd este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize
judiciare tehnice i contabile.
75. Care este reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru activitatea desfasurata ?
Tariful profesional elaborat de CECCAR
76. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari
Incasarea prin virarea din contul biroului local de expertiza a onorariilor incasate de la partile care au solicitat expertiza (prin virarea in
contul expertului) sau prin ordin de plata sau direct in cazul expertizelor extrajudiciare expertul intocmind factura si chitanta.Onorariile ce
se incaseaza sa fie cele stabilite prin Incheiere de sedinta a Instantei, prin Ordonanta sau decont avizat de beneficiarul expertizei.
77.Poate fi anulat un raport de expertiza judiciadra ? Dar unul de expertiza extrajudiciara ? Comentati
Rapoartul de expertiza contabila judiciara nu pot fi anulate dar se pot cere suplimente de expertiza pentru clarificarea tuturor obiectivelor
cerute de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.Cand organul de urmarire penala sau de instanta de judecata nu este
lamutira prin expertiza efectuata sau are dubii cu privire la concluziile expertizei dispune efectuarea unei noi expertize.
Raportul de expertiza extrajudiciara, fiind o expertiza contabila amiabila, poate fi anulat dar numai cu acordul beneficiarului
78.Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze civile. Cine dispune numirea EC/ care este
actul procedural prin care se dispune ef . odata cu numirea expertului in cauza?

10 din 13
Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea de sedinta transmisa expertului la
adresa acestuia. Prin aceasta Incheiere se mai stabilesc obiectivele, termenul ,partile procesuale si onorariul provizoriu.
79. Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze penale. Cine dispune numirea EC/ care este
actul procedural prin care se dispune ef . odata cu numirea expertului in cauza
In dosarele penale numirea se face de regula de organele de cercetare penala prin Ordonanta care se inainteaza expertului, direct sau
prin posta si prin care se comunica natura cauzei, partile in litigiu, obiectivele, termenul si onorariul negociat.
80. Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert
contabil in vederea efectuarii unei expertize judiciare ?
Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea de sedinta grefa instantei trimite
expertului judiciar scrisoare recomandata; Prin aceasta Incheiere se mai stabilesc obiectivele, termenul ,partile procesuale si onorariul
provizoriu.
81. Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza(cine dispune aceasta, in ce situatie se dispune, drepturile si
obligatiile expertului in situatia mentionata)
Efectuarea se dispune de beneficiarul expertizei cand acesta considera ca nu s-a raspuns complet la obiective sau cand apar obiective
noi. Expertul este obligat a-si completa expertiza cat si a efectua suplimentul la expertiza. In cazul suplimentului expertul este indreptatit a
solicita majorarea onorariului corespunzator.
82.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara in situatia in care organul indreptatit sa
dispuna efect uarea expertizei contabile judiciare a cceptat doi experti recomandati de parti sa participe la efectuarea
expertizei pe cheltuiala proprie. Cine stabileste onorariul acestora ?
Cand s-au acceptat doi experti recomandati de parti se negociaza onorariul si se achita de partile care au solicitat acesti experti. In baza
contractelor de prestari servicii intocmite cu partile.
Se va intocmi un singur raport de expertiza contabila judiciara in care se va semna fiecare fila de catre expertul numit si de catre cei doi
experti recomandati de parti .Opiniile diferite se inscriu in cadrul raportului in paragrafe distincte, sau intr-o anexa a acestuia si vor semna
cu mentiuneacu opinie separata
83. Cine poate avea calitatea de expert contabil recomandat sau desemnat de parte? Care sunt drepturile si obligatiile acestuia ?
Calitatea de expert contabil recomandat sau desemnat de parte o poate avea orice expert inscris in Tablou, cu obligatiile achitate la zi,
care figureaza pe lista data de CECCAR biroului local de expertize. Acesta are acelesi drepturi si obligatii ca expertul contabil numit de
organul de urmarire penala sau de instanta de judecata (de a colabora pe parcurs cu expertul contabil numit, de a incheia acelasi raport
cu expertul contabil numit semnand alaturi de acesta si avand raspundere).
84. Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale
Fixarea obiectivelor se stabileste prin Incheiere sau Ordonanta propusa de parti prin aparatorii acestora(avocati) cu sau fara interventia
expertilor.
85. Comentati urmatoarele obiectice puse in cazul unei exp contab judiciare dispuse de org de cercetare penala in care admin
firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate BS pt perioada ianuarie-aprilie
2009.......
Comentarii:
l) Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare, dispusa in dosarul de urmrire penala, sunt formulatate in
mod neprofesionist, deoarece in acest dosar penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei expertizei contabile, si
anume:
a) invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizrii si conducerii contabilittii celor doua societti A si B.
b) Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de ctre A si B au fost sau nu calculate si contabilizate corect in
perioada supusa expertizarii, respectiv ian - apr 2009.
2) Raportat la cele doua probleme de fond , obiectivele formulate de organul de cercetare penala comporta cel putin
urmtoarele observatii:
a) Referitor la Obiectivul nr.l orice cheltuiala fcuta in numele unei societati comerciale este o cheltuiala a acesteia. In speta,
se punea problema in ce msura cheltuiala cu dobnzile era sau nu deductibila fiscal, raportat la legislatia fiscala in vigoare,
in perioada supusa expertizarii;
b) Referitor la Obiectivul nr 2 si 3:
b1) apare o confuzie intre invinuit si contribuabil; invinuitul pers fizica nu avea calitatea de contribuabil in ceea ce priveste
impozitul pe profit si TVA. Aceasta calitate de contribuabil o aveau cele doua societti A si B.
b2) adevrata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societti comerciale au calculat si contabilizat
corect impozitul de profit si TVA in perioada supusa expertizarii, raportat la legislatia fiscala in vigoare, in perioada
respectiva;
Obiectivul nr 4. solicita expertului contabil sa fac incadrari legale, pentru ca expertul contabil care isi permite sa precizeze
ce acte normative au fost incalcate sugereaz automat ce sanctiune trebuie aplicata.

86. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a raportelor de exp contab cu opinii separate
Cand sunt opinii separate in conditiile executarii expertizei de mai multi experti numiti sau parte, acestea se insriu de regula in acelasi
raport de expertiza cand alaturi de opinia expertului numit la obiectivele cu opinii separate se inscriu si alte opinii .Raportul se semneaza
de toti expertii cu precizarea : cu opinii separate.
87. Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului Considerente personale in raportul de expertiza contabila
judiciara ?

11 din 13
Raportul de expertiz contabil ntocmit n structura prezentat la pct. 3531.1 - 3531.4 este un raport de expertiz contabil obinuit,
necalificat. Un astfel de raport de expertiz contabil nu poate conine concluzii (rspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e)
expertului contabil.
Dac expertul contabil, n promovarea raionamentului su profesional, consider necesar s-i exprime prerea asupra
obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului dac ntrebrile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu n clarificarea
obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra crora dorete s rein atenia beneficiarului expertizei, poate face acest
lucru fie:
a) n finalul capitolului III, CONCLUZII, dup paragraful cuprinznd rspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile;
b) ntr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ILOR) CONTABIL(I).
n prezentarea consideraiilor sale (lor) personale, n raportul de expertiz contabil, expertul(ii) contabil(i) trebuie s se conformeze
normelor de etic i deontologie ale profesiei contabile liberale, n special a celor privind confidenialitatea. Coninutul i ntinderea
consideraiilor personale ntr-un raport de expertiz contabil in de raionamentul profesional al expertului(ilor) contabil(i). Aceste
consideraii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege n cazul expertizelor contabile judiciare i pot fi mai extinse
(cuprinztoare) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului(ilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiz
contabil cu observaii.
88. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila
Caracteristica esentiala a expertizelor este ca acestea au un scop concretizat prin obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul.
Raspunsurile nu constituie opinii ci doar lamuriri, consultatii de specialitate.Nu au ca scop publicitatea.
89. Consideratii asupra raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile
In cazuri cu totul deosebite, expertul se poate afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de expertiza contabila, datorita inexistentei
documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. In astfel de cazuri se
va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile , care va avea aceeasi structura cu un raport de expertiza obisnuit,
dar care la Cap. II Desf exp si Cap.III Concluzii va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii
expertizei contabile .
90. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara ? Detaliati elementele de
cuprins ale capit Concluzii din raportul de expertiza contabila
Partile componente ale unui raport de expertiza contabila judiciara sunt: Cap.I Introducerea ;Cap.II Desfasurarea expertizei ;Cap.III
Concluzii
Concluzii cuprinde raspunsurile succinte ale fiecarui obiectiv argumentate ; concluziile pe fiecare obiectiv in parte si daca expertul
considera necesar face anumite precizari care sa vina in sprijinul beneficiarului
91. Detaliati elementele de cuprins ale capit desfasurarea expertizei contabile din raportul de expertiza contabila
Cap.II cuprinde obiectivele si raspunsurile , documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte, eventual opinii personale in cazul in care
sunt mai multi experti cu opinii separate,fiecare fiind sustinute si argumentate stiintific si eventual trimiteri la anexe daca este cazul .
92.In cazul reglementarilor procedurale si a normelor profesionale , care are prioritate ? Comentati
Prioritate au normele procedurale prevazute de CPP iar normele profesionale trebuie sa fie adaptabile normelor procedurale.
93. Ce trebuie sa contina capitolul I al raportului de expertiza contabila Introducerea ?
Capitolul I, INTRODUCERE, al raportului de expertiz contabil trebuie s cuprind cel puin urmtoarele paragrafe:
I. Paragraful de identificare a expertului(ilor) contabil(i) nominalizat(i) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie s cuprind
informaii cu privire la: numele i prenumele expertului(ilor), domiciliul, numrul carnetului de expert contabil i poziia din Tabloul
experilor contabili;
II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea
expertizei contabile extrajudiciare. n acest paragraf se menioneaz:
a) n cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ilor), respectiv ncheiere de edin (n cazurile
civile) sau Ordonan a organelor de urmrire penal (n cauzele penale), cu menionarea datei acestuia, denumirea i calitatea
procesual a prilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numrul i anul dosarului i natura acestuia (civil sau penal);
b) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numrul i data contractului n
baza cruia se efectueaz expertiza contabil solicitat.
III. Paragraful privind identificarea mprejurrilor i circumstanelor n care a luat natere litigiul n care s-a dispus efectuarea expertizei
contabile judiciare sau contextul n care a fost contractat expertiza contabil extrajudiciar.
IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. n cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor)
expertizei contabile se preia ad-literam din formularea acestora n ncheierea de edin (cauzele civile), respectiv n Ordonana
organelor de urmrire i cercetare penal (cauzele penale). n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor)
acestora trebuie s fie cea din contract.
V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei i locului n care s-a efectuat expertiza contabil. n cazul expertizelor contabile,
dispuse de organele n drept, n cauze civile, data i locul nceperii lucrrilor expertizei contabile trebuie documentat prin citarea prilor
prin scrisoare cu aviz de primire.
VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legtur cauzal cu obiectul(vele) expertizei contabile i care a stat
la baza ntocmirii raportului de expertiz contabil. Materialul documentar nominalizat n acest paragraf trebuie s fie strict adecvat
necesitilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.

12 din 13
VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei n care s-a redactat raportul de expertiz contabil cu menionarea expres dac sau mai efectuat sau nu alte expertize contabile avnd acelai obiect(ive). De asemenea, n acest paragraf trebuie menionat dac sau
folosit lucrrile altor experi (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de prile interesate n expertiz i explicaiile date de acestea n
timpul efecturii expertizei.
VIII. Paragraful privind identificarea datei iniiale pn la care raportul de expertiz contabil trebuia depus la beneficiar i indicarea
eventualelor perioade de prelungire fa de termenul iniial.
94. Care este continutul Cap II al raportului de expertiza contabila ?
Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al raportului de expertiz contabil trebuie s conin cte un paragraf distinct
pentru fiecare obiectiv (ntrebare) al (a) expertizei contabile, care s cuprind o descriere amnunit a operaiilor efectuate de expertul
contabil cu privire la structura materialului documentar, actele i faptele analizate, locul producerii evenimentelor i tranzaciilor, sursele de
informaii utilizate, dac prile interesate n expertiza contabil au fcut obiecii sau au dat explicaii pe care expertul contabil le-a luat sau
nu n considerare n formularea concluziilor sale. n fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor i interpretarea
rezultatelor acestora. Dar, dac aceste prezentri ar ngreuna nelegerea expunerii de ctre beneficiarul raportului de expertiz contabil,
este recomandabil ca ansamblul calculelor s se fac n anexe la raportul de expertiz contabil, iar n textul expertizei contabile s se
prezinte doar rezultatele calculelor i interpretarea acestora.
Fiecare paragraf din Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, trebuie s se ncheie cu concluzia (rspunsul) expertului
contabil care trebuie s fie precis, concis, fr echivoc, redactat ntr-o manier analitic, ordonat i sistematizat fr a face aprecieri
asupra calitii documentelor justificative, reprezentrilor (nregistrrilor) contabile, expertizelor i actelor de control (de orice fel) anterioare
i nici asupra ncadrrilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizeaz evenimente i tranzacii i nu ncadrarea judiciar a
acestora. n cazuri deosebite n care expertul contabil, n exercitarea misiunii sale, se confrunt cu acte i documente care nu ntrunesc
condiiile legale, care exprim ficiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie s le ia n considerare n stabilirea rezultatelor concluziilor
(rspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile, dar trebuie s menioneze aceasta n raportul de expertiz contabil.
Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai muli experi care au opinii diferite, ntr-un paragraf al
95. Care sunt materialele care se pot incadra ca material documentar in cazul unei expertize judiciare ?
Documentarea lucrrilor privind expertiza contabil are un caracter particular i se limiteaz strict la ceea ce este necesar, pentru a
rspunde la obiectivele (ntrebrile, punctele) fixate expertului(ilor) de ctre organul n drept s dispun expertiza contabil judiciar, prin
ncheiere de edin (n dosarele civile), sau Ordonan a organului de urmrire i cercetare penal (n dosarele penale), sau prin
obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciar. Orientativ, materialul documentar pe care trebuie s-l studieze expertul contabil, n
cazul expertizelor judiciare, se compune din:
I. Dosarul cauzei, n care s-a dispus o expertiz judiciar;
II. Documentele justificative i registrele contabile aflate n pstrarea prilor implicate n procesul justiiar sau n arhivele terelor persoane,
care au vreo legtur cu obiectivele expertizate;
III. Procesele verbale ntocmite de organele de control abilitate, aflate att n posesia acestora ct i n posesia persoanelor juridice i/sau
fizice controlate, care au vreo legtur cu obiectivele expertizate.
Particularizat, n cazul expertizelor contabile dispuse n dosarele penale, expertul contabil are dreptul s ia cunotin de coninutul
dosarului penal numai cu ncuviinarea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat crora expertul contabil este abilitat s le
cear lmuriri n legtur cu faptele sau mprejurrile cauzei
96. Semnarea raportului de expertiza contabila
se face pe fiecare fila de catre expertii numiti si parte iar la sfarsitul raportului se aplica si stampila expertilor. Fiecare anexa trebuie
deasemenea semnata de expert.
97. Anexele raportului de expertiza contabila
Anexele intervin cand trebuie facute diferite situatii detaliate care nu pot fi tratate analitic in raport. Anexele la raportul de expertiz
contabil, indiferent de tipul acestuia (obinuit, cu observaii sau imposibilitatea efecturii expertizei contabile), fac parte integrant din
raportul de expertiz contabil i se ntocmesc de ctre expertul(ii) contabil(i) cu scopul de a susine o constatare din cuprinsul raportului
de expertiz contabil. Anexele la raportul de expertiz contabil trebuie ntocmite atunci i numai atunci cnd exist necesitatea de
documentare a unei constatri din raportul de expertiz contabil, ele avnd menirea s degreveze coninutul raportului de expertiz
contabil, de prezentri prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natur similar. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiz
contabil documentele justificative sau registrele contabile originale, sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de
expertiz contabil sunt un produs al muncii expertului(ilor) contabil(i).
98. Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile ?
Verificarea rapoartelor si avizarea lor inainte de depunere la biroul local ; Intocmirea referatelor si lucrarilor aflate la comiisiile de disciplina
la cererea acestor comisii ; Elaborarea documentelor de evidenta si de raportare.
99. Enumerati principiile fundamentale pecare se bazeaza auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile
Auditul de calitate se ntemeiaz pe cinci principii fundamentale:
- universalitate: auditul se aplic tuturor cabinetelor definite ca atare i tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate,
audit, consultan expertiz, etc.;
- confidenialitate: nici o informaie privind un cabinet sau un membru al acestuia, nu poate fi adus la cunotin terilor;
- adaptarea auditului: este corespunztor naturii misiunilor exercitate i mrimii cabinetului;
- colegialitate: auditul este efectuat, de ctre experii contabili membrii ai Corpului, anume formai i instruii care au calitatea de angajai ai
Corpului;

13 din 13
- armonizarea: pe ct posibil, cabinetele care execut activiti reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui
audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.
100. Care este procedura de lucru/ metodologia auditorilor de calitate in activitatea de auditare a expertizelor contabile ?
Etapele realizrii auditului de calitate sunt urmtoarele:
a) Pregtire. Timpul necesar pentru audit este n funcie de importana cabinetului i se stabilete numai dup completarea i analiza
chestionarului de anchet.
Cabinetul ales pentru auditul de calitate este informat prin scrisoare, cu cel puin 60 zile nainte de data fixat pentru nceperea auditului.
Scrisoarea este nsoit de un chestionar care cuprinde un ansamblu de informaii referitoare, pe de o parte, la organizarea general a
cabinetului, la misiunile pe care acesta le deruleaz, iar pe de alt parte la respectarea obligaiilor de membru.
Chestionarul completat trebuie retrimis filialei, n termen de 30 zile de la data primirii lui. O dat cu returnarea chestionarului, cabinetul
poate cere s beneficieze de dispoziiile prezentului regulament referitoare la recuzarea auditorului, caz n care auditul va fi realizat prin
auditori din afara razei de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.
b) Modaliti de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde trei faze complementare: audit structural, audit tehnic i audit de
conformitate. Auditul de calitate se efectueaz conform Ghidului aprobat de Consiliul Superior al Corpului.
- Auditul structural const ntr-un diagnostic de organizare a cabinetului n scopul aprecierii dac modul de organizare asigur
ndeplinirea de misiuni conform normelor, regulilor i uzanelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, scond n relief att
aspectele pozitive, ct i lipsurile n ceea ce privete metodele i procedurile existente n cabinet.
- Auditul tehnic const n revederea unui numr de dosare de lucru i permite aprecierea calitii metodelor efectiv puse n lucru de
cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza concluziilor i informaiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic se face prin referire la
normele i regulile n vigoare, precum i la uzanele profesionale.
- Auditul de conformitate const n verificarea modului n care cabinetul i ndeplinete obligaiile de membru cu privire la formarea i
dezvoltarea profesional, depunerea declaraiilor anuale, plata obligaiilor financiare.
c) Raportare
- La sfritul unei misiuni de audit de calitate, auditorii ntocmesc o not de sintez care se trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune
de un termen de 30 zile pentru a prezenta, n scris, auditorilor observaiile sale.
- Raportul de audit este ntocmit de auditori i are ca anexe nota de sintez i eventualele observaii ale cabinetului. Raportul scoate n
eviden lipsurile descoperite n cursul auditului efectuat i abaterile grave i repetate de la reglementrile profesionale. Raportul trebuie
s cuprind i recomandri sau alte msuri de remediere a deficienelor.
- Raportul, anexele i dosarul de audit sunt trimise DUANPAC, n termen de 15 zile de la expirarea perioadei n care cabinetul avea
posibilitatea s depun observaii.
- Dup verificarea raportului de audit i a notei de sintez, DUANPAC formuleaz recomandri ctre filial, iar dup aprobarea acestora,
trimite preedintelui consiliului filialei dosarul privind auditul efectuat. Preedintele consiliului filialei decide n legtur cu modul de
valorificare i comunicare a rezultatelor auditului de calitate, dup cum urmeaz:
poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii fr observaii;
poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii cu simple observaii, anexnd eventual o convocare la biroul preedintelui;
poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii cu observaii, nsoit de o decizie de organizare a unui nou audit dup un an,
pentru a se asigura c s-a inut seama de observaiile fcute.
- Dosarul de audit, concluziile preedintelui filialei i raportul auditorului sunt pstrate la dosarul cabinetului respectiv existent la filial,
pn la data la care cabinetul va face obiectul unui nou audit de calitate.
- n cazul unor repetri ale abaterilor constatate, preedintele consiliului filialei va sesiza comisia de disciplin a filialei Corpului.

S-ar putea să vă placă și