Sunteți pe pagina 1din 1

3 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

La sfarsitul anului 2008 societatea inregistreaza un numar de 1336 salariati . Din total
personal, 351 salariati sunt cu studii superioare, 745 cu studii medii, din care ,514 muncitori
calificati si 240 muncitori necalificati. Se asigura perfectionarea si instruirea continua a
personalului prin programe de instruire si perfectionare atat la nivelul societatii cu personal de
specialitate cat si cu alte institutii de specialitate.
Salariatii din societate nu sunt organizati in sindicat, negocierile purtandu-se intre patronat
reprezentat de conducerea societatii si salariati desemnati din randurile lor. Raporturile de
munca sunt reglementate prin contractul colectiv de munca. Nu s-au inregistrat conflicte de
munca intre conducere si salariati.
Cheltuielile cu salaraiile angajatilor si contributiile la asigurari sociale , reprezinta 14.23% in
cadrul cheltuielilor de exploatare si au inregistrat o scadere in 2013 fata de anul precedent cu
2.669.989 RON.