Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR

Facultatea de Management Turistic si Comercial

Profesor:
Lect. univ.dr. Jalba Luminita

NUME: Bodirlau
PRENUME: Elena-Loredana
ANUL: I
GRUPA: 2

1. Notiunea si principiile evaluarii patrimoniale in contabilitate


1.1. Definirea evaluarii
Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si
operatiile care modifica masa patrimoniului. Unitatea monetara se identifica cu banii in
functia lor de masura a valorii. Banul este unitatea de masura a valorii economice. Pe
aceasta cale se omogenizeaza masa patrimoniului si se creeaza posibiltatea centralizarii si
sintetizarii datelor contabile.
In mod concret functia banului ca unitate de masura a valorii se realizeaza prin semnul
monetar propriu fiecarei tari. In Romania un asemenea semn este leul.
In baza elementelor prezentate mai sus, evalurea in contabilitate consta in
cuantificarea si exprimarae in unitati monetare a marimii elementelor patrimoniale (active,
pasive, cheltuieli si venituri) si a operatiilor economice si financiare cu modificari
intervenite in masa patrimoniului.
Prin mijlocirea unitatii monetare, se masoara si valoare elementelor componenete ale
patrimoniului. In acest scop se pondereaza cantiatea de evaluat masurata in unitati fizice
sau munca cu pretul sau costul unitar: pretul in cazulo iesirilor si costul in situatia
intrarilor prin achizitie sau din productie proprie.
1.2. Criteriile de evaluare
In teoria si practica de contabilitate, 3 criterii s-au conturat cu privire la evaluarea
fluxurilor si stocurilor de active si pasive, cheltuieli-venituri: valoarea de utilitate sau
valoarea reala, valoare de piata ca referinta de pret si timpul.
Primul criteriu, valoarea de utilitate, considera ca valoare trebuie sa reprezinte
costul sau sacrificiul consimtit pentru a aduce bunul respectiv in patrimoniu sau ceea
ce ar arduce bunul respectiv daca l-am utilizat in intreprindere. La aceasta definitie
adaugam si precizarea ca valoarea de utilitate poate fi privita si prin prisma pierderii sau
sacrificiului pe care l-ar suporta o intreprindere daca ar fi lipsita de bunul respectiv.
In cadrul pasivelor circumscrise numai la datorii, valorea de utilitate se traduce prin
sumele acceptate a fi platite in schimbul obligatiei sau sumele asteptate a fi platite pentru
satisfacerea obligatiilor fiscale.

In reglementarile contabile din Romania, prin articulare la Standardele Internationale


de Contabilitate, valoarea reala, este definita prin prisma valorii la care poate fi
tranzictionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta
de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. Valoarea reala
este valoarea recunoscuta de piata in cadrul tranzactiilor directe. In aceeasi lucrare se
foloseste sintagma valoare utila definita ca o valoare actualizata a fluxurilor de numerar
viitoare estimate din utilizarea continua a unui activ si din cedarea sa la sfarsitul duratei
utile de viata.
Interes prezinta si valoarea venala asa cum este definita de in RCG francez. Valorea
venala este valoarea actuala a unui element de activ sau de pasiv. Prin esenta sa, valoarea
venala reprezinta pretul prezumat a fi acceptat la plata de catre un cumparator eventual, in
starea si locul in care se afla elementul patrimonial aceasta valoare trebuie apreciata in
functie de situatia intreprinderii.
Definita astfel, valoarea venala tine cont atat de utilitatea bunului pentru intreprindere,
dar si de piatain calitatea sa de referinta de pret. In felul acesta pretul are o dimensiune
juridica externa, el se impune celor doua parti intrate in tranzactie deoarece rezulta din
acordul lor si are un caracter obiectiv.
Valoarea de piata folosita in cadrul tranzactiilor directe, reprezinta pretul care poate fi
obtinut/platit pe o piata activa caracterizata prin:
a) activele de pe piata sunt relativ omogene
b) sunt cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand
pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori
c) preturile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de catre public
In afara categoriile de valori prezentate mai sus, IAS-urile mai utilizeaza si altele cum
sunt:

Valoarea actualizata ca forma estimata a valorii viitoarelor fluxuri nete de numerar


in desfasurarea normala a activitatii

Valoarea actualizata a unei datorii ca forma echivalenta platilor asteptate in viitor


necesare pentru a stinge obligatia rezultata dintr-o prestatie sau bun primit

Valoarea de inregistrare sau contabila este valoarea la care un activ este inclus in
bilant dupa scaderea amortizarii acumulate si a pierderilor acumulate din
depreciere

Valoarea realizabila sau de decontare a unei datorii este o valoare neactualizata in


numerar sau in echivalente de numerar asteptate a fi platite pentru a achita
datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor

Valoarea realizabila este valoarea in numerar sau echivalente de numerar care


poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor

Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut


pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estiamte pentru
finalizarea bunului si a costurilor necesare vanzarii

Valoarea recuperabila este maxima dintre pretul net de vanzare si valoarea sa utila
sau suma pe care intreprinderea se asteapta sa o recupereze din utilizaraea viitoare
a unui activ, inclusiv valoarea sa reziduala in momentul instrainarii

Valoarea reziduala este valoarea neta pe care o intreprindere se asteapta sa o obtina


pentru un activ la sfarsitul duratei utile de viata a acestuia dupa scaderea costurilor
asteptate la cedare

Valoarea reevaluata a unui activreprezinta valoarea reala a unui activ la data


reevaluarii mai putin amortizarea ulterioara acumulata

Valoarea ajustata este valoarea diminuata a activelor care s-au depreciat. Ea se


estimeaza in functie de intentia intreprinderii de a pastra activul in scopul utilizarii
sau nu in productie. Astfel, daca intreprinderea intentioneaza sa utilizeze activul in
procesul de productie, ajustrea pentru diminuarea valorii activelor este determinata
prin compararea valorii de recuperare cu valoare contabila, retinandu-se prima.
Daca interpinderea nu intenitioneza sa utilizeze activul in procesul de productie,
ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii
reallizabile nete cu valoarea contabila, retinandu-se prima.

Multiformul prezentat mai sus privind valorile contabile invedereaza nevoia de reguli
privind evaluarea in contabilitate, implicit conturarea de politici contabile. Referentialul in
acest sens trebuie cautat in valoarea reala. Toate celelate valori sunt variante ale valorii de
utilitate (reale) diferentierea lor fiind determinata de criteriul timp si situatia in care se afla
obiectul evaluarii in momentul masurarii.
Timpul vizeaza momentul plasarii evaluarii in trecut, in prezent sau viitor. Orice
evaluare, in virtutea continuitatii activitatii intreprinderii, gliseaza intre timpul trecut, trece
prin timpul prezent si se ingrijeste de reproductia valorilor economice la timpul viitor.

Astfel, evaluare tranzactiilor si a evenimentelor se efectueaza la timpul prezent si se


bazeaza la intrare pe costul istoric, iar la iesire pe pretul de vanzare. Dar in cadrul fluxurilor
de tarnzactii si evenimente apar retineri sau stationari concretizate in active si pasive. In acest
ultim caz evaluarea se face la timpul prezent si se misca intre valorile provenite din trecut si
timpul viitor cand are loc iesirea activelor si pasivelor.
Intr-adevar, evaluarea in contabilitate se face la timpul prezent. Dar obiectul evaluarii
il reprezinta activele si pasivele, cheltuielile si veniturile.
Asa cum bine se arata in Cadrul pentru elaborarea si prezentarea situatiilor finaciare,
elaborat de Comitetul de Standarde Contabile Internationale (IASC), activul reprezinta o
sursa prezenta controlata de intrprindere, care provine ca rezultat al unor evenimente din
trecut si care aduce in favoarea intreprinderii beneficii viitoare; dupa cum pasivul se defineste
ca o obligatie prezenta a intreprinderii provenind din evenimente din trecut, care la achitare
genereaza fluxuri de beneficii economice dinspre intreprindere.
Intre activ si pasiv se aseaza capitalul propriu care reprezinta interesele reziduale in
activele intreprinderii dupa ce au fost stinse toate obligatiile. Din acelasi cadru se degaja
definitia potrivit careia veniturile constituie cresteri ale beneficilor pe perioada exercitiului
financiar sub forma cresterilor de active sau a reducerilor de pasive care au ca rezultat cresteri
ale capitalului propriu. In schimb, cheltuielile constituie diminuari ale beneficilor eonomice
pe perioada exercitiului financiar, sub forma micsorarilor de active sau a cresterilor de pasive
care au ca rezultat diminuari ale capitalului propriu, altele decat cele legate de sumele
distribuite participantilor la capitalul propriu.
1.3. Bazele evaluarii
Pornind de la cele 4 criterii (valoare de utilitate, valoarea reala, valoarea de piata si
timpul) s-au conturat urmatoarele baze de evaluare: costul istoric, costul curent, valoarea de
realizare si valoarea actualizata.
Costul istoric este o valoare reala din momentul intrarii activelor si crearea datoriilor.
In termeni monetari sau in putere de cumparare, reprezinta sacrificiul care a fost consimtit
pentru a aduce bunuri in patrimoniul intreprinderii la data sa de intrare. Daca se face recurs la
Cadrul pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare elaborat IASC, costul istoric
al activelor reprezinta valoarea aferenta sumei de bani cu care au fost platite sau valoarea
reala considerata la momentul achizitiei sau productiei. In ceea ce priveste costul istoric al
pasivelor, acesta reprezinta valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau, in

anumite imprejurari in (obligatiile fiscale) la valoarea ce se asteapta sa fie platite in numerar


sau echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile, potrivt cursului normal al afacerilor.
Costul curent sau de inlocuire reprezinta costul pecare intreprinderea il accepta
pentru a dobandi, la nivelul valorii actuale, un bun similar cu cel delimitat ca obiect al
evaluarii.
In cazul activelor, costul curent reprezinta valoarea in numerar sau echivalente ale
numerarului care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat sau
produs in prezent. Pasivele sunt evaluate la valoarea aferenta sumelor nominale ce ar trebui
platite pentru stingerea in prezent a obligatiei.
Valoarea realizabila (valoarea actuala de iesire) consta in valoarea pe care
intreprinderea ar primi-o daca ar vinde azi in mod normal activul sau ar achita datoriile.
Pentru active valoarea realizabila este egala cu valoarea in numerar sau echivalente ale
numerarului care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a acestora. In cazul
datoriilor, valoarea realizabila reprezinta o valoare neactualizata in numerar care trebuie
platita pentru a achita obligatiile potrivit cursului normal al afacerilor. Ea poate fi egala cu
valoarea bruta de realizare, cu valoarea neta, adica valoarea de cedare (cesiune) efectuata in
conditii normale sau o valoare de lichidare. Pentru bunurile la care se continua utilizarea, este
o valoare minima stabilita pornind de la pretul pietei corectat in functie de starea si locul unde
se afla bunul.
Valoarea actualizata sau valoarea capitalizata reprezinta o estimare la timpul
prezent a valorii in functie de fluxurile de beneficii viitoare ce apar in desfasurarea normala a
activitatii adica aducerea la zi a unei valori care devine disponibila mai tarziu. Altfel spus, este
vorba de o valoare actuala care este determinata cu ajutorul viitorului.
Prin recurs la Cadrul IASC, pentru active, valoarea actualizata este echivalenta
fluxurilor viitoare de intrari de numerar pe care este de asteptat ca bunul sa le genereze in
desfasurarea normala a activitatii. In cazul pasivelor, valoarea actualizata este echivalenta
fluxurilor nete de numerar viitoare (de iesire) care sunt asteptate a fi necesare pentru stingerea
obligatiilor aparute in desfasurarea normala a activitatii.
In literatura de specialitate, la bazele de evaluare prezentate mai sus este adaugata si
valoarea de intreprindere sau de privare. Aceasta este o combinatie a valorii actualizate si
valorii de realizare. Ea reprezinta pretul pe care un conducator de intreprindere avizat si
prudent ar consimti sa-l plateasca pentru a dobandi bunul sau pierderea maxima (costul de
privare sau de penurie) pe care ar accepta-o intreprinderea azi, daca ar fi lipsita de bunul
respectiv. De cele mai multe ori , aceasta este costul de inlocuire si se termina de regula prin

corelatie ceea ce inseamna cautarea valorii unui bun echivalent cu cel ce formeaza obiectul
evaluarii. Daca valoarea realizabila si valoarea actualizata sunt inferioare costului de
inlocuire, se retine dintre cele doua valoarea cea mai mica.
Rationamentul trebuie cautat in aceea ca lipsa bunului ar antrena o pierdere mai mica
decat costul de inlocuire. Chiar daca intreprinderea ar detine suma necesara pentru inlocuire,
ar utiliza mai bine aceste fonduri neinlocuind bunul, deoarece costul de inlocuire ar fi mai
mare decat ceea ce ar putea obtine prin vanzarea sau utilizarea bunului.
Nici o baza de evaluare nu are o aplicabilitate generala si nu este satisfacatoare in mod
absolut si in consecinta, se ridica o problema de optiune in acest sens. Normele contabile
europene si internationale s-au orientat spre costul istoric, fara a pierde din vedere combinarea
sa cu alte baze de evaluare sau folosirea unor alternative. In acest scop situatiile financiare
sunt intocmite conform modelului contabil bazat pe codul istoric recuperabil si pe conceptul
de de mentinere a nivelului capitalului financiar sau fizic.

2. Principiile evaluarii in contabilitate


Problemele de valoare si implicit de evaluare in contabilitate nu pot fi discutate decat
in relatie cu principiile contabile fundamentale. In acest sens 4 principii pot fi retinute: costul
istoric, stabilitatea unitatii monetare, prudenta si continuitatea exploatarii.
21. Principiul costului istoric
Impune inregistrarea in contabilitate a activelor si pasivelor la costul de origie
consemnat in documentele justificative. Cu acest cost figureaza in contabilitate de la intrare si
pana la iesire, el putand fi substituit prin alte preturi sau modificat numai prin reevaluare.
Costul istoric reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in
intreprindere. Dar, ulterior, orice schimbare semnificativa tinde sa faca costul istoric inselator
in scopul luarii deciziei si asigurarii capacitatii de finantare sau a puterii de cumparare a
capitalului propriu.
In coditile in care curba preturilor este suitoare, efectul de desincronizare determina o
crestere fara o baza reala a rezultatului ca urmare a variatiei preturilor intre cele 2 momente
ale evaluarii intrare-iesire.
2.2. Principiul stabilitatii unitatii monetare

Unitatea monetara este retinuta in dubla ipostaza ca unitate de cont si ca unitate de


cumparare. Recursul la moneda ca unitate de cont are in vedere folosirea acesteia ca unitate
de masurare si de inregistrare a fluxurilor si a stocurilor patrimoniale. Prin mijloacele banului,
valorile econmice se exprima prin pret.
Discutata ca putere de cumparare, moneda trebuie tratata ca un rezervor de inlocuire in
forma naturala a bunurilor ce formeaza obiectul evaluarii. Etalonul monetar ca unitate de
masura sau de cont are un caracter instabil, determinat de variatia puterii de cumparare a
monedei si a preturilor. Pentru a depasi aceasta limita unitatea monetara este considerata o
costanta si nu se porocedeazdecat n mod exceptional la reevaluari.
Stabilitatea unitatii de cont este discutabila in conditiile inflatiei persistente.
n plan teoretic s-au facut multe eforturi n cautarea unei unitati de masura care sa fie
realmente stabila si care sa se poata substitui etalonului monetar. Din nefericire nu s-a gasit un
asemenea etalon si in consecinta, unitatea de masura ramane cea monetara, careia i se atribuie
calitatea de stabilitate.
2.3. Principiul prudentei
Potrivit principiului prudentei nu este admisa supraevaluarea elementelor de pasiv si a
veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de activ si a cheltuielilor, tinand cont de
deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului
curent sau anterior.
Pe acesta cale se evita riscul de transfer n viitor a certitudinilor prezente, susceptibile
de a greva patrimoniul si rezultatele ntreprinderii.
Aplicarea principiului prudentei se regaseste in urmatoarele mecanisme contabile:
a) la nchiderea exercitiului se contabilizeaza datoriile si pierderile probabile, si nu se
nregistraz activele si profitul probabile;
b) doar beneficiile realizate la data nchiderii exercitiului pot fi nscrise n bilant;
c) trebuie tinut cont de toate riscurile previzibile si eventualele pierderi care au luat
nastere n cadrul exercitiului sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca
aceste riscuri sau pierderi nu sunt cunoscute decat ntre data nchiderii bilantului si
data la care el este intocmit;
d) trebuie sa se tina cont de depreciere activelor indiferent ca exercitiul se soldeaza cu
o pierdere sau cu un deficit.
e) trebuie efectuata o analiza foarte importanta a cheltuielilor angajate, in vederea
delimitarii in costul produsuli sau costurile perioadei.

2.4. Principiul continuitatii activitatii de exploatare


Porneste de la prezumtia ca o intreprindere intr-un viitor previzibil isi continua
activitatea fara a avea intentia si nevoia de a o lichida sau reduce in mod semnificativ.
Pornind de la aceasta premisa, evaluarea trebuie sa porneasca de la valoarea de utilitate sau
reala in masura sa asigure conservarea costului istoric si mentinerea capitalului.
In analiza principiilor contabile privind evaluarea nu pot lipsi doua principii
convergente si anumea

mentinerea capitalului si structura de finantare. Adoptarea lor

practica impune, alternative la costul istoric cum sunt: valoarea de inlocuire pentru
imobilizarile corporale cu durata limitata de viata si pentru stocuri; utilitatea unor metode
care sa tina cont de inflatie pentru elementele prezentate in conturile anuale, inclusiv
capitalurile proprii; reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor financiare.
3. Formele de evaluare in contabilitate
3.1. Clasificare
Evaluarea in contabilitate se diferentiaza in raport de momentul efectuarii, natura
elementelor patrimoniale si a operatiilor care modifica masa patrimoniului. In ceea ce priveste
natura elementelor se pot diferentia urmatoarele forme de evaluare: evaluarea imobilizarilor
corporale si necorporale, evaluarea stocurilor; evaluarea titlurilor de valoare; creantele si
datoriile in lei; valuta; creantele si datoriilor in devize; lingourilor sau monedele de aur sau
argint; cheltuielile si veniturile. Natura operatiilor care modifica masa patrimoniului impune
distinctii in cazurile: intrari prin achizitie, prin productie proprie, prin aport in natura, cu
titlu gratuit, respectiv iesiri prin vanzare, consum si cu titlu gratuit.
3.2. Evaluarea la intrare sau la prima inregistrare in contabilitate
Se bazeaza pe costul istoric care in raport cu natura elementelor patrimoniale si a
operatiilor economice si financiare capata urmatoarele semnficatii concrete:
a) costul de achizitie pentru bunurile materiale procurate cu titlu oneros format din:

pretul de cumparare:
-

cheltuielile de transport-aprovizionare (costul cu mijloacele de


transport, incarcare, descarcare)

taxele nerecuperabile

alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a


bunului respectiv

reducerile comerciale primite de la furnizori

= COSTUL DE ACHIZITIE
b) costul de productie pentru imobilzarile si stocurile realizate prin construcytie sau
productie proprie (cladiri construite cu productie proprie, produse fabricate)
alcatuit din:

costul de achizitie al materiilor prime si materialelor direct consumate


-

alte cheltuieli directe de productie (salarii diverse acordate muncitorilor


de baza)

cota cheltuielior indirecte de productie determinate rational ca fiind


legate de fabricatia bunului

= COSTUL DE PRODUCTIE
c) valoarea de utiltate pentru aportul in natura la capitalul social sau obtinute cu titlu
gratuit este o valoare actuala stabilita in functie de pretul pietei, utilitatea
bunuluipentru intreprindere, starea si amplasarea sa
d) pretul de achizitie pentru titlurile de valoare; cheltuielile accesorii sunt
considerate cheltuielile de exploatare.
e) valoarea nominala egala cu sumele de primit in schimbul creantelor, de platit in
schimbul datoriilor sau a sumelor asteptate a fi platite in cazul datoriiloor din
impozite si taxe
f) valoarea in lei la cursul de schimb din momentul consemnarii creantelor si
datoriilor in devize, respectiv derularii operatiilor de incasar?plati privind
lichiditatile in valuta
g) pretul pietei din ziua cand se deruleaza operatiile privind lingourile si monedele
de aur si argint
h) valoarea corespondenta in cazul cheltuielilor si veniturilor stabilita prin asociere
cu activele si pasivele transformate in cheltuieli/venituri.
3.3. Evaluarea la iesire sau la a doua inregistrare
Se efectueaza in principiu la valoarea contabila de intrare. Daca bunuri similare de
natura stocurilor sau a titlurilor de valoare au valori contabile diferite si nu exista posibilitatea
identificarii valorii contabile de intrare, evaluarea se face la costul medi ponderat de intrare

(CMP), pretul primului lot intrat (FIFO) in ordinea cronologica a epuizarii loturilor, pretul
ultimului lot intrat (LIFO) in ordine inversa cronologica a epuizarii loturilor.

3.4. Evaluarea la inventariere


Se efectuaza cu ocazia inventarierii patrimoniului la inchiderea exercitiului financiar.
Constituie obiect al inventarierii si evaluarii numai activele si datoriile.
Evaluarea se bazeaza in principiu pe valuarea actuala la 31.XII.N, fiind denumita
valoarea de inventar.
Valoarea de inventar ca expresie a valorii actuale este estimata in functie de pretul
pietei, unitatea bunului pentru unitatea patrimoniala, situatia in care se afla bunurile materiale
(gradul de uzura) si creantele/datoriile si amplasarea bunurilor.
3.5. Evaluarea la bilant
Se bazeaza pe valoarea neta bilantiera rezultata in urma inventarierii. In acest scop, in
cazul activelor se compara valoarea contabila de intrare cu valoarea de inventar si se retine
cea mai mica valoare. Procedand astfel, in toate cazurile in care valoarea de inventar este mai
mica decat valoarea contabila de intrare, diferenta corespunzatoare este tratata ca o depreciere
a activelor si se inregistreaza ca o cheltuiala care diminueaza rezultatul intreprinderii.
In ceea ce priveste capitalurile proprii, acestea se evalueaza la valoarea ccontabila de
intrare, cu precizarea ca in cadrul lor rezultatul exercitiului (profit sau pierdere) preia prin
intermediul cheltuielilor orice diferenta intre valoarea contabila de intrare si valoarea neta
bilantiera.

BIBLIOGRAFIE:

Prof. Univ. dr. Oprea Calin


Prof. Univ. dr. Ristea Mihai

Bazele contabilitatii
ed. National, Bucuresti, 2001