Sunteți pe pagina 1din 20

LPO113/2007*

ID intern unic: 351443


Versiunea originala
Fia actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din 27.04.2007
contabilitii*
Publicat : 07.02.2014 n Monitorul Oficial Nr. 27-34
01.01.2008

art Nr : 61

Data intrarii in vigoare :

_______________________________
* Republicat n temeiul art.XLVI al Legii nr.324 din 23.12.2013 Monitorul Oficial al
Republicii
Moldova,
2013,
nr.
320-321,
art.871
Modificat
i
completat
prin
legile
Republicii
Moldova
:
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10
LP131-XVIII
din
23.12.09,
MO23-24/12.02.10
art.35
LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; n vigoare 13.01.12
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n vigoare 14.09.12
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; n vigoare 01.01.14

Parlamentul adopt prezenta lege organic.


Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul
1. Scopul
legii
Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinelor unice i a mecanismului de
reglementare a contabilitii i raportrii financiare n Republica Moldova.
Articolul
2. Domeniul
de
aplicare
Prevederile prezentei legi se aplic tuturor persoanelor juridice i fizice care desfoar
activitate de ntreprinztor, organizaiilor necomerciale, inclusiv instituiilor publice, notarilor,
avocailor, mediatorilor i birourilor nfiinate de acetia, executorilor judectoreti, precum i
reprezentanelor i filialelor ntreprinderilor (organizaiilor) nerezidente, nregistrate n
Republica Moldova (denumite n cele ce urmeaz entiti), indiferent de domeniul de
activitate,
tipul
de
proprietate
i
forma
juridic
de
organizare.
Articolul
3. Noiunile
de
baz
(1)
n
sensul
prezentei
legi,
noiunile
de
mai
jos
semnific:
audit intern - evaluare independent a tuturor aspectelor activitii entitii, efectuat n
interiorul acesteia i orientat spre asigurarea conducerii entitii c sistemul contabil i cel de
control
intern
snt
adecvate
i
eficiente;
Carte mare - registru generalizator al conturilor sintetice ntocmit n scopul controlului

corectitudinii nregistrrii n conturile contabile i ntocmirii rapoartelor financiare;


contabilitate - sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, nregistrare,
generalizare
a
elementelor
contabile
i
de
raportare
financiar;
contabilitate de angajamente - baz de contabilizare conform creia elementele contabile
snt recunoscute pe msura apariiei acestora, indiferent de momentul ncasrii/plii
mijloacelor
bneti
sau
compensrii
n
alt
form;
contabilitate de cas - baz de contabilizare conform creia elementele contabile snt
recunoscute pe msura ncasrii/plii mijloacelor bneti sau compensrii n alt form;
contabilitate de gestiune - sistem de colectare, prelucrare, pregtire i transmitere a
informaiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea i analiza executrii
bugetelor, n scopul pregtirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale;
contabilitate financiar - sistem de colectare, grupare, prelucrare i sistematizare a
informaiei privind existena i micarea activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor i
cheltuielilor n expresie valoric pentru ntocmirea rapoartelor financiare;
document primar - confirmare documentar (pe suport de hrtie sau n form electronic)
care justific efectuarea operaiunii economice, acord dreptul de a o efectua sau certific
producerea
unui
eveniment;
element (obiect) contabil - active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri,
rezultate
financiare
i
fapte
economice
ale
entitii;
entitate de interes public entitate care are o importan deosebit pentru public datorit
domeniului (tipului) de activitate i care reprezint o instituie financiar, un organism de
plasament colectiv n valori mobiliare, o societate de asigurri, un fond nestatal de pensii, o
societate comercial ale crei aciuni se coteaz la bursa de valori;
entitate cu rspundere limitat - entitate al crei capital statutar este divizat n pri
sociale, aciuni, n conformitate cu actul de constituire, i ale crei obligaii snt garantate cu
activele
nete
ale
entitii;
entitate cu rspundere nelimitat - entitate ai crei membri desfoar activitate n
conformitate cu actul de constituire n numele entitii i rspund pentru obligaiile ce le revin
cu toate bunurile lor, cu excepia bunurilor care, conform legislaiei, nu pot fi urmrite;
evaluare - procedeu de determinare a mrimii valorice a elementelor contabile la data
recunoaterii
iniiale
a
acestora
i
ntocmirii
rapoartelor
financiare;
fapt economic - tranzacie, operaiune, eveniment care au modificat sau pot modifica
activele, drepturile i datoriile, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare ale
entitii;
inventariere - procedeu de control i autentificare documentar a existenei elementelor
contabile care aparin i/sau se afl n gestiunea temporar a entitii;
dubl nregistrare - procedeu de nregistrare a unui fapt economic n debitul unui cont i n
creditul
altui
cont
cu
una
i
aceeai
sum;
plan de conturi contabile - act normativ care stabilete nomenclatorul sistematizat al
conturilor
contabile
i
normele
metodologice
de
utilizare
a
acestora;
politici contabile - totalitate a conceptelor de baz, caracteristicilor calitative, regulilor,
metodelor i procedeelor, aprobate de conducerea entitii, pentru inerea contabilitii i
ntocmirea
situaiilor
financiare;
prag de semnificaie - caracteristic calitativ i cantitativ a informaiei contabile, a crei
omitere sau denaturare influeneaz deciziile economice luate de utilizatori n baza
informaiei
prezentate;
raport anual - situaiile financiare anuale, raportul conducerii i raportul auditorului, n
cazul
n
care
auditul
este
obligatoriu;
situaii financiare (raport financiar pentru instituii publice) - totalitate sistematizat de
indicatori ce caracterizeaz situaia patrimonial i financiar, existena i fluxul capitalului
propriu i al mijloacelor bneti ale entitii pe o perioad de gestiune;

registre contabile - registre destinate gruprii, sistematizrii, nregistrrii i generalizrii


informaiei privind existena i micarea elementelor contabile reflectate n documentele
primare
i
centralizatoare;
sistem contabil n partid dubl - sistem contabil care prevede reflectarea faptelor
economice n baza dublei nregistrri, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor
contabile
i
situaiilor
financiare;
sistem contabil n partid simpl - sistem contabil care prevede reflectarea unilateral a
faptelor economice, utiliznd nregistrarea n partid simpl conform metodei intrare-ieire;
sistem de control intern - totalitate a politicilor i procedurilor adoptate de conducerea
entitii pentru a asigura desfurarea organizat i eficient a activitii economice, inclusiv
respectarea strict a integritii activelor, prevenirea i descoperirea cauzelor de fraud i
eroare, exactitatea i plenitudinea nregistrrilor contabile, precum i pregtirea oportun a
unor
informaii
financiare
credibile;
standarde de contabilitate - Standarde Internaionale de Raportare Financiar (I.F.R.S.),
Standarde Naionale de Contabilitate (S.N.C.) i Standarde Naionale de Contabilitate pentru
Sectorul
Public
(S.N.C.S.P.);
Standarde Internaionale de Raportare Financiar - standarde i interpretri, emise de
Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate, care devin valabile n Republica
Moldova
dup
acceptarea
lor
de
Guvernul
Republicii
Moldova;
Standarde Naionale de Contabilitate - standarde i interpretri, bazate pe directivele
Uniunii Europene i pe I.F.R.S., elaborate i aprobate de Ministerul Finanelor al Republicii
Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii privind inerea contabilitii i raportarea
financiar;
Standarde Naionale de Contabilitate pentru Sectorul Public - standarde i interpretri,
elaborate i aprobate de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova, bazate pe Standardele
Internaionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.I.C.S.P.), elaborate de Federaia
Internaional a Contabililor i care stabilesc reguli generale obligatorii privind inerea
contabilitii
i
raportarea
financiar
n
sectorul
public.
(2) Noiunile utilizate n prezenta lege i nespecificate la alin.(1) snt definite n standardele
de contabilitate, precum i n alte acte normative adoptate n conformitate cu art.11 alin.(2)
lit.a).
Articolul
4. Aplicarea
standardelor
de
contabilitate
(1) Entitatea de interes public ine contabilitatea i ntocmete situaiile financiare conform
I.F.R.S.
(2) Entitile care aplic sistemul contabil n partid dubl, altele dect instituiile publice i
entitile specificate la alin.(1), in contabilitatea i ntocmesc situaiile financiare n baza
I.F.R.S.
sau
S.N.C.,
conform
politicilor
contabile.
(3)
abrogat.
(4) Entitile care aplic sistemul contabil n partid simpl in contabilitatea conform
normelor
aprobate
de
Ministerul
Finanelor.
(5) n cazul n care prevederile S.N.C. i ale altor acte normative elaborate i adoptate n
conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a) nu stabilesc unele reglementri prevzute n I.F.R.S.,
entitatea este ncurajat s aplice prevederile I.F.R.S. pn la acceptarea lor de Guvernul
Republicii
Moldova.
(6) Instituiile publice aplic sistemul contabil n partid dubl, in contabilitatea i
ntocmesc rapoartele financiare n baza S.N.C.S.P. sau a normelor metodologice aprobate de
Ministerul
Finanelor
pentru
sectorul
bugetar.
Articolul
5. Utilizarea
datelor
contabile
n
scopuri
fiscale
(1) Datele contabile ajustate n conformitate cu prevederile Codului fiscal servesc drept
baz
pentru
ntocmirea
declaraiilor
fiscale.
(2) Drept baz pentru determinarea venitului impozabil al entitilor servete rezultatul

(profitul/pierderea) contabil, reflectat n situaiile de profit i pierdere, ntocmite i prezentate


n conformitate cu cerinele prezentei legi i ale standardelor de contabilitate.
(3) Drept baz pentru determinarea venitului impozabil al entitilor care utilizeaz
sistemul contabil n partid simpl servete rezultatul financiar calculat conform normelor
aprobate
de
Ministerul
Finanelor.
Articolul
6. Principii
de
baz
i
caracteristici
calitative
(1) Contabilitatea se ine conform urmtoarelor principii de baz:
a)
continuitatea
activitii;
b)
contabilitatea
de
angajamente;
c)
permanena
metodelor;
d)
separarea
patrimoniului
i
datoriilor;
e)
necompensarea;
f)
consecvena
prezentrii.
(2) Informaia din situaiile financiare trebuie s corespund urmtoarelor caracteristici
calitative:
a)
inteligibilitatea;
b)
relevana;
c)
credibilitatea;
d)
comparabilitatea.
(3) Principiile de baz, caracteristicile calitative specificate n prezentul articol se aplic n
conformitate
cu
standardele
de
contabilitate.
(4) Abateri de la principiile de baz i/sau de la caracteristicile calitative specificate n
prezentul articol pot fi admise n cazuri excepionale. Orice astfel de abateri, precum i
motivele care le-au determinat, trebuie prezentate n notele explicative mpreun cu o
evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, situaiei financiare i a profitului sau
pierderii.
Articolul
7. Obligativitatea
inerii
contabilitii
(1) Standardele de contabilitate constituie baza inerii contabilitii i raportrii financiare
de ctre entiti i snt parte component a cadrului juridic al Republicii Moldova. Pentru
entitate, standardele de contabilitate snt obligatorii i acestea se selecteaz n conformitate cu
art.4.
(2) Entitatea este obligat s in contabilitatea i s ntocmeasc situaiile financiare n
modul prevzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi
contabile i de alte acte normative aprobate n conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a).
Articolul
8. Limba
i
moneda
n
care
se
ine
contabilitatea
(1) Contabilitatea se ine n limba de stat i n moned naional.
(2) Contabilitatea faptelor economice efectuate n valut se ine att n moned naional,
ct i n valut strin, potrivit standardelor de contabilitate.
Capitolul II
REGLEMENTAREA CONTABILITII
Articolul
9. Reguli
generale
de
reglementare
a
contabilitii
Reglementarea
contabilitii
cuprinde:
a) asigurarea normativ i aplicarea cerinelor unice ale contabilitii i raportrii financiare
pentru
entiti,
indiferent
de
tipul
activitii
economice;
b) corespunderea prevederilor S.N.C., S.N.C.S.P sau normelor metodologice aprobate de
Ministerul Finanelor pentru sectorul bugetar nivelului de dezvoltare economic a rii i
cerinelor
utilizatorilor
situaiilor
financiare;
c) asigurarea condiiilor necesare pentru aplicarea unic a standardelor de contabilitate,
inclusiv a I.F.R.S., sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanelor pentru
sectorul
bugetar;

d) stabilirea normelor contabile i de raportare financiar pentru entitile micului business;


e) stabilirea cerinelor privind respectarea normelor contabile i de raportare financiar.
f)
abrogat.
Articolul
10. Organele
de
reglementare
a
contabilitii
Organele
de
reglementare
a
contabilitii
includ:
a) autoriti statale - Guvernul, Ministerul Finanelor, Banca Naional a Moldovei,
Comisia Naional a Pieei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraiei
publice, autoritile administraiei publice locale, Serviciul situaiilor financiare de pe lng
Biroul Naional de Statistic (denumit n cele ce urmeaz Serviciul situaiilor financiare);
b) asociaii profesionale care au drept scop perfecionarea i dezvoltarea contabilitii n
condiiile
art.12.
Articolul
11. Competena
autoritilor
statale
privind
reglementarea
contabilitii
(1)
Guvernul:
a) asigur aplicarea unei politici unice n domeniul contabilitii i raportrii financiare;
b) este responsabil de publicarea oportun a I.F.R.S. i actualizrilor aferente n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova i de plasarea acestora pe pagina web oficial a Ministerului
Finanelor. I.F.R.S. i actualizrile aferente se public n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova periodic, n dependen de volumul actualizrilor efectuate. I.F.R.S. i actualizrile
aferente se plaseaz pe pagina web oficial a Ministerului Finanelor n termen de o lun de la
data
recepionrii
actualizrilor;
c) este responsabil de aducerea prevederilor S.N.C. n concordan cu prevederile
directivelor Uniunii Europene i cu I.F.R.S. valabile n termen de 6 ani de la intrarea n
vigoare
a
prezentei
legi;
d) poate delega responsabilitile stipulate la lit.b) i c) ale prezentului alineat unui minister
sau consiliu independent pentru standarde de contabilitate, ale crui statut i componen le
aprob.
(2)
Ministerul
Finanelor:
a)
elaboreaz,
examineaz,
aprob
i
public:
Standarde
Naionale
de
Contabilitate;
- Standarde Naionale de Contabilitate pentru Sectorul Public i norme metodologice
pentru
sectorul
bugetar;
- regulamente, instruciuni, indicaii metodice, reguli i comentarii;
Planul
general
de
conturi
contabile;
- formulare de documente primare, registre contabile i norme metodologice de ntocmire
i
utilizare
a
acestora;
b) reprezint interesele Republicii Moldova n organizaiile internaionale n domeniul
contabilitii
i
raportrii
financiare;
c) creeaz grupe de lucru pentru elaborarea actelor normative prevzute la lit.a) a
prezentului
alineat;
d) acord entitilor ajutor metodologic n aspectele problematice ale contabilitii i
raportrii
financiare.
(3)
Serviciul
situaiilor
financiare:
a)
colecteaz,
verific
i
generalizeaz
situaiile
financiare;
b) asigur prezentarea informaiilor din situaiile financiare tuturor categoriilor de
utilizatori,
inclusiv
publicului;
c) supravegheaz respectarea de ctre entiti a actelor normative contabile aferente formei
situaiilor financiare i rapoartelor anuale, a termenelor i modului de ntocmire i prezentare
a
acestora;
d) acord consultaii i organizeaz seminare cu entiti n vederea aplicrii actelor
legislative i altor acte normative privind ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare;

e) public situaiile financiare n ediie special oficial sau pe pagina sa oficial n reeaua
Internet.
(4) Comisia Naional a Pieei Financiare, organele centrale de specialitate ale
administraiei publice, autoritile administraiei publice locale, precum i alte organe
mputernicite de lege pot solicita, suplimentar cerinelor prevzute de standardele de
contabilitate, rapoarte specifice pentru anumite scopuri. Formularul, modul de ntocmire i de
prezentare a acestor rapoarte se elaboreaz de ctre autoritile menionate la prezentul alineat
i
se
aprob
n
comun
cu
Ministerul
Finanelor.
Banca Naional a Moldovei poate solicita rapoarte specifice pentru anumite scopuri cu
condiia respectrii actelor normative n vigoare, cu aprobarea formularului, modului de
ntocmire
i
de
prezentare.
(5) Autoritile menionate la alin.(4) pot cere dezvluiri suplimentare i prezentri ale
raportului anual, care nu trebuie s limiteze opiunile prevzute n standardele de contabilitate
sau
s
modifice
interpretrile
acestora.
(6) Organele centrale de specialitate ale administraiei publice i autoritile administraiei
publice locale pot s elaboreze, n conformitate cu standardele de contabilitate i cu alte acte
normative, norme contabile specifice anumitor ramuri, domenii i sectoare de activitate, cu
excepia normelor contabile aferente situaiilor financiare, cu coordonarea acestora cu
Ministerul
Finanelor.
(7) Sursele de finanare a grupelor de lucru pentru elaborarea i actualizarea actelor
normative enumerate la alin.(2) lit.a) snt prevzute distinct n devizul de cheltuieli al
Ministerului
Finanelor.
Articolul
12.
Competena
asociaiilor
profesionale
privind
aprarea
drepturilor
i
ridicarea
nivelului
de
calificare
al
membrilor
lor
(1) n scopul aprrii drepturilor i intereselor proprii, contabilii snt n drept s se asocieze,
pe principii benevole, conform legislaiei cu privire la organizaiile necomerciale, n asociaii
profesionale
i
s
se
nregistreze
n
modul
stabilit
de
legislaie.
(2)
Asociaiile
contabililor
pot
avea
structuri
regionale.
(3)
Asociaiile
contabililor
snt
n
drept:
a)
s
reprezinte
interesele
profesionale
ale
membrilor
lor;
b) s colaboreze cu alte asociaii i cu organizaiile neguvernamentale de profil din
Republica
Moldova
i
din
strintate;
c) s elaboreze i s propun spre aprobare organelor competente proiecte de acte
normative n domeniul contabilitii, programe de instruire profesional continu a
contabililor;
d) s elaboreze i s implementeze reguli profesionale proprii n conformitate cu cerinele
legislaiei
naionale
i
ale
Federaiei
Internaionale
a
Contabililor;
e) s efectueze certificarea contabililor n conformitate cu cerinele Federaiei
Internaionale
a
Contabililor.
(4)
Asociaiile
contabililor
snt
obligate:
a)
s
coordoneze
activitatea
membrilor
lor;
b) s asigure supravegherea intern a activitii contabile desfurate de membrii lor i
respectarea
Codului
etic
al
profesionitilor
contabili;
c) s supravegheze instruirea profesional continu a membrilor lor;
d) s medieze, cu acordul tuturor prilor, litigiile dintre membrii lor;
e)
s
ndeplineasc
i
alte
cerine
prevzute
de
statut.
Articolul
13. Rspunderea
i
drepturile
entitilor
privind inerea contabilitii i raportarea
financiar
(1) Rspunderea pentru inerea contabilitii i raportarea financiar revine:

a) conducerii (organului executiv) - n entitatea cu rspundere limitat;


b) partenerilor - n entitatea ai crei proprietari au rspundere nelimitat;
c)
proprietarului
pentru
ntreprinztorii
individuali;
d)
conductorului
entitii
n
entitile
neprevzute
la
lit.a)-c).
(2)
Persoanele
specificate
la
alin.(1)
snt
obligate:
a) s organizeze i s asigure inerea contabilitii n mod continuu din momentul
nregistrrii
pn
la
lichidarea
entitii;
b) s asigure elaborarea i respectarea politicilor contabile n conformitate cu cerinele
prezentei
legi,
ale
I.F.R.S.
i
ale
S.N.C.;
c)
s
asigure
elaborarea
i
aprobarea:
planului
de
conturi
contabile
de
lucru
al
entitii;
procedeelor
interne
privind
contabilitatea
de
gestiune;
- formularelor documentelor primare i registrelor contabile, n cazul lipsei formularelor
tipizate
sau
dac
acestea
nu
satisfac
necesitile
entitii;
- regulilor circulaiei documentelor i tehnologiei de prelucrare a informaiei contabile;
d) s asigure ntocmirea i prezentarea oportun, complet i corect a documentelor
primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanelor, precum i
integritatea i pstrarea acestora conform cerinelor Organului de Stat pentru Supravegherea i
Administrarea
Fondului
Arhivistic
al
Republicii
Moldova;
e) s organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
f) s asigure documentarea faptelor economice ale entitii i reflectarea acestora n
contabilitate;
g) s asigure respectarea actelor normative prevzute la art.11 alin.(2) lit.a);
h) s asigure ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare n conformitate cu prezenta
lege
i
cu
standardele
de
contabilitate.
(3)
Persoanele
specificate
la
alin.(1)
au
dreptul:
a) s numeasc i s elibereze din funcie contabilul-ef n baza contractului individual de
munc,
n
conformitate
cu
prevederile
Codului
muncii;
b) s constituie secii (servicii) de contabilitate ca subdiviziuni interioare conduse de
contabilul-ef (persoana mputernicit) care se subordoneaz nemijlocit conductorului
entitii;
c) s transmit inerea contabilitii unei organizaii specializate sau firme de audit n baz
contractual;
d)
s
aleag
sistemul
i
forma
de
inere
a
contabilitii;
e) s stabileasc reguli interne privind documentarea faptelor economice i graficul
efecturii
inventarierii.
(4)
abrogat.
(5) Contabilul-ef al entitii trebuie s aib studii superioare sau medii de specialitate de
profil. n cazul contabilului-ef al entitii de interes public, studiile superioare de profil snt
obligatorii.
(6) n entitile care aplic sistemul contabil n partid simpl, contabilitatea poate fi inut
nemijlocit
de
conductorul
entitii.
Articolul
14. Consiliul
consultativ
(1) Pe lng Ministerul Finanelor se instituie Consiliul consultativ pentru examinarea
aspectelor
problematice
ale
contabilitii
i
raportrii
financiare.
(2) Din Consiliul consultativ fac parte reprezentani ai ramurilor de baz ale economiei
naionale, ai instituiilor publice i mediului academic, din care cel puin 50% dein titluri
tiinifice
i
profesionale
de
specialitate.
(3) Regulamentul Consiliului consultativ i componena lui nominal se aprob de Guvern,
la
propunerea
Ministerului
Finanelor.
(4) Sursele de finanare a Consiliului consultativ snt prevzute distinct n devizul de

cheltuieli
Articolul

al
Ministerului
Finanelor.
15. Sisteme
de
inere
a
contabilitii
i
de
prezentare
a
situaiilor
financiare
(1) Organizeaz i in contabilitatea n baza sistemului contabil n partid simpl, fr
prezentarea situaiilor financiare, gospodriile rneti, ntreprinztorii individuali, pn la
nregistrarea acestora ca contribuabili ai T.V.A., i persoanele fizice care presteaz servicii
profesionale, conform indicaiilor metodice aprobate de Ministerul Finanelor.
(2) Organizeaz i in contabilitatea n baza sistemului contabil n partid dubl, cu
prezentarea situaiilor financiare simplificate, entitile care corespund urmtoarelor criterii
pentru
perioada
de
gestiune
precedent:
a) numrul mediu scriptic al salariailor nu depete 9 persoane;
b)
veniturile
din
vnzri
nu
depesc
3
milioane
lei;
i
c) valoarea contabil total (de bilan) a activelor la data raportrii nu depete 3 milioane
lei.
(3) Organizeaz i in contabilitatea n baza sistemului contabil n partid dubl, cu
prezentarea situaiilor financiare complete, alte entiti dect cele menionate la alin. (1) i (2),
inclusiv:
a) entitile n al cror capital social cota proprietarului (asociatului, participantului,
acionarului) persoan juridic, care nu este subiect al sectorului ntreprinderilor mici i
mijlocii,
depete
35%;
b)
companiile
fiduciare;
c)
entitile
importatoare
de
mrfuri
supuse
accizelor;
d) organizaiile de microfinanare, asociaiile de economii i mprumut i ali participani la
piaa
financiar
nebancar;
e)
casele
de
schimb
valutar
i
lombardurile;
f)
entitile
din
domeniul
jocurilor
de
noroc.
(4) Organizeaz i in contabilitatea n baza sistemului contabil n partid dubl instituiile
publice
i
entitile
de
interes
public.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) i (3), organizaiile necomerciale, cu excepia
asociaiilor de economii i mprumut i a fondurilor nestatale de pensii, organizeaz i in
contabilitatea n baza sistemului contabil n partid dubl, cu prezentarea situaiilor financiare
conform
indicaiilor
metodice
aprobate
de
Ministerul
Finanelor.
(6) Entitatea care are dreptul s utilizeze sistemul contabil n partid simpl poate aplica
sistemul contabil n partid dubl. Entitatea care are dreptul s prezinte situaii financiare
simplificate
poate
prezenta
situaii
financiare
complete.
(7) Rapoartele financiare ale instituiilor publice cuprind formele stabilite de Ministerul
Finanelor.
(8) Structura situaiilor financiare, modul de evaluare i de recunoatere a elementelor
acestora
se
stabilesc
n
standardele
de
contabilitate.
Articolul
16. Politici
contabile
(1) Entitatea, cu excepia instituiilor publice, elaboreaz politicile contabile de sine
stttor,
n
baza
prezentei
legi
i
a
standardelor
de
contabilitate.
(2) Politica de contabilitate tip pentru instituiile publice se elaboreaz i se aprob de
Ministerul Finanelor. Organele centrale de specialitate ale administraiei publice pot elabora
prevederi suplimentare la politica de contabilitate tip, innd cont de specificul activitii
acestora, coordonate cu Ministerul Finanelor. Instituiile publice elaboreaz i aprob politica
de
contabilitate
n
conformitate
cu
prevederile
prezentului
alineat.
1
(2 ) Politica de contabilitate a Casei Naionale de Asigurri Sociale i a Companiei
Naionale de Asigurri n Medicin se elaboreaz de sine stttor de ctre acestea, se
coordoneaz cu Ministerul Finanelor i se aprob de autoritatea public central de
specialitate
respectiv.

(3) Elaborarea politicilor contabile const n alegerea unui procedeu din cele propuse n
fiecare standard de contabilitate, n fundamentarea procedeului ales, inndu-se cont de
particularitile activitii entitii, i n acceptarea acestuia n calitate de baz pentru inerea
contabilitii
i
ntocmirea
situaiilor
financiare.
(4) Dac sistemul de reglementare normativ a contabilitii nu stabilete metodele de
inere a contabilitii referitor la o problem concret, entitatea este n drept s elaboreze
metoda respectiv de sine stttor sau cu atragerea firmei de consultan. n acest caz, se
aplic,
n
urmtoarea
consecutivitate,
prevederile:
a)
Cadrului
general
conceptual
pentru
raportarea
financiar;
b) I.F.R.S. i S.N.C., n care se examineaz probleme similare;
c) altor acte normative prevzute la art.11 alin.(2) lit.a) privind problema respectiv sau o
problem analogic.
Capitolul III
ORGANIZAREA CONTABILITII
Articolul
17. Reguli
generale
privind
contabilitatea
elementelor
patrimoniale
(1) Deinerea de ctre entitate a activelor cu orice titlu, nregistrarea surselor de provenien
a acestora i a faptelor economice fr documentarea i reflectarea acestora n contabilitate se
interzic.
(2) Entitatea cu rspundere limitat nregistreaz elementele contabile n baza contabilitii
de angajamente, iar entitatea cu rspundere nelimitat - n baza contabilitii de cas sau
contabilitii
de
angajamente.
(3) Instituiile publice nregistreaz elementele contabile n baza contabilitii de cas i/sau
contabilitii
de
angajamente.
(4) Contabilitatea activelor pe termen lung se ine pe fiecare obiect de eviden, n expresie
cantitativ
i
valoric.
(5) Contabilitatea stocurilor se ine n expresie cantitativ i valoric sau numai n expresie
valoric,
n
conformitate
cu
standardele
de
contabilitate.
(6) nregistrarea iniial n contabilitate a elementelor de activ se face la valoarea de intrare.
(7) Creanele i datoriile pe termen scurt se nregistreaz n contabilitate la valoarea
nominal, iar creanele i datoriile pe termen lung - la valoarea scontat, n conformitate cu
cerinele standardelor de contabilitate. Contabilitatea creanelor i datoriilor se ine pe
categorii,
clieni,
furnizori,
ali
debitori
i
creditori.
(8) Valoarea aciunilor sau a altor titluri de valoare, emise i subscrise, se reflect distinct n
contabilitate.
(9) Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, potrivit naturii sau destinaiei
acestora.
(10) Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, potrivit naturii sau sursei de
provenien
a
acestora.
(11) Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetului public naional se ine de instituiile
publice conform planului de conturi contabile i clasificaiei bugetare a bugetului aprobat.
(12) Contabilitatea instituiilor publice asigur nregistrarea plilor de cas i a
cheltuielilor
efective
conform
clasificaiei
bugetare
a
bugetului
aprobat.
(13) Pentru finanarea cheltuielilor, n limita devizelor de cheltuieli, instituiile publice au
obligaia de a organiza i a ine evidena angajamentelor n conformitate cu normele
metodologice
elaborate
i
aprobate
de
Ministerul
Finanelor.
(14) n contabilitate, profitul sau pierderea se determin cu total cumulativ de la nceputul
perioadei de gestiune. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz, de regul,
la
finele
perioadei
de
gestiune.
(15) Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, conform deciziei
adunrii generale a proprietarilor (asociailor, participanilor, acionarilor) privind repartizarea

profitului
anual,
dup
aprobarea
situaiilor
financiare
anuale.
(16) Pierderea contabil reportat conform statutului entitii se acoper din profitul net al
perioadelor de gestiune curent i precedent, din rezerve i din capitalul social, din
contribuiile suplimentare ale proprietarilor (asociailor, participanilor, acionarilor) potrivit
hotrrii adunrii generale a acestora, iar n ntreprinderile de stat i municipale - de organele
centrale de specialitate ale administraiei publice, de autoritile administraiei publice locale.
(17) La instituiile publice, rezultatul executrii bugetare se stabilete anual prin nchiderea
conturilor de cheltuieli i a conturilor de surse din care au fost efectuate.
(18)
abrogat.
Articolul
18. Ciclul
contabil
Ciclul
contabil
al
entitii
cuprinde:
a)
ntocmirea
documentelor
primare
i
centralizatoare;
b)
evaluarea
i
recunoaterea
elementelor
contabile;
c)
reflectarea
informaiilor
n
conturile
contabile;
d)
ntocmirea
registrelor
contabile;
e)
inventarierea
elementelor
contabile;
f) ntocmirea balanei de verificare, a Crii mari i a situaiilor financiare.
Articolul
19. Documente
primare
(1) Faptele economice se contabilizeaz n baza documentelor primare i centralizatoare.
(2) Documentele primare se ntocmesc n timpul efecturii operaiunii, iar dac aceasta este
imposibil - nemijlocit dup efectuarea operaiunii sau dup producerea evenimentului.
(3) Entitatea utilizeaz formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul
Finanelor. n lipsa formularelor tipizate sau dac acestea nu satisfac necesitile entitii,
entitatea elaboreaz i utilizeaz formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu
respectarea
cerinelor
alin.(6).
(4) Documentele primare ntocmite pe suport de hrtie sau n form electronic au aceeai
putere
juridic.
(5) n cazul ntocmirii documentului primar n form electronic, entitatea, la solicitarea
utilizatorului, este obligat s imprime copia documentului pe suport de hrtie din cont
propriu.
(6) Documentele primare ntocmite vor conine urmtoarele elemente obligatorii:
a)
denumirea
i
numrul
documentului;
b)
data
ntocmirii
documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entitii n numele creia este ntocmit
documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru
persoanele
fizice
codul
personal;
e)
coninutul
faptelor
economice;
f) etaloanele cantitative i valorice n care snt exprimate faptele economice;
g) funcia, numele, prenumele i semntura, inclusiv digital, a persoanelor responsabile de
efectuarea
i
nregistrarea
faptelor
economice.
(7) La ntocmirea documentelor primare, pentru persoanele nenregistrate ca subieci ai
activitii de ntreprinztor, respectarea prevederilor alin.(6) lit.d) nu este obligatorie.
(8) n documentele primare ntocmite pentru necesitile interne ale entitii, respectarea
prevederilor
alin.(6)
lit.c)
i
d)
nu
este
obligatorie.
(9) Documentele primare primite de entitate ntr-o limb strin, alta dect cea englez i
rus, vor fi traduse n limba de stat, cu expunerea tranzaciei respective.
(10) n funcie de natura faptelor economice i a tehnologiei de prelucrare a informaiei,
persoanele prevzute la art.13 pot include n documentele primare elemente suplimentare.
(11) Persoanele care ntocmesc i/sau semneaz documentele primare rspund n
conformitate
cu
art.44.

(12) Documentele de cas, bancare i de decontare, datoriile financiare, comerciale i


calculate pot fi semnate unipersonal de conductorul entitii ori de dou persoane cu drept de
semntur: prima semntur aparine conductorului sau altei persoane mputernicite, a doua contabilului-ef sau altei persoane mputernicite. Semnturile pe documentele menionate,
dup caz, se confirm prin aplicarea tampilei entitii respective. n lipsa funciei de
contabil-ef, semntura pe documentele menionate se aplic de conductorul entitii
respective
sau
de
alt
persoan
mputernicit.
(13) Corectri n documentele primare care justific operaiunile de cas, bancare, de
livrare i achiziie a bunurilor economice i a serviciilor nu se admit.
(14) Contabilului-ef (efului serviciului contabil) i se interzice s primeasc spre executare
documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative i normative, informnd
despre aceasta n scris conductorul entitii. Astfel de documente se primesc spre executare
numai cu indicaiile suplimentare n scris ale conductorului entitii cruia, ulterior, i revine
rspunderea
pentru
aceasta.
Articolul
20. Documente
primare
cu
regim
special
(1) Formularele tipizate cu regim special se utilizeaz n cazurile:
a) nstrinrii activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepia valorilor
mobiliare;
b) prestrii serviciilor, cu excepia serviciilor financiare prestate de ctre instituiile
financiare, organizaiile de microfinanare, asociaiile de economii i mprumut;
c) transportrii activelor n cadrul entitii dezintegrate din punct de vedere teritorial i n
afara
entitii
fr
transmiterea
dreptului
de
proprietate;
d) achiziionrii activelor i serviciilor de locaiune de la furnizori - ceteni;
e)
transmiterii
activelor
n
leasing,
arend,
locaiune.
(2) Modul de editare, eliberare, procurare, pstrare, eviden i utilizare a formularelor
tipizate
cu
regim
special
se
stabilete
de
Guvern.
(3) Entitatea care desfoar activitate de ntreprinztor i dispune de un sistem de
imprimare automatizat imprim formulare tipizate cu regim special de sine stttor, cu
acordul Ministerului Finanelor, conform cerinelor prevzute de Guvern.
(4) Pentru operaiunile de export-import al activelor i serviciilor, drept documente primare
pot fi utilizate documentele aplicate n practica internaional sau cele prevzute de contract.
(5)
abrogat.
(6) Emiterea mai multor documente primare pentru unele i aceleai operaiuni se interzice,
cu excepia cazurilor n care unul dintre documentele primare cu regim special este factura
fiscal.
Articolul
21. Evaluarea
i
recunoaterea
elementelor
contabile
Evaluarea i recunoaterea elementelor contabile se efectueaz n conformitate cu
prevederile
I.F.R.S.
i
ale
actelor
normative
prevzute
la
art.11.
Articolul
22. Conturi
contabile
(1) Entitatea care aplic sistemul contabil n partid dubl este obligat s in evidena
activelor, capitalului propriu, datoriilor, consumurilor, cheltuielilor i veniturilor n baza
conturilor
contabile.
(2) Nomenclatorul conturilor contabile i metodologia privind utilizarea acestora snt
stabilite n Planul general de conturi contabile, care se elaboreaz i se aprob de Ministerul
Finanelor.
(3) Entitile, cu excepia instituiilor publice i a entitilor care aplic I.F.R.S., n baza
Planului general de conturi contabile, elaboreaz planul de conturi de lucru. Entitatea care
aplic I.F.R.S. elaboreaz planul de conturi propriu, ce corespunde cerinelor I.F.R.S.
(4) Planul de conturi utilizat de instituiile publice se elaboreaz i se aprob de Ministerul
Finanelor.

(5) Planul de conturi, inclusiv nomenclatorul grupelor de conturi i normele metodologice


privind aplicarea acestora, utilizat de instituiile financiare se elaboreaz i se aprob de
Banca
Naional.
Articolul
23. Registre
contabile
(1) Datele din documentele primare i centralizatoare se nregistreaz, se acumuleaz i se
prelucreaz
n
registrele
contabile.
(2) Nomenclatorul i structura registrelor contabile se stabilesc de ctre fiecare entitate de
sine stttor, pornind de la necesitile informaionale proprii, inndu-se cont de normele
metodologice
i
cerinele
prevzute
la
alin.(4).
(3) Ministerul Finanelor stabilete registre contabile obligatorii pentru unele categorii de
entiti,
cu
excepia
entitilor
care
aplic
I.F.R.S.
(4)
Registrul
contabil
va
conine
urmtoarele
elemente
obligatorii:
a)
denumirea
registrului;
b)
denumirea
entitii
care
a
ntocmit
registrul;
c) data nceperii i finisrii inerii registrului i/sau perioada pentru care se ntocmete
acesta;
d) data efecturii faptelor economice, grupate n ordine cronologic i/sau sistemic;
e)
etaloanele
de
eviden
a
faptelor
economice;
f) funcia, numele, prenumele i semnturile persoanelor responsabile de ntocmirea
registrului.
(5) Registrele contabile se ntocmesc pe suport de hrtie sau n form electronic. Dac
registrul contabil este ntocmit n form electronic, entitatea, la solicitarea organelor
autorizate, este obligat s imprime pe cont propriu copia acestuia pe suport de hrtie.
(6) Registrele contabile obligatorii snt Cartea mare sau balana de verificare i alte registre
centralizatoare, care servesc drept baz pentru ntocmirea situaiilor financiare.
(7) Nomenclatorul i structura registrelor contabile pentru instituiile publice se elaboreaz
i
se
aprob
de
Ministerul
Finanelor.
Articolul
24. Inventarierea
patrimoniului
(1) Entitatea are obligaia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i
pasiv, cel puin o dat pe an pe parcursul desfurrii activitii sale, n cazul reorganizrii sau
ncetrii activitii, precum i n cazurile prevzute de Regulamentul privind inventarierea,
aprobat
de
Ministerul
Finanelor.
(2) Modul i regulile de efectuare a inventarierii se elaboreaz i se aprob de Ministerul
Finanelor.
(3) Regulile specifice de efectuare a inventarierii n ramurile respective se elaboreaz de
organele centrale de specialitate ale administraiei publice i de autoritile administraiei
publice locale, precum i de alte organe autorizate i se aprob de Ministerul Finanelor.
Capitolul IV
CONTABILITATEA N TREZORERIA DE STAT,
TREZORERIILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI
FINANELOR I N INSTITUIILE PUBLICE
Articolul
25.
Contabilitatea
n
Trezoreria
de
Stat
i
n
trezoreriile
teritoriale
ale
Ministerului
Finanelor
(1) Contabilitatea n Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor
se organizeaz n baza contabilitii de cas i asigur nregistrarea operaiunilor de ncasri i
pli n conturile de venituri i cheltuieli, deschise pe bugete i pe executori de buget conform
clasificaiei
bugetare,
precum
i
planului
de
conturi
contabile.
(2) n contabilitatea Trezoreriei de Stat i a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor, executorilor de buget li se deschid conturi distincte pentru evidena alocaiilor
aprobate
i
repartizate,
precum
i
a
cheltuielilor
efectuate
din:

a)

bugetul
de
stat;
b)
bugetele
unitilor
administrativ-teritoriale;
c)
bugetul
asigurrilor
sociale
de
stat;
d)
fondurile
asigurrilor
obligatorii
de
asisten
medical.
(3) Contabilitatea Trezoreriei de Stat i a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor
furnizeaz informaii cu privire la derularea executrii bugetare, aprobate anual prin lege
pentru fiecare buget, precum i n limita disponibilitilor aflate n conturi.
(4) n contabilitatea Trezoreriei de Stat i a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor se reflect, n conturi distincte, mprumuturile de stat interne i externe primite
pentru finanarea deficitelor bugetare, pentru alte aciuni prevzute de lege, precum i pentru
plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei de Stat i a
trezoreriilor
teritoriale
ale
Ministerului
Finanelor.
(5) Contabilitatea n Trezoreria de Stat i n trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor cuprinde operaiunile privind executarea de cas a mijloacelor bugetului public
naional.
(6) Organizarea i inerea contabilitii n Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor se efectueaz potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanelor.
Articolul
26. Contabilitatea
executrii
bugetului
asigurrilor
sociale
de
stat
i
a
fondurilor
asigurrii
obligatorii
de
asisten
medical
(1) Contabilitatea executrii bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii
obligatorii de asisten medical se organizeaz i se ine de ctre Casa Naional de Asigurri
Sociale, Compania Naional de Asigurri n Medicin i, respectiv, de ctre unitile
subordonate lor, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanelor, i asigur nregistrarea
operaiunilor privind veniturile i cheltuielile efectuate la executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, precum i privind
datoriile achitate pn la 31 decembrie, evidena transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea
rezultatului executrii bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii
obligatorii de asisten medical prin nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli.
(2) Instituiile publice finanate de la bugetul asigurrilor sociale de stat i de la fondurile
asigurrii obligatorii de asisten medical, ai cror conductori au calitatea de executor de
buget,
organizeaz
i
in
contabilitatea
potrivit
bugetului
aprobat.
Articolul
27. Contabilitatea
n
instituiile
publice
(1) Obiectul principal al contabilitii instituiilor publice l constituie patrimoniul statului
i
al
unitilor
administrativ-teritoriale,
inclusiv
domeniul
public.
(2) Evidena, n uniti cantitative sau valorice, dup caz, a fondului funciar, a fondului
forestier, a rezervelor de substane minerale utile, a celorlalte resurse naturale ale solului i
subsolului se ine de unitile care administreaz, exploateaz i folosesc bunurile respective.
(3) La finalizarea perioadei de gestiune, executarea bugetar se efectueaz potrivit
normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanelor, dup cum urmeaz:
a) ncheierea executrii bugetului de stat - de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor
i
Trezoreria
de
Stat;
b) ncheierea executrii bugetelor unitilor administrativ-teritoriale - de ctre executorii de
buget
ai
bugetelor
unitilor
administrativ-teritoriale;
c) ncheierea executrii bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii
obligatorii de asisten medical - de ctre unitile Casei Naionale de Asigurri Sociale,
respectiv
ale
Companiei
Naionale
de
Asigurri
n
Medicin.
(4) Ministerul Finanelor ntocmete trimestrial i anual raportul consolidat al instituiilor
publice, al Trezoreriei de Stat i al trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor potrivit
structurii stabilite de acesta, care se aprob n conformitate cu legislaia.
(5) Organele centrale de specialitate ale administraiei publice i autoritile administraiei

publice locale, instituiile publice autonome, instituiile din subordinea acestora, ai cror
conductori au calitatea de executor de buget, organizeaz i in contabilitatea veniturilor,
precum i a angajamentelor i plilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.
Articolul
28. Prezentarea
raportului
executrii
bugetului
public
naional
(1) Raportul anual privind executarea bugetului public naional se prezint Guvernului de
ctre Ministerul Finanelor, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind
executarea
bugetului
de
stat.
(2) Raportul anual privind executarea bugetului public naional se prezint Parlamentului
de ctre Guvern, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind executarea
bugetului de stat.
Capitolul V
SITUAII FINANCIARE
Articolul
29. Prevederi
generale
(1) Entitile de interes public ntocmesc i prezint situaii financiare semianuale i anuale.
(2) Entitile, cu excepia instituiilor publice i a entitilor menionate la alin. (1),
ntocmesc
i
prezint
situaii
financiare
anuale,
care
pot
fi:
a)
situaii
financiare
complete;
sau
b)
situaii
financiare
simplificate.
1
(2 )
Situaiile
financiare
complete
cuprind:
a)
bilanul;
b)
situaia
de
profit
i
pierdere;
c)
situaia
modificrilor
capitalului
propriu;
d)
situaia
fluxurilor
de
numerar;
e)
notele
la
situaiile
financiare.
(22)
Situaiile
financiare
simplificate
cuprind:
a)
bilanul;
b)
situaia
de
profit
i
pierdere;
c)
nota
explicativ.
(3)
abrogat.
(4)
abrogat.
(5) Suplimentar la situaiile financiare, entitatea va prezenta anual raportul conducerii i
raportul
auditorului,
n
cazul
n
care
auditul
este
obligatoriu.
(6) Situaiile financiare se ntocmesc n conformitate cu prevederile prezentei legi, ale
standardelor de contabilitate i vor oferi imaginea real i fidel a elementelor contabile ale
entitii.
(7) Dac, n cazuri excepionale, aplicarea unei prevederi a prezentei legi, a standardelor de
contabilitate contrazice prevederilor alin.(6), se va recurge la derogare de la prevederea n
cauz pentru a se oferi imaginea real i fidel n sensul alin.(6). Orice derogare, motivele i
efectele acesteia asupra situaiei patrimoniale i financiare ale entitii vor fi prezentate n
notele
la
situaiile
financiare
anuale.
(8) Situaiile financiare includ indicatorii activitii tuturor filialelor, reprezentanelor i
subdiviziunilor interioare ale entitii, indiferent de locul amplasrii acestora.
(9) Situaiile financiare se ntocmesc cu utilizarea datelor inventarierii pentru autentificarea
existenei
i
strii
activelor
i
datoriilor.
(10) Situaiile financiare reflect valoarea elementelor aferente perioadelor de gestiune
curent i precedent. Dac aceast valoare nu este comparabil, datele perioadei precedente
vor fi ajustate. Absena comparabilitii i orice ajustare vor fi prezentate n notele
explicative.
Articolul
30. Note
explicative
(1) Pe lng cerinele specifice prevzute de standardele de contabilitate, notele explicative

cuprind
i
urmtoarele
date:
a) denumirea i adresa juridic a entitii n care nsi entitatea raportoare sau o persoan
care acioneaz n nume propriu, dar din partea entitii, deine cel puin 20% din capitalul
statutar, din prile sociale deinute sau din aciunile subscrise, din rezervele i profitul
(pierderea)
pentru
ultima
perioad
de
gestiune;
b) denumirea, adresa sediului sau adresa juridic i forma juridic de organizare a fiecrei
entiti cu rspundere nelimitat al crei membru este entitatea raportoare cu rspundere
limitat;
c)
sumele
datoriilor
cu
termenul
de
prescripie
expirat;
d) valoarea activelor gajate pentru acoperirea datoriilor bilaniere i extrabilaniere;
e) numrul scriptic mediu al salariailor pe parcursul perioadei de gestiune divizai pe
categorii, mrimea salariilor, contribuiilor n fondurile de pensii, contribuiilor de asigurri
sociale de stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical;
f) suma retribuiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor organelor
administrative, de conducere i de supraveghere i alte angajamente aprute sau asumate n
legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale fotilor membri ai acestor organe, pe categorii;
g) suma avansurilor i creditelor acordate membrilor organelor specificate la lit.f), cu
indicarea ratelor dobnzii, condiiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate,
precum i a angajamentelor asumate n numele lor sub garanii de orice fel.
(2) Dac aplicarea prevederilor prezentei legi, ale standardelor de contabilitate nu este
suficient pentru a oferi imaginea real i fidel a elementelor contabile ale entitii, nota
explicativ
va
conine
informaii
suplimentare.
Articolul
31. Raportul
conducerii
(1)
Raportul
conducerii
va
include:
a) prezentarea real a dezvoltrii i performanelor activitii entitii i grupului de entiti;
b) descrierea principalelor riscuri i incertitudini cu care se confrunt entitatea i grupul de
entiti;
c) informaii privind mediul nconjurtor i oportunitile profesionale ale angajailor;
d) orice eveniment important care a avut loc de la finele perioadei de gestiune pn la
prezentarea
situaiilor
financiare;
e) perspectivele de dezvoltare a entitii i a grupului de entiti;
f) activitile entitii i ale grupului de entiti n sfera cercetrii i dezvoltrii;
g) informaii privind rscumprarea prilor sociale i a aciunilor proprii;
h)
informaii
privind
existena
filialelor
entitii.
(2) Raportul conducerii entitii de interes public va cuprinde un capitol privind guvernana
corporativ, care va fi inclus ca un document n raportul conducerii, i va conine informaie
despre:
a) codul de guvernan corporativ aplicat de entitate, cu referin la sursa i locul
publicrii;
b) gradul cu care entitatea se conformeaz sau nu prevederilor din codul de guvernan
corporativ
stipulat
la
lit.a);
c) sistemele de control intern i gestiune a riscurilor entitii i ale grupului de entiti;
d) mputernicirile i drepturile organelor de conducere i ale proprietarilor (asociailor,
participanilor, acionarilor) entitii, precum i despre modul de exercitare a acestor
mputerniciri
i
drepturi;
e) componena, modul de funcionare i structura organelor de conducere ale entitii.
Articolul
32. Perioada
de
gestiune
(1) Perioada de gestiune pentru toate entitile care ntocmesc i prezint situaii financiare
este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie, cu
excepia: cazurilor de reorganizare i lichidare a entitii; entitilor ale cror entiti-mam
aplic alt perioad de raportare financiar; unor categorii de entiti pentru care Ministerul

Finanelor, n funcie de particularitile activitii acestora, stabilete o perioad de gestiune


care
nu
coincide
cu
anul
calendaristic.
(2)
abrogat.
(3) Prima perioad de gestiune se consider perioada de la data nregistrrii de stat a
entitii pn la 31 decembrie al aceluiai an calendaristic. n cazul n care nregistrarea de stat
a entitii are loc dup 1 octombrie, prima perioad de gestiune se consider, de regul,
perioada de la data nregistrrii de stat pn la 31 decembrie al anului calendaristic ce urmeaz
dup
anul
nregistrrii
de
stat.
(4) Data ntocmirii situaiilor financiare este ultima zi calendaristic a perioadei de
gestiune, cu excepia cazurilor de reorganizare i lichidare a entitii.
Articolul
33. abrogat.
Articolul
34. Cerine
de
raportare
n
cazul
reorganizrii
entitii
(1) Ultima perioad de gestiune pentru entitatea reorganizat, cu excepia cazurilor de
reorganizare prin absorbie, este perioada de la 1 ianuarie al anului n care a fost efectuat
nregistrarea de stat a entitilor nou-aprute pn la data acestei nregistrri. La reorganizarea
entitii prin absorbie, ultima perioad de gestiune pentru entitatea care se alipete (absorbit)
la alt entitate (absorbant) este perioada de la 1 ianuarie al anului n care n Registrul de stat
al ntreprinderilor i organizaiilor se efectueaz nscrierea privind ncetarea activitii entitii
absorbite
pn
la
efectuarea
acestei
nscrieri.
(2) Entitatea reorganizat ntocmete ultimele situaii financiare la data care precede data
nregistrrii de stat a entitilor nou-aprute (la data efecturii n Registrul de stat al
ntreprinderilor i organizaiilor a nscrierii despre ncetarea activitii entitii absorbite).
(3) Ultimele situaii financiare vor include datele despre faptele economice care au avut loc
n perioada de la data aprobrii bilanului de repartiie pn la data nregistrrii de stat a
entitilor nou-aprute (data efecturii n Registrul de stat al ntreprinderilor i organizaiilor a
nscrierii
despre
ncetarea
activitii
entitii
absorbite).
(4) Prima perioad de gestiune pentru entitile nou-aprute ca rezultat al reorganizrii este
perioada de la data nregistrrii de stat a acestora pn la 31 decembrie.
(5) Entitile nou-aprute n urma reorganizrii vor ntocmi primele situaii financiare la
data
nregistrrii
de
stat
a
acestora.
(6) Primele situaii financiare se ntocmesc n baza bilanului de repartiie i a datelor
despre faptele economice care au avut loc n perioada de la data aprobrii bilanului de
repartiie pn la data nregistrrii de stat a entitilor nou-aprute n urma reorganizrii (data
efecturii n Registrul de stat al ntreprinderilor i organizaiilor a nscrierii despre ncetarea
activitii
entitii
absorbite).
Articolul
35. Cerine
de
raportare
n
cazul
lichidrii
entitii
(1) Perioada de gestiune pentru entitatea lichidat, cu excepia instituiilor publice, este
perioada de la 1 ianuarie al anului n care n Registrul de stat al ntreprinderilor i
organizaiilor a fost efectuat nscrierea despre lichidare pn la data efecturii acestei
nscrieri.
(2) Ultimele situaii financiare ale entitii lichidate, cu excepia instituiilor publice, se
ntocmesc de comisia de lichidare (lichidator) sau de persoana numit de instana de judecat
n cazul n care entitatea se lichideaz din cauza recunoaterii insolvabilitii acesteia.
(3) Ultimele situaii financiare ale entitii lichidate, cu excepia instituiilor publice, se
ntocmesc la data care preced data efecturii n Registrul de stat al ntreprinderilor i
organizaiilor
a
nscrierii
despre
lichidarea
entitii.
(4) Ultimele situaii financiare ale entitii lichidate, cu excepia instituiilor publice, se
ntocmesc n baza bilanului de lichidare aprobat i a datelor despre faptele economice care au
avut loc n perioada de la data aprobrii bilanului de lichidare pn la data efecturii n

Registrul de stat al ntreprinderilor i organizaiilor a nscrierii despre lichidarea entitii.


(5) Ultimul raport financiar al instituiei publice lichidate se ntocmete de ctre comisia de
lichidare instituit n baza deciziei organului central de specialitate al administraiei publice, a
autoritii administraiei publice locale. Instituiile publice lichidate ntocmesc raportul
financiar la data lichidrii (n volumul raportului financiar anual) i l prezint organelor
centrale de specialitate ale administraiei publice, autoritilor administraiei publice locale.
(6) Activele i pasivele bilanului contabil al instituiei publice i ntreprinderii de stat se
transmit succesorului n conformitate cu decizia organului central de specialitate al
administraiei
publice,
a
autoritii
administraiei
publice
locale.
Articolul
36. Semnarea
situaiilor
financiare
(1) Situaiile financiare vor fi semnate pn la momentul prezentrii lor utilizatorilor de
ctre
persoanele
ce
reprezint
conducerea
entitii,
care
pot
fi:
a)
proprietar
n
cazul
ntreprinztorilor
individuali;
b)
parteneri
n
cazul
unui
parteneriat;
c) membri ai organului executiv sau, ca alternativ, preedintele consiliului executiv, n
numele consiliului executiv, i preedintele consiliului de supraveghere, n numele consiliului
de supraveghere - la ntreprinderile cu rspundere limitat i n organizaiile necomerciale;
d)
director
al
filialei
n
cazul
unei
companii
strine;
e) directorul executiv i membrii consiliului - n cazul altor entiti nespecificate la lit.a)-d);
f) conductorul i contabilul-ef (eful serviciului contabil) - n cazul instituiei publice.
(2)
Dac
persoanele
menionate
la
alin.(1):
a) nu snt capabile s semneze situaiile financiare, la acestea se anexeaz o explicaie a
persoanelor
care
semneaz
situaiile
financiare
respective;
b) refuz s semneze situaiile financiare, la acestea se anexeaz o obiecie scris i
semnat,
cu
indicarea
motivului
de
refuz.
Articolul
37. Situaii
financiare
consolidate
(1) Entitatea-mam, suplimentar la situaiile financiare proprii, ntocmete situaiile
financiare
consolidate
n
conformitate
cu
standardele
de
contabilitate.
(2)
abrogat.
(3) Suplimentar la situaiile financiare consolidate, entitatea va prezenta raportul consolidat
al conducerii i raportul auditorului, dac situaiile financiare consolidate au fost supuse
auditului.
(4) Situaiile financiare consolidate se ntocmesc, se semneaz, se prezint i se public n
acelai
mod
ca
i
situaiile
financiare
proprii
ale
entitilor-mame.
(5) Rapoartele financiare consolidate ale instituiilor publice se ntocmesc, se semneaz de
ctre organele centrale de specialitate ale administraiei publice, autoritile administraiei
publice
locale
i
se
prezint
Ministerului
Finanelor.
Articolul
38. Prezentarea
situaiilor
financiare
(1) Entitile prezint situaiile financiare proprietarilor (asociailor, participanilor,
acionarilor) i Serviciului situaiilor financiare, cu excepia instituiilor publice care prezint
rapoartele
financiare
n
conformitate
cu
alin.(6)
i
(7).
(2) Situaiile financiare se prezint i altor autoriti publice, instituii financiare i
utilizatori
interesai,
n
baza
acordului
cu
entitatea.
(3) Entitile care aplic sistemul contabil n partid dubl, cu excepia entitilor de interes
public
i
a
instituiilor
publice,
snt
obligate
s
prezinte:
a) situaii financiare anuale proprii i consolidate n termen de 90 de zile urmtoare anului
de
gestiune;
b) situaiile financiare proprii ale entitii-mam i situaiile financiare consolidate ce
reprezint
situaii
financiare
integrale
la
una
i
aceeai
dat.
(4)
Entitile
de
interes
public
snt
obligate
s
prezinte:
a) situaii financiare semianuale proprii pentru primul semestru n termen de 30 de zile

urmtoare
semestrului
de
gestiune;
b) situaii financiare anuale proprii i consolidate n termen de 120 de zile urmtoare anului
de
gestiune;
c) situaiile financiare proprii ale entitii-mam i situaiile financiare consolidate ce
reprezint
situaii
financiare
integrale
la
una
i
aceeai
dat.
(5) Termenul concret de prezentare a situaiilor financiare pentru fiecare entitate se
stabilete
de
Serviciul
situaiilor
financiare.
(6) Instituiile publice i celelalte entiti ai cror conductori au calitatea de executori de
buget ntocmesc i prezint rapoarte financiare la organele centrale de specialitate ale
administraiei publice, la autoritile administraiei publice locale, n conformitate cu
termenele
i
periodicitatea
stabilite
de
acestea.
(7) Organele centrale de specialitate ale administraiei publice, autoritile administraiei
publice locale i instituiile publice autonome ntocmesc i prezint Ministerului Finanelor
rapoarte financiare potrivit normelor aprobate i n conformitate cu termenele i periodicitatea
stabilite
de
acesta.
(8) Situaiile financiare se prezint pe suport de hrtie sau n form electronic (pe suport
magnetic
sau
prin
reeaua
Internet).
(9) Data prezentrii situaiilor financiare se consider data expedierii acestora prin pota
electronic sau data transmiterii efective Serviciului situaiilor financiare i altor organe
autorizate
n
conformitate
cu
art.11.
Articolul
39. Rspunderea
pentru
ntocmirea
i
prezentarea
situaiilor
financiare
i
rapoartelor
anuale
Persoanele specificate la art.36 rspund pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare i rapoartelor anuale la Serviciul situaiilor financiare n conformitate cu art.44.
Articolul
40. Auditul
situaiilor
financiare
(1) Situaiile financiare ale entitilor supuse auditului obligatoriu vor fi plasate n reeaua
Internet pe pagina oficial a entitii i a organului cruia i se prezint situaiile financiare i
vor
fi
puse
la
dispoziia
utilizatorilor.
(2) Auditul situaiilor financiare se efectueaz n conformitate cu Legea privind activitatea
de
audit.
Articolul
41. Sistemul
de
control
intern
i
auditul
intern
(1) Entitatea este obligat s organizeze un sistem de control intern. Rspunderea pentru
organizarea i aplicarea controlului intern o poart persoanele specificate la art.13 alin.(1).
(2) Auditul intern este obligatoriu pentru instituiile financiare i poate fi efectuat de
auditorii
interni
sau
externi
independeni.
(3) Entitatea pentru care auditul intern nu este obligatoriu poate crea o structur de audit
intern
sau
antrena
n
acest
scop
auditori
independeni.
Articolul
42. Corectarea
erorilor
contabile
(1) Corectri nestipulate n documentele primare i n registrele contabile nu se admit.
(2) Corectarea nregistrrilor contabile eronate se confirm prin not contabil, cu condiia
respectrii
cerinelor
prevzute
la
art.19
alin.(6).
(3) n cazul corectrii erorilor care genereaz pierderi contabile reportate, acestea vor fi
acoperite pn la efectuarea oricrei repartizri de profit. n notele la situaiile financiare vor fi
prezentate
informaii
suplimentare
cu
privire
la
erorile
constatate.
(4) Data corectrii erorilor contabile se consider data ntocmirii notei contabile.
(5) Data comiterii erorii contabile se consider data ntocmirii documentului primar la care
se
face
referire
n
nota
contabil.
(6) Erorile constatate dup aprobarea i prezentarea situaiilor financiare se corecteaz n
conformitate
cu
standardele
de
contabilitate.
Articolul
43. Pstrarea
documentelor
primare,
registrelor
contabile
i
situaiilor
financiare

(1) Entitatea este obligat s pstreze pe suport de hrtie sau n form electronic
documentele contabile care includ: documentele primare, registrele contabile, situaiile
financiare i alte documente aferente organizrii i inerii contabilitii (denumite n cele ce
urmeaz documente
contabile).
(2) Documentele contabile vor fi sistematizate i pstrate n termenele i conform regulilor
prevzute de Organul de Stat pentru Supravegherea i Administrarea Fondului Arhivistic al
Republicii
Moldova.
(3) Rspunderea pentru organizarea pstrrii i integritatea documentelor contabile o poart
conductorul entitii. n cazul destituirii conductorului entitii sau a persoanei responsabile
de pstrarea documentelor contabile, aceste documente se transmit persoanei nou-numite.
Transmiterea se efectueaz prin ntocmirea unui proces-verbal de predare-primire, n prezena
comisiei, cu indicarea, n compartimentele respective ale acestuia, a categoriilor concrete i a
termenelor de pstrare a documentelor, precum i a documentelor care lipsesc.
(4) La pstrarea documentelor contabile, entitile snt obligate s asigure protejarea
acestora
de
corectri.
(5) Documentele contabile pot fi ridicate (sechestrate) de ctre organele autorizate.
Conductorul entitii sau persoana autorizat de acesta snt obligai, n prezena
reprezentanilor organelor care ridic (sechestreaz) documentele, s fac copii de pe acestea,
cu indicarea temeiului i datei ridicrii (sechestrrii). Copiile respective se certific prin
semnturile persoanelor care au ridicat (sechestrat) documentele. Pentru documentele ridicate
(sechestrate) se ntocmete un proces-verbal care se semneaz de reprezentantul organului ce
ridic (sechestreaz) i de conductorul entitii respective sau de persoana autorizat de
acesta.
(6) n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conductorul
entitii este obligat s le restabileasc n termen de pn la 2 luni, ncepnd cu data constatrii
faptului
respectiv.
Articolul
44. Rspunderea
pentru
nclcarea
prezentei
legi
Persoanele vinovate de nclcarea prezentei legi, care se eschiveaz de la inerea
contabilitii, aplic incorect standardele de contabilitate, precum i cele care falsific
premeditat documentele primare, registrele contabile, situaiile financiare i rapoartelor
anuale, snt trase la rspundere disciplinar, material, administrativ sau penal, dup caz,
conform
legislaiei.
Articolul
45. Acces
la
informaiile
contabile
(1) Documentele contabile specificate la art.43 alin.(1) snt considerate proprietate a
entitii.
(2) Entitatea prezint documentele contabile la cererea organelor autorizate.
Capitolul VI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul
46
Guvernul,
n
termen
de
6
luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n
concordan
cu
prezenta
lege;
b) va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege;
c) va iniia negocierile cu Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate privind
acceptarea
i
implementarea
S.I.R.F.
n
Republica
Moldova;
d) va elabora i aproba Regulamentul Consiliului consultativ de pe lng Ministerul
Finanelor
i
componena
nominal
a
acestuia;
e) va completa i modifica Regulamentul Biroului Naional de Statistic.
Articolul
47
(1) Entitatea care va aplica pentru prima dat I.F.R.S. se va cluzi de prevederile I.F.R.S. 1

Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar.


(2) Entitatea de interes public este obligat s aplice, ncepnd cu 1 ianuarie 2011, I.F.R.S.
la
ntocmirea
situaiilor
financiare.
Entitile prevzute la art.4 alin.(1) i (2) snt ncurajate s aplice I.F.R.S. conform
politicilor
contabile
pn
la
1
ianuarie
2011.
(3) Ministerul Finanelor, n termen de 6 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
va elabora i va aproba S.N.C. n conformitate cu I.F.R.S., precum i alte acte normative
prevzute
la
art.11
alin.(2)
lit.a),
cu
excepia
S.N.C.S.P.
(4) Ministerul Finanelor va elabora i va aproba S.N.C.S.P. conform planului de
implementare
aprobat
de
Guvern.
Articolul
48
(1)
Prezenta
lege
intr
n
vigoare
la
1
ianuarie
2008.
(2) De la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se abrog:
Legea contabilitii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1995, nr.28, art.321; republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.87-90,
art.398);
art.VI din Legea nr.757-XV din 21 decembrie 2001 pentru modificarea i completarea unor
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.58);
art.I din Legea nr.1276-XV din 25 iulie 2002 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.958).
PREEDINTELE

PARLAMENTULUI

Nr. 113-XVI. Chiinu, 27 aprilie 2007.

Marian

LUPU