Sunteți pe pagina 1din 10

COALA GIMNAZIAL NR.

2 ZRNETI
PROFESOR: NICOLAESCU MARIA
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZ
CLASA: a V-a A
MANUAL: WOW! WINDOW ON THE WORLD, Ed. Oxford
PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE
ANUL COLAR 2015-2016
SEMESTRUL I
UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

UNIT 1:
Teme:
QUIZZES AND - Copilul despre sine: numele
GAMES
-coala: obiecte colare
- Cultur i civilizaie: ri
1.1 Desprinderea
Lesson 1:
europene
sensului global al unui
A Quiz- simple
- Copilul i lumea
mesaj articulat clar,
present of BE
nconjurtoare: activiti n
emis cu o viteza
timpul liber
normal
Lesson 2: Practice- Funcii comunicative:
- exercitii de potrivire
2.2 Cererea si oferirea
Simple Present of - F4 a initia si a sustine un
Textbook
unor informatii despre
verb TO be
schimb verbal
Notebook
sine, despre persoane,
Elemente de construcie a
- raspuns la intrebari
Worksheetsdespre
activit

i
din
Lesson 3:
comunicrii:
verb to be
The Alphabet
- verbul to be Simple Present universul imediat
- text cu spatii
3.2 Recunoaterea
- alfabetul
lacunare
informaiilor eseniale
Lesson 4:
- numeralul cardinal 1-20
Numbers( 1-20)
- construciile What is this? It is dintr-un text citit n
gnd
a/an, Is it a/an?
4.1 Solicitarea i
Lesson 5:
- articolul nehotarat a/ansubstantivul: numrul singular i oferirea unor
The Search
informaii despre sine
plural
Episode 1

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

2h

- activitate 28.09-02.10.2015
individuala
05.10-09.10.2015

- activitate
pe perechi

12.10-16.10.2015

Observare
sistematica
Tema in clasa

1h
1h
1h
1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

UNIT 2
THIS WEEK ON
WOW
Lesson 1:
1.2 Identificarea unor
Teme:
A game - indefinite
informaii specifice
- copilul i lumea nconjurtoare:
article(a/an)
dintr-un scurt mesaj
obiecte din viaa de zi cu zi
audiat, articulat clar i - exercitii de potrivire
- cultur i civilizaie: rile
Lesson 2:
rar
Europei
What's this?
2.1 Descrierea
Funcii comunicative:
persoanelor i a unor - raspuns la intrebari Textbook
- a iniia un schimb verbal
Notebook
Lesson 3:
evenimente
- a identifica elemente din
Worksheetstext
cu
spatii
The Dangerous
3.2 Recunoaterea
universul familiar
jobs
lacunare
Brothers! informaiilor eseniale
Elemente de construcie a
Greetings
dintr-un text citit n
comunicrii:
- formulare de
Jobs
gnd
- construciile What is this? It is
propoziii
4.2 Redactarea unor
a/an, Is it a/an?
paragrafe despre
Lesson 4:
- articolul indefinit a/anThe Search-Episodesubstantivul: numrul singular i evenimente i
persoane, dup un plan
2
plural
dat

NR.
ORE

1h

1h
- activitate
individuala 19.10-23.10.2015

Observare
sistematica

1h

26.10-30.10.2015

- activitate
pe perechi

Tema pentru
acas
1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

UNIT 3
ITS HOLIDAY
TIME

1.3 Sesizarea ordinii


evenimentelor relatate
Teme:
ntr-un text scurt
-Familia: membrii familiei
Lesson 1:
2.2 Cererea si oferirea
- Copilul i lumea nconjurtoare:
A WOW! Holiday
activiti n timpul liber, momentele unor informatii despre
report
sine, despre persoane, - exercitii de potrivire
zilei, vremea, anotimpurile
despre activiti din
-Cultur i civilizaie: nume de
Lesson 2:
universul imediat
orae, regiuni
Has/Have got
3.2 Recunoaterea
- raspuns la intrebari Textbook
Funcii comunicative:
informaiilor eseniale
Notebook
- a cere i a da informaii
Lesson 3:
dintr-un text citit n
Worksheets- text cu spatii
- a descrie locuri
This and That
gnd
Has/Have
lacunare
- a exprima posesia
3.3Asocierea
got
Elemente de construcie a
Lesson 4:
informaiilor factuale
Numbers (20-100) comunicrii:
dintr-un text citit cu o
- formulare de
- verbul have got Present Simple
imagine/set de imagini
propoziii
- pronumele demonstrativ: this,
Lesson 5:
4.2Redactarea unor
that, these, those
The Search
paragrafe despre
- numeralul cardinal 20-100
Episode 3
evenimente i
- Genitivul cu s
persoane dupa un plan
- adjectivul posesiv
dat

NR.
ORE

1h

2h
- activitate 02.11-06.11.2015
individuala

Observare
sistematica

09.11-13.11.2015

- activitate
pe perechi

16.11-20.11.2015

1h

Tema pentru
acas
Notare n catalog 1h
1h

UNITI DE
NVARE
UNIT 4
WOW!
MUSEUM

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

1.1 Desprinderea sensului


global al unui mesaj
articulat clar, emis cu o

viteza normal
Lesson 1:
Teme:
WOW! Museum - copilul i lumea nconjurtoare: 1.2 Identificarea unor
Possessive s
informaii specifice dintrla muzeu
- copilul i lumea nconjurtoare: un scurt mesaj audiat,
- exercitii de potrivire
Lesson 2:
ceasul, momentele zilei,
articulat
clar
i
rar
Textbook
Possessive
anotimpuri, vremea, culori
2.1 Descrierea persoanelor
adjectives
- familia: membrii familiei
- raspuns la intrebari Notebook
i a unor evenimente
Funcii comunicative:
Lesson 3:
- a cere i a da informaii
2.2 Cererea i oferirea unor
- text cu spatii
WorksheetsThese and Those - a vorbi despre posesiune i
informaii despre sine,
lacunare
Possessives
posesor
despre persoane, despre
Lesson 4: The time - a ntreba i a spune ct este
Worksheetsactiviti din universul
ceasul
formulare
de
Telling the
Lesson 5:
Elemente de construcie a
imediat
propoziii
time
The Search
comunicrii:
3.2
Recunoa

terea
Episode 4
- posesivul cu s
informaiilor eseniale
- adjectivul posesiv
dintr-un text citit n gnd
- pronumele demonstrativ:
these, those
3.3Asocierea informaiilor
factual dintr-un text citit cu
o imagine / un set de
imagini

1h

- activitate
individuala 23.11-27.11.2015
02.12-04.12.2015

Observare
sistematica

2h

Tema pentru
acas

1h

- activitate 07.12-11.12.2015
pe perechi
Notare n catalog 1h
1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

1.2 Identificarea unor


informaii specifice
dintr-un scurt mesaj
audiat, articulat clar i
rar
LESSON 1: CHRISTMAS
CARDS
MAGIC
CHRISTMAS

3.3Asocierea
informaiilor factual

- redactare felicitri n
limba englez
- text cu spatii
lacunare

dintr-un text citit cu o


LESSON 2: CHRISTMAS
CAROLS

imagine / un set de
imagini
4.2 Redactarea unor
paragrafe despre
evenimente i
persoane, dup un plan
dat

- formulare de
propoziii
- interpretare colinde
n limba englez

- hrtie
colorat
-foarfec
-creioane
colorate
-laptop
-boxe

- activitate
individuala

Observare
sistematica
14.12-18.12.2015

- activitate
pe perechi

1h

Feedback
1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

UNIT 5
OUR LIFE
1.2 Identificarea unor
informaii specifice
dintr-un scurt mesaj
Teme:
- copilul i lumea nconjurtoare: audiat, articulat clar i
Lesson 2:
cumprturi, hran, activiti pentru rar
- exercitii de potrivire
Simple Present (1) timpul liber
2.2 Cererea i oferirea
-coala: activiti colare
Textbook
unor informaii despre
Lesson 3:
- cultur i civilizaie: naionaliti sine, despre persoane,
- raspuns la intrebari
Days of the week Funcii comunicative:
Notebook
despre activiti din
- F4- a iniia i a susine un schimb
universul
imediat
- text cu spatii
verbal
Lesson 4:
Worksheets3.1 Identificarea
F5a
situa

n
timp,
a
relata
lacunare
A special dog
Simple
mesajului global al
activiti: la prezent
Present (1)
unui text
Lesson 5:
3.2 Recunoaterea
Elemente de construcie a
- formulare de
The Search
informaiilor eseniale
comunicrii:
propoziii
Episode 5
- Present Simple
dintr-un text citit n
(afirmativ,interogativ, negativ)
gnd
- adverbul de timp: never,
4.1 Solicitarea i
sometimes, often, usually, always oferirea unor
informaii despre sine
Lesson 1:
Dramarama

1h

11.01-15.01.2016

- activitate 18.01-23.01.2016
individuala
25.01-29.01.2016

- activitate
pe perechi

(1h)

Observare
sistematica

1h

Tema pentru
acas

1h

Notare n catalog 1h
1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

REVISION
- exercitii de potrivire

Lesson 1:
Simple Present
TO Be
Jobs
Lesson 2:
Has/Have got
Possessives
Lesson 3:
Simple Present (1)
Days of the week

- raspuns la intrebari
Coninuturile nvate n
semestrul I

Toate competenele

- text cu spatii
lacunare

1h

Textbook

- activitate
individuala 25.01-29.01.2016

Notebook

(1h)
01.02-05.02.2016

Worksheets- formulare de
propoziii

SEMESTRUL II

- activitate
pe perechi

Observare
sistematica
Tema pentru
acas

1h

Feedback
individual

1h

Notare n catalog

UNITI DE
NVARE

UNIT 6:
LEISURE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

1.1Desprinderea sensului

Teme:
global al unui mesaj
- Copilul despre sine: mbrcminte articulat clar, emis cu o
- Copilul i lumea nconjurtoare: vitez normal
- exercitii de potrivire
2.2
Cererea
i
oferirea
unor
activiti
pentru
timpul
liber,
lunile
Lesson 1:
informaii despre sine,
anului
Money, money,
despre persoane, despre
- Cultur i civilizaie: tinerii n
- raspuns la intrebari
money! Food
activiti din universul
Textbook
Marea Britanie
imediat
Funcii comunicative:
- text cu spatii
3.2 Recunoaterea
Lesson 2:
- a formula o atenionare
Notebook
informaiilor eseniale
lacunare
Likes and Dislikes - a se scuza
dintr-un text citit n gnd
- F8- a exprima preferine
Worksheets3.3Asocierea informaiilor
Lesson 3:
Elemente de construcie a
factuale dintr-un text citit
- formulare de
A class survey
comunicrii:
cu o imagine/set de imagini
propoziii
4.2Redactarea unor
yes/no questions - imperativul
paragrafe despre
- pronumele posesiv
evenimente i persoane
- like hate +-ing
Lesson 4: The
dupa un plan dat
Search - Episode 6 -numeralul ordinal 1-12

1h
- activitate
individuala 15.01-19.02.2016
22.02-26.02.2016

- activitate
pe perechi

Observare
sistematica
Tema pentru
acas

1h

1h

1h

UNITI DE
NVARE

UNIT 6:
LEISURE

CONINUTURI

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

NR.
ORE

1.1Desprinderea sensului

Teme:
global al unui mesaj
- Copilul despre sine: mbrcminte articulat clar, emis cu o
- Copilul i lumea nconjurtoare: vitez normal
- exercitii de potrivire
2.2
Cererea
i
oferirea
unor
activiti pentru timpul liber, lunile
Lesson 1:
informaii despre sine,
anului
Money, money,
despre persoane, despre
- Cultur i civilizaie: tinerii n
- raspuns la intrebari
money! Food
activiti din universul
Textbook
Marea Britanie
imediat
Funcii comunicative:
- text cu spatii
3.2 Recunoaterea
Lesson 2:
- a formula o atenionare
Notebook
informaiilor eseniale
lacunare
Likes and Dislikes - a se scuza
dintr-un text citit n gnd
- F8- a exprima preferine
Worksheets3.3Asocierea informaiilor
Lesson 3:
Elemente de construcie a
factuale dintr-un text citit
- formulare de
A class survey
comunicrii:
cu o imagine/set de imagini
propoziii
4.2Redactarea unor
yes/no questions - imperativul
paragrafe despre
- pronumele posesiv
evenimente i persoane
- like hate +-ing
Lesson 4: The
dupa un plan dat
Search - Episode 6 -numeralul ordinal 1-12

1h
- activitate
individuala 15.01-19.02.2016
22.02-26.02.2016

- activitate
pe perechi

Observare
sistematica
Tema pentru
acas

1h

1h

1h

UNITI DE
NVARE

CONINUTURI

Lesson 1:
Simple Present

REVISION

Lesson 2:
Adverbs of frequency
Lesson 3:
Practice
Lesson 4:
Test Paper

COMPETENE
SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE

1.1Desprinderea sensului
global al unui mesaj
articulat clar, emis cu o
- exercitii de potrivire
vitez normal
2.2 Cererea i oferirea unor
informaii despre sine,
despre persoane, despre
- raspuns la intrebari
activiti din universul
imediat
- text cu spatii
3.2 Recunoaterea
informaiilor eseniale
lacunare
dintr-un text citit n gnd
3.3Asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit
- formulare de
cu o imagine/set de imagini
propoziii
4.2Redactarea unor
paragrafe despre
evenimente i persoane
dupa un plan dat

RESURSE
Materiale/Metode/
Organizarea clasei

DATA

EVALUARE

Observare
sistematica
Textbook

- activitate 29.02-04.03.2016
individuala
07.03-11.03.2016

Notebook
Worksheets

- activitate
pe perechi

Tema pentru
acas
Feedback
Individual

NR.
ORE

1h
1h

1h

Notare n catalog
1h