Sunteți pe pagina 1din 4

09.03.2016

Gmail­ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia

09.03.2016 Gmail­ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia alinacristinacurti<agherghina@gmail.com>

alinacristinacurti<agherghina@gmail.com>

ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia

1message

ȘcoaladeSlăbit<office@scoaladeslabit.ro>

To:alina<agherghina@gmail.com>

Tue,Mar1,2016at9:03PM

To:alina<agherghina@gmail.com> Tue,Mar1,2016at9:03PM Bineaivenit!

Bineaivenit!

Măbucurcăte­aiînscrissăprimeșticursulSlăbeșteSimplușiAutentic.Osăfieo

călătoriefrumoasădincarespersăprimeștifoartemultăvaloare.

Pentruurmătoarele10zileveiprimiînfiecarezicâteolecțienouălatineînInbox.

Rezervă­țitimpsăparcurgifiecarelecțiecuatenție.Veiîncepesăvezirezultatepe

măsurăceapliciinformațiilepecareleveidobândiînacestcurs.

Fărăalteadăugiri,săîncepem!

Haisăplecămlamunte!Super!Celuămlanoi?

Haisămergemlapicnic!Perfect,pecinemaichemăm?Cetrebuiesăcumpărăm?

Haisăslăbim!Cum?Aşa,fărăpregătire,cumâinilegoale?Ştiicesezice,cănute

ducilavânătoarecumâinilegoale.

Într­ocurădeslăbire,trebuiesăînvingitentaţiile,oboseala,dezorganizarea,

09.03.2016

Gmail­ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia

anesteziereacumâncare,disconfortulunuiritmdeslăbitnecontrolabilşimultealtele

caretoate,darcutoateleţindeminteşidesufleţel.Corpulestedoarexecutantul.

Maiesteovorbăînpoporcarespune:peşteledelacapseîmputeşidelacapse

îndreaptă.Eibine,sucimaceastăexpresieşiotransformămîn“corpuldelacap

trebuiesăslăbească”.

Ştiucăvreisăîncepisăslăbeşti.Acum,numâine,pentrucăaiamânatpreamult,

pentrucăseapropieprimăvara,pentrucăte­aisăturatdesituaţiacurentă,pentru

că,pentrucă.

Dareuîţispun:nu,nuîncepiacum,pentrucăgrabastricătreaba.

Începipeste10zile,cândveifipregătitterenul,cândîţiveifipuslapunctstrategiaşi

planulpezile,cândveifiînvăţatcumsăfacilucrurilebine,matur,fărăgrabă.

Aşadar,primullucrupecareîlaideacoperitestedestinaţiadorită.

Ştiucăvisezilaastades,căteimaginezidejaacolo,uneorimaicucuraj,alteorimai

cumelancolie,darmaiştiucăoricedestinaţieesterealizabilă,dacăeştipregătit

sămunceştipentruasta.

Dacăvreisăfacilucrurilecalacarte,cumpără­ţioagendă,pentrucăfărăagendă

veificâinesurlavânătoare.Airesponsabilităţizilnice,aislăbiciuniletalezilnice,ai

momenteletaledeentuziasmsidedeznădejde,astfelcăîţitrebuieunpunctfix,o

ancorădupăcaresăteghidezişicaresăteţinăancoratlarealitateşilaceaide

făcut,pascupas.

Agendavaconţineprogramultăuzilnic,pentrufiecaresăptămână,cefaciîn

fiecarezi,când,începânddelacumpărăturişicontinuândcusport,planalimentatşi

relaxare.

Darpânălaorganizare,avemcevamaiimportant:alegereadestinaţiei.

Undevreisăajungicutine,omfrumos?

Încefelvreisătransformilucrurileînbine?

Decâtsăstaişidoarsăvisezilacorpultăuideal,maibinescriecedoreştisă

realizezi.

Îţispununparadox:cândnuscriicedoreşti,cidoartegândeşti,peprincipiulcă

“oricumştiucevreau”,cumvanuveziceeaceîţidoreşti,nuîipercepiadevărata

amplitudine,nuvinemaiaproapeînrealitatemagnitudineaimplicăriişi

09.03.2016

Gmail­ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia

responsabilitaţiidecaretrebuiesădaidovadă.

Da,eoimaginefrumoasăşicebineţi­arfiacolo.Daredoarîngând,nutedoare

aşatare.

Darcândscriiînagendăşiîţiasumi:DA,ăstaestescopulmeuşisuntdispussă

muncescoricâtestenecesarpentruasta,seîngroaşăgluma.

Aiînfaţaochilormuntelepecaretrebuiesăîlcucereşti.

Câtekilogrameaiacum?Cecircumferinţălatalie,laşolduri?Labustnunebăgăm,

acoloemaibinesănuvedemcumscadcentimetrii,aşae?Darlatalie,ehei…

Scrietoateacestelucruri.Şiapoiscriedestinaţia,asumă­ţiacestdrumceseaşterne

înfaţata.

Câtekilogramevreisăai,defapt?Cetalie?Ceşolduri?Cemărimelahaine?

Corpultăupoate,întotdeaunasăaiîncredereînacestlucru.Dumnezeuţi­adat

uncorpcarevreadoarsăseîmbunătăţeascăîncontinuu.Problemaestecănueste

lăsat,decătretine.Daracumvreisăschimbilucrurile,aşaeste?

Bun.Ţi­aiscriscele2tipuridemăsurători?Maiaiunpasimportantdestabilit.

Timpul!Încâttimpvreisăslăbeştiacestsurplusşiaceşticmînplus?

Îţispundinexperienţalucruluicusutedeoamenidepetoatecontinentele,căaicise

dăbătăliapentrupremiulPullitzerlaliteraturăştiinţifico­fantastică.

Pentrucăinclusivtu,cândîţialegiperioadadeslăbit,nualegioperioadăîncaresă

munceşti,încaresăfiiconştientdeprocesuldetransformareprincaretreci.Tu,de

fapt,alegidatalimitălacarevreisăteveziieşitlaliman.Dacăsepoate,fărăştirea

ta.

Realist,peodietăsănătoasă,caresăsetransformeîntr­unstilalimentar

permanent,artrebuisăîţialegiunritmdemaxim1kilogrampesăptămână.

Suntoamenicareslăbescmaiuşor,dubludeatâtşioamenicareslăbesclent,

factoriisuntdiverşişiexplicabili.

Dar,caşimedie,caşiimpactpsihologicasupranerăbdăriitale“deascăpaodatăde

problemaasta”,1kilogramepesăptămânăesteunritmmoderatrealist.

Eventual,maiadaugăomarjăde20­30%lanumăruldesăptămânicareţi­auieşitla

calcul,pentrucăsigurvorapăreaderaieriemoţionalesaudincategorianunţi,

botezuri,cumetrii.Dupăfiecarederaiere,revenireaestedificilăşisepierdetimpîn

acestproces.

09.03.2016

Gmail­ÎnainteDeAPlecaLaDrum,Alege­ţiDestinaţia

Cespuneammaisus?Corpuldelacapîncepesăslăbească!Iartu,plindevoinţa

deaslăbi,ştiucănuveisăripesteetape,căîţifaciaceastăagendă(oglindataşi

angajamentultăuzilnic),ştiucăîţiveiscriemăsurătorileactualeşiformafizicăla

carevreişipoţisăajungi.

Amajunslaultimulpasşicelmaiprovocator:pozele!

Cândtejuleştilagenunchi,trebuiesăcureţiranaşidoare!Darapoi,loculcurăţatse

vindecămaiabitir.

Cândîţifacipozadedinaintededrumşiopriveşti,tedoareinima,pentrucăvezică

nueştiacoloundeaifipututsăfii.Acceptălucrurileaşacumsunt,cucalm,cu

răbdare,pentrucăsituaţiaestereversibilă,esterezolvabilă.Darnuesterezolvabilă

cunerăbdareaşiculăcomiarezultatelordindietelefulger.Vatrebuiesăîţischimbi

şiatitudinea.Ajungemnoişilaasta.

Aşacă,dacăeştidecissăîţiasumiprezentulcubuneleşirelelesale,sălucrezicu

tinefărăsabagicapulînnisipcastruţul,pentruaocolidurereadeatevedea,

durerepecareoricumoaiînsufletşiocunoştipreabine,atuncifă­tiaceapozăde

începutşipregăteşte­tesămunceştipentruziuaîncareveipriviînapoişiveizice

“Doamne,chiaramreuşit”.

Corpultăupoate!Acestaestemotto­ulacestuicurs.Corpultăupoate!

Iartuveiînvăţacăpoţişitu!

Mâinevorbimdespreorganizare,pentrucăaşacumnupoţigătioreţetăfără

ingrediente,lafelnupoţiţineocurădeslăbireeficientăfărăorganizarezilnică.

­Ramona

ScoaladeSlabit //Bd.LaculTei113B,Bucuresti,RO020395

Estiabonatlaarticolesirecursesaptamanaledespreslabitsialimentatiesanatoasa.Primestiacestemailpentrucate­aiabonat

saprimesticontinutpeemailsauaicumparatunprodusdelanoi.ATENTIE!Dacaaicumparatunprodussauprogram,celmai

probabilprimestiemailuricaparteprodusului/programului.Dacatedezabonezi,nuveimaiputeaprimicontinutulpentrucareai

platit.

Dezaboneaza­te dacanudorestisamaiprimestiacesteemailuri.