Sunteți pe pagina 1din 3
13082016 Teferea dumnezsiasc la I. loan Gura de Aur |Teofan Mada infierea dumnezeiasca la Sf. loan Gura de Aur By teofanmada | 29/12/2015 Exista la Sf€ntul loan Guré de Aur un nod divin, intre indemnurile si exigentele sale morale si invataturile fundamentale ale vietiiinterioare a crestinului. Exist doua feluri de legaturi dumnezeiesti : una din natura si una din har"; doud moduri de nastere, una dupa natura (karousiav), si cealalta dupa demnitate si har (karét mprjv kar xapv)". Una este nasterea din vesnicie a Fiului lui Dumnezeu in snul Tatdlui; cealalta este nasterea duhovniceasca a crestinului in Botez. De asemenea, Dumnezeu este intr-un mod diferit Tata al lui lisus Hristos gi Tata al nostru “. Infierea prin har are un rol important pentru morala crestina in gandirea Marelui Antiohian. El vede infierea chiar scopul Intruparii Cuvantului jind adevaratul Fiu al lui Dumnezeu, EI S-a facut Fiul! Omului pentru a-i face pe fii oamenilor fii ai lui Dumnezeu™. lisus Hristos fiind adevaratul Fiu al lui Dumnezeu, a avut puterea sa ne dea infierea copiilor lui Dumnezeu’ si sd faca din Tatal Lui Tatal nostru®. Botezu! ne-a permis sa intram in familia lui Dumnezeu"", numai cel botezat poate cu adevarat s4-i spuné lui Dumnezeu Tata” pentru ca doar Botezul ofera titlul de fii ai lui Dumnezeu si de frati”, patimind o adevarata nastere duhovniceasca’” prin harul Sfantului Duh". Sfantul loan Gura de Aur insista asupra realitatii darului infierii dumnezeiesti (Beiag vio8eoiac) in Noul Testament. El vede acolo superioritatea fata de umbra legaturii dumnezeiesti pe care o avea Vechiul Testament: ,Aceea era o cinste nominala; dar aici se adauga realitatea, La aceasta tema, Dumnezeu adauga: Am spus: dumnezei sunteti si fii ai Celui Preatnalt. in aceasta privinta, Scriptura spun i s-au nascut de la Dumnezeu. Cum gi tn ce fel? Prin baia renasterii si prin refnnoirea Sfantului Duh. Aceia, dupa ce au primit numele de fii, aveau inca un duh de robie; pentru c& rmanand sclavi, au fost onorati cu acest apelativ de fi, Dar noi, numai dupa ce am devenit liberi am primit aceasta cinste, nu numai cu numele, ci gi jn realitate. Pavel arata acest lucru spunandnd: Nu afi primit din nou un duh de robie pentru frica, ci ati primit un duh de infiere prin care strigim: Avva! Tata! De fapt ne-am renascut si, am putea spune, am fost reinnoiti: prin acest lucruam primit numele de fi" Infierea duhovniceascd nu se poate realiza decat daca este unit cu iertarea pacatelor, cu impaicarea, cu rascumpararea, cu sfintenia, cu mantuirea: aceste acte sunt conditia preliminara"™ a filiatiei dumnezeiesti. ,Cel care nu a obtinut toate aceste bunuri, nu-L poate numi Tata pe Dumnezeu”™, pentru ca ,acolo unde se iarta pacatele exist si infierea”" Aceasta noua calitate va transforma in totalitate viata noastré morala si relatia noastra personal cu hhipiteofanmada.r/2016/1220iiicea-dumnezeiasca-a-et-icar-qurasde-air! 48 13.08.2016 ‘eiezea dumnezsiasc® I flan Gur de Aur | Teon Mada Dumnezeu si va deveni principiul unei recunostinte ce ne va determina sa practic&m o desavarsire necunoscuta celor din Vechiul Testament. Viata moralé trebuie sé fie dup& masura si demnitatea infieri noastre .in Hristos’. Viata noastra trebuie s@ fie in lisus Hristos, dupa lisus Hristos, cu lisus Hristos. Ea necesitd o transfigurare duhovniceasca ce se manifesta prin Duhul Care ne da viata. Marea noutate a credin{ei crestine este substituirea sensului de robie cusensul infiere. In loc sa fim slujitori sau chiar robi ai lui Dumnezeu, am devenit copii Lui”, am dobandit ,Duhul infie Sfantul loan Gura de Aur a descoperit aici sursa generozitatii si recunostintei care Ti determina pe credinciosi s& practice o desavarsire morala care nu a mai fost alinsa niciodata aici pe pamént, Intotdeauna mai exigenta: iubirea lor pentru Tatal ceresc. Crestinii nu se mullumesc cu o indeplinire formala a poruncilor, ci se supun cu toata inima dorin{etor si voin{ei Tatalui si le implinesc pe acestea. Ei sunt fi in casa Tatalui; ei sunt animati de Duhul Fiului Unic, Fratele lor, lisus Hristos. De aceea, el Indeamna pe crestini s& se transforme , in fi si in oameni liberi, fc4nd gi desvargind totul pentru iubirea Tatalui lor". Aceste relatii familiare, de inrudire cu Dumnezeu, nu produc in noi doar o atitudine generoasa si plina de iubire gi jertf8, ci determina si milostivirea si binecuvantarile lui Dumnezeu cu privire la noi; si, mai mult, prin binecuvantarile pe care ni le ofera bunatatea paternd a lui Dumnezeu, ele devin pentru noi principiul unei vieti desdvarsite, a unei vietii teonome. Puterea realé de a-L numi pe Dumnezeu Tata este primul dar si sursa tuturor celorlalte daruri de la Dumnezeu. Filiafia dumnezeiasca are deci un caracter teocentric, ea este totodata filiatie paternala dar si filiatie triadocentrica. Sfantul loan Gura de Aur numeste infierea .comoara oricérui bine", iar privarea de aceasta, din proprie greseal, este cea mai mare pedeapsa™. Pentru Sfantul loan . nici moartea nu va intrerupe darul infierii, ci si dincolo va deveni mai luminoasa si ne va insoi in viata viitoare™", [1]La loan, Omilia 3, 2, PG 59, 39. [2\lbidem, Omilia 25, 1, PG 59, 154 B. [3}/bidem, Omilia 86, 2, PG 59, 470. [4|ibidem, Omilia 11, 1, PG 59, 79. [S]La Psalmul 64, 3, PG 55, 187. [6]La Galateni, Comentariu cap., I, 5, PG 61, 619 D. [7]La Efeseni, Omilia 13, 2, PG 62, 96 B. [8]La Mate, Omilia 19, 5, PG 57, 280 D. hhipiteofanmada.r/2016/1220iiicea-dumnezeiasca-a-et-icar-qurasde-air! 13032016 Teferea dumnezsiasc la I. loan Gura de Aur |Teofan Mada [9]Despre Pocainta , 1, 4, PG 49, 282 D. [10]La Fapte, Omilia 3, 6, PG 51, 96, vezi PG 51,58 C. [11]La Matei, Omilia 12, 3, PG 57, 205-206. [12]La loan, Omilia 14, 2, PG 59, 93. [13]La Psalmul 150, 1, PG 55, 496. [14]La Matei, Omilia 19, 4, PG 57, 278 B. [15]La Paralitic..., PG 51, 58. [16]La Joan, Omilia 14, 2, PG 59, 94 B. [17]La Romani, Omilia 15 PG 60, 527 [18]La I! Corinteni, Omilia 7, 6, PG 61,62 D. [19]La Romani, Omilia 1, 4, PG 60, 400. [20]La loan, Omilia 10, 2, PG 59,75. [21]La Romani, Omilia 2, PG 60, 400. hhipiteofanmada.r/2016/1220iiicea-dumnezeiasca-a-et-icar-qurasde-air!

S-ar putea să vă placă și