Sunteți pe pagina 1din 34

Funciile Excel pot f

funcii predefnite
funcii personalizate (defnite de utilizator)

Funciile predefnite reprezint formule speciale care au rolul d


Componentele unei funcii Excel
1. semnul =
2. numele funciei
3. zero, unul sau mai multe argumente
Sintaxa general a unei funcii Excel

=NumeFunctie(argument1;argument2;[argument_optiona

Argumentele funciei sunt delimitate prin semnul setat ca sepa


punct i virgul)

Denumireprodus
Produs1
Produs2
Produs3
Produs4
Produs5
Produs6

a)algebrice

=SUM(list_de_elemente)
Returneazovaloarenumericcereprezintsumaelementelorlistei

list_de_elementereprezintolistcompusdinconstantenumerice,adresedecelule,numedecmpurii

AUTOSUM
=PRODUCT(list_de_elemente)
Returneazovaloarenumericcereprezintprodusulelementelorlistei

=SUMPRODUCT(list_de_cmpuri)

list_de_cmpurireprezintungrupdecmpurialecrorelementevorfinmulitepoziional(primulele
primuldinaldoilea,cuprimuldinaltreileaetc,aldoileaelementdinprimulcampesteinmultitcualdoile
treileaetc.;valorileastfelobinutesuntnsumate)
Returneazovaloarenumericcereprezintsumaproduselorcmpurilorlistei

=SUMIF(camp_de_evaluat;"conditie"(criteriu)[;campdeinsum

camp_de_evaluatreprezintcmpulalecruicelulesunttestatedectrecondiiaexprimatprinceldeal
camp_de_insumatreprezintacampulalecaruivalorivorfiinsumatedacacelulelecorespunzatoaredepec
Dacacestargumentlipsete,cmpuldensumatvafichiarcmpuldeevaluat.

Returneazsumaelementeloruneilistelundncalculnumaianumitecelulenfunciederespectareaunei

Obs:Dacaargum"campdeinsumat"lipsestedin
sintaxafunctiei,rolulsauvafipreluatdeargum.
"campdeevaluat"

=SUMIFS(campdeinsumat;campdeevaluat1;"conditie1";cam
evaluat2;"conditie2";.)

camp_de_insumatreprezintacampulalecaruivalorivorfiinsumatedacacelulelecorespunzatoaredepec
camp_de_evaluatireprezintcmpulalecruicelulesunttestatedectrecondiiaexprimatprinargumen
(condiiei)

Returneazsumaelementeloruneilistelundncalculnumaianumitecelulenfunciederespectareama

=ABS(numar)
Returneazvaloareaabsolutavaloriiprecizateprinargumentulnumar

=ROMAN(numar)

Returneazuntextcaresemnificreprezentareanformatcifricromananumruluiprecizatcaargument

=POWER(numar;putere)

Returneazovaloareobinutprinridicarenumruluireprezentatdeargumentulnumarlaputerearepre
argumentulputere

=SQRT(numar)

Returneazrdcinaptratvaloriireprezentatprinargumentulnumar

=FACT(numar)

Returneazfactorialulnumruluiprecizatcaargumentalfunciei

=MOD(numar;divizor)

Returneazrestulmpririiargumentuluinumarlaargumentuldivizor

=RAND()

Returneazunnumraleatorcuprinsntre0i1

=RANDBETWEEN(limita_inf;limita_sup)
Returneazunnumraleatorntregnintervaluldefinitdeargumentelelimita_infrespectivlimita_sup

b)derotunjire

=ROUND(nr_de_rotunjit;nr_de_zecimale)

Returneazvaloareaprecizatprinnr_de_rotunjitlanumruldezecimaleprecizatprinargumentulnr_de
nr_de_zecimaleestenegativ,rotunjireaopereazpeparteantreaganumrului

=INT(nr_de_rotunjit)

Returneazparteantreaganumruluinr_de_rotunjit(celmaiapropiatntregmaimicsauegalcunr_de

=TRUNC(nr_de_rotunjit)

Returneazovaloarenumerictrunchiatlanivelulpriisalentregi

=EVEN(nr_de_rotunjit)

Returneazovaloarenumericrotunjitprinadaosctrecelmaiapropiatnumrpar

=ODD(nr.derotunjit)

Returneazovaloarenumericrotunjitprinadaosctrecelmaiapropiatnumrimpar

=MROUND(nr.derotunjit;multipluderotunjire)

Returneazovaloarenumericrotunjitctrecelmaiapropiatmultipluderotunjire

=CEILING(nrderotunjit;multipluderotunjire)

Returneazovaloarenumericrotunjitprinadaosnfunciedeunmultiplusausubmultipluderotunjire

=FLOOR(nrderotunjit;multipluderotunjire)

Returneazovaloarenumericrotunjitprinlipsnfunciedeunmultiplusausubmultipluderotunjire

=ROUNDUP/ROUNDDOWN(lista_de_elem;+/constanta)
Returneazovaloarenumericrotunjitprinadaos/lipslaoanumitvaloarepoziional

FunctiiMatematice
Datavanzarii

Cantitatevanduta
3/6/2008
3/6/2008
3/6/2007
2/26/2008
2/18/2009
2/22/2008

300
250
300
200
180
156

sumaelementelorlistei

dinconstantenumerice,adresedecelule,numedecmpuriirezultatelealtorfuncii
Sa se calculeze valoarea totala a produselor vandute
(utilizand referinte celulare)
Sa se calculeze comisionul total (rezultatul va fi generat pe
baza argum de tip "nume de camp")

52,730,000

1,054,600

mente)

produsulelementelorlistei
Sa se calculeze comisionul fiecarui produs

336000

e_cmpuri)

mpurialecrorelementevorfinmulitepoziional(primulelementdinprimulcampesteinmultitcu
etc,aldoileaelementdinprimulcampesteinmultitcualdoileadinaldoileacamp,cualdoileadinal
mate)

sumaproduselorcmpurilorlistei
Sa se calculeze volumul total al vanzarilor pe baza
cantitatilor si preturilor

52730000

at;"conditie"(criteriu)[;campdeinsumat])

uicelulesunttestatedectrecondiiaexprimatprinceldealdoileaargumentalfunciei
ruivalorivorfiinsumatedacacelulelecorespunzatoaredepecamp_de_evaluatndeplinesccondiia.
umatvafichiarcmpuldeevaluat.

ndncalculnumaianumitecelulenfunciederespectareauneicondiii.
Sa se calculeze comisionul total numai pentru produsele a
caror valoare este mai mare de 16 mil.

336000

Sa se calculeze volumul total al vanzarilor numai pentru


produsele a caror valoare individuala > 10 mil

28000000

mat;campdeevaluat1;"conditie1";campde
.)

ruivalorivorfiinsumatedacacelulelecorespunzatoaredepecamp_de_evaluatndeplinesccondiia.
ruicelulesunttestatedectrecondiiaexprimatprinargumentulcareurmeazimediatdupacesta

ndncalculnumaianumitecelulenfunciederespectareamaimultorcondiii.
Sa se calculeze volumul total al vanzarilor numai pentru
produsele care au fost distribuite in cantitati >=250 u.m. si
al caror comision > 150.000

24550000

izateprinargumentulnumar

tareanformatcifricromananumruluiprecizatcaargumentalfunciei

numruluireprezentatdeargumentulnumarlaputereareprezentatde

XII

entatprinargumentulnumar

caargumentalfunciei

numarlaargumentuldivizor

0i1

a_inf;limita_sup)

rvaluldefinitdeargumentelelimita_infrespectivlimita_sup

0.147754
36

;nr_de_zecimale)

rotunjitlanumruldezecimaleprecizatprinargumentulnr_de_zecimale.Dac
reazpeparteantreaganumrului

1200

_de_rotunjit(celmaiapropiatntregmaimicsauegalcunr_de_rotunjit)

-8

anivelulpriisalentregi

-7

inadaosctrecelmaiapropiatnumrpar

inadaosctrecelmaiapropiatnumrimpar

it;multipluderotunjire)

trecelmaiapropiatmultipluderotunjire

t;multipluderotunjire)

3
1300

inadaosnfunciedeunmultiplusausubmultipluderotunjire

50

inlipsnfunciedeunmultiplusausubmultipluderotunjire

40

inadaos/lipslaoanumitvaloarepoziional

50

multipluderotunjire)

WN(lista_de_elem;+/constanta)

Pretunitar
56,000
31,000
25,000
56,000
31,000
25,000

Valoare

Comision2%

16,800,000
7,750,000
7,500,000
11,200,000
5,580,000
3,900,000

336,000
155,000
150,000
224,000
111,600
78,000

qw

ew

ew

4.75

FunctiiStatistic
Denumireprodus
Produs1
Produs2
Produs3
Produs4
Produs5
Produs6

Calitatea

Datavanzarii
1
2
1
1
2
2

3/6/2008
3/6/2007
3/6/2008
2/26/2008
2/18/2009
2/22/2007

=MAX(numar1;numar2;..numarn)

=MIN(numar1;numar2;..numarn)

=AVERAGE(numar1;numar2;..numarn)

=AVERAGEIF(campdeevaluat;"conditie";[campcalculmedie]")

=AVERAGEIFS(campcalculmedie;campeval1;"conditie1";campeva

=COUNT(listaelemente)

=COUNTA(listaelementealfanumerice)

=COUNTIF(campdeevaluat;"conditie")

=COUNTIFS(campdeevaluat1;"conditie1";campdeevaluat2;"condit

=MODE(numar1;numar2;numarn)

=FREQUENCY(domeniudevalori;listaintervale)

Valori
0-5 mil
5 mil-10 mil
10 mil-15 mil

FunctiiStatistice
Cantitatevanduta

Pretunitar
300
250
300
200
180
156

Valoare
56000
31000
25000
56000
31000
25000

Saseafisezevaloareamaximaa
produselorvandute.

16800000

Saseafisezevaloareaminimaa
produselorvandute.

3900000

Saseafisezepretulmediude
vanzareaproduselor.

37333

";[campcalculmedie]")
Saseafisezevaloareamediea
produselordecalitatea1vandute.

11833333

eval1;"conditie1";campeval2;"conditie2"..)
Saseafisezecomisionulmediu
aferentproduseledecalitatea1
vanduteinlunamartie2008.

#DIV/0!

16800000
7750000
7500000
11200000
5580000
3900000

Saseafisezenumarultotalde
produsevandute.

Saseafisezenumarultotalde
produsevandute.

Saseafisezenumarultotalde
produsecalitatea1vandute.

";campdeevaluat2;"conditie2"..)
Saseafisezenumarultotalde
produsevandute,calitatea1,care
auvalorimaimaride10000000.

Saseafisezeanulincaresau
efectuatcelemaimultevanzarii
(anulcuceamaifrecventa
aparitie).

tervale)
Saseafisezedistributiavalorii
aferenteproduselorvandutepe
intervalelespecificate
Intervale valori
5000000
10000000
15000000

1
3
1

3/15/2016

Comision2%
336000
155000
150000
224000
111600
78000

{=FREQUENCY(F5:F10;E43:E45)}

FunctiiLogice
Denumire
societate
ASTRA

ALFA
UNITA
MERCUR
ASTRA
MERCUR
ASTRA
ALFA

Tipul
asigurarii

de bunuri
RCA
de bunuri
de viata
RCA
CASCO
de viata
de bunuri

Localitatea
asiguratului

Nume si prenume asigurat

Ionescu R.
Popa Al.
Neagu B.
Popescu S.
Voicu D.
Radu E.
Stanciu C.
Ganea I.

Bucuresti
Ploiesti
Brasov
Bucuresti
Brasov
Constanta
Bucuresti
Brasov

=IF(conditie;valoare_pt_conditie_adevarata;valoare_pt_condi

testeaza conditia specifcata si returneaz rezultatul evalurii celui de-al doile


sau rezultatul evalurii celui de-al treilea argument dac nu este ndeplinit c
Ex1:
Sa se completeze coloana "Categorie asigurari" pe baza urm restrictii:
* pentru asigurarile de viata, se afseaza mesajul "de viata"
* pentru celelalte tipuri de asigurari, se afseaza mesajul "non viata"

Ex2:
Sa se calculeze comisionul aferent agentilor de asigurare stiind ca:
* pentru asigurarile de viata, comisionul este de 10% din valoarea asigurarii
* pentru asigurarile non viata, comisionul este de 5% din valoarea asigurarii

=AND(evaluarelogica;,evaluarelogica2...)
=OR(evaluarelogica1;evaluarelogica2...)
Returneaz true dac cel pui unul dintre argumentele funciei returneaz true

Ex3:

Sa se calculeze comisionul pentru asigurare auto astfel:


dac tipul asigurrii este CASCO sau RCA atunci comisionul este de 10% din valoarea asigurrii, alt

Ex4:
Sa se recalculeze comisionul asiguratului pe baza urm. restrictii:
Daca asiguratul este din provincie si valaare asigurata este mai mare de 50.000 comisionul
crete cu 10%

=NOT(evaluare_logic)
inverseaz valoarea logic de adevr a argumentului

=TRUE()

returneaza valoarea logica de adevar TRUE

=FALSE()

returneaza valoarea logica de adevar FALSE

=IFERROR(valoare;valoare_dac_eroare)

dac primul argument al funciei este o eroare atunci funcia returneaz valoarea celui de-al doilea
dac nu, returneaz primul argument al funciei

Principalelesemnificatiialevalorilordeeroare
returnatedeformuleleeditateinmodgresit
###############
#VALUE!
#NAME!
#REF!
#DIV/0!
#NUM!
#N/A!
#NULL!
Referintacirculara

Ex1:
Suma asigurata
(euro)

Categorie asigurari

Ex2:
Comision agent asig

Ex3:
Comision
asigurare Auto

36 500
780
75 000
500 000
1 184
55 000
250 000
12 700

a;valoare_pt_conditie_falsa)

valurii celui de-al doilea argument dac este ndeplinit condiia


c nu este ndeplinit condiia

0% din valoarea asigurrii, altfel este 0

de 50.000 comisionul

z valoarea celui de-al doilea argument

Curs euro
Cheltuieli
(RON)
300,000
450,000
600,000
500,000
750,000
875,000

Profit (RON)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Profit (Euro)
#REF! =IFERROR(H85/G82;"eroare")
#REF! eroare
#REF! eroare
#REF!
#REF!
#REF!

Ex4:
Comision agent
asig recalculat

Ex5:
Comision (NOT)

RROR(H85/G82;"eroare")

FunctiideInformare

a)f.deinformarecetesteazacontinutulcelulelor
ISBLANK
ISNUMBER
ISTEXT
ISNONTEXT
ISLOGICAL
ISERROR
ISERR
ISNA
ISREF
ISODD
ISEVEN

Nume
PopescuG.
PopaD.
NedelcuR.
AlbuC.

Salariulbrut

Evaluarelogica

10000
1000

1
0

TEST

900

b)f.deinformareceafiseazainformatiireferitoarelacelulesaucampuri
NA
COUNTBLANK

Exemplu:
aaa
222
4

ERROR.TYPE

Exemplu:
8
=PRODUCT($D$48;"AAA")

#VALUE!

20
10
60
519

TYPE
OBS

=CELL(tip_informatie;[referinta])

CELL

returneaza diferite informatii asupra referintei celulare, in functie


Unde:
a) tip_informatie= o valoare de tip text care spesifica tipu
valorile acestui argument pot fi:
* "address" - adresa celulei specificate;daca argumentul r
returneaza coordonatele primei celule ale acesteia.
* "col" = numarul coloanei celulei din referinta celulara.
* "row" = numarul liniei din referinta specificat.
* "filename" = specificatorul fisierului curent, inclusiv cale
curenta.
* "protect" - returneaza valoarea 0 (zero) daca celula nu e
blocata.
* "width" - latimea coloanei referintei celulare (exprimata
implicit aferent coloanei.

b) [referinta] = specifica adresa celulei, coordonatele sau


doreste aflarea unui tip de informatie. daca acest argume
returneaza inf. coresp.celulei curente (in care este editata

Exemple:
SintaxaCELL

Rezultatreturnat

=CELL("address")
=CELL("col";A82)

$B$81
1

Impozit
1600
0
0
90

oarelacelulesaucampuri

=COUNTBLANK($B$93:$B$96)

1 #NULL!

4 #REF!

2 #DIV/0!

5 #NAME!

3 #VALUE!

6 #NUM!

Rezultatreturnat:

1 #NULL!

4 #REF!

2 #DIV/0!

5 #NAME!

3 #VALUE!

6 #NUM!
7 #N/A!

12

Rezultatreturnat:

1 - daca tipul de data este numeric


2 - daca tipul de data este de natura sir de caractere
3 - daca tipul de data este de natura logica
16 - daca este o valoare de eroare
64 - daca tipul de data este o formula matriceala

e;[referinta])

tii asupra referintei celulare, in functie de valoarea primului argument specifcat.

oare de tip text care spesifica tipul de informatie despre celula referita.
nt pot fi:
ulei specificate;daca argumentul referinta este un camp, functia
e primei celule ale acesteia.
nei celulei din referinta celulara.
din referinta specificat.
torul fisierului curent, inclusiv calea de foldere si foaia de calcul

a valoarea 0 (zero) daca celula nu este blocat si 1 daca celula este

anei referintei celulare (exprimata prin nr. de caractere coresp. fontului


i.

a adresa celulei, coordonatele sau numele unui camp pentru care se


de informatie. daca acest argument este optional, functia CELL
elulei curente (in care este editata formula).

F!

ME!

M!

F!

ME!

M!

umeric
e natura sir de caractere
de natura logica
oare
formula matriceala