Sunteți pe pagina 1din 1

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific model Decizie

APROB
Administrator
FIRMAX S.R.L.

Avand in vedere dispozitiile Legii 53/2003 Codul muncii: modificat si actualizat


Avand in vedere dispozitiile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006: modificata si
actualizata
Avand in vedere dispozitiile Hotararii nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 cu modificarile ulterioare
Administratorul societatii FIRMAX S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza Societatea), emite
prezenta
D E C I Z I A n r 1234/ 23.04.2014 privind evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
Art.1 Incepnd cu data de 23.04.2014 la nivelul societatii, in urma evaluarii riscurilor de
accidentare si imbolnavire profesionala, se nominalizeaza zonele cu risc ridicat i specific (vezi
TABELUL DE MAI JOS).
Art.2 Zonele cu risc ridicat i specific reprezinta acele zone din cadrul ntreprinderii i/sau unitii
n care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine
grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
Art.3 Lista zonelor cu risc ridicat si specific precum si masurile ce trebuie aplicate va fi
comunicata atat lucratorilor cat si conducatorilor locurilor de munca, urmand ca accesul sa fie
permis in aceste zone doar lucratorilor care si-au insusit instructiunile.
Art.4 Prezenta decizie se va aduce la cunotina tuturor departamentelor societii.

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific


Denumirea (localizare) / Masuri de prevenire si protectie
Tablouri electrice / Semnalizare zona periculoasa; Incuierea sau blocarea tablourilor electrice
Cai de acces / Marcarea cailor de circulatie si acces
Echipamente de munca / Verificare periodica; Semnalizarea si afisarea instructiunilor de utilizare
Prize alimentare curent / Semnalizare 220 V; Verificari PRAM periodic.
Rampa de incarcare marfa / Delimitare si marcare
Zone cu risc ridicat de incendiu / Marcare si dotare cu stingatoare sau sisteme automate de
stingere a incendiilor
Zone supuse intemperiilor / acordarea echipamentului individual de protectie