Sunteți pe pagina 1din 223

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL A MOLDOVEI

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.:

SAVU COSMINA SILVIANA

IMPACTUL PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEAN I


GLOBALIZARE ASUPRA TURISMULUI

SPECIALITATEA: 521.02 ECONOMIE MONDIAL, RELAII


ECONOMICE INTERNAIONALE

Tez de doctor n economie

Conductor tiinific:

u Nicolae, dr. hab.,


prof. univ.

Autor:

Savu Cosmina Silviana

CHIINU, 2014
0

Savu Cosmina Silviana, 2014

CUPRINS
ADNOTARE...................................................................................................................................3
ANNOTATIONS.............................................................................................................................4
..................................................................................................................................5
LISTA ABREVIERILOR FOLOSITE N LUCRARE...................................................................6
INTRODUCERE.............................................................................................................................7
1. SINTEZA TEORETIC PRIVIND TURISMUL CA FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL
1.1. Sinteza problemelor teoretice i premisele istorice ale turismului...................................8
1.2. Abordarea conceptual a turismului ca fenomen economico-social..............................18
1.3. Organizarea activitii turistice.......................................................................................35
1.4. Concluzii la capitolul 1...................................................................................................58
2. PROCESELE DE INTEGRARE I GLOBALIZARE PROMOTOARE ALE TURISMULUI
2.1. Turismul n perspectiva globalizrii...............................................................................61
2.2. Turismul n contextul integrrii economice....................................................................75
2.3. Dezvoltarea durabil a turismului...................................................................................89
2.4. Concluzii la capitolul 2...................................................................................................99
3. TURISMUL TRADIIONAL
3.1. Analiza Turismul romnesc..........................................................................................103
3.2. Analiza Turismul rural romnesc.................................................................................120
3.3. Atracii turistice n Romnia.........................................................................................140
3.4. Concluzii la capitolul 3.................................................................................................169
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.....................................................................171
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................174
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII........................................................197
Curriculum Vitae.........................................................................................................................198
ANEXE
Anexa 1 State membre OMT.............................................................................................186
Anexa 2 Codul global de etic pentru turism...................................................................192
2

Anexa 3 Sistemul de indicatori ai eficienei economice n turism ..................................221


Anexa 4 Acte implementare ..............................................................................................223

ADNOTARE
La teza de doctor n economie Impactul proceselor de integrare european i globalizare
asupra turismului, Savu Cosmina Silviana. Specialitatea: 521.02 - economie mondial;
Relaii economice internaionale. Chiinu, 2014
Structura lucrrii. Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale i
recomandri, bibliografie din 278 titluri, 130 pagini de text de baz, 14 tabele, 5 figuri, 3
formule. Rezultatele obinute sunt publicate n 12 lucrri tiinifice cu volumul total de 5,8 coli
de autor.
Cuvinte cheie: turism tradiional, turism montan, turism intern, turism internaional, turism
sezonier, turism de agreement, turism de tratament, turism de odihn, turism sportiv, turism
tiinific, turism de cumprturi, turism social, turism rural, agroturism
Domeniul de cercetare: Relaiile economice internaionale. Aspectele teoretice,
metodologice i aplicative dezvluite n tez vizeaz abordrile i viziunile privind impactul
proceselor de integrare european i globalizare asupra turismului la nivel naional i
internaional.
Scopul i obiectivele tezei: l constituie identificarea impactulului procesului de globalizare
i integrare european asupra turismului, abordarea conceptului dezvoltarii turismului
concomitent cu protectia mediului, cresterea calitatii serviciilor, dar si dezvoltarea durabila a
economiei naionale in contextul globalizarii i integrrii europene.
Noutatea i originalitatea tiinific: A fost analizat dintr-o perspectiv multilateral sinteza
problemelor teoretice i premisele istorice ale turismului. Au fost concepute elementele
definitorii a dezvoltrii turismului durabil n condiiile integrrii europene i globalizrii. A fost
analizat dezvoltarea infrastructurii ramurii turizmului i rolul ei n dezvoltarea economiei
naionale, lansarea noilor locuri de munc. A fost elaborat un instrumentar de determinare a
dezvoltrii durabile a turismului n contextul integrrii europene a Romniei dup aderare. A fost
analizat impactul dezvoltarii turismului romnesc i a turismului rural romnesc asupra
dezvoltrii durabile a economiei naionale a Romniei.
Problema tiinific important soluionat: Const n argumentarea indicatorilor eficienei
economice n turism, a metodelor de cooperare, integrare i aderare, n vederea realizrii unui
turism care s constituie un factor important pentru progresul naiunilor. A fost lansat un sistem
de indicatori ai eficienei economice n turism, punndu-se n eviden ncasrile medii pe turist
i ncasarea medie pe zi n turism, cheltuiala medie pe turist i cheltuiala medie pe zi n turism,
venitul net din turism, rata profitului sau a rentabilitii n turism, productivitatea muncii n
turism, aportul net valutar n activitatea turistic, volumul acumulrilor totale din activitatea
turistic, turismul fiind privit ca un fenomen economico-social specific epocii contemporane.
Totodat, s-a analizat complexitatea potenialului turistic romnesc i a gradului su de
atractivitate, precum i principalele beneficii ale turismului n asigurarea locurilor de munc, att
n Romnia, ct i n Republica Moldova.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei. nelegerea modului n care
patrimoniul turistic actual al Romniei se poate dezvolta i moderniza prin activitile de
valorificare i promovare a zonelor turistice n contextul adoptrii principiilor de dezvoltare
durabil i a globalizrii serviciilor turistice, reprezint un element important n rezolvarea
acestor probleme, abordarea i studierea aprofundat a acestora permind identificarea de soluii
viabile pentru creterea gradului de valorificare a potenialului turismului romnesc.
Implementarea i aprobarea rezultatelor tiinifice: Concluziile i recomandrile precum
i numeroase idei principale componente ale tezei au fost prezentate la simpozioane, conferine
cu participare naional sau internaional. Rezultatele cercetrii cu caracter aplicativ au fost
prezentate pentru implementarea ideilor de baz elaborate n tez la ANTREC, FPTR, CEDES
Cercetare-Dezvoltare, RezEx.

ANNOTATION
The PhD thesis in economics "Impact of European integration and globalization processes
on tourism," Savu Cosmina Silviana. Specialty: 521.02 - World economy; International
economic relations. Chisinau, 2014
Structure. The thesis contains an introduction, three chapters, conclusions and
recommendations, bibliography of 278 titles, 130 pages of main text, 14 tables, 5 figures, 3
formulas. The results are published in 12 scientific papers total volume of 5.8 sheets of author.
Keywords: traditional tourism, mountain tourism, domestic tourism, international tourism,
tourism seasonal tourism, leisure and tourism treatment, rest tourism, sport tourism, scientific
tourism, shopping, social tourism, rural tourism, agritourism
The domain of study: International economic relations. Theoretical, methodological aspects and
practical disclosed in the thesis aims approaches and views on the impact of European
integration and globalization processes on national and international tourism.
The purpose and objectives of the thesis: is to identify the impact of globalization and
European integration on tourism, approach tourism development concept simultaneous with
environmental protection, increasing service quality, and sustainable development of the national
economy in the context of globalization and European integration.
Scientific novelty of the investigation: It was analyzed from a multilateral perspective synthesis
of theoretical problems and historical premises of tourism. There have been conceived defining
elements of sustainable tourism development in terms of European integration and globalization.
Were analyzed tourism infrastructure development branch and its role in national economic
development, launching new jobs. It was elaborated a toolkit for determining the sustainable
development of tourism in the context of European integration after the accession of Romania. It
was analyzed the impact of tourism development Romanian and Romanian rural tourism on
sustainable development of the national economy of Romania
Important scientific problem solved: Is to argue economic efficiency indicators in tourism,
methods of cooperation, integration and accession to achieve tourism which is an important
factor for the progress of nations. It was released a system of indicators of economic efficiency
in tourism, putting into evidence the average receipts per tourist and tourism revenue per day, the
average expenditure per tourist and average daily travel expense, net income from tourism, the
yield or tourism profitability, labor productivity in tourism, net intake rate in tourist activity, total
accumulation volume of tourism activity, tourism is seen as a socio-economic phenomenon on
specific contemporary age. It was also analyzed the complexity of Romanian tourism potential
and its degree of attractiveness, and the main benefits of tourism in providing jobs, both in
Romania and Moldova.
Theoretical and practical value of the thesis. Understanding how current Romanian heritage
tourism can develop and modernize the activities of recovery and promoting tourist areas in
adopting the principles of sustainable development and globalization of tourism services is an
important element in resolving these issues, approach and thorough study enabling them to
identify viable solutions for growth degree of exploit the potential of Romanian tourism.
Value of the work: A work shall be deducted from the possibility of using the findings of the
thesis and main positions to identify objective factors of application of the system of indicators
of economic efficiency in tourism at national, regional and international level, international
cooperation and European integration in a globalized world.
The implementation of scientific results: Conclusions and recommendations as well as many
parts of the thesis main ideas were presented at symposia, national or international conference
participation. Applicative research results were presented to implement the basic ideas developed
in the thesis to ANTREC, FPTR, CEDES Cercetare-Dezvoltare, RezEx., . : 521.02
; . , 2014
: , , ,
278 , 130 , 14 , 5 , 3 , 4
. 12 ,
5,8 .
: , , ,
, , ,
, , , , -,
, , .
: . ,


.
:
,
,
,
.
:
.

.
, .

.


, ,
, ,
.
,
,
, , ,
, ,
,
- .
,
,
.
:

,
, ,


.
6

: ,

, .
ANTREC, FPTR, CEDES CercetareDezvoltare, RezEx.

LISTA ABREVIERILOR FOLOSITE N LUCRARE


AELS
AER
AIEST
AJTR
ALADI
ANAT
ANBCT
ANTREC
ASEAN
CEFTA
FIHR
FMI
FPTR
GATT
GSTC
IATA
IHEI
IH-RA
INCDT
IUCN
NAFTA
OECD
OMC
OMT
ONT
OPTBR
T&T
TIES
UIOOT
WATA
WTTC

Asociaia European a Liberului Schimb


Asociaiei de Ecoturism din Romnia
Asociaia Internaional a Experilor tiinifici n Turism
Asociaia Romn a Jurnalitilor i Scriitorilor din Turism din Romnia
Asociaia Latino-American de Integrare
Patronatul Asociaia Naional a Ageniilor de Turism
Asociaia Naional a Buctarilor i Cofetarilor din Turism
Asociaia Naional pentru Turism Rural, Ecologic i Cultural
Asociaia Naiunilor din Asia de Sud-Est
Acordul Central European de Comer Liber
Federaia Industriei Hoteliere din Romnia
Fondul Monetar Internaional
Federaia Patronatelor din Turismul Romnesc
Acordul General pentru Tarife i Comer
Consiliul Global de Turism Durabil
Asociaia Internaional de Transport Aerian
Iniiativa Internaional a Hotelurilor de Mediu
International Hotel & Restaurant Association
Institutului Naional de Cercetare-Dezvoltare n Turism
Uniunea Mondial pentru Conservarea Naturii
Acordul Nord-American de Comer Liber
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
Organizaia Mondial a Comerului
Organizaia Mondial a Turismului
Oficiul Naional de Turism
Organizaia Patronal a Turismului Balnear din Romnia
prescurtare din Travel and Tourism
Societatea Internaional de Ecoturism
Uniunea Internaional a Organismelor Oficiale de Turism
Asociaia Mondial a Ageniilor de Voiaj
Consiliul Mondial pentru Turism i Cltorii

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. Aspectul caracteristic general al relaiilor
economice internaionale contemporane constau n faptul c, dei factorii interni rmn decisivi,
performana economiei naionale depinde ntr-o mare msur de participarea la circuitul
economic internaional ca parte component a economiei mondiale.
Industria turismului ca sector important a relaiilor economice internaionale s-a dezvoltat
cu pai rapizi in ultimele decenii, devenind unul dintre cele mai insemnate domenii de activitate
in sfera serviciilor, fapt datorat mobilitaii sporite, dezvoltrii infrastructurii si creterii nivelului
de trai al populatiei.
Turismul s-a constituit ca fenomen complex, cptnd o amploare deosebit n contextul
dezvoltrii generale a economiei i societii la nivel mondial, remarcndu-se att prin ritmurile
nalte de cretere, ct i prin prezena sa n spaii geografice tot mai extinse. Cu precdere n
rile dezvoltate, condiiile social-economice au determinat schimbri importante ale
comportamentului social. n acest context turismul a devenit o nevoie social.
Turismul reprezinta actualmente sectorul cel mai profitabil si dinamic pentru dezvoltarea
unei economii fiind factorul stimulator pentru ridicarea nivelului de trai al populatiei in
numeroase tari ale lumii. Procesele care au loc pe plan mondial se regsesc si in industria
turismului: extinderea si aprofundarea specializrii, implementarea de noi tehnologii,
concentrarea proceselor de producere.
Automatizarea procesului de productie, industrializarea, urbanizarea, cresterea procesului
tehnico-stiintific i-au pus amprenta in mod diferit asupra proprietatilor fiziologice ale
organismului uman: a crescut rata de mortalitate, a scazut rata natalitatii, exista ameninarea
apariiei unor noi tipuri de maladii, presiuni crescute ale stresului emoional, oboseala cronic si
fatigabilitatea devenind parte integrant a procesului vital. Pe fondul acestor procese negative se
acorda o importana din ce in ce mai mare recrearii si abordarii unui gen de via sntos. Astfel
ca in ultimii ani se observ un procent crescut al populaiei care acord o grij deosebit
sanatii, meninerii formei fizice, dar si imbogtirii spirituale, prin turismul de mas.
Aceste momente confirm actualitatea temei de cercetare abordat i identific necesitatea
elaborrii unor aspecte metodologice i aplicative n domeniul turismului ca parte component a
relaiilor economice internaionale.
Gradul de studiere al temei de cercetare. Turismul se prezint ca o activitate economic
situat la interferena altor ramuri, ceea ce determin o serie de dificulti n definirea lui.
Astfel, unele ncercri de a defini fenomenul turistic poart amprenta profesiunii celor care
le-au formulat. ntr-un sens restrns:
8

- un economist ar putea susine c turismul este n principal un fenomen cu caracter


economic deoarece depinde mult de un anumit nivel al veniturilor;
- un geograf ar afirma c fenomenul turistic este legat n principal de profesiunea sa
ntruct el se realizeaz cu deosebire numai acolo unde clima i relieful o permit;
- sociologul ar explica acest fenomen prin implicaiile vieii citadine;
- psihologul prin senzaia de libertate pe care o dau vacanele etc.
n general, despre turism au fost scrise foarte multe cri bune precum: Bernea Ernest,
Boboc Luminia tefania, Bran Florina, Nistoreanu Puiu, Cristureanu Cristiana, Dobrescu
Emilian, Glveanu Vasile. De aici apare i necesitatea acestei cercetri, care s evalueze
dezvoltarea turismului i modul n care au rspuns la diferite situaii cu care s-au confruntat.
Obiectul cercetrii. Relaiile economice internaionale. Aspectele teoretice, metodologice
i aplicative dezvluite n tez vizeaz abordrile i viziunile privind impactul proceselor de
integrare european i globalizare asupra turismului la nivel naional i internaional.
Scopul si obiectivele tezei l constituie identificarea impactulului procesului de globalizare
i integrare european asupra turismului, abordarea conceptului dezvoltarii turismului
concomitent cu protectia mediului, cresterea calitatii serviciilor, dar si dezvoltarea durabila a
economiei naionale in contextul globalizarii i integrrii europene.
Atingerea scopului stabilit in teza de doctorat a determinat formularea si solutionarea
urmtoarelor obiective:

aprofundarea investigaiilor tiinifice asupra teoriei i conceptelor privind turismul


ca fenomen economico-social;

sistematizarea informaiei referitor la impactul proceselor de integrare european i


globalizare asupra dezvoltrii turismului la nivel regional i european;

studierea impactului dezvoltrii turismului asupra desvoltrii economice durabile;

evaluarea impactului implementrii proiectelor U.E. de modernizare si dezvoltare a


turismului asupra pietei turistice europene si locale;

evaluarea rolului capacitii turismului romanesc n valorificarea potentialului


deosebit de care dispune ara si posibilitatea de a se adapta exigentelor crescande ale
cererii turistice;

urmarirea actualizarii indicelui de utilizare neta a locurilor de cazare;

cercetarea evoluiei dinamicii sosirilor in hoteluri, noptarile inregistrate in unitatile


de primire turistica si durata medie a sederii intr-o locaie turistica;

Problemele tiinifice importante soluionate vizeaz dezvoltarea teoretic a conceptului


de dezvoltare a turismului n condiiile integrrii europene i globalizrii bazate pe
9

implementarea tehnologiilor avansate, identificarea unor instrumente de dezvoltare durabil a


economiei la nivel national, regional i mondial. Impactul proceselor de integrare european i
globalizare asupra dezvoltrii sustenabile a turismului n Romnia.
Noutatea tiinific a tezei cuprinde urmtoarele elemente:
1. A fost analizat dintr-o perspectiv multilateral sinteza problemelor teoretice i premisele
istorice ale turismului;
2. Au fost concepute elementele definitorii a dezvoltrii turismului durabil n condiiile integrrii
europene i globalizrii;
3. A fost analizat dezvoltarea infrastructurii ramurii turizmului i rolul ei n dezvoltarea
economiei naionale, lansarea noilor locuri de munc;
4. A fost elaborat un instrumentar de determinare a dezvoltrii durabile a turismului n contextul
integrrii europene a Romniei dup aderare;
5. A fost analizat impactul dezvoltarii turismului romnesc i a turismului rural romnesc asupra
dezvoltrii durabile a economiei naionale a Romniei.
Rezultatele tiinifice naintate spre susinere, se refer la:
- Identificarea variabilelor care caracterizeaz impactul proceselor de integrare european
i globalizare asupra dezvoltrii turismului naional i regional;
- Investigaiile tiinifice asupra teoriei i conceptelor privind turismul ca fenomen
economico-social;
- Determinarea elementelor definitorii a dezvoltrii turismului durabil n condiiile
integrrii europene i globalizrii;
- Identificarea perspectivei multilaterale a sintezei problemelor teoretice i premiselor
istorice ale turismului.
Suportul metodologic i teoretico-tiinific al tezei. Pentru cercetarea i soluionarea
problemelor abordate n tez, au fost consultate i analizate mai multe surse bibliografice,
consecrate dezvoltrii relaiilor economice internaionale i impactului proceselor de integrare
european i globalizare asupra dezvoltrii sustenabile a turismului la nivel internaional,
regional i naional. n scopul aprofundrii cunoaterii acestor probleme au fost studiate lucrrile
savanilor, ce in de dezvoltarea i creterea economic prin intermediul sectorului de servicii.
Bazele teoretice n domeniile menionate au fost abordate n lucrrile lui: Barbu G., Berbecaru I.,
Botez M., Bran F., Bujoreanu G., Cazes G., Coman G., Cosmescu I., Cristireanu C., Diaconescu
C., Dogan Matei, Emilian R., Florescu C., Grofu M., Istrate I., Jivan A., Mrculescu I.,
Meghian G., Minciu C., Miron D., Moldovan I., Nistoreanu V., Nichita N., Piere Paz, Rou A.,
Snak O., Stnculescu G., Sut-Selejean, Tigu G., Yading R.
10

Metodologia de investigaie. Realizarea lucrrii de fa a demarat de la o serie de


documentri directe i indirecte de cunoatere a realitii. n acest scop, a fost utilizat arsenalul
classic al cercetrii bazat pe abordarea sistemic, analiza cantitativ, deducia, comparaiile,
mbinarea concretului logic cu metoda evoluionist istoric, folosind metodele moderne, dar mai
ales abordarea complex, utilizarea metodelor grafice, figurilor i tabelelor pentru redarea
complet a fenomenelor i a proceselor economice studiate.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute. S-a analizat fenomenul
turistic n contextul integrrii economice i globalizrii, precum i o analiz a turismului
tradiional care s permit scoaterea n eviden a potenialului turistic Romnesc.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei. nelegerea modului n care
patrimoniul turistic actual al Romniei se poate dezvolta i moderniza prin activitile de
valorificare i promovare a zonelor turistice n contextul adoptrii principiilor de dezvoltare
durabil i a globalizrii serviciilor turistice, reprezint un element important n rezolvarea
acestor probleme, abordarea i studierea aprofundat a acestora permind identificarea de soluii
viabile pentru creterea gradului de valorificare a potenialului turismului romnesc.
Implementarea i aprobarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele cercetrii cu caracter
aplicativ au fost prezentate Ministerul Economiei din Republica Moldova, Camerei de Comer i
Industrie din Republica Moldova pentru examinarea i luarea deciziilor de implementare. Ideile
de baz, concluziile i recomandrile, elaborate n tez, au fost aprobate i recomandate pentru
implementate de organizaiile: ANTREC, FPTR, CEDES Cercetare-Dezvoltare, RezEx.
Structura i coninutul tezei. Teoriile economice i cele manageriale aferente domeniului
bancar, precum i diversitatea modelelor de studiu asupra competitivitii, ne-a determinat
alegerea temei de cercetare i structurarea corespunztoare a lucrrii n urmtoarele
compartimente: cuprins, introducere, trei capitole, concluzii, recomandri, list bibliografic i
anexe.
n Introducere, au fost justificate importana, actualitatea i nsemntatea tiinific i
valoarea aplicativ a temei abordate; au fost formulate scopurile i obiectivele propuse spre
realizare, respectiv, noutatea tiinific i nivelul de implementare al rezultatelor cercetrii.
n Capitolul I Sinteza teoretic privind competiia i competitivitatea n
activitatea
bancar contemporan sunt precizate problemele noionale privind definirea pieei,
competiiei i a competitivitii n teoriile economice i manageriale contemporane; sunt
prezentate mai multe abordri generale ce in de natura fenomenului competiional i a laturilor
competitivitii activitilor n sfera bancar i, respectiv, a rolului implicaiilor manageriale n
vederea sporirii eficienei activitilor derulate ca baz a competitivitii i a managementului
11

performant.
n Capitolul 1 intitulat Sinteza teoretic privind turismul ca fenomen economicosocial, are, n mod preponderent, un caracter teoretic, sunt cercetate premisele istorice ale
turismului, este analizat conceptul turismului, prin definirea turismului, dezvoltarea tipurilor i
formelor de turism; precum i organizarea turismului att la nivel internaional, ct i la nivel
naional, n care statul are un rol foarte important. Este prezentat la nivel internaional,
Organizaia Mondial a Turismului, care colaboreaz cu alte organizaii din domeniul turismului
precum: Consiliul Mondial pentru Turism i Cltorii, Asociaia Mondial a Ageniilor de Voiaj,
Asociaia Internaional de Transport Aerian, International Hotel & Restaurant Association. La
nivel naional, este prezentat Autoritatea Naional pentru Turism, care implementeaz strategia
naional de dezvoltare turistic.
n Capitolul 2 intitulat Procese de integrare i globalizare, promotoare ale turismului,
este analizat fenomenul de Globalizare, impactul acestuia asupra turismului; este analizat
conceptul de integrare economic, care are ca scop dezvoltarea turismului, concomitent cu
protecia mediului i creterea calitii serviciilor; precum i dezvoltarea durabil a turismului n
contextul globalizrii i integrii economice, unde, n mod special, a fost cercetar Ecoturismul,
ca form principal de manifestare a turismului durabil.
n Capitolul 3 intitulat Turismul tradiional, este analizat turismul romnesc, cu tipurile i
formele de turismul practicate n Romnia, am identificat cadrului legislativ, politic i strategic
naional i regional privind turismul. O atenie deosebit, n acest Capitol, s-a acordat turismului
rural romnesc, avnd n vedere c tradiiile i valorile etnofolclorice (arhitectur popular,
meteuguri, obiceiuri, manifestri folclorice, port i folclor popular etc.) constituie elemente
nelipsite din ntreaga ambian rural, oferindu-ne un colorit aparte impus de amprenta specific
fiecrei comuniti rurale i constituind obiective turistice de mare atractivitate.
n ncheiere, compartimentul Concluzii generale i recomandri, prezint o palet larg
de opinii vis--vis de caracterul actual al integrrii europene i globalizrii i impactul lor asupra
dezvoltrii durabile a turismului au fost sintetizate opiniile cele mai relevante formulate n teza i
prezentate tendinele n evoluia turismului tradiional.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii sunt strns legate de definirea
conceptului de globalizare, i a integrrii europene a dimensiunilor i influenelor acesteia asupra
dezvoltrii durabile a turismului.
De asemenea a fost pus n valoare fenomenul de Globalizare identificat impactul acestuia
asupra turismului, este analizat conceptul de integrare economic, care are ca scop dezvoltarea
turismului, concomitent cu protecia mediului i creterea calitii serviciilor, dezvoltarea
durabil a turismului n contextul globalizrii i integrii economice, unde, n mod special, este
12

cercetar Ecoturismul, ca form principal de manifestare a turismului durabil. Cercetrile


efectuate au determinat premisele istorice ale turismului, conceptul turismului, prin definirea
turismului, dezvoltarea tipurilor i formelor de turism, organizarea turismului att la nivel
internaional, ct i la nivel naional, n care statul are un rol foarte important.
Aprobarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele tiinifice obinute pe parcursul realizrii
demersurilor teoretico-aplicative asociate elaborrii tezei de doctorat au fost prezentate i
discutate n cadrul unor manifestri tiinifice precum: 19th International Economic ConferenceIECS 2012, The persistance of the global economic crisis: causes, implications, solutions, 1518 iunie, 2012, Sibiu, Romnia; 21st International Business Information Management
Association Conference on Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic
Growth, Austria, Vienna, 27-28 iunie 2013; 4th International Conference on Law and Social
Order, Universitatea Spiru Haret, Constana, 25 aprilie 2014.
Publicaii. Demersul teoretico aplicativ asociat tezei de doctorat se regsete n 12
lucrri tiinifice nsumnd un volum total de 5,8 coli de autor.
Volumul i structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri,
bibliografie din 278 titluri, 2 anexe, 178 pagini text de baz 181, 5 figuri , 14 tabele.

13

1. SINTEZA TEORETIC PRIVIND TURISMUL CA FENOMEN


ECONOMICO-SOCIAL
Turismul reprezint
cel mai mare generator de bunstare ...
(WTTC)
1.1. Sinteza problemelor teoretice i premisele istorice ale turismului
Turismul s-a constituit ca fenomen complex i bine conturat abia n ultimele decenii,
cptnd o amploare deosebit n contextul dezvoltrii generale a economiei i societii la nivel
mondial, remarcndu-se att prin ritmurile nalte de cretere, ct i prin prezena sa n spaii
geografice tot mai extinse. n acelai timp, n special n rile dezvoltate, condiiile socialeconomice au determinat schimbri importante ale comportamentului social. n acest context,
una dintre caracteristicile lumii este i faptul c turismul a devenit o nevoie social.
Scara timpului urcat de omenire pe calea progresului reprezint un drum continuu al
cunoaterii spaiului nconjurtor. Exploratorii i comercianii, oamenii de tiin sau cei de
cultur, au deschis noi pori spre calea cunoaterii i, practic, au oferit contemporanilor lor
posibilitatea de a cltori. Nevoia de recreere, de mbogire a cunotinelor culturale sau a vieii
spirituale etc., sunt numai cteva dintre motivaiile ce contribuie la generarea fenomenului
turistic. Asemenea aspiraii sunt specifice oricrei colectiviti umane. Ca urmare, fenomenul
turistic s-a manifestat n forme incipiente din cele mai vechi timpuri, avnd o dimensiune i mod
de manifestare specific de la o etap la alta [15, p.25].
Dei apariia turismului se pierde n negura timpurilor i, n consecin, din cauza lipsei
unor informaii istorice nu se poate stabili o dat ct de ct cert a detarii sale ca activitate
distinct, nu ar fi exagerat dac s-ar afirma c, dei nu au constuit un scop n sine, satisfaciile
turistice ale unor cltorii au o vrst aproximativ egal cu cea a primelor aezri omeneti
stabile. Afirmaia se bazeaz pe ideea c omul, chiar din cele mai ndeprtate timpuri ale
evoluiei sale, nu a reuit s produc toate cele trebuincioase subzistenei i, n ciuda mijloacelor
precare de comunicaie, a cutat s cultive i s ntrein relaii cu semenii si din alte
colectiviti, prin intermediul schimburilor comerciale, ceea ce a favorizat, inerent, i o lrgire
treptat a contactelor, permind o mai bun cunoatere reciproc a colectivitilor respective
[25, p.17].
Specilitii apreciaz c exist cinci etape majore ale apariiei i dezvoltrii turismului:
Perioada antic caracterizat, aa cum au putut determina specialitii, prin trei elemente
eseniale care au favorizat la vremea respectiv cltoria:
- dezvoltarea unor trasee/rute specifice, utilizate n principal de ctre pelerini, comerciani,
i de ce nu de ctre aventurieri;
- apariia unor mijloace de trasport utilizate pe uscat sau pe ap;
14

- apariia i dezvoltarea centrelor urbane de-a lungul rmurilor unor ape curgtoare
importante sau la vrsarea acestora n mare sau ocean (Europa Imperiul Roman i Grecia;
Mesopotamia; China; India) [32, p.23].
Primii care au contribuit substanial la dezvoltarea cltoriilor au fost vechii greci, care
doreau s nlesneasc i s dobndeasc siguran pentru vizitarea oraelor ndeprtate, ncheind
contracte de vizite prieteneti, reciproce, cu ali oameni care aveau aceeai ocupaie, respectiv cu
cei care se confruntau cu probleme de aceeai natur ntre comerciani, ntre persoane oficiale,
ntre oameni de cultur, ntre familii etc. Contractul de vizite prieteneti reprezenta o posibilitate
prin care cltorul i asigura n strintatea ndeprtat locuina (n absena hanurilor cazarea
fcndu-se la prieteni), ntreinerea precum i integritatea fizic, dar i a bunurilor din posesie.
Semnul vizibil al vizitei prieteneti era un obiect simbolic (sumbolon) care se mprea pe
jumtate (cel care pleca n strintate se legitima cu partea sa din sumbolon, ceea ce echivala n
oarecare msur, cu paaportul i cu viza de astzi) [10, p.2].
Astfel, n spaiul mediteranean se poate vorbi despre apariia cltoriei turistice ntr-o form
incipient. Aceast cltorie, dei meninea o parte a vechilor determinri (schimburi comerciale,
campanii militare etc.) putea fi motivat i de cutarea unumitor forme de plcere. De altfel,
primele informaii cu privire la existena unor activiti ce pot fi considerate ca forme arhaice de
turism apar n operele marilor cltori, istorici i deopotriv geografi ca: Herodot, Strabon,
Xenophon etc. [15, p.26].
Aportul grecilor la dezvoltarea cltoriilor a constat i n adoptarea banilor moned, ceea ce
a dus la dezvoltarea comerului, respectiv la creterea traficului dintre state. n traficul de cltori
dintre statele greceti au fost antrenate mase relativ importante de oameni pentru vizitarea
locurilor sfinte, bilor curative (ntr-o prim faz turismul a fost de factur religioas i
medical, aceste dou atribute fiind strns legate) i jocuri festive organizate periodic. Dintre
locurile sfinte, de cult, putem s amintim Dona i Delfi, spre care se ndreptau pelerinii din
toate prile Greciei pentru a solicita i asculta prezicerile lui Zeus (la Dona) i ale lui Apollo la
(Delfi), prin intermediul Pythiei. Evenimentele festive cu o mare partcipare erau jocurile i
ntrecerile sportive organizate la fiecare patru ani la Delfi, jocurile hipice din Nemeea, Jocurile
Istmice organizate n Corint i n special Jocurile Olimpice organizate n Olympia, ocazii cu care
grecii se adunau n numr foarte mare ca s participe sau s asiste la aceste mari evenimente [10,
p.2].
n Imperiul Roman majoritatea cltoriilor aveau scopuri comerciale, culturale i militare.
Sistemul social roman a dat posibilitatea unei pturi nguste a societii nu numai s triasc n
lux, ci i s cltoreasc de plcere sau pentru mbogirea cunotinelor.
n aceast perioad turismul s-a dezvoltat datorit:
15

- monedei unice pe ntregul cuprins al imperiului;


- imperiul era servit de o reea de drumuri atent planificat i foarte dezvoltat, cunoscut
sub numele de Calea Apian, i de asemenea, exista o reea de canale navigabile;
- greaca i latina au devenit limbile oficiale ale imperiului, care se ntindea de la Scoia n
vest pn la Eufrat n est;
- motivaiile de cltorie ale populaiei s-au diversificat;
- att statul ct i persoanele private au investit n crearea facilitilor pentru turism, cum ar
fi bi curative i staiuni termale, unele dintre ele renumite pn n zilele noastre: Vicky, Nrisles-Bains n Frana; Aachen n Germania; Bath (Acque Sulis) n Anglia; Herculane (Ad aquas
Herculis Sacris) sau Bile Geoagiu (Germisara, apoi Thermae Dodone) n Romnia [15, p.27];
- romanilor le plcea s participe la evenimente religioase i atletice cltorind spre aceste
orae n care se organizau aceste manifestri;
- muli dintre romani vizitau foarte des Grecia (n acest scop, a fost publicat i un ghid de
cltorie n 10 volume n anul 170 d.Hr. de ctre grecul Pausanias. Intitulat Un ghid pentru
Grecia, acesta a vizat segmentul de turiti romani, descriind monumente, sculpturi, relatnd
poveti, legende i mituri greceti); romanii vizitau i Egiptul pentru a vedea Sfinxul i
Piramidele; de asemenea, Alexandria, care era o oaz cosmopolit pentru aristrocaia roman;
- construcia Coloseumului, care a dus la dezvoltarea turismului de evenimente [32, p.2728].
De asemenea, civilizaia roman s-a remarcat i printr-o efervescen deosebit a vieii
urbane i intensificarea schimburilor comerciale.
Asemnntor civilizaiilor elene i romane, i alte civilizaii din antichitate au contribuit la
apariia i dezvoltarea turismului:
Egiptul a atras nc de la nceputuri un umr mare de cltori, deoarece beneficia de atracii
turistice deosebite, precum Farul din Alexandria, care este una din cele 7 minuni ale lumii,
piramidele etc. Herodot, vorbete despre cltoriile animate de ctre femei care dansau i brbai
cntnd la fluiere, n timp ce cltorii-spectatori cntau i dansau mpreun cu acetia. La sosirea
la destinaie se organiza un osp festiv, marcat de obicei de sacrificarea unor animale i aducerea
de ofrande [32, p.24].
Civilizaiile asiatice au dezvoltat cltoriile de plcere cu motivaii diverse. Astfel, clasa
nobil din Japonia i China cltoreau n timpul verii, mpreun cu oaspeii lor, n numeroase
regiuni pitoreti Suzhou, Hanzhou etc., avnd la dispoziie vile i pavilioane de odihn. Nu
lipseau nici mijloacele de recreere, agrement sau chiar tratament, prin masaje terapeutice de mare
rafinament [15, p.29].
16

Tot n aceast perioad a istoriei, ca factor determinant pentru apariia i dezvoltarea


turismului, l-a constituit Drumul mtsii.
Denumirea Drumul Mtsii este puin improprie, pentru c nu vorbim de o singur rut
comercial, ci de o adevrat reea de drumuri strbtute de negustori. n al doilea rnd, nu doar
mtasea era comercializat, bijuteriile, mirodeniile, porelanul se numrau, de asemenea, printre
obiectele de nego. Oricum, general acceptat este faptul c Drumul Mtsii strbtea Asia, legnd
estul cu sudul i vestul continentului, cu nordul i nord-estul Africii i cu Europa [184].
Specialistul n preistorie, Andr Leroi-Gourhan consider acest drum ca fiind un spaiu de
schimburi nc din paleolitic, ns care n-a fost evocat n cronicile chinezeti dect ncepnd din
secolul al II-lea .Hr [189].
ntre secolele II .e.n. secolul II e.n., Drumului Mtsii parcurgea 4 imperii: Imperiul
Roman n Europa, Imperiul prilor din Asia de Vest, Imperiul Kushan din Asia central i
dinastia Han din Asia oriental. Formarea Drumului Mtsii a promovat schimburile dintre cele
4 civilizaii antice i are ca principale caracteristici:
- durata relativ scurt a cltoriei;
- cele mai multe cltorii se efectuau iarna, din cauza topoclimatului dificil;
- se colecta o tax de la cltori, astfel adunndu-se bani pentru stat. Unele regiuni ofereau
faciliti pentru cazare i taxe mai sczute pentru a ncuraja cltorii;
- cltoriile, printre cele patru mari civilizaii antice, reprezentau o surs de inspiraie cu
privire la noile invenii, cultivarea plantelor, scrierea i tiprirea etc. [32, p.28].
Cu toate c Evul Mediu, cu instabilitatea provocat de nvlirile barbare i frmiarea
statal, nu a favorizat acest gen de cltorii, turismul nu a disprut n totalitate, acesta
desfurndu-se, cu precdere, n scopuri religioase (pelerinaje la locurile sfinte) [25, p.17].
Dup ncetarea nvlirilor, n ciuda condiiilor grele, cltoriile turistice au progresat treptat cu
diferene de la o ar la alta, de la o zon la alta att prin pelerinaje cretine, ct i prin
expediii.
Din cauza cderii civilizaiei antice i a nesiguranei drumurilor, cltoriile celor bolnavi
spre zonele cu izvoare curative au sczut i chiar disprut, pe alocuri. Acestora li s-au substituit
pelerinajele spre locurile pe care credina oamenilor le-a investit cu puteri vindectoare, chiar
miraculoase. Astfel, aveau loc mari deplasri n scop religios ctre marile centre de pelerinaj din
lumea cretin (Ierusalim, Santiago de Compostela, Roma), musulman (Mecca) sau a altor culte
din spaiul asiatic Lhasa sau sanctuarele din India i Indochina pentru buditi, muntele Fuji
pentru japonezi etc. [15, p.30]. Dei aveau scop religios, aceste pelerinaje mpleteau cu acesta i
plcerea i odihna. Aceasta a determinat extinderea unor lcauri pentru gzduirea cltorilor n
condiii confortabile i chiar agreabile, chiar dac scopul cltoriei era de natur religioas.
17

Un alt impuls l-au dat cltoriilor marile descoperiri geografice. La sfritul secolului al
XIII-lea, Marco Polo a exlorat drumurile care legau Europa de Asia, iar cartea n care Marco
Polo i descrie cltoria a fost prima lucrare mai important prin intermediul creia lumea din
Vest a primit informaii despre viaa i cultura din Est.
O alt lucrare remarcabil despre cltorii aprut dup descoperirea tiparului se numea
Cltorii, scris n 1357 de Sir John Mandeville, fiind tradus n mai multe limbi, n care este
descris cltoria autorului n locuri ndeprtate din Asia de Sud-Est [10, p.6].
Renaterea se caracterizeaz prin cltoriile motivate de dorina de lrgire a orizontului
prin noi experiene i cunotine
n 1478-1480, sfinirea bisericii Frauenkirche din Mnchen a atras vizita a 65 de mii de
pelerini, iar n cei trei ani, ct au durat ceremoniile, 124 de mii de credincioi au vizitat oraul.
Numrul pelerinilor s-a stabilit prin numrarea unor boabe de fasole, fiecare nou sosit trebuind s
arunce un bob ntr-una din urnele aezate la cele patru pori ale oraului. Aceasta a constituit
prima operaie de strngere a datelor din statistica turismului.
Din secolul XV dateaz un adevrat record al package-tour-lui actual care-i are originea n
Veneia. Pentru preul pltit, cltorul primea transbordrile, mncare, cazare, cltorii cu
mgarul, plimbri i bani de mit necesari evitrii birocraiei, a formalitilor [3, p.22].
Dezvoltarea comerului din aceast perioad, att a celui interior, dar mai ales a celui
internaional, a extins circulaia banilor i a dus la transformarea treptat a economiei naturale n
economie de pia. Acest proces a primit un impuls uria prin descoperirea drumului spre Indii i
America. ntre colonii i metropole s-au format i multiplicat fluxurile comerciale care
cuprindeau mrfuri, dar i cltori.
O nou motivaie de cltorie care anticipa principalul mobil motivaional din aceast
perioad a devenit cea enunat de scriitorul francez Montaigne care, dup propria sa mrturisire,
a cltorit ca s vad ri noi, s ctige noi experiene, s nvee i s se distreze. Cltoria sa
de 17 luni, timp n care a vizitat Frana, Elveia, Bavaria, Tirol i Italia, a fost descris n lucrarea
Essais i a marcat nceputul unei noi preocupri n modul de via al intelectualitii i n
general al burgheziei [10, p.7].
n Anglia, Regina Elisabeta I a promovat i susinut turismul de studii prin intermediul
cruia erau pregtii viitorii diplomai englezi, iar universitile precum Oxford sau Cambridge n
Anglia sau Salamanca n Spania, serveau acestui scop. De asemenea, Anglia, a emis o licen de
cltorie valabil 2-3 ani i a introdus restricii de cltorie cu privire la suma de bani, numrul
de cai i servitori (de obicei n numr de trei) pe care un cltor i putea lua cu el.
Tot n aceast perioad au aprut primele paapoarte i cecuri de cltorie. Astfel, turitii
primeau paapoarte pe care le predau ns la punctele de ieire din ar i primeau unul nou
18

pentru fiecare ar pe care o vizitau. S-a introdus i o linie de credit care funciona ca cecurile de
cltorie moderne din prezent [3, p.22-23].
Revoluia industrial a adus profunde schimbri economice i sociale, mutaii n zonele
rurale de la o economie bazat pe agricultur la una bazat pe industria de prelucrare i la un
mod de via urban. Aceast revoluie a introdus, de asemenea, noi utilaje bazate pe motorul cu
aburi pentru nave i trenuri, ceea ce a dus la apariia turismului de mas [3, p.23].
Un aport important n evoluia motivaiei cltoriilor a avut-o scriitorul francez Jean
Jeaques Rousseau. Marele scriitor a fost i primul alpinist, el strbtnd munii Alpi,
considerai inaccesibili i despre care nu existau mrturii ale altor cltori. Despre impresiile sale
turistice a relatat cititorilor n opera sa Confesiuni. Influenei sale se datoreaz faptul c
oamenii au descoperit plcerea de a cltori spre regiunile muntoase i de a admira natura.
Odat cu dezvoltarea traficului de cltori, au primit impuls comunicaiile i industria
hotelier, care ncepnd cu secolul XVIII au cunoscut un ritm foarte alert [10, p.8].
Aceast perioad poate fi considerat perioada de natere a turismului modern, caracterizat
prin transformarea circulaiei de cltori n turism propriu zis. Acest lucru a fost posibil ca
urmare a creterii vertiginoase a numrului cltorilor englezi, fapt datorat n primul rnd
dezvoltrilor n domeniul tehnologic, dar i creterii veniturilor populaiei din clasa medie, ca
urmare a industrializrii.
Dezvoltarea cilor ferate a reprezentat un punct important pe harta dezvoltrii turismului.
Primii pasageri au putut cltori cu trenul ncepnd cu anul 1830 n Anglia. Dezvoltarea propriuzis a transporturilor feroviare s-a produs ncepnd cu anul 1841, atunci cnd unui preot din
Derbyshire aflat n drum spre o ntlnire n Leicester i-a venit ideea de a nchiria un tren pentru
a-i transporta prietenii la o ntlnire a societii din care fceau parte. Zece ani mai trziu, acest
traseu avea s devin primul mare tur-operator european. n 1876 este organizat primul tur ctre
America, iar n 1880 s-a creat prima croazier de pasageri pe Nil.
La jumtatea secolului XIX aveau s apar i s se dezvolte, tot n Marea Britanie, primele
agenii de turism i primele cltorii organizate la preuri ieftine, iar ctre sfritul secolului i-au
fcut apariia i primele hoteluri de lux, sub impulsul lui Charles Ritz, dar i hotelria de
categorie medie i mica hotelrie. De asemenea, la nceputul anilor 1870 a fost introdus clasa
nti n trasportul feroviar, de ctre americanul G.M.Pullman. Acesta a introdus i celebrele
vagoane Pullman, dotate cu utiliti de lux i posibilitatea de a servi masa [32, p.31].
n secolul al XIX-lea funcionau n Europa 160 de staiuni turistice axate pe turismul litoral
i balnear. De turismul litoral este legat numele unor staiuni ca: Bringhton (Anglia); Ostende
(Belgia); Trawemnde i Warnemnde (Germania); Dieppe, Deauville, Biarritz, staiunile de pe
Coasta de Azur (Frana); San Remo, Portofino (riviera italian); Ialta, Soci (situate pe litoralul
19

rusesc al Mrii Negre). De asemenea, se dezvolt numeroase staiuni balneare: Baden-Baden i


Wiesbaden (Germania); Vichy i Luchon (Frana); Karslbad i Marienbad (Cehia); Bad Ischl i
Badgaisten (Austria); Spa (Belgia), Ramlsa i San Sebastian (Spania) etc. n Elveia, n
staiunile climaterice deja renumite, ncep s se practice i sporturile de iarn (Davos, SaintMoritz, Montana) [15, p.35].
Din a doua jumtate a secolului al XIX-lea sportul a reaprut ca factor de stimulare a
circulaiei turistice, reamintind rolul pe care l-a avut n Grecia antic. Dintre sporturile preferate
de turitii vremii, alpinismul se situa pe primul loc [10, p.14].
O caracteristic a acestei perioade este legat de nmulirea mijloacelor de informare
turistic. O lucrare de referin este ghidul germanului Baedecker Cltorie de-a lungul
Rhinului, de la Strasbourg la Rotterdam din 1836. Apariia acestuia poate fi considerat actul de
natere a prestigioasei edituri Baedecker ale crei lucrri se nscriu i n prezent n rndul celor
mai apreciate i cutate ghiduri turistice. De asemenea, s-au impus prin calitatea lor ghidul
englez Murray din 1836 i cel francez Joanne din 1865 [15, p.36-37].
Astfel, industrializarea, descoperirea forei aburilor, realizarea locomotivei i construirea
primelor ci ferate, precum i apariia automobilului au determinat un progres rapid al
mijloacelor de deplasare i, alturi de dezvoltarea cilor de comunicaie, au favorizat i extins
activitile turistice [25, p.18].
Turismul modern a fost o combinaie de dorin, mobilitate i accesibilitate, ceea ce a fcut
posibil existena turismului de mas.
Instituionalizarea turismului pe plan naional i organizarea lui n continuare i pe plan
internaional au determinat un avnt continuu al acestuia i au fcut, ca prin ritmurile de
dezvoltare atinse, turismul s devin, alturi de revoluia tehnico-tiinific, unul dintre cele mai
spectaculoase fenomene ale secolului XX, cu consecine sociale, economice i umane deosebit
de importante. Se poate afirma c, din aceast epoc, turismul ncepe s se detaeze ca o
activitate economico-social distinct [25, p.18].
Cel mai mare eveniment n domeniul turismului, ca urmare a inovaiilor i inveniilor n
comunicaii, l reprezint dezvoltarea mijloacelor de transport rutier i aerian, fapt ce a nregistrat
schimbri i n ceea ce privee obiceiurile de cltorie, manifestndu-se noi preferine privind
consumul turistic (destinaii, forme de transport, cazare sau agrement). Totodat, motivaiile de
cltorie s-au multiplicat i diversificat continuu, iar efectul acestui fenomen s-a materializat n
lrgirea considerabil a paletei destinaiilor turistice [15, p.38].
n Elveia, Austria i Germania se formeaz, la nceputul secolului XX primele societi
locale pentru nfrumusearea oraelor n scop turistic. Din aceste ri practica se extinde n
Frana, unde se creaz corporaiile de iniiativ care coordoneaz pe plan local activitatea
20

firmelor turistice. Aceste corporaii au stat la baza nfiinrii, n 1914, a primului Oficiu Naional
de Turism, cu rol limitat la coordonarea i recomandarea aciunilor n domeniul turismului pentru
uzul corporaiilor pendinte [10, p.15].
O revoluie n turism a reprezentat-o legiferarea concediilor pltite. Sub presiunea
micrilor sindicale, sprijinite i de Organizaia Internaional a Muncii, n Italia n 1928, n
Germania n 1934, n Frana i Belgia n 1936 au aprut legi care permiteau muncitorilor din
industrie s primeasc un concediu pltit, durata acestuia variind de la o ar la alta. Au luat
natere totodat i o serie de organizaii care se obligau s sprijine utilizarea corespunztoare a
timpului de concediu, de obicei pentru cltorii. Prima organizaie de acest fel s-a nfiinat n
1922 n Anglia i a fost denumit Workes Travel Association. nc din 1927 aceasta a
organizat cltorii chiar i n strintate cu participarea a peste 60 de mii de muncitori [10, p.18]
Dup terminarea celui de-al Doilea Rzboi Mondial, s-au produs o serie de modificri
fundamentale n circulaia turistic. Oferta turistic s-a modificat n sensul restructurrii ei,
cererea turistic s-a amplificat att prin includerea unor noi motivaii de cltorie, ct i a unor
noi mase de cltori. S-au multiplicat, de asemenea, destinaiile turistice, ca urmare a
modificrilor tehnice ale structurilor materiale, cu deosebire ale mijloacelor de transport, au fost
adoptate noi obiceiuri de cltorie, ceea ce a conturat un nou tablou al circulaiei turistice.
Oferta turistic a devenit mai larg i mai difereniat. Pe lng rile clasice, tradiional
turistice, au fost incluse noi ri de destinaie a cror propagand penetrant le-a propulsat n
contiina noilor consumatori de turism, cum ar fi: Cehoslovacia, Iugoslavia, Romnia, urmate
de Polonia, Ungaria i Bulgaria [10, p.15-16].
Dac, pn la nceputul secolului XX, turismul avea un caracter elitist, fiind practicat de
populaia cu venituri ridicate, n deceniile ce urmeaz se observ caracterul de mas pe care l
mbrac aceast activitate [20, p.17]. Astfel, n numai 30 de ani volumul circulaiei turistice a
crescut de cca. 11 ori (numrul sosirilor turistice internaionale n 1950 se cifrau la cca. 25 de
milioane, iar n 1980 au ajuns la 285 de milioane) [15, p.39].
ncepnd cu anii 1950, turismul s-a dezvoltat n trei etape:
Etapa 1: ntre i cu participarea populaiei din rile dezvoltate. Dezvoltarea rapid dup
cel de-al Doilea Rzboi Mondial, a determinat o cretere a veniturilor i a duratei timpului liber a
populaiei, att n rile Europei, ct i n America de Nord, Asutralia, Noua Zeeland. Acest
lucru a determinat o cretere a activitilor turistice ntre rile dezvoltate din regiunile amintite,
la care s-a alturat mai trziu i Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore i Hong Kong.
Etapa 2: Dinspre rile dezvoltate spre rile mai puin dezvoltate (sau aflate n curs de
dezvoltate). Cea de-a doua etap a avut loc n perioada anilor '60, cnd o mare parte a populaiei
din rile dezvoltate a nceput s cltoreasc spre ri mai puin dezvoltate. Acest exod al
21

turitilor s-a produs, sub aspect longitudinal dinspre nord spre sud, mai exact populaia Americii
de Nord a nceput s i-a cu asalt destinaiile nsorite din regiunea Caraibelor, n timp ce europenii
s-au ndreptat spre bazinul mediteranean i spre cel al Oceanului Indian. Astfel, rile aflate n
curs de dezvoltare precum: Barbados, Bahamas, Antigua, Fiji, Cipru, Insulele Maldive sau
Seychelles, i-au ctigat un loc n aa numita arie a cltoriilor de recreere. n prezent, peste
25% din turismul internaional se desfoar ntre rile dezvoltate i cele aflate n curs de
dezvoltare.
Etapa 3: ntre i cu participarea populaiei din rile aflate n curs de dezvoltare. Ultima i
cea mai recent dintre cele trei etape s-a produs datorit mplicrii active a populaiei din clasa
mijlocie, din rile aflate n curs de dezvoltare, n efectuarea de cltorii cu scopuri turistice.
Acest schimb de turiti ntre astfel de ri deine 5% din turismul internaional, i include, de
exemplu, micrile turitilor dinspre India ctre Kenya, a brazilienilor ctre Uruguay, a
malaysienilor spre Thailanda [32, p.35-37].
n perioada contemporan, turismul are un impact considerabil asupra economiilor,
societilor, culturilor i mediului ambiant al destinaiilor turistice. El reprezint, n primul rnd,
o cale de diversificare a structurii economice.
Trebuie ns menionat c, n majoritatea rilor, transformarea turismului ntr-o activitate
economico-organizatoric, pa scar naional, s-a produs n ultimele decenii, ceea ce a favorizat
apariia i instituirea n sectorul teriar, cel al prestrilor de servicii, a unor noi ramuri ale
econoiilor naionale, domenii cunoscute generic sub denumirea de insdustria turistic [25, p.18].
Dei la nceputul noului mileniu aciunile teroriste, dezastrele naturale, creterea preului
petrolului, fluctuaiile ratei de schimb valutar sau incertitudinile economice i politice au
ameninat serios industria turistic mondial, circulaia turistic internaional a continuat ritmul
pozitiv de cretere, depind estimrile chiar i a celor mai optimiti specialiti. n anul 2004,
dup o perioad de relativ stagnare, curba evoluiei circulaiei turistice internaionale s-a aflat
constant n cretere astfel c, n anul 2007 s-a atins cifra de 897,7 milioane sosiri la nivel
mondial.
Dup ocul produs n 2008 i puternica depreciere din 2009, datorate crizei financiare i
recesiunii economice, n anul 2010, turismul mondial i-a revenit peste ateptri, atingndu-se
cifra record de 940 milioane sosiri [15, p.42].
n 2013, numrul turitilor a crescut la nivel mondial, la aproape 1,1 miliarde sosiri,
regiunile preferate fiind Europa i Asia [219].

22

Tabelul 1.1 Istoricul dezvoltrii turismului-rezumat


Perioada

Activiti/forme de turism

Participani/turiti

Greac

Jocurile Olimpice

Roman

Turism de evenimente
Colosseum
Turism de afaceri
Turism balnear i de litoral
Turism urban i rural

Evul
Mediu

Turism religios
organizarea unor
manifestri i evenimente
cu caracter religios
Pelerinaje
Turism de afaceri (limitat)
Organizarea unor trguri,
expoziii
Construirea caselor de
vacan

Cavalerii
Membrii ordinelor religioase
Pelerinii

Secolele
XVI-XVII

Turism cultural
Marele Tur
Turism balnear

Nobilimea

Secolul
XVIII

Continu formele
menionate anterior
Apar noi forme de turism
de litoral

Nobilimea

Secolul
XIX

Turism balnear
Turism de litoral
Turism urban
Intr n circuit ariile
naturale
Turism de afaceri
Croaziere
Toate formele de turism
cunoscute

Toate clasele sociale, ca


urmare a industrializrii

Renatere

Secolul
XX

Membrii clasei superioare


care locuiau n taberele de
corturi
Membrii elitei care i-au
construit cea de-a doua
reedin n zonele rurale
Funcionarii publici aflai n
cltorii de afaceri
Membrii clasei mijlocii care
cltoreau n staiunile
balneare i cele de litoral

Nobilimea

Accesibil tuturor categoriilor


de populaie

Sursa: Elaboat n baza [63].


23

Factorii determinani
Sportul i agrementul
Expansiunea Imperiului
Roman
Construirea de noi drumuri
Creterea numrului de
cltorii pe mare i uscat
Creterea cererii pentru
turismul de afaceri, ca
urmare a extinderii
Imperiului
Creterea interesului
populaiei pentru vizitele de
o zi n imediata apropiere a
locului de reedin
Srbtorile legale
Dezvoltarea turismului n
zonele rurale, favorizat de
desfiinarea unor mnstiri
Dezvoltarea reelei de
drumuri
mbuntirea mijloacelor de
transport pe uscat i ap a
favorizat accesul la staiunile
balneare
Patronaj regal al unor
staiuni balneare
mbuntirea cilor de
acces
Schimbarea atitudinii
populaiei cu privire la
petrecerea timpului liber
Interes pentru mod
Dezvoltarea de noi
tehnologii
Reducerea costurilor de
cltorie
Apare fenomenul de turism
de mas
Reducerea costurilor de
cltorie, att pe uscat ct i
pe ap
Creterea numrului de
autoturisme personale
Dezvoltarea transporturilor
aeriene

1.2. Abordarea conceptual a turismului


Definirea turismului
Importana tot mai mare pe care a dobndit-o turismul n perioada contemporan a sporit
preocuprile pentru definirea ct mai exact i complet a acestui fenomen. Tratarea tiinific a
activitii turistice este condiionat i de necesitatea cunoaterii coninutului economic i
social al acesteia, mutaiile nregistrate continuu n evoluia turismului impunnd readaptarea
permanent a conceptelor cu care se opereaz.
Caracterizat pe scurt turismul apare ca un fenomen economico-social specific civilizaiei
moderne, puternic ancorat n viaa societii i, ca atare, influienat de evoluia ei. Adresndu-se
unor segmente sociale largi i rspunznd pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaeaz
printr-un nal dinamism, att la nivel naional ct i internaional. De asemenea, prin caracterul
su de mas i prin coninutul complex, turismul antreneaz un vast potenial material i uman,
cu implicaii importante asupra evoluiei economiei i societii, asupra relaiilor interumane
naionale i internaionale [25, p.18].
Din punct de vedere etimologic, dup majoritatea dicionarelor, cuvntul turism provine
din termenul englezesc tour sau to tour, to make a tour, care nseamn a cltorii, a
colinda, referitor la semnificaia de excursie, care a fost creat n Anglia n jurul anilor 1700,
pentru a desemna aciunea de voiaj n Europa, n general, i n Frana n special. La rndul su,
acest termen englezesc deriv din cuvntul francez tour (cltorie, micare n aer liber,
plimbare, drumeie n circuit), fiind ulterior preluat de majoritatea limbilor europene, cu sensul
de cltorie de agrement , destindere, recreere, plcere.
Termenul francez are ns sarcini i mai adnci. El deriv din cuvntul grec tournos i
respectiv din cel latinesc turnus i nseamn tot cltorie n circuit [18, p.6].
Dicionarul Englez de la Oxford menioneaz cuvntul turism n 1811 iar n Frana
cuvintele turist i turism, pe la 1816 i respectiv, 1841.
n Germania, cuvintele Tourismus i Tourist sunt menionate n 1830 i 1838.
Prin natura lui turismul se prezint ca o activitate economic situat la interferena altor
ramuri, ceea ce determin o serie de dificulti n definirea lui.
Astfel, unele ncercri de a defini fenomenul turistic poart amprenta profesiunii celor care
le-au formulat. ntr-un sens restrns:
- un economist ar putea susine c turismul este n principal un fenomen cu caracter
economic deoarece depinde mult de un anumit nivel al veniturilor;
- un geograf ar afirma c fenomenul turistic este legat n principal de profesiunea sa
ntruct el se realizeaz cu deosebire numai acolo unde clima i relieful o permit;
- sociologul ar explica acest fenomen prin implicaiile vieii citadine;
24

- psihologul prin senzaia de libertate pe care o dau vacanele etc.


O prim ncercare de definire a turismului ca fenomen social i economic aparine lui E.
Guy Treuler i dateaz din 1880. Potrivit prerii lui turismul este un fenomen al timpurilor
moderne, bazat pe creterea necesitii de refacere a sntii i schimbare a mediului, de
cultivare a sentimentului de receptivitate fa de frumuseile naturii ... rezultat al dezvoltrii
comerului, industriei i perfecionrii mijloacelor de transport [8, p.13].
n 1910 austriacul J. von Schullen vu Schrattenhnfen descria turismul ca fenomen care
desemneaz toate legturile, n special economice, i care intr n aciune pentru rezidenii
temporari i strini dispersai nnuntrul unei comune, unei provincii, unui stat determinat.
Profesorul belgian, Edmund Picard definete turismul ca pe ansamblul organelor i
funciilor lor, nu numai din punctul de vedere al valorilor pe care cltorul le ia cu el i al celor
care n rile unde sosete cu portofelul doldora, profit direct (n primul rnd hotelierii) i
indirect pe cheltuielile pe care le face spre a-i satisface nevoile de conotin sau plcere ...
[39].
O definiie mai expresiv este formulat, n 1938, de Leville-Nizerolle, potrivit cruia
turismul este ansamblul activitilor nonlucrative ale omului, n afara ariei de reedin.
Kalfiotis, specialist n economia turismului, n 1972, definete turismul ca deplasarea
temporar a persoanelor individuale sau n grup de la domiciliu ctre un alt loc, pentru simpla
plcere i satisfacerea unor interese morale ori necesiti intelectuale, conducnd astfel la
realizarea unor activiti economice.
n 1975, Kaspar definea turismul ca ansamblul raporturilor i fenomenelor rezultate din
cltoria i sejurul persoanelor, pentru care locul sejurului nu este nici rezidena principal i
durabil, nici locul obinuit de munc. Deplasarea i sejurul rmn componente fundamentale,
crora li se adaug transportul, cazarea i comerul [8, p.13-14].
Pentru a se ajunge la o definiie ct mai corespunztoare i acceptabil, specialitii din
AIEST au acceptat urmtoarele elemente caracteristice fenomenului turistic:
- cltoria persoanelor (elementul dinamic);
- sejurul (destinaia) ntr-o localitate n afara domiciliului (elementul static);
- sejurul are durat limitat (elementul efemer);
- caracterul nelucrativ al activitii vizitatorului i locul sejurului s nu se transforme ntr-o
reedin definitiv [20, p.18].
Astfel, una dintre cele mai cuprinztoare definiii date turismului, general acceptat pe plan
mondial, este acea a profesorului elveian dr. W.Hunziker: Turismul reprezint ansamblul de
relaii i fenomene care rezult din deplasarea i sejurul persoanelor n afara domiciliului lor,
25

att timp ct sejurul i deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanent i activitate
lucrativ oarecare [31, p.25-26].
n paralel cu definirea turismului au existat i preocupri n legtur cu definirea turistului.
n acest sens, n 1937, s-a acceptat, n cadrul Ligii Naiunilor, definiia conform creia turistul
strin poate fi o persoan care se deplaseaz pentru o durat de cel puin 24 de ore, ntr-o alt
ar, diferit de cea n care se afl domiciliul su obinuit. Conform acestei definiii, pot fi
considerai turiti cei care efectueaz o cltorie de plcere (de agrement sau pentru alte motive
de sntate etc), spre a participa la conferine, seminarii (administative, diplomatice, religioase,
sportive), cei care fac cltorii de afaceri sau care particip la croaziere, chiar dac durata
sejurului e mai mic de 24 de ore (acetia evideniind o grup aparte).
Aceast definiie a fost acceptat n 1950 i de ctre Uniunea Internaional a Organismelor
Oficiale de Turism, care a inclus n categoria turitilor i pe studenii i elevii care locuiesc
temporar n strintate.
Pentru turistul intern, UIOOT a adoptat urmtoarea definiie: orice persoan care viziteaz
un loc, altul dect acolo unde are domiciliul su obinuit, n interiorul rii sale de reedin
pentru orice fel de motiv, altul dect acela de a exercita o activitate remunerat i efectund aici
un sejur de cel puin o noapte (sau 24 de ore), poate fi considerat ca turist naional.
n 1963, UIOOT a definit n sens general temenul de vizitator ca fiind: oricare persoan
care se deplaseaz ntr-o alt ar dect cea n care i are reedina obinuit, pentru oricare
alt scop, altul dect a exercita o activitate remunerat n alt ar dat. Aceast definiie
include doi termeni:
- turiti, repectiv vizitatori cu un sejur de cel puin 24 de ore sau cel puin o nnoptare n ara
de vizit, ale cror motive de cltorie pot fi: odih, plcere, distracie, agrement, sntate, studii,
religie, afaceri, familie etc.;
- excursioniti, respectiv vizitatorii temporari, al cror sejur este de mai puin de 24 de ore
n ara de vizit (inclusiv croaziere).
Unii autori au ncercat o tipologizare a turitilor n funcie de nenumratele forme de turism
i de personalitatea indivizilor care cltoresc. De exemplu M. Bassand, distingea n 1968, patru
tipuri principale de turiti:
- turistul sportiv, care caut divertisment;
- turistul expert, amator de opere de art;
- turistul singuratic, care caut contactul cu natura;
- turistul spectator, care caut s vad ct mai multe locuri de interes general [39].
26

Odat cu evolua societii, turismul se transform dintr-o posibilitate ntr-o necesitate,


depinznd de timpul liber disponibil, de disponibilul de bani i de modul de via al individului,
de nivelul i gradul de dezvoltare al serviciilor etc. i devenind asfel parte integrat a sistemului
de inter-relaii existente ntre diferite grupuri de valori.
Att definiia turismului, ct i cea a turistului variaz n funcie de criteriile care sunt luate
n considerare, care au puncte de plecare extrem de diferite: economice, sociologice, geografice,
psihologice, juridice etc.
Tipuri i forme de turism
Odat cu nelegerea importanei turismului pentru societatea contemporan, tot mai muli
cercettori, din variate domenii (economiti, geografi, sociologi etc.) au cutat s analizeze acest
fenomen, difereniind tipurile caracteristice i formele sale de manifestare [15, p.56].
Forma de turism poate fi definit prin aspectul concret pe care l mbrac
asocierea/combinarea serviciilor (transport, cazare, alimentaie, agrement) ce alctuiesc produsul
turistic, precum i modalitatea de comercializare a acestuia [198].

27

Figura 1.1 Forme de turism


Sursa: [60] Novelli M., Niche Tourism, Editura Butterworth Heinemann, 2005.
innd seama c turismul implic ideea alegerii deliberate a destinaiilor, a intinerariilor, a
perioadei i duratei sejurului de ctre fiecare turist n parte i are ca scop satisfacerea anumitor
necesiti de ordin social, cultural, spiritual, medical etc. i, n ultim instan, satisfacerea
nevoilor de consum turistic, n literatura de specialitate s-au cristalizat diferite clasificri ale
formelor de turism practicate, n funcie de criteriile urmrite pentru o ct mai omogen grupare
a lor [25, p.29].
Astfel, n practica turistic exist o serie de criterii i posibiliti de grupare a formelor de
turism:
n funcie de locul de provenien sau originea turitilor, se distinge:
28

- turismul intern practicat de populaia unei ri n interiorul granielor naionale;


- turismul internaional rezultat al deplasrii persoanelor n afara granielor rii lor de
reedin. Turismul internaional se subdivide n turism emitor (outgoing), de trimitere sau
pasiv, care se refer la plecrile turitilor autohtoni peste grani, i turism receptor (incoming)
de primire sau activ care cuprinde sosirile de turiti din alte ri pentru petrecerea vacanei n
ara primitoare [25, p.29].
Dup modalitatea de comercializare a vacanelor, se disting urmtoarele forme de turism:
- turismul organizat se caracterizeaz prin angajarea anticipat a prestaiei, respectiv a
tuturor sau principalelor servicii legate de cltorie i sejur. Aceast angajare se realizeaz prin
intermediul contractelor (voucher-ul, biletul de odihn i tratament) sau a altor tipuri de
nelegeri convenite ntre turist i agenia de voiaj sau ali organizatori de vacane (hoteluri,
companii aeriene);
- turismul pe cont propriu numit uneori i neorganizat, nu presupune angajarea prealabil a
unor prestaii turistice. Vizitatorul hotrte singur asupra destinaiei, duratei deplasrii,
perioadei de realizare a acesteia, mijlocul de transport, modalitilor de agrement;
- turismul semiorganizat (mixt) se caracterizeaz prin mbinarea trsturilor specifice celor
dou forme deja prezentate [198].
n funcie de gradul de mobilitate a turistului se poate vorbi de:
- turism itinerant sau de circulaie, caracterizat printr-un grad de mobilitate ridicat, n care
programul cuprinde vizitarea mai multor locuri, cu ederi scurte (1-2 zile) n acelai perimetru;
- turism de sejur, cu un grad de mobilitate redus, ce presupune petrecerea vacanei n
aceeai localitate, indiferent de durata acesteia. Turismul de sejur se subdivide, la rndul lui n:
turism de sejur scurt, se mai numete i turism de weekend, presupune una sau dou nnoptri, de
obicei n zonele limitrofe locului de reedin; turism de sejur mediu, coincide cu durata standard
a cltoriilor (12 15 zile); turism de sejur lung, atunci cnd timpul de rmnere ntr-o localitate
depete de regul 30 zile este practicat n general de turitii de vrsta a treia care efectueaz
cure i tratamente medicale sau de ctre turitii cu venituri foarte ridicate.
Din punct de vedere al periodicitii sau frecvenei de manifestare a cererii se distinge:
- turism continuu (permanent) organizat pe ntreaga durat a anului calendaristic (de
exemplu turism cultural, de afaceri);
- turism sezonier legat de existena anumitor condiii naturale sau evenimente culturale,
artistice, sportive. El se grupeaz n: turismul de iarn, turismul de var, turismul de circumstan
(ocazional).
Dup mijlocul de transport folosit, formele de turism pot fi grupate n: drumeii; turism
rutier; turism feroviar; turism naval; turism aerian [198].
29

n funcie de motivaia deplasrilor, se pot distinge urmtoarele forme ale circulaiei


turistice:
- turismul de agrement este o form frecvent ntlnit, oferind un bun prilej de a cunoate
locuri noi, istoria i obiceiurile lor; din acest punct de vedere, el se interfereaz cu aa-numitul
turism cultural;
- turismul de odihn i recreere are un caracter mai puin dinamic, cu un sejur ceva mai
lung, legat de o anumit localitate cu particulariti specifice;
- turismul de tratament i cur balnear este o form specific a turismului de odihn care a
luat o amploare mare nu att ca urmare a dorinei de a preveni anumite mbolnviri, ct, mai ales,
creterii surmenajului i a bolilor profesionale provocate de ritmul vieii moderne. Din aceast
cauz, el este legat mai mult de anumite staiuni cunoscute pentru proprietile lor terapeutice,
pentru apele minerale, termale, pentru nmoluri, situate ntr-un climat natural deosebit;
- turismul sportiv constituie o alt form a circulaiei foarte agreat de anumite categorii ale
populaiei. Practic el poate acoperi toate categoriile de sporturi, de la cele nautice, sporturile de
iarn pn la alpinism, vntoare, pescuit;
- turismul tiinific are un caracter ocazional, referindu-se la participarea la congrese, la
vizitarea unor obiective industriale, zone agricole, a unor obiective hidroenergetice. Din punct de
vedere tiinific un interes aparte l prezint vizitarea unor peteri, rezervaii naturale,
monumente ale naturii;
- turismul de cumprturi (shopping tourism) determinat de deplasrile ocazionale n alte
localiti (ri) n vederea achiziionrii unor produse n condiii mai avantajoase dect cele
oferite pe plan local (naional) sau a unor produse pe care nu le ofer piaa local [25, p.34-37].
Dup caracteristicile socio-culturale ale cererii se disting urmtoarele forme de turism:
- turismul particular (privat) se adreseaz unor persoane cu venituri ridicate, care, de
regul, dispun de o a doua reedin cum ar fi case de vacan la munte sau la mare. Aceste
persoane i atunci cnd apeleaz la turismul organizat se deplaseaz cu mijloace proprii de
transport i recurg la servicii deosebite i forme de cazare cu un grad de confort mai ridicat;
- turismul social este un turism de mas, agreat de persoanele cu posibiliti financiare
relativ limitate. Aceti turiti solicit forme ieftine de cazare i mijloace de transport n comun,
sau cel mult nchiriate, unde pot beneficia de unele reduceri la tarifele de transport. n aceeai
categorie se ncadreaz i cei care solicit bilete prin sindicat;
- turismul pentru tineret constituie o form particular a turismului social, adresndu-se, cu
precdere, categoriilor tinere ale populaiei. Aceast form de turism apeleaz la tabere de
creaie, cantonamente, vacane la preuri medii i submedii, fiind utilizate mijloacele de transport
mai ieftine, forme suplimentare de cazare, pensiuni;
30

- turismul de afaceri este acea form de turism practicat de angajai sau de alte categorii de
persoane, n interes de serviciu, n interiorul sau n afara rii de reedin, incluznd:
participarea la ntlniri de afaceri, trguri i expoziii, conferine i reuniuni [25, p.37-39].
Dup categoria de vrst i ocupaia turitilor, formele de turism pot fi: turism pentru
tineret; turism pentru populaia activ; turism pentru pensionari.
Dup caracteristicile prestaiei turistice principale preferate de turist n cadrul sejurului,
formele de turism mai pot fi grupate n:
- turismul de sejur pe litoral practicat pentru cura heliomarin, sporturi nautice, odihn i
recreere, tratament balnear;
- turism de sejur n staiunile montane cuprinde turismul practicat n vacane i week-end
aproape n tot timpul anului, iar n sezonul alb turismul pentru practicarea sporturilor de iarn
(schi, bob, patinaj, snowbord);
- turismul n staiunile balneo-climaterice reprezint un sector major n cadrul industriei
turistice romneti, datorit particularitilor sale specifice. Este cunoscut c aproape o treime
din apele termale i minerale de care beneficiaz Europa este concentrat n Romnia, iar
efectele acestora pentru sntate au fost atestate de-a lungul secolelor;
- turismul cu caracter special: vntoare i pescuit sportiv, congrese, conferine.
Tot dup caracteristicile socio-economice ale cererii i ale clientelei mai exist:
- turismul politic ia n considerare participarea la evenimentele politice nsemnate sau la
srbtori naionale. Afilierea la anumite ideologii poate fi, de asemenea, o atracie pentru
cltorie. Astfel o derivat de la forma politic este cea guvernamental (aproximativ 6-8% din
cltoriile internaionale sunt realizate de oficialiti politice);
- turismul urban se refer n general la petrecerea timpului liber sau a vacanelor n orae
pentru vizitarea acestora sau pentru desfurarea unor activiti diverse cum sunt vizionarea de
spectacole, expoziii etc. Datorit acestei accepiuni el are o sfer de cuprindere extrem de larg
i deci este destul de dificil de particularizat n raport cu alte forme de turism. De regul
proporia turismului urban intern deine cote superioare celui internaional. La toate acestea este
necesar de adugat c circa 80% din vizitele la ora reprezint turism urban pur iar 20% este
turism complementar, vizitarea zonelor urbane fiind asociat altor forme de petrecere a vacanei
(litoral, munte, circuite);
- turismul rural reprezint una din cele mai reuite soluii n ceea ce privete armonizarea
cerinelor turismului cu exigenele protejrii mediului i dezvoltrii durabile i se definete n
sens larg prin dorina de a petrece vacana n mijlocul naturii, de ntoarcerea la viaa i
obiceiurile tradiionale. Se tie ns c sfera de cuprindere a turismului rural este destul de larg,
iar acesta se refer

la toate activitile ocazionate de petrecerea unei perioade de timp


31

determinate n mediul rural, mijlocul de cazare fiind fie gospodria rneasc, fie echipamente
turistice generale cum sunt hanurile, hotelurile, popasuri. Agroturismul pe de alt parte este mai
strict din punctul de vedre al condiiilor ce se impun pentru petrecerea vacanei i presupune
ederea n locuina rneasc, consumarea de produse agricole i participarea ntr-o anumit
msur la activitile agricole specifice. Indiferent despre ce tip de turism este vorba, coninutul
activitii turistice rurale se circumscrie coordonatelor: spaiu rural, locuitori ce pstreaz
anumite tradiii, obiceiuri i produse agroalimentare consumate de turiti cu prilejul ederii n
gospodria rneasc.
Dup caracteristicile geografice ale zonelor n care sunt amplasate i de categoria valorilor
turistice existente, satele turistice se grupeaz n: etnofolclorice; de creaie artistic i artizanal;
peisagistice i climatice; viti-pomicole; pescreti i vntoreti; pastorale; pentru practicarea
sporturilor de iarn [198].
Tabelul 2.1. Fluxuri turistice
Modelul gravitaional al lui W.J. Reilly:
- se bazeaz pe ipoteza c fluxul de turiti dintre
dou regiuni (una emitoare i cealalt
receptoare) este proporional cu populaia
acestora i invers proporional cu distana dintre
ele.

Preferina relativ pentru turism:


- este susinut i argumentat de diversitatea
i specificul obiceiurilor de consum turistic, de
varietatea motivaiilor care genereaz
manifestarea cererii, ca i de ali factori de
natur economic i tehnic. Cunoaterea
preferinei turitilor pentru anumite destinaii
prezint importan pentru anticiparea
direciilor curentelor turistice i pentru
elaborarea politicii de promovare i dezvoltare
turistic.

FAB = b PA PB / DaAB

Pr = NTA / PE 100; Pr = NZTA /


PE 100;
Pr = NTA / NT 100; Pr = NZTA /
NT 100

Unde:
FAB = fluxul de turiti dintre cele dou zone A i
B
PA = populaia zonei A
PB = populaia zonei B
DAB = distana dintre cele dou zone
a i b = constante de proporionalitate

32

Unde:
Pr = preferina relativ pentru turism
NTA = numrul de turiti dintr-o ar X
emitoare care a vizitat o ar A receptoare
NZTA = numrul de zile-turist dintr-o ar X
emitoare care a vizitat o ar A receptoare
NT = numrul total de turiti ce prsesc ara X
PE = populaia rii X (de origine a turitilor)

Sursa: [61 ]Olaru Octavian Liviu, Turismul, fenomen economico-social specific epocii
contemporane, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2011

Figura 2.1. Mijloace de transport, 2013


Sursa: [ 300] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 4.
Tabelul 3.1. Top 10 destinaii de cltorie, 2013
Destinaie
1. Frana
2. Statele Unite ale Americii
3. Spania
4. China
5. Italia
6. Turcia
7. Germania
8. Regatul Unit
9. Federaia Rus
10. Thailanda

Numr turiti
(milioane)
2012
2013
83.0
...
66.7
69.8
57.5
60.7
57.7
55.7
46.4
47.7
35.7
37.8
30.4
31.5
29.3
31.2
25.7
28.4
22.4
26.5

Sursa: [ 300] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 6.

33

Modificri
2012/2013 (%)
...
4.7
5.6
-3.5
2.9
5.9
3.7
6.4
10.2
18.8

Figura 3.1. Scopul cltoriei, 2013


Sursa: [300 ] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 5 .
Contribuia turismului la dezvoltarea economico-social
Volumul crescnd i complexitatea ofertei de servicii turistice au generat dezvoltarea unei
adevrate industrii a cltoriilor i turismului ce reprezint un element important al creterii
economice att n rile dezvoltate ct i cele aflate n curs de dezvoltare.
Turismul are un impact considerabil asupra economiilor, societilor i culturilor diferitelor
ri de referin. Aciunea sa se manifest pe o multitudine de planuri, de la stimularea creterii
economice la ameliorarea structurii sociale, de la valorificarea superioar a resurselor naturalmateriale la mbuntirea condiiilor de via. Evident, aportul turismului la progresul
economico-social, intensitatea aciunilor sale difer semnificativ, de la o ar la alta, n funcie de
nivelul su de dezvoltare i de politica promovat fa de el [5, p.11].
Turismul contribuie la creterea exporturilor, la atragerea de investiii strine, la creterea
produsului intern brut, crearea de locuri de munc. n aceste condiii multe ri devin dependente
de activitile turistice, cu toate implicaiile care pot aprea (sezonalitate, reacie imediat la
instabilitatea politic, terorism i criminalitate, dezastre ecologice etc.) [32, p.50].
ncasrile din turism stimuleaz, n mod direct sectoarele ce concur la realizarea
produsului turistic, i, indirect, alte sectoare ale economiilor naionale, prin intermediul orientrii
ctre acestea a intrrilor succesive de bani ncasai de la turiti, ncasri ce reprezint venituri
derivate ale acestor sectoare. Asemenea efecte indirecte se nregistreaz, n principal, n
urmtaorele sectoare de activitate economic:
34

- n sectoarele care asigur investiiile n baza tehnico-material a turismului (de exemplu


industria construciilor sau finanarea acesteia de ctre bnci, trusturi financiare etc.);
- n sectoarele care realizeaz amenajrile de infrastructur general i turistic (de exemplu
reeaua de drumuri, aeroporturi, aprovizionare cu ap i energie, lucrri de sistematizare
teritorial etc.);
- n sectorul comercial (de exemplu dezvoltarea reelei de uniti comerciale i de
alimentaie, menite s satisfac cererea de mrfuri a turitilor);
- n sectorul industriei uoare i industriei conexe, care produc sortimente de mrfuri
solicitate de turiti;
- n sectorul industriei alimentare care livreaz produse agroalimentare, buturi etc. pentru
necesitile turitilor;
- n sectoarele de prestri de servicii cu caracter general, de care beneficiaz i turitii (de
exemplu transporturile orneti i interurbane, pot, telegraf, telefon, fax, internet, frizerie,
coafur, comisionari, curtorii chimice, servicii de reparaii-ntreinere etc.);
- n sectoarele cultural-artistice (de exemplu cinematografe, teatre i alte instituii de art,
muzee, expoziii etc.) i manifestri sportive frecventate de turiti [31, p.28-29].
Tabelul 4.1. Indicatori de msurare a aportului turismului la dezvoltarea economiei naionale
Aportul (ponderea) ncasrilor turistice n PIB

A..t. =

Unde:
IT = totalitatea ncasrilor din turism
PIB = Produsul Intern Brut

Ponderea cheltuielilor turistice n totalul cheltuielilor de consum

P.ch.t. =

Unde:
Ct = cheltuielile turistice ale populaiei
Cc = cheltuielile de consum ale populaiei

Ponderea personalului folosit n sectorul turistic fa de totalul populaiei active

P.p.t. =

Unde:
Pt = personalul ocupat n turism
Pa = populaia activ

Aportul turismului n exportul de mrfuri

A.t.exp. =

Unde:
I.t.ex. = ncasri de la turiti strini (externi)
Ex.mf. = exportul de mrfuri
35

Ponderea cheltuielilor turistice n importul de mrfuri

P.ch.t. =

Unde:
C.t.e. = cheltuieli turistice ale populaiei autohtone n alte ri
(pe plan extern)
Imp.mf. = importul de mrfuri

Sursa: [61 ] Olaru Octavian Liviu, Turismul, fenomen economico-social specific epocii
contemporane, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2011
Importana economic a turismului, evideniat de implicaiile i considerentele acestui
domeniu, este argumentat astfel [28]:
- Turismul se consider a fi creator i utilizator de venit naional. Antrenarea i stimularea
produciei turistice, determin un spor de producie care se regsete ca aport la crearea
produsului intern brut. Efectul favorabil al turismului asupra venitului naional, este evideniat de
procesul prin care exportul de turiti asigur valorificarea mai avantajoas a resurselor naionale
i a muncii interne. Turismul contribuie la producerea de venit naional i prin valorificarea
resurselor nevalorificate nc, exploatarea suplimentar a celor ce aparin altor domenii, sau a
creaiilor realizate n alte scopuri;
- Turismul reprezint un mijloc de valorificare a resurselor. Implicaiile economice ale
turismului cuprind i elemente care vizeaz o valorificare superioar a resurselor implicate n
derularea activitii turistice, n special a celor naturale (peisaj, clim, ape, flor, faun), dar i
antropice, turismul fiind pentru multe dintre acestea singura modalitate de valorificare.
Activitatea turistic asigur i dezvoltarea unor zone mai srace n resurse, prin realizarea unor
amenajri turistice, favoriznd utilizarea pe plan local a celor existente, a forei de munc, astfel
crendu-se condiii de via mai bune rezidenilor (un exemplu n acest sens fiind turismul rural,
care nu pune accent neaprat pe confort i agrement, ci pe asigurarea unui cadru natural nealterat
pentru turist, precum i pe tradiii, obiceiuri i activiti desfurate n aceste areale). Se
contureaz, astfel, rolul turismului n dezvoltarea economico-cultural a regiunilor respective,
determinnd chiar mutaii n evoluia acestora. Treptat, ca urmare a derulrii activitilor turistice
n zonele srace din punct de vedere al resurselor naturale, s-au creat condiiile atenurii
dezechilibrelor de la nivel interregional, dar i intraregional, precum i la scar local, naional
sau mondial;
36

- Prin asigurarea unei circulaii bneti echilibrate, turismul contribuie la atenuarea


fenomenului inflaionist. Aspecte inflaioniste n turism sunt semnalate la nivelul zonelor supuse
dezvoltrii turistice, printr-o condensare mai mare a cererii turistice care determin o accentuare
a fluctuaiilor sezoniere ale preurilor, o discrepan semnificativ ntre puterea de cumprare a
rezidenilor i cea a turitilor, printr-o cretere a preurilor la alimente, spaii de cazare pentru
turiti/investitori/angajai externi, sau la unele produse sau servicii cerute mai mult n zonele
respective. La nivel naional i mondial este sesizat fenomenul presiunii inflaioniste prin preul
pmntului din zonele cu destinaie turistic. n aceste regiuni, preul pmntului a crescut rapid,
pentru c turitii ajung s-i cheltuiasc banii investindu-i n economia zonei turistice (gazd),
astfel crendu-se o sensibil presiune inflaionist. n ceea ce privete turismul internaional,
relevant este procesul de consolidare a monedei naionale, a liberei convertibiliti, spre care se
tinde prin realizarea unor ncasri valutare ct mai ridicate, ceea ce ar contribui la atenuarea
deficitului balanei de pli. Msurile antiinflaioniste care pot fi adoptate trebuie s cuprind
propuneri privind adoptarea unei politici a cursului de schimb ridicat sau deflaioniste, ori a
practicrii unei dobnzi ridicate;
- Turismul sprijin diversificarea structurilor economice. n conexiune cu dezvoltarea i
modernizarea economiei unei ri, turismul se manifest i ca un mijloc de diversificare a
structurilor economice, ceea ce presupune, pe de o parte, dezvoltarea celor existente ca urmare a
derulrii activitilor turistice cu implicaii directe sau indirecte asupra lor, prin creterea
dimensiunilor sectoarelor economice destinate s satisfac cererea turistic, iar pe de alt parte
crearea altor ramuri datorit apariiei unor noi activiti specifice turismului: agrementul,
transportul pe cablu, ageniile de voiaj, producia de artizanat i altele;
- Turismul joac un rol important n economie i prin faptul c genereaz noi locuri de
munc, avnd astfel o contribuie major la atragerea excedentului de for de munc din alte
sectoare i, deci, la reducerea omajului. n condiiile n care serviciile turistice sunt vandabile n
prezena prestatorului i turistului, simultan, iar automatizarea i mecanizarea penetreaz mai
lent acest domeniu, putem aprecia c sectorul turistic este un mare consumator de munc vie. n
acest sens, se poate aprecia turismul ca fiind cel mai dinamic sector, prin prisma crerii de locuri
de munc sub diferite forme care au determinat stabilirea urmtoarelor tipuri de angajri:
angajare direct persoanele care lucreaz ntr-o ntreprindere turistic, precum hoteluri,
restaurante, magazine pentru turiti, agenii de voiaj, touroperatori; angajare indirect locuri de
munc produse n sectoarele de aprovizionare cu mrfuri alimentare i nealimentare, respectiv
industrie, agricultur, piscicultur; angajare indus personal suplimentar angajat pe baza
cheltuirii ctigurilor salariale realizate de angajaii direci i indireci; angajare n domeniul
construciilor locuri de munc n domeniul construciei infrastructurii i capacitii de turism;
37

acestea, de regul sunt temporare, dar pot dura o perioad mai ndelungat n acele zone unde are
loc o dezvoltare continu a turismului;
- Turismul este o component a relaiilor externe. Evoluia economiei mondiale se
caracterizeaz, n ultimii ani, printr-o cretere i diversificare a schimburilor internaionale sub
impactul dezvoltrii i specializrii rilor lumii, precum i a adncirii diviziunii internaionale a
muncii. n acest context, progresul tehnic i revoluia tehnico-tiinific au determinat o serie de
mutaii n structura relaiilor economice dintre state. Schimburile de mrfuri, care erau n trecut,
singura form de realizare a legturilor comerciale ntre state, au fcut loc i altor sectoare,
printre care cel de prestri servicii, sector ce nu are ca obiect al tranzaciei un bun material, fapt
pentru care a fost denumit comer invizibil. Operaiunile acestui tip de comer pot fi: serviciile,
transferurile bneti etc.
Turismul este parte component a comerului cu servicii, cuprinznd toate activitile
generate de turiti care, pentru a vizita anumite destinaii turistice, depesc graniele rii, astfel,
prin aceast apartenen, el are o contribuie semnificativ la creterea i diversificarea
exporturilor, susinut i prin varietatea produselor sau serviciilor puse la dispoziia turitilor (de
cele mai multe ori specifice: peisaj, clim, ape minerale). Acest tip de export, pe lng faptul c
este foarte diversificat, este i foarte eficient, presupunnd costuri mai reduse prin eliminarea
cheltuielilor de transport, a taxelor vamale, a diferitelor comisioane etc.
Astfel, turismul reprezint o important surs de devize sau de economisire a acestora, ca
mijloc de valorificare, n condiii mai avantajoase comparativ cu formele clasice ale exporturilor,
a resurselor interne cheltuite pentru producerea unor mrfuri destinate pieei internaionale.
Turismul contribuie n acest fel la echilibrarea balanelor comerciale de pli.
Prin toate aceste implicaii ale turismului n viaa economic a unei ri (zone) se poate
considera c turismul este un factor de cretere a calitii vieii. (anexa 3.)

1.3. Organizarea activitii turistice


Rolul statului n turism
nc de la sfritul secolului trecut, dar mai ales n perioada interbelic i pn n zilele
noastre, dezvoltarea turismului a atras atenia cercurilor guvernamentale din diverse ri cu
potenial turistic, care au nceput s trag importante foloase de pe urma acestei activiti. Cu
toate acestea, problema promovrii turismului a fost lsat n ntregime n seama iniiativei
private, fr o coordonare pe plan central a eforturilor instituiilor i firmelor care participau la
dezvoltarea turismului (companii feroviare i de navigaie maritim, firme hoteliere, asociaii de
propagand, turing-cluburi etc).
38

Degradarea activitii economice n perioada Primului Rzboi Mondial a determinat


guvernele s adopte msuri speciale de redresare a economiilor lor naionale, inclusiv pe linia
dezvoltrii turismului. n aceast perioad au aprut primele ncercri de instituionalizare a
turismului i primele organizaii semi-oficiale sau oficiale de turism.
Interesele guvernelor pentru promovarea turismului i msurile de creare a unor organisme
oficiale, prin care statul s-i poat exercita rolul de organizare i coordonare a turismului, s-au
concretizat i n diverse acorduri i convenii de colaborare internaional, semnate n perioada
interbelic, precum i n legi menite s contribuie la dezvoltarea acestei activiti.
n perioada de reconstrucie de dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial o serie de guverne
europene au continuat eforturile pentru stimularea dezvoltrii, n continuare, a turismului. n
acest scop au fost alocate fonduri considerabile pentru dezvoltarea bazei materiale i a
infrastructurii turismului, finanate att din bugetele de stat, ct i prin contribuia unor
organizaii internaionale, printre care un loc de frunte a revenit Programului Naiunilor Unite
pentru Dezvoltare.
Progresul rapid a fost susinut i de investiiile masive de capital ale ntreprinztorilor
privai, care necesitau i o ndrumare i coordonare pe linie de stat. n consecin, guvernele au
ajuns la concluzia c singura cale de evitare a efectelor negative care rezultau din conflictele de
interese de stat, semi-statale, de grup sau private, const n coordonarea dezvoltrii turismului
sub directa ndrumare a organismelor guvernamentale.
Pe de alt parte, importana naional crescnd a industriei turistice, privit sub aspect
economic, social, politic i cultural, precum i relaiile care s-au statornicit pe linie
guvernamental ntre ri, au determinat coordonarea treptat a politicii de organizare i
promovare a turismului de ctre autoritile statale.
n afara rolului de coordonator (de exemplu, n cazul ncheierii unor acorduri
guvernamentale de colaborare turistic, a elaborrii unor proiecte de legi, decrete etc. legate de
reglementarea unitar pe plan naional a activitilor turistice etc), statele exercit totodat o
important funcie de dezvoltare a turismului i n politica de investiii i amenajri turistice. Este
vorba de coordonarea eforturilor investitorilor pentru realizarea unor amenajri turistice de mari
proporii, cum este cazul crerii unor noi zone i staiuni de interes turistic, - montane sau de
litoral, - unde dezvoltarea infrastructurii turistice (dotarea reelei de ci ferate, de autostrzi,
osele, canalizare, aeroporturi, asigurarea echilibrului ecologic etc.), depete puterea financiar
a agenilor economici investitori.
Competiia pentru atragerea traficului turistic internaional spre rile primitoare crete
considerabil o dat cu intrarea n circuitul turistic a unor noi ri, cu noi atracii turistice, ceea ce
impune n toate rile chiar i n cele cu un turism dezvoltat i cu o baz material modern
39

elaborarea unor programe guvernamentale de dezvoltare i amenajare complex a unor zone i


staiuni de interes turistic, posibil a fi realizate numai cu sprijinul statelor.
n consecin, se remarc o cretere accentuat a rolului coordonator al organismelor
guvernamentale i n ceea ce privete exploatarea complex i controlat a resurselor naturale i
antropice ale teritoriului naional, pstrarea echilibrului ecologic al acestor zone destinate
prioritar activitilor turistice, n cadrul unor programe generale de dezvoltare.
Amploarea rolului organismelor guvernamentale n aceste politici de dezvoltare turistic
variaz, firete, n funcie de condiiile politice, economice i sociale din fiecare ar i chiar din
fiecare zon de interes turistic.
Cooperarea economic i tehnico-tiinific internaional a adugat noi dimensiuni
interveniei statului n domeniul turismului. O dat cu recunoaterea turismului ca factor al
dezvoltrii social-economice, pe plan internaional s-a trecut, n mod sistematic, la includerea sa
n programele de asisten i cooperare tehnic ale unor organisme internaionale, precum i n
programele bilaterale de asisten.
n scopul ridicrii productivitii industriei turistice, statul are un rol important n procesul
de pregtire i perfecionare profesional, a personalului la toate nivelurile. Acest proces de
pregtire i perfecionare este ntreprins n strns cooperare cu instituiile private i
departamentele direct interesate n formarea profesional a cadrelor i n continua ridicare a
calificrii profesionale a personalului din industria turistic. Eforturile depuse n acest proces
trebuie apreciate, prin urmare, ca fiind la fel de importante ca i cele din infrastructur sau
promovare.
Direct sau indirect, statul are un rol nsemnat i n procesul de orientare a cererii turistice.
Turismul modern este produsul direct al dezvoltrii social-economice a rilor, respectiv al unui
nivel determinat de venituri, al unui timp liber sporit etc. Dezvoltarea turismului de mas a creat
probleme serioase cu privire la sezonalitatea cererii turistice i la ealonarea concediilor i
vacanelor; statele au fcut i continu s fac eforturi pentru rezolvarea acestor probleme.
Statele particip la aciunile de promovare a turismului i prin procesul elaborrii diverselor
reglementri legate de activitatea turistic. Importantele beneficii pe care le aduce turismul
economiilor naionale au determinat majoritatea rilor s faciliteze dezvoltarea circulaiei
turistice internaionale, prin desfiinarea sau simplificarea la maximum a formalitilor de trecere
a frontierei naionale pentru turitii strini.
Evident, legislaia turistic trebuie s in pasul permanent cu orientarea i dezvoltarea n
perspectiv a circulaiei turistice i cu noile circumstane n cadrul crora se deruleaz fluxurile
turistice.
40

Din cele prezentate rezult c, n condiiile unei economii moderne, politica de realizare a
obiectivelor economice i sociale de interes major pentru economia naional (printre care
implicit i obiectivele turistice sau cele care servesc interesele turismului) sunt n competena
direct a organismelor de stat, singurele n msur s decid utilizarea fondurilor publice.
Sintetiznd experiena internaional cu privire la modalitile de aciune ale guvernelor
diferitelor ri, n vederea coordonrii eforturilor organismelor publice i private pentru
promovarea turismului, rezult urmtoarele posibiliti de sprijinire, pe linie de stat, a dezvoltrii
turismului:
- definirea coordonatelor strategiei generale, de dezvoltare a turismului (determinarea
prioritilor i a formelor de turism posibil a fi promovate cu eficien maxim, utilizarea
prioritar a terenurilor i amenajarea turistic a teritoriului);
- evaluarea, n cadrul dezvoltrii generale, a nevoilor probabile de mijloace de cazare i alte
obiective de baz material turistic;
- coordonarea cercetrilor n domeniul turismului, incluznd i sistemele informaionale
pentru culegerea datelor statistice indispensabile att cercetrilor, ct i pentru fundamentarea
strategiei de promovare a turismului intern i internaional;
- punerea n aplicare, prin uniti de stat i private, a programelor de formare i
perfecionare profesional a cadrelor necesare industriei turistice;
- reglementarea i controlul funcionrii diferitelor compartimente sau componente ale
industriei turistice, n vederea stimulrii, protejrii i asigurrii cadrului legal al activitii,
corespunztor intereselor industriei turistice, n general, i intereselor turitilor naionali i
internaionali, n special;
- furnizarea serviciilor cu caracter general, indispensabile expansiunii turistice;
- desfurarea campaniilor de promovare turistic general i sprijinirea campaniilor de
publicitate turistic comercial ale agenilor economici din industria turistic [202; 25, p.100103].
Organizarea internaional a turismului
Turismul, ca oricare alt domeniu de activitate, are nevoie pentru a evolua unitar, coerent
i eficient de un cadru instituional corespunztor, un ansamblu de verigi cu atribuii bine
definite, un sistem de relaii funcionale ntre acestea, un sistem informaional adecvat etc. Pe de
alt parte, particularitile sale, exprimate de sfera larg de cuprindere, coninutul eterogen,
dinamismul nalt, dependena de alte sectoare ale economiei, numrul mare de participani la
realizarea i comercializarea vacanelor etc., imprim trsturi specifice organizrii turismului
[200].
41

Astfel, n turism, mai mult ca n alte sectoare de activitate, trebuie s se consolideze o


strns coordonare ntre diversele departamente guvernamentale i organizaii care se ocup cu
activitatea turistic. n consecin, n afara coordonrii centrale a activitii turistice la nivelul
economiei naionale, trebuie s existe o coordonare i ntre reprezentanii organisemelor
guvernamentale i neguvernamentale de turism la nivel internaional, zonal i, respectiv, local
[31, p.59].
Crearea unor organanizaii la nivel internaional a reprezentat un pas important n
dezvoltarea sectorului turistic, aceste organizaii avnd rolul de a supraveghea, planifica i dirija
desfurarea activitilor turistice.
n mod evident, obiectivele oricrei organizaii de turism sunt acelea de a dezvolta i
promova turismul la nivel global, regional i naional [32, p.42].
Primele informaii referioare la crearea unei organizaii internaionale n turism dateaz din
anul 1908, atunci cnd Frana, Spania i Portugalia au decis s-i uneasc forele n promovarea
turismului crend Franco Hispano Portuguese Federation of Tourist Association. Aceasta poate
fi considerat ca fiind prima organizaie de turism internaional, chiar dac activitile acesteia
vizau doar o mic regiune din Europa [19, p.181].
Organizaia Mondial a Turismului
n prezent singura tribun mondial pe probleme de politic turistic reprezentnd o surs
practic de cunotine specializate este Organizaia Mondial a Turismului. Este o agenie
specializat a Naiunilor Unite i o organizaie internaional cu rol de lider n domeniul
turismului internaional. Joac un rol central i decisiv n promovarea unei dezvoltri turistice
responsabile, durabil, universal, acordnd o atenie particular intereselor rilor n curs de
dezvoltare [26, p.20].
La originea OMT se gsete Uniunea Internaional a Organismelor Oficiale de Propagand
Turistic creat n 1925 la Haga. Dup al cel de-al Doilea Rzboi Mondial, acest organism a fost
rebotezat n Uniunea Organismelor Oficiale de Turism.
UIOOT era un organism tehnic, nonguvernamental care numra 109 organizaii naionale de
turism i 88 de membri asociai, printre care grupuri private i publice.
Pe msur ce dezvoltarea tursimului a luat amploare, devenind parte integrant a societii
moderne, dimensiunea sa internaional a crescut, iar guvernele naionale au nceput s joace un
rol din ce n ce mai important, evantaiul interveniilor mergnd de la infrastructur la
reglementare.
n anul 1967, membrii UIOOT adopt o rezoluie de transformare n organizaie
interguvernamental abilitat s se ocupe, pentru lumea ntreag, de toate problemele referitoare
42

la turism i la cooperarea cu alte instituii competente, n special cu cele ale sistemului Naiunilor
Unite ca: Organizaia Mondial a Sntii, UNESCO i Organizaia Aviaiei Civile
Internaionale.
O recomandare n acelai sens a fost adoptat n decembrie 1969 de ctre Adunarea
General a ONU, care a recunoscut rolul central i decisiv pe care UIOOT trasformat trebuia
s-l joace n domeniul turismului mondial n cooperare cu organele competente ale Naiunilor
Unite.
Pe 27 septembrie 1970 a avut loc o ntlnire a Adunrii Generale a UIOOT n Mexic,
ntlnire n urma creia a fost votat Statutul OMT [40], avnd la baz statutul IUOOT.
Statutul a fost ratificat n anul 1974 de ctre 51 de naiuni ale cror organisme oficiale de
turism erau membre UIOOT.
Astfel, UIOOT a fost redenumit n Organizaia Mondial a Turismului, iar prima sesiune a
Adunrii Generale a OMT s-a inut la Madrid n anul 1975, iar din 1976 devine agenia executiv
n cadrul PNUD [3, p.253-255].
n anul 2003 a fost aprobat trecerea OMT sub tutela Naiunilor Unite, ca organism
specializat de turism. Aceast trecere a fost ratificat de ctre Adunarea General a ONU prin
Rezoluia A/RES/58/232 [253], din 11 martie 2004.
Membrii OMT
n prezent OMT are 156 de state membre, ase membri asociai, 2 observatori permaneni
[Anexa 1] i 400 de Membri Afiliai [267].
Cei ase membri asociai sunt: Aruba, admis n 1987; Flandra, admis n 1997, Hong
Kong, admis n 1999; Macao, admis n 1981; Madeira, admis n 1995; Puerto Rico, admis n
2002, n prelabil a mai fost n perioada 1985-1995 [267].
Calitatea de membru asociat este accesibil tuturor teritoriilor care nu au responsabilitatea
relaiilor lor externe. Candidatura acestora trebuie s obin aprobarea prealabil a statului care
i asum responsabilitatea relaiilor lor externe [3, p.256].
Membri observatori sunt: Sfntul Scaun, admis n 1975 i Palestina admis n 1999 [273].
Membrii afiliai [186] formeaz un larg evantai de organisme i ntreprinderi lucrnd fie
direct n sectorul cltoriilor i turismului, fie indirect n sectoarele conexe. Este vorba de
companii aeriene i de alte ntreprinderi de transport, hoteluri i retaurante, agenii de voiaj
detailiste, uniti bancare, cabinete de consiliere, uniti de nvmnt, instituii de cercetare,
cabinete de consiliere turistic local i regional i diverse asociaii profesionale. Candidatura la
calitatea de membru afiliat trebuie s fie sprijinit de ara n care este situat sediul candidatului
[3, p.256].
43

Structura OMT
OMT funcioneaz prin intermediul mai multor organisme interne, ntre care:
Adunarea General este organul suprem al OMT i este compus din delegai care
reprezint membrii efectivi i membrii asociai care au drept de vot (membrii afiliai i
reprezentanii altor organizaii internaionale particip n calitate de observatori). Adunarea
General se reunete la fiecare doi ani pentru a aproba programul de lucru i bugetul. n cadrul
acestui for sunt discutate subiecte de importan capital pentru sectorul turistic [268].
Consiliul Excutiv este compus din 26 de membri alei de Adunarea General cu aprobarea a
51% din membrii efectivi. Acest Consiliu se reunete de dou ori pe an, fiind nsrcinat s
vegheze asupra a ceea ce OMT pune n practic [270].
Comisiile Regionale n numr de ase, cte una pentru fiecare din regiunile: Africa,
America de Nord, Central i de Sud, Asia de Est i Pacific, Europa i Orientul Mijlociu, sunt
compuse din ansamblul membrilor efectivi i al membrilor asociai ai regiunii respective. Aceste
Comisii se reunesc pe o perioad de o sptmn, o singur dat pe an [269].
Comitetele Specializate Comitetul de programe, Comitetul bugetului i finanelor,
Comitetul de urmrire a statisticilor, Comitetul mediului nconjurtor, Comitetul de sprijin al
calitii, Comitetul reelei de centre de educaie, dau avizul asupra gestiunii i coninutului
programului su [271].
Secretariatul funcioneaz n cadrul sediului central de la Madrid, care are n subordine 110
de funcionari permaneni, nsrcinai cu punerea n practic a programului de lucru al OMT
[266].
Activitatea OMT
OMT are rolul de centru mondial al informaiilor turistice, prin schimbul de date asupra
turismului naional i internaional, n special sub form de culegeri statistice, prin schimbul de
informaii privind legislaia i reglementrile n vigoare n domeniul turismului n statele
membre sau n legtur cu evenimentele din domeniul turismului [25, p.99].
Prin turism, OMT urmrete stimularea creterii economice i crearea de noi locuri de
munc, ncurajeaz protecia mediului i a patrimoniului destinaiilor turistice, ajut la
favorizarea pcii i nelegerii ntre popoare.
OMT ncurajeaz punerea n aplicare a Codului Global de Etic pentru Turism [Anexa 2]
pentru a maximiza contribuia socio-economic i pentru a minimiza posibilele efecte negative a
turismului; i promoveaz turismul ca un instrument n realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului [254], orientate spre reducerea srciei i stimularea dezvoltrii durabile [41].
44

Programul OMT de lucru se mparte n ase domenii:


- Cooperarea n vederea dezvoltrii;
- Statistici, observare economic i studii de pia;
- Mediul nconjurtor, planificare i finanare;
- Calitatea dezvoltrii turistice;
- Dezvoltarea resurselor umane;
- Comunicare i documentare.
Ca agent de execuie a Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, OMT contribuie cu
specialiti i experien n turismul rilor din lumea ntreag care au ca scop dezvoltarea
durabil [15, p.22].
Tabelul 5.1. Activitatea turistic pe plan mondial, n perioada 2012-2013
Zona geografic

Milioane sosiri turistice

Modificri

2013

internaionale
2012
2013

2012/2013 (%)

Pondere n total

TOTAL MONDIAL
- ri cu economie

1035
551

1087
581

5.0
5.4

mondial (%)
100
53.4

dezvoltat
- ri emergente
Europa
- Europa de Nord
- Europa Occidental
- Europa Central i de

484
535.4
65.1
167.2
111.7

506
563.4
68.9
174.3
118.9

4.5
5.4
5.8
4.2
6.5

46.6
51.8
6.3
16.0
10.9

Est
- Europa de Sud i zona

190.4

201.4

5.7

18.5

mediteranean
- dintre care UE-28
Asia i Pacific
- Asia de Nord-Est
- Asia de Sud-Est
- Oceania
- Asia de Sud
America
- America de Nord
- Zona Caraibe
- America Central
- America de Sud
Africa
- Africa de Nord
- Africa Subsaharian
Orientul Mijlociu

412.2
233.5
122.8
84.2
11.9
14.6
162.7
106.4
20.7
8.9
26.7
52.9
18.5
34.5
51.7

432.7
248.1
127.0
93.1
12.5
15.5
167.9
110.1
21.2
9.2
27.4
55.8
19.6
36.2
51.6

5.0
6.2
3.5
10.5
4.7
6.1
3.2
3.5
2.4
3.7
2.6
5.4
6.1
5.0
-0.2

39.8
22.8
11.7
8.6
1.1
1.4
15.5
10.1
2.0
0.8
2.5
5.1
1.8
3.3
4.7

45

Sursa: [ 300] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 4.


Tabelul 5.2. Prognoze referitoare la activitatea turistic internaional
Zona geografic

TOTAL
MONDIAL
- ri cu economie
dezvoltat
- ri emergente
Europa
- Europa de Nord
- Europa
Occidental
- Europa Central
i de Est
- Europa de Sud
i zona
mediteranean
Asia i Pacific
- Asia de NordEst
- Asia de Sud-Est
- Oceania
- Asia de Sud
America
- America de
Nord
- Zona Caraibe
- America
Central
- America de Sud
Africa
- Africa de Nord
- Africa de Vest i
Central
- Africa de Est
- Africa de Sud
Orientul
Mijlociu

Milioane sosiri
turistice
internaionale
(prognoze)
2020
2030

Modificri (%)
(prognoze)
2010/2030

dintre care

2030
Pondere n
total mondial
(%)
(prognoze)

2010/2020 2020/2030
3.8
2.9

100

1360

1809

3.3

643

772

2.2

2.6

1.8

43

717
620
72
192

1037
744
82
222

4.4
2.3
1.8
1.8

4.9
2.7
2.2
2.3

3.8
1.8
1.4
1.4

57
41.1
4.5
12.3

137

176

3.1

3.7

2.5

9.7

219

264

2.3

2.6

1.9

14.6

355
195

535
293

4.9
4.9

5.7
5.7

4.2
4.2

29.6
16.2

123
15
21
199
120

187
19
36
248
138

5.1
2.4
6.0
2.6
1.7

5.8
2.9
6.8
2.9
2.0

4.3
2.0
5.3
2.2
1.4

10.3
1.0
2.0
13.7
7.6

25
14

30
22

2.0
5.2

2.4
6.0

1.7
4.5

1.7
1.2

40
85
31
13

58
134
46
22

4.6
5.0
4.6
5.9

5.3
5.4
5.2
6.5

3.9
4.6
4.0
5.4

3.2
7.4
2.5
1.2

22
20
101

37
29
149

5.8
4.3
4.6

6.2
4.5
5.2

5.4
4.1
4.0

2.1
1.6
8.2

46

Sursa: [ 300] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 15.


La nivel internaional mai gsim i Structurile comerciale n lumea tursimului care
grupeaz pe plan internaional organismele profesionale, sociale i tiinifice constituite n
diferitele state. Aceste organizaii au drept scop favorizarea schimburilor, a ntlnirilor ntre
profesionitii diferitelor naionaliti, a elaborrii informaiilor i studiilor care s stea la baza
unor decizii pe care le adopt autoritile publice. Totodat scopul acestor organizaii este de a
reprezenta diferitele profesii n cadrul organizaiilor internaionale guvernamentale. n acelai
timp, ele sunt structuri globale unde se iau decizii privind armonizarea intereselor, mprirea
pieelor, regulile de conduit uniforme, etc. care s corespund politicii marilor companii
internaionale turistice globale, membrilor lor [196].
Principalele organizaii din aceast categorie sunt:
Consiliul Mondial pentru Turism i Cltorii [264] reprezint cel mai important for pentru
sectorul privat din industria turismului, incluznd cele mai mari corporaii internaionale din
acest sector. n afar de colaborarea cu OMT n elaborarea Agendei 21 [207], WTTC a
reprezentat un susintor de baz al turismului durabil, publicnd n anul 2003 lucrarea
Blueprint for New Tourism, prin care s-a urmrit crearea unui nou cadru strategic n ceea ce
privete dezvoltarea viitoare a turismului.
De asemenea, se menioneaz faptul c industria turismului i a cltoriilor trebuie s
funcioneze ca un parteneriat ntre cele dou sectoare public i privat, astfel nct nevoile
economice ale comunitii locale i ale autoritilor locale i regionale s corespund cu cele ale
deintorilor (ntreprinztorilor) de afaceri din domeniul turismului [32, p.45].
WTTC are 7 direcii strategice pe care le recomand guvernelor:
- o viziune pentru viitorul cltoriilor i turismului (T&T) un viitor pentru fiecare;
- msurarea i promovarea industriei T&T;
- promovarea imaginii pozitive a T&T privind crearea de locuri de munc i oportunitii de
carier:
- ncurajarea liberului acces, a pieelor libere, a cerului deschis i nlturarea barierelor
mpotriva creterii;
- s ajute la echilibrarea infrastructurii la nivelul cererii;
- s faciliteze accesul la resursele de capital i la tehnologiile avansate;
- s promoveze responsabilitatea n conservarea mediului natural, cultural i economic
Activitatea WTTC este axat pe trei direcii fundamentale:
47

- activiti globale: punerea n discuie a soluiilor care afecteaz activitile T&T oriunde n
lume;
- grupuri de lucru: echipe de specialiti din sectorul privat care lanseaz provocri i
oportuniti n domenii ca resursele umane, infrastructur, impozite etc.;
- iniiative i programe regionale: pune n lucru potenialul su nu numai n economiile
conductoare ci i n rile i regiunile care prezint un potenial mare dar nu dispun de
mijloacele i resursele necesare pentru punerea lui n valoare [33, p.169-170].
Asociaia Mondial a Ageniilor de Voiaj [263]reprezint o organizaie non-profit creat de
ageni de turism independeni n beneficiul tuturor ageniilor din lume. Ea ajut ageniile
recunoscute pe plan local s capete aceast recunoatere i pe plan internaional.
nc de la fondarea sa pe 5 mai 1949, WATA a devenit un nume respectat n industria
turistic mondial. La acel moment, 8 agenii de turism provenind din Frana, Italia, Belgia i
Elveia s-au ntlnit la Geneva cu scopul de a crea un organism internaional care s
mbunteasc activitile de organizare a turismului internaional [261].
Cu peste 200 de membri provenii din mai mult de 180 de orae de pe glob, WATA a creat o
adevrat reea de ageni de turism, ageni care se bucur de beneficii i privilegii unice.
Ideea care a stat la baza crerii WATA este de a coopta noi membrii (de preferin firme
private) n aceast reea, astfel nct fiecare membru s aib avantajul afilierii la acest colos
internaional n paralel cu acela dat de deinerea supremaiei pe piaa local. Statutul WATA
garanteaz fiecrui membru c este n msur s concureze cu succes cu orice corporaie mai
mare. Aderarea la acest Statut, pe de o parte, i respectarea de ctre membrii si a ndatoririlor
impuse de Codul de conduit, pe de alt parte, au adus asociaiei o reputaie deosebit.
WATA este nregistrat ca asociaie sub legea elveian. Prin Statut, asociaiei i membrilor
si li se cere s se asiste reciproc n aciunile ntreprinse. Asociaia are un secretariat permanent
care funcioneaz la sediul ei din Geneva, i care are menirea s acopere nevoile administrative.
Sediul central asigur de asemenea asisten, informaii i alte servicii membrilor Asociaiei.
Calitatea de membru WATA confer deintorului ei o serie de avantaje:
- Plata garantat a facturilor IH-RA: WATA garanteaz plata tuturor facturilor pentru
serviciile prestate de ctre un membru IH-RA unui membru WATA, pn la o sum stabilit de la
caz la caz n funcie de credibilitatea i vechimea pe care respectiva agenie o are n asociaie. n
schimb, IH-RA a cerut membrilor si s accepte ca voucherele emise de membrii WATA pentru
clienii lor s poat fi achitate i dup plecarea turistului;
- Garania intern: n anumite condiii, unele servicii prestate de ctre un membru WATA
unui alt membru, vor fi pltite din fondul de garanie;
48

- Voucherele WATA: orice voucher purtnd sigla WATA sau referine la acordul IH-RA/
WATA, sau voucherele tiprite de WATA cu numele ageniei emitoare, sunt acceptate deplin,
fr rezerve, oriunde n lume. n majoritatea cazurilor hotelurile care accept aceste vouchere
sunt de acord s ncaseze contravaloarea serviciilor pe care le presteaz dup plecarea clienilor,
fr a cere plata vreunui acont;
- Lista membrilor i crile de vizit speciale: o mic brour coninnd toi membrii WATA
i adresele lor poate fi pus de ctre agenia de turism la dispoziia clienilor ce pleac n
cltorie, n cazul n care acetia au nevoie de asisten i servicii n timpul acestei cltorii.
Pentru clienii mai importani se pot pune la dispoziie cri de vizit speciale;
- WATA Master-Key: anuarul numit Master-Key este fr ndoial cea mai important surs
de informaii de cltorie. Membrii sau nemembrii WATA care l primesc se folosesc de el zilnic,
acesta reprezentnd pentru ei o baz de date enorm care i scutete de cheltuieli suplimentare de
timp i bani. Anuarul cuprinde tarifele membrilor WATA pentru serviciile prestate turitilor venii
din strintate (pentru activitatea de Incoming). O prezentare standard a tuturor acestor date face
ca extragerea informaiilor s fie o operaie ct se poate de simpl i la ndemna oricui.
mpreun cu tarifele apare i o scurt prezentare a rii din care provine agenia, prezentare
oferit de oficiul principal de turism din ara respectiv i care conine cteva informaii de fond
utile pentru cei ce urmeaz s viziteze acea destinaie;
- Circularele WATA: anun noutile de ultim or, astfel nct acestea s poat fi puse la
dispoziia clienilor;
- Comisioanele maximale: ntre membrii WATA este permis un comision suplimentar
maxim de 5% fa de preurile publicate n Master-Key pentru transferuri, tururi de ora,
excursii, nchirieri de maini cu sau fr ofer, etc. ceea ce le d un avantaj fa de concuren.
Membrii cu drepturi depline, sunt de obicei ageniile de turism care au o structur financiar
solid i dau dovad de o nalt etic profesional.
Toi membrii WATA au aceleai drepturi, privilegii i obligaii. Pentru a menine un procent
de exclusivitate, n oraele mai mici de un milion de locuitori poate exista un singur membru
WATA specializat pe fiecare tip de serviciu. Dac numrul locuitorilor din ora este mai mare,
pentru fiecare milion de locuitori (sau fraciune de milion) poate exista cte un agent de turism
membru WATA.
Membrii afiliai: este o categorie deschis hotelurilor, liniilor aeriene, navale i companiilor
care nchiriaz autovehicule. Menirea acestor membrii este aceea de a dezvolta relaiile stabilite
ntre membrii WATA i partenerii lor.
Iat care sunt cteva ndatoriri ale unui membru WATA, elocvente pentru modul de aciune
global:
49

- acesta trebuie s respecte strict etica i codul de conduit impuse de Asociaie;


- el trebuie s sprijine dezvoltarea Asociaiei prin aciunile sale;
- colaborarea ntre membrii trebuie s fie una veritabil, constructiv, prioritar fa de
nemembri;
- membrii trebuie s participe la adunrile generale i regionale [33, p.171-172].
Asociaia Internaional de Transport Aerian a fost fondat la Havana (Cuba) n aprilie
1945, fiind succesoarea Asociaiei de Trafic Aerian, nfiinat la Haga n 1919 [229]. Aceasta este
o organizaie non-guvernamental a transporturilor aeriene preocupat de dezvoltarea i
reglementarea industriei transportului aerian. La fondarea sa, IATA avea n componen 57 de
membri din 31 de state, n marea lor majoritate din Europa i America de Nord. n prezent IATA
nsumeaz 240 de membri din 118 state de pe tot globul [230].
Scopul IATA l reprezint promovarea unui trafic aerian sigur, regulat i eficient, precum i
stimularea cooperrii ntre societile de trasporturi aeriene.
Obiectivele IATA vizeaz: promovarea transportului aerian sigur, regulat i economic spre
beneficiul ntregii omeniri, impulsionarea comerului aerian, studierea i rezolvarea problemelor
legate de acestea, oferirea unui cadru de discuii i consultaii asupra problemelor industriei
printre companiile aeriene membre, dar i printre ceilali participani pe pia [32, p.46].
International Hotel & Restaurant Association [183] este o federaie profesional care
reprezint aproximativ 300.000 hoteluri i 8 milioane restaurante din toat lumea, cu un numr
total de angajai de 60 milioane i care contribuie cu aproximativ 950 miliarde USD la economia
global.
A fost nfiinat n noiembrie 1947 n Londra sub numele International Hotels Association.
Pe 23 septembrie 1949 a fost nregistrat n Frana iar sediul central a fost n Paris din 1949 pn
n 2007. Pe 1 noiembrie 1997 a fuzionat cu Asociaiile internaionale ale Restaurantelor formnd
IH-RA. Din ianuarie 2008, sediul central este localizat n Lausanne, Elveia [191].
Organizarea turismului la nivel naional
Organizaia Mondial a Turismului a elaborat urmtoarea tipologie a organismelor naionale
de turism:
- ministere de sine stttoare (ex: Ministerul Turismului);
- ministere mixte sau combinate (ex: Ministerul Comerului i Turismului, Ministerul
Turismului i Transporturilor Aeriene, Ministerul Turismului i Culturii sau Spectacolelor,
Ministerul Turismului i Sporturilor etc);
50

- secretariate de stat pentru turism, organisme de sine stttoare sau n cadrul unor ministere
mixte;
- departamente n cadrul unor ministere mixte;
- comitete de stat sau comisariate pentru turism;
- oficii naionale de turism (guvernamentale);
- autoriti naionale de turism;
- direcii generale de turism, n cadrul unor ministere mixte sau al unor departamente etc.
Indiferent de forma administrativ, aceste organisme ce reprezint statul au rolul de
coordonare a activitii turistice n plan naional, elaborare a strategiei de dezvoltare a turismului,
ndrumare i control a agenilor economici specializai, promovare a turismului pe plan intern i
internaional, formare profesional, reprezentare n organismele internaionale, etc..
Pe plan teritorial, funciile de conducere ale statelor pentru dezvoltarea i promovarea
turismului sunt exercitate de o multitudine de instituii, uniuni, federaii, patronate, societi,
agenii, filiale etc., ale cror competene, atribuii, structuri organizatorice etc. sunt adaptate
cerinelor specifice locale ale turismului receptor i emitent din raza administrativ a unui
teritoriu (regiune, zon, centru turistic, staiune etc.).
Organizaiile sectoriale sunt cele mai numeroase i mbrac, cel mai adesea, forma
societilor comerciale; pot fi ns i asociaii profesionale sau organisme cu vocaie social. Din
punct de vedere organizatoric, ele pot funciona independent sau se pot asocia, pot fi cu raz de
activitate local, naional sau chiar internaional. Ele sunt, de fapt, prestatorii nemijlocii de
servicii, productorii direci de vacane, veriga de baz a aparatului turistic. Se pot poziiona ntro relaie de subordonare, n sens larg, fa de organizaiile locale sau centrale ale activitii
turistice [185].
n Romnia, primele ncercri de a organiza activitatea turistic dateaz nc din secolul
XIX. Din iniiativ privat, au aprut o serie de asociaii, organizaii sau societi, cluburi etc.
care desfurau o activitate turistic pe arealele geografice posibil de abordat [31, p.63-64].
Potrivit unor autori, primul Club Alpin a luat fiin n Braov la 10 mai 1873. Cea mai
veche asociaie turistic este S.K.V. Siebenbrgischer Karpaten Verein, nfiinat la Sibiu la 28
noiembrie 1880 i dizolvat n 1944. Aceast asociaie a avut cei mai muli membri (germani,
romni, maghiari i alte naionaliti) i cele mai multe secii, a construit cele mai multe drumuri
i cabane (59), a editat 56 de Anuare, a nfiinat un corp de cluze brevetate i primele echipe de
salvare n muni.
Tot n acea perioad, au fost nfiinate o serie de societi care organizau cltorii pentru
cunoaterea frumuseilor rii. n 1895, Societatea Carpatin organiza excursii n Munii
Bucegi i se bucura n acest scop de sprijinul cercurilor de intelectuali ai vremii. Ca organizaii
51

neprofesionale mai funcionau Societatea turitilor romni nfiinat n 1903, Touring-Clubul


Romniei, nfiinat n 1925 prin transformarea Hanului Drumeilor, avnd mai multe secii
n ar i care a construit cabane, a efectuat marcaje turistice i a publicat Calendar sptmnal,
transformat n Enciclopedia Turistic Romneasc. Datorit lui Emil Racovi s-a nfiinat n
Transilvania, n 1921, Fria Muntean. Aceasta avea mai multe secii (Retezatul, Maramure,
Banat, Arad, Satul Mare, Munii Fgra), cuprindea patru mii de membri cotizani i avea o
bogat activitate. Dintre activitile acestei organizaii cu statut juridic enumerm organizarea de
excursii, cursuri de schi, organizarea de serbri, de conferine, tiprirea de hri, marcarea
potecilor, elaborarea de monografii turistice i chiar construirea caselor de adpost.
Turismul de litoral a nceput s se organizeze odat cu nfiinarea, n 1935, a organizaiei
Prietenii Mrii, care a construit un camping la Eforie cu circa o sut de locuri. Tot pentru
turismul de litoral a fost nfiinat Liga Naval ca prin club nautic romnesc.
Tot n perioada antebelic putem vorbi despre nceputurile organizrii turismului la nivel
naional. Astfel, n anul 1924 s-a nfiinat, ca organizaie oficial Oficiul Naional de Turism
ncorporat n 1926, prin Legea Sanitar, n Ministerul Sntii. n anul 1930, turismul este
inclus ca preocupare a statului n cadrul Direciei Educaiei Poporului din Ministerul Muncii,
trecnd apoi la Ministerul de Instrucie. Se nfiineaz, n 1933, Consilieratul pentru pregtirea
organizrii turismului n Romnia, care avea atribuii privind propaganda turistic
internaional. La 29 februarie 1936, printr-o lege, Oficiul Naional de Turism a fost inclus n
Ministerul de Interne avnd urmtoarele atribuii:
- studierea mijloacelor de dezvoltare a turismului prin cooperarea cu instituii de stat,
judeene i particulare;
- organizarea propagandei turistice prin publicarea de materiale;
- adoptarea de msuri pentru modernizarea mijloacelor de transport, a infrastructurii de
transport, controlul hotelurilor, restaurantelor, a expoziiilor de turism [10, p.18-19; 218].
Anii celui de-al Doilea Rzboi Mondial au dus la suspendarea complet a activitii turistice
i, practic, la ncetarea activitii Oficiului Naional de Turism.
n anul 1948, societile turistice private au fost desfiinate, iar bunurile acestora au trecut n
patrimoniul public. n acest fel, baza material a turismului (hoteluri, case de odihn, sanatorii,
cabane etc.) au devenit proprietate de stat, iar organizarea activitii de odihn i tratament a fost
preluat n ntregime de organizaiile sindicale.
Pentru angrenarea Romniei n circuitul turistic internaional de primire, turismul cpta un
nou avnt, impunndu-se necesitatea de a se crea un organism de stat care s coordoneze pe plan
naional activitatea turistic internaional. Astfel, n 1955, a luat fiin Oficiul Naional de
52

Turism Carpai, care a funcionat ca ntreprindere economic de stat pentru comer exterior,
sub ndrumarea i controlul Ministerului Comerului Exterior.
La nceputul anului 1971, n urma creterii treptate a volumului activitii turistice interne i
internaional, s-a nfiinat Ministerul Turismului ca organism central al administraiei de stat.
n 1975, prin Ministerul Turismului, Romnia a devenit membr a OMT.
n urma Revoluiei, 20 iulie 1990 s-a nfiinat Ministerul Comerului i Turismului, ca
organism central al administraiei de stat, persoan juridic, n cadrul cruia promovarea politicii
n domeniul turismului a revenit Departamentului Turismului [31, p.64-65].
n prezent, organismul guvernamental cu atribuii n domeniul coordonrii i promovrii
activitii de turism n Romnia este Autoritatea Naional pentru Turism, cu personalitate
juridic, aflat n subordinea Ministerului Economiei i n coordonarea ministrului delegat pentru
ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de afaceri i turism [208].
Autoritatea Naional pentru Turism implementeaz strategia naional de dezvoltare
turistic, strategia de dezvoltare a produselor i destinaiilor turistice, strategia de privatizare i
postprivatizare n domeniul turismului, elaborat la nivelul ministrului delegat pentru
ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de afaceri i turism. Autoritatea Naional pentru Turism:
- propune, n vederea aprobrii de ctre ministrul delegat pentru ntreprinderi mici i
mijlocii, mediul de afaceri i turism, i aplic planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice;
- realizeaz politica de promovare i dezvoltare a turismului pe baza planurilor i
programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru ntreprinderi mici i
mijlocii, mediul de afaceri i turism;
- organizeaz i realizeaz activitatea de promovare turistic a Romniei att pe piaa
intern, ct i pe pieele internaionale, prin activiti specifice reprezentanelor de promovare
turistic;
- autorizeaz operatorii economici i personalul de specialitate din turism, respectiv
liceniaz ageniile de turism, clasific structurile de primire turistice, omologheaz prtiile,
traseele de schi i traseele turistice montane, breveteaz i atest personalul de specialitate,
avizeaz capacitatea instituional i eficacitatea educaional n domeniul formrii profesionale,
autorizeaz plajele turistice i activitile din industria de agrement, acrediteaz centrele
naionale de informare i promovare turistic;
- atest ca staiuni turistice de interes local sau naional localiti sau pri de localiti, la
solicitarea autoritilor publice locale;
- organizeaz evidena, atestarea i monitorizarea valorificrii i protejrii patrimoniului
turistic, conform legii; elibereaz certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor pentru societile comerciale din domeniul turismului;
53

- asigur, cu aprobarea ministrului delegat pentru ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de


afaceri i turism, reprezentarea pe plan intern i internaional n domeniile sale de activitate;
- ndeplinete rolul de autoritate naional responsabil cu elaborarea, coordonarea i
implementarea programului pentru definirea i promovarea brandului turistic naional, n scopul
crerii unei imagini pozitive a Romniei;
- organizeaz evenimente/ntlniri cu reprezentani ai instituiilor publice, private,
organizaiilor guvernamentale i neguvernamentale, naionale i internaionale, precum i
congrese, colocvii i alte aciuni similare, n ar i strintate, n domeniul turismului;
- particip la manifestri expoziionale de turism n ar i n strintate, organizeaz vizite
educaionale de informare, precum i evenimente i misiuni cu rol n creterea circulaiei
turistice n Romnia sau cu impact n creterea notorietii Romniei ca destinaie turistic, n
ar i n strintate, sau particip n calitate de coorganizator mpreun cu asociaiile
profesionale, patronale i organizaiile neguvernamentale cu activitate n domeniul turismului,
autoritile administraiei publice locale i centrale, cu alte entiti ce desfoar activitate n
domeniul turismului, n cadrul crora se pot organiza deplasri pentru reprezentanii massmediei;
- organizeaz activiti de promovare prin producie sau coproducie de emisiuni TV i
radio;
- stabilete, mpreun cu autoritile administraiei publice centrale i locale care au atribuii
n domeniu, msuri pentru protejarea zonelor cu valoare istoric, arhitectural sau peisagistic,
msuri pentru valorificarea turistic, precum i msuri pentru integrarea acestora n aciunile de
modernizare a localitilor i a zonelor aferente;
- asigur urmrirea aplicrii i controlul respectrii reglementrilor n domeniile sale de
activitate;
- efectueaz controlul activitilor din turism i din industria de agrement, conform
legislaiei n vigoare;
- efectueaz controlul calitii serviciilor din turism;
- monitorizeaz derularea investiiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe
care ministerul le finaneaz; coordoneaz programele de asisten acordat de Organizaia
Mondial a Turismului i de alte organisme internaionale; coordoneaz, mpreun cu Ministerul
Educatiei Naionale, procesul de instruire din instituii de nvtmnt n domeniul turismului;
coordoneaz, mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice, programe naionale i judeene de reconversie profesional n meseriile specifice
activitii turistice [209].
54

Asociaiile profesionale de turism din Romnia


Funcionnd ca organiseme nonprofit i fr scopuri politice, asociaiile profesionale de
turism din Romnia contribuie la formarea competenelor personalului, la ridicarea prestigiului
meseriilor, la specializarea n funciile din turism, la recunoaterea importanei acestor meserii i,
implicit, la creterea calitii serviciilor prestate.
n acest scop, asociaiile profesionale sunt cele care propun agenilor economici i unitilor
de nvmnt din sectorul public i privat organizarea de cursuri i programe de calificare i
perfecionare pentru meseriile din turism, mai ales pentru cele deficitare.
Evident, nici turismul nu a putut face not discordant fa de mersul obiectiv al regruprii
forelor de aciune ale societii n domeniu, organizndu-se i funcionnd n Romnia un numr
important de asemenea organisme.
Prin reprezentanii lor, aceste organizaii particip la comisiile de evaluare a calificrii
meseriei specifice; organizeaz aciuni cum ar fi: concursuri profesionale, expoziii, schimburi de
experien etc. [26].
Printre Asociaiile profesionale de turism din Romnia se numr:
Patronatul Asociaia Naional a Ageniilor de Turism este organizat pentru reprezentarea i
aprarea intereselor patronale i profesionale ale membrilor si, pe plan intern i internaional,
garantarea exercitrii profesiei n turism, ridicarea nivelului calitativ al activitii turistice din
Romnia.
n data de 24 septembrie 1990, prin sentina civil 2078, se nfiineaz Asociaia Naional a
Ageniilor de Turism din Romnia.
Modificarea denumirii asociaiei n Asociaia Naional a Ageniilor de Turism din
Romnia, survine n iunie 1991, iar n februarie 2006 ANAT se transform n Patronatul ANAT,
ce are ca obiectiv reprezentarea i aprarea intereselor patronale i profesionale ale membrilor
si.
n prezent, ANAT este cea mai puternic voce a ageniilor de turism din Romnia [213].
Asociaia, declarat de utilitate public prin H.G.1195/2001, are ca obiective principale:
- reprezint membrii ANAT n asociaiile i forurile Uniunii Europene i alte organisme
internaionale i interne n domeniu;
- vegheaz ca activitatea din domeniul turismului s fie exercitat numai cu licena de
turism legal valabil;
55

- activeaz organismele i comisiile autoritilor de profil ale statului pentru acordarea,


refuzul, retragerea sau suspendarea autorizaiilor/licenelor ageniilor de turism;
- sprijin i faciliteaz legturile dintre membrii ANAT, precum i dintre acetia i
reprezentanii autoritilor publice, pentru rezolvarea problemelor privind evidena contabil,
impozitarea, problemele sociale, aplicarea legislaiei, promovarea turistic etc.;
- acioneaz n justiie persoane fizice i juridice, numai cu scopul de a apra drepturile
legale ale membrilor sau ale ANAT n ansamblu;
- sprijin i organizeaz aciuni pentru ridicarea nivelului profesional al celor care lucreaz
n turism, prin susinerea de cursuri de specializare profesional;
- apr i promoveaz profesiile: agent de turism, ghid de turism, agent de Ticketing etc. pe
lng organizaiile i instituiile naionale, precum i pe lng organizaiile internaionale de
profil [212].
Federaia Industriei Hoteliere din Romnia
n 24 martie 1990 a luat fiin AHR Asociaia Hotelierilor din Romnia. De la 22 martie
1996, i-a schimbat denumirea n Federaia Industriei Hoteliere din Romnia, fiind o asociaie
profesional-patronal nonprofit, cu scopul de a deveni vocea reprezentativ a industriei
ospitalitii din Romnia hoteluri i restaurante.
Membrii FIHR sunt: Uniti hoteliere (95 hoteluri), membrii asociai, precum Asociaia
Naional a Buctarilor i Cofetarilor din Turism etc. i membrii afiliai (companii, furnizori ai
industriei hoteliere i restaurantelor) [243].
Asociaia Naional a Buctarilor i Cofetarilor din Turism
Asociaia Naional a Buctarilor i Cofetarilor din Turism-Romnia este o asociaie
profesional privat, persoan juridic romn, non-profit i fr scopuri politice n care sunt
asociai meseriaii specialiti din sectorul de producie culinar i de produse de cofetriepatiserie (gastronomie), create n scopul asocierii, sprijinirii i dezvoltrii meseriilor din
domeniul produciei culinare din restaurante i a organizrii unor aciuni profesionale, dedicate
meninerii i ameliorrii principiilor culinare la nivel naional i internaional, precum i
atragerea tinerei generaii spre formare i dezvoltare profesional.
Asociaia Buctarilor i Cofetarilor din Romnia a fost nfiinat prin Hotrrea Consiliului
de Minitri nr. 850/12 iulie 1971, publicat n Buletinul Oficial 88/15.07.1971.
Astzi Asociaia Naional a Buctarilor i Cofetarilor din Turism este nregistrat la
Judectoria Sectorului 1, sentina civil nr. 220, dosar nr. 205/PJ/1995 [215].
Pentru realizarea scopului su, ANBCT are ca obiect de activitate:
56

- iniiere de aciuni pentru cunoaterea scopului i obiectului de activitate al asociaiei,


pentru unirea profesional a tuturor meseriailor din sectorul gastronomic;
- colaborarea cu instituii, asociaii, societi comerciale, uniti de nvmnt precum i cu
alte organizaii sau persoane fizice pentru optimizarea activitii gastronomice romneti;
- acordarea de consultan i asisten tehnic de specialitate la cererea agenilor economici
din sectorul public i privat pentru nfiinarea, reprofilarea, retehnologizarea, clasificarea i
reclasificarea unitilor de profil;
- crearea unei bnci de date informatizate prin care s se asigure informaiile necesare
privind: tehnologii i tehnici moderne de lucru n unitiile de producie culinar; dotrile
tehnologice specifice; reete de preparate culinare i produse de cofetrie-patiserie naionale i
internaionale;
- organizare sau, dup caz, sprijinirea organizrii de ctre agenii economici a unor aciuni
gastronomice cum ar fi: concursuri profesionale, expoziii, schimburi de experien, conferine,
simpozioane etc;
- organizarea examenului pentru obinerea titlului de Maestru n Arta Culinar;
- exprimarea punctului de vedere profesional i avizarea reglementriilor privind activitatea
gastronomic sau care au tangen cu aceasta;
- organizarea de cursuri profesionale pentru membrii asociaiei cu demonstraii practice;
- realizarea de materiale publicitare, documentare i de informare: cri i reviste de
specialitate, filme, diapozitive, pliante, albume, afie, etc;
- s stabileasc i s dezvolte cooperarea cu asociaiile similare din alte ri, precum i
organismele internaionale de profil [216].
Asociaia Romn a Jurnalitilor i Scriitorilor din Turism din Romnia se numr printre
cele mai vechi asociaii profesionale din Romnia, ea fiind nfiinat n urm cu mai bine de
jumtate de veac. nainte de 1990, Asociaia purta numele de ARJET, de la Fdration
Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme. i nainte de 1990, i dup,
ARJET/AJTR a fcut parte din FIJET, inclusiv din board-ul acestei Federaii, prezen pe care ia ntrerupt-o n anul 1998.
La aceast or AJTR are circa 100 de membri. Sunt jurnaliti care lucreaz la ziare, posturi
de radio i televiziune, reviste, scriitori de turism, cadre universitare, editori, artiti fotografi etc.,
din Bucureti i din ar, ca i din Basarabia.
AJTR este o Asociaie nonlucrativ, fondurile din care i susine activitatea provenind din
cotizaii, donaii, sponsorizri etc [187].
57

Asociaia Naional pentru Turism Rural, Ecologic i Cultural


ANTREC este o asociaie care identific, dezvolt i promoveaz ospitalitatea i turismul
rural romnesc.
ANTREC este o organizaie neguvernamental, apolitic, membr a Federaiei Europene de
Turism Rural EuroGites, fiind recunoscut pe plan naional i internaional ca lider n
dezvoltarea turismului rural romnesc, n ncurajarea conservrii ecologice i pstrrii culturii
tradiionale romneti.
Asociaia a fost nfiinat n 1994 i are membri n 32 de judee, un numr de 2.500 membrii
proprietari de pensiuni turistice i agroturistice din 800 de localiti.
ncepnd din anul 2007 activitatea de organizare a ANTREC n Romnia s-a structurat pe
cele opt regiuni de dezvoltare economic din Romnia astfel fiind mult mai eficient din punct
de vedere al dezvoltrii regionale.
ANTREC a aprut din necesitatea acut de identificare i promovare a potenialului turistic
rural din Romnia, plecnd de la realitatea din sector, respectiv dimensiunile relativ reduse ale
afacerilor din domeniu pentru care eforturile singulare de promovare ale proprietarilor de
pensiuni rurale ar fi insuficiente i nu ar putea avea un impact semnificativ.
ANTREC i-a propus i a reuit n cei 20 ani de existen s asigure vizibilitatea n pres,
mass media i pe internet a eforturilor i activitilor proprietarilor de pensiuni turistice rurale,
a serviciilor oferite de acetia, reuind s atrag un numr mare de turiti romni i strini,
dornici s cunoasc satul romnesc i oamenii si.
Activitatea asociaiei, ca organizaie neguvernamental, vizeaz pe de o parte, sprijinirea
membrilor si, proprietari de pensiuni, iar pe de alt parte promovarea conceptului de turism
rural, a satului romnesc, ca destinaie turistic.
ANTREC nu s-a abtut de la principiul de baz susinerea intereselor membrilor si. A
propus iniiative legislative, modificri de reglementri n conformitate cu tendinele actuale ale
turismului rural, contribuind la dezvoltarea conceptului de turism rural n Romnia. Turismul
rural a ajutat la dezvoltarea comunitilor, determinndu-i pe muli s nceap o afacere, s fac
investiii. n plus, dup cum arat statisticile, tot mai muli turiti sunt atrai de ideea vacanelor
ecologice. Oamenii, n prezent, caut tot mai mult un col de natur unde s-i petreac vacanele
sau sfritul de sptmn. i n Romnia, din fericire, exist o mulime de asemenea locuri
binecuvntate: ncepnd cu Delta Dunrii pn la Bucovina i Transilvania. n plus, raportul
calitate pre este excelent. Turitii caut locuri unde s se simt bine, unde serviciile sunt de
calitate i preurile accesibile. Pensiunile din reeaua ANTREC ofer toate acestea.
ANTREC a demonstrat c este o organizaie profesionist, care a reuit s se impun att pe
plan naional, ct i internaional. Acest lucru este susinut i prin faptul c Asociaia a fost mereu
58

apreciat de Ministerul de resort, motiv pentru care mpreun au lansat diverse programe
turistice extrem de interesante i apreciate de turiti.
ANTREC a mbinat perfect turismul rural i ecologic cu tradiiile i cultura romnilor,
motiv pentru care muli dintre turiti sunt atrai de frumuseea peisajelor, de viaa n natur i de
modul de via al oamenilor de la ar.
Misiunea ANTREC: identific i promoveaz potenialul turistic rural; organizeaz cursuri
de pregtire profesional pentru gazde, agenii de turism rural, prin seminarii, cursuri de scurt i
lung durat, schimburi de experien ntre ANTREC i organizaii similare din ar i din
strintate; transmite informaii legate de turismul rural ntregii reele ANTREC i instituiilor
implicate n mod direct sau indirect n promovarea i dezvoltarea turismului rural; organizeaz
campanii de publicitate pentru unitile clasificate i omologate, incluse n reea, prin massmedia.
Funciile cheie: Reprezentare/Lobby; Marketing/Promovare; Controlul calitii/Produse
standard; Pregtire/Instruire; Rezervri/Informaii [217].
Federaia Patronatelor din Turismul Romnesc
FPTR este o organizaie neguvernamental,

apolitic, non-profit, bazat pe criterii

profesionale, ramura de activitate: turism.


A luat fiin n 1992 n baza sentinei civile nr. 181 din 20 aprilie. Este persoan juridic de
drept privat, reprezentnd o structur asociativ [228].
Scopul FPTR const n promovarea unei imagini favorabile a turismului romnesc la nivel
naional i internaional prin reprezentarea, susinerea i aprarea intereselor membrilor, mici i
mari ntreprinztori din turism, i prin dezvoltarea de strategii pentru atragerea de noi turiti pe
teritoriul Romniei [227].
Printre activitile FPTR se numr:
Informarea membrilor n probleme de:
- legislaie, politici economice, politici fiscale, politici comerciale ce pot prezenta interes
pentru membrii FPTR;
- evoluia pieei interne i internaionale n domeniul turism;
- informaii privind publicaii de specialitate, organizarea de ntlniri de afaceri, schimburi
de experien, organizarea i participarea la expoziii, trguri, concursuri de specialitate
Oferirea de servicii precum:
- gsirea de oportuniti de afaceri i de investiii de capital;
- informaii legate de programe i proiecte care s vin n sprijinul activitii economice a
membrilor;
59

- promovarea intereselor specifice membrilor Federaiei n relaia cu administraia local i


naional.
Reprezentarea i protejarea intereselor societilor membre FPTR n:
- discuii cu partenerii de dialog social (guvern i sindicate);
- ntlniri economice interne i internaionale referitoare la ramura turism.
Dezvoltarea activitii de turism internaional prin:
- stabilirea de relaii de colaborare cu asociaii din alte ri;
- afilierea la uniunile patronale internaionale;
- asigurarea reprezentrii i participrii membrilor la reuniunile internaionale [226].
Organizaia Patronal a Turismului Balnear din Romnia
OPTBR a fost nfiinat n 1993, la iniiativa a 19 reprezentani din principalele staiuni
balneare, susintori ai turismului balnear, cu scopul reprezentrii sectorului balnear n relaia cu
autoritile, cu diverse instituii i alte asociaii, pe plan intern i extern.
Membrii fondatori au reprezentat staiunile : Bile Herculane, Bile Felix, Bile Govora,
Calimneti-Cciulata, Sangeorz Bai, Vatra Dornei, Mangalia, Sovata, Lacu Srat, SlnicMoldova, Buzia, etc.
n prezent, OPTBR are 62 de membri, reprezentnd aproape toate staiunile balneare.
Preedintele n exerciiu pentru al treilea mandat n perioada 2013-2017, este Nicu Rdulescu.
Obiectivele OPTBR sunt:
- reprezentarea, susinerea i aprarea intereselor membrilor si n relaia cu autoritile
publice, cu sindicatele i promovarea unei imagini favorabile sectorului de turism balnear:
- promovarea relaiilor cu alte structuri asociative, patronale, profesionale, pentru crearea
unui climat de concuren loial;
- reprezentarea membrilor si n organizaiile internaionale de profil i furnizarea de
informaii utile pentru dezvoltarea activitii i investiiilor;
- crearea de parteneriate public privat privind atragerea de fonduri structurale pentru
dezvoltarea staiunilor balneare;
- mbuntirea mediului de afaceri n domeniul turismului balnear prin promovarea unor
iniiative legislative menite s ncurajeze investiiile n acest domeniu;
- realizarea de programe de dezvoltare i de protecie a patrimoniului balneoclimateric
naional;
- organizarea de cursuri i colaborarea la formarea de cadre de nalt calificare i/sau
perfecionare profesional i managerial pentru domeniul turismului balnear;
60

- realizarea sau colaborarea la efectuarea de studii i cercetri de marketing, programe,


proiecte;
- promovarea pe plan intern i internaional a patrimoniului balnear.
Un important succes pentru OPTBR l reprezint proiectul cu finanare european, n
valoare de 5 mililioane Euro, destinat creterii calitii serviciilor Calificarea n turismul balnear
o ans pentru viitor, care s-a desfurat n perioada iulie 2010 iunie 2013 i care a facilitat
calificarea a cca. 2.200 persoane n ocupaii din sectorul balnear (13 ocupaii diferite), din cei
4.000 consiliai, pe ntreg teritoriul rii. Proiectul a fost nominalizat de 2 ori printre primele 10
proiecte europene pentru modul n care s-a derulat i rezultatele sale [245].

1.4. Concluzii
Turismul, ca fenomen caracteristic al timpurilor prezente, este una dintre cele mai complexe
ramuri economice din lume, n derularea sa fiind implicat ntreaga societate. n acelai timp,
turismul reflect ntreaga societate i poate fi considerat un adevrat barometru al acesteia.
Turismul joac un rol important n viaa economic i social, acioneaz ca un element
dinamizator al sistemului economic global, ca un mijloc de diversificare a structurii economice,
ca o prghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale sau un mijloc activ de educare, de
ridicare a nivelului de instruire, cultur i civilizaie al oamenilor. Turismul prezint o
complexitate n continu cretere, n plan economic sintetizeaz rezultatele unui mare numr de
activiti, n plan psiho-social, se constituie ca o modalitate superioara de organizare a timpului
liber.
Turismul este cea mai puin poluant i ecologic ramur a economiei, care valorific
superior potenialul natural i antropic al unei ri, mbogindu-le continuu, satisfcnd multiple
motivaii umane. Are un efect multiplicator, introducnd n circuitul economic laturi inedite cum
sunt: peisajul (pentru consumarea cruia este necesar deplasarea la faa locului), ospitalitatea,
solicitudinea i informaia (geografic, cultural-istoric, gastronomic, artistic etc.).
La nivel global se constat o cretere tot mai mare a importanei industriei turismului,
cretere care poate fi justificat prin urmtoarele argumente:
- turismul reprezint o activitate discreionar;
- tursimul are o importan economic deosebit la nivel global, mai ales pentru rile i
regiunile n curs de dezvoltare;
- multe guverne vd n turism posibilitatea creterii numrului de locuri de munc;
- pentru rile slab dezvoltate turismul contribuie la eradicarea srciei populaiei;
61

- accesibilitatea pe o scar tot mai larg a populaiei la turismul internaional.


Astfel, din punct de vedere economic principalul beneficiu al turismului const n
asigurarea locurilor de munc directe din hoteluri, restaurante, uniti de vnzare cu amnuntul i
transport. Al doilea beneficiu const n efectul de multiplicator, pe msur ce cheltuielile turistice
directe i indirecte se regsesc n circuitul economiei locale. Apoi, este vorba de veniturile fiscale
la nivel local i guvernamental, pe care le asigur turitii. Turismul ajut administraia local s
deplaseze povara fiscal asupra nerezidenilor.
n plus, turismul stimuleaz exporturile de bunuri/servicii pe care le produce acea locaie
turistic. Sumele pe care turitii i participanii la conferine le cheltuiesc pe cadouri,
mbrcminte i suveniruri sunt estimate la 15-20% din cheltuielile totale ale acestora.
Turismul apare ca o strategie viabil de dezvoltare a unor zone i comuniti. ntr-o
economie axat mai curnd pe servicii i cu o populaie n curs de mbtrnire, este de ateptat ca
acest sector s creasc ntr-un ritm superior celui nregistrat de ntreaga economie naional. n
ciuda climatului dificil, turismul mondial a nregistrat creteri anuale n ceea ce privete numrul
de vizitatori i nivelul veniturilor obinute din acest sector.
Alte beneficii economice ale turismului sunt:
- Turismul valorific zonele bogate n resurse turistice naturale i antropice neepuiznd
materia prima, valorific acele elemente care n-ar fi putut fi puse n valoare n cadrul altei
activiti;
- Turismul prezint i vocaie ecologic ntruct, n strategia dezvoltrii turistice, se impun
msuri de protejare mediului, a valorilor fundamentale a existenei umane, a peisajului, a apei, a
aerului, florei, faunei;
- Turismul se manifest ca un important capitol al exporturilor denumit export intern,
oferind piaa de desfacere unei game variate de produse i servicii care, n alte condiii nu se pot
exporta sau se export n cantiti mai mici, cu eforturi i riscuri mai mari. Aceast form de
export, caracterizat prin consum la locul de producie i eterogenitatea produselor i serviciilor
solicitate este i foarte eficient. Ea presupune costuri mai reduse prin eliminarea cheltuielilor de
transport, promovare, a taxelor vamale, comisioanelor.
Turismul are, pe lng consecinele economice, i o profund semnificaie socio-uman.
Importana social a turismului poate fi evideniat sub urmtoarele aspecte:
- Turismul contribuie la meninerea echilibrului biologic i fiziologic al omului
contemporan, pentru care turismul ofer soluii la constrngerile de tot felul la care acesta este
supus;

62

- Turismul apare ca un mijloc de educare, de ridicare a nivelului de cultur, de instruire i


civilizaie al oamenilor n calitate de turiti, dar i a populaiei locale aflat n zonele receptoare
de turiti;
- Turismul contribuie la meninerea sntii omului contemporan prin faptul c-i ofer
acestuia destinderea, refacerea forei de munc prin odihn, micare, tratamente balneo-medical;
- Turismul influeneaz calitatea vieii att n mod direct (determin creterea calitii vieii)
ct i n mod indirect (determin creterea altor ramuri economice care pot influena pozitiv
nivelul calitii vieii);
- Turismul impune noi relaii interumane, faciliteaz schimbul de idei i consultarea de
opinii ceea ce conduce la desvrirea formrii intelectuale, la lrgirea orizontului cultural, iar pe
de alt parte, la mai bun nelegere ntre popoare, la aprarea pcii n lume;
- Turismul internaional se afirma ct mai mult ca factor de intensificare a legturii dintre
naiuni, contribuie la promovarea unei mai bune nelegeri ntre popoare.
Pe lng efectele economice i sociale directe, turismul determin obinerea unor efecte
indirecte, prin impulsionarea celorlalte ramuri i sectoare ale economiei (industriei, agricultura,
transporturi, etc.), n aa numitul efect multiplicator.

63

2. PROCESELE DE INTEGRARE I GLOBALIZARE,


PROMOTOARE ALE TURISMULUI
2.1. Turismul n perspectiva globalizrii
Globalizarea este un puternic aspect real al noului sistem mondial, reprezentnd una dintre
cele mai influente fore n determinarea viitorului planetei. Dup cum tim, ea are o diversitate
de dimensiuni: economic, politic, de securitate, de mediu, social, cultural i altele. n parte,
ca rezultat al acestor interpretri diferite, sunt i reacii care difer n ceea ce privete
globalizarea. Astfel, unii oameni de tiin vd globalizarea ca pe o for pentru progresul
economiei mondiale, alii o consider un pericol pentru sistemul economic mondial.
nelegem globalizarea ca semnificnd creteri majore n comerul i schimburile mondiale
ntr-o economie internaional care devine din ce n ce mai deschis, integrat i fr granie.
Acest lucru datorndu-se creterilor remarcabile ale comerului i schimburilor att n domeniul
comerului internaional tradiional de bunuri i servicii, ct i n schimburile de moned, de
capitaluri, n transferul de tehnologii, micri ale populaiei prin cltorii sau migraie i n fluxul
internaional de informaii i idei. Practic, globalizarea implic o mai mare deschidere n
economia internaional, o integrare a pieelor la nivel mondial, o micare spre o lume fr
granie, care mpreun duc la o cretere a fluxului global.
Printre sursele globalizrii ntlnite de-a lungul ultimelor decade sunt:
- progresul tehnologic, care a sczut semnificativ costurile transporturilor i ale
comunicaiilor, i a redus enorm costul procesrii datelor, stocrii informaiilor i retragerii
informaiilor de la asemenea surs. Pota electronic, internetul i world wide web-ul sunt unele
dintre manifestrile acestor noi tehnologii, unde astzi un laptop de 2000 de dolari poate face
treaba pe care acum 20 de ani o fcea un computer care costa 10 milioane de dolari;
- liberalizarea comerului i celelalte forme de liberalizare economic care au condus la
reduceri ale proteciei comerului i la un sisitem de comer global mai liber. Acest proces a
nceput n secolul XIX, dar cele dou rzboaie mondiale i Marea criz economic l-au ntrerupt.
A renceput dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial, atunci cnd, n scopul liberalizrii comerului
a nceput s fie acordat clauza naiunii celei mai favorizate, aa cum a fost inclus n GATT din
1946, care a evoluat mai trziu n OMC. Ca urmare, s-a produs o reducere semnificativ a
tarifelor i a altor bariere n calea comerului cu bunuri i servicii;
- schimbri n instituii, unde organizaiile au o mai mare raz de aciune, datorate, n parte,
schimbrilor tehnologice i orizonturilor mai largi ale managerilor, potentate de progresul n
comunicaii. Deci, corporaiile care erau n principal concentrate pe piee locale i-au extins raza
64

de aciune n termeni de piee i instrumente de producie la nivel naional, multinaional,


internaional sau chiar global. Aceste schimbri n structura industrial au dus la creteri ale
puterii, productivitii i profiturilor acestor firme care pot s aleag dintre mai multe naiuni
pentru a fi sursa lor de materiale, sedii de producie i piee de desfacere, acomodndu-se rapid la
schimbrile pieei. Aproape fiecare mare companie naional sau internaional are o asemenea
structur sau se bazeaz pe aliane subsidiare i strategice pentru a obine un nivel semnificativ
de influen i flexibilitate. Odat cu aceste schimbri, diferendele internaionale s-au mutat de la
nivelul naiunilor la nivelul companiilor, lupta nefiind ntre state pentru teritorii, ci ntre
companii pentru a mpri pieele lumii. Un rol importan n aceste schimbri au organizaiile
internaionale, cum ar fi: FMI, Banca Mondial, OMC, care sunt agenii principali ai unei
economii internaionale globalizate;
- acordul global asupra idiologiei, cu o convergen a ncrederii n valoarea economiei de
pia i a unui sistem de comer liber. Acest proces a nceput cu schimbrile politice i economice
venite cu reformele din China din anul 1978 care a continuat cu o serie de revoluii n Europa
Central i de Est, ncepnd cu 1989 care s-a terminat cu dizolvarea Uniunii Sovietice n 1991.
Acest proces a condus la nlocuirea pieelor divizate din Vest i economiile socialiste din Est cu
un sistem de piee economice aproape universal;
- dezvoltarea cultural, caracterizat printr-o trecere la o medie omogen i global i prin
folosirea rspndit a limbii engleze ca limb de comunicare global.
n ce ne privete, trebuie s nelegem c globalizarea a schimbat n mod evident sistemul
global i c propune oportuniti, dar i provocri. Este de asemenea evident c evoluiile
tehnologice, politice, instituionale, ideologice i culturale care au condus la globalizare sunt nc
foarte active. Deci, excluznd o micare radical ntr-o direcie diferit, aceste direcii ctre o
mai mare globalizare, cel mai probabil, vor continua sau chiar se vor accelera n viitorul
apropiat. Un aspect important al acestor direcii va fi creterea comerului internaional de
servicii care deja a crescut substanial, ns promite o i mai mare cretere n viitor, mai ales n
domenii precum telecomunicaiile i serviciile financiare. Rezultatul va consta n micri
continue ctre o lume mai deschis i mai integrat care evolueaz ctre o planet fr granie i
crte o economie mondial mai integrat i mai independent. Rezultatul final va fi un flux i
mai mare de bunuri, servicii, bani, capital, tehnologie, oameni, informaii i idei.
Globalizarea a avut un impact semnificativ asupra economiilor din toat lumea, cu efecte
diverse. Ea afecteaz producia lor de bunuri i servicii, folosirea minii de lucru i alte aspecte
ale procesului de producie. Pe lng acestea, afecteaz investiiile, att n capital fizic ct i
uman. Afecteaz tehnologia i rezultatele folosirii acesteia. Are de asemenea efecte majore n
65

ceea ce privete eficiena, productivitatea i competitivitatea. Anumite impacte ale globalizrii


asupra economiilor naionale merit o atenie special.
Unul este creterea investiiilor strine directe la o rat prodigioas, rat care este mai mare
dect creterea comerului global. Asemenea investiii joac un rol esenial n transferul de
tehnologie, n restructurarea industrial i n formarea companiilor globale, toate avnd un
impact major la nivel naional.
Un al doilea impact este cel n domeniul inovaiilor tehnologice. Noile tehnologii au fost un
factor al globalizrii, dar globalizarea i competiia au stimulat n continuare avansul tehnologic
i au grbit rspndirea sa n cadrul naiunilor prin investiii strine directe.
Al treilea impact este creterea comerului cu servicii, incluznd aici pe cele financiare,
juridice, manageriale i informatice. n 1970, mai puin de o treime din investiiile directe strine
aveau legtura cu exportul de servicii, dar astzi acest procent a ajuns la jumtate i se ateapt
s creasc n continuare, fcnd capitalul intelectual cel mai important bun de pe pieele lumii.
Ca urmare a creterii serviciilor la nivel mondial i naional, unii autori au numit aceast
perioad era competenelor evideniind importana educaiei i investiiilor n capital uman
n cadrul fiecrei economii naionale.
Globalizarea n cutarea unei definiii
Cuvntul globalizare st pe buzele tuturor; a devenit rapid lozinc, incantaie magic,
paaportul capabil s deschid porile tuturor misterelor prezente i viitoare. Pentru unii
globalizarea este ceva ce trebuie s realizm neaparat dac vrem s fim fericii; pentru alii,
sursa nefericirii noastre rezid tocmai din globalizare. Este sigur ns pentru toat lumea c
globalizarea reprezint destinul implacabil spre care se ndreapt lumea, un proces ireversibil
care ne afecteaz pe toi n egal msur i n acelai mod. Toate cuvintele la mod au aceeai
soart: cu ct aspir s deslueasc mai multe experiene, cu att devin mai opace. Cu ct mai
numeroase sunt adevrurile pe care le elimin i le nlocuiesc, cu att mai rapid acestea se
transform n canoane tabu. Practicile umane pe care conceptul de globalizare ncerca s le
denumeasc iniial nu mai prezint importan, acum termenul pare s explice schimbri ale
materiei, calitatea lumii nconjurtoare, pe care le invoc atunci cnd vrea s i probeze
trinicia n faa ndoielii [197].
Termenul de globalizare, care este un termen super epuizat i cruia i putem atribui
numeroase semnificaii [34, p.23], a intrat pentru prima oar ntr-un dicionar n 1961, ctignd
o circulaie considerabil la mijlocul anilor '80.
O definiie des uzitat a conceptului de globalizare este urmtoarea: Globalizarea
reprezint procesul prin care distana geografic devine un factor tot mai puin important n
66

stabilirea i dezvoltarea relaiilor transfrontaliere de natur economic, politic i


sociocultural. Reelele de relai i dependenele dobndesc un potenial tot mai mare de a
deveni internaionale i mondiale.
George Soros, definete globalizarea drept dezvoltarea pieelor financiare globale,
creterea corporaiilor transnaionale i dominaia lor crescnd asupra economiilor naionale
[34, p.23].
O alt definiie ne este dat de Martin Albrow, care spune c globalizarea se refer la toate
acele procese prin care popoarele lumii sunt ncorporate ntr-o singur societate mondial,
societatea global [256].
n Dicionarul de Economie, globalizarea este definit ca fiind modalitatea sau sistemul de
receptare i abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane, determinate de
interaciunea multiplelor procese i fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale,
ecologice, etc. i preconizarea soluionrii lor ntr-o larg perspectiv de ctre comunitatea
internaional.
Astzi, globalizarea nseamn lumea n micare [197], adic creterea interconexiunilor
dintre societi, astfel nct evenimentele ce se petrec ntr-o anumit parte a lumii influeneaz
ntr-o tot mai mare msur oameni i societi situate la mare distan, ntr-o alt parte a lumii. O
lume globalizat este una n care evenimentele politice, economice, culturale i sociale devin din
ce n ce mai interconectate, precum i una n care aceste evenimente au un impact mai puternic.
Cu alte cuvinte, societile i comunitile umane sunt afectate ntr-o manier tot mai extins i,
totodat, tot mai profund de evenimentele ce se produc n alte societi i comuniti i care n
mod convenional pot fi mprite n trei tipuri: sociale, economice i politice. Prsim progresiv
o lume n care economiile naionale erau relativ izolate ntre ele prin bariere ridicate n calea
fluxurilor comerciale i investiionale transfrontaliere, prin distane fizice, diferene de fus orar i
de limb, prin reglementri guvernamentale, sisteme culturale i medii de afaceri diferite, pentru
a ne ndrepta spre o lume n care economiile naionale fuzioneaz ntr-un imens sistem economic
interdependent [205].
Sub aspect economic, globalizarea presupune:
- mondializarea cererii i a ofertei;
- apariia i intensificarea concurenei globale;
- extinderea capitalismului i a economiei de pia la scar global. Capitalismul a devenit,
cu cteva excepii, singura form de organizare economic, procesul de extindere geografic a
capitalismului fiind marcat de momentul prbuirii blocului comunist. n prezent, procesul de
67

trecere la capitalism se adncete n rile foste comuniste, un exemplu extrem de interesant fiind
cel al Chinei;
- dominaia sistemului financiar global, a pieelor de capital, n faa produciei i comerului
(volumul tranzaciilor financiare depete volumul tranzaciilor cu bunuri i servicii);
- mobilizarea capitalului i extinderea fluxurilor internaionale de capital n afara triadei
SUA-Uninea European-Japonia, ncepnd cu anii '90;
- dereglementarea (fiscal, economic etc.) prin care s-a facilitat libera circulaie a factorilor
de producie;
- specializarea produciei de bunuri i servicii la scar global, dup criteriul avantajului
comparativ, mai ales n ceea ce privete fora de munc i resursele;
- incidena crescut a delocalizrilor i externalizrilor;
- competiia global pentru investiii strine;
- integrarea economic regional a rilor, n diverse structuri (NAFTA, ASEAN etc.)
- dominaia economic a Nordului asupra Sudului i concentrarea schimburilor economice
pe direciile Nord-Nord, Nord-Sud, ponderea schimburilor Sud-Sud fiind foarte sczut;
- adncirea diferenelor economice dintre ri i creterea inegalitii distribuiei veniturilor
i a consumului ntre indivizi;
- tendina concentrrilor de capital, sub forma corporaiilor, a achiziiilor i a fuziunilor;
- ascenciunea comerului intra-corporaie, n faa celui inter-firme [14, p.16-17].
La final, chiar dac nu exist o definiie atotcuprinztoare i incontestabil a conceptului,
globalizarea ar pute fi definit ca fiind procesul deosebit de dinamic al creterii
interdependenelor dintre statele naionale, ca urmare a extinderii i adncirii legturilor
transnaionale n tot mai largi i mai variate sfere ale vieii economice, politice, sociale i
culturale i avnd drept implicaie faptul c problemele devin mai curnd globale dect
naionale, cernd, la rndul lor, o soluie mai curnd global dect naional.
Istoria globalizrii
Dei prezentat ca un fenomen specific sfritului de secol i de mileniu, globalizarea nu
este lipsit de o lung istorie.
Unii istorici asociaz big bang-ul globalizrii momentelor 1492, cnd Cristofor Columb a
atins Americile, i 1498, cnd Vasco da Gama face ocolul Africii.
Ali istorici susin c procesul globalizrii a aprut mult mai timpuriu, fiind asociat unei pax
mongolica. Primii Homo Sapiens erau nomazi cltorind dintr-un loc n altul; triburile de indieni
au cltorit cu multe secole n urm din Mongolia spre America de Nord. Roma antic stabilise
legturi comerciale cu negustorii asiatici care se strngeau la o dat fix n marea Insul Ceylon,
68

n ateptarea marii flote romane care venea dintr-un port de la Marea Roie; marile descoperiri
geografice din evul mediu au fost rezultatul unor cltorii intercontinentale. Prin urmare
fluxurile umane, de produse i simboluri exist de foarte mult timp. Dar aceste accepiuni nu
sunt suficiente pentru a judeca procesul globalizrii prin prisma aspiraiei generale a omenirii de
a poseda instrumente sau tehnici de cunoatere i de stpnire a lumii.
O a treia opinie consider c economia lumii a fost extrem de fragmentat i
deglobalizat naintea secolului al XIX-lea. Epoca victorian a secolului XIX a fost una de
mare avnt al globalizrii, manifestndu-se prin accentuarea circulaiei libere a factorilor de
producie, inclusiv a forei de munc, ceea ce nu a mpiedicat, la un moment dat, escaladarea
protecionismului comercial i, n final, apariia Primului Rzboi Mondial. Argumentul pe care lar aduce unii ar fi ns c pe atunci nu existau democraii puternice care s nlture sursele de
conflict puternic. Realitatea arat c aceste altercaii comerciale puternice apar i ntre rile cu
democraii puternice, c asistm la apariia unor bocuri comerciale i valutare, precum cel al
Uniunii Europene. Ca s nu mai vorbim de relaia dintre rile dezvoltate i cele n dezvoltare sau
de clivajul Nord-Sud. Circumspecia legat de ireversibilitatea fenomenului globalizrii deriv
tocmai din obscuritizarea unor procese care provoac fragmentare economic i social, care, la
rndul lor, pot conduce la retrogresii [1, p.28].
nelegem c globalizarea i are rdcinile nc din timpul marilor colonii imperiale, cnd
europenii i-au pus amprenta asupra unor teritorii, cu care interacionaser prea puin n trecut.
Globalizarea este vzut n general ca un fenomen prin care un popor sau o anume civilizaie se
impune, i valorile sale sunt asimilate de un alt popor sau o alt civilizaie, n dauna valorilor
culturale i morale pe care acesta le posed.
Cercettorii americani Peter H Lindert i Jeffrey G. Wiliamson sunt iniiatorii celei mai
ample i complexe opinii cu privire la apariia i iniierea globalizrii. Astfel, ei sunt de prere c
globalizarea a evoluat n mai multe etape, de mai bine de 500 de ani, ncepnd cu descoperirea
Americilor de ctre Columb [204].
Marile descoperiri geografice au generat un transfer de tehnologie, plante, animale i boli pe
o scar nentlnit pn atunci. Dar impactul lui Columb i de Gama asupra comerului, migraiei
populaiei i globalizrii a fost de o alt natur. Pentru ca globalizarea s aib un impact asupra
nivelului preurilor, standardului de via sau PIB/cap de locuitor, era necesar ca puterile
comerciale s i modifice preurile mrfurilor naionale. Este adevrat c dup 1492 a existat un
boom comercial, iar procentul negoului n PIB-ul mondial a crescut remarcabil. Dar poate fi
acest boom economic explicat prin desfiinarea barierelor comerciale sau integrare global? Dac
ar fi existat un declin pro-globalizare la nivelul barierelor comerciale, ar fi trebuit s aib ca
urmri diferene mari la preurile de import i export n centrele comerciale. Nu exist nicio
69

dovad a nivelrii preurilor, care ar susine c descoperirile geografice i mbuntirea


productivitii transporturilor au influenat n vreun fel economia mondial. Monopolurile
comerciale, taxele, restriciile non-tarifare, rzboaiele i piraii (intervenii anti-globalizare) au
fost elemente, care combinate au dus la o mbuntire a comerului.
Cine a determinat atunci boom-ul comercial ce a avut loc n acea perioad? Ca i n
experiena mondial dintre 1950 i 1980, se pare c creterea veniturilor n Europa reprezint
cam dou treimi din boom-ul comercial ce a avut loc n cele trei secole. Comerul ar fi fost i mai
nfloritor, dac nu ar fi existat acele intervenii anti-globalizare. n aceast perioad migraia
forei de munc i fluxurile de capital au fost aproape inexistente.
Dei dovezile nu sunt foarte clare, diferenele dintre venituri apar nc din 1600, sau poate
chiar mai devreme. Salariile reale, nivelul consumului, arendele i taxele din acea perioad ne
dovedesc existena unei mari divergene. Aceast divergen a aprut pe 3 niveluri: global, ntre
statele europene, n interiorul statelor europene.
n secolele XVII-XVIII, pe plan global, salariile reale n Anglia i Olanda le-au depit pe
cele din restul lumii. Pe lng aceasta, ntre secolele XVI-XVIII, marii proprietari funciari
(feudali), negustorii i proprietarii de manufacturi din Anglia, Frana i Olanda i-au depit cu
mult pe toi ceilali compatrioii lor, restul Europei i probabil orice naiune de pe glob. Dei nu
exist date certe despre distribuia veniturilor ntre 1500 i 1820, informaiile pe care le avem
dovedesc, fr urm de ndoial, c diferenele dintre ri (global inequality) au aprut cu mult
naintea primei revoluii industriale.
1820-1913: primul veac de globalizare
Anii 1820-1830 sunt considerai un moment crucial al evoluiei economiei mondiale. Din
acest deceniu a nceput convergena (nivelarea) preurilor mrfurilor internaionale. Tot n
aceast perioad ncepe puternica micare spre politici liberale, care susineau comerul liber,
aflndu-se n conflict cu politicile conservatoare, care sprijineau protecionismul. n plus, acest
deceniu coincide cu perioada de pace i refacere ce a urmat dup rzboaiele napoleoniene pe
continent i dup criza din agricultura britanic. Este momentul n care globalizarea modern a
nceput.
Costurile transporturilor au sczut rapid n secolul premergtor Primului Rzboi Mondial.
Aceste fore globalizante au fost extrem de puternice n zona Atlanticului, dar au fost totui
ncetinite de protecionism, care nsemna protejarea industriei naionale mpotriva competiiei
strine.
Asia, zona est-mediteranean, Africa de Nord i America Latin nu au cunoscut aceast
dezvoltare din mai multe motive:
- aceste zone erau colonii ale comercianilor;
70

- n acea perioad se negocia foarte des de pe poziii de for (militar);


- resursele naturale destinate exporturilor erau controlate de burghezia local.
Pe scurt, politica liberal-comercial i revoluia transporturilor internaionale au conlucrat
pentru a crea piee cu adevrat globale n secolul XIX. Dei preurile pentru transport au
continuat s scad de-a lungul secolului, a existat dup 1870 o reacie politic anti-globalizare,
dar care nu a fost suficient de puternic pentru a readuce economia mondial la nivelul ei de
izolare din 1820.
n aceast perioad a urmat avntul Angliei datorit comerului liber (free-trade) i a
revoluiei industriale. Dar cei care au profitat cel mai mult de acest avnt au fost muncitorii i
restul lumii, n dauna marilor latifundiari. Clasa muncitoare a ctigat deoarece Anglia era
importatoare de alimente (agricultura era un angajator slab), iar munca era folosit mai mult n
producia de bunuri dect n exploatarea pmntului.
Probabil cel mai mare oc al globalizrii din secolul XIX l-a suferit Japonia. n 1859, sub
ameninarea tunurilor de pe navele americane, Japonia a trecut de la autarhie la comer liber. n
urmtorii cincisprezece ani, schimburile comerciale ale Japoniei au crescut de 70 de ori, de la
aproape 0 la 7% din produsul intern. Preurile exporturilor au crescut, ajungnd nivelurile pieei
mondiale, iar preurile importurilor au sczut, apropiindu-se de preurile pieei mondiale.
Dup 1870 comerul a luat amploare n toat lumea, iar pn la Primul Rzboi Mondial
condiiile comerciale s-au mbuntit n rile n curs de dezvoltare mult mai mult dect n
Europa. Pe parcursul celor patru decenii care au precedat Primul Rzboi Mondial, indicele
comercial a crescut n Europa cu doar 2%, n Asia de Est cu 10%, iar n rile din lumea a treia
cu 21%.
Aceste date creeaz impresia c globalizarea a avantajat mai mult rile subdezvoltate
(periferice) n comparaie cu cele dezvoltate din Europa. Aceast impresie e greit. Pe termen
scurt, e adevrat c prin creterea exporturilor se vor mri veniturile rilor. Dar pe termen lung,
rile exportatoare de materii prime sau prim-productoare i folosesc resursele pentru export,
ducnd astfel la de-industrializare.
1913 1950: nfrngerea retragerii autarhice
Lumea globalizat s-a destrmat dup 1913 i nu a mai fost reconstruit n deceniile ce au
urmat. Creterea de productivitate n transporturi i comunicaii din perioada antebelic nu s-a
evaporat dup 1913. n schimb au fost impuse noi bariere politice pentru a restriciona
capacitatea populaiilor srace de a prsi condiiile mizerabile de via pentru ceva mai bun.
Astfel s-a ajuns ca procentul de imigrani din Statele Unite ale Americii s scad de la 14,6% n
perioada antebelic la 6,9% n perioada interbelic. n acelai timp mrirea taxelor i instituirea
de bariere au redus drastic veniturile din comer. Din cauza barierelor comerciale s-a ajuns la
71

situaia n care preurile s-au dublat chiar i n cadrul relaiilor economice dintre parteneri din
zona Atlanticului (ajungndu-se la nivelul din 1870). Aceste probleme s-au resimit i asupra
investiiilor n noi tehnologii, procentul din PIB al fluxurilor de investiii a sczut de la 3,3% la
1,2%.
Primul Rzboi Mondial a creat o nou situaie, caracterizat prin:
- cererea i consumul imens de articole de rzboi (arme, muniie, vehicole, uniforme,
bocanci etc.);
- nlocuirea numrului mare de poteniali muncitori, care erau ncorporai;
- sarcina de a utiliza cantitpi din ce n ce mai mici de materii prime i de bunuri de consum.
Dup primul Rzboi Mondial, rile implicate n conflagraie au avut de suferit i din punct
de vedere financiar i fiscal, inflaia obligndu-i pe legislatori s propun reforme fiscale care s
opreasc procesul.
n octombrie 1929 Bursa din New York a cunoscut cea mai mare prbuire din istorie.
Preurile aciunilor au sczut dramatic, pentru unele firme, care au supravieuit crizei, cu pn
la 90% din valoare. Multe companii au dat faliment, iar unele bnci au intrat n imposibilitate de
plat. Bncile din SUA ii-au retras investiiile din Europa, influennd falimente i pe acest
continent, rata omajului crescnd exponenial.
n perioada ce a urmat Primului Rzboi Mondial, s-a accelerat trendul inegalitii dintre
popoare. n cele dou decenii ce au desprit rzboaiele mondiale, diferenele i divergenele
dintre popoare au fost cele mai mari. Nu se tie exact ce vin au avut Marea criz, cele dou
Rzboaie Mondiale sau politicile protecionoste. n 1929, convergena din cadrul economiilor
atlantice s-a oprit, cnd de-globalizarea a avut o influen inegal, independent de rzboaie i
Marea criz. Barierele puse migraiei, comerului i fluxurilor de capital au fcut ca prpstiile
dintre popoare s se mreasc. n ceea ce privete migraia, n aceast perioad s-a inversat
situaia din perioada antebelic, n rile emitente crescnd inegalitatea social, iar n cele
primitoare scznd inegalitatea social.
Pe scurt, descreterea globalizrii din perioada interbelic a fost determinat de mai muli
factori, n special cele dou rzboaie mondiale, care au avut un impact imens asupra economiilor
naionale.
1950-prezent: Al doilea secol de globalizare
Din toate punctele de vedere, globalizarea a renceput dup al Doilea Rzboi Mondial. n
comparaie cu globalizarea din perioada antebelic exist o serie de diferene. Migraia populaiei
a fost mai puin impresionant. Imigranii reprezentau un procent mai mic din totalul populaiei,
comparativ cu datele din 1913, iar exporturile de capital reprezint un procent mai sczut din
PIB-ul SUA din perioada postbelic (0,5% ntre 1960-1973 i 1,2% ntre 1989-1996 ) dect era n
72

Marea Britanie antebelic (4,6% ntre 1890-1913). Pe de alt parte barierele comerciale sunt mai
reduse azi, fa de 1913. Aceste diferene sunt legate de schimbrile de politici ntr-o singur ar
dominant, Statele Unite ale Americii, care au trecut de la protecionism, primitor de imigrani la
un comer liber neconstrns, dar restrictiv fa de imigrani.
La nceputul anilor '50 lumea occidental era social-democrat, influenat de filozofia lui
Keynes, iar idei precum: micorarea interveniei statului n economie, corporaiile s primeasc
libertate total erau de neacceptat. Totui au existat oameni, care i-au dat seama de importana
comerului internaional. Pentru a realiza acest lucru a fost pus in aplicare Planul Marshall, care a
ajutat Europa s devin, din nou, partenerul comercial principal al SUA, cea mai puternic ar,
din punct de vedere economic la acel moment.
O gndire convenional ar presupune c rile din lumea a treia ar fi trebuit s profite mai
mult de pe urma liberalizrii comerului, n dauna rilor industrializate. Liberalizarea comercial
ar fi trebuit s aib un efect mai mare asupra rilor, care ader la economia mondial integrat,
dect asupra celor care sunt deja membre.
Totui, dintr-un aspect, ctigul cel mai mare de pe urma liberalizrii comeului din
perioada postbelic ar fi trebuit s fie mai mare pentru rile membre OECD. Marea parte a
comerului ce a fost liberalizat a fost de fapt ntre ri din OECD, i nu ntre OECD i restul
rilor. nc de la apariia sa, n anii '40 GATT-ul a obligat rilor cu venituri mici s renune la
barierele tarifare impuse importurilor. Aceste renunri au sczut veniturile naionale, dar erau
consecvente cu ideile din acea perioad. Rundele de liberalizare conduse de GATT au adus
venituri mai mari tot rilor membre OECD. Aceste fapte nu implic ideea c globalizarea ajut
rile puternice. Dimpotriv, globalizarea favorizeaz statele care se liberalizeaz, se
industrializeaz, i le penalizeaz pe cele care adopt politici protecioniste, lsndu-le n urm.
n prezent problema s-a schimbat. Dup 1989 statele europene s-au axat mai mult pe
rezolvarea problemelor continentale, adic sprijinirea i integrarea rilor din vechiul bloc
comunist, printre care i Romnia.
Globaliazarea, se poate spune c reprezint un tren, care i poart cltorii spre o
dezvoltare continu i sustenabil. rile care nu au reuit s urce n acest tren rmn tot mai
n urm fa de rile care au nceput cltoria nc din 1820 [204].
Evoluia globalizrii
La nivel mondial globalizarea se refer la creterea interdependenei economice ntre
state, reflectat prin creterea fluxurilor transfrontaliere de bunuri, servicii, capital i know-how.
O parte din dovezile clare n sprijinul acestor evoluii ne sunt oferite de tendinele de cretere ale:
- comerului transfrontalier cu bunuri i servicii;
73

- volumului investiiilor strine directe;


- tranzaciilor transfrontaliere de pe pieele de capital cu obligaiuni i aciuni ca pondere n
PIB.
La nivelul unei anumite ri globalizarea se refer la extinderea interconexiunilor dintre
economia rii respective i restul lumii. n acest sens, este de remarcat c, n ciuda unei lumi tot
mai globalizate, nu toate statele sunt egal integrate n economia global. Acest lucru poate fi pus
n eviden de civa indicatori-cheie de msurare a gradului de integrare global a unei ri:
- ponderea exporturilor n PIB;
- volumul fluxurilor de intrare i de ieire de investiii strine directe i de portofoliu;
- mrimea fluxurilor de intrare-ieire de pli sub form de redevene asociate transferului
internaional de tehnologie.
La nivelul sectoarelor economice globalizarea se refer la msura n care poziia de
competitivitate pe care o firm o deine n cadrul unui sector economic dintr-o ar este
interdependent cu cea pe care firma respectiv o deine n acelai sector economic (industrie),
ns dintr-o alt ar. Cu ct acest sector este mai globalizat, cu att sunt mai mari avantajele pe
care firma le poate crea din utilizarea tehnologiilor, managementului, mrcilor (de fabric),
capitalurilor de care dispune din rile n care ea opereaz.
Principalii indicatori de evideniere a gradului de globalizare atins de sectorul economic
respectiv sunt dai de:
- ponderea deinut de comerul transfrontalier din sectorul economic (industria) respectiv
n producia mondial total a acelui sector;
- ponderea investiiilor strine n totalul investiiilor realizate n sectorul respectiv;
- mrimea ctigurilor realizate n cadrul sectorului n cauz;
- corporaiile care opereaz pe toate pieele i n toate regiunile majore ale sectorului
respectiv.
La nivelul unei firme individuale globalizarea se refer:
- la msura n care o corporaie i-a mrit veniturile obinute;
- la msura n care ea i-a amplasat activele sale fixe n diferite ri-gazd;
- i la msura n care ea este angajat n fluxuri transfrontaliere de capital, bunuri i knowhow realizate ntre filialele sale [201].
Impactul globalizrii asupra tursimului
Unele dintre caracteristicile definitorii ale globalizrii n turism sunt:
- organizarea aciunilor turistice internaionale oblig la depirea granielor propriei ri i
la apariia de structuri regionale de tip global;
74

- concentrarea capitalurilor n infrastructura turistic este foarte rapid, lanurile hoteliere,


companiile de croaziere, trenurile internaionale etc. aprnd nc nainte de Primul Rzboi
Mondial. Logistica necesar transportului: cu autoturismul, trenul, avionul etc. a trebuit
organizat de structuri globale sau chiar mondiale;
- volumul capitalurilor necesare unor elemente de infrastructur a necesitat efortul concertat
al unor structuri regionale, uneori chiar al statelor produsul turistic fiind unul intangibil,
determinat n mod hotrtor de calitatea muncii personalului angajat n turism a dus, pe de o
parte la apariia timpurie a unor reguli de conduit oficioase sau oficiale dar i la structuri i
reglementri suprastatale sau internaionale, unele adoptate liber de agenii economici ai altor
state, altele aplicate de nevoie, chiar mpotriva voinei lor;
- imediat ce a devenit turism de mas au aprut instituii i reglementri transnaionale sau
internaionale;
- una din cele mai subtile aciuni ale globalismului n turism este lobby-ul imens pe care i-l
face. Se ajunge pn acolo nct o zon nu va exista pur i simplu ca destinaie turistic dac
structuri globale profesionale ale tehnocraiei globale din turism nu au penetrat n acea regiune;
- turismul este un mijloc de mass media global avnd toate caracteristicile mijloacelor de
informare n mas, dar cu o putere de convingere mult, mult mai mare;
- turismul este o activitate global de la nceputurile sale, din momentul n care s-a trecut de
la cltorii (rezervate oamenilor cu bani) la folosirea timpului liber al muncitorului pentru a
produce profit [33, p.96-97].
La baza impactului globalizrii asupra tursimului au stat n cea mai mare parte:
Liberalizarea trasporturilor care a nsemnat un pas important n extinderea globalizrii n
turism. n acest sens, primul pas a fost realizat n anul 1944, cu ocazia Conveniei de la Chicago
[231], care a avut drept scop facilitarea operaiilor internaionale prin stabilirea unor acorduri
aeriene bilaterale la nivel naional sau chiar regional.
Principiile Conveniei de la Chicago se bazau pe cele 5 liberti ale aerului privind relaiile
de transport aerian:
- Prima libertate privea dreptul unei companii aeriene ce aparinea unui stat s survoleze
teritoriul altui stat;
- A doua libertate privea dreptul unei companii aeriene ce aparinea unui stat s aterizeze pe
teritoriul altui stat pentru motive non-comerciale;
- A treia libertate se referea la dreptul unei companii aeriene s trasporte pasageri,
coresponden i bunuri din statul de origine ntr-un alt stat;
- A patra libertate se referea la dreptul unei companii aeriene a unui stat s mbarce cltori,
coresponden i bunuri dintr-un alt stat i s le transporte n statul de origine;
75

- A cincea libertate privea trasportul aerian comercial ntre dou state, alte dect statul de
origine al companiei; aceasta fiind o condiie cheie a intensificrii competiiei n trasportul aerian
i apoliticilor de liberalizare bazate pe multilateralitate [32, p.63-64].
Dispariia granielor i facilitarea formalitilor de trecere a granielor. Fr o trecere rapid
a granielor, fr un timp scurt alocat formalitilor, inclusiv vmuirii ar fi imposibil cltoria
milioanelor de turiti ntre ri. Aceasta a nsemnat o restructurare major a sistemului de control
la frontier. Dar i acest pas are dou fee: n timp ce pentru turitii din rile bogate formalitile
devin tot mai simple, tinznd spre anulare, pentru cetenii rilor srace s-a pus n micare i se
perfecioneaz continu un sistem de stopare a trecerii granielor pentru inerea sub control a
migraiei. Nu ne referim numai la vizele obligatorii, ci la ntreg ansamblu de control i repatriere
a celor ce ncearc s cltoreasc ilegal. i ca o ironie, aceste msuri sunt aplicate n majoritate
prin autoritile din rile srace.
Unele state desfoar chiar aciuni de descurajare la punctele lor de frontier pentru
cltorii din rile srace: este cunoscut duritatea funcionarilor americani, duritate aplicat
selectiv [33, p.96].
Sistemul de valori i stilul de via. Este bine cunoscut faptul c tehnologia deschide noi
oportuniti n domeniul turismului, dar, n acelai timp, ea poate accentua conflicte legate de
tradiii i valori naionale, mai ales atunci cnd acestea sunt aduse din inuturi ndeprtate [20,
p.318].
Serviciile poate c unul dintre cei mai importani factori care condiioneaz fenomenul
globalizrii este legat de servicii. Presiunile competiiei fac din ce n ce mai dificil de distins un
hotel sau un restaurant de restul hotelurilor sau restaurantelor, mai ales la nivelul lanurilor
internaionale.
Imediat ce o companie ofer un produs sau un serviciu care s atrag clieni, concurena l
lanseaz pe pia mult mbuntit. Rezultatul se materializeaz n prezena pe pia a unor
produse i servicii de baz destul de uniformizate, dar de o calitate foarte ridicat.
n acest sens, putem exemplifica prin faptul c liniile aeriene propun pasagerilor aceleai
tipuri de clase de servicii, hotelurile pun la dispoziie aceleai servicii de baz etc..
n linii mari, reperele internaionalizrii sunt aceleai: calitatea, confortul ridicat i serviciile
[20, p.319-320].

76

Tabelul 6.1. Caracteristicile globalizrii n turism


Economice
- Strategii de integrare pe orizontal i vertical a firmelor de turism;
- Investiii strine n hoteluri i atraciile turistice (global tourism markets);
- Crearea alianelor strategice la nivel global (companii aeriene, hoteluri, tour-operatori);
- Management turistic global;
- Competiie global a resorturilor turistice.
Tehnologice
- Crearea de sisteme globale de rezervri;
- Crearea unei reele globale de distribuie;
- Standardizarea sistemelor tehnologice de transport aerian.
Culturale
- Turitii globali care au un comportament turistic uniform;
- Globalizarea cultural;
- Crearea oraelor turistice globale (global tourist village).
Ecologice
- Turismul probleme globale din punct de vedere ecologic;
- Schimbrile climatice afecteaz destinaiile turistice;
- nclzire global cu efect asupra unor sectoare ale tursimului i asupra unor destinaii
Politice
- Crete importana organizaiilor turistice internaionale;
- Este necesar coordonarea i regularizarea traficului de pasageri;
- Dezvoltarea durabil apare ca o component calitativ important pentru turism.
Sursa: [20] Jelev, Viorica, Turism internaional, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2012
Este evident c prin globalizare s-a stimulat competitivitatea i s-a creat un mediu mult mai
complex, prin facilitarea intrrii mai multor stakeholderi pe pia, iar acest lucru s-a observat n
preurile i calitatea produselor i serviciilor turistice. Procesul de comunicare a suferit, de
asemenea, schimbri majore, adaptndu-se noilor cerine ale pieii, cu abordri adaptate turistului
dependent de comunicare, de tehnologia informaiei, care caut noi experiene ca motivaie n
alegerea vacanelor sale.
De asemenea, dezvoltarea rapid a turismului mondial creeaz ameninri la adresa
mediului, a patrimoniului universal, asupra relaiilor sociale din interiorul i dincolo de graniele
unei ri, ceea ce a fcut ca grija ridicat fa de mediu s impun dezvoltarea formelor
alternative de turism, noi strategii de comunicare i noi parteneriate pentru promovarea acestor
noi forme de turism [206].
Turismul reprezint unul din factorii majori ai schimbrilor din prezent i este considerat
expresia cea mai vizibil a globalizrii.

77

2.2. Turismul n contextul integrrii economice


Conceptul de integrare economic
Termenul de integrare economic nu apare n literatura economic de referin nainte de
anii 1940, cuvntul integrare fiind utilizat pn atunci n special n stiinele exacte.
Unii specialiti remarcau faptul c termenul de integrare economic internaional are o
istorie relativ scurt, fiind un aspect ale tiinelor economice internaionale care a sporit n
importan n ultimele patru decenii.
Paradoxal, n literatura economic a aprut mai nti i s-a bucurat de o larg circulaie,
termenul de dezintegrare economic. Autorul este Eli F. Heckscher, care n lucrarea
Mercantilismul din 1931, definete mercantilismul ca un sistem de uniformizare ndreptat spre
nlturarea efectelor dezintegrrii economice cauzat de sistemul feudal.
Ulterior, economiti de prestigiu ai vremii au preluat termenul i l-au utilizat n descrierea
dinamicii schimburilor comerciale internaionale. Titlurile a dou lucrri aprute n aceast
perioad sunt semnificative: Wilhelm Ropke, Ludwig Mises, Decisive Problems of
Desintegration of World Economy din 1933 i Moritz Bonn The Crumbling of Empire: The
Desintegration of World Economy din 1938.
Dezbaterile pe tema pericolului dezintegrrii economice a Europei datorit izolrii
economice i a naionalismului economic regional au condus spre termenul de integrare
economic. Unul din creatorii termenului este Alfred Weber a crui lucrare The Production
Economic Integration of Europe; an Investigation of Interwaving by Trade of the Countries of
Europe din 1933, analizeaz gradul de interdependen a rilor europene n ceea ce privete
aprovizionarea cu materii prime i semifabricate.
The Encyclopedia of the social sciencies din 1937, are n indexul su termenul integrare,
pentru prima dat ntr-o accepiune economic, mult mai restrns ns dect cea actual, n
sensul de integrare industrial, adic un proces de combinare intrasectorial a firmelor industriale
realizat prin acorduri, carteluri, concerne, trusturi sau fuziuni. Apare aici distincia ntre
integrarea vertical (combinarea intrasectorial n cadrul relaiilor furnizori-clieni) i integrarea
orizontal (nelegerile ntre firmelor concurente).
Vehiculat n cercurile tiinifice, n diferite articole de specialitate, termenul dobndete din
ce n ce mai mult sensul su actual: acea integrare internaional la care ne referim va fi
obinut prin coordonarea politicilor economice naionale (Folke Hilgerdt, 1942) i migreaz
ncet spre limbajul oficial.
Termenul de integrare economic a fost utilizat pentru prima dat oficial n documentaia
Planului Marshall Programul de Reconstrucie European, ntocmit de trei economiti
78

americani: Charles P. Kindleberger, Harold Van B. Cleveland i Ben T. Moore coordonarea


programului de reconstrucie a Europei n vederea crerii unei Europe puternice i integrate
economic.
De atunci, termenul integrare economic a nlocuit treptat o ntreag familie de cuvinte:
apropierea economic, cooperarea economic, solidaritatea economic, combinarea economic,
fuzionarea i unificarea economic, utilizai anterior n legtur cu procesele de creare a
uniunilor vamale, zonelor de comer liber, de combinare industrial intrasectorial sau de
combinare a economiilor n cadrul unei regiuni economice etc.
ncepnd cu 1950 termenul ncepe s aib o conotaie mai exact, desemnnd o stare de fapt
sau un proces care implic amestecarea unor economii separate n regiuni mai largi [12].
G. Heberler definete integrarea drept relaia economic mai strns ntre arii aflate n
legtur, iar B. Balassa ca proces i situaie de fapt, ca ansamblu de msuri destinate s suprime
discriminrile ntre uniti economice aparinnd diferitelor ri participante, presupunn absena
oricrei forme de discriminare ntre economiile naionale respective.
Balassa distinge integrarea comercial, integrarea factorilor de producie, integrarea politic
i integrarea total. Integrarea total presupune unificarea monetar, fiscal, social, a politicii
anticiclice, nfiinarea unei autoriti supranaionale, ale crei decizii s fie obligatorii pentru
statele membre.
F. Perroux a fost printre primii care au considerat integrarea economic un proces, un
ansamblu de realizri dinamice, n care forele de expansiune sunt singurele decisive, adic acele
fore care, prin definiie, scap schemelor statice ale concurenei complete [11, p.18].
J. Tinbergen definete integrarea drept crearea unei structuri economice internaionale mai
eficiente prin abolirea obstacolelor n funcionarea optim i cu introducerea deliberat a tuturor
elementelor necesare coordonrii sau unificrii.
Pentru Jan Tinbergen ceea ce intereseaz n ultim instan este alegerea gradului de
centralizare a componentelor sistemelor naionale i a instrumentelor utilizate n acest scop.
G. Myrdal i G. R. Denton sesizeaz virtuiile integrrii i anume de realizare a vechiului
ideal vestic de egalitate a posibilitilor respectiv de a maximiza bunstarea sau de a ndeprta
discriminrile economice.
F. Badhuin consider integrarea economic realizarea unei unificri complete ntre
economiile anterior distincte, nelegnd prin aceasta nu numai o unificare vamal, ci i o
liberalizare a tuturor operaiilor comerciale sau financiare, astfel nct posibilitile de iniiativ
n ansamblul teritoriului, s fie pentru fiecare de competena rilor n cauz, identice cu cele
existente anterior n fiecare teritoriu
79

W. Ropke acord integrrii sensul de multilateralitate a relaiilor economice, liberul schimb


i libera convertibilitate a monedelor, totul plasat ntr-o optic universal neregional.
John Weiller definete integrarea economic intrastatal din perspectiva intensitii
relaiilor: integrare de gradul nti n care structurile produciei i schimburile sunt ordonate de o
for mai mult sau mai puin spontan, determinat de legea pieei concureniale; integrare de
gradul al doilea apare atunci cnd instituiile interguvernamentale i autoritile supranaionale
joac un rol major n dezvoltarea i orientarea schimburilor economice i politice dintre parteneri
i integrare de gradul al treilea, echivalent al integrrii totale, presupune funcionarea de la sine a
ansamblului, pe baza dezvoltrilor instituionale de natur economic i social acumulate n
cadrul etapelor (gradelor) anterioare [12].
Dup cum observm, mecanismul integrrii economice include: spaiu economic comun,
pia comun, circulaia liber a factorilor de producie, eficien i bunstare, uniune vamal,
politici comune n domeniul economic, monetar, financiar i social.
Chiar dac autorii i definiiile la care ne-am referit accentueaz una sau alta dintre
trsturile integrrii economice, se poate, totui, delimita o serie de elemente comune i formula
cteva concluzii:
- integrarea economic poate fi definit, att ca proces, ct i ca stare de fapt la care se
ajunge printr-o succesiune de transformri;
- integrarea economic nseamn crearea unor ansambluri economice tot mai vaste care s
permit: lrgirea cadrului diviziunii muncii i a specializrii la nivel local, sectorial, de ramur,
naional, regional sau global i creterea productivitii; libertatea i mobilitatea factorilor de
producie, a bunurilor i serviciilor; tratamentul comercial difereniat sau discriminatoriu fa de
originea sau destinaia bunurilor, serviciilor i factorilor de producie;
- succesele obinute n procesul integrrii economice au condus la o mai clar nelegere a
conceptului, oferind posibilitatea formulrii unei definiii operaionale a acestuia.
Prin urmare, putem defini integrarea economic ca fiind un proces care cuprinde:
- un ansamblu de politici economice comune;
- libertatea de micare a bunurilor, serviciilor, capitalurilor i persoanelor;
- armonizarea legislaiilor naionale;
- instituii comune asupra crora rile participante transfer unele competene de natur
economic [12].
Teorii ale integrrii economice
Teoria uniunii vamale
80

Uniunea vamal reprezint un spaiu economic ai crui membri se angajeaz reciproc s nu


impun niciun fel de taxe vamale i nicio restricie cantitativ, aplicnd un tarif vamal comun
fa de rile tere, precum i o legislaie vamal comun.
Teoria uniunii vamale a nregistrat n timp o evoluie de la concepia clasic la accepiunea
sa modern.
Teoria clasic a uniunii vamale susine constituirea uniunilor vamale pure ca grupri
formate numai prin corectarea taxelor vamale, ca instrument de protecie i politic
comercial.
nc din secolul al XVII-lea Colbert a reuit s realizeze n Frana o uniune vamal intern,
suprimnd barierele care despreau cele 12 provincii interne. n acelai secol Anglia, Scoia i
Irlanda constituie i ele o uniune vamal.
Zollverein-ul (uniunea vamal) german l-a inspirat pe Freidrich List la constituirea teoriei
sale: n 1834 acesta cuprindea 39 state, care au condus n 1871 la formarea Germaniei (primul
Reich).
La rndul lor, cele 50 state ale SUA au constituit, dup opinia lui P. Samuelson, o gigantic
uniune vamal.
n spaiul romnesc, ntr-un studiu publicat la Iai n revista Propirea Ion Ghica a
susinut necesitatea unei uniuni vamale ntre cele dou provincii romneti, Moldova i
Muntenia, n scopul facilitrii schimburilor comerciale ale acestora; uniunea vamal respectiv sa realizat odat cu unirea Principatelor Romne.
n 1928, germanul H.A. Wirsching elibereaz un istoric al proiectelor de uniune vamal a
Europei, de la mercantilismul secolului al XVII-lea i liberalismul secolului al XIX (dup
congresul de la Viena 1815), pn la izbucnirea Primului Rzboi Mondial. El analizeaz critic,
subliniindu-le viabilitatea proiectelor de uniune vamal dintre statele germane, colaborarea
economic dintre Statele Europei Centrale, precum i ideea uniunii vamale n afara Europei.
n anul urmtor, teoria uniunii vamale este reprezentat de Y. Le Troquer, A. Tibal i L.
Cocquet de la Comitetul francez de studii pentru o potenial uniune vamal european. Ultimul
dintre ei a realizat sub titlul Union douaniere europeenne un atlas economic al Europei, care
conine hri, notie, grafice i diverse statistici despre aceast problem, utile i n prezent
cercetrii fenomenului.
Jacopo Mazzei, ntr-un studiu publicat n 1930 i ntemeiat pe o bogat documentare, relev
cile cele mai oportune prin care se poate ajunge la realizarea uniunii vamale, tarifele
prefereniale dintre rile respective i raporturile acestor state cu alte ri.

81

n aceast perioad Victor Bdulescu sublinia, c ideea de uniune vamal este una din
soluiile posibile pentru aezarea de mine a schimburilor economice dintre popoare. Dup V.
Bdulescu, formele uniunii vamale sunt:
- uniunea vamal perfect o unitate teritorial ntre ale crei pri (ri) vama este
suprimat, iar schimburile cu tere ri se fac pe baza unui tarif i a unei legislaii vamale
comune;
- uniunea vamal imperfect rile componente i pstreaz independena lor tarifar
sau vamal, dar i acord totui pentru schimburile importante avantaje diverse. Exist ns
bariere vamale exterioare la graniele fa de teri;
- uniunea vamal cu tarife prefereniale instituirea unui regim reciproc de preferine
pentru anumite produse n cadrul uniunii vamale.
Menionm c, n practic, prima i a treia form de uniune vamal, dintre cele prezentate,
au fost ntlnite mai frecvent. n acest sens, avem ca exemplu Tratatul Benelux, ncheiat ntre
Belgia, Olanda i Luxemburg, care a instituit ntre ele o uniune vamal perfect, care a constituit
germenele viitoarei Pieei Comune europene.
Teoria modern a uniunii vamale se refer la aspectele mecanice ale funcionrii uniunii
vamale (coordonarea structurilor tarifare i a politicilor comerciale dintre rile membre), precum
i la aspectele rezultate din unificarea vamal (ridicarea diferenial a gradului de bunstare a
statelor membre). Reprezentanii acestei teorii sunt J.Viner, J.Meade i R.Lipsey.
J.Viner a impus din anul 1950 o distincie net ntre efectele de creare a comerului (trade
ceation) i efectele de deturnare a fluxului de mrfuri comerciale (trade diversion) n cadrul
uniunii vamale.
n acelai deceniu J.Meade propune un model de echilibru parial asupra sistemului
economic aflat n stare optim: analiza efectelor uniunii vamale asupra repartiiei produselor.
Aspectele cele mai importante ale modelului se regsesc n urmtoarele aseriuni:
- formarea unei uniuni vamale are mai multe anse de a fi favorabil, dac economiile
partenerilor sunt asemntoare, dect dac ele sunt diferite i complementare;
- formarea unei uniuni are cu att mai multe anse de a fi realizat, cu ct cadrul general
legislativ este mai bine precizat;
- uniunea vamal va fi cu att mai favorabil, cu ct fiecare din parteneri va furniza mai
multe produse pe pia;
- fiecare din parteneri va fi principalul furnizor al celuilalt pentru produsele pe care le vinde
i principalul client pentru produsele pe care le cumpr;
- uniunea vamal va fi cu att mai avantajoas, cu ct va fi mai larg;
- uniunea vamal se constituie ntr-o lume supus restriciilor cantitative.
82

Apreciem, c aseriunile lui J.Meade, prin claritatea i spiritul lor constructiv, pot constitui
obiectivele unei politici vamale eficiente .
R.Lipsey a extins modelul lui J.Meade, perfecionndu-l i generalizndu-l n anii 1957,
respectiv 1970. Dup R.Lipsey avantajele uniunii vamale sunt:
- specializarea n producie conform teoriei costurilor comparative;
- realizarea de economii i obinerea unei eficiente economice;
- modificrile favorabile din raporturile de schimb;
- creterea ritmului dezvoltrii economice [11, p.28-31].
Teoria Uniunii Economice i Monetare
Se constat, c pasul urmtor, care trebuie efectuat dup realizarea uniunii vamale este etapa
uniunii economice i monetare. n cadrul acestei etape cele mai multe din principiile integrrii
economice sunt: politica comun n domeniul industrial, agricol, transporturi, financiar, monetar
etc; libera circulaie a persoanelor, serviciilor i capitalurilor; crearea unor fonduri speciale
pentru finanarea diferitelor programe; concurena loial; armonizarea legislaiilor naionale.
Uniunea Economic i Monetar este deci un pas intermediar n realizarea integrrii
economice. B.Balassa distinge urmtoarele cinci etape ale integrrii economice internaionale:
- zona economic de liber schimb rile care o constituie decid s aboleasc progresiv
taxele vamale i restriciile cantitative dintre ele. n acelai timp, fa de rile din afara zonei de
liber schimb fiecare ar adopt o politic comercial proprie. Asemenea organizaii sunt cele
mai des ntlnite n economia contemporan pe toate continentele: AELS; CEFTA; NAFTA;
ASEAN; ALADI;
- uniunea vamal rile care o constituie decid s aboleasc progresiv taxele vamale i
restriciile cantitative dintre ele i s substituie, de asemenea progresiv, politicile lor individuale
fa de teri, printr-un tarif exterior comun.
Dintre gruprile regionale, care pot fi considerate n prezent uniuni vamale fac parte: Pactul
Andin, Piaa Comun a Americii Centrale, Piaa Comun a rilor din zona Caraibelor, Sistemul
Economic Latino-American;
- Piaa comun este o uniune vamal n care rile membre decid s asigure libera
circulaie a factorilor de producie.
Cel mai elocvent reprezint Comunitatea Economic European creat pe baza Tratatului de
Roma - 1957, n America Latin - MERCOSUR.
- uniunea economic adaug caracteristicilor pieei comune nc una, armonizarea
politicilor economice n domeniul economic. Evoluarea acestei uniuni economice cu timpul
83

trebuie s includ i dimensiunea monetar. Uniunea European este n prezent singura


organizaie integraionist de acest tip.
- integrarea economic total implic unificarea politicilor monetare, fiscale, sociale.
Aceasta nu se poate efectua ns fr instituirea unei autoriti supranaionale veritabile. Spre
astfel tip de integrare tinde Uniunea European, a crei procesul de integrare economic a
determinat crearea unor instituii purttoare ale supranaionalitii: Comisia European,
Parlamentul European, Institutul Monetar European, Banca Central European etc.
P. Maillet a propus urmtoarele etape posibile pe calea integrrii:
- constituirea zonelor economice i a uniunilor vamale libere;
- piaa comun, care adaug uniunii vamale libera circulaie a factorilor de producie;
- uniunea economic i monetar, n care se ine cont de aciunea marelui actor macroeconomic care este statul i unde se limiteaz posibilitile de aciune naional;
- uniunea politic.
Moneda, bugetul, relaiile internaionale nota P. Maillet sunt atributele clasice ale
suveranitii naionale; o reducere a competenelor naionale n aceste direcii presupune o
rspndire a organizaiei politice a continentului [11, p.31-32].
Teoria uniunii politice
ntr-un discurs din 31 mai 1960 Charles de Gaulle, pe atunci preedinte al Franei, susinea,
c visul Franei era s contribuie la construcia Europei Occidentale ntr-o grupare politic,
economic, cultural i uman. Astfel, De Gaulle a relansat net ideea unei Europe integrate
politic visul nelepilor i ambiia celor puternici, care apare ca o condiie indispensabil
pentru echilibrul lumii. Dup 1964, convins fiind de prbuirea viitoare a celor dou blocuri
militare NATO i Tratatul de la Varovia de Gaulle a reluat ideea unei Europe de la Atlantic
i pn la Urali, pe care o lansase iniial n memoriile sale de dup rzboi: Europa nu va putea
s-i gseasc echilibrul i pacea dect mijlocind asocierea ntre Slavi, Germani, Gali i Latini ...
Unitatea Europei ar putea s fie pus n practic sub forma unei asociaii organizate a popoarelor
sale, ncepnd din Islanda i pn la Istambul i de la Gibraltar la Urali. Astfel Charles de
Gaulle a fost unul din primii susintori ai teoriei uniunii politice, ca etap final a integrrii.
n opinia a mai multor cercettori ai integrrii economice se consider c acest proces
trebuie s fie urmat de o integrare politic. ntr-adevr, integrarea economic o postuleaz pe cea
politic i i creeaz acesteia fundamentele, eliminnd obstacolele i fcnd s apar interesele
comune n realizarea celor dou forme de integrare. Integrarea politic devine obiectivul final al
integrrii economice.
84

Unii gnditori i-au construit modelele teoretice asupra integrrii politice influenai direct
de perioada rzboiului rece. nc din 1962, americanul George Liska deducea c echilibrul
biopolar (SUA-URSS) va conduce la o tendin opus integrrii economice, la multiplicarea
actelor de independen economic i politic, ceea ce de altfel, evoluia istoric a i confirmat.
Majoritatea teoreticienilor consider c integrarea politic este pasul urmtor de la
integrarea economic. Exist i gnditori care sunt de prerea c integrarea economic este
precedat n mod normal de cea politic. Unii susin, c integrarea economic este o revoluie
deplin n sensul politic, iar alii sunt de prerea, c atunci, cnd e vorba de integrarea european
este dificil s separm consideraiile economice de cele politice.
Bazele teoretice ale constituirii unei Uniuni Politice au fost puse n Tratatul de la
Maastricht, care are la baza edificiului su teoretic i realizarea Uniunii Politice. n Tratat este
subliniat, c Uniunea Politic se va obine prin:
- creterea rolului Parlamentului european;
- sporirea competenelor comunitare;
- o politic comun n domeniul juridic i al afacerilor interne;
- o politic extern comun i de securitate a statelor membre.
Menionm c integrarea nu este doar o problem de bunvoin i de decizie
administrativ. Integrarea nu se decide, ci se realizeaz. Ea reprezint expresia unei nalte
contiine a intereselor economice, politice, sociale i instituionale a rilor care o efectueaz
[11, p.33-37].
Turismul n Uniunea European
Turismul joac un rol important n UE. Datorit potenialului su economic, Europa este cea
mai cutat destinaie turistic din lume, i de ocupare a forei de munc, precum i implicaiilor
sale sociale i de mediu.
Rolul jucat de turism, att pentru sectorul afacerilor, ct i pentru ceteni, a crescut
considerabil n ultimele decenii. Conform estimrilor Direciei Generale de ntreprinderi i
Industrie a Comisiei Europene, turismul reprezint peste 5% din produsul intern brut al UE-28.
Sectorul cazrilor turistice asigur peste 2,4 milioane de persoane n UE-28 i totalul ocuprii
locurilor de munc n cadrul ntregului sector al turismului la nivelul UE-28 este estimat a fi ntre
12 i 15 milioane de persoane (conform estimrilor preliminare din conturile satelit ale
turismului) [45].
De la reuniunea Consiliului European din 21 iunie 1999 privind turismul i ocuparea forei
de munc, Uniunea acord o atenie sporit contribuiei pe care o aduce turismul n domeniul
ocuprii forei de munc la nivel european. n comunicarea intitulat S lucrm mpreun
85

pentru viitorul turismului european, publicat n noiembrie 2001, Comisia a propus un cadru de
aciune i msuri pentru stimularea industriei europene a turismului. Rezoluia Consiliului din 21
mai 2002 privind viitorul turismului european a confirmat abordarea Comisiei i, viznd ca
Europa s devin principala destinaie turistic, a impulsionat o cooperare sporit ntre actorii
publici i cei privai din cadrul industriei turismului european.
n acest context, Comisia a luat ulterior msuri i a iniiat numeroase aciuni. Printre
consecinele directe ale acestei strategii se numr: conturile satelit n domeniul turismului pe
stat membru, finalizate odat cu prezentarea primului cont satelit european; lansarea unui portal
online de promovare a Europei ca destinaie turistic; organizarea, din 2002, a unui forum
european privind turismul [224].
n perioada 2001-2012, Comisia a publicat mai multe comunicri privind orientrile sale
politice n domeniul dezvoltrii sectorului turismului. Astfel: n 2006, Comisia European a
adoptat o comunicare intitulat O nou politic a UE n domeniul turismului: consolidarea
parteneriatului pentru turism n Europa. Acest document a abordat o serie de provocri care vor
influena turismul n urmtorii ani, printre care mbtrnirea demografic din Europa, concurena
extern n cretere, cererea consumatorilor n ceea ce privete un turism mai specializat i
necesitatea de a trece la practici mai durabile i mai ecologice n domeniul turismului. El susine
c o ofert turistic mai competitiv i destinaiile durabile ar contribui la creterea satisfaciei
turitilor i ar consolida poziia Europei n fruntea destinaiilor turistice ale lumii. Acesta a fost
urmat, n octombrie 2007, de o alt comunicare, intitulat Agenda pentru un turism european
durabil i competitiv, care propunea aciuni n ceea ce privete gestionarea durabil a
destinaiilor, integrarea preocuprilor privind durabilitatea n cadrul ntreprinderilor i informarea
cu privire la aspectele de durabilitate n rndul turitilor. Europa, destinaia turistic favorit la
nivel mondial un nou cadru politic pentru turismul european a fost adoptat de Comisia
European n luna iunie 2010. Aceast comunicare are ca scop s ncurajeze adoptarea unei
abordri coordonate pentru iniiativele legate de turism i a definit un nou cadru de aciune
pentru a mri competitivitatea turismului i potenialul acestuia de cretere durabil. Ea a propus
o serie de iniiative europene sau multinaionale inclusiv o consolidare a bazei de cunotine
socio-economice n domeniul turismului n scopul de a atinge aceste obiective [45]. Aplicarea
i dezvoltarea politicii comune n materie de vize n vederea stimulrii creterii economice n
UE a fost adoptat n noiembrie 2012 i viza creterea niveluilui fluxurilor turistice din rile
tere prin intermediul politicii comune n materie de vize.
UE a adoptat i o serie de msuri speciale, cum ar fi:
n interesul cltorilor i/sau al turitilor
86

Concret, au fost luate msuri menite s faciliteze trecerea frontierelor i protejarea sntii
i a siguranei, precum i a intereselor materiale ale turitilor. Printre aceste msuri se numr
ndeosebi Recomandarea Consiliului privind sigurana hotelurilor existente mpotriva
incendiilor, Directiva privind pachetele de servicii pentru cltorii, vacane i circuite i
Directiva privind dreptul de folosin a bunurilor pe durat limitat de ctre consumatori.
Acestea sunt completate de adoptarea unor norme privind drepturile pasagerilor n toate
domeniile transportului. Un alt exemplu care demonstreaz conexiunea dintre sectorul turismului
i un alt domeniu de competen al Uniunii decurge din Directiva 2006/7/CE din 15 februarie
2006 privind gestionarea calitii apei pentru scldat, care va abroga Directiva 76/160/CEE la 31
decembrie 2014, n interesul grupurilor vizate sau al subiectelor prioritare.
La solicitarea Parlamentului, Comisia a lansat o serie de iniiative concretizate n cinci
aciuni pregtitoare pe teme de actualitate cu obiective specifice n ceea ce privete turismul
european:
- Eden, care se concentreaz asupra promovrii destinaiilor turistice europene de
excelen, aflate n ascensiune, puin cunoscute, dar care respect principiile privind
durabilitatea. Finanarea alocat aciunilor pregtitoare a expirat n 2011, ns Comisia a
continuat s pun n aplicare iniiativa n contextul programului-cadru pentru competitivitate i
inovare (CIP/EIP);
- Calypso, care vizeaz turismul social pentru persoanele n vrst, tinerii fr posibiliti,
familiile cu nevoi speciale i persoanele cu mobilitate redus. Obiectivul acesteia este de a oferi
ct mai multor persoane posibilitatea de a cltori, contribuind, n acelai timp, la combaterea
dezechilibrelor sezoniere; n mod similar, Comisia a asigurat continuarea acestei aciuni n
contextul programului-cadru pentru competitivitate i inovare;
- Turismul durabil, care include ruta european Cortina de fier sau Centura verde,
(6.800 km, ce se ntind de la Marea Baren la Marea Neagr) i al crei obiectiv este promovarea
transformrii fostei Cortine de fier ntr-o reea transfrontalier de ci de circulaie pentru
plimbrile cu bicicleta sau pe jos; aceast aciune a fost, de asemenea, continuat n contextul
programului-cadru pentru competitivitate i inovare;
- Produse turistice culturale transnaionale, care se concentreaz asupra turismului
cultural i industrial, viznd susinerea proiectelor transfrontaliere pentru un turism tematic
durabil. Turism i accesibilitate pentru toi, care are drept obiectiv facilitarea accesului tuturor
la lanul de furnizare de servicii turistice, n beneficiul persoanelor cu handicap, al cltorilor n
vrst i al persoanelor care se confrunt cu dificulti temporare. Ultimele dou aciuni
pregtitoare au fost lansate n 2012 pentru o perioad de trei ani.
87

n plus, Comisia a lansat numeroase alte aciuni, precum, n 2011, iniiativa-pilot 50.000 de
turiti, care ncurajeaz fluxurile turistice ntre diferite ri tere n afara sezonului turistic,
ncepnd cu America Latin i Europa: pe de o parte, aceasta a ncurajat sud-americanii s
cltoreasc n Europa (octombrie 2012-martie 2013) i, pe de alt parte, a ncurajat europenii s
cltoreasc n America Latin (mai-octombrie 2013).
n interesul sectorului turismului i al regiunilor i pentru un turism responsabil
Regiunile reprezint instituiile naionale cele mai importante din punct de vedere strategic
pentru dezvoltarea durabil a turismului i promovarea competitivitii destinaiilor europene.
Comisia susine, de asemenea, crearea de reele ntre principalele regiuni turistice europene. n
iulie 2009, a fost creat NECSTouR, o reea deschis a regiunilor turistice europene, cu scopul de
a servi drept platform pentru schimbul de informaii i de soluii inovatoare n materie de turism
competitiv i durabil. n ceea ce privete contribuia adus de turism la dezvoltarea regional i
la ocuparea forei de munc n regiunile vizate, Uniunea dispune de alte surse de finanare:
FEDER, pentru finanarea proiectelor durabile din domeniul turismului, programul Interreg,
Fondul de coeziune, pentru finanarea infrastructurilor n domeniul mediului i al transporturilor,
FSE, pentru ocuparea forei de munc, programul Leonardo da Vinci, pentru formarea
profesional, FEADR, pentru diversificarea economiei rurale, FEP, pentru reconversia n cadrul
sectorului turismului ecologic, programul-cadru pentru competitivitate i inovare (CIP) i cel de
Al 7-lea program-cadru european pentru cercetare i dezvoltare (PCRD). n acest context, n
cadrul financiar multianual 2014-2020, programul COSME va relua programul CIP, iar iniiativa
Orizont 2020 va relua programul PCRD [224].
Politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 a mobilizat masiv turismul, astfel nct
acesta a contribuit n mod substanial la dezvoltarea regional i la crearea de locuri de munc.
Fondurile structurale i Fondul de coeziune a oferit un sprijin important pentru
mbuntirea competitivitii i a calitii turismului la nivel regional i local. Infrastructura
creat pentru turism contribuie la dezvoltarea local, fiind create sau meninute locuri de munc
chiar i n zone industriale sau rurale aflate n declin ori n cele aflate n curs de reabilitare
urban. Aadar, turismul este, pe de o parte, un instrument foarte important de integrare a
regiunilor mai puin dezvoltate i pe de alt parte, le poate oferi acestora acces egal la beneficiile
creterii economice.
n perioada 2007-2013, segmentul de buget alocat de UE turismului (n cadrul politicii de
coeziune) se ridica la peste 6 miliarde de euro, reprezentnd 1,8% din bugetul total. 3,8 miliarde
de euro au fost alocate pentru mbuntirea serviciilor turistice, 1,4 pentru protejarea i
dezvoltarea patrimoniului natural i 1,1 miliarde pentru promovarea obiectivelor turistice
naturale [43, 44].
88

Tratatul de la Lisabona a recunoscut importana turismului conturnd o competen


specific a UE n acest domeniu i permind luarea de decizii prin majoritate calificat. Un
articol din Tratat privind turismul prevede c UE completeaz aciunea statelor membre n
sectorul turismului, n special prin promovarea competitivitii ntreprinderilor Uniunii n acest
sector.
n prezent, ase dintre statele sale membre ale UE sunt printre primele zece destinaii de
vacan din lume. Turismul are potenialul de a contribui la ocuparea forei de munc i la
creterea economic, precum i la dezvoltarea zonelor rurale, periferice sau mai puin dezvoltate.
Avnd n vedere aceste caracteristici, sunt necesare statistici fiabile i armonizate n acest
domeniu, precum i n contextul mai amplu al politicii regionale i politicii de dezvoltare
durabil.
Turismul joac un rol semnificativ n dezvoltarea regiunilor europene. Infrastructura creat
n scopuri turistice contribuie la dezvoltarea local, iar locurile de munc create sau meninute
pot contribui la compensarea declinului industrial sau rural. [45].
Tabelul 7.1. Nopi petrecute n uniti de cazare turistic

ara
UE28
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croaia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia

Nopi petrecute n uniti de cazare turistic,


2013* (milioane)
Total
Dintre care
Non-rezideni
Rezideni
2618.5
109.6
31.3
21.5
39.1
14.0
64.3
28.5
5.7
20.2
405.2
355.3
87.3
:
363.0
3.8
5.5
:
8.4
97.0
62.6

1180.8
78.1
16.3
14.3
20.8
13.1
59.3
9.8
3.9
5.8
132.2
71.0
68.8
:
179.6
2.7
2.8
:
8.1
31.9
12.5
89

1437.7
31.5
15.0
7.2
18.3
0.9
5.0
18.7
1.8
14.4
273.0
284.3
18.5
:
183.4
1.1
2.7
:
0.3
65.0
50.2

Nopi petrecute
de nonrezideni din
total
(%)
45
71
52
67
53
93
92
35
68
29
33
20
79
:
49
70
51
:
96
33
20

Portugalia
Regatul Unit
Romnia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

47.9
319.9
19.1
11.4
9.3
386.5
48.6
24.2

31.1
116.7
3.5
4.3
5.8
251.9
11.0
12.0

16.8
203.1
15.6
7.1
3.5
134.6
37.6
12.2

65
36
18
38
62
65
23
49

Liechtenstein
Muntenegru
Norvegia
Serbia

0.1
9.4
29.5
6.3

0.1
8.4
7.7
1.9

0.0
1.0
21.8
4.5

98
89
26
30

:
*

nu exist informaii
estimri pe anul 2013 pe baza informaiilor existente pe 9-10 luni
Sursa: [301 ] Eurostat, 29 ianuarie 2014
Turismul romnesc n contextul integrrii n Uniunea European
Integrarea turistic eropean are ca scop dezvoltarea turismului, concomitent cu protecia

mediului i creterea calitii serviciilor. n cazul Romniei, aceast direcie de aciune se


circumscrie procesului mai amplu de integrare general a economiei n Uniunea European,
integrare care trebuie s serveasc interesului naional i dezvoltrii potenialului economic,
tiinific, cultural de care dispunem.
Potrivit Articolului 90 din Acordul European (1 februarie 1993) instituind o asociere ntre
Romnia, pe de o parte, Comunitile Europene i statele membre ale acestora, pe de alt parte
[237], principalele obiective i direcii ale integrrii turismului romnesc n structurile europene
se refer la:
- armonizarea reglementrilor legislative i a sistemelor specifice turismului;
- integrarea ofertei turistice romneti n circuitul turistic european;
- eliminarea obstacolelor din calea micrii libere a cetenilor romni care doresc s
cltoreasc n afara granielor rii i a cetenilor strini care doresc s viziteze Romnia;
- facilitarea comerului turistic i ncurajarea schimburilor turitice ntre tineri;
- dezvoltarea i promovarea unui turism durabil, pe principii ecologice, combaterea polurii
n general i n special n zonele turistice de mare atractivitate;
- sporirea fluxului de informaii turistice prin reeaua internaional, bazele de date etc.,
acordarea de asisten tehnic pentru dezvoltarea infrastructurii necesare turismului;
- asigurarea i meninerea pe plan intern a unui climat de securitate i siguran a turitilor;

90

- participarea Romniei la activitatea organizaiilor turistice europene, intensificarea


contractelor ntreprinztorilor romni cu agenii din alte ri [30, p.195-196].
nfptuirea acestor obiective a condus la racordarea turismului romnesc la circuitul turistic
internaional, a asigurat capacitatea acestuia de a primi i satisface cererea, caracterizat prin
exigena ridicat n domeniul calitii serviciilor. n acelai timp, prin integrarea Romniei n
Uniunea European, turismul naional a intrat ntr-o concuren intens, cu urmri pozitive pe
multiple planuri, ducnd la dezvoltarea unei adevrate industrii a cltoriilor i turismului.
n contextul integrrii n Uniunea European, n ce privete turismul romnesc, s-au luat o
serie de msuri cu privire la:
Oferta turistic:
- iniierea de proiecte de modernizare i dezvoltare a unei oferte turistice competitive pe
piaa turistic european legat de Munii Carpai (sporturi de iarn, drumeia montan,
vntoare i pescuit sportiv, sporturi extreme, etc.), fluviul Dunrea i Delta Dunrii (croaziere,
turism ecologic i tiinific, etc.), Marea Neagr (sejur, croaziere), staiuni balneare, patrimoniul
cultural (german, slovac, ceh, maghiar,ucrainean, armean, etc.);
- iniierea unor programe turistice transfrontaliere cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, R. Moldova
i Ucraina, prin crearea de zone turistice transfrontaliere i a unor programe turistice cu toate
rile din bazinul Mrii Negre;
- dezvoltarea i promovarea unui turism durabil n ariile transfrontaliere i n ar.
Cadrul legislativ i de cooperare:
- armonizarea cu legislaia din rile UE pentru standarde de calitate; standarde pentru
construcii i amenajri turistice; standarde tehnice; uniformizarea i utilizarea indicatorilor
statistici pentru turism, a nregistrrilor i analizelor statistice; alinierea la standardele ecologice
i de pregtire profesional n domeniu;
- dezvoltare cadrului de colaborare internaional la nivel guvernamental i al sectoarelor
public i privat, a asociaiilor profesionale din turism;
- participarea activ n cadrul organismelor internaionale i elaborarea documentelor
necesare pentru integrarea european pe linie de turism.
Asigurarea proteciei, securitii i siguranei turitilor:
- protecia turitilor fa de riscuri privind sntatea i sigurana acestora;
- reglementarea protejrii intereselor turitilor i disponibilitatea agenilor economici pentru
despgubirea acestora fa de daunele aduse;
- facilitatea accesului consumatorilor de servicii turistice la informaiile adecvate;
- promovarea codurilor de conduit al agenilor economici i al turitilor fa de mediu.
91

2.3. Dezvoltarea durabil a turismului


Conceptul de turism durabil
Turismul este o industrie care beneficiaz de previziuni extrem de optimiste pentru viitor,
importana acestuia devenind din ce n ce mai mare, att la nivel mondial, ct i regional,
naional i local.
Un alt aspect care trebuie subliniat vizeaz faptul c turismul, ca fenomen, dar i ca
activitate, este unic n felul su tocmai prin acea dependen pe care o manifest fa de mediul
nconjurtor, mediul social i cel cultural, de valorile acestora. Din cauza acestei dependene,
turismul are un interes de necontestat n a le asigura durabilitatea.
Aplicarea teoriei dezvoltrii durabile n turism este un demers mai recent care a fost unanim
acceptat de mai toate organizaiile internaionale i naionale.
nc din 1991 conceptul de turism durabil a fost definit de ctre Uniunea Internaional
pentru Conservarea Naturii, Federaia Mondial pentru Ocrotirea Naturii, Federaia European a
Parcurilor Naionale i Naturale ca fiind: dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul
i marketingul turistic care s respecte integritatea natural, social i economic a mediului, cu
asigurarea exploatrii resurselor naturale i culturale i pentru generaiile viitoare.
Conform OMT, dezvoltarea turismului durabil satisface necesitile turitilor prezeni i ale
regiunilor-gazd, n acelai timp cu protejarea i creterea anselor i oportunitilor pentru viitor.
El este vzut ca o modalitate de management a tuturor resurselor, astfel nct nevoile economice,
sociale i estetice s fie pe deplin satisfcute, meninnd integritatea cultural, dimensiunile
ecologice eseniale, diversitatea biologic i sistemul de via.
Tot OMT susine c noiunea de turism durabil are n vedere 3 aspecte importante:
- calitate, turismul durabil impune o experien valoroas pentru vizitatori, mbuntind n
acelai timp calitatea vieii comunitii gazd, identitatea sa cultural, reducerea srciei, i
protejarea mediului;
- continuitate, turismul durabil asigur exploatarea optim, continuitatea resurselor naturale
pe care se bazeaz i pstrarea culturii comunitii gazd, cu experiene satisfctoare pentru
vizitatori;
- echilibru, turismul durabil asigur un echilibru ntre nevoile industriei turistice, ale
partizanilor mediului i comunitii locale, cu beneficii economico-sociale, distribuite corect,
tuturor actorilor implicai.
Turismul durabil acoper toate formele i activitile din industria ospitalitii, incluznd
turismul convenional de mas, turismul cultural, montan, de litoral, balnear, de afaceri, rural etc.
92

Dezvoltarea durabil n turism este o necesitate, iar legtura ntre turism i mediu este mult
mai puternic dect n cazul altor industrii. De multe ori turismul a creat efecte economice,
sociale sau ecologice negative, iar contracararea acestora nu se poate realiza dect printr-un
management profesional, care s atrag n procesul decizional toi factorii implicai n
dezvoltarea turismului.
Colaborarea dintre autoriti (care dispun de instrumente legislative, economice, sociale),
ageni economici (care iniiaz proiecte de amenajare i servicii turistice), cei ce militeaz pentru
protecia mediului i pstrarea motenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice,
turoperatori i agenii de turism i, nu n ultimul rnd, turiti, ca beneficiari, este absolut necesar
pentru dezvoltarea durabil a turismului [210].
Ecoturismul form principal de manifestare a turismului durabil
Odat cu intrarea n mileniul trei, devenim tot mai contieni de complexitatea, fragilitatea
i valoarea inestimabil a planetei noastre. n acelai timp, turismul tinde s devin o expresie tot
mai popular a acestei contiine. Datorit globalizrii, integrii economice, evoluiei
transporturilor i tehnologiei informaiei, tot mai multe zone ndeprtate au devenit accesibile,
fapt ce a contribuit la o ascensiune rapid a turismului n arii naturale. Drept urmare este tot mai
evident c dezvoltarea turismului n arii naturale sensibile, n absena unui management
corespunztor, poate prezenta o ameninare pentru integritatea ecosistemelor i a comunitilor
locale. Un numr tot mai mare de vizitatori n zone fragile din punct de vedere ecologic poate
duce la o degradare puternic a mediului. De asemenea, comunitile locale i cultura indigen
pot fi influenate negativ de afluxul crescut de vizitatori strini cu un stil de via modern. n
plus, schimbrile climatice, instabilitatea economic i condiiile politico-sociale pot face din
turism o afacere riscant, mai ales n zonele puternic dependente de aceast activitate economic.
Constatm c ascensiunea turismului creeaz numeroase oportuniti att pentru conservare ct i
pentru bunstarea comunitilor locale. Ca rspuns la interesul crescut pentru cunoaterea naturii,
dar i la semnalele de alarm venite din cele mai ndeprtate coluri ale lumii, s-a conturat treptat
o nou etic a cltoriei numit ecoturism. Ecoturismul poate furniza veniturile att de necesare
pentru protejarea parcurilor naionale i a altor arii naturale, venituri care nu ar putea fi obinute
din alte surse. De asemenea, ecoturismul poate constitui o alternativ viabil de dezvoltare
economic pentru comunitile cu puine activiti generatoare de venit. Mai mult, ecoturismul
poate spori nivelul de educaie i contiin al turitilor, transformndu-i n susintori entuziati
ai conservrii mediului natural i cultural [190].
Odat stabilit importana ecoturismului ca suport al dezvoltrii durabile a turismului la
nivelul organismelor mondiale, acesta a nceput s fie acceptat n tot mai multe ri. Astfel, n
93

urma Conferinei Mondiale asupra Mediului i Dezvoltrii de la Rio de Janeiro din 1992,
Organizaia Mondial a Turismului a realizat un program de adaptare a Agendei 21 la necesitatea
de dezvoltare durabil a turismului, care, n principal, se axeaz pe nou prioriti:
- evaluarea continu i mbuntirea cadrului legislativ actual, a sectoarelor economice
existente, a celui educaional i informaional pentru promovarea unui turism ecologic;
- studierea i evaluarea impacturilor economice, sociale, culturale i de mediu, produse de
turism, cu implicaii asupra sistemelor de organizare instituionale i administrative;
- formarea, prin educaie i informaii mass-media a unei contiine ecologice;
- planificarea dezvoltrii turismului ecologic;
- asigurarea accesului la informaii, competene i tehnologii pentru susinerea turismului
ecologic ntre rile dezvoltate i cele n curs de dezvoltare;
- crearea condiiilor pentru participarea tuturor sectoarelor economice la sprijinirea i
dezvoltarea turismului ecologic;
- conceperea de noi produse turistice care s se sprijine pe capacitile de suport ale
mediului i care s asigure conservarea mediului ambiant;
- evaluarea continu a modului de conservare a mediului nconjurtor;
- stabilirea i dezvoltarea relaiilor de parteneriat pentru dezvoltarea turismului ecologic [7,
p.24-25].
Definirea ecoturismului
Una dintre primele definii ale ecotursimului ntlnite n literatura de specialitate este cea
dat n anul 1988, n cadrul Programului din Belize iniiat de Rio Bravo Conservation&
Management Area: Ecoturismul este o form de turism cu impact sczut asupra mediului, bazat
pe aprecierea acestuia i unde se depune un efort contient n vederea reinvestirii unei pri
adecvate din venituri pentru conservarea resurselor pe care se bazeaz. Este o form de turism
durabil i care asigur beneficii populaiei locale.
Societatea Internaional de Ecoturism (TIES) a elaborat n 1991 o definiie mai succint:
cltoria responsabil n arii naturale, care conserv mediul i susine bunstarea populaiei.
n 1996, Uniunea Mondial pentru Conservarea Naturii (IUCN) formuleaz propria
definiie astfel: Ecoturismul este cltoria responsabil fa de mediu n zone naturale relativ
nealterate, cu scopul aprecierii naturii (i a oricror atracii culturale trecute i prezente), care
promoveaz conservarea, are un impact negativ sczut i asigur o implicare socio-economic
activ i aductoare de beneficii pentru populaia local [190].

94

n accepiunea Asociaiei de Ecoturism din Romnia (AER), ecoturismul este o form de


turism n care principala motivaie a turistului este observarea i aprecierea naturii i a tradiiilor
locale legate de natur i care trebuie s indeplineasc urmtoarele condiii:
- conservarea i protejarea naturii;
- folosirea resurselor umane locale;
- caracter educativ, respect pentru natur contientizarea turitilor i a comunitilor
locale;
- impactul negativ minim asupra mediului natural i socio-cultural [222].
Cea mai plastic definiie a ecoturismului a fost dat de Societatea Talamaca pentru
ecoturism din Costa Rica, i anume: ecoturismul nseamn mai mult dect cri i albume
despre faun, binocluri, mai mult dect arta popular care este afiat pe pereii hotelurilor i
restaurantelor, ecotursimul nseamn o lupt constant pentru aprarea peisajelor, cu susinerea
tradiiilor culturale ale popoarelor. De altfel, OMT propune ca ecoturismul s nu reprezinte o
simpl etichet de marketing, ci o modalitate durabil de dezvoltare i practicare a turismului,
care s corespund unor criterii de gestionare obiectiv i ecologic [7, p.15].
Valorificarea cadrului

natural reprezint una dintre cerinele

fundamentale

ale

ecoturismului. Acest enun las de fapt o u larg deschis unei game variate de activiti, cu
condiia ca acestea s respecte condiiile enunate mai sus. Din aceast perspectiv ecoturismul
se interfereaz cu alte forme de cltorie bazate pe natur.
Astfel, n cadrul activitilor ecoturistice pot fi incluse:
- tipuri de activiti de aventur (de exemplu rafting, canoeing, turism ecvestru pe trasee
prestabilite, schi de tur, excursii cu biciclete pe trasee amenajate etc.);
- excursii/drumeii organizate cu ghid;
- tururi pentru observarea naturii (flor, faun);
- excursii de experimentare a activitilor de conservare a naturii;
- excursii n comunitile locale (vizitarea de obiective culturale, vizitarea fermelor
tradiionale, vizionarea de manifestri cultural tradiionale, consumul de produse alimentare
tradiionale, achiziionarea de produse tradiionale non alimentare etc.).
n categoria ecoturist poate intra i o persoan care n timpul sejurului ntr-o staiune
turistic cumpr un program ecoturistic de o zi n cadrul unui parc naional din apropiere, chiar
dac activitile desfurate n natur ocup doar o mic parte din sejurul su.
Prin ecoturism se ncearc minimizarea efectelor negative asupra mediului local i natural,
precum i asupra populaiei. Zonele n care se practic sunt considerate de interes major, acest
lucru permind impunerea unor rigori deosebite, cu efecte benefice asupra stilului de via
tradiional al populaiei locale. Acest tip de turism poate s favorizeze o interaciune ntre
95

populaia local i turiti, ca i un interes real pentru protejarea zonelor naturale, nu numai n
zonele receptoare, dar i n cele emitoare [210].
Principiile ecoturismului:
- Ecoturismul se desfoar n cadrul naturii i se bazeaz pe experiena direct i personal
a turitilor n natur;
- Ecoturismul contribuie la o mai bun nelegere, apreciere i bucurie de a descoperi i
ocroti natura i cultura local tradiional, att pentru vizitatori ct i pentru comunitatea local;
- Ecoturismul ofer cele mai bune practici de turism i planificare din punct de vedere al
conservrii naturii i dezvoltrii durabile. Produsul ecoturistic se desfoar i este condus astfel
nct s protejeze i s pun n valoare mediul natural i cultural n care se desfoar;
- Ecoturismul contribuie n mod pozitiv la protejarea ariilor naturale. Ecoturismul ofer
modaliti practice pentru bunul management i protecia ariilor naturale (spre exemplu oferirea
ajutorului financiar n aciunile de reabilitare a ariilor naturale, strngerea deeurilor lsate de
turiti sau contribuii ndreptate ctre organizaiile de conservare);
- Ecoturismul ofer contribuii durabile privind dezvoltarea comunitilor locale. Beneficiile
locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumprarea de bunuri i servicii locale i folosirea
facilitilor locale;
- Ecoturismul trebuie s asigure o reducere a impactului negativ asupra comunitii locale
vizitate i s contribuie la conservarea culturii i tradiiilor locale. Activitile de ecoturism ofer
n acelai timp contribuii constructive pe termen lung acestor comuniti;
- Ecoturismul trebuie s rspund ateptrilor turitilor. Potenialii eco-turiti au un nivel
nalt de educaie i de ateptri, aadar gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic este
esenial;
- Marketingul pentru ecoturism ofer clienilor informaii complete i responsabile care
conduc la creterea respectului pentru mediul natural i cultural al zonelor vizitate i a gradului
de satisfacere a turitilor [190].
Globalizarea ecoturismului
Pe plan mondial, att rile dezvoltate, ct i cele n curs de dezvoltare se confrunt cu
probleme de poluare grave sau n curs de evoluie.
Multe forme de poluare aer, ap au depit frontierele statelor, acionnd deja la nivel
continental i mondial. Ca urmare, a nceput s fie utilizat tot mai des termenul de globalizare a
ecologiei datorit faptului c procesele de formare i circulaie a unor substane vitale ap,
oxigen se deruleaz la nivelul ntregii planete.
96

Procesul de ecoglobalizare a fenomenelor de poluare conduce la evaluarea activitilor


umane din cadrul fiecrui stat. Monitorizarea i aciunile de reducere a polurii se sprijin n
primul rnd pe determinarea tuturor surselor mai mari sau mai mici care produc poluare. Aceste
preocupri au fost dezbtute ntr-o multitudine de manifestri cu caracter internaional, care s-au
materializat ulterior printr-o serie de tratate, acorduri, unde punctele forte au fost date de
stabilirea unor norme i stabilirea de reglementri respectate de prile contractante.
Procesul de ecoglobalizare a serviciilor i produselor presupune adaptarea unui anumit tip
de politic ecologic, aceasta putnd prezenta mici diferene n funcie de specificul i structura
serviciilor i produselor realizate. n esen, politica ecologic se axeaz pe anumite componente
care se refer la:
- tipurile de resurse utilizate i posibilitile de utilizare optim a acestora;
- comportamentul uman prin care oamenii trebuie s accepte ideea c au o mare
responsabilitate fa de mediu, fa de consumatori;
- plan de obiective i sarcini concrete prin care orice firm s aib n vedere i rezolvarea
problemelor de mediu;
- informarea la zi privind legislaia de mediu i normele de poluare admise;
- aplicarea standardelor ecologice referitoare la calitatea produselor i serviciilor i
etichetarea acestora;
- stabilirea nivelului de conservare a resurselor naturale i antropice utilizate, cu reducerea
la minimum a consumului pentru cele epuizabile sau cu un fragil echilibru ecologic;
- realizarea unor servicii i produse cutate pe pia i reciclarea subproduselor i a
deeurilor;
- aplicarea unor procedee care s evite pierderile, s permit o eficien maxim cu procese
de poluare foarte reduse;
- utilizarea rezultatelor din cercetare i dezvoltare, pentru creterea calitii produselor i
serviciilor oferite pentru a fi compatibile cu cerinele mediului de pe glob;
- asigurarea de locuri de munc atractive, sigure, sntoase, care s favorizeze
productivitatea i eficiena muncii;
- dezvoltarea unor sisteme de transport ct mai puin poluante cu echipamente care pot
folosi surse alternative;
- realizarea unei comunicri deschise privind problemele firmei fa de angajai i informaii
asupra serviciilor oferite fa de clieni cu asigurarea respectrii siguranei, calitii i protecia
mediului;
- colaborarea cu comunitile locale pentru a putea dezvolta aciuni comune i pentru a
asigura de comun acord protecia i conservarea mediului;
97

- asigurarea unor bune relaii cu mass-media i societatea n ansamblu pentru a face


cunoscute performanele obinute n domeniul aplicrii unor procedee i soluii de diminuare a
fenomenelor de poluare;
- pregtirea personalului, indiferent de funcia deinut pentru a fi responsabil i contient
de problemele mediului ambiant [7, p.106-107].
Elementele globalizrii ecoturismului sunt marcate prin:
- identificarea tuturor resurselor naturale i antropice cu valene turistice;
- exploatarea durabil a resurselor turistice;
- limitarea supraconsumului i a pierderilor;
- pstrarea biodiversitii i a identitii culturale;
- integrarea industriei turistice n procesul de planificare economic;
- susinerea economiilor locale;
- implicarea populaiilor locale;
- consultarea specialitilor i populaiei pentru investiiile de interes major;
- pregtirea i perfecionarea personalului angajat n turism;
- marketing turistic adecvat cerinelor de protecie a mediului nconjurtor;
- utilizarea cercetrii n domeniu pentru realizarea unor studii de pia, fezabilitate, audit
financiar, de mediu sau turisitc, monitorizare a activitilor i circulaiei turistice [7, p.104-105].
Ecoturismul n Uniunea European
La nivelul UE, nc din 1992, s-a iniiat un program de susinere a 17 proiecte pilot turism
i mediu, care au cuprins, practic ntreaga Europ. Aceste proiecte au fost prezentate n cursul
unei reuniuni a circa 40 de experi, la Berlin, n martie 1995. Astfel, s-au fcut cunoscute
diversificarea cultural i sensibilitile de mediu ntre nordul i sudul Europei i ntreaga
problematic ce se ridic n aceste condiii asupra turismului i mediului nconjurtor.
Aceast prim iniiativ a UE a condus la:
- o reea de experi n turism durabil, numit Ecotrans, care a dezvoltat o banc de proiecte
pilot i date, precum i un buletin informativ intitulat Ecoletter;
- realizarea a dou lanuri hoteliere ecologice;
- crearea de manuale i module privind formarea gestiunii de mediu;
- iniierea unor modele de planificare regional.
Aciunile cele mai spectaculoase sunt n domeniul hotelier i al oraelor istorice. Mari
lanuri hoteliere internaionale i de hoteluri rurale s-au regrupat pentru a promova practicile de
protecie a mediului:
98

- Iniiativa Internaional a Hotelurilor de Mediu (IHEI), cu punct de pornire n Anglia,


regrupat n mari lanuri hoteliere, ca Accor i Meridien. Ele realizeaz manuale de management,
organizeaz formaiuni, schimburi i regrupri ale membrilor n jurul unei carte a mediului;
- Grecotel, n Grecia, Albergia Ecologic, n Italia, funcioneaz pe principiul grupurilor de
mediu i se strduiesc s ofere sfaturi asupra construciei i funcionrii ntreprinderilor.
Asocierea oraelor fortificate din Europa s-a fcut pentru a analiza impactul vizitatorilor
asupra siturilor i calitatea experienei trite de turiti, cu respectarea calitii vieii rezidenilor.
Uniunea European se preocup permanent de latura tehnic a proiectelor inovatoare i a
lansat dou aciuni care vizeaz responsabilitatea pe care trebuie s o aib industria turistic
european, difuznd n mass-media realizrile de excepie, cu referire ndeosebi la:
- preul major al turismului i mediului nconjurtor, pentru a recompensa o destinaie de
excepie la nivel european ct i pentru fiecare din statele membre;
- atragerea spre ofert proiectelor de gestionare a fluxului de vizitatori, a transporturilor,
respectiv crearea de reele de informare pentru turism i mediu.
Aceste operaii trebuie s permit stabilirea criteriilor i grilelor de acceptare a viitoarelor
proiecte de turism durabil i s incite rile membre s reia aceste msuri prin fore proprii n
susinerea proiectelor pilot, n ri ca Germania, Irlanda, Olanda i au fost stabilite premiile
internaionale i instrumentele care nsoesc proiectele de turism durabil aplicate n mediul
nconjurtor.
Pentru nceput, primele ncercri de proiecte dau nc puine indicaii asupra nivelului
cererii europene de turism. Ele rmn discutabile, avnd n vedere contradicia dintre ofert i
cerere, legate de mediu ntre Europa de Nord i cea de Sud.
Astfel, turoperatorii sunt capabili s arate criteriile de alegere a unei destinaii i s
stabileasc, totodat, caietul de sarcini necesar. Grija pentru posibilitile i dimensiunile
mediului nconjurtor trebuie s fie transparent la toate nivelurile de organizare a produsului.
Prin urmare, turoperatorii vor fi ateni la:
- mijlocul de transport utilizat, unde preferina se ndreapt ctre tren pentru distanele
lungi, sau biciclet, precum i alte forme de transport ecologic (clrie, brci cu vsle), pentru
distane scurte;
- calitatea peisajelor i a patrimoniului arhitectural, aici se impune pstrarea stilului
tradiional al satelor vechi i a esteticii peisajelor agricole, ca de exemplu regiunea Provence din
Frana, care se impune fa de Elveia i Anglia;
- integrarea structurilor de primire n mediul nconjurtor, n acest context se cere ca
acestea s fie rustice, confortabile, axate pe elemente de arhitectur tradiional sau prin
99

restaurri ale unor structuri mai vechi (cram viticol, moar veche, canton forestier, cas de
ar, ferm agricol veche);
- gestionarea unitilor turistice conform cerinelor de mediu, prin care se are n vedere
respectarea aciunilor de reciclare, compostare, utilizarea energiei alternative, a produselor
biodegradabile, restaurarea peisajelor tradiionale, utilizarea pentru construciile noi a
materialelor reciclabile, pe baza unor tehnologii de vrf;
- rolul formativ-educativ, realizat prin aciunile gazdei de a face cunoscute vizitatorilor
valoarea i calitatea mediului ambiant i rolul pe care l are omul n transformarea i protecia
mediului su, a modurilor de via tradiional;
- ntlnirea cu rezidenii, la care turitii vor fi sensibili n faa manifestrilor de
personalitate, autenticitate a localnicilor, a ospitalitii manifestate, i care joac un rol esenial
mai ales n turismul rural;
- coninutul produsului turistic, acesta va trebui s satisfac att ateptrile specialitilor
(botaniti, ornitologi, orhidofili etc.) dar i amatorilor, pentru care primeaz latura educaional.
Pentru marea mas a turitilor sunt valoroase informaiile care se refer la plante, minerale,
parfumuri, vinuri, gastronomie, a face pnd pentru vnat aciuni de inventariere, abordarea unor
teme ca ecologia forestier, gestionarea de mediu a irurilor turistice;
- posibiliti de observare direct a naturii, locul de primire va fi ales la marginea zonelor
de migraie, de cuibrit, a psrilor (ex. Frana: Munii Pirinei, delta Camargue, mlatini, turbrii
etc.) sau a locurilor de vegetaie interesante pentru botaniti, zoologi (Ventocex, Tour de Valat,
Chize-centru de faun slbatic). Turitii pot fi familiarizai cu practicile de observare i tehnicile
de cercetare (inelari, marcaje etc.).
Toate aceste aspecte sunt componente principale ale oricrei oferte turistice i se constituie
ca elemente determinante pentru alegerea unei destinaii din partea potenialilor clieni.
Indiferent de formele de turism practicate ntre turism i teritoriile vizate, mai ales a celor
cu un echilibru ecologic fragil, se stabilesc o serie de relaii, care direcioneaz i influeneaz
efectul final al cltoriei, sau sejurului.
Prin noiunea de ecoturism, spaiul este privit sub dublu aspect, i anume: pe plan cantitativ,
prin capacitatea de primire a teritoriului, care poate fi natural sau creat, i pe plan calitativ,
prin activitatea sa sau prin valoarea turistic a teritoriului, care poate fi natural sau creat. O
mare influen asupra pstrrii i creterii capacitii de primire a teritoriului o au amenajrile
turistice realizate sau propuse pentru viitor.
Laturile de abordare a dezvoltrii turismului prin compatibilitatea cu capacitatea de
ncrcare a mediului natural se nscrie n politica global de dezvoltare durabil.
100

O asemenea politic turistic are ca scop s asigure o funcionare ecologic, economic,


socio-cultural pe baza unei utilizri raionale i eficiente a resurselor turistice.
Dezvoltarea ecologic a turismului n zone turistice de maxim interes vizeaz n principal
patru planuri:
- economic, prin creterea gradului de valorificare a resurselor, ndeosebi a celor mai puin
cunoscute, pentru reducerea presiunii : asupra celor mai intens exploatate;
- ecologic, prin asigurarea utilizrii raionale a tuturor resurselor, reducerea i eliminarea
deeurilor, reciclarea lor, asigurarea conservrii i proteciei mediului, scderea procesului de
sustragere a terenurilor agricole i forestiere din circuitul agricol i silvic;
- social, prin sporirea numrului de locuri de munc, meninerea unor meserii tradiionale,
atragerea populaiei n practicarea diferitelor forme de turism;
- cultural, prin valorificarea elementelor de civilizaie, art i cultur deosebite, care
exprim o anume identitate cultural i dezvolt spiritul de toleran [7, p.21-24; 258].
Astfel, statele europene sunt cele mai interesate de susinerea ecoturismului. Aplicarea
acestuia ca model de dezvoltare a turismului, cu deosebire n zonele de mare atracie turistic sau
n cele mai puin cunoscute i amenajate pentru turism a principiilor sale, are o dubl int: pe de
o parte, valorificarea integrat a resurselor naturale i culturale de excepie, cu mbuntirea
calitii vieii n comunitile locale, iar pe de alt parte, satisfacerea motivaiilor i cerinelor
turitilor n concordan cu conservarea mediului pentru generaiile viitoare.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Romnia a devinit prima ar din Europa care a
dezvoltat un sistem de recunoatere a destinaiilor de ecoturism pe baza criteriilor dezvoltate de
Consiliul Global de Turism Durabil (GSTC) i a Standardelor Europene de Ecoturism (EETLS).
Avem o ocazie unic de a ne poziiona pe piaa european de ecoturism att din punct de
vedere tehnic, prin criteriile de ecoturism, ct i din punct de vedere al imaginii pozitive pe care
ecoturismul o poate oferi pe piaa real de turism, imagine legat de natura i de cultura rural
din Romnia. Este o premier n Europa i credem c la nivel internaional suntem prima ar
care are aceste criterii. Anumite microregiuni din Romnia care au pe teritoriul lor i o arie
protejat, un parc naional, un parc natural mpreun cu comunitile din jurul lor, cu reeaua de
servicii, aici vorbim de pensiuni turistice, de turoperator, de ghizi i alt gen de servicii, sunt
capabile s fac un parteneriat i s reprezinte acest zon, a declarat n cadrul unei conferine
de pres, preedintele Asociaiei de Ecoturism din Romnia, Andrei Blumer.
Potrivit reprezentantului AER, ecoturismul reprezint un instrument excelent de dezvoltare
durabil local a zonelor rurale din apropierea sau din interiorul ariilor naturale protejate, iar n
momentul de fa din ce n ce mai multe zone se cristalizeaz ca destinaii de ecoturism cu o
reea de servicii bine nchegat i infrastructur turistic specific (ara Dornelor, zona Bilor
101

Tunad, ara Haegului Retezat, Pdurea Craiului Apuseni, Delta Dunrii, Podiul
Hrtibaciului etc).
n opinia sa, o destinaie de ecoturism nseamn n primul rnd o imagine verde, o imagine
coerent care s fie susinut de servicii specifice.
De asemenea, o destinaie de ecoturism nseamn i un bun management al deeurilor i o
bun infrastructur de acces. Ecoturismul se poate face i cu infrastructur mai precar din
punctul de vedere al calitii. Tolerana turitilor este mai mare, a explicat Blumer.
Criteriile sunt ca un ghid de bun practic. I se spune unei zone ce trebuie s fac, cine
trebuie s fac. Ele urmresc s dea o linie directoare zonei respective. Criteriile pentru
recunoaterea destinaiilor de ecoturism au fost elaborate ntr-un proces participativ ntr-un grup
de lucru interministerial de ctre Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, INCDT i
AER, n colaborare cu Ministerului Mediului, Ministerul Agriculturii, ANTREC, WWF
Romnia, RNP Romsilva i UNDP, a spus Blumer [275].

2.4. Concluzii
Globalizarea i eforturile de integrare economic la nivel mondial i regional constituie, n
prezent, caracteristici majore ale economiei mondiale. Integrarea economic i globalizarea sunt,
n acest context, procese economice fundamentale, care se completeaz reciproc.
Globalizarea este un sistem sau un fenomen complex, uneori ambivalent, chiar
contradictoriu, care a fost privit i analizat n mod diferit de ctre cei ce i-au asumat acest risc
sau aceast rspundere. Dincolo de aceste analize, globalizarea rmne un fapt real, viu, cu care
trebuie s ne confruntm, independent de voina sau opiunea noastr.
Globalizarea este caracterizat de patru aspecte, ce indic patru tipuri de fluxuri peste
granie, i anume fluxuri de bunuri/servicii, de exemplu liber schimb, fluxuri de persoane
(migraia), de capital i de tehnologie. O consecin a globalizrii este mbunatirea relaiilor
dintre dezvoltatorii aceleiai industrii din diferite pri ale lumii (globalizarea unei industrii), dar
i o erodare a suveranitii naionale asupra sferei economice. FMI-ul definete globalizarea ca i
creterea n interdependen economic a rilor din ntreaga lume prin creterea volumului i a
varietii tranzaciilor de bunuri i servicii peste granie, fluxul de capital internaional mult mai
liber i mai rapid, dar i o difuziune mai larg a tehnologiei, Banca Mondial definete
globalizarea ca Libertatea i capacitatea indivizilor i a firmelor de a iniia tranzacii economice
voluntare cu rezideni ai altor ri.
Tocmai eliberarea obstacolelor din calea comerului internaional a ajutat multe ri s se
dezvolte ntr-un ritm mult mai rapid dect ar fi putut-o face altfel. Comerul internaional
102

contribuie la dezvoltare atunci cnd creterea economic a unei ri este impulsionat de


exporturile sale. Datorit globalizrii, muli oameni din ntreaga lume triesc astzi mai mult ca
nainte i se bucur de un nivel de trai mult mai nalt.
Globalizarea a fcut s scad sentimentul izolrii resimite n multe ri n curs de
dezvoltare, muli oameni din aceste ri avnd acces la cunoatere ntr-o msur mult mai mare
dect cei mai bogai oameni n urm cu un secol.
Globalizarea reprezint un proces asociat creterii numrului companiilor i corporaiilor
internaionale de mari dimensiuni, care controleaz din ara-gazd, n forme variate, dezvoltarea
economic i productivitatea internaional, crend cu costuri sczute produse i servicii prin
utilizarea forei de munc ieftin din rile n curs de dezvoltare.
Turismul nu reprezint o excepie atunci cnd vorbim de globalizare: marile lanuri
hoteliere multinaionale i tour-operatorii utilizeaz resursele i destinaiile din rile n curs de
dezvoltare ca baz pentru produsele turistice oferite.
Turismul este receptiv la trasformrile lumii contemporane. Introducerea automatizrii,
folosirea ciberneticii i a informaticii n diverse sectoare economice, industrializarea agriculturii,
modernizarea mijloacelor de transport, duce la evoluia turismului, acesta integrndu-se n
procesul general de dezvoltare.
Astfel, tehnologia unete lumea hotelier ntr-o singur mare pia electronic; internetul a
schimbat modul de cumprare al consumatorilor, sistemele clasice de plat fiind nlocuite cu
unele moderne; sunt utilizate sisteme video sau filme pe internet pentru promovarea destinaiilor
turistice; noi programe care nlocuiesc clasicele brouri i pliante; informaiile sunt actualizate
constant.
n cazul alimentaiei, implicaiile tehnologiei se vor regsi n echipamentul de preparare a
felurilor de mncare, care va fi computerizat i capabil s preia i s livreze comenzile n timp;
lanurile hoteliere i restaurantele vor folosi aceast tehnologie pentru a uniformiza oferta n
toate locaiile.
Datorit globalizrii, orice companie poate adopta strategiile transnaionale prin:
deschiderea de francize n alte ri; licenierea altor companii n vederea funcionrii sub acelai
brand, logo, marc; dobndirea unor proprieti n afara rii;
n acest fel, companiile pot s decid care este cea mai bun modalitate de a intra pe piaa
unei alte ri.
Aceste tendine au fcut ca aproximativ 30% din structurile de cazare din lume s fie
organizate n lanuri (n acest caz, prin lan nelegnd o companie care opereaz la nivel global).
Prediciile arat c pn n anul 2050 procentul hotelurilor care vor fi afiliate la un lan
global va ajunge la 60%.
103

Iar dac ntre 1950 i anul 2000 principalele destinaii erau Europa i cele dou continente
americane, acum, datorit globalizrii, se cltorete mult i n Asia i zona Pacificului, n Orient
sau n Africa, iar turitii cheltuie n medie peste 3,5 miliarde de dolari zilnic.
Practic, turismul reprezint unul din factorii majori ai schimbrilor din prezent i este
considerat expresia cea mai vizibil a globalizrii.
Integrarea economic internaional a determinat apariia unor noi dimensiuni att n
relaiile economice dintre ri, ct i n cooperarea economic internaional i a dus la formarea
unor noi centre de putere care au exercitat i exercit o influen mare asupra raportului de fore
din lumea contemporan.
Integrarea economic internaional este considerat o modalitate calitativ superioar de
colaborare economic a rilor, un rspuns la problemele complexe i variate cu care se confrunt
statele lumii n condiiile adncirii interdependenelor economice internaionale i care impun
soluii adecvate de colaborare economic.
Tocmai aceast colaborare a statelor, ca rspuns la probleme complexe i variate a dus la
apariia turismului durabil, care acoper toate formele i activitile din industria ospitalitii,
incluznd turismul convenional de mas, turismul cultural, turismul de afaceri, turismul rural,
turismul de croazier, turismul religios, turismul sportiv i turismul urban. Procesul de orientare
ctre durabilitate trebuie s fie, n mod normal, coordonat la nivel naional de ctre factorii
guvernamentali i susinut de factori locali, la nivelul comunitilor.
Dezvoltarea durabil a turismului include un grup de principii directoare, reprezentate prin:
- asigurarea condiiilor de practicare a turismului de un numr ct mai mare de persoane, ca
o component a drepturilor omului i o liber circulaie a persoanelor;
- realizarea unei solidariti n interiorul generaiei i ntre generaii ca promotori ai
turismului;
- cultivarea unui turism axat pe servicii de calitate i atent fa de cerinele de protecie a
mediului;
- implicarea n aplicarea dezvoltrii durabile a mediului de afaceri i a partenerilor sociali;
- coerena temporal i spaial a politicilor de dezvoltare a turismului la nivel naional,
regional i local;
- aplicarea unor evaluri de impact i de mediu pentru toate formele de turism;
- utilizarea celor mai noi informaii i rezultate din cercetarea de mediu cu rol major n
stabilirea coordonatelor dezvoltrii durabile;
- introducerea n strategiile sectoriale durabile a principiilor de precauiune i de plat a
unor taxe de ctre poluatori.
104

Aceste principii acioneaz direct asupra ritmului de cretere a cererii turistice i de


expansiune spaial a dotrilor turistice.
n aplicarea acestor principii se are n vedere reducerea efectelor negative ale turismului.
Pentru a include turismul ntr-o abordare durabil se cer realizate cteva obiective eseniale:
- susinerea activitilor turistice care aduc cele mai reduse impacturi asupra mediului;
- reducerea formelor de poluare produse de turism;
- respectarea diversitii i a identitii culturale, a egalitii de anse i diminuarea
discriminrii de orice tip;
- aplicarea unor proiecte n turism pe inovare i competitivitate economic, social, unde
prosperitatea individual i colectiv s fie n concordan cu starea mediului;
- respectarea recomandrilor i legislaiei conveniilor internaionale, mai ales a celor din
UE pentru a extinde aplicarea dezvoltrii durabile;

105

3. TURISMUL TRADIIONAL

Figura 4.1. Formele turismului tradiional


Sursa: cercetare proprie.

3.1. Turismul romnesc


Pn n secolul al XIX-lea, Romnia a fost relativ puin cunoscut ca ar turistic. Cltorii
care au vizitat-o erau, n special, oameni de cultur, diplomai, comerciani care i mprteau
impresiile favorabile unui cerc restrns de auditori. Poziia oarecum periferic a rii, frmiarea
acesteia n cele trei principate i lipsa unei infrastructuri de acces au izolat pe plan turistic
teritoriul Romniei de la o zi la alta. Odat cu unirea Moldovei cu Muntenia, n 1859, i apoi a
formrii Romniei Mari, prin Marea Unire din 1918, Romnia a pit alturi de rile europene
n rndul statelor moderne. Dac turismul internaional a fost prea puin dezvoltat, n schimb
circulaia intern de cltori a fost coniderabil, dac o raportm la potenialul economic al rii.
Prin temperament i uzane, romnii sunt un popor mobil, dinamic, motivat spre cltorie [10,
p.18].
Potenialul turistic de excepie al Romniei este marcat prin dou componente eseniale:

106

- componenta natural, reprezentat prin peisaje spectaculoase, configuraia variat a


reliefului, condiiile climatice favorabile, valoarea terapeutic i abundena unor factori naturali
de cur;
- componenta antropic, reprezentat prin vestigii ale civilizaiilor ce s-au succedat pe
teritoriul Romniei din vremuri imemoriale, monumente i obiective de art laic sau religioase,
muzee i colecii muzeale, elemente de etnografie i folclor de mare frumusee i originalitate,
realizri actuale de prestigiu.
Acestea constituie elementele de mare atractivitate ale ofertei turistice romneti,
prezentnd o palet larg de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vntoare i
pescuit sportiv, turism itinerant cu valene culturale, turism profesional etc.
Poziia geografic i confer Romniei statutul de ar carpato-danubiano-pontic, datorit
celor trei elemente naturale definitorii n structura peisagistic i a teritoriului: Munii Carpai,
fluviul Dunrea i Marea Neagr.
Fiecare form a cadrului natural deine, dup specificul su, o anumit capacitate de
potenial turistic, urmrit pe treptele majore de relief, crete de la cmpie, la dealuri i podiuri
pn la unitile montane, excepie fcnd litoralul romnesc al Mrii Negre i Delta Dunrii,
care prezint aspecte fizico-geografice originale.
Romnia este deintoarea unui tezaur imens de vestigii arheologice, monumente istorice,
de arhitectur sau de art, ca i a unui inestimabil patrimoniu care atest evoluia i continuitatea
de munc i de via pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii i artei poporului romn.
Resursele turistice antropice sunt n principal, urmtoarele:
- vestigiile arheologice;
- monumentele istorice, de arhitectur i de art cu o valoare de unicat;
- muzeele i casele memoriale;
- mrturiile civilizaiei i culturii populare;
- satele turistice.
ntre cele mai reprezentative zone turistice ale Romniei se disting cteva cu caracteristici
deosebite:
- Bucureti capitala Romniei, cel mai mare centru politic, industrial, administrativ,
cultural, tiinific i turistic al rii;
- Munii Carpai prin ntindere, uoar accesibilitate, originalitatea i frumuseea
peisajelor montane, bogia de ape minerale i multiple posibiliti de practicare a sporturilor de
iarn, constituie cea mai mare i mai complex zon turistic a rii. Aici se gsesc renumitele
staiuni montane internaionale Poiana Braov, Sinaia, Predeal, care, alturi de Bora, Stna de
Vale, Pltini, Duru, Semenic, Muntele Mic, Blea, dispun de hoteluri moderne i vile cochete,
107

restaurante, numeroase posibiliti de agrement, prtii i instalaii pentru sporturile de iarn i


transport pe cablu. Turismul balnear are, de asemenea, puternice baze de tratament, cazare i
agrement n frumoasele staiuni din depresiunile sau culoarele de vi carpatine: Bile Herculane,
Bile Felix, Climneti-Cciulata, Slnic-Moldova, Bile Tunad, Covasna, Vatra Dornei etc.;
- Litoralul romnesc al Mrii Negre zona respectiv are o alctuire complex care-i
mrete valoarea turistic. Ea se desfoar pe o lungime de 245 km, cu Delta Dunrii i
complexul de lagune Razim-Sinoe la nord, iar la sud pe circa 70 km se ntinde litoralul turistic
propriu-zis. Staiunile de pe litoral, bine cunoscute n turismul internaional: Nvodari, Mamaia,
Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costineti, Olimp, Neptun, Jupiter, Aurora, Venus, Saturn,
Mangalia, au moderne baze de cazare i tratament i diverse posibiliti de agrement;
- Delta Dunrii se prezint ca o imens suprafa cu stuf, din care se desprind plauri cu
nuferi, plante amfibii i carnivore, pduri de plopi i slcii pletoase. Delta Dunrii este totodat i
cel mai bogat parc faunistic din Europa, cu peste 300 specii de psri i 45 specii de peti de
mare valoare economic;
- Moldova de Nord, Bucovina sau ara de Sus a Moldovei este renumit pe plan
internaional prin mnstirile i bisericile sale: Vorone, Moldovia, Sucevia, Humor, Arbore,
Dragomirna, Putna etc.;
- Maramure - Oa perimetrul respectiv reprezint una dintre cele mai originale zone
istorico-etnografice ale rii. Bisericile de lemn, porile masive, au nscrustri originale i
ornamente variate, ceramic cu motive decorative dacice (Vama-Oa);
- Zona Oltenia se constituie ca o zon turistic important, situat ntre Carpaii
Meridionali i Dunre;
- Zona Transilvania sub acest nume este cunoscut, nc din vremea cuceririi romane,
regiunea geografic din Romnia cuprins n interiorul arcului carpatic;
- Moldova Central este provincia istoric romneasc situat la est de Carpaii Orientali;
- Dunrea a constituit nc din antichitate o arter de comunicaie ntre Europa Central i
Peninsula Balcanic;
- Banatul strveche vatr de locuire i de cultur romneasc, este situat n sud-vestul
Romniei, ntre Dunre, Mure i lanul Carpailor Meridionali [232].
Viitorul turismului romnesc depinde hotrtor de capacitatea acestuia de a valorifica
potenialul deosebit de care dispunem, de a se adapta exigenelor crescnde ale cererii turistice i
de ridicare a calitii activitii sale sub toate aspectele.

108

Tabelul 8.1. Turiti strini n Romnia, perioada 2010-2013


Milioane de turiti strini

Modificri
(%)
Pondere n total mondial (%)

2010
2011
2012
2013
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013

1.343.000
1.515.000
1.653.000
1.715.000
12.8
9.1
3.7
0.7

Sursa:[300] UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, p. 8 n primele patru luni din 2014, comparativ cu perioada corespunztoare din anul 2013,
numrul turitilor strini care au sosit n Romnia, a crescut cu 4,9%.
n luna aprilie 2014, comparativ cu luna corespunztoare din anul precedent att sosirile ct
i nnoptrile n structurile de primire turistic cu funciuni de cazare, au nregistrat creteri cu
3,7% respectiv cu 10,9%.
Comparativ cu luna aprilie 2013, n luna aprilie 2014 la punctele de frontier s-a nregistrat
o cretere att la sosirile vizitatorilor strini 11,0% ct i la plecrile n strintate ale vizitatorilor
romni 12,4%.
Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n luna aprilie 2014 au nsumat 553,5
mii, n cretere cu 3,7% fa de cele din luna aprilie 2013.
Din numrul total de sosiri, sosirile turitilor romni n structurile de primire turistic cu
funciuni de cazare au reprezentat n luna aprilie 2014 75,4%, n timp ce turitii strini au
reprezentat 24,6% , ponderi apropiate de cele din luna aprilie 2013
n ceea ce privete sosirile turitilor strini n structurile de primire turistic, cea mai mare
pondere au

deinut-o cei din Europa (77,7% din total turiti strini), iar din acetia 86,3% au

fost din rile aparinnd Uniunii Europene.


Sosirile n hoteluri dein n luna aprilie 2014 o pondere de 74,6% din totalul sosirilor n
structurile de primire turistic cu funciuni de cazare. Fa de luna aprilie 2013, sosirile n
hoteluri n luna aprilie 2014 sunt n cretere cu 3,1%.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n luna aprilie 2014 au nsumat
1142,9 mii, n cretere cu 10,9% fa de cele din luna aprilie 2013.
Din numrul

total de nnoptri, nnoptrile turitilor romni n structurile de primire

turistic cu funciuni de cazare au reprezentat n luna aprilie 2014 76,8%, n timp ce nnoptrile
turitilor strini au reprezentat 23,2%. n ceea ce privete nnoptrile turitilor strini n
109

structurile de primire turistic, cea mai mare pondere au deinut-o cei din Europa (75,6% din
total turiti strini), iar din acetia 85,8% au fost din rile aparinnd Uniunii Europene.
Sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la punctele de frontier, au fost n luna
aprilie 2014 de 614,1 mii, n
vizitatorilor

strini

provine

cretere cu (11,0%) fa de luna aprilie 2013. Majoritatea


din

ri

situate n

Europa (92,3%). Din totalul sosirilor

vizitatorilor strini n Romnia, 66,1% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele
Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au nregistrat din Ungaria (29,1%), Bulgaria (23,5%),
Germania (10,6%), Italia (7,6%), Austria (5,1%) i Polonia (4,4%).
Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la punctele de frontier, au fost n
luna aprilie 2014 de 975,7 mii, n cretere cu 12,4% comparativ cu luna aprilie 2013. Mijloacele
de transport rutier au fost cele

mai utilizate de vizitatorii romni

pentru plecrile

strintate, reprezentnd 72,7% din numrul total de plecri.


Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n perioada 1.I-30.IV.2014 au nsumat
1981,8 mii, n cretere cu 4,9% fa de cele din perioada 1.I-30.IV.2013.
Din numrul total de sosiri, sosirile turitilor romni n structurile de primire turistic cu
funciuni de cazare au reprezentat n perioada 1.I-30.IV.2014 77,5%, n timp ce turitii strini au
reprezentat 22,5%, ponderi apropiate de cele din perioada 1.I-30.IV.2013.
n ceea ce privete sosirile turitilor strini n structurile de primire turistic, cea mai mare
pondere au

deinut-o cei din Europa (79,3% din total turiti strini), iar din acetia 85,0% au

fost din rile aparinnd Uniunii Europene.


Sosirile n hoteluri dein n perioada 1.I-30.IV.2014 o pondere de 75,0% din totalul sosirilor
n structurile de primire turistic cu funciuni de cazare. Fa de perioada 1.I-30.IV.2013, sosirile
n hoteluri n perioada 1.I-30.IV.2014 sunt n cretere cu 5,5%.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n perioada 1.I-30.IV.2014 au
nsumat 3940,4 mii, n cretere cu 8,8% fa de cele din perioada 1.I-30.IV.2013.
Din numrul total de nnoptri, 77,7% reprezint nnoptrile turitilor romni n structurile
de primire turistic cu funciuni de cazare n perioada 1.I-30.IV.2014, n timp ce nnoptrile
turitilor strini au reprezentat 22,3%. n ceea ce privete nnoptrile turitilor strini n
structurile de primire turistic, cea mai mare pondere au deinut-o cei din Europa (77,6% din
total turiti strini), iar din acetia 83,7% au fost din rile aparinnd Uniunii Europene.
Durata medie a ederii n perioada 1.I-30.IV.2014 a fost de 2,0 zile att la turitii romni,
ct i la turitii strini.
Indicele de utilizare net a locurilor de cazare n perioada 1.I-30.IV.2014 a fost de 18,5% pe
total structuri de cazare turistic, n cretere cu 1,3 puncte procentuale fa de perioada 1.I30.IV.2013.
110

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare n perioada 1.I-30.IV.2014 s-au nregistrat
la hoteluri (23,1%), la pensiuni turistice i vile turistice (cte 12,8%).
Durata medie a ederii n luna aprilie 2014 a fost de 2,1 zile la turitii romni, i de 1,9 la
turitii strini. Indicele de utilizare net a locurilor de cazare n luna aprilie 2014 a fost de 20,1%
pe total structuri de cazare turistic, n cretere cu 1,4 puncte procentuale fa de luna aprilie
2013.
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare n luna aprilie 2014 s-au nregistrat la
hoteluri (25,2%), tabere de elevi i precolari (13,9%), pensiuni turistice (13,4%), vile turistice
(13,3%) i la hosteluri (12,6%).
Sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la punctele de frontier, au fost n
perioada 1.I-30.IV.2014 de 2075,0 mii, n cretere cu 5,1% fa de perioada 1.I-30.IV.2013.
Majoritatea vizitatorilor strini provine din ri situate n Europa (93,3%). Din totalul sosirilor
vizitatorilor strini n Romnia 65,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii
Europene cele mai multe sosiri s-au nregistrat din Ungaria (30,8%), Bulgaria (25,4%),
Germania (9,1%), Italia (7,7%), Polonia (4,5%) i Austria (4,4%).
Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la punctele de frontier, au fost n
perioada 1.I-30.IV.2014 de 3521,2 mii, n cretere cu 6,5%, comparativ cu perioada 1.I30.IV.2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii romni pentru
plecrile n strintate, reprezentnd 73,4% din numrul total de plecri.
Tabel 9.1. Plecrile vizitatorilor romni n strintate

Total turiti
strini
Germania
Italia
Frana
Israel
Regatul Unit
SUA
Ungaria
Austria
Spania
Olanda
Polonia
Grecia

Bucureti
Total i oraele
reedin
de jude,
exclusiv
Tulcea
445179
366848
54405
50618
32207
28297
25970
24737
30127
15409
14805
12972
12447
12071

46182
42862
28298
24266
23129
21821
13594
12892
12122
11109
9396
10987

Alte
Staiuni
Staiuni
localiti din zona balneare
i trasee montan
turistice
46480

211149

5792
6247
2878
1085
1867
1497
5188
1906
1725
1501
2137
646

1324
893
679
3390
802
534
549
364
797
282
548
356

111

Staiuni
din zona
litoral,
exclusiv
oraul
Constana
5952
2734
559
281
147
157
38
74
785
156
36
37
99
22

169
167
153
25
123
805
10
34
25
21
38
36

Zona
Delta
Dunrii
inclusiv
oraul
Tulcea
2016
379
168
52
4
11
6
1
57
100
22
229
24

Bulgaria
Turcia
Republica
Moldova
Belgia
Federaia
Rus
Republica
Ceh
Ucraina
Serbia
Elveia
Suedia
Canada
China
Alte ri

11952
11409
10994

9444
9090
4142

1188
1734
987

1168
429
3351

61
63
2484

75
83
18

16
15
12

7342
6054

6480
4864

591
350

212
671

21
119

27
45

11
5

5542

4727

624

154

13

12

12

4552
4175
4104
3750
3536
3523
63554

2969
3624
3571
3356
3113
2882
51928

990
282
349
290
279
140
6207

493
135
141
73
103
189
3517

67
126
20
7
23
172
385

18
5
12
22
10
99
702

15
11
2
8
41
815

Sursa: [302]
Tipuri i forme de turism practicate n Romnia
Turismul romnesc poate fi gndit prin prisma celor trei componente naturale de baz
Carpaii, Dunrea i Mare Neagr, la care se adaug i componenta cultural axat ndeosebi
pe latura religioas, etnografic i muzeal, dar i varietatea potenialului balnear. Iat de ce a
aprut i s-a dezvoltat, n timp i spaiu, forme de turism tradiionale, clasice, reprezentate prin:
turismul montan, litoral, balnear, culturalitinerant, cu evoluia ulterioar a unor subforme
specifice. Acestea sunt reprezentate n principal de:
Turismul montan se justific prin rolul Carpailor n dezvoltarea fenomenului turistic, i
include o mare diversitate de subforme care beneficiaz de un climat moderat, caracterizat prin
confort termic, viscole puine, frecvena foarte redus a avalanelor, o persisten a stratului de
zpad de pn la 180200 zile/an, elemente favorizante pentru practicarea alpinismului,
drumeiei, sporturilor de iarn, speoturismului, balneo i climatoterapiei.
Turismul pentru sporturi de iarn se bazeaz pe existena unui domeniu schiabil.
Practicarea schiului de agrement i sportiv a generat acest tip de turism, favorizat de altitudinile
de peste 1000-1500 m, durata mare a stratului de zpad, grosimea acestuia, orientarea spre nord
a prtiilor de schi etc. n ara noastr domeniul schiabil nsumeaz o suprafa de 374,3 hectare,
cu 71 prtii de schi alpin cu o lungime 91 km, concentrate n 16 judee i 20 de masive montane.
Peste 50% din domeniul schiabil se afl situat n judeele Braov, Prahova, Dmbovia, n
masivele montane Bucegi, Postvaru, Piatra Mare, Clbucetele Predealul, Munii Baiului (unde
se gsesc i staiunile Poiana Braov, Sinaia, Predeal, cele mai cunoscute i solicitate de turitii
amatori de sporturi de iarn).
112

Alte staiuni din judeele Hunedoara, Sibiu, Cara-Severin, Suceava i Maramure au dotri
modeste i ponderi foarte slabe n cererea turistic. La noi n ar prtiile sunt amenajate pentru
schi alpin, i nu exist amenajri pentru schi nordic. Doar un numr de 19 prtii corespund
parametrilor cerui de organizarea unor concursuri internaionale.
Exist un numr de 15 staiuni de interes regional i local, cu un real potenial turistic, care
pot deveni atracii deosebite pentru rile vecine: Ucraina, Ungaria. Ele au condiii de practicare
a sporturilor de iarn, a drumeiilor etc. Agrementul pentru sporturile de iarn se sprijin doar pe
un procent de 25% prtii uoare i foarte uoare, predominnd cele de mare dificultate, de care
pot beneficia doar schiorii cu experien [8, p.306-307].
n vederea dezvoltrii turismului montan pentru sporturi de iarn la nivel naional s-a
aprobat Programul Superschi n Carpai prin Legea nr.526/2003, completat ulterior cu Legea
nr. 422/2004 care sprijin prin propuneri de investiii, realizarea de staiuni montane dotate cu
echipamente pentru sporturi de iarn n aproape toate masivele montane. De asemenea prin H.G.
nr.5/2004 s-a fcut noi completri privind condiiile de amenajare, omologare, ntreinere i
exploatarea prtiilor i a traseelor de schi pentru agrement.
Turismul montan climateric este evident susinut de condiiile bioclimatice cu caracter
stimulativ, de varietatea i frumuseea peisajelor caracteristice spaiului montan, de prezena
spaiilor lacustre naturale sau antropice. Este un turism de sejur pentru recreere, odihn i
agrement, care beneficiaz de prezena unor importante staiuni montane, care i-au realizat,
puternice structuri turistice: Poiana Braov, Prul Rece, Predeal, Sinaia, Buteni, Duru,
Pltini, Muntele Mic, Timiul de Sus, etc. Aceste staiuni montane au o importan deosebit pe
plan naional, alturi de ele existnd i staiuni montane de interes regional sau local (Azuga,
Izvoarele, Cheia, Poiana Mrului, Vling, Trei Ape, Floroin, Beli Fntnele, Voineasa etc.).
Per ansamblu, staiunile montane concentreaz aproape 12% din capacitatea de cazare i n
medie 9% din cererea turistic internaional.
Turismul de drumeie montan a fost i este stimulat de prezena unor peisaje geografice de
excepie, de diversitatea ecosistemelor, de componentele reliefului glaciar, carstic sau vulcanic
deosebit de atractive, care prezint o frecven mare fie n zona montan nalt a Munilor
Rodnei, Fgra, Parng i Retezat puternic afectate de procesele glaciare i post glaciare, fie
n areale unde substratul litologic este dominant de calcare i conglomerate: Munii Bihor,
Aninei, Cernei, Mehedini, Bucegi, Piatra Craiului, Postvaru, Piatra Mare, Ciuca, Ceahlu,
Raru etc. Practicarea turismului de drumeie (itinerant) presupune existena unui sistem de
poteci turistice bine ntreinute i marcate, baz de cazare dispersat n spaiul montan (cabane,
refugiu, hanuri, moteluri), dar accesibil.
113

Turismul de escalad (alpinism) se leag de zonele montane de o fractur aparte, cu versani


abrupi, n poziie vertical, grefai pe rocile calcaroase i conglomeratice ale Bucegilor,
Rarului, Munii Piatra Craiului, Hnaului. Locaiile cele mai cutate sunt cele de la marginea
platourilor suspendate i din sectoarele de chei puternic adncite (Cheile Bicazului, Cheile
Turzii, Cheile Nerei etc.). Pe plan naional se impune abruptul estic i nord estic al Bucegilor,
cu circa 60 de trasee de alpinism, n general cu grad ridicat de dificultate (jepii Mici 5 trasee,
Caraiman 15 trasee, Cotila 26 trasee, Moraru cu 10 trasee etc.) [8, p.307-308].
Turismul balnear are cea mai bun reprezentare n teritoriu, ca urmare a bogiei de resurse
balneare. Prin staiuni sunt valorificate aproape toate tipurile de ape minerale, mofetele,
nmolurile organice i anorganice, climatul salinelor i calitile terapeutice ale litoralului i
bioclimatelor de munte i marin, cu rol deosebit n profilaxia i terapeutica diverselor maladii, ca
i pentru ntreinere.
Calitatea rezervelor omologate pentru resursele hidrominerale situeaz Romnia ntre
primele ri din Europa, pe teritoriul romnesc concentrndu-se circa 1/3 din resursele balneare
europene. Dintr-un total de 160 staiuni balneare i de circa 400 localiti i puncte balneare doar
un numr de 25 sunt de interes naional, celelalte avnd un rol mai redus pe piaa turistic intern
i european. Cele mai cunoscute sunt: Covasna, Tunad, Climneti, Olneti, Buzia, Sinaia, 1
Mai, Bile Felix, Neptun, Eforie Nord .a. Un numr de 7 staiuni sunt cunoscute i pe piaa
turistic internaional: Bile Herculane, Bile Felix, Climneti-Cciulata, Covasna, Bile
Tunad, Slnic Moldova, Vatra Dornei. La nivel naional staiunile balneare dispun de circa 16%
din capacitatea de cazare i aproape 6% din cererea turistic internaional [8, p.308-309]. Prin
Legea nr.143/2003 care ntrete reglementrile incluse n OUG. nr.15/2002 sunt prezentate
condiiile de organizare i funcionare a societilor comerciale de turism, balneare i de
recuperare, iar prin Legea nr.343/2002 sunt reglementate toate aciunile de asisten medical
balnear i de recuperare din staiunile balneare, climaterice i balneo-climatice.
Turismul de litoral se sprijin pe linia rmului marin, extins pe o lungime de 245 km; ntre
Sulina i Capul Midia cu relief jos, iar ntre Capul Midia Vama Veche cu un relief nalt, de tip
falez. Funcia turistic a litoralului este dat de cele 15 staiuni turistice