Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU

I.

Precizati simbolul, clasa, grupa, contul sintetic de gradul I-II


aferente urmatoarelor elemente:
a) Banca in lei,
b) Furnizorii,
c) Capitalul social subscris varsat,
d) Rezultatul exercitiului,
e) Combustibili,
f) Materii prime,
g) Cheltuieli de constituire,
h) Imobilizari financiare.

II.

Asociati literele din coloana A cu cifrele din coloana B.

Coloana A
1.Active imobilizate

2.Active circulante

3.Capital

4.Rezerve
5.Datorii

6.Pasiv

Coloana B
a)capital social subscris varsat si
nevarsat
b) prime de capital
c)rezerve legale
d)rezerve statuare
e) rezultatul exercitiului
f)imprumuturi
g)furnizori
h) clienti
i) casa
j)efecte de primit
k)subventii pt investii
l)stocuri
m)materii prime
n)produse finite si marfuri
o) creante
p)actiuni proprii
r)banca (in lei sau valuta)
s)avansuri de trezorerie
t)cheltuieli de constituire
u)terenuri si amenajari de terenuri
v)instalatii, utilaje, masini
z)
concesiuni, brevete, licente,
marci, fond comercial

Coloana A
1.ACTIV

2.PASIV

III.

Coloana B
a) Echipamente tehnologice
b) Materiale
c) Marfuri
d) Ambalaje
e) Capital
f) Rezerve
g) Furnizori
h) Credite bancare
i) Prime
j) Rezultatul exercitiului
k) clienti
l) banca
m)casa
n) cheltuieli in avans
o)constructii
p)venituri inregistrate in avans

Rezolvati cerintele urmatoare:


1. Stiind ca valoarea capitalului social al unui SRL este de 2000
lei, iar nr de parti sociale este 400. Se cere valoarea nominala
a unei parti sociale.
2. Stabiliti valoarea activelor circulante in baza urmatoarelor
informatii:
Capital social= 2500 lei
Materii prime= 800 lei
Produse finite= 600 lei
Clientii = 500 lei
Credite bancare= 1200 lei
3. Stabiliti valorile de activ si pasiv utilizand urmatoarele
elemente:
Capital social= 6 000
Furnizori =3 000
Credite bancare= 1 000
Echipamente tehnologice = 2 000
Materii prime = 300
Marfuri= 5 000
Ambalaje= 600
Clientii= 400
Casa= 100
Banca= 1 600