Sunteți pe pagina 1din 2

Propriett, i ale funct, iilor

1. Se consider funct, ia f : R R, g(x) = 5x + 2.


a) S se determine imaginile prin funct, ia f ale mult, imilor A = {1, 2}, B = (1, 5] s, i C = (, 2).
b) S se determine preimaginile prin funct, ia f ale mult, imilor D = {1, 3}, E = [2, 0] s, i
F = [1, ).


2 7x
1 2x
. Determinat, i m R pentru care perechea (m, 0)
2. Fie funct, ia f : R R, f (x) =

5
3
s e element al mult, imii Gf .

3. S se scrie dou restrict, ii ale funct, iei f : [2, ) R, f (x) = x + 4.


4. S se determine punctele de intersect, ie dintre Gf s, i axele de coordonate, dac:
a) f : R R, f (x) = 7x + 12;


x + 13
x + 20
;
b) f : R R, f (x) =

6
75
R, g(x) = 15 x 2x2 .
c) f : 3,
2


1
5. Fie funct, ia f : R R, f (x) = (2a + 1)x2 (4a 1)x + 1 + 2a, unde a R \ . Determinat, i
2
parametrul real a pentru care mult, imea Gf Ox s aib:
a) un singur element;
b) dou elemente.
6. Artat, i c funct, ia f : R R, f (x) =

2x + 1
este mrginit.
x2 + 1

7. Studiat, i paritatea funct, iilor:


a) f : {1, 0, 1} Z, f (n) = n3 n;

e) f : R R, f (x) = 52x + 52x ;


1
;
f ) f : R R, f (x) = 2
x +1
g) f : Z Z, f (n) = n(1)n ;

b) f : R R, f (x) = 2x2015 + 3x3 ;


c) f : R R, f (x) = x2016 + x2 + 1;

d) f : (2, 2) R, f (x) = 4 x2 ;

h) f : {x R | |x| 2} R, f (x) =

x2

x
.
+1

8. Determinat, i n N pentru care funct, ia f : (4, 4) R, f (x) = xn + 2016 s e par.


9. Determinat, i perioada principal a funct, iilor:
a) f : N N, f (n) = u(8n );
b) f : N N, f (n) = u(4n );
c) f : R R, f (x) = {nx}, unde n N .
10. Fie f : R R o funct, ie periodic. S se arate c funct, ia g : R R, g(x) = f (ax + b) este periodic,
unde a, b R.
1

Algebr

Clasa a IX - a

11. S se studieze monotonia funct, iilor:


x
;
+1
x1
.
d) f : R \ {2} R, f (x) =
x2

a) f : R R, f (x) = 5 2x;

b) f : [0, ) R, f (x) = x + 1;

c) f : [1, ) R, f (x) =

x2

ax, dac x 1
12. Se consider funct, ia f : R R, f (x) =
.
2,
dac x > 1
a) Determinat, i a R pentru care Im(f) = [3, ).

b) Determinat, i a R pentru care funct, ia f este cresctoare pe intervalul [1, 2].


c) S se arate c funct, ia g : R R, g(x) = f (2x 1) f (x) este monoton pentru orice
a R.
13. S se arate c dac o funct, ie este monoton s, i par, atunci funct, ia este constant.