Sunteți pe pagina 1din 1

COMANDA

nr. .................

S.C. ...................................................................
Cod fiscal: .........................................................
Nr. Registrul Comertului:......................................
Localitatea: .......................................................
Str. ....................................... Nr. ...................
Tel: .............................. Fax: .............................
Nr. Cont: ...........................................................
Banca: ...............................................................

Catre furnizor: Spitalul Militar Sibiu


Pentru d-nul/d-na ............................................................................,
CNP..........................................................., angajat al societatii noastre, solicitam
servicii medicale reprezentand:
Angajare
Control periodic
Schimbare de functie
Reangajare,
in functia de .......................................................................................................
Mentionam ca angajatul nostru a beneficiat de ....... zile de
concediu medical.
BENEFICIAR:
Semnatura si stampila