Sunteți pe pagina 1din 6

ETICA MEDICALA.

ELEMENTE DE
DEONTOLOGIE SI BIOETICA

Prof. univ. dr. George Cristian Curca


Disciplina de Medicina legala si Bioetica

ETICA MEDICALA. ELEMENTE DE DEONTOLOGIE SI


BIOETICA.
CAP. 1. NEVOIA DE MORALITATE IN PRACTICA MEDICALA. ETICA
MEDICALA
CURICULA

Ce este morala? Ce este etica medicala? Importanta eticii medicale si a


invatamantului de etica medicala. Dualitatea medicului: umanitatecompetenta. Ce inseamna a fi competent? Ce inseamna a fi profesionist in
medicina? Respectul drepturilor pacientului si responsabilitatea
profesionala. Independenta profesionala .

CAP. 2.ELEMENTE DE ETICA MEDICALA


Dilema etica. Dilema etica medicala. Caile deciziei in dilema etica: teoriile
binelui.

Cap. 3.RELATIA MEDIC-PACIENT


3.1 Valori morale ale relatiei medic-pacient. Incredere, loialitate,
fidelitate, onorabilitate, respect, a trata egal.
3.2 Valori legale ale relatiei medic-pacient. Drepturile pacientului:
dreptul la ingrijire medicala, dreptul la informare, dreptul la adevarul
medical, dreptul la intimitate. Cele mai bune interese ale pacientului.
Autonomia pacientului.
3.3 Modele ale relatiei medic-pacient: paternalism vs. autonomie. Decizia
pentru pacientii incompetenti legal.
3.4 Mecanismul deciziei profesionale in medicina: tipuri de rationament,
rationamentul medical, riscuri in practica medicala, calitatea vietii,
evaluarea balantei riscuri-beneficii. A trata vs. a nu trata. Documentatia

Cap. 4. RELATIA MEDICULUI CU SOCIETATEA: binele individual vs.


binele stiintei si binele public, dubla loialitate, justitia actului medical
si a ingrijirii medicale, nondiscriminarea, conflictul de interese,
alocarea resurselor limitate.
Cap. 5 RELATIA MEDICULUI CU COLEGII. Colaborarea profesionala si
stiintifica. Profesionalismul in medicina. Colegialitatea, solidaritatea
corpului profesional. Posibile situatii de conflict si cai de rezolvare.

Cap. 6 DEONTOLOGIA MEDICALA SI ETICA NORMATIVA: datoria


medicului; normarea exercitiului datoriei in medicina si moralitatea
comportamentului profesional . Juramantul Hipocratic si continuitatea
normelor morale in practica medicinii: corpul profesional si constiinta
profesionala. Coduri deontologice; coduri de etica. Codul de etica
universitara. Asociatia medicala Mondiala (WMA): Declaratia de la
Geneva, Codul international al eticii medicale, Declaratii si
reglementari ale WMA. Colegiul medicilor din Romania. Codul
deontologic al medicilor din Romania comentat.

Cap. 7 CERCETAREA STIINTIFICA PE SUBIECT UMAN SI DEZVOLTAREA


BIOETICII. Valorile etice ale principlismului. Importanta cercetarii
stiintifice intre nevoie individuala si valoare sociala. Riscuri si
beneficii. Grupuri vulnerabile. Diseminarea stiintifica. Conflictul de
interese in practica medicala si de cercetare.

Bibliografie obligatorie:
1. ETICA MEDICALA ELEMENTE DE DEONTOLOGIE SI BIOETICA.
Editura Casa Cartii de Stiinta, 2013

2. SUPORT DE CURS pentru med. Anul III [www.etica.medicala.ro]


3. MEDICAL ETHICS MANUAL
[http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/Ethics_manual_
3rd_Nov2015_en.pdf]

Bibliografie optionala recomandata:


1. Scafandrul si fluturele. Jean Dominique Bauby
(The diving Bell and the Butterfly), 2008
Humanitas
[http://www.imdb.com/title/tt0401383/]
2. Moartea lui Ivan Ilici, L. Tolstoi, Humanitas
3. Principles of Biomedical Ethics,
Tom L. Beauchamp, James F. Childress

Strategia modulului de etica


medicala

Are la baza:
Topic-uri de interes general si specific medical
Corelatii practice si cazuistice, abordare interactiva
Materie obligatorie
Angajamentul cadrelor didactice
Prin angajamentul studentului bazat pe:
Prezenta
Participare
Evaluarea predarii
Eseuri si evaluarea calitatii eseurilor

Folosind:
Cursuri video si directe, LP-uri cu cazuistica, materiale scrise,
suport electronic (text, cazuri de etica si bioetica, norme
deontologice)

Rezultate asteptate:
Cresterea nivelului de moralitate, cunoasterea
elementelor de etica profesionala si a bunei
guvernante profesionale
Angajare, responsabilitate crescuta
Identificarea valorilor morale si analiza etica
Comunicare
Identificarea aspectelor legale practicii
medicale
Buna practica in cercetare si in etica publicarii