Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA: FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI


DISCIPLINA: GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII
ASIST.UNIV.DRD. FLORENTINA OLIVIA BALU
SEMINARII NR. 9

APLICATII RECAPITULATIVE
1. Pentru intreprinderea Afla se cunosc urmatoarele date: cifra de afaceri = 1.000.000, cheltuieli
variabile = 750.000, cheltuieli fixe = 180.000, rezultatul net = 70.000. Nivelul cifrei de afaceri care
asigura pastrarea profitului initial de 70.000, in conditiile unor cheltuilei suplimentare cu
amortizarie de 20.000 si cu dobanzile de 30.000 este de:
a) 1.500.000
b) 920.000
c) 1.000.000 d) 1.050.000
e) 1.200.000
2. In anul N o intreprindere nu a realizat venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. Din
documentele contabile de sinteza au fost extrase urmatoarele informatii: total activ = 1.375, cifra
de afaceri chelt. variabile chelt. fixe = 440, amortizare = 95, venituri financiare = 15. Ponderea
rezultatului curesnt in cifra de afaceri = 72%, rata marjei nete = 22%, ponderea datoriilor totale in
pasiv = 0%. Valoarea corecta pentru rentabilitatea financiara a intreprinderii este:
a) 23,8%
b) 0%
c) 11,5%
d) 1%
e) 8%
3. O intreprindere obtine un profit net de 800 folosind capitaluri proprii de 2.000 si datorii in
proportie egala la o rata de dobanda de 30%. In aceste conditii rentabilitatea totala a capitalurilor
este de:
a) 47.5%;
b) 23.61%;
c) 233.32%;
d) 35%
e) nici un raspuns nu e corect
4. O intreprindere dispune de urmatoarele informatii (mil lei): Imobilizari 1.200, Datorii de
exploatare 120, Creante 210, Lichiditati 90, stocuri 360, Capitaluri proprii 1.050, Datorii pe termen
lung 390, Credite bancare curente 300. Capitalurile permanente (CP) si trezoreria neta (TN)
inregistreaza urmatoarele valori (mil lei):
1. CP=1.740
4. TN= -210
2. CP=1.050
5. TN= -240
3. CP= 1.440
6. TN= 90
Care din raspunsurile de mai sus sunt adevarate?
a) 1, 5
b) 3, 4
c) 2, 6
d) 3, 5
e) nici o combinatie nu e corecta
5. O intreprindere are valoarea activelor fixe de 1.200.000 u.m., iar ponderea activelor circulante
in valoarea vanzarilor este de 60%. Rata dobanzii valabila pentru toate datoriile este de 10%.
Pentru anul de previziune intreprinderea doreste sa mentina aceeasi structura de finantare,
respectiv ponderea datoriilor totale in total capitaluri de 50% si sa realizeze o cifra de afaceri de
6.000.000 u.m. Daca rezultatul inainte de dobanzi si de impozit pe profit (EBIT) va reprezenta
15% din vanzari, iar cota de impozit pe profit este de 25%, rentabilitatea financiara a intreprinderii
(ROE) in anul de previziune va fi:
a) 10,3
b) 37,5
c) 28,1
d) 27,5
e) 20,6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI


FACULTATEA: FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
DISCIPLINA: GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII
ASIST.UNIV.DRD. FLORENTINA OLIVIA BALU
6. Intreprinderea ALFA a realizat in exercitiul N o cifra de afaceri de 2100 mil.lei si urmatoarea
structura a ratelor privind rotatia capitalurilor prin cifra de afaceri:
Bilant exprimat sub forma ratelor de rotatie
ACTIV
NR. ZILE
PASIV
NR. ZILE
Imobilizari
212
Capital propriu
210
Stocuri
98
Datorii financiare
79
Clienti
4
Datorii de exploatare
26
Disponibilitati
1
La o crestere a cifrei de afaceri cu 20% in exercitiul N+1, valoarea absoluta previzionata a
indicatorului Nevoie de Fond de Rulment va fi:
a) 539
b) -76
c) 650
d) 645
e) 532
7. Din Contul de Profit si Pierdere al intreprinderii BETA se desprind urmatoarele informatii ( in
mil. Lei): cifra de afaceri = 6000; cheltuieli materiale=2800; cheltuieli cu personalul = 600;
impozite, taxe si varsaminte asimilate = 200; dobanzi = 320; amortizari = 400; impozit pe profit =
756. Pentru aceasta intreprindere valoarea Rezultatului Exploatarii este de:
a) 1680
b) 2000
c) 888
d) 2.400
e) 2080
8. Pentru o intreprindere se cunosc urmatoarele date :
- costul productiei marfa vandute = 4 mil
- soldul mediu al activelor circulante = 0.8 mil
- costul trimestial al productiei marfa previzionat, in conditiile unei cifre de afaceri uniform
repartizata pe trimestre , este 1.5 mil
- coeficientul de accelerare a activelor circulante este de 10%
Necesarul trimestrial de finantat va fi de:
a) 0,4 mil
b) 0,12 mil c) 1,08 mil
d) 1,32 mil e) 0,10 mil
9. Intr-o ramura industriala se cunosc valorile medii pentru urmatorii indicatori:
Nr.crt Indicatori
Valoare
1
Rata de indatorare (datorii totale/total pasiv)
60%
2
Rotatia capitalului propriu prin cifra de afaceri
5 rotatii
3
Raportul dintre datorii pe termen lung si capital
20%
propriu
4
Rata lichiditatii generale
1,5
6
Rata lichiditatii reduse (partiala)
0,75
7
Durata medie de colectare a creantelor
40 zile
(incasare)
Estimati nevoia de fond de rulment a unei intreprinderi (NFR), care doreste sa intre in ramura si sa
realizeze pentru inceput performantele medii ale ramurii. Cifra de afaceri estimata a noi
intreprinderi este de 15 milioane si pana in prezent nu a contractat credite de trezorerie.
a) 360.820
b) 691.666
c)1.583.300
d) 875.280
e) 432.200
10. Rata nominala a rentabilitatii financiare a intreprinderii BETA este de 150%. Daca rata inflatiei
estec de 105%, care este rata reala a rentabilitatii financiare:
a) 30%
b) 45%
c) 150%
d) 21,95%
e) nici un raspuns nu e adevarat
2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI


FACULTATEA: FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
DISCIPLINA: GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII
ASIST.UNIV.DRD. FLORENTINA OLIVIA BALU
11. In perioada de baza durata de achitare a furnizorilor a fost de 130 zile, iar pentru anul de plan sa estimat o cifra de afaceri in suma de 40 mil.lei si o valoare a furnizorilor de 10 mil.lei. In aceste
conditii durata de achitare a furnizorilor in anul de plan s-a redus cu:
a) 128,56 zile b) 90 zile c) 30 zile d) 50 zile e) 40 zile
12. In perioada de baza cifra de afaceri a unei intreprinderi (CA 0)=180.000 mil lei, iar soldul mediu
al activelor circulante (SAC0) = 27.000 mil lei. Care este nevoia trimestriala de finantare a activelor
circulante in anul de plan (NF trim), daca cifra de afaceri previzionata pentru anul de plan este de
216.000 mil lei, ce se va realiza uniform pe trimestre, iar timpul de rotatie se accelereaza cu 10
zile.
a) 8.100 mil lei b) 38.400 mil lei c) 105.000 mil lei
d) 32.400 mil lei
e) 26.400 mil lei
13. O intreprindere inregistreaza pe o perioada de doua exercitii financiare consecutive (N-1 si N) urmatorii
indicatori (mil lei):
Indicatori
N-1
N
Cifra de afaceri
4.000
6.000
Cheltuieli variabile
1.200
1.800
Cheltuieli fixe
1.200
1.200
Cheltuieli financiare
100
100
Valoarea corecta pentru coeficientul efectului de levier combinat este:
a) 1,75
b) 1,06
c) 0,87
d) 1,86
e) 1,25

14. Firma Alfa are un capital social in valoare de 500 mil. EURO, format prin aportul actionarilor.
Managerul promite actionarilor dividende pentru anul 2005 la nivelul de 20% din capitalul social.
Cota de profit distribuita sub forma de dividende este de 40%, iar cota de impozit pe profit 25%.
Determinati dividendul total distribuit, profitul net si profitul brut pe care trebuie sa le obtina firma
astfel incat sa poata acorda actionarilor dividendul promis (rezultatele sunt in mil. lei):
1. Div. = 100
4. PNet = 250
7. Pbrut = 333,333
2. Div = 125
5. PNet = 312,5
8. Pbrut = 416,667
3. Div = 200
6. PNet = 40
9. Pbrut = 30
a) 1+6+9
b) 2+5+8
c) 3+4+7
d) 1+4+7
e) 2+6+9
15. O intreprindere isi esaloneaza incasarile de la clienti astfel: 25% in luna urmatoare vanzarilor,
60% in luna a doua de la vanzare si 15% in luna a treia de la vanzare. Datoriile catre furnizori se
achita 50% in luna urmatoare aprovizionarilor si resul la 60 zile de la cumparare, Cheltuielile
lunare cu amortizarea sunt de 960 mil lei. Preziviunea vanzarilor si cea a cumpararilor pentru
trimestul I al anului de plan (exercitiul N+1) este urmatoarea (mil lei):
Explicatii
Ianuarie
Februarie
Martie
Vanzari
2.000
1.500
1.400
Cumparari
700
900
1.500
Din bilantul exercitiului incheiat (exercitiul N) rezulta urmatoarele solduri: clienti in suma de 400
mil lei, incasabili in luna ianuarie; disponibilitati banesti in suma de 1.250 mil lei ; furnizori in
suma de 2.500 mil lei, jumatate platibili in februarie, restul in martie. In aceste conditii soldul
trezoreriei la sfarsitul lunii martie (mil .lei), va fi:
a) 225
b) 75
c) 2.650
d) 1.650
e) nici un raspuns nu e corect
3

S-ar putea să vă placă și