Sunteți pe pagina 1din 9

APROBAT C.A.

I.S.J. GORJ
Data : 19.02.2016

VIZAT DIRECTOR,
Prof.

FIA DE EVALUARE

n vederea acordrii gradaiei de merit pentru


PROFESORI , 2016
NUMELE I PRENUMELE :
UNITATEA DE NVMNT :
GRADUL DIDACTIC:
VECHIMEA N NVMNT :

2011

CALIFICATIV
2012
2013
2014

2015

PERIOADA DE EVALUARE 1SEPTEMBRIE 2010 - 31 AUGUST 2015

1. Activiti complexe cu valoare instructiv-educativ -ponderea 80%

80

a) Rezultate deosebite obinute n pregtirea precolarilor i a elevilor n atingerea


obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul colar, materializate n progresul
elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la clas, la testri i examene naionale de sfrit de ciclu,
rezultate obinute cu clasa i individual la disciplinele de specialitate din nvmntul vocaional.

a1)n progresul inregistrat de elevi la clas 0,5 p/an


a2)rezultate ale elevilor la clase 0,5 p/an
a3)rezultate la testari si examene nationale de sfarsit deciclu 0,5 p/an
a4)rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational 0,5
p/an
b) Iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor
electronice de nvare i a softurilor educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de
nvmnt;
activiti nregistrate pe platforme electronice de nvare;
softuri educationale

(ed-fizica)

2,5p
3p

30p

Max 12p
3xn
2,75x n
2,5 x n
2,25x n
2,2 5x n
2xn
1,75 x n
1,5x n

mentiuni/premii speciale
faza interjudeteana

2,5p
2,5p
2,5p

0,5/an
1p/soft

c) Performane dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiade colare i/sau concursuri de


profil, materializate prin obinerea premiilor I,II,III i a premiilor speciale la faza judeean i a
municipiului Bucureti /interjudeean/naional /internaional,desfurate n coordonarea i
/sau finanarea Ministerului Educaiei Naionale (n = numrul de premii obinute).
Rezultate obinute la olimpiadele scolare
faza internationala +nationala
internationala locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale
faza nationala
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea

10p

Max 2p

locul I

1x n

locul II

0,5xn

locul III

0,25xn
0,20xn

mentiuni
faza judeteana olimpiada
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea

Max 6 p
1,5x n
1,25 x n
1xn

Punctaj comisie
contestatii

Punctaj final

Evaluare CC

Se va indica pagina
pentru fiecare
subcriteriu

Max

CRITERII DE EVALUARE

Autoe-valu-are

Punctaj

0,75 x n

mentiuni/premii speciale
* Consursuri de profil desfasurate in coordonarea i/sau finanarea MEN
faza internationala +nationala
Max 5,5 p
internationala locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale
faza nationala
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale
faza interjudeean +judeteana
interjudeteana locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale

2xn
1,75x n
1,5 x n
1,25 x n
1,25 x n
1x n
0,75x n
0,5 x n

Max 4,5 p

faza judeteana
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale

d)performante dovedite in pregatirea elevilor la concursuri cultural artistice , tehnico-stiintifice si


sportive incluse in CAEN /regionale elaborate de MEN si materializate prin obtinerea locurilor
I,II,III ,mentiuni si premiilor speciale, unde n=nr. de premii
faza internaionala + nationala
Max 4p
internationala locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale
faza nationala
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
mentiuni/premii speciale
faza interjudeteana/regionala +judeteana
Max 3p
interjudeteana-locul I
locul al II-lea
0,75
locul al III-lea
meniuni/premii speciale(acordate de ISJ)
faza judeteana
locul I
locul al II-lea
locul al III-lea
meniuni/premii speciale(acordate de ISJ)
e)Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare, participarea, n calitate de membru al
comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare, fazele
judeene,interjudeene,naionale i internaionale,incluse n prograul de activiti i n calendarul
inspectoratelor colare/Ministerului Educaiei Naionale.

1xn
0,75x n
0,5x n
0,25xn
0,75xn
0,5 x n
0,25x n
0,10xn

7p

2 xn
1,75x n
1 ,5 x n
1,25 x n
1,25 x n
1x n
0,75x n
0,5 x n
1xn
0,75x n
0,5x n
0,25xn
0,75xn
0,5 x n
0,25x n
0,10xn

13p

Cadru didactic asistent olimpiade / concursuri scolare


0,25/activit.
Pregatirea lotului pentru etapa judeteana/olimpiade concursuri
0,25p/an
Pregatirea lotului pentru etapa interjudeteana a olimpiadei si concursurilor
0,5p/an
0,75p/an
Pregatirea lotului pentru etapa naional
Profesor evaluator la olimpiada judeean / concursuri judeene, examene din calendarul privind
0,5p/an
mobilitatea personalului didactic
2p/an
Membru n comisia internaional evaluare/organizare la disciplin
1,5/an
Membru n comisia naional evaluare/organizare la disciplin
0,75p/an
Membru n comisia judeean organizare/elaborare subiecte la disciplin faza locala/ jud.
0.25/an
Membru in comisia locala de evaluarea olimpiadei si concursurilor
1p/an
Insoitor al lotului judeean la faza interjudeteana /naional a olimpiadei
f) organizarea de concursuri i festivaluri, la nivel internaional, naional sau
regional/interjudeean:organizarea de spectacole, expoziii, concerte la nivel internaional, naional
ori regional/interjudeean incluse n programul de activiti i n calendarul inspectoratelor
6p
colare/Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin diplome sau adeverine;
local
judeean/interjudeean
naional
internaional

0,5p
1,25p
2p
2,25p

g)activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,certificate de inspectorul de specialitate


, sau cu elevi cu dificulti de nvare,certificate de centrele judeene de resurese i asisten
educaional/Centrul Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional;
local
judeean/interjudeean
naional/international
h) Activitatea de coordonator de programe educative colare i extracolare sau ndrumarea
colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de inspectoratul colar;
coordonator de programe educative scolare si extrascolare
indrumarea colectivelor redactionare/membru al colectivului de redactie
i) activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune comunitar;

5p

1p
1,5
2,5
2p
0,5 program
0,5p/an
2p

educaie incluziv,nediscriminatorie de educaie multicultural/ intercultural

1,5p

programe de educaie a prinilor recunoscute la nivel judeean/naional

0,5p

j)crearea de softuri educaionale n specialitate , platforme de e-learning pentru susinerea


progresului colar, avizate de Ministerul Educaiei Naionale;
2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial ponderea 10%
a+b
a) elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice,
manuale colare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul colar sau de MEN, dup caz; cri
n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN, elaborarea de programe colare pentru
discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs sau viznd curriculumul pentru opional
integrat n dezvoltarea local,avizate de inspectoratul colar;
elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice, manuale
colare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul colar sau de MEN, dup caz; cri n domeniul
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN,
elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs sau
viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltarea local,avizate de inspectorul colar;
b) Elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate, n domeniul didacticii, specialitii i
managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN. Punctajul se imparte la numarul de
autori.
elaborarea de cri n domeniul didacticii nregistrate cu ISBN
elaborarea de cri n domeniul specialitii nregistrate cu ISBN
elaborarea de cri n domeniul managementului nregistrate cu ISBN
articole de specialitate, management nregistrate cu ISSN/ISBN
c+d
c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n formarea continu a personalului de
nvmnt, activitate n cadrul comisiilor paritare /de dialog social,activitate n organismele de conducere ale
organizaiilor sindicale afiliate in inv.preuniversitar, precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor
didactice, la nivel local/judeean/naional/internaional,participarea cu comunicri la smpozioanele naionale
i/sau Casa Corpului Didactic, n calitate de formator, contribuia la cercetri tiinifice, n specialitate sau n
domeniul problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN

activitatea de evaluator de manuale


activitatea de mentorat
activitatea de formator
activitate in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice
activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social
activitate n domeniul sindical:
local -lider de scoala

2p
10p
max4p

2p

1p/doc

1p/opt.

2p
1,5p/carte
2p/carte
1,5p/carte
o,5/articol
max 5p

3p

2p/
0,5p/activit.
1p/activit.
0,25p/an
0,25p/an
0,25p/an

judetean

0,5p/an

national/ international
participarea cu comunicri la simpozioane judeene, regionale (zonale), naionale i/sau
internaionale (n specialitate)
judeene
regionale (zonale)
naionale/internaionale
participarea la formarea personalului didactic prin CCD, n calitate de formator / contribuie la
cercetri tiinifice
n specialitate
n domeniul managementului, problematicii nvmntului i educaiei.
d) Activitate ca metodist, membru n Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului scolar, n Comisia Naional de specialitate, coordonator cerc pedagogic.

o,75p/an

metodist
membru n Consiliul consultativ de specialitate
membru n Comisia Naional de specialitate
responsabil cerc pedagogic
e) Activitatea desfurat n urma solicitrii MEN,n cadrul unor comisii tehnice de elaborare a
unor acte normative/ administrative cu caracter normativ i n comisiile naionale de
specialitate/control
1p/comisie
3. Criteriul privind participarea la proiecte.5%
a)Proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective performana colar, progresul
colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor precolarilor i elevilor, educaie civic, educaie
complementar, formarea personalitii precolarilor i elevilor, dezvoltarea capacitii de
adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice.

0.25/part.
0,5/part.
0.75/part.

0,5/activit
0,25/activit.

2p
0,5/an
0,5/an
1p/an
0,75 p/an
max1p

5p

4p

a1-coordonator,membru proiecte din fonduri structurale europene, coordonate de MEN / participare ca


grup int

1p/0,5p

a2-coordonare/participare la proiecte internaionale

1p/0,5p

a3-proiect de parteneriat educaional, la nivel local/judeean/ naional/internaional recunoscute de


ISJ/MEN
a4- proiecte/programe realizate n parteneriat ntre coal i asociaiile reprezentative de
prini/comunitatea local/operatori economici;
a5-proiecte/programe europene realizate prin Agenia Naional pentru Programe Comunitare n
Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig
etc.;participarea la proiecte de Mobilitate privind formarea profesionala,vizite de studiu finantate prin
Programul Sectorial Comenius ,sau de alti parteneri
a6-proiecte/programe coordonate de Ministerul Educaiei Naionale, inspectoratul colar, de ali
parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate
colar din Germania), Fundaia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondial,
Organizaia "Salvai Copiii", etc.
a7-alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale
b)Proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor Metodologiei i criteriilor privind
acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar , aprobat prin Ordinul Ministrului
Educaiei , Cercetrii, Tineretului i Sportului nr.5486/2011, materializate prin raportul de
activitate i portofoliul personal.
4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional. 5%
a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de nvmnt, programe i proiecte educaionale,
centre de documentare si informare, laboratoare etc, avand ca efect cresterea calitatii institutiilor si a
procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.

0,5/proiect

0,5/proiect

1p/proiect

0,5/proiect

0,5/proiect

1p

5p
2,5p

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare extrabugetar , avnd drept obiectiv creterea


calitii procesului de nvmnt;

2,5p

TOTAL GENERAL

100p

Data:
Semntura:
Not:
Fia de (auto)evaluare a fost elaborat de Comisia Paritar de la nivelul Inspectoratului colar Judeean Gorj n edina din data de 19.02.2016.
Pentru nscriere punctajul minim realizat trebuie s fie de 35 de puncte.

Punctaj
Autoevaluare

Maxim

Evaluare ISJ

100
Semntura evaluatorilor___________________________
________________________
________________________
________________________
Se completeaz de ctre inspectorul colar :
Raportul de autoevaluare
Aprecierea Consiliului profesoral
Aprecierea directorului unitatii de invatamant
Raportul inspectorului scolar

REEVALUARE I..J.

Semntura inspectorilor colar de specialitate,