Sunteți pe pagina 1din 2

Conducerea

ANTET SC..

DECIZIA NR. .

SC ..SRL reprezentata legal prin .. , avand in vedere prevederile


Legii 349/2002 modificata si compleatata de Legea 15/2016;
DECIDE:

Art.1
Incepand cu data de 16.03.2016, in incinta .., , cu sediul in
, Fumatul este interzis . Fumatul va fi permis doar in locurile special
amenajate din exteriorul incintei, dotate cu scrumiere, ladite cu nisip si extinctoare.
Art.2 Incepand cu data de 16.03.2016, persoana desemnata de aplicarea Legii 349/2002
modificata si compleatata de Legea 15/2016 este d-na ... domiciliata in
.,
.posesoare a CI
seria
.. nr. .eliberat de Sectia .. la data de ., CNP:
...
Art.3
Constituie abatere disciplinar grav incalcarea nclcrii legii 349/2002
modificata si compleatata de Legea 15/2016 , se sanctioneaza cu desfacerea contractului
individual de munca si cu amend contravenional de la 100 la 500 lei .
Art 4. Personalul angajat din cadrul SC ., va semna de luare la cunostiinta in
tabelul anexat.

SC .. SRL
ADMINISTRATOR

Tabelul nominal privind aducerea la cunostinta a DECIZIEI privin legea fumatului

Fisier prezentat pe grupul Contabili pe Facebook - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Postat pe www.cabinetexpert.ro

Fisier prezentat pe grupul Contabili pe Facebook - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Postat pe www.cabinetexpert.ro