Sunteți pe pagina 1din 1

5.

Caile de atac
Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a
sanctiunii se poate face in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Precizare: In ceea ce priveste prevederea potrivit careia plangerea insotita de copia de
pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte
agentul constatator, trebuie mentionat ca, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 953 din
data de 19 decembrie 2006, acesta prevedere a a fost declarata neconstituitionala.
Neconstitutionalitatea a fost declarata in baza principiului instituit de art. 21 din
Constitutie privind accesul liber la justitie, conform caruia orice persoana are posibiliatea
de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecata pentru apararea drepturilor, a
libertatilor si a intereselor sale legitime.
Curtea a retinut ca se incalca principiul accesului liber la justitie atata timp cat nu se
prevede si posibilitatea ca plangerea sa poata fi depusa si la instanta de judecata.
Ordonanta stabileste un termen de 30 zile in care instanta trebuie sa fizexe judecata, cu
citarea tuturor partilor implicate, inclusiv martorii. Plangerile impotriva proceselorverbale de constatare a contraventiei se solutioneaza cu pecadere.

S-ar putea să vă placă și