Sunteți pe pagina 1din 15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

Subiecteconcurs
Alegeticategoriadesubiecte: Legeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici(r2)
Legeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici(r2)

SUBIECT
Enumeraisanciuniledisciplinarealefuncionarilorpubliciicomentaimoduldeaplicarealacestora.
20puncte
BAREMCORECTARE
Art.77alin.(3)iart.78
enumerareasanciunilordisciplinare4sanciunix1punct
aplicareamustrriiscrise3puncte
aplicareacelorlaltesanctiuni5puncte
condiiiledeaplicareasanciunii(cercetareprealabil,audiere)3puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Tipuri de rspundere aplicabile funcionarilor publici pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor de serviciu. Definii fiecare tip de
rspunderenparte20puncte
BAREMCORECTARE
Art.75,art.83,art.84,art.85,art.86
Rspunderedisciplinar,contravenional,civilsaupenal3puncte
Rspundereadisciplinar3puncte
Rspundereacontravenionalafuncionarilorpublici3puncte
Rspundereacivilafuncionaruluipublic3puncte
Rspunderea funcionarului public pentru infraciunile svrite n timpul serviciului sau n legtur cu atribuiile funciei
publicepecareoocup3puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
ncadrulinstituieipubliceaufostsancionaidisciplinardoifuncionaripublici.Primuluifuncionarpubliciafostaplicatsanciunea
mustrriiscrisenurmcu6luni,iarceluidealdoileasanciunearetrogradriinfunciapublicpeoperioadde6luni,nurmcu3
luni.
Precizaiimotivaidacseimpunenvreuncazradiereadedreptasanciuniidisciplinare.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.82
Seradiazsanciuneamustrriiscrise4puncte
Radieremustrarescrisntermende6lunidelaaplicare3puncte
Motivareprinefectullegii4puncte
Retrogradarea n funcia public pe o perioad de pn la un an se radiaz n termen de un an de la expirarea termenului
pentrucareafostaplicat.4puncte
Capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Aplicareasanciunilordisciplinareicompetenaaplicriiacestora,cuprecizareatermenelor,condiiilordeaplicareideradiere.Dai
unexempludesanciunedisciplinariprecizaitermenulderadiereaacesteia.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.77alin.(5),art.78,art.79alin.(1),art.82
identificareatermenuluideaplicareasanciunii1punct
identificareamodalitilordeaplicare:persoanacarearecompetenanumirii,lapropunereacomisieidedisciplin1punct,
directdectreconductor1punct
identificareacondiiilordeaplicare:cercetareprealabil2puncte,audierefuncionarpublic2puncte,
termenelederadiere3puncte
constatareprinactadministrativ,cuexcepiadestituirii2puncte
exemplulprezentat3puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

1/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Comentaisituaiilencareesteangajatrspundereacivilafuncionaruluipublic.20puncte
BAREMCORECTARE
enumerareasituaiilorncareacestaseangajeaz3situaiix2p=6puncte
enumerareamodalitilorprincaresedispunereparareapagubei.2x2p=4puncte
precizareatermenuluide30dezile1puncte
enunareaposibilitiifuncionaruluideaseadresainstaneidecontencios.2puncte
precizareatermenuldeprescripiede3ani,adreptuluiconductoruluiinstituieideaemiteordinului/dispoziieideimputarede
ladataproduceriipagubei.2puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Analizaiprevederilelegaleprivindrspundereafuncionaruluipublicpentruinfraciunilesvritentimpulserviciuluisaunlegtur
cuatribuiilefuncieipublicepecareoocup.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.86
modalitateadeangajarearspunderii3puncte
condiiilencarearelocsuspendarea4puncte
msuriledispusencazdeachitaresauncetareaprocesuluipenal4puncte
condiiiledesesizareacomisieidedisciplin2puncte
condiiiledemutare2puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Detaliai prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2) cu modificrile i completrile ulterioare referitoare la
perfecionareafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
art.50dinLegeanr.188/1999
esteundreptioobligaie1punct
obligaiileautoritilor/instituiilorpublice2puncte
drepturilefuncionarilorpublicipeperioadaperfecionrii3puncte
obligaiilefuncionarilorpublicincazulcursurilorcuduratmaimarede90dezile5puncte
precizareastudiilorcenuconstituieformedeperfecionareprofesional1puncte
obligaiileautoritilor/instituiilorpubliceprivindplanuldeperfecionare3puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Evaluareaperformanelorprofesionaleindividualealefuncionarilorpublici.Consecineasupracariereifuncionaruluipublic.Obligaiile
funcionarilor publici de conducere n acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioareiLegeanr.7/2004,privindCoduldeconduitalfuncionarilorpublici,republicat)20puncte
BAREMCORECTARE
Art.69dinLegeanr.188/1999(r2),cumodificrileicompletrileulterioare
Procesuldeevaluare.Calificative.5puncte
Consecineasupracarierei5puncte
Obligaiilefuncionarilorpublicideconducere.Obiectivitateanevaluare5puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor publice, ca instrument managerial,
conformdispoziiilorLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici(r2),cumodificrileicompletrileulterioare.20puncte.
20puncte
BAREMCORECTARE
Art.23dinLegeanr.188/1999
previzionareamodalitilordeocupareafunciilorpublicepentruanulviitor6puncte
elaborareaplanuluideocupareafunciilorpublice(coninut,transmitere,aprobare)9puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Numirea,eliberareadinfunciapublicievaluareaperformanelorindividualeanalilorfuncionaripublici,conformLegiinr.188/1999
rep.2privindStatutulfuncionaruluipublic.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.19iart.20
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

2/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

enumerareaentitilorcompetenteanumiiaeliberanaliifuncionaripublici,identificareafunciilorpublicecorespunztoare
categorieinalilorfuncionaripubliciraportatlaacestea2x5puncte10puncte
evaluareaanual1punct
evaluareageneral1punct
competenadeevaluare(comisia)1punct,numireacomisiei2puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Comentaiobligaiaautoritiloriinstituiilorpublicedearezervapostulaferentfuncieipublicedeexecuie,peperioadasuspendrii
raportuluideserviciuprecumimsurilepecarelepoateluaconductorulautoritiisauinstituieipublicenvedereadesfurriin
condiiinormaleaactivitii.20puncte
BAREMCORECTARE
art.4alin.(3),art.36,art.96alin.(3)
prezentareaobligaiei5puncte
ocupareapostuluipeduratasuspendriiprinconcurs/redistribuire2puncte
ncetareaimodificarearaportuluideserviciupeperioadasuspendrii3puncte
comentariiasupraimpedimentelorgeneratedereorganizareaactivitiiinstituieisauautoritii
publicecarenecesitreduceredeposturi,inclusivposturialecrortitulariauraportuldeserviciususpendat5puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai situaiile n care raportul de serviciu al funcionarului public poate nceta din motive imputabile acestuia. Termenul de
comunicarealacteloradministrative20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99alin.(1)lit.d.),art.99alin.(2),art.101
Pentru incompetena profesional, n cazul obinerii calificativului "nesatisfctor" la evaluarea performanelor profesionale
individuale3puncte
Casanciunedisciplinar3puncte
Situaii:svrirearepetataunorabateridisciplinaresauauneiabateridisciplinarecareaavutconsecinegrave3puncte,
saivitunmotivlegaldeincompatibilitate,iarfuncionarulpublicnuacioneazpentruncetareaacestuiantruntermende10
zilecalendaristicedeladatainterveniriicazuluideincompatibilitate.3puncte
Acteleadministrativesecomunicfuncionaruluipublicntermende5zilelucrtoaredeladataemiterii3puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaiicomentaicazurilencaresuntconsultatecomisiileparitare,atribuiileacestoraprecumimsurilecarepotficuprinse
nacordurilecolective.20puncte
BAREMCORECTARE
art.72alin.(1),art.74
4cazurix1punct4puncte
atribuiicomisiiparitare3x2puncte6puncte
msuriacordcolectiv5x15puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledencetarearaportuluideserviciu.Trataiicomentaincetareadedreptaraportuluideserviciu.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.97iart.98
5modalitix1punct=5puncte
enumerareasituaiilordencetarededrept8x1punct8puncte
termenuldeconstatareacazuluidencetarearaportuluideserviciu1punct
termenuldecomunicareaactuluiadministrativdencetarearaportuluideserviciu1punct
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledencetarearaportuluideserviciu.Trataiicomentaieliberareadinfunciapublicafuncionaruluipublic.
20puncte
BAREMCORECTARE
Art.97iart.99
prezentareamodalitilordencetarearaportuluideserviciu:5modalitix0,5puncte=2,5puncte
cazuriledeeliberaredinfunciapublic=7cazurix1punct=7puncte:
obligaiileinstituieinceeacepriveteeliberareafuncionarilorpublicidinmotiveneimputabilelor(preaviz,reducereprogram,
posturivacante,listaANFP)4puncte
prioritateafuncionaruluipublicdeconducere1punct
realizareatransferului0,5punct
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

3/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

SUBIECT
Prezentai situaiile n care funcionarii publici care urmeaz forme de perfecionare profesional beneficiaz de drepturile salariale
cuvenite. Precizai care sunt studiile care nu constituie forme de perfecionare profesional. Obligaia de comunicare a planului de
perfecionareprofesional.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.51alin.(1)i(2),art.52iart.53
identificareasituaiilor:2situaiix3puncte6puncte
identificareastudiilorcarenuconstituieformedeperfecionareprofesional:2tipurix3puncte6puncte
comunicareactreAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici3puncte
capacitateadeanalizaisintez,claritatea,coerenailogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Comparaimodalitiledeelaborare,aprobareitransmitereaplanuluideocupareafunciilorpublice,pentruautoritileiinstituiile
publice din administraia public central i pentru cele din administraia public local. Consideraii privind acest instrument. 20
puncte
BAREMCORECTARE
instituiacareelaboreazplanulart.23,alin(2)5puncte
modalitateadentocmireart.23,alin(3)4puncte
aprobareaitransmitereaplanului,comparativpentruceledoutipurideinstituii23,alin(4),alin(5)6puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
PrezentaimodalitilederealizareicondiiilencareseefectueazredistribuireafuncionarilorpublicidectreAgeniaNaionala
FuncionarilorPublici.20puncte
BAREMCORECTARE
modalitilederedistribuirenfunciededistan3puncteart.104,alin(1),lit.a)b)
redistribuireapefunciideconducereiexecuie4puncteart.104,alin(2)(4)
redistribuireapefunciitemporarvacanteitestarea3puncteart.104,alin(5)
etapelefinalealeredistribuirii5puncteart.104,alin(6)(8)
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Analizai comparativ reorganizarea i ncetarea activitii unei instituii publice i consecinele acesteia asupra carierei funcionarilor
publici20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99,art.100
Asemnri:motiveneimputabile1punct,dispusprinactadministrativ1punct,termencomunicareact1punct,preaviz
1punct,reducereprogramlucru1punct,solicitarelaANFPlistfunciipublicevacante1punct,prioritatefuncionarpublic
conducere1punct,
Deosebiri:Reorganizarea:arelocprinreducereapostuluiocupat1punct,punereladispoziiefunciivacante1punct,
cazurinumire2puncte,criteriinumire2puncte,organizareexamen1punct,justificarereducerepost/interdicienfiinare
post1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Care sunt etapele reorganizrii unei autoriti sau instituii publice? Drepturile funcionarilor publici i obligaiile instituiilor publice n
cazdereorganizare.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99,art.100,art.107alin.(1)lit.c.)ialin.(3),art.105alin.(1)
stabilireafunciipublice,avizANFP,emitereactadministrativreorganizare/eliberaredinfuncie4puncte
numirennoilefunciipublice/criteriilegale4puncte
termendepreavizidrepturicedecurgdinel3puncte
solicitareANFPlistafunciipublicevacante1punct
prioritatefuncionardeconducere1punct
eliberareadinfunciapublicitrecereancorpulderezerv2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Scopul cazierului administrativ. Prezentai situaiile n care funcionarului public i este necesar cazierul administrativ, pentru
dezvoltareacariereiacestuia.20puncte
BAREMCORECTARE
art.65alin.(2)lit.d.),art.66lit.e.),art.70alin.(2)lit.c.),art.81.art.92
concurssauexamenuldepromovarengradulprofesional3puncte
concursuldepromovarentrofunciepublicdeconducere3puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

4/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

promovarerapid3puncte
exercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducerevacantesautemporarvacante3puncte
scopulevidenieresituaiedisciplinar3puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaitreisituaiicarearputeaconstituiimpedimentengestionareaeficientaresurselorumanencadruluneiinstituiipublice
dinadministraiapubliccentral/localprecumimsurilecorelativedediminuareaacestora.20puncte
BAREMCORECTARE
prezentareaimpedimentelor3x3puncte9puncte
msuridediminuareaefectelor6puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Analizai comparativ eliberarea din funcia public, urmare a reorganizrii activitii, prin reducerea postului ocupat de funcionarul
publicidestituireadinfunciapublic.Consecineasupracariereifuncionarilorpublici20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99,art.101,art.105alin.(1)
Asemnri:
ncetarearaporturilordeserviciu1punct
dispusprinactadministrativ,termencomunicare1punct
Deosebiri:
eliberare7punctedincare:
motivneimputabil,intrarencorpulderezerv:2puncte
drepturifuncionarpublic/obligaiiinstituie:preaviz1punct,reducereprogram1punct,punereladispoziiefunciipublice
vacante1punct,solicitarelaANFPlistfunciipublicevacante1punct,prioritatefuncionardeconducere1punct
destituire6punctedincare:
sanciunedisciplinar,motivimputabil1punct
identificareacelordousituaii1punct
art.105alin.(1)nuseintrncorpulderezerv2puncte
art.54lit.i.)interdiciadeocupareauneifunciipublice2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Analizaicomparativdestituireadinfunciepublicidemisia20puncte
BAREMCORECTARE
Art.101,art.102,art.105alin.(1)
ambelesituaiidencetare2puncte
nuseintrncorpulderezerv1punct
destituireaprinactadministrativalpersoaneicarearecompetenalegaldenumire,casanciunedisciplinaraplicatpentru
motiveimputabilefuncionaruluipublic3puncte
situaii2puncte
comunicareactadministrativ2puncte
demisiamanifestareavoineifuncionaruluipublic1punct
notificarescrispersoaneicarearecompetenalegaldenumire2puncte
nusemotiveaz1punct
producereefecte1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Cazuri n care autoritatea ori instituia public are obligaia de a solicitaAgeniei Naionale a Funcionarilor Publici, n perioada de
preaviz,listafunciilorpublicevacante.Cazurileicriteriiledenumireafuncionarilorpublicilareorganizare.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99alin.(1)lit.a)c)ie.)ialin.(6),art.100alin.(1)i(2)
enumerareacazurilor4x1punct/4puncte
dacnuexistfunciivacantecorespunztoare1punct
cazuridenumire4x1punct/4puncte
criterii4x1punct4puncte
justificarereducerepostiorganizareexamen,interdicienfiinareposturisimilare2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Analizainmodcomparativdetaareafuncionarilorpubliciiexercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducere.
20puncte
BAREMCORECTARE
Art.89,art.92
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

5/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

Asemnri:
modalitidemodificarearaporturilordeserviciu1punct
perioadadedispunere1punct
sepotrealizapefunciideconducere1punct
situaiadeexcepieprivindfunciiledincategorianalilorfuncionaripublici1punct
posibilitatearealizriipefunciipublicecustatutspecial1punct
Deosebiri:
prelungiredetaare,necesitateacordfuncionaruluipublic1punct
condiiilederealizaredetaare3puncte
condiiilederealizareexercitarecucaractertemporar3puncte
situaiincareestenecesaravizulANFP(detaareconducere,exercitarefunciepublicconducerevacant)3puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai modalitile de modificare a raportului de serviciu. Tratai exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de
conducerevacante.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.87alin.(2),art.92
prezentaremodalitimodificareraportdeserviciu5x1punct5puncte
condiiirealizarepefunciipubliceconducerevacantesautemporarvacante3puncte
excepiafuncieipublicecorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici2puncte
perioaddispunerevacant1punct
excepia,prelungireexercitarevacant1punct
perioaddispuneretemporarvacant2puncte
salariul1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledemodificarearaportuluideserviciu.Trataiicomentaimutareancadrulautoritiisauinstituieipubliceori
ncadrulalteistructurifrpersonalitatejuridicaautoritiisauinstituieipublice20puncte
BAREMCORECTARE
Art.87alin.(2),art.91
cazuridemodificarearaporturilordeserviciu5x1punct5puncte
tipuridemutare1punct
mutareadefinitiv,dispusdeconductor2puncte,lasolicitareafuncionaruluipublic1punct,naltesituaiiprevzutede
lege1punct,cazulnalilorfuncionaripublici1punct
mutareatemporar1punct
excepiamutaredefinitiv/temporarsolicitatdefuncionarulpublic1punct
mutareanaltlocalitate1punct
refuzmutare1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Descrieicompetenadeorganizareaconcursurilorderecrutarepentruocupareafunciilorpublicedincadrulautoritiloriinstituiilor
publice.Comentairolulresponsabiluluideprocedur.
20pct
BAREMCORECTARE
Stabilireacompeteneideorganizareaconcursurilor5puncte
Regulispecificeaplicabileautoritiloriinstituiilorpublice4puncte
CompetenaANFPdeorganizareaconcursurilor2puncte
ConinutulntiinriitransmisectreANFP2puncte
Rolulresponsabiluluideprocedur2puncte
Capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Definiirspundereafuncionarilorpublici.
Prezentaiicomentairspundereacivilirspundereapenalafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.75,art.84,art.85,art.86
considerentegeneralecuprivirelarspundereafuncionarilorpublici1punct
rspundereacivilsituaii3x1punct3puncte
recuperareapagubelelor4puncte
funcionarulpublicsepoateadresainstanei1punct
prescriere1punct
rspundereapenalcndseangajeaz1punct
obligaiaangajatoruluinsituaiatrimiteriinjudecatafuncionaruluipublic1punct
obligaiaangajatoruluinsituaiaachitriisauncetriiprocesuluipenal1punct
ncesituaieestesesizatcomisiadedisciplin1punct
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

6/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

obligaiaangajatoruluinsituaianceperiiurmririipenale1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Precizaiicomentainceconstdreptulfuncionarilorpublicideabeneficiadeprotecialegiinexercitareaatribuiilordeserviciu.
20puncte
BAREMCORECTARE
obligativitateaautoritiisauinstituieinasigurareaprotecieifuncionaruluipublic4puncte
msurilespecialedeproteciepentruanumitecategoriidefuncionaripublici,propunereiavizare6puncte
obligativitateaautoritiisauinstituieipublicedeaacordadespgubirifuncionaruluipublicnsituaiancareacestaasuferit
unprejudiciunexercitareaatribuiilordeserviciu5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Rspundereacontravenionalicivilafuncionarilorpublici,precumireparareapagubelorproduse.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.83art.85
rspundereacontravenionalcondiiiangajare2puncte
posibilitatecontestaredectrefuncionarulpublic2puncte
rspundereacivilsituaii3x2puncte6puncte
recuperareapagubelelor3puncte
funcionarulpublicsepoateadresainstanei1punct
prescriere1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaiprincipiulsubordonarriiierarhiceilimiteleacestuia20puncte
BAREMCORECTARE
Art.3,art.45,art.48
principiucarestlabazaexercitriifuncieipublice4puncte
obligaiadearezolvalucrrilentermenelestabiliteideanuprimidirectcerericareintrncompetenalor5puncte
situaia de excepie de a refuza ndeplinirea unei dispoziii primite de la superiorii ierarhici, dac o consider ilegal. 6
puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentairolulcompartimentelorderesurseumanengestiuneafunciilorpubliceiafuncionarilorpublici,formulaiifundamentai
minim3propuneridembuntireamoduluidegestiune.20puncte
BAREMCORECTARE
art.24obligaiicompartimenteRUrealizaregestiunecurentaresurselorumaneiafunciilorpublice2puncte
colaborareadirectcuANFP1punct
formularedepropuneri3x26puncte
fundamentarepropuneri3x26puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
RoluliimportanadepuneriijurmntuluidecredinprevzutdeStatutpentrufuncionariipublici.
20puncte
BAREMCORECTARE
Art.62alin.(6)i(7).
proceduraobligatorieadepuneriijurmntului5puncte
termenuldedepunereajurmntuluiiformadepunerii5puncte
consecinelerefuzuluidepuneriijurmntului5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Regulicesuntaplicabilepentruocupareaprinrecrutareauneifunciipublicedeexecuiedincadruluneiinstituiipublicelocale.20
puncte
BAREMCORECTARE
Art.54,art.57,art.58
Condiiigeneraledeocupareauneifunciipublice5puncte
Condiiiledevechime5puncte
Organizareaconcursuluiderecrutare5puncte
Capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

7/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

SUBIECT
Prezentai n ce baz se nasc i se exercit raporturile de serviciu ale funcionarilor publici, care este perioada de exercitare a
raporturilordeserviciualefuncionarilorpublici,precumimodalitiledeocupareauneifunciipublicetemporarvacante.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.2alin.(2),art.4,
precizareacesteactadministrativdenumire1punct
precizareacperioadaestenedeterminat1punct
prezentareamodalitilordeocupareafuncieitemporarvacante9puncte(2x4,5puncte)
prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocup funcia temporar vacant, respectiv c dobndete calitatea de
funcionarpublicpentruperioadancareocuptemporarfunciapublicicnubeneficiazdedreptuldeaintrancorpulde
rezervalfuncionarilorpublicidupncetarearaportuluideserviciu.4puncte(2x2puncte)
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaiicomentaimodalitiledeocupareafunciilorpublicedeexecuieideconduceretemporarvacante.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.4alin.(3),art.92alin.(4),
prinredistribuiredincorpulderezervalfuncionarilorpublicidectreANFP5puncte
princoncurs5puncte
prinexercitarecucaractertemporarauneifunciipublicedeconduceretemporarvacante5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Descrieimodalitiledeocupareafunciilorpublicedeconducerecucaractertemporar,condiiileiprocedurileaplicabile.20puncte
BAREMCORECTARE
art.89alin.(2),art.92identificaremodaliti(detaare,exercitarecucaractertemporar)2puncte
descriereacondiiiloriprocedurilor13punctedincare:
detaarea:termen(6lunicuprelungire3luni)1punct,avizANFP1punct,ndeplinirecondiiistudii1punct,vechime1
punct,inexistenafuncionarilorpublicininstituiecaresfiepromovai2puncte
exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaii 2 puncte, condiie studii 1punct, vechime 1punct, situaia
disciplinar1punct,termenvacante(6lunicuprelungire3luni)1punct,termentemporarvacante1punct
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledeocupareafunciilorpublice.Detaliaipromovareafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.56,art.63,art.64,art.65,art.66,art.68,art.70
modalitiledeocupareafunciilorpublice5puncte
noiunigeneraleprivindpromovareafuncionarilorpublici1puncte
promovareangradulprofesionalimediatsuperiorceluideinut4puncte
promovareanclas1puncte
promovareantrofunciepublicdeconducere4puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledeocupareafunciilorpublice.Detaliaitransferulfuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.56,90
modalitiledeocupareafunciilorpublice5puncte
transferulninteresulserviciului4puncte
transferullacerere4puncte
publicitateafunciilorpublicevacantecarepotfiocupateprintransferlacerere2puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaimodalitiledeocupareafunciilorpublice.Detaliairedistribuireafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.56,art.104
modalitiledeocupareafunciilorpublice5puncte
cinerealizeazredistribuirea1puncte
situaiilencaresepoaterealizaredistribuirea3puncte
condiiileredistribuirii3puncte
condiiaobligatoriensituaiaredistribuiriintrofunciepublicvacantdeconducere2puncte
actuladministrativprincaresedispuneredistribuirea1punct
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

8/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Un funcionar public aflat n corpul de rezerv, care a ocupat n urm cu 6 luni ntro instituie public funcia de consilier superior,
solicit redistribuirea la o instituie public aflat la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe funcia public vacant de consilier
asistent.Precizaiimotivaidacnacestcazpoateoperaredistribuirea.Precizaiinstituiacarerealizeazredistribuireaiceacare
realizeaznumirea.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.104
Identificaresoluiei(situaieposibil)4puncte
Motivare:
Redistribuirea funcionarilor publici se face n cadrul autoritilor sau instituiilor publice din alt jude sau aflate la o distan
maimarede50kmdelocalitateadedomiciliu,lacerereafuncionaruluipublic3puncte
Redistribuireasepoatefaceintrofunciepublicinferioarvacant,cuacordulscrisalfuncionaruluipublic3puncte
RedistribuireANFP3puncte
numireconductorinstituiepublic2p
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Analizai comparativ concursul de recrutare i concursul de promovare. 20
puncte
BAREMCORECTARE
Art.56,art.57,art.65alin.(2)ialin.(3),art.66,art.70
prezentareamodalitilordeocupare5puncte
analizacomparativ10puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Identificaimodalitiledeocupareauneifunciipublicedeconducereidezvoltaiunadintreacestea.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.56,art.57,art.66,art.89,art.90,art.91,art.92,art.106alin.(2)
distinciantreocupareapeperioaddeterminatiocupareapeperioadnedeterminat2puncte
identificarea modalitilor de ocupare a unei funcii publice de conducere pe perioad nedeterminat i pe perioad
determinat8x18puncte(recrutare,promovare,transfer,redistribuire,detaare,mutare,exercitarecucaractertemporar,
hotrrejudectoreasc)
descriereauneimodalitideocupareauneifunciipublicedeconducere5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Dezvoltareacariereifuncionarilorpublicideexecuieprinocupareanmoddefinitivauneifunciipublicesuperioare.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.65,art.66,art.68,art.70
identificareamodalitilordedezvoltareacariereiprinocupareauneifunciipublicesuperioare4puncte
identificareaaspectelorspecificeceindepromovareanclas3puncte
identificareaaspectelorspecificeceindepromovareangradulprofesional4puncte
identificarea condiiilor prevzute de lege pentru participarea la concursul organizat n vederea promovrii rapide n funcia
public2puncte
identificareacondiiilorprevzutedelegepentruparticiparealaconcursulorganizatnvedereapromovriintrofunciepublic
deconducere2puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Enumeraiicomentai10drepturialefuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
CapitolulV,seciunea1
enumerareaa10drepturi1punctfiecare10puncte
comentareacelor10drepturi5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai comparativ rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici ( ANFP ) i rolul autoritilor i instituiilor publice privind
evidena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional. Obligaia persoanelor care au acces la datele cuprinse n
evidenanaionaliladosarulprofesional.20puncte
BAREMCORECTARE
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

9/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

Art.25,art.26
rolulANFPprivindadministrareaevideneinaionaleidosarulprofesional4puncte
obligaiileautoritiloriinstituiilorpubliceprivindevidenafunciilorpubliceiafuncionarilorpubliciidosarulprofesional
10puncte
obligaiaasigurriiconfidenialitii1punct
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Enumeraiprincipiilecarestaulabazaexercitriifuncieipublice.Comentaitranspunereaadoudintreprincipiindispoziiilelegale
dinStatut.20puncte
BAREMCORECTARE
enumerareaprincipiilor(art.3)7x1puncte=7puncte
comentareaitranspunereaprincipiilor2x4puncte=8puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Asemnri i deosebiri ntre delegare i detaare, ca modaliti de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici de
execuieifuncionarilorpublicideconducere.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.88,art.89
situaiincarefuncionarulpublicpoaterefuzadelegareasaudetaarea3x0,5p1,5puncte
situaiincarefuncionarulpublicpoaterefuzadetaarea6x0,5p3puncte
drepturisalarialeicosturisuportatedeinstituiapublicladelegare1puncte
drepturisalarialeicosturisuportatedeinstituiapublicladetaare1puncte
duratadelegriincursulunuiancalendaristiciacordulscrisalfuncionaruluipublic2puncte
duratadetariincursulunuiancalendaristiciacordulscrisalfuncionaruluipublic2puncte
detaareapeofunciepublicdeconducere1,5puncte
detaareapeofunciepublicdincategorianalilorfuncionaripublici1puncte
detaareafuncionarilorpublicicustatutspecial2puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici de execuie i funcionarilor publici de
conducere.Comparaientretransferullacerereitransferulninteresulserviciului.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.87,art.90
prezentareamodalitilordemodificarearaporturilordeserviciu5x0,5p2,5puncte
transferuluininteresulserviciului4puncte
transferullacerere4puncte
analizacomparativ4,5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Formulai o propunere de reorganizare a unei instituii publice.Identificai 5 prevederi legale aplicabile n situaia reorganizrii unei
instituiipublice.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.99,art.100,art.107
prezentareapropuneriidereorganizare10puncte
identificareaprevederilorlegaleaplicabilepropuneriiavansate1x5prevederi5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaiicomparaimodalitiledepromovareafuncionarilorpublicideexecuie.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.63,art.64,art.65,art.68,art.70
prezentareamodalitilordepromovareafuncionarilorpublicideexecuie3puncte
promovareanclas2puncte
promovareangradprofesional2puncte
promovarearapid2puncte
comparaientrepromovareanclasipromovareangradprofesional6puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Avnd n vedere atribuiile Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici v rugm s identificai 5 situaii n care o instituie public
colaboreazcuAgenia.20puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

10/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

BAREMCORECTARE
Exemplu:art.24,art.25,art.26,art.53,art.54,art.57,art.99,art.104,art.107
identificareasituaiilor5x3puncte15puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a pregtirii profesionale pentru funcionarii publici.20
puncte
BAREMCORECTARE
CapitolulV,seciuneaa3a,art.69
evaluareaperformanelorprofesionalealefuncionarilorpublicistabiletecerineledeformare5puncte
planuldeperfecionare5puncte
fondurileprevzutenbugetulanualpropriupentruacoperireacheltuielilordeperfecionareprofesionalafuncionarilorpublici,
organizatelainiiativaorininteresulautoritiisauinstituieipublice5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
PrecizaiscopulrealizriimobilitiincorpulfuncionarilorpubliciienumeraimodalitileprevzutedeStatutulfuncionarilorpublici,
princaresepoatemodificaraportuldeserviciualfuncionarilorpublici.Detaliaidetaareafuncionarilorpublici.20p
BAREMCORECTARE
Art.87.art.89
modificarearaporturilordeserviciu5situaiix0,52,5puncte
scopulmobilitii2puncte
detaareasedispuneninteresulinstituiei/perioada1punct
detaareafuncionarilorpublicideconducere1,5puncte
condiii1punct
detaareanalilorfuncionaripublici2puncte
detaareafuncionarilorpublicicustatutspecial2puncte
cazurilederefuzaldetarii6situaiix0,53puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5p
SUBIECT
Prezentaiicomentaiasemnrileideosebiriledintremutareatemporarimutareadefinitivafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.77alin.(7),art.86alin.(5),art.91
prezentareaelementelorcomunecelordoutipuridemutare(sedispunedeconductorsausesolicitdefuncionarulpublic,
pefunciepublicechivalentdeaceeaicategorie,clasi,dupcaz,deacelaigradprofesionalcundeplinireacondiiilor
specifice)3x26puncte
prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcie public de nivel inferior se poate dispune numai mutarea
definitiv,curepartizareapostuluinumaimutareadefinitivsautemporardispusdeconductor,perioadele)3x26puncte
mutareanalilorfuncionaripublici1punct
altesituaii(cercetareadministrativ,urmrirepenal)2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5p
SUBIECT
Identificainormadeconduitaplicabiliprecizaidac,ncazulncare,fiindfuncionarpublic,visepropuneocupareauneifuncii
depreedintealunuipartidpolitic,acceptai?20depuncte
BAREMCORECTARE
identificarenormdeconduitgeneralart.44alin.(1)Legea188/19995puncte
identificaresoluie(pozitiv/negativ)5puncte
motivare soluie Am n vedere faptul c, n calitate de funcionar public mi este interzis s fac parte din organele de
conducerealepartidelorpolitice5puncte
capacitatedeanaliz,claritatenexprimare,logicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Enumerai condiiile n care poate avea loc ncetarea raporturilor de serviciu. Dezvoltai i comentai destituirea ca sanciune
disciplinar.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.78,art.97,art.101
condiii5x15puncte
destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competena legal de numire n funcia public, ca
sanciunedisciplinaraplicatpentrumotiveimputabilefuncionaruluipublic2puncte
cazuri2cazurix36puncte
comunicareactadministrativ2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

11/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

SUBIECT
Descriei o situaie care constituie abatere disciplinar i conduita superiorului ierarhic n cazul n care o constat. ncadrai fapta,
descrieiimotivaimsurilecareseimpunafiluatenacestcaz.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.77,art.79alin.(1)
descriereasituaiei6puncte
ncadrareafaptei4puncte
descriereaconduiteisuperioruluiierarhic:sesizareacomisiededisciplin3puncte
motivareamsurilordispuse:obligaieprevzutdelege2puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Descriei,nmodpunctualisuccint,activitilecepresupunexercitareaprerogativelordeputerepubliccesedesfoarncadrul
instituieipentrucarecandidaiiconduitafuncionarilorpublicinprocesuldefolosireaprerogativelordeputerepublic.20puncte
BAREMCORECTARE
Statutart.2alin.(3)/Codart17
identificareaactivitilorcareimplicprerogativedeputerepublic5puncte
aplicarealasituaiaconcretainstituiei5puncte
folosireaprerogativelordeputerepublicinterdicii5puncte
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Care sunt modalitile de ocupare a funciilor publice? Prezentai patru cazuri de alte modaliti de ocupare prevzute expres de
Legeanr.188/199920puncte
BAREMCORECTARE
art.56
modalitiledeocupareafunciilorpublice5puncte
altemodalitatiprevazuteexpresdeprezentalegeminim4cazuri4x2,510puncte
art.106alin.(2),art.111alin.(3),art.100alin.(1)i(3),art.99alin.(5),art.91alin.(2)
capacitatedeanalizisintez,claritate,coerenilogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Numirea funcionarilor publici. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevzute n mod obligatoriu n actul
administrativdenumire.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.62
competenadenumire3puncte
identificarea formei, a elementelor cuprinse obligatoriu n actul administrativ de numire i anexa fia postului 8 x 0,5
puncte4puncte
depunereajurmntuluiiconsecinanedepuneriiacestuia3puncte
comentariiasupraposibilitiidenegociereconsecinaregimuluijuridicaplicabilfuncionarilorpublici5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor.5puncte
SUBIECT
Identificaiicomentaicinciobligaiialefuncionarilorpublicideconducerefadefuncionariipublicideexecuie.20puncte
BAREMCORECTARE
identificareaicomentareaobligaiilor5x3puncte15puncte
Exemple:
obligaiicarederivdinprincipiulsubordonriiierarhice(coordonarea)art.3lit.g)
informareacuprivireladeciziilecarelprivescnmoddirectart.28
sprijinirea iniiativelor i propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activitii autoritii /instituiei publice
art.43alin.(2)
obligaiinprocesuldestabilireanecesitilordeperfecionareprofesionalart.28
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor.5puncte
SUBIECT
Analizatisicomentatiasemanarilesideosebiriledintrefunctionariipublicisifunctionariipublicicustatutespeciale20puncte
BAREMCORECTARE
art.2alin.135puncte
art.5alin135puncte
comentariu5puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

12/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

Ordonai minim 7 ndatoriri ale funcionarilor publici n funcie de importana pe care considerati ca o are fiecare.Alegeti cate un
exemplu de indatorire a carei incalcare atrage rspunderea funcionarului public, pentru fiecare categorie de rspundere a
functionaruluipublic20puncte
BAREMCORECTARE
Art.4349(7x1)7puncte
Art.77exemplu2puncte
Art.83exemplu2puncte
Art.84exemplu2puncte
Art.86exemplu2puncte
Capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Alegeti dou dintre cele mai eficiente i rapide modaliti de ocupare a posturilor vacante din instituiile publice i argumentati care
dintreeleesteceamaiindicat,nfunciedeetapelecaretrebuiescndeplinitepnlanumire.20puncte
BAREMCORECTARE
identificareamodalitilordeocupare2x36puncte
argumentareasoluiei2x4,59puncte
Exemple
(art.90alin(1)(8),art.66lit.a)e),art.104alin(1)(8))
Capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Enumerai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici. Prezentai situaiile n care pentru realizarea
mobilitiiestenecesaracordulscrisexpresalfuncionaruluipublic.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.87alin.(2),art.88alin.(3),art.89alin.(1)i(3),art.90alin.(3),art.91alin.(2)lit.a.)
enumerareamodalitilor5x1p5puncte
delegareapeste60zile/an2puncte
detaareapeste6luni2puncte
detaarepefunciepublicinferioar2puncte
transferninteresulserviciului2puncte
mutaredefinitivdispusdeconductor2puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Unfuncionarpublicsolicitsuspendarearaporturilordeserviciupentrucretereacopiluluinvrstdepnla2ani.Precizaicare
sunt obligaiile funcionarului public i ale autoritii sau instituiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu i reluarea
activitii.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.26,alin.(3),94alin.(2),art.95,art.96
obligaiifuncionarpublic(lasuspendarecererescris,termen,larevenirecererescris,termen)4x2puncte8puncte
obligaieinstituie(suspendareaseconstatprinemitereaactuluiadministrativ,secomuniclaANFPn10zilelucrtoare,
serezervpostul,nupotfimodificate/ncetaraporturiledeserviciu,reluareasedispuneprinactadministrativ,secomunic
laANFPn10zilelucrtoare6puncte
competenaemiteriiactuluiadministrativ1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Laniveluluneiinstituiipublice,doifuncionaripubliciausvritinfraciuninlegturcuserviciul.Unuldintreacetiaestetrimisn
judecat,iarpentruceldealdoileasanceputurmrireapenal.Descrieiobligaiileinstituieipublicenaceastsituaie,precumi
nsituaiancaresedispuneachitareasauncetareaprocesuluipenal.20puncte
BAREMCORECTARE
Art.26alin.(3),86,art.94alin.(1)lit.m.)
urmrirepenaldacfaptapoateinfluenacercetarea,sedispunemutareatemporar5puncte
trimitere n judecat se constat suspendarea de drept, se emite act administrativ, actul administrativ se comunic la
ANFP n 10 zile lucrtoare, la achitare sau ncetare proces penal suspendarea nceteaz, funcionarul public i reia
activitatea,vorfiachitatedrepturilesalariale,serezervpostul,nupotfimodificate/ncetaraporturiledeserviciu,reluarease
dispuneprinactadministrativ,secomuniclaANFPn10zilelucrtoare10puncte
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Trataiperioadadestagiuafuncionarilorpublici.20puncte
BAREMCORECTARE
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

13/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

Art.11,art.60,art.61
obiectulperioadeidestagiu4puncte
durata3puncte
realizareaevalurii1punct
rezultatulevalurii(numire/eliberare)2x3puncte6puncte
laeliberare,perioadadestagiunuconstituievechimenecesarpentruocupareauneifunciipublice1punct
capacitateadeanalizsisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Precizaidacfuncionariipublicibeneficiazdedreptuldeasociereidacda,ncecondiii20depuncte
BAREMCORECTARE
Art.29
precizareacdreptuldeasocieresindicalestegarantat.1punct
precizareacfuncionariipublicipotnfiina,aderaiexercitaoricemandatncadrulorganizaiilorsindicale.2puncte
prezentarea situaiei nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite alei n organele de
conducerealeorganizaiilorsindicale.3puncte
prezentareasituaieicelorlalifuncionaripublici.5puncte
precizareacfuncionariipublicisepotorganizanasociaiiprofesionalesaucuscopnprotejareaintereselorprofesionale4
puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerentailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Prezentaisinteticasemnrileideosebiriledintrepromovareairecrutareafuncionarilorpublici20puncte
BAREMCORECTARE
Promovareangradprofesional(art.6465)2puncte
Promovareanclas(art.68)1punct
Promovarearapid(art.7071)1punct
Promovareapefunciipublicedeconducere(art.66)2puncte
condiiilegeneraleprevzutelaart.542punct
condiiiledevechimenspecialitateastudiilorpentrurecrutare(art.57alin.(5)i(6))2puncte
competeneledeorganizareaconcursuluiderecrutarepentrufunciilepublice(art.58alin.(1)i(2))2puncte
prezentarecomparativsintetic3puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerentailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Un serviciu de resurse umane are n componen 8 posturi din care un post de conducere de ef serviciu, 4 posturi de consilier
superior i 3 posturi de referent superior. Sunt ocupate 6 posturi de executie, 1 post este vacant (referent). Acest serviciu se
reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaii revin conductorului instituiei publice n
aceastsituaienconformitatecuStatutulfuncionarilorpublici?20puncte
BAREMCORECTARE
obligativitateasolicitriiavizuluiprivindfunciilepublice,potivitart.107alin.(1)2puncte
eliberareadinfuncieafuncionarilorpublicicroralisaudesfiinatposturileiprezentareaproceduriipotrivitart.99alin(1)lit
b)sialin.(2)(7)8puncte
numireafuncionarilorpublicincondiiileart.100alin.(1)lit.a)ialin.(2)5puncte
capacitatedeanalizaisinteza,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte
SUBIECT
Unuldintreprincipiilecarestaulabazaexercitriifuncieipubliceesteprincipiulresponsabilitiinconformitatecuprevederilelegale.
Ce reprezinta acest principiu i precizati care sunt dispozitiile Statutul funcionarilor publici n care este materializat acesta. 20
puncte
BAREMCORECTARE
conform principiului responsabilitii, funcia public trebuie exercitat n conformitate cu prevederile legale, iar inclcarea
acestoraatragerspundereatitularuluifuncieipubliceart.3lit.d5puncte
identificareacelorpatrutipuriderspunereaplicabilefuncionarilorpublici10puncte
( raspunderea disciplinara 2,5 puncte, raspunderea contraventionala 2,5puncte, raspunderea civila2,5puncte, raspunderea
penala2,5puncte)
capacitatedeanalizasisinteza,claritatea,coerentasilogicaexprimariiideilor5puncte
SUBIECT
Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur contractual n funcii publice n conformitate cu prevederile Statutului
funcionarilorpubliciicaresuntobligaiileconductoruluiinstituiei/autoritiipublice?20puncte
BAREMCORECTARE
stabilireadefunctiipublicepotrivitart.111alin.(3)5puncte
obligativitateasolicitariiavizuluiprivindfunctiilepublice,potivitart.107alin.(1)5puncte
altamodalitatedeocupareauneifunctiipublice,prevazutadelege,potrivitart56lit.e)5puncte
capacitatedeanalizasisinteza,claritatea,coerentasilogicaexprimariiideilor5puncte
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

14/15

3/17/2016

www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

SUBIECT
n cuprinsul Statutului funcionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. Raportul de serviciu
reprezintunraportdemunc,nintelesullegii?Argumentaidinpunctdevederealnoiunii,alatribuiilorexercitate,alnumiriiial
incompatibilitii.20puncte
BAREMCORECTARE
noiuneadefunciepublicart.2alin.(1)1punct
identificareaactivitatilorcareimplicexercitareaprerogativelordeputerepublicart.2alin.(3)4puncte
identificareaactivitilor/categoriilorcarenuintrasubincidentaStatutului,potrivitart.64puncte
prezentarearaportuluideserviciupotrivitart.4alin.(1)ialin.(2)3puncte
obligativitatearespectariiconflictuluideinteresesialincompatibilitatiiart.493puncte
capacitateadeanalizisintez,claritatea,coerenailogicaexprimriiideilor5puncte

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs

15/15

S-ar putea să vă placă și