Sunteți pe pagina 1din 8

ORDIN nr. 2.

963 din 18 noiembrie 2015


pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale
nr. 2/2015, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 837/2015,
precum i a modelului i coninutului formularului 602 "Declaraie pe propria
rspundere pentru exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate a persoanelor fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei
bunurilor"
EMITENT:
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
Data intrarii in vigoare : 24 noiembrie 2015
Avnd n vedere dispoziiile:
- art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobat prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 837/2015;
- art. 47 i art. 228 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr.
520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul
ordin:
ART. 1
Se aprob procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale
centrale nr. 2/2015, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
837/2015, prevzut n anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob modelul i coninutul formularului 602 "Declaraie pe propria
rspundere pentru exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate a persoanelor fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei
bunurilor", cod 14.13.03.04, prevzut n anexa nr. 2.
ART. 3
Formularul prevzut la art. 2 se completeaz i se depune conform
instruciunilor prevzute n anexa nr. 3.
ART. 4
Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i de pstrare a
formularului de la art. 1 sunt stabilite n anexa nr. 4.
ART. 5

Referirile la Codul de procedur fiscal reprezint trimiteri la Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 8
Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia
general de tehnologia informaiei, precum i direciile generale ale
finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti vor duce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Preedintele Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal,
Gelu-tefan Diaconu
Bucureti, 18 noiembrie 2015.
Nr. 2.963.
ANEXA 1
PROCEDURA
de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015,
aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 837/2015
1. Prezenta procedur se utilizeaz pentru aplicarea prevederilor privind
exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate a
persoanelor fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor, potrivit
dispoziiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobat prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 837/2015, cu privire la interpretarea
i aplicarea unitar a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Procedura se aplic de ctre compartimentul cu atribuii de gestiune
registru contribuabili i declaraii fiscale persoane fizice din cadrul organului
fiscal competent, denumit n continuare compartiment de specialitate.
3. n sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul
fiscal la care persoana fizic are obligaia s declare venitul din cedarea
folosinei bunurilor.
4. Persoanele fizice care nu datoreaz contribuia de asigurri sociale de
sntate pentru veniturile obinute din cedarea folosinei bunurilor, potrivit
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobat prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 837/2015, sunt:

a) persoanele fizice, indiferent de cetenie i de domiciliul stabil sau


reedin, care dein o asigurare social de sntate ncheiat pe teritoriul
altui stat membru al Uniunii Europene, Spaiului Economic European i
Confederaiei Elveiene sau n statele cu care Romnia are ncheiate acorduri
bilaterale de securitate social cu prevederi pentru asigurarea de boalmaternitate, n temeiul legislaiei interne a statelor respective care produce
efecte pe teritoriul Romniei, i fac dovada valabilitii asigurrii. Persoanele
fizice n cauz au obligaia de a prezenta organului fiscal competent
documente justificative eliberate de instituia competent din statul n care a
fost ncheiat asigurarea;
b) persoanele fizice, indiferent de cetenie, care au domiciliul ori
reedina ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiate acorduri privind
sistemele de securitate social sau care nu intr sub incidena legislaiei
europene aplicabile n domeniul securitii sociale i care nu beneficiaz de
prelungirea dreptului de edere temporar n Romnia pentru o perioad mai
mare de 90 de zile.
5. Pentru exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate, persoana care se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute la
pct. 4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin mputernicit,
Declaraia pe propria rspundere pentru exceptarea de la plata contribuiei
de asigurri sociale de sntate a persoanelor fizice care realizeaz venituri
din cedarea folosinei bunurilor, nsoit de documente care atest faptul c
se ncadreaz n una din situaiile prevzute la pct. 4, cum sunt:
a) Document portabil A1;
b) TR/R1 - Formular privind legislaia aplicabil;
c) PM/RO101 - Certificat privind legislaia aplicabil;
d) MD/RO101 - Certificat privind legislaia aplicabil etc.
6. Compartimentul de specialitate analizeaz declaraia i documentele
justificative depuse de persoana fizic.
7.1. n situaia n care, din documentele prezentate, se constat c
respectivul contribuabil nu ndeplinete condiiile legale pentru a fi exceptat
de la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate, compartimentul de
specialitate ntocmete un referat prin care propune respingerea solicitrii.
7.2. Organul fiscal competent comunic contribuabilului, potrivit Codului
de procedur fiscal, respingerea motivat a solicitrii de exceptare de la
plata contribuiei de asigurri sociale de sntate. n aceste situaii
compartimentul de specialitate stabilete obligaii de plat i emite decizii de
impunere privind plile anticipate cu titlu de contribuii de asigurri sociale
de sntate pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor.
7.3. Decizia de impunere se comunic contribuabilului, potrivit art. 44 din
Codul de procedur fiscal.
8.1. n situaia n care se constat c documentaia depus este
incomplet, organul fiscal notific contribuabilul cu privire la necesitatea
completrii documentelor, conform legii.
8.2. Notificarea se comunic contribuabilului, n conformitate cu
prevederile art. 44 din Codul de procedur fiscal.

8.3. n cazul n care, n termen de 15 zile de la data comunicrii notificrii,


contribuabilul nu se prezint la organul fiscal competent n vederea clarificrii
situaiei, solicitarea privind exceptarea de la plata contribuiei de asigurri
sociale de sntate se respinge.
9. Dac din documentele prezentate se constat c respectivul
contribuabil ndeplinete condiiile legale pentru a fi exceptat de la plata
contribuiei de asigurri sociale de sntate, compartimentul de specialitate
opereaz n evidena fiscal faptul c persoana respectiv nu datoreaz
contribuia de asigurri sociale de sntate.
10. Contribuia de asigurri sociale de sntate se datoreaz inclusiv
pentru luna n cursul creia contribuabilul a ndeplinit condiiile de scoatere
din eviden ca pltitor de contribuii de asigurri sociale de sntate,
potrivit legii.
11. Pentru contribuabilii care solicit exceptarea de la plata contribuiei de
asigurri sociale de sntate odat cu nregistrarea la organul fiscal a
contractului/contractelor de nchiriere i care ndeplinesc condiiile prevzute
de lege, compartimentul de specialitate nu stabilete obligaii de plat i nu
emite decizii de impunere privind plile anticipate cu titlu de contribuii de
asigurri sociale de sntate pentru veniturile din cedarea folosinei
bunurilor.
12. Pentru contribuabilii care solicit exceptarea de la plata contribuiei de
asigurri sociale de sntate ulterior nregistrrii contractului/contractelor de
nchiriere, compartimentul de specialitate desfiineaz total sau parial, dup
caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaii de plat privind
contribuia de asigurri sociale de sntate, de la data la care sunt
ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru exceptare.
13. Actul administrativ fiscal emis ca urmare a desfiinrii totale sau
pariale a deciziei de impunere se comunic contribuabilului n conformitate
cu prevederile art. 44 din Codul de procedur fiscal.
14. Documentele primite de la contribuabil i cele emise de
compartimentul de specialitate n aplicarea prezentei proceduri se arhiveaz
la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA 2
DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE
pentru exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate a persoanelor fizice care realizeaz venituri din
cedarea folosinei bunurilor

*) Not CTCE:
Declaraia pe propria rspundere se gsete n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 879 din 24 noiembrie 2015 la paginile 13 - 14 (a se
vedea imaginea asociat).

ANEXA 3
INSTRUCIUNI DE COMPLETARE
a formularului 602 "Declaraie pe propria rspundere pentru exceptarea
de la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate a persoanelor
fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor"
1. Depunerea declaraiei
Declaraia se depune la organul fiscal competent de ctre persoanele fizice
care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor i se ncadreaz n una din
urmtoarele situaii:
- sunt persoane fizice, indiferent de cetenie i de domiciliul stabil sau
reedin, care dein o asigurare social de sntate ncheiat pe teritoriul
altui stat membru al Uniunii Europene, Spaiului Economic European i
Confederaiei Elveiene sau n statele cu care Romnia are ncheiate acorduri
bilaterale de securitate social cu prevederi pentru asigurarea de boalmaternitate, n temeiul legislaiei interne a statelor respective care produce
efecte pe teritoriul Romniei, i fac dovada valabilitii asigurrii. Persoanele
fizice n cauz au obligaia de a prezenta organului fiscal competent
documente justificative eliberate de instituia competent din statul n care a
fost ncheiat asigurarea;
- sunt persoane fizice, indiferent de cetenie, care au domiciliul ori
reedina ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiate acorduri privind
sistemele de securitate social sau care nu intr sub incidena legislaiei
europene aplicabile n domeniul securitii sociale i care nu beneficiaz de
prelungirea dreptului de edere temporar n Romnia pentru o perioad mai
mare de 90 de zile.
Declaraia se depune de contribuabil sau de ctre mputernicitul acestuia,
la data nregistrrii contractului privind cedarea folosinei bunurilor la organul
fiscal competent sau la data cnd acesta ndeplinete condiiile legale n
vederea exceptrii de la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate i
face dovada acestui fapt.
Declaraia se completeaz n dou exemplare, originalul se depune la
organul fiscal competent, iar copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de
ctre mputernicitul acestuia.
Declaraia se depune, pe suport hrtie, direct la registratura organului
fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de
primire sau prin celelalte metode prevzute de lege, mpreun cu
documentele justificative care atest dreptul contribuabilului de a solicita
exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate.
Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal
sau data depunerii la pot, dup caz.
2. Organul fiscal competent

Prin organ fiscal competent se nelege organul fiscal la care persoana


fizic are obligaia s declare veniturile din cedarea folosinei bunurilor.
3. Completarea declaraiei
Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii
acestora, nscriind corect, complet i cu bun-credin informaiile prevzute
de formular.
Declaraia se semneaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicit.
CAP. I
Date de identificare a contribuabilului
Cod de identificare fiscal - se nscrie codul numeric personal sau numrul
de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare
Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz.
n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicit, se va
nscrie codul numeric personal/numrul de identificare fiscal al
contribuabilului pe care l reprezint.
Adresa - se nscrie adresa domiciliului sau adresa efectiv a
contribuabilului, conform legii.
Banca, Cont bancar (IBAN) - se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al
contului bancar al contribuabilului.
CAP. II
Date de identificare a mputernicitului
Se completeaz cu datele de identificare a mputernicitului numai n cazul
n care declaraia se depune de ctre mputernicitul desemnat de
contribuabil, potrivit dispoziiilor art. 18 din Codul de procedur fiscal.
Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a
mputernicitului.
Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal al mputernicitului, conform
legii.
Instituia bancar/Codul IBAN al contului - se nscrie denumirea instituiei
bancare din Romnia la care contribuabilul i-a deschis contul, precum i
codul IBAN al contului.
Nr./dat act mputernicire - se nscrie numrul i data cu care
mputernicitul a nregistrat actul de mputernicire, n form autentic i n
condiiile prevzute de lege, la organul fiscal.
CAP. III
Date privind exceptarea de la plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate
Se bifeaz csua corespunztoare categoriei de contribuabil exceptat de
la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate, potrivit Deciziei Comisiei

fiscale centrale nr. 2/2015, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 837/2015.
Se completeaz cu denumirea documentelor justificative, pe care
contribuabilul le anexeaz la declaraie.
Documentele justificative emise n limbi strine vor fi nsoite de traduceri
n limba romn certificate de traductori autorizai, potrivit prevederilor art.
8 alin. (2) din Codul de procedur fiscal.
Documentele justificative care atest c persoana nu datoreaz contribuie
de asigurri sociale de sntate pot fi:
- Documentul portabil A1 care dovedete meninerea titularului la sistemul
de securitate social al statului de care aparine instituia emitent, n
situaia persoanelor aflate sub incidena regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate social;
- Formular privind legislaia aplicabil n situaia persoanelor aflate sub
incidena acordurilor n domeniul securitii sociale la care Romnia este
parte, completat de instituia competent a statului respectiv.
Documentele se prezint n copie i original. Copia se certific de organul
fiscal "conform cu originalul", iar originalul se restituie contribuabilului.
n situaia depunerii cererii prin pot, documentele justificative se vor
anexa n copie legalizat.
ANEXA 4
Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i de pstrare a
formularului
Denumire: "Declaraie pe propria rspundere pentru exceptarea de la plata
contribuiei de asigurri sociale de sntate a persoanelor fizice care
realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor" (602)
1. Cod: 14.13.03.04
2. Format: A4/t2
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tiprire: se tiprete pe ambele fee.
5. Se difuzeaz gratuit.
6. Se utilizeaz n vederea exceptrii de la plata contribuiei de asigurri
sociale de sntate a persoanelor fizice care realizeaz venituri din cedarea
folosinei bunurilor din Romnia.
7. Se ntocmete n dou exemplare de contribuabil sau de mputernicitul
acestuia, dup caz.
8. Circul:
- originalul, la organul fiscal competent;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhiveaz la dosarul contribuabilului.
----

S-ar putea să vă placă și