Sunteți pe pagina 1din 13

REFERAT

Materie: Prescriptie extinctiva


Profesor : Conf.dr. Simona Gavrila
Studenta: Niculiseanu Daniela
Master: Cariera judiciara

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

CONSIDERAII GENERALE:
Principalul mijloc de aprare al drepturilor subiective este aciunea
n justiie, care const in facultatea de a introduce actiune la organele
judecatoresti competente, pentru apararea drepturilor incalcate sau
nesocotite.
La baza actiunii in justitie sta dreptul de a porni actiunea, dreptul la
actiune.
Utilizarea actiunii in justitie pentru apararea drepturilor subiective,
este subordonata unor conditii, dintre care una este prescriptia extinctiva.
Prescriptia extintiva limiteaza timpul in care o persoana, fizica sau
juridica, poate sa-si valorifice un drept subiectiv prin intermediul organelor
de judecata. Aceste limite sunt stabilite de lege si poarta numele de
termene de prescriptie.
Dupa terminarea termenului de prescriptie, apararea dreptului pe
calea actiunii in justitie nu mai este posibila.
De retinut ca dreptul la actiune, in sens material, poate fi exercitat
numai in limita termenului de prescriptie, in timp ce in sens procesual,
poate fi exercitat oricand, nefiind conditionat de un anumit termen.
Trecerea timpului nu are consecinte juridice asupra posibilitatii unei
persoane de a se adresa justitiei, aceasta cale fiind oricand deschisa.
NOTIUNEA SI CARACTERELE PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Prin prescriptie extinctiva, intelegem stingerea dreptului la actiune in
sens material, neexecutat in termenul stabilit de lege.
Ratiunea reglementarii acestei institutii este aceea de a se inlatura
incertitudinea din viata juridica, de a asigura fluiditatea circuitului civil,
deoarece reglementarea materiei prescriptiei extinctive indeamna la
executarea dreptului intr-un anumit termen.
Daca protectia juridica a drepturilor ar fi fara limita de timp, ar exista
o serie de consecinte, precum: cresterea dificultatii administrarii probelor,
cresterea numarului proceselor, mentinearea incertitudinii in circuitul civil.
PRESCRIPTIA PREZINTA URMATOARELE CARACTERE

Sanctiune specifica de drept civil


Sanctioneaza atitudinea pasiva a titularului care nu actioneaza
pentru valorificarea dreptului sau

Sanctiunea consta in pierderea dreptului la actiune in sens material

Prescriptia este reglementata in Codul Civil, art. 2500-2544, precum si


in alte acte normative.
NATURA JURIDICA A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE SI
DELIMITAREA EI DE ALTE SANCTIUNI DE DREPT CIVIL
Prescriptia extinctiva este un mod de transformare a continutului
raportului juridic civil, care devine un raport obligational natural.
DELIMITAREA PRESCRIPTIEI DE ALTE SANCTIUNI DE
DREPT CIVIL
I.
Delimitarea prescriptiei extinctive fata de
prescriptia achizitiva.
ASEMANARI:

Ambele sunt sanctiuni de drept civil aplicabile titularilor inactivi ai


dreptului subiectiv

Ambele presupun termene.

DEOSEBIRI:

Efectul principal al prescriptiei extinctive consta in stingerea


dreptului la actiune in sens material, in timp ce efectul principal al
prescriptiei achizitive consta in dobandirea unui drept real prin posesie
utila.

Fiecare din cele doua prescriptii au reguli de calcul al termenelor,


dar suspendarea si intreruperea termenului este specifica numai
prescriptiei achizitive.
II.

Delimitarea prescriptiei de termenul extinctiv

Termenul extinctiv amana inceperea executarii dreptului, sau stingerea


acestuia pana la implinirea lui.
ASEMANARI:

Ambele presupun efect extinctiv


DEOSEBIRI:

Prescriptia extinctiva stinge dreptul la actiune in sens material, in


timp ce termenul extinctiv marcheaza stingerea dreptului sau obligatiei
corelative.


Termenul extinctiv poate fi modificat prin acordul partilor, in timp ce
termenul de prescriptie nu poate fi modificat.

Suspendarea, intreruperea, repunerea in termen de prescriptie, sunt


proprii numai prescriptiei extinctive.
III.

DELIMITAREA PRESCRIPTIEI DE DECADERE

Decaderea este stingerea dreptului subiectiv civil, neexercitat in termenul


de decadere.
ASEMANARI:

Ambele sunt institutii de drept civil

Ambele presupun termene

Ambele au efect extinctiv

DEOSEBIRI:

Prescriptia stinge dreptul la actiune in sens materia, decaderea


stinge dreptul insusi

Prescriptia are termene mai lungi si mai numeroase, decaderea


presupune termene mai scurte si mai putine

Prescriptia extinctiva are reguli proprii privind suspendarea,


intreruperea si repunerea in termen, decaderea nu are asemenea reguli.
PRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI LA
ACTIUNE
Avem 3 categorii de drepturi prescriptibile:
1.
Prescriptibilitatea dreptului la actiune avand un obiect patrimonial:
aceste drepturi sunt supuse prescriptiei, afara de cazul cand, prin lege, sar dispune altfel. Art. 2501 C.C Sunt supuse prescriptiei si alte drepturi la
actiune, indiferent de obiectul lor.
2.
Drepturile accesorii: odata cu stingerea dreptului la actiune privind
un drept principal, se stinge si dreptul la actiune privind un drept
accesoriu.
3.
Drepturile de creanta garantate: prescriptia dreptului la actiune
privind creanta principala, nu stinge si dreptul la actiunea ipotecara.
Creditorul ipotecar va putea urmari bunurile mobile si imobile ipotecate.
IMPRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI LA ACTIUNE

Dreptul la actiune este imprescriptibil in cazurile prevazute de lege,


precum si atunci cand, prin natura si obiectul sau, dreptul subiectiv
executat nu poate fi limitat in timp.
Sunt imprescriptibile drepturile privitoare la:

Actiunea privind apararea unui drept nepatrimonial

Actiunea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept

Actiunea in constatarea nulitatii unui act juridic

Actiunea in constatarea nulitatii unui certificat de mostenitor.

INVOCAREA PRESCRIPTIEI
Prescriptia poate fi invocata de partea interesata ori de alte
persoane. Prescriptia poate fi opusa numai de cel in folosul caruia curge,
fara a fi tinut sa produca vreun titlu contrar sau ca ar fi fost de buna
credinta.
Prescriptia mai poate fi invocata si de alte persoane, precum
codebitorii unei obligatii solidare si fideiusorii, chiar daca unui din debitori
a neglijat sa o faca sau a renuntat la prescriptie. Aceste persoane pot
opune prescriptia pentru prima oara chiar si in apel, iar in arbitraj,
prescriptia poate fi opusa pe tot parcursul solutionarii litigiului. Art. 2513
C.C
RENUNTAREA LA PRESCRIPTIE
Este un act unilateral prin care persoana indreptatita renunta la
prescriptia implinita, ori la beneficiul termenului scurs pentru prescriptia
implinita si neimplinita.
Renuntarea la prescriptie poate fi expresa sau tacita, dar trebuie sa fie
neindoielnica.
Nu poate renunta la prescriptie cel lipsit de capacitatea de a instraina sau
de a se obliga.
EFECTUL RENUNTARII LA PRESCRIPTIE
Dupa renuntarea la prescriptie, incepe sa curga o noua prescriptie de
acelasi fel.

Daca partea indreptatita pentru renuntare la beneficiul termenului scurs,


pana la acea data se aplica dispozitiile privind intreruperea prescriptiei
prin recunoasterea dreptului. Art. 2510 C.C.
INTINDEREA RENUNTARII LA PRESCRIPTIE
Renuntarea isi produce efectele numai in privinta celui care a facut-o.
Ea nu poate fi invocata impotriva codebitorilor solidari, a unei obligatii
indivizibile sau a fideiusorilor.
REGULI APLICABILE PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Prescriptiei i se aplica urmatoarele reguli:
1.
Sunt interzise clauzele prin care o actiune ar fi declarata
imprescriptibila sau prescriptibila, daca legea o declara prescriptibila sau
imprescriptibila.
2.
Termenele de prescriptie pot fi reduse prin acordul expres al partilor,
fara ca noua durata sa fie mai mica de un an si mai mare de 10 ani, cu
exceptia termenelor 10 sau mai multi ani.
3.
Orice conventie sau clauza contrara dispozitiilor legale, este lovita de
nulitate absoluta.

EFECTELE PRESCRIPTIEI IMPLINITE


Dupa implinirea prescriptiei, cel obligat este indreptatit sa refuze
executarea prestatiei.
Cel care a executat de buna voie obligatia, dupa prescrierea dreptului la
actiune, nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei.
Recunoasterea unui drept prescris, facuta prin act scris si constituire de
garantii in folosul titularului dreptului a carui actiune este precrisa, este
valabila si se aplica regulile de la renuntarea la prescriptie.
Din faptul ca prescriptia stinge numai dreptul la actiune in sens material,
decurg urmatoarele consecinte: dreptul subiectiv nu se stinge si dreptul la
actiune in sens procesual nu se stinge.
Efectele prescriptiei sunt carmuite de doua principii:
1.
Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se
stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii.

2.
Pentru obligatiile cu executare succesiva, pentru fiecare prestatie
curge o prescriptie proprie.
TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA
NOTIUNE SI CARACTERE
Termenul prescriptiei extinctive este intervalul de timp stabilit de lege,
inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material, sub
sanctiunea pierderii acestui drept.
CARACTERE

Un termen legal pe care numai legea il stabileste

Termenul de prescriptie are un inceput marcat de data de la care


incepe sa curga, o durata si un sfarsit marcat de implinirea termenului de
prescriptie extinctiva.
TERMENELE GENERALE DE PRESCRIPTIE
Codul civil reglementeaza urmatoarele termene generale:
1.
Termenul de prescriptie de 3 ani care, potrivit art. 2517 C.C,
prescriptia este de 3 ani daca legea nu prevede alt termen.
2.
Termenul de prescriptie de 10 ani care se aplica actiunilor
privitoare la: drepturi reale care nu sunt declarate de lege imprescriptibile,
actiuni privind repararea prejudiciului material sau mental cauzat unei
persoane prin tortura, acte de barbarie, violenta, agresiuni sexuale asupra
unui minor sau a unei persoane aflata in imposibilitate de a se apara;
actiuni in repararea prejudiciului adus mediului inconjurator.
3.
Termenul de prescriptie de 2 ani care se aplica raporturilor de
asigurare sau reasigurare.
4.
Termenul de prescriptie de 1 an care se aplica ospatarilor sau
hotelierilor pentru serviciile pe care le presteaza; profesorilor, institutorilor,
maistrilor si artistilor pentru lectii date cu ora, ziua, luna; medicilor,
asistentilor, farmacistilor pentru vizite, operatii, medicamente; vanzatorilor
cu amanuntul pentru plata marfurilor vandute; mestesugarilor si artizanilor
pentru plata muncii lor; avocatilor pentru onorarii si cheltuieli; notarilor si
executorilor judecatoresti in ceea ce priveste plata sumelor datorate
pentru actele functiei lor; inginerilor, arhitectilor, contabililor, liberprofesionistilor pentru plata sumelor care li se cuvin.
CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

INCEPUTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune a
cunoscut sau a trebuit sa cunoasca nasterea lui.
In cazul obligatiei de a da si a face, prescriptia curge de la data la care
prescriptia devine exigibila.
Prescriptia dreptului la actiune in restituirea prestatiilor, incepe sa curga
de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a desfiintat actul.
In cazul prestatiilor succesive, prescriptia curge de la data cand fiecare
prestatie devine exigibila.
In materia repararii pagubei cauzate prin forta ilicita, prescriptia incepe sa
curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca pe cel
ce raspunde de ea.
In materia asigurarilor, prescriptia incepe sa curga la expirarea termenului
de plata a primei de asigurari.
In materia nulitatii actului juridic, prescriptia incepe sa curga in caz de
violenta, din ziua cand s-a produs amenintarea; in cazul dolului, din ziua
cand a fost descoperit si in caz de eroare, cand cel indreptatit a cunoscut
cauza erorii.
In materia raspunderii pentru vicii, prescriptia incepe sa curga de la
implinirea unui an de la data predarii ori receptiei bunurilor; in cazul
constructiilor, de la implinirea a 3 ani de la data predarii si receptiei
constructiei, iar in cazul lucrarilor curente, prescriptia curge in termen de 3
luni sau 1 luna.

SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


In cazul cand apar situatii care impiedica pe titular sa actioneze, legiuitorul
a reglementat suspendarea cursului prescriptiei.
Suspendarea este acea modificare a cursului prescriptiei, care consta in
oprirea de drept a curgerii termenului de prescriptie pe timpul cat dureaza
anumite situatii prevazute de lege, care il pun pe titularul dreptului la
actiune in imposibilitatea de a actiona.
CARACTERELE SUSPENDARII
1. suspendarea este cauzata de imprejurari ce il impiedica pe titular sa
actioneze pentru valorificarea dreptului sau.

2. Cauzele de suspendare sunt mentionate expres de lege.


3. Cauzele de suspendare sunt limitativ prevazute de lege.
CAZURI GENERALE DE SUSPENDARE A PRESCRIPTIEI
Art. 2532 C.C. prescriptia nu incepe sa curga sau se suspenda in
urmatoarele situatii:
a.

Intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt

b.
Intre parinti, tutori, curatori si cei lipsiti de capacitate de exercititu,
cat timp dureaza ocrotirea si socotelile nu au fost date si aprobate.
c.
Intre orice persoana care administreaza bunurile altuia si cei a caror
bunuri sunt administrare, cat timp administratia nu a incetat si socotelile
nu au fost date si aprobate.
d.
In cazul celui lipsit de capacitate sau cu capacitate restransa, cat
timp nu are reprezentant legal sau ocrotitor legal.
e.
Cand cel indreptatit la actiune trebuie sa foloseasca o anumita
procedura, cat timp nu a cunoscut rezultatele acestei proceduri, insa nu
mai mult de 3 luni de la inregistrarea cererii.
f.
Cand titularul dreptului sau cel ce l-a incalcat face parte din fortele
armate ale Romaniei, cat timp se afla in stare de mobilizare sau de razboi.
g.
Cand cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz
de forta majora sa faca acte de intrerupere, cat timp nu a incetat aceasta
impiedicare. Forta majora temporara, constituie caz de suspendare, numai
daca survine in ultimele 6 luni de expirare a termenului de prescriptie.
h.

In alte cazuri prevazute de lege.

In materia succesorala, prescriptia nu curge impotriva creditorului


defunctului in privinta creantei pe care o are asupra mostenirii, cat timp
aceasta nu a fost acceptata de succesibil.
Prescriptia nu curge contra mostenitorilor defunctului, cat timp acestia nu
au acceptat mostenirea.
EFECTELE SUSPENDARII PRESCRIPTIEI
1. Suspendarea prescriptiei poate fi invocata numai de partea care a fost
impiedicata sa faca act de intrerupere.
2. cand cauza de intrerupere a incetat, prescriptia isi reia cursul,
socotindu-se si timpul scurs inainte de aparitia cauzei de suspendare.

Totusi, prescriptia nu se va implini inainte de expirarea unui termen de 6


luni sau mai scurt.
INTRERUPEREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Consta in modificarea cursului prescriptiei in sensul inlaturarii prescriptiei
scurse, inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte
prescriptii.
Dupa intrerupere, incepe sa curga o noua prescriptie, timpul scurs anterior
cauze de intrerupere nefiind cuprins in termenul de prescriptie.
Art. 2537 C.C. Prescriptia se intrerupe in urmatoarele situatii:
a.
Printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea dreptului
a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.
Recunoasterea trebuie sa fie completa, neindoielnica si expresa sau tacita.
b.
Prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau arbitrare;
prin inscrierea creantei la masa credala; prin depunerea cererii de
interventie in cazul urmaririi silite, promovate de alti creditori; Prin
invocarea dreptului a carui actiune se prescrie.
c.
Prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale, sau in
fata instantei de judecata, pana la citirea actului de sesizare. Prin orice act
prin care cel in folosul caruia curge prescriptia este pus in intarziere.
d.

In alte cazuri prevazute de lege.


EFECTELE INTRERUPERII PRESCRIPTIEI

Art. 2540 C.C. Intreruperea prescriptiei sterge prescriptia inceputa inainte


de a se ivi cauza de intrerupere, iar dupa intrerupere incepe sa curga o
noua prescriptie.
Efectul intreruperii prescriptiei profita celui de la care emana actul de
intrerupere si acest act nu poate fi opus decat celui impotriva caruia a fost
indreptat actul de intrerupere.
REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE
Este beneficiul acordat de lege titularului dreptului la actiune, care, din
motive temeinice, nu a putut formula actiune in justitie inauntrul
termenului de prescriptie, astfel ca, organele judecatoresti sunt
indreptatite sa solutioneze in fond cererea de chemare in judecata, desi a
fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie.

Art. 2552 C.C. Cel care, din motive temeinice nu si-a exercitat in termen
dreptul la actiune supus prescriptiei, poate cere organelor judecatoresti
competente, repunerea in termen si judecarea cauzei.
Repunerea in termen nu poate fi dispusa decat daca partea si-a exercitat
dreptul la actiune inainte de implinirea unui termen de 3 zile, socotit din
ziua in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor care
au justificat depasirea termenului de prescriptie.
O serie de dispozitii legale folosesc repunerea in termenul de prescriptie.
Astfel:

Legea 18/1991 Legea fondului funciar, art. 13 alin 2, mostenitorii


care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenul nu s-a gasit in
circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare. Ei
sunt socotiti ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei
de reimproprietarire.

Legea 112/1995 art. 5 alin. 4, mostenitorii sunt socotiti de drept


acceptantii succesiunilor, de la data punerii cererii prevazuta de lege.
Termenele judiciare de repunere in termen, opereaza prin hotarare
judecatoreasca, dupa aprecierea motivelor pentru care termenul de
prescriptie a fost depasit.
IMPLINIREA/CALCULUL PRESCRIPTIEI
EXTINCTIVE
NOTIUNE SI REGULI DE CALCUL
Prin implinirea termenul prescriptiei, intelegem cunoasterea momentului in
care expira termenul de prescriptie.
Art. 2551 C.C., dispune urmatoarele reguli:
a.
Termenele stabilite pe saptamani, luni, ani, se implinesc in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana ori luna, sau din ultimul an.
b.
Termenul stabilit pe zile nu ia in calcul prima si ultima zi a
termenului, care se va implini la ora 24 a ultimei zile.
c.
Termenele stabilite pe ore, nu iau in calcul prima si ultima ora a
termenului.
PROROGRAREA TERMENULUI
Daca ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, termenul se considera
implinit la sfarsitul primei zile lucratoare care ii urmeaza. Art. 2554 C.C.

PREZUMTIA DE EFECTUARE IN TERMEN A ACTELOR


Actele de orice fel, se considera facute in termen, daca inscrisurile care le
constata au fost predate oficiului postal sau telegrafic, cel mai tarziu in
ultima zi a termenului cand inceteaza in mod obisnuit activitatea acestui
oficiu.
TERMENELE DE DECADERE
Decaderea este o sanctiune de drept civil, care consta in stingerea
dreptului civil, neexercitat in termenul de decadere.
Decaderea stinge insusi dreptul subiectiv.
INSTITUIREA TERMENELOR DE DECADERE
Art. 2545 C.C. Prin lege sau prin vointa partilor, se pot stabili termene de
decadere pentru exercitarea unui drept sau savarsirea unui act unilateral.
Neexercitarea dreptului subiectiv in termenul stabilit, atrage pierderea lui
sau impiedica savarsirea lui.
Este lovita de nulitate absoluta clauza prin care se stabileste un termen de
decadere ce ar face dificila exercitarea dreptului sau savarsirea actului de
partea interesata.
Daca din lege nu rezulta ca este in mod neindoielnic un termen de
decadere, atunci sunt aplicabile regulile de la prescriptie.
REGIMUL TERMENULUI DE DECADERE
Art. 2548 C.C:
a.

Termenele de decadere nu sunt supuse suspendarii si intreruperii.

b.
Forta majora impiedica curgerea termenului de decadere. Daca
termenul de decadere a inceput sa curga, el se suspenda, insa este socotit
ca implinit dupa 5 zile de la data cand suspendarea a incetat.
c.
Atunci cand realizarea dreptului presupune exercitarea unei actiuni
in justitie, termenul de decadere este intrerupt pe data cand cererea de
chemare in judecata, sau cererea arbitrala, ori punerea in intarziere sunt
aplicabile regulile privitoare la intreruperea prescriptiei.

RENUNTAREA LA BENEFICIUL TERMENULUI DE


DECADERE

Cand termenul de decadere a fost stabilit prin contract sau dispozitie


legala care ocroteste un interes privat, cel in folosul caruia a fost instituit
poate sa renunte dupa implinirea termenului, la beneficiul decaderii.
Daca renuntarea intervine inainte de implinirea termenului, sunt aplicabile
regulile privitoare la intreruperea prescriptiei prin recunoasterea
drepturilor.
Partile nu pot renunta la termenele de decadere de ordine publica, si nici
nu le pot modifica, micsora sau mari.
Decaderera poate fi opusa de partea interesata.
Organele de justitie sunt obligate sa aplice din oficiu termenele de
decadere.